Koti Artikkelit Vastarintaliike pähkinänkuoressa

Vastarintaliike pähkinänkuoressa

64

Tämä artikkeli vastaa perustaviin kysymyksiin Vastarintaliikkeen kansallissosialistisesta maailmankatsomuksesta.

Rotukeskeinen ihmiskuva

2000-luvulla valtaosa “kansallismielisistä” liikkeistä on hylännyt rotukeskeisen ajattelun strategisista syistä. Koska ihmisoikeusjärjestöt ovat leimanneet rotupuheen poliittisesti epäkorrektiksi, puhuvat monet mieluummin kulttuurieroista tai esimerkiksi taistelusta islamin ja länsimaisen kulttuurin välillä. Tämä on opportunismia ja epätieteellistä. Roduista ja perustavista rotueroista on puhuttava, sillä ne vaikuttavat radikaalisti suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vastarintaliikkeen edustama kansallissosialistinen aate kasvaa rotukäsityksestämme. Ihmislaji on jakautunut evoluution myötä roduiksi, joilla on toisistaan eroavat henkiset ja fyysiset ominaisuudet. Tämä heijastuu kulttuureissa, tieteellisessä kehityksessä ja yhteiskuntamalleissa, jotka ovat kaikki ratkaisevasti erilaisia aasialaisen, eurooppalaisen ja afrikkalaisen rodun vaikutuspiirissä.

Valkoisina kansallissosialisteina vaalimme eurooppalaisen rodun elinvoimaisuutta ja toteamme ylpeinä, että valkoinen rotu on kautta historian kulkenut tieteellisen, kulttuurillisen ja ruumiillisen kehityksen kärkijoukossa. Rodunsekoitus on puolestaan ollut kaikkien kansojen ja kulttuurien rappion juuri antiikin Roomasta aina Yhdysvaltoihin, joten se on estettävä tiukalla lainsäädännöllä.

Lue myös: “Suomalaisena valkoisessa Euroopassa” osa 1. osa 2.

Kuka on suomalainen?

Suomalainen on valkoinen, suomea puhuva, suomalaisen kulttuurin ja historian tunteva ihminen, joka arvostaa suomalaisuutta ja jota muut suomalaiset pitävät suomalaisena. Värillinen maahanmuuttaja ei muutu suomalaiseksi, vaikka nykyinen valtio myöntäisi hänelle kansalaisuuden.

Suomalainen kulttuuri ei ole yksiselitteinen kokonaisuus, vaan historian, kulttuurivaihdon ja politiikan summa. Meille arvokkaita elementtejä suomalaisessa kulttuurissa ovat esimerkiksi luonnonläheisyys, koruttomuus ja perinteisesti vahva maanpuolustushenki. 2000-luvun suomalaisessa kulttuurissa on myös paljon epäterveitä piirteitä, kuten alkoholikeskeisyys, konsensuspolitiikka, nykytaide ja sokea uskollisuus korruptoituneita yhteiskunnallisia auktoriteetteja kohtaan. Tahdomme vahvistaa kulttuurimme terveitä piirteitä. Epäterveistä piirteistä tahdomme hankkiutua eroon.

Kulttuuri on aina sidoksissa rotuun ja maailmankuvaan. Arvokas suomalainen kulttuuri ylistää vahvoja, hyveellisiä ja urheita ihmisiä, jotka ovat valmiit työskentelemään kansansa puolesta.

Lue myös: “Elävä ja taisteleva suomalainen” -artikkeli Kansallisen Vastarinnan numerossa 2.

Luonnonsuojelu ja kulutuskulttuuri

Huomattava osa suomalaista kansaa vaivaavista ongelmista liittyy länsimaissa vallitsevaan kulutuskulttuuriin ja materialistiseen maailmankuvaan. Meidät on lapsesta asti opetettu etsimään onnea kuluttamalla rahaa ja ostamalla hyödyttömiä tavaroita.

Tästä seuraa niin ihmisen kuin ympäristön pahoinvointi. Kuluttaminen ei lisää hyvinvointia, vaan se tekee ihmisestä turhamaisen, laiskan ja ahneen. Suomalaisten on löydettävä hyvä olo ja onnistumisen kokemuksensa sosiaalisesta kanssakäymisestä, liikkumisesta, luonnonläheisyydestä ja kulttuurista – ei mainoksista, tavarataloista ja amerikkalaisesta kertakäyttöviihteestä. Luopumalla kulutuskeskeisestä elämästä voimme keskittyä henkiseen ja ruumiilliseen kasvuun, mikä merkitsee myös rotumme kehitystä.

Kulutuskulttuuri on syyllinen luonnon saastumiseen. Taloutemme ei voi perustua jatkuvalle kasvulle ja epätarkoituksenmukaiselle tuotannolle, sillä ne tuhoavat elinympäristömme. Kansallissosialisteina aiomme rakentaa Suomen, jossa on tilaa laajoille ja villeille luonnonvaraisille erämaille sekä vihreille asuinalueille. Valtion on myös tuettava nykyistä innokkaammin luontoystävällisten energialähteiden käyttöä.

Lue myös: “Kansallissosialismi ja eläinoikeudet“.

Perhekeskeisyys

Kansallissosialistisen yhteiskunnan perusyksikkö on terve ja vahva ydinperhe. Emme kannusta suomalaisia irtosuhteisiin ja yksilökeskeiseen sinkkuelämään. Tahdomme sen sijaan, että suomalaiset elävät vastuuntuntoisesti sekä solmivat kestäviä ja kunnioittavia ihmissuhteita. Tämä on kunniakasta ja tarkoituksenmukaista elämää.

Erityisesti maailmansotien jälkeen länsimaita on jäytänyt perinteiselle perheajattelulle vihamielinen ilmapiiri. Homo-, feministi- ja kapitalistiajattelu näkevät perheinstituution uhkana.

Vakaan perhe-elämän sijaan naisista tahdotaan muovata kylmiä ja hedelmättömiä uraohjuksia. Miehistä homomyönteinen valtamedia puolestaan tahtoo tehdä feminiinisiä ja arvovallattomia hedonisteja. Mitä hämärämmiksi sukupuoliroolit muuttuvat, sitä päämäärättömämpi on myös yhteiskunta. Nykykulttuuri opettaa, että jokainen olkoot sitä, mikä parhaalta tuntuu. Me puolestaan toteamme, että rotu, kansallisuus ja sukupuoli asettavat suomalaisille tietyt velvollisuudet, joita ei tule vältellä.

Lue myös: “Sinkkuelämää?“, “Länsimainen sukupuolitauti” sekä “Kansallissosialismi ja tasa-arvo“.

Sosialismi

Kansallissosialismin sosialismi merkitsee sitä, että yhteiskunta-ajattelumme nousee kansan, ei kasvottomien markkinoiden tarpeista. Suomalaisten työllisyys sekä talouden vakaus ja oikeudenmukaisuus ovat pääarvojamme.

Emme hyväksy jatkuvan talouskasvun ja kilvoittelun ideologiaa, emmekä talousjärjestelmää, joka perustuu velkaan ja korkoihin konkreettisten resurssien sijaan. Pankkikriisit, luonnonkatastrofit ja rappeutunut materialistinen kulttuuri ovat raadollisimpia esimerkkejä kapitalistisen markkinatalouden epäonnistumisesta. Sen sijaan, että suomalaiset tavoittelisivat suurinta taloudellista hyötyä muiden kustannuksella, on meidän tavoiteltava hyvinvointia luonnon ja yhteiskunnan kestokyvyn rajoissa.

Sosialismiamme ei tule sekoittaa marxismiin tai “kansallismielisissä” piireissä esiintyvään strasserismiin. Emme kannata luokkasotaa eikä raha ole maailmankatsomuksemme perusta. Sen sijaan, että taloudelliset kysymykset jakaisivat kansalaisia, täytyy talouden palvella kaikkien etnisten ja hyveellisten suomalaisten tarpeita. Meidän on autettava tunnollisia kansalaisia silloin, kun heillä on hätä. Sen sijaan niitä, jotka tahtovat elää yhteiskunnan siivellä ja joilla ei ole mitään annettavaa omalle kansalleen, ei meidän tulekaan elättää. Kansallissosialismin sosialismi perustuu vastavuoroisuudelle ja kansalliselle veljeydelle.

Lue myös: “Kansallissosialismin sosialismi“, “Hyvinvointivaltion raunioilla“, “Suomi murtumispisteessä” sekä “Sikakulttuuri“.

Kansallissosialismi – vihattu aate?

Vastarintaliike sai etenkin perustamisensa aikoihin paljon kritiikkiä siitä, että olemme avoimen kansallissosialistinen järjestö. Kritiikin mukaan vieraannutamme suomalaiset kannattamalla aatetta, joka yhdistetään toisen maailmansodan tapahtumiin. Jotkut ovat myös väittäneet, että vain saksalaiset voivat olla kansallissosialisteja.

Olemme kansallissosialisteja ja allekirjoitamme maailmankuvan ja valtio-opin, jotka vallitsivat maailmansotien välisessä Saksassa. Kannatamme säännösteltyä taloutta, hierarkkista yhteiskuntaa, nuorten aktiivista liikuntakasvatusta, luonnonsuojelua ja kansanterveyden kohentamiseen tähtäävää politiikkaa. Kannatamme ajatusta, että valtio ei ole vain kasvoton virasto, vaan että se palvelee aktiivisesti kansanruumista. Kannatamme politiikkaa, joka pyrkii elävöittämään vahvan kansallishengen ja kansalaisten välisen toveruuden tunteen. Emme kuitenkaan ole hiilikopio menneestä, vaan poliittisen nostalgian sijaan rakennamme nykyaikaista, 2000-luvun ongelmiin vastaavaa kansallissosialismia.

Kansallissosialismi ei ole koskaan ollut vain saksalaista, vaan kansallissosialistisia järjestöjä oli jo 1920–40-luvuilla joka puolella maailmaa. Saksa oli puolestaan valtio, joka kykeni esimerkillisimmin toteuttamaan kansallissosialistista politiikkaa. Väsymätön puhe kansallissosialistien sotarikoksista on puolestaan sodan lopputuloksen perua. “Holokausti” on poliittinen myytti, jolla oikeutettiin Israelin rikollinen perustaminen ja jonka varjolla Neuvostoliiton joukkomurhat, amerikkalaisten ydinpommi-iskut ja muut ihmisoikeusrikkeet lakaistiin maton alle. “Holokausti” on historiallisesti äärimmäisen kiistanalainen kysymys, eikä se ole käypä argumentti eurooppalaisten kansallismielisiä arvoja vastaan.

Lue myös: “Holokausti – uusi uskonto“, “Kansallissosialismin alkuvaiheet Suomessa“, “Strasserismi – sisäinen vihollinen” sekä “Suomalaisradikaalit kuvissa” -artikkeli Kansallisen Vastarinnan numerossa 2.

Juutalaiset ja sionismi

Juutalaiset eivät ole Suomessa kovinkaan näkyvä osa yhteiskuntaa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta juutalaiset ovat päättäneet pitää matalaa profiilia. Tämä ei tarkoita sitä, ettei juutalaisvaikutus ja sionismi koskisi myös Suomea.

Elämme kansainvälisessä maailmassa. Kansainvälinen talous, politiikka ja viihdeteollisuus ovat Suomessa äärimmäisen vahvasti edustettuina. Monilta osin ne ovat jo korvanneet alkuperäisen suomalaisen kulttuurin. Juutalaiset etenkin Yhdysvalloissa, Keski-Euroopassa ja Israelissa ovat tärkeä osa nykyistä kansainvälistä järjestystä. Monikulttuurisuusajattelu, marxismi, Yhdysvaltojen uuskonservatiivinen politiikka, sionismi, feminismi ja homokulttuuri ovat kaikki syntyneet juutalaisjohtoisten kansanliikkeiden kautta. Koemme, että huomattava osa juutalaisten kannattamista aatteista on vahvasti ristiriidassa suomalaisten ja kaikkien eurooppalaisten edun kanssa.

Juutalaisuutta tutkineen amerikkalaisen psykologian professori Kevin McDonaldin mukaan juutalaiset kokevat olevansa kilpailuasemassa muihin nähden. Heille on kehittynyt evoluution myötä oma selviytymisen strategiansa, jonka tavoitteena on heikentää muiden kansojen kansallishenkeä, sillä perinteisesti juutalaisvastaisuutta on esiintynyt aina niissä maissa, joissa on ollut vahva kansallistunne. Juutalaisten poliittinen valta on siis aina uhka paikalliskulttuurille sekä kansalliselle identiteetille ja siksi sitä vastaan on taisteltava.

Lue myös: “Juutalaiset vastustavat maahanmuuttoa Israeliin“, “Suomen juutalaisjohtaja murhaa sananvapauden” sekä “Suomalaisyritykset tukevat sionistirikollisuutta“.

Hierarkia, yksilöllisyys, tasa-arvo

Vastarintaliike on hierarkkinen järjestö. Näemme, että ihmisen aseman yhteisössä määrittävät hänen henkiset ja ruumiilliset kykynsä. Voimakkaat, aloitteelliset ja työteliäät ihmiset muodostavat yhteisön huipun. Edellytämme toisiltamme kunnioittavaa käytöstä, kurinalaisuutta sekä sitoutumista järjestön hierarkkiseen rakenteeseen.

Ajatus hierarkiasta jäsentää koko kansallissosialistista maailmankuvaamme. Luonnossa ei esiinny tasa-arvoa. “Ihmisarvo” ja “tasa-arvo” ovat liberaalien sepittämiä onttoja käsitteitä. Emme usko universaaliin, itseisarvoiseen ihmisyyteen tai kansainväliseen veljeyteen, vaan koemme, että ihminen on arvotettava suhteessa yhteisöönsä. Terve ja hyveellinen valkoinen ihminen on arvokas osa suomalaista kansaa ja rotuaan. Suomalaisuuden näkökulmasta hän todellakin on arvokkaampi yksilö kuin esimerkiksi jonkin toisen rodun edustaja.

Ihminen on parhaimmillaan, kun hän on aktiivinen osa yhteisöä. Sen sijaan, että pyrkisimme tyydyttämään yksilöllisiä intohimojamme ja materialistisia halujamme, tahdomme kehittää yhteisöämme ja rotuamme. Asetamme siis yhteisön aina yksilön yläpuolelle. Ne, jotka palvelevat yhteisön kehitystä tehokkaasti, ovat arvokkaampia ihmisiä kuin ne, jotka ajavat vain omaa etuansa.

Lue myös: “Yksilöharha“.

Kansanterveys

Kansallissosialismin tehtävänä on tuottaa sukupolvi toisensa jälkeen entistä vahvempia, luovempia ja älykkäämpiä ihmisiä. Kansallissosialismi tähtää rodun kehitykseen, siis kansan ja kulttuurin jalostamiseen.

Kansanterveys onkin aatteemme tärkeimpiä elementtejä. Kansallissosialistinen politiikka kasvattaa nuorisosta liikunnallisia, omatoimisia ja säädyllisiä kansalaisia. Vastustamme alkoholin ja muiden epäterveellisten nautintoaineiden liikakäyttöä, sillä ne rappeuttavat ruumiimme ja mielemme. Emme kunnioita ihmisiä, jotka elävät epäterveellisesti ja hukuttavat kielteiset ajatuksensa oluttuoppiin tai ylensyömällä. Suomalaisten on kyettävä kohtaamaan vastoinkäymisensä ja myös iloitsemaan elämästä ensisijaisesti mieli kirkkaana.

Kansanterveys kansallissosialistisessa yhteiskunnassa merkitsee myös sitä, että terveitä ja älykkäitä ihmisiä kannustetaan perustamaan keskenään perheitä. Mitä kelpoisempia yhteiskunnan jäseniä ihmiset ovat, sitä suositeltavampaa heidän lisääntymisensä on. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että alistaisimme perhe-instituution mekaaniseksi lastentuottamisyksiköksi tai että hyökkäisimme perinnöllisesti sairaita vastaan. Tahdomme yksinkertaisesti tukea parhaiden perintötekijöiden yleistymistä yhteisössämme. Näin rakennamme tulevaisuuden hyvinvointia.

Lue myös: “Eugeniikkaa!“.

Juuso Tahvanainen

64 KOMMENTIT

 1. Varsin hieno pähkinänkuori tosiaan. Tämä toimisi myös varsin hienona “infolehdykkänä” katutapahtumissa! Potentiaalisten silmät aukenisivat viimeistään kotisohvalla tämän lehdykän parissa.

 2. “Tahdomme yksinkertaisesti tukea parhaiden perintötekijöiden yleistymistä yhteisössämme. Näin rakennamme tulevaisuuden hyvinvointia.”

  Juuri tätä eivät itsekeskeiset vasemmistolaiset tunnu ymmärtävän, jotka elävät vain tässä hetkessä omaa napaansa tuijottaen. Luin taannoin jossain blogissa vasemmistolaisista hyvän kommentin, että he suhtautuvat valtioon kuin uskovaiset Jumalaan: sitä voi kirota mielin määrin ja samaan aikaan vaatia sitä antamaan milloin mitäkin.

  Mitä taas tulee rotuun ja suomalaisuuden määritelmään.. Yleinen käsitys tuntuu olevan että pelkkä Suomessa syntyminen tekee suomalaiseksi. No.. aasikin voi syntyä hevostallissa, mutta se on siitä huolimatta aasi eikä hevonen.

  • Te palvotte valtiota koska haluatte tehdä suomesta totaalitaarinen valtion. Vasemmisto taas kritisoi valtiota kuten me libertaarit sosialistit teemme. Emme tarvitse valtiota emmekä hierarkioita.

   • Älä sinä “kommunisti” keksi mitä ja miksi me muka haluamme; sano omia tyhmyyksiä omalta nimeltäsi.

    Nk. “vasemmisto” syö suurpääoman ja finanssi”elitin” kädestä. Ei ole sattuma, että marxistit eivät koskaan, ei ikinä mainita rahan luontimekanismia ja sen hallitsijoita – koska saavat rahoitusta sieltä! Prostituoidun “vasemmiston” avulla banksterit onnistuivat kanavoida yksinkertaisten proletäärien vihat teollisten yrittäjien suuntaan ja täten pois Rahan Valtiailta. Te ette pysty elää ilman Soroksen rahoitusta, te “vallankumoukselliset kommunistit” ette pitänneet käsissänne mitään kyrpää painavampaa.

    Totaalitaarisempaa valtiota kuin “kommunistien” luoma ei voi olla olemassa! Ranskalaisen vasemmistodiktatuurin aikana 25% Ranskan väestöstä oli teloitettu. Proletäärinen vallankumous Venäjällä maksoi kymmeniä miljooneja ihmishenkiä ennen kuin muuttui mädäksi ja visvaksi. Polpotin kommunismi tappoi vähintään kolmas osan kambodzalaisista. Onneksi, vasemmistolaisessa diktatuurissa ekana oli hävitetty anarkistit ja liberaalit, se on hyvä se.

    Teitä anarkisteja/”kommunisteja” ei paranna mikään, kuin kommunistien luoti takaraivoon (tai muu tapa, niitä on useita), kuten oli kaikkialla missä anarkisit ja kommunistit nouseet valtaan. Ranskassa, Neukkulassa, Espanjassa, Kamputseassa). Tästä punaper$epaviaanien ominaisuudesta minä tykkään eniten, että teikäläiset marxilaiset hävittivät marxilaisia enemmän, kuin Mussolini, Hitler, Mannerheim, Franco ja Tsankaitsek yhteensä.

    Mutta vitsi vitsi, nykyiset “vasemmistolaiset” ovat täysin kelvottomia hinttareita ja lepsoja (homosexualisteja), siis ihan löysä [email protected]$ka verrattuna vanhojen aikojen umpihullukommunisteihin. Se on nähty jo, punaper$epaviaani pystyy vain hajottamaan, ryöstämään, murhaamaan ja paskomaan; ja sitten kuollla yliannostukseen. Ja nykyisen rahavallan te tuette kynsin hampain, koska vain rahavalta antaa teille oikeuden olla kunnioittamina, [email protected]$koina ja parasiitteina.

    ANARKISTI, ANTIFA – RAHAVALLAN KASSARA!

 3. Näiden asioiden takana on helppo seistä selkä suorana!
  Loistava yhteenveto liikkeen ajatusmaailmasta.

 4. Rodunjalostuksesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että Pohjoismaissakin oli laajat eugeniikkaohjelmat aina tuonne 1970-luvulle saakka. Mielisairaat, vammaiset, vakavasti sairaat, kuurot, sokeat jne. steriloitiin rutiininomaisesti.

  Miksikö?

  Hyvinvointivaltion perustajien ideologiaan kuului, että tulee pitää huolta hyvinvointivaltion pitkän ajan taloudellisesta kestävyydestä. Jos valtio ottaa laajan vastuun kansalaisten hyvinvoinnista, on valtiolla myöskin moraalinen oikeus puuttua kansalaistensa elämään siltä osin, kuin on tarpeellista kokonaisuuden hyvinvoinnin kannalta.

  Kun steriloidaan hyvinvointivaltiota raskaasti kuormittavat väestöryhmät, niin uudet sukupolvet ovat entistä terveempiä, älykkäämpiä, aikaansaavempia ja vähemmän hyvinvointivaltion palveluja tarvitsevia.

  • Mutta mihin vedetään raja? Onko esim. huonokuuloisuus syy sterilisaatioon? Entä heikko näkö? Pitäisikö silmälasien käyttäjät sterilisoida?

   • Eugeniikkaahan on monenltaista: sellaista, joka kannustaa terveiden suurempaan syntyvyyteen ja toisaalta sellaista, joka estää perinnöllisesti sairaiden lisääntymisen. Kukaan ei varmasti ole sterilisoimassa esimerkiksi likinäköisiä. Mutta sietää kysyä, kannattaako esimerkiksi vaikeaa periytyvää mielisairautta siirtää jälkipolville. Ja jos joku kokee sen oikeudenkseen, tarvitseeko yhteiskunnan sietää sitä.

    • Mielisairaat ym. Ovat keskimääräistä älykkäämpiä. Älykkyys on yksi ihmisten tärkeimmistä piireistä.

     Perinteiset periytyvät mielisairaudet olisivat hoidettavissa lääkkeillä ja niiden kehityksellä, ellei koko psykiatria ja lääketeollisuus olisi (((globalistien))) omistuksessa.

     Vahvasti lääkitty ihminen on helpompi hallita. Eugeniikan kannalta järkevintä olisi ainoastaan sterilisoida vaikeasti vammaiset sekä homoseksuaalit. Mielisairaiden sterilisointi perustui 1900 luvulla vallassa olleeseen käsitykseen “hullujen” huonommuudesta. Ei tarvitse kauaa miettiä miksi tai siis keiden vuoksi näin ajateltiin.

     • Mikä on Vastarinnan kanta kuurojen sterilointiin? Eihän heillä ole älyllistä vajaavaisuutta ja monet kuurot ovat perheellisiä. Heillä on oma tapansa selviytyä. Kehitysvammaisten ei pidäkään lisääntyä, koska eivät osaa edes itsestään huolehtia ja ovat henkisesti lapsia. Ei 9-vuotias ole sopiva hoitamaan lasta, vaikka kehittyyhän se normaalisti. Sitähän pitäisi olla opastamassa, että vaihda vaippa ja ruoki vauva.

      Monessa mielenterveysongelmaisessa voi olla potentiaalia vaikka mihin. Masennusta, paniikkihäiriötä yms. voi hoitaa lääkityksellä ja terapialla. Joskus olen lukenut jonkun tutkimuksen kuinka mielenterveysongelmat ja älykkyys korreloivat keskenään. Voi pitää paikkansa, olen todistanut itsekin kuinka juuri ne kaikkein lahjakkaimmat ovat masentuneita. Ne, jotka lapsina turhautui koulussa, kun ei ole haastetta koulussa. Tämän voin itsekin myöntää lähes autistisena ihmisenä. Minua ei ole ymmärretty, kun löysin jo nuorempana koulun ulkopuolista tietoa. Tietoa, jota ei kaikille jaeta. Tietoa, jota ihmiset kutsuu huuhaaksi vaikka itse perehdyn syvemmin asioihin ja vertaan eri lähteitä.

      Olenko autistina rotupuhtauden vastainen? Autistiset, erityisesti aspergerit, voivat olla keskivertoa älykkäämpiä. Jotkut nerot ovat saattaneet olla lievemmillään autistisia, jotka olivat loistavia tietyssä asiassa. Autismissa on vain ongelmana sosiaalinen vuorovaikutus, ilmeiden ja eleiden tunnistaminen, sarkasmin ymmärtämättömyys ja tietyt aistiyliherkkyydet. Autistien ajattelu on järkeen perustavaa ja heille keskustelut ovat tiedon hankkimista, ei mitään pinnallista. Perheen perustaminen ei välttämättä ole autistiselle ihmiselle hyvä riippuen toki minkä tasoinen autismi on. Ei se älykään kaikkea pelasta, jos ei osaa täyttää tiskikonetta tai siivota. Autistisen ihmisen paikka on enemmänkin työskennellä tieteiden parissa, mutta nykyinen yltiösosiaalinen kulttuuri ei arvosta heidänlaisia.

  • Pitäisikö isosiskoni, joka sai Cp-vamman hapenpuutteen seurauksena, steriloida? Cp ei ole kuitenkaan periytyvä vamma, vaikka molemmilla vanhemmilla olisi se. Voin jo teidän kauhuksi sanoa, että siskollani on yksi yhteinen lapsi vammattoman miehen kanssa. Lapsi on terve, molemmat vanhemmat ovat vastuullisia, rakastavia, huolehtivia, kouluttautuneita ja elättävät yhdessä perheen ja siskoni on jopa kovempi ahertamaan vammattomiin verrattuna. Siitä huolimatta, että hän käyttää kävelykeppejä apuvälineinä jäykkien jalkojen takia.

   Siskoni on saanut saman kasvatuksen. Miksei? Siskollani aivot pelaa, jalat ei toimi. Ei, häneltä ei sentään vaadittu maratonin juoksemista, vaan tarkoitan enemmänkin aikuisuutta, parisuhdetta yms. Jos häntä olisi varjeltu henkisellä puolella, kielletty poikaystävän tapaaminen, ehkäisystä kertominen ja alkoholin maistaminen hänen ollessa teini, oltu laittamasta samaan kouluun mitä minäkin kävin, olisi siskolta jäänyt vahva osaamisalue käyttämättä eikä olisi päässyt yliopistoon lukemaan englantia. Minua ainakin säälittää ne siskoni kaltaiset fyysisesti vammaiset (mikä on eri asia kuin kehitysvamma), joita jotkut vanhemmat koittaa ylisuojella ja tekevät kaiken tämän puolesta, vaikka pystyisi itse paidan pukemaan. Tuollainen pumpulissa kasvattaminen tekee vain hallaa sille normaaliälyiselle vammaiselle, mikä sitten vaikeuttaa parisuhteen solmimista, perheen perustamista ja työelämässä pärjäämistä. Vammaista pitää valmentaa siihen oikeaan reaalimaailmaan.

   • Hyvä Siskoni on erilainen. Sinähän tuossa jo tavallaan vastasit omaan kysymykseesi. Täällä tuskin lääketieteellsiä ja yksilöityjä vastauksia kukaan voi antaa, mutta kuten sanoit, siskosi vamma ei ole periytyvä niin en näkisi mitään syytä ylipäätään edes spekuloida koko asialla. Ja kuten tuolla jo mainittiu niin esim. kuurouskaan ei taida olla erityisemmin periytyvä. Ja kuuroilla voi olla terveitä lapsia. Ei aikoinaan Saksassakaan -30 luvulla armomurhattu kuin vaikeasti epämuodostuneet vauvat ja vammaiset (ja seinähullut) joita nykyään sikiökuvauksella ja seulonnalla saadun tiedon perusteella abortoidaan muutenkin jo ennen kuin ehtivät edes syntyä.

    (((Median))) vahvasti liioittelema ja vääristelemä T-4 ohjelma oli pilotti projekti ja sen aloite tuli omaisilta ja terveydenhoitohenkilöstöltä. Se ei ollut siis edes Hitlerin tai muun puoluejohdon idea. Se lopetettiin papiston valitettua siitä. Myöhemmin sodan aikana oli resurssi pulan johdosta yksittäistapauksia joissa lievemmin kehitysvammainen saatettiin armomurhata väestösuojassa ruoan ja juoman tehokkaamman käytön vuoksi tms.

    Ja sterilisaatio on vielä ihan erikseen kuin eutanasia jota tuolloin harjoitetttiin. Saksa kopioi perhepolitiikkaansa käytänteitä muilta pohjoismailta kuten Tanskalta kun niillä oli omat sterilointi ohjelmansa ja Saksa halusi omansa myös. Vastaavaa tehtiin kautta koko länsimaailman Amerikkoja myöten. “Natsit” eivät siis keksineet siinä suhteessa mitään ainutlaatuista.

    Nykyään Suomessa abortoidaan terveitä sikiöitä ihan liukuhihnalta melkein 10 000 vuosittain joka on mielestäni enemmän väärin kuin juuri mikään mitä Saksassa tuolloin tehtiin.

 5. Kannatan Suomen vastarintaliikettä täysin, mutta olen huolestunut liikkeen rodunjalostusajattelusta…

  Eugeniikan pitäisi jäljitellä mahdollisimman paljon luonnonvalintaa, ei ihmisen luomia arvoja kuten älykkyyttä tai voimakkuutta. Ei ole todellakaan järkevää jalostaa ihmisrotua samoin kuin ihminen jalostaa esimerkiksi koirarotuja omien ihanteidensa ja tarpeidensa mukaan.

  Pitkälle jalostetut rodut ovat sairaita ja niiden yksilöinen välinen geneettinen muuntelu hyvin vähäistä. Luonnonvaraisista eläimistä nähdään, että niiden lajien kannat, joiden geneettinen monimuotoisuus on kapea, ovat tulleet uhanalaisiksi niiden elinympäristön muuttuessa äkisti ihmisen vaikutuksesta. Olisi vaarallista tieten tahtoen alkaa kaventamaan valkoisen rodun monimuotoisuutta, sillä ne ominaisuudet, mitkä vaikuttavat haitallisilta tänään, voivat olla joskus elintärkeitä. Ympäristömme muuttuu koko ajan.

  Jos Suomen vastarintaliikkeen kannattama rotuhygienia perustuu kansallissosialismin aikaiseen Saksaan, se on hyvin vanhentunutta. Perinnöllisyystiede on kehittynyt huimasti sen jälkeen. Esimerkiksi DNA:n rakenne saatiin selville vasta 1950-luvulla.

  Eugeniikka voisi johtaa meidät geneettiseen katastrofiin. Luonnonvalinta taas toteutuisi, jos koko terveydenhuoltojärjestelmä poistettaisiin. Se taas verottaisi ehkä suurimman osan kansastamme…

  • Kiitos kriittisestä ja mielenkiintoisesta kommentista!

   Vastarintaliikkeellä ei ole tällä hetkellä mitään virallista eugeniikkaohjelmaa ja aiheesta on kirjoitettu toistaiseksi verrattaen vähän. Mainittakoon myös, että Suomella on monia suurempia poliittisia ongelmia ratkottavanaan ennen kansanterveydellisiä kysymyksiä.

   En usko, että Pohjoismaissa on kansallismielisiä, jotka kannattavat ihmisen jalostamista kuten koiria. Vaikka meillä onkin ihanne vahvasta, itsenäisestä ja terveestä yksilöstä, voi ihanteita toteuttaa erilaisista lähtökohdista. Hollywood-elokuvien dystopiat täysin samannäköisistä ja robottimaisesti käyttäytyvistä ”arjalaisista” ovat todellakin vain mustaa propagandaa.

   Koira-analogiaan palatakseni. Kuten totesit, koirien liika jalostaminen on tehnyt niistä heikkoja ja sairauksille alttiita. Jotkin koirarodut on jalostettu täyttämään vain tietyt ulkonäölle asetetut kriteerit. Tällöin koiran perusterveys on jäänyt täysin vaille huomiota ja tulokset ovat surulliset. Jos taistelu perinnöllisiä sairauksia vastaan tuottaa alkuperäistä suurempia terveyshaittoja, silloin on menty metsään. Tarkoituksenahan on nimenomaan lisätä perusterveyttä ja karsia yksilön arkea huomattavasti vaikeuttavia perintötekijöitä. Tiukempi linja vaikeiden perinnöllisten sairauksien poistamiseksi ei varmasti kaventaisi valkoisen rodun monimuotoisuutta niin, että se itsessään synnyttäisi uusia terveyshaittoja. Sitä ei myöskään aiheuttaisi sosiaalipolitiikka, joka kannustaisi erityisen terveitä ja vahvoja perheitä lisääntymään eniten. Alueilla, joissa väestön geneettinen muuntelu on liian pientä, tilanteen voisi korjata esimerkiksi kannustamalla taloudellisesti muuttoliikettä.

   (jatkuu)

  • (jatkoa edelliseen viestiin)

   Totesit myös, että eugeniikan tulisi jäljitellä mahdollisimman paljon luonnonvalintaa. Ennen nykyistä hyvinvointiyhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmäähän kehitysvammaiset ja esimerkiksi vaikeasti mielenterveyshäiriöiset todellakin lisääntyivät vähemmän, sillä yhteiskunta ei kompensoinut heidän heikkouksiaan keinotekoisesti. Samoin nykyisessä informaatioyhteiskunnassa älykkäämmät ovat keskimäärin rikkaampia ja heillä on paremmat edellytykset perustaa perheitä. Voiko siis sanoa, että terveys, voimakkuus ja vaikkapa älykkyys olisivat todella vain ihmisen luomia ja ”epäluonnollisia” ihanteita? Mielestäni ne ovat minkä tahansa lajin selviytymisen kannalta kaikista oleellisimpia piirteitä.

   Täytyy vielä alleviivata, ettei kansallissosialismi suhtaudu vihamielisesti esimerkiksi kehitysvammaisiin ihmisiin. Se ainoastaan tahtoo tarjota heidän elämälleen muuta sisältöä kuin oman perheen perustamisen, sillä on epäoikeudenmukaista siirtää omaa kärsimystään jälkipolville, mikäli voi myös olla siirtämättä.

   • Hyvinvointivaltion kultakaudella Pohjoismaissa oli laajoja sterilointiohjelmia, joilla pyrittiin karsimaan viallista geeniperimää kierrosta. Esimerkiksi vakavasti mielisairaat (“seinähullut”) ja vammaiset pakkosteriloitiin, jotta he eivät siirtäisi vahingoittunutta DNA:taan jälkeläisilleen.

   • On totta, että esimerkiksi älykkyys on todellakin hyödyllinen ominaisuus ihmisen perimässä, mutta sillä on myös omat kääntöpuolensa. Ihmisen evoluutiossa älykkyyden noustessa on myös aivojen koko ja sitä myötä myös lapsen pään koko syntyessään kasvanut. Jokainen voi päätellä, mitä tämä merkitsee synnyttävälle naiselle. Toisaalta aivot tarvitsevat aina runsaasti energiaa muuhun kudokseen nähden ja suuremmat aivot ovat jo melkoinen energiasyöppö. Jos ravintoa ei olisi riittävästi kaikille, voisivat juuri suurempiaivoiset eli älykkäimmät menestyä muita huonommin.

    Luonnonvalinnassa on kyse eri ominaisuuksien tasapainosta. Kokonaisuus ratkaisee. Ihminen ei ainakaan nykytiedon perusteella pysty olemaan tietoinen siitä valintapaineesta, mikä olisi luonnonmukaista ja hyödyllistä rodun kannalta. Siksi ihmisen ei mielestäni tulisi nousta luonnon yläpuolelle tässäkään asiassa.

    • ”On totta, että esimerkiksi älykkyys on todellakin hyödyllinen ominaisuus ihmisen perimässä, mutta sillä on myös omat kääntöpuolensa. Ihmisen evoluutiossa älykkyyden noustessa on myös aivojen koko ja sitä myötä myös lapsen pään koko syntyessään kasvanut. Jokainen voi päätellä, mitä tämä merkitsee synnyttävälle naiselle.”

     Aivan totta. Ihmisen älyllisellä kehityksellä on biologiset rajansa, mutta ne eivät ole vielä tulleet vastaan. Kun kysymykset tulevat tieteellisen kehityksen myötä jossain vaiheessa ajankohtaiseksi, valtiomiesten, ajattelijoiden, biologien, lääkäreiden jne. on kehitettävä niille yhteistuumin vastaukset, jotka synnyttävät mahdollisimman vähän haittaa ja mahdollisimman paljon hyötyä kansalle. En kuitenkaan näe, että tässä vaiheessa älykkäiden perheiden suosiminen aiheuttaisi näille terveydellistä haittaa.

     ”Luonnonvalinnassa on kyse eri ominaisuuksien tasapainosta. Kokonaisuus ratkaisee.”

     Samaa mieltä tästä.

     ”Ihminen ei ainakaan nykytiedon perusteella pysty olemaan tietoinen siitä valintapaineesta, mikä olisi luonnonmukaista ja hyödyllistä rodun kannalta. Siksi ihmisen ei mielestäni tulisi nousta luonnon yläpuolelle tässäkään asiassa.”

     Riippuu tietysti yksilöstä, mikä koetaan luonnon yläpuolelle astumisena. Tai voiko luonnon yläpuolelle astua. Esimerkiksi loikkaus terveitä perheitä suosivasta sosiaalipolitiikasta ihmisen geenimuunteluun on todella suuri. On vaikea kuvitella, mitä haittaa vaikeiden perinnöllisten sairauksien karsimisesta voisi olla ihmiselle.

   • Paitsi että mielenterveyshäiriöiset ovat keskimääräistä älykkäämpiä ja kykenevät erilaisiin saavutuksiin mihin “perusterve” ei välttämättä kykene. Mielisairauksien olemassaolo nykyaikana on todiste siitä että heillä on hyvät edellytykset menestykseen.
    Tutkijat alkavat olemaan sitä mieltä että neroutta ei voi olla ilman hulluutta.

    Tulevaisuudessa sionisteista riippumaton psykiatria ja lääkekehitys voisivat poistaa haitalliset piirteet mielenterveyshäiriöisistä jättäen kuitenkin terveet piirteet aiheuttamatta vakavia sivuoireita tai persoonallisuuden muutoksia.

    • Laguce, ei tarvitse odottaaa lääkitystä. On olemassa paljon luonnonmukaisia hoitokeinoja alkaen yrteistä aina taajuusperustaisiin järjestelmiin kuten ns. Rife teknologia. Koita vaikka 10 000 khz, miten se vaikuttaa mielen tasapainoon;) Ja jo pelkkä ruokavalion muuttaminen kuten leipien ja maidon jättäminen voi auttaa. Leipä voi aiheuttaa psykoosia joillekin. Eli suoliston mikrobiomin epätasapaino voi teettää mielenterveysongelmia. Siihen voi koittaa vaikka karnivori dieettiä ja/tai fermentoitujen tuotteiden käyttöä kuten omenaviinietikka, hapankaali jne.

 6. Hei ja terveiset pohjoisesta.

  Hyvin kiteytettyjä teesejä.

  Koska liike ja ajatus eivät ole minulle vielä kovin tuttuja haluaisin kysyä miten saamelaisiin pitäisi suhtautua? Hehän eivät ole valkoista rotua mutta juurtuneet Suomeen, varsinkin Lappiin ja muidenkin Pohjoismaiden alueelle.

  Jatkakaa hyvää työtä!

  • Tervehdys!

   Hyvä kysymys.

   Kuten totesit, puhtaat saamelaiset eivät edusta samaa rotua suomalaisten kanssa. Saamelaiset ovat kuitenkin hyvin separatistinen ihmisryhmä, eivätkä he aiheuta toiminnallaan merkittäviä ongelmia suomalaisille. Siksi Vastarintaliike ei koe aiheelliseksi kommentoida saamelaisasiaa julkisesti.

  • Minusta saamelaiset voisivat olla kansallissosialisteja siinä missä kuka tahansa muukin. Saamelaisilla on oma kulttuuri, kieli, historia ja kansa. Se on myös hyvin iso osa Suomea ja itse henkilökohtaisesti tukisin Saamelaisten itsenäisyyttä, jos he joskus sen haluavat. Nytten EU:n liittovaltiohankkeen aikana eroaminen Suomesta ja samalla EU:sta ainakin pelastaisi teidät multikulttuuriselta kauhulta.

   Tietenkin eteläsuomalaisena näen tärkeänä, että yritämme taistella Suomesta vielä kun on jotain taisteltavaa. Minusta saamelaisessa kulttuurissa on jotain kaunista, mystistä ja romanttista. Valitettavasti toisen maailmansodan jälkeen neuvostoliitolla ja vasemmistolla oli vahva vaikutus Suomalaiseen kulttuuriin ja niin suomalainen kulttuuri on materialisoitunut ja me alamme olemaan betoniviidakkoa edustava tyhjä idea. Jos Suomi aikoo selviytyä on meidän alettava vaalimaan ja rakentamaan uutta kulttuuririntamaa ja määrittelemään mitä suomalaisuus ja suomi-ihanne oikeastaan on.

   • Saamelaiset on ajettu etelästä (heitä oli melko alhaallakin) aikoinaan pois. Lappilaisten lahtaaminen on muutenkin kiinnostava aihe, esim. Lapin yliopistossa olevat tapettujen saamelaisten kallot ym. Heidän kulttuuristaan ja sen shaministisista piirteistä kannattaa ottaa selvää. Itse olen löytänyt jopa yhtäläisyyksiä islamiin tiettyjen väkivaltaisten tarujen ja rituaalien kautta. Mitä saamelaiset tekevät tänä päivänä? Yksi asia on varma: heitä ei kiinnosta harmaa, ankea, betoninen ruuhka-Helsinki, kuten ei minuakaan (asun 70 km päässä pääkaupungistamme). Harva heistä siellä on edes käynyt (korkeintaan yhden kerran, jos on). Mutta mitä he siis tekevät? Kaunistelematon totuus on etteivät juuri mitään: valtio maksaa kelkat, porot etc. He pitävät kulttuurimaisemaa yllä so. porot laiduntavat ja syövät jäkälää. Taksilla (valtio maksaa) lähdetään sitten viikonloppuna lähimpään kaupunkiin (>100 km etäisyydellä) viinaa juomaan (lisää) ja jätetään ovet auki ja vehkeet ulos (valtio maksaa uudet kelkat ym. joka vuosi). Kaikki tuo edellä mainittu siis minun ensi- ja toisenkäden kokemuksia ko. vähemmistöstä. Voisi verrata – ikävä kyllä – romaneihin: kyllä totuus on se että me heidän olemisensa ja elämisensä täysin kustannamme.

    • Lisättäköön vielä Lapin alkoholinkulutus, joka on täysin omassa ylhäisyydessään paikalla № 1, jättäen taaksen kakkospaikalle sellaisen henkisen laman ja huumeidenkäytön piikkipaikan kuin Kymenlaakso. Pohjoisen suurissa kaupungeissa narkomaanien määrä on myös räjähtänyt käsiin. Voitte vain kuvitella kuinka monelta Lapin ukolta ovat herrat aikojen saatossa kusettaneet maat pilkkahintaan esim. tekoallasprojektien alta nämä känniin juottamalla ja saunottamalla. Sikamaista touhua, ei sen puoleen…

 7. Tervehdys.

  Arvostan monia asioita maailmankatsomuksessanne: luonnonsuojelu, käsityksenne kulutusyhteiskunnasta, perhekeskeisyys ja kansanterveys ovat monella tapaa lähellä sydäntäni. Pidän kuitenkin monia kohtia hyvin ongelmallisina.

  Ensinnäkin jos jotakin väitetään tieteelliseksi tai epätieteelliseksi tulee tarjota pätevää todistusaineistoa, tiede kun pohjautuu todisteisiin, ei väitteisiin.

  Toiseksi, ajatus eräänlaisesta rodunjalostuksesta ei ole kovinkaan tervettä. Perinnölliset sairaudet lisääntyisivät huomattavasti jos ulkomaailmasta tulevat geenivirrat tukahdutettaisiin. Evoluutio perustuu erilaisten geenikombinaatioiden syntyyn, ei tiettyjen geenien varjeluun.
  Ongelmalliseksi voisi kutsua myös käsitystä rotujen välisestä älyllisestä erosta, ihminen kun voi omalla koulutuksellaan parantaa esimerkiksi älykkyysosamääräänsä jota yleisesti tunnutaan pitävän älykkyyden mittarina, vaikka se ei kuvastakaan kaikkea älykkyyden kirjoa. Valkoisen kulttuurin ylivoimaisuuttakin voisivat varmasti monet kulttuureja paremmin tuntevat tutkijat kritisoida.

  En myöskään ymmärrä miten homoseksuaaliset suhteet liittyvät jotenkin negatiivisesti perheisiin. Tuskin homot itse tarkoituksella pyrkivät “pilaamaan” mieskäsitystä, eiköhän se ole heidän “etuaan” ajavien touhuja. Homoseksuaalisuus on ollut luonnonllinen osa monien eri eläinlajien yhteisöjä, sille on ollut ehkä jopa tarvetta ankarissa oloissa. Homoseksuaalisuudesta ei ilmeisesti ole evoluution ja yhteisöjen kannalta ollut haittaa, miksi se olisi tästä eteenpäinkään haitallista? Ja jos nyt homoista haluttaisiin päästä eroon, niin eikös paras keino olisi antaa heidän perustaa perheitä ja adoptoida, eikä pakottaa heteroseksuaalisiin suhteisiin ja saamaan jälkeläisiä?

  Miten suhtaudutte demokratiaan? Onko mielestänne kansanvallalla paikkansa Suomessa, vai tarvitaanko diktatuuria?

  • Hei!

   Kiitos palautteesta.

   Tämän artikkelin tarkoituksena ei ollut argumentoida arvojemme puolesta, sillä se esitti nimensä mukaisesti maailmankatsomuksen pähkinänkuoressa. Kappaleiden perässä olevat linkit ohjaavat teksteihin, joista voi lukea tarkemmin, miksi olemme päätyneet johtopäätöksiimme.

   Rotukysymyksistä kannattaa lukea lehtemme 3. numerosta. Lähikirjastoosi voit tilata suomeksi esimerkiksi Yrjö Ahmavaaran ja Tatu Vanhasen kirjan Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin. Se tarjoaa laajalti tutkimustietoa rotujen välisistä henkisistä ja fyysisistä eroista. Se muun muassa käy läpi vasemmistolaisten sosiologien (jotka eivät siis yleensä ole biologeja!) hellimät teesit siitä, että ympäristötekijät olisivat ratkaisevassa asemassa ihmisen älykkyysosamäärän muotoutumisessa. Kaksosilla tehdyt testit esimerkiksi osoittavat, ettei länsimaisessa ympäristössä varttunut musta ole juuri älykkäämpi kuin afrikkalaisessa ympäristössä varttunut kaksosensa. Esimerkiksi mustat, aasialaiset, valkoiset ja juutalaiset muodostavat keskimäärin toisistaan selkeästi henkisiltä ja ruumiillisilta ominaisuuksiltaan eroavat ryhmät, eli rodut. ÄO on vain yksi lukuisista erottavista tekijöistä.

   Yliopistomaailma hylkäsi eugeniikan ja ihmisen rotujaottelun kaltaiset suuntaukset vastalauseena toisen maailmansodan tapahtumille. Paljon puhuttua tieteellistä tutkimusta, joka todistaa, ettei ihmistä voi jakaa biologisiin rotuihin ei ole olemassa. Vasemmistolaiset ja amerikkamieliset voimat torppasivat rotuajattelun puhtaasti ideologisista syistä. Aiheesta voi lukea mm. täältä: http://www.vastarinta.com/kaikki-eriarvoisia/

   Kannattaa myös muistaa, että eugeniikka kuoli Suomessa käytännössä siihen, kun kommunistit rynnivät hallitukseen 1960-luvun lopulla. Tällöinkään ei siis syynä ollut, että jokin tieteellinen auktoriteetti olisi todistanut, että eugeniikka on haitallista. Syy oli täysin marxistisessa katteettoman tasa-arvon ideologiassa.

   (jatkuu)

  • (jatkoa edelliseen)

   Homoudesta poliittisena ja kulttuurillisena liikkeenä olemme kirjoittaneet esimerkiksi seuraavassa artikkelissa: http://www.vastarinta.com/lansimainen-sukupuolitauti/
   Mikäli homoudesta tehdään lähtökohta identiteetille tai poliittiselle ideologialle, on lopputulos varmasti minkä tahansa terveen kansan edun vastainen.

   Vastarintaliike kannattaa kansanvaltaa ja vastustaa diktatuuria. Aiheesta lisää tässä artikkelissa: http://www.vastarinta.com/tulevaisuuden-hallinto/

  • Kerro ihmeessä, miksi te “humanistit” ette ole kehittäneet sellaista IQ eli älykkyysosamäärätestiä, jossa Negroidi rotuun kuuluvat (tai mustalaiset tai australian aboriginaalit) olisivat pärjänneet yhtä hyvin tai jopa parempi kuin Eurooppalaiseen rodun kuuluvat? Ehkä testin kolmiot, neliöt ja ympyrät pitäisi korvata norsujen, kirahvien tai leijonien hahmoilla? – jotta looginen päättely olisi tehokkaampi. Kehittäkää te! Jos onnistutte niin tämä olisi ratkaiseva argumentti että te olette oikeassa – ja vastaavasti rasistit olevan väärässä. Muutta jostakin kummallisista syistä sellaisia testejä ei vaan kehity, vaikka IQ mitataan v. 1882 alkaen. Tuoreen raportin mukaan ( http://www.post-gazette.com/news/education/2015/12/10/Report-finds-continuing-achievement-gap-in-U-S-academic-performance-Pennsylvania-lags-behind/stories/201512100044 ):

   Test scores on the 2015 National Assessment of Educational Progress exams, given to a representative sample of students every two years since the 1970s, show some significant progress, the report said.

   However, scores are still alarmingly low, with just 18 percent of fourth grade African-American students nationwide scoring proficient in reading and 19 percent in math /b>. Scores in eighth-grade are worse, with 16 percent of African-American students scoring proficient in reading and 13 percent in math.
   In Pennsylvania, eighth grade math scores among African-American students in 2015 were among the bottom five with just 8 percent hitting proficiency.

   Demokratiasta ja “demokratiasta”
   Edustuksellinen demokratia on demokratian irvikuva ja oikeastaan naamioitu valittujen diktatuuri. Demokratia ilman kansanäänestyksiä on pelkkä huijaus! Mielestäni kansallissosialismi on ainoa hallintomuoto joka voi pelastaa kansakunnat varmalta tuholta. Kaikki muut hallintomuodot johtavat lopulta nykyisenkaltaiseen rappiotilaan ja tuhoon, Historia on täynnä esimerkkejä.

  • »Ensinnäkin jos jotakin väitetään tieteelliseksi tai epätieteelliseksi tulee tarjota pätevää todistusaineistoa, tiede kun pohjautuu todisteisiin, ei väitteisiin.»
   »Toiseksi, ajatus eräänlaisesta rodunjalostuksesta ei ole kovinkaan tervettä. Perinnölliset sairaudet lisääntyisivät huomattavasti jos ulkomaailmasta tulevat geenivirrat tukahdutettaisiin. Evoluutio perustuu erilaisten geenikombinaatioiden syntyyn, ei tiettyjen geenien varjeluun.»

   Evoluutio on totta? Onko joku ollut näkemässä lajien kehittymisen yhdestä toiseksi? Ei. Juutalainen kusetus tuo on, niin kuin niin moni muukin »tieteellisenä faktana» pidetty. Se, että on tehty replikoita dinosaurusten luista (missä aidot ovat?) ja kyhätty kananluista ymv. »fossiileja», ei herätä minussa kyllä tippaakaan uskoa – päinvastoin! Ja miksi ne ikivanhat luut eivät ole öljyksi muuttuneet? Ja miten ne ovat kallion sisään/alle joutuneet? (Olen näet monasti nähnyt öljyä porattavan kallion läpi.) Koko homma siis haisee ja pahasti. Hiiliajoituskaan ei ole millään tavalla luotettavaksi koskaan osoitettu. Tiede on vallan tavoittelua, ei sen enempää. Tai, no… onhan se hyvä fasadi rahanpesulla, kuten tiedetään.

 8. Mikäli muistini pelaa oikein, Suomen saamelaisista vain yhdeksän prosenttia näyttää ulkoisesti “ei-valkoisilta”, joilla on mongolidisia piirteitä. Loput 91 % prosenttia saamelaisista ovat ulkoisilta olemuksiltaan europidejä. Saamelaisia näkee todella harvoin ja siksi useimmilla suomalaisilla on sellainen kuva saamelaisista, että he eivät ole valkoisia tai lähelläkään suomalaisia (ulkoisesti). Tosiasia on, että suurin osa saamelaisista on vaaleaihoisia. Googlen kuvahaulla saa jotakin selkoa. Toisaalta Ruotsin saamelaisista kahdellakymmenellä prosentilla on mongolidisia piirteitä. Kalevi Wiikin teokset ovat näissä asioissa hyviä ja suositeltavia lähteitä.

 9. Saamelaiset ovat Euroopan pohjoisin ja EU-alueen ainoa alkuperäiskansa. Alkuperäiskansana pidetään sellaista väestöryhmää, jonka esivanhemmat asuttivat aluettaan sen valloituksen tai myöhemmän uudisasutuksen aikana tai ennen nykyisten valtakunnanrajojen syntyä. Alkuperäiskansalla on ainutlaatuisia historiallisista vaiheistaan periytyviä tapoja esimerkiksi kulttuurin ja yhteiskuntaelämän alueella.

  Sukutaustalla, ihmisen suhteella kieleen ja kulttuuriin sekä tunteella saamelaisuudesta on merkitystä saamelaisuuden määrittelyssä.

  Suomessa saamelaisia on noin 9 000 (samediggi.fi), Norjassa saamelaisia on arveltu olevan yli 60 000, Ruotsissa 15 000 – 20 000 ja Venäjällä 2 000. Suomen saamelaisista n. 40 %asuu saamelaisten kotiseutualueella. Yli 20% muualla Suomessa ja loput ulkomailla. Saamelaisilla on ollut yhteinen saamen lippu vuodesta 1986. Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan helmikuun 6. päivä. Saamelaisten oma kansallislaulu on nimeltään Saamen suvun laulu.

 10. Sini-, harmaa- ja vihreäsilmäisten ihmisten osuus väestöstä on kaikkein suurin Suomessa. Peräti 89 prosentilla suomalaisista on vaaleat silmät – pohjoisinta Lappia lukuunottamatta.

  Melkein yhtä sinisilmäisiä ovat ruotsalaiset, norjalaiset ja virolaiset.

  Sinisilmäisten osuus on korkea myös Tanskassa, Latviassa ja Brittein saarilla, erityisesti Irlannissa ja Skotlannissa. Walesissä sinisilmäisiä on vain 68 prosenttia väestöstä.

  Yli puolet väestöstä on sinisilmäisiä suurin piirtein Alppien pohjoispuolella: Pohjois-Ranskassa, Saksassa, Tsekissä ja Slovakiassa sekä Ukrainassa ja kaikissa näitä pohjoisempana olevissa maissa.

  Vielä viime vuosisadan puolivälissä amerikkalaisita noin 50 prosenttia oli sinisilmäisiä, mutta nyt ominaisuus on Yhdysvalloissa selvästi vähenemässä. The New York Timesissä julkaistun artikkelin mukaan enää vain yksi kuudesta amerikkalaisesta katsoo maailmaa sinisin silmin.

  2000-luvun alussa maailmalla levinnyt uutinen, jossa povattiin, että sinisilmäisyys häviää maailmasta 200 vuodessa ja maailman viimeinen blondi syntyy Suomessa vuonna 2202, todettiin ankaksi, jolla ei ole tieteellistä pohjaa.

 11. Finska motståndsrörelsen ska ha ett tack för en bra, klargörande och nödvändig artikel.

 12. SVL on erittäin mielenkiintoinen ja tarpeellinen liikehdinnän poikanen, joka herättää ajattelemaan. Mutta teidän täytyy alkaa jo vihdoin yrittää pääsemään oikeaksi pienpuolueeksi, kuten mitä piraattipuolue on jo. Sen jälkeen mediakin alkaa ottamaan SVL:n vakavammin.

 13. “Suomalainen on valkoinen, suomea puhuva, suomalaisen kulttuurin ja historian tunteva ihminen, joka arvostaa suomalaisuutta ja jota muut suomalaiset pitävät suomalaisena.”

  Jaaaahans, entäpä Suomenruotsalainen, (hurri, homopoika, rannikkoruotsalainen, jne……) -onko hän Suomalainen jos puhuu suomea?

 14. “2000-luvun suomalaisessa kulttuurissa on myös paljon epäterveitä piirteitä, kuten… …nykytaide ja sokea uskollisuus korruptoituneita yhteiskunnallisia auktoriteetteja kohtaan.”

  Jaan liikkeenne kanssa paljon samoja arvoja ja olen samaa mieltä suuresta osasta tässäkin artikkelissa mainituista asioista. En kuitenkaan voi ymmärtää sitä, että tiedostatte nykytaiteen epäterveyden ja jatkatte silti sen mainostamista ja levittämistä esimerkiksi radiossanne? Katselin soittolistaanne läpi ja se oli täynnä vähä-älyistä heavyä, punkia ja muuta kuvottavaa musiikillista nykytaidetta. Oletteko todellakin sitä mieltä, että niin kauan kuin kaverit (tai kansallissosialistit) tekevät epäterveitä asioita kuten esim. nykytaidemusiikkia se on hyväksyttävää?

  • Musiikkimieltymykset ovat makuasia. Nykytaidesaaste, joka apurahat kerää, on pelkkää avutonta töherrystä ja kuolleen kissan päälle runkkaamista.

  • Voi sen noinkin ilmaista, mutta siis kansallissosialisteiksi me itsemme näemme 🙂

  • Entä sitten?

   Olisiko kommunisti parempi? Monikultturisti? Jihadisti? Kokoomuslainen (brouhahaha)? Persu?

   Jos kuljet nyt illalla suurkaupungissa ja seuraasi ilmestyy kuin tyhjästä miesjoukko somaleja niin takaan, että yllämainitusta ryhmästä kaipaat silloin juuri natseja. Silloin huudat heitä, haluat heidän olevan siellä, kaipaat heitä, rakastat heitä. 🙂

   • Mä olen melkein joka ilta kävelly suurkaupungissa eikä oo kertaakaan ilmestyny kuin tyhjästä miesjoukkoa somaleita mun eteen (tai taakse). Sen sijaan pariin otteeseen on törmänny partioiviin natseihin ja voin sanoa etten tuntenut oloani kovin turvalliseksi ja teki mieleni huutaa “POLIISI”

    • Muistat kyllä sen kerran, kun he ilmestyvät, ole huoleti. Ja silloin huudat apua. 🙂

 15. »Ihmislaji on jakautunut evoluution myötä roduiksi, joilla on toisistaan eroavat henkiset ja fyysiset ominaisuudet.»

  Evoluutiohan ei ole mitään muuta kuin juutalaista sontaa sonnan päälle. Saatte ihan vapaasti olla apinoita apinoiden joukossa, jos sitä tahdotte. Minä en ole. Suomi on itseselitteisesti suomalaisten itsenäinen (onko enää?) valtio, joka siis tästä seuraten automaattisesti kuuluu suomalaisille – ei kenellekään muille. Ei tuon nyt luulisi kovinkaan vaikea asia ymmärtää olla edes vähä-älyisille. Lukekaa enemmän raamattua (UT), ihmiset. Voimia & rohkeutta – voitto tulee olemaan Meidän!

 16. »Valtion on myös tuettava nykyistä innokkaammin luontoystävällisten energialähteiden käyttöä.»

  Valitettavasti kivihiili, öljy ja ydinvoima (joka on myös pohjimmiltaan »fossiilista» energiaa, kuten kaikki energiamuodot!) ovat ainoat vaihtoehdot. Ilman niitä kaikki pysähtyy ja palaamme takaisin menneiden aikojen eloon ja oloon, kuten hyvin todennäköisesti tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Toinen vaihtoehto on, että öljyn syntyminen ei viekään kovinkaan pitkää aikaa. Tähän teoriaan uskon enenevissä määrin.

  Kuvitelkaa esim. tuulivoimautopiaa: miten tuulimyllyjen lavat, turbiinit, generaattorit etc. rakennetaan? Fossiilisilla (juutalaiset määrittelivät, muuten, öljyn »fossiiliseksi» 1900-luvun alkupuolella Sveitsissä, sillä siinä on hiiltä ja vetyä) polttoaineilla. Miten ihmiset menevät tuulivoimalatehtaalle töihin? Fossiilisilla polttoaineilla. Miten myllyt roottoreineen on suunniteltu? Fossiilisilla polttoaineilla. Miten raaka-aineet on saatu hankittua? Fossiilisilla polttoaineilla. Miten hankkeessa työskennelleiden insinöörien ja työläisten palkat, ruoka, juoma, vaatteet etc. on tuotettu? Fossiilisilla polttoaineilla.

  Sinun tulee ymmärtää vain tämä yksi asia: (fiat) rahaa voidaan maailmassa tehdä vain niin paljon, kuin sen takeeksi on energiaa. Tätä voi olla vaikea käsittää, mutta yritän vielä selventää: kuvittele tyhjästä kirjanpitotempulla luotavan nykyrahan ainoa todellinen ja fyysinen rajoite: kuinka paljon sinä voit realisoida tuota rahaa l. kuinka paljon painokoneet voivat suoltaa ulos tuota rahaa (joka on tehty pellava-puuvilla-seoksesta, musteesta etc.). Niin paljon fiat rahaa voidaan luoda, kunnes sen realisaatio (teko, joka saa rahan fyysisesti olemaan olemassa vastaamaan nimellisarvoaan) tulee mahdottomaksi l. luonnonvarat l. resurssit eivät riitä enää yhdenkään pennin tekemiseen.

 17. Kasvisyönnistä/eläinten oikeuksista: itse olen ollut kasvissyöjä jo yli kymmenen vuotta. Suosin kotimaista, eurooppalaista (tietyt maat), luomua – hyvää ravintoa, lyhyesti sanottuna. Kierrätys on jo itseisarvollinen teko, josta saan hyvän mielen. Tämä valloillaan oleva »suomalainen, lihaasyövä heteromies, joka ei kierrätä» -ajattelu on oiva esitys suomalaisesta aitoidiotismista. Imekää viinaa, tupakkaa, nuuska ja sitä juutalaista nurkkajumalaa – TV:tä – kitusiinne vain aina hamaan loppuun asti. Sitten menette sinne samaan kuoppaan minne isänne ja hänen isänsäkin menivät. Voimia & siunausta heille, joiden silmät ovat kuitenkin auenneet!

 18. Kulttuurimarxistinen mädätys on jo hyvin pitkällä. Esimerkkeinä mainittakoot Ruotsin sukupuoleton »hen»-pronomini (jota en kuuna päivänä ruotsintaitoisena tulee huuliltani, saatana, päästämään!) sekä amerikkalaisten muodissa oleva »miksikä sinä identifioit itsesi?» -idiotia-ajattelu! Mies voi siis sanoa identifioivansa itsensä vaikkapa fiikukseksi tai inuiitiksi, ihan noin vain fiiliksen mukaan. Suvaitsevaisto ja mädätyskoneisto hurraavat. Tuo on siionistisen perversioagendan yksi suurimpia riemuvoittoja, jos se pääsee lainvoimaiseen, yleisesti hyväksyttyyn asemaan: silloin voi helposti esim. valkoinen v valkoinen -rikos kääntyä kuin juutalaisesta taikaiskusta »viharikokseksi» eli rasistiseksi teoksi ja olla täten perusteena kovennetulle tuomiolle oikeudessa! Tältähän se pelottavasti meilläkin A.D. 2016 jo näyttää…

 19. En oo ikinä lukenut näin junttia tekstiä aikaisemmin. No hyvää krapula luettavaa. Happy Pride!

  • Kannattaa sitten visiteerata Runk in Finlandin sivustoilla 😀 Siellä on kosolti juntteja kirjoittamassa ja näiden riemuidioottien tekstit liitävät omissa sfääreissään

  • Tuollahan oli ihan liikettä tukevia tekstejä:

   “Ylipaino johtuu usein elintavoista, kuten liiallisesta energian saannista ruoasta ja juomasta sekä vähäisestä liikkumisesta, mutta myös lääkitysten epäedullisista metabolisista vaikutuksista. Lisäksi valitettavan monet mielenterveyden häiriöissä käytetyt lääkitykset altistavat painonnousulle.

   Elintapojen muutos terveellisemmiksi vaatii motivaatiota ja useimmat ovat valmiita muutokseen, kun heitä siihen kannustetaan ja siinä tuetaan.”

   Jätetään ne lääkkeet pois ja liikutaan ennemmän!

 20. Onkohan tämän aatteen kannattajat ottaneet huomioon sitä ettemme ne suomalaiset ole mitään samaa p7hdasta rotua indo-eurooopalaisten kanssa? Olemme samaa sukua saamelaisten, karjalaisten, vepsäläisten, ingerialäisten, livonialaisten jne. kanssa. Suomen kielikin on uralilainen kieli kuten saamekin. Eli jos kannatatte tätä aatetta niin sitten meidän täytyy lukea itsemmekin alempaan sakkiin. Geenitutkimustenkin mukaan suomalaiset kuuluvat itäisempään sukuun kuin indoeurooppalaiset.

  • Ahaa. No entä sitten? Eikös juutalaiset ja muslimit pidä meitä myös ali-ihmisinä, joten täytyy sitten olla ali-ihminen. Ei pelkkä ali-ihmisyys vihollisten silmissä estä meitä laittamasta hanttiin.

   Vai osaatko paremmin kertoa että miten tämä ali-ihmisyys estää Vastarintaliikettä toimimasta ja minua heitä kannattamasta?

 21. Aivan mahtavan upeaa että on vielä suoraselkäisiä OIKEITA suomalaisia taistelemassa haitallista massamaahanmuuttoa vastaan!!! Paska on pahasta tapaan sanoa eikä paskan nimeäminen uudelleen biojätteeksi paskasta sen maistuvampaa tee. Läjä koiranpaskaakin on viisaampi kuin suomalaisiksi kutsutut apinalaumat kun paska muuttuu ikääntyessään valkoiseksi.

 22. Tällä sivustolla on todella hyviä artikkeleita, erityisesti arvostan näkemyksiänne eläin- ja luonnonsuojelusta. Eugeniikkakeskusteluun lisäisin, että minulle tuttu kuuro perhe on todella viisaita, sosiaalisia ja älykkäitä ja itsensä elättäviä ihmisiä, he keskustelevat perheensä useiden kuurojen sukupolvien kesken viittomakielellä ja muiden kanssa kirjoitetuilla viesteillä, joissa käytetään hyvää ja monipuolista kieltä, erittäin hyvää porukkaa yhteiskunnallemme. Liikunnasta kertoisin, että olin itse syrjitty koulussa urheilumittaustulosten vuoksi, myöhemmin minulla diagnosoitiin astma. Kuitenkin hiihdin isän kanssa loma-aikoina useita kilometrejä päivässä vaativalla pururadalla tai meren jäällä. Myös uin kesäisin päivät pitkät. Liikunta on omasta mielestäni parhaimmillaan silloin, kun voi harrastaa omimpia lajejaan, niitä löytyy meillekin, joilla on jokin krooninen sairaus. Luonto on parantavaa, parempaa kuin asvalttipiha. Siksi luonnossa ja ympäristössä liikkuminen onkin kaikkein tärkeintä. Tämä oli ehkä hiukan kyllästyttävä kirjoitus, mutta hatunnosto ymmärryksellenne luonnon tärkeydestä ja ihmisen paikasta siinä.

  • Eugeniikkaa käsittelevä artikkeli kuvasi biologisen periaatteen, joka toimii kaikkialla luonnossa (paitsi nykyaikaisissa liberaalisissa yhteiskunnissa): ainoa käytännössä toimiva keino, joka neutraloi haitallisten mutaatioden kertyminen geenistöön – on korkea syntyvyys ja korkea luonnollinen kuolleisuus. Syntyvyys ja kuolleisuus ovat saman biologisen prosessin erottamattomat osat, ja niiden tulee olla tasapainossa – muuten katastrofi on väistämätön. Suosittelen tutkimaan tapaus “Universum 25”.
   Yksittäistapaukset voivat olla laidasta laitaan, eli voi olla, että jossakin harvaassa tapauksessa vammainen voi olla populaatiolle erittäin hyödyllinen, mutta populaation kohtalon määräävät ei harvat poikkeukset, vaan pitkällä aikavälillä toimivat massat.

   Liberaalit haastavat Luontoa, esimerkiksi harrastamalla globalismia, kulttuurimarxilaisuutta, luonnonvastaisia seksuaalisia pervesioita, tuhoamalla perheitä ylläpitävät moraalikoodistot, sekoittamalla rotuja, tuhoamalla Luontoa riistokapitalismin avulla – mutta Luonto kostaa ennen pitkää ja liberaaleilla on aina paskainen loppu, se on Luonnon laki. Liberalismin aikakausi on päättymässä, tätä osoittavat kaikki tiedossa olevat mittarit.

 23. Totuusblokin pitäjä Cliff Barnes syyskuussa 2015:

  »Itseäni häiritsee Kansallisessa Vastarinnassa tavoite Pohjoisen valtion luomisesta. Kyseessähän on siis eräänlaista internationalismia, eikä aitoa nationalismia. Ruotsalaiset eivät ole norjalaisia, eivätkä suomalaiset ruotsalaisia. Aidon nationalismin pitäisi mielestäni pyrkiä terveeseen ja vahvaan kansallisvaltioon, jossa kansa on yhtenäinen ja sillä on hyvä elää. Toimiva ja oikeudenmukainen valtio voidaan saavuttaa vain, jos sillä on koko kansan tuki takana ja tämä tapahtuu vain kun kansa on yhtenäinen. Tämän johdosta kansainvälinen juutalaisuus inhoaa kansallisvaltioita yli kaiken, koska oikeudenmukaisessa kansan hyvinvointiin tähtäävässä valtiossa juutalaisuuden rikollisuudelle ei ole tilaa. Siksi kansallisvaltioita tuhotaan monikansallisella EU-projektilla ja mm. holtittomalla maahanmuutolla.

  Pohjoisen valtion luominen mielestäni karkottaa pois suomalaisuutta kannattavia nationalisteja ja saa koko liikkeen näyttämään hyvin omituiselta ja epämääräiseltä suuren yleisön silmissä, koska ei suomalaisilla nationalisteilla ole ”pohjoista” identiteettiä, vaan suomalainen identiteetti; he ovat suomalaisia, eivät ”pohjoislaisia”. Koko konsepti siis periaatteessa on tätä myöten suomalaisvastainen. Samalla myös kaikki Kansallisen vastarinnan hyvät ja asialliset julkaisut sekä revisionismi joutuvat helposti huonoon valoon suuren yleisön silmissä ja tämä on erittäin huono asia.

  En osaa sanoa, onko Kansallisen Vastarinnan taustalla juutalaista rahaa, vai onko kyseessä vain ruotsalaisten suurvaltafantasiaa elättelevien hörhöjen liike. Ruotsissa on oikeasti sellaisia ihmisiä, jotka vakavissaan pitävät Ruotsia tälläkin hetkellä suurvaltana ja suuressa pohjoisessa valtiosssa he juuri haluaisivat nähdä Ruotsin kaiken keskuksena.

  Mitä sitten tulee lauantain maahanmuutonvastaiseen mielenosoitukseen, niin varmasti suurin osa mukana olevista ovat aidosti liikkeellä ja ymmärtävät massamaahanmuutosta yhteiskunnalle koituvat ongelmat. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että suurin osa mielenosoittajista on täysin pihalla ongelmien taustoista. Kaikki pitävä islamia maailman pahimpana ongelmana ja asiana, vaikka esim. ISIS ja Al-Qaida eivät oikeasti edusta islamia millään tavalla ja nämä merkkivaatteissa seteleitä heiluttelevat arabipakolaiset ovat enemmän ateisteja kuin oikeita uskovia. Kaiken takana on juutalaisuus, joka hyötyy siitä että eurooppalaiset ja islamilaiset saadaan taistelemaan keskenään ja vihaamaan toisiaan. Silti kukaan ei ole järjestämässä mielenosoitusta maailmassa vallitsevaa juutalaista ylivaltaa vastaan eikä edes puhu siitä juuri mitään, vaan netti on vain täynnä islamin vastaista kirjoittelua näiden ”vastakkaisen näkemyksen” ihmisten toimesta.»

  • Pohjolan kansoilla on selvästi samankaltainen kulttuuri, moraaliset koodistot ja geeniperimä. Ei identtisia, mutta hyvin lähellä olevia. Pohjolan Liittovaltiossa maiden tasavertaisuus olisi paljon oikeudenmukaisempi, kuin esim Euvostoliitossa (Suomen vaikutusvalta 2%).
   Mutta miksi pitää olla Pohjolan Liittovaltio? No koska 25 mln asukasta se on riittävän iso valtio, joka pystyy ylläpitämään modernit teknologiat ja tuotantolaitokset tehtaat. 25 mln se on se optimaalinen väkiluku – ei iso, eikä pieni, vaan just sopiva korkean ylläpitämään riittävän korkean koulutus-, teknologia ja elintason.
   5 mln on liian pieni, 200-500 mln liian iso ja hallittavuus kärsii, 25 mln on lähellä optimaalista kokoa.

Comments are closed.