Koti Yksityinen: Vastarintaliike Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Vastarintaliike saa usein sähköpostitse kysymyksiä, joihin lukijat toivovat saavansa vastauksen. Tälle sivustolle on koottu usein kysytyt kysymykset, joihin liikkeestä kiinnostuneen on hyvä tutustua. Kattavan yleiskuvan ajattelustamme saa lukemalla poliittisen manifestimme TÄÄLLÄ.

 

Haluatteko alistaa Suomen ylikansalliselle järjestölle?

Suomea ei alisteta ylikansalliselle järjestölle. Vastarintaliike Suomessa on osa yleispohjoismaista vastarintaliikettä, ja siten suomalaiset kansallissosialistit vaikuttavat toiminnallaan koko Pohjolan tilanteeseen. Pohjolan pienten kansojen täytyy selviytymisensä ja tulevaisuutensa kannalta tehdä yhteistyötä jättämällä historialliset erimielisyydet sivuun. Lue lisää artikkelista “Pohjoismainen yhteistyö ja isänmaallisuus“.

 

Onko liike rikollinen? Mitä mieltä olette poliisista?

Liike ei ole rikollinen eikä sitä sellaisena voi pitää. Liikkeen luonne on poliittinen ja kansalaisia kansallissosialismista valistava. On ymmärrettävä, että Suomen poliisi valvoo ja noudattaa vallitsevia lakeja Suomessa. Poliisi ei siis sananmukaisesti ole vihollinen eikä ystävä. Pitää tiedostaa, että poliisi palvelee järjestelmää, joka haluaa tuhota kansallismielisyyden Suomessa.

 

Oletteko rasisteja?

Rasistin tai rasismin luokitus riippuu sen kysyjästä. Mikäli rasisti-määritelmällä tarkoitetaan kaikkia suomalaisia tai valkoisia, joiden oletetaan suhtautuvan vihamielisesti muihin kansallisuuksiin tai rotuihin, emme ole rasisteja. Suurimmat rasistit löytynevät eräistä valtapuolueista, jotka vuodesta toiseen kiihottavat suomalaisvihamielisyyteen. Lue lisää artikkelista “Kun kulttuuri ei selitä – henkiset erot rotujen välillä“.

 

Oletteko äärioikeistolaisia?

Kansallissosialismi ei ole äärioikeistoa!

 

Mitä liike vaatii aktivistilta?

Muun muassa terveitä elämäntapoja ja valmiutta sitoutua kansallissosialistiseen kamppailuun Vastarintaliikkeessä.

 

Kuka saa olla aktivisti?

18 vuotta täyttänyt pohjoismaalainen mies tai nainen, joka tunnustaa ideologiakseen kansallissosialismin ja joka sitoutuu elämään esimerkillisesti kansansa puolesta.

 

Kannatatteko väkivaltaa?

Väkivallan käyttöä ei ihannoida järjestössä, eikä sen kannattaminen ole mikään erityinen teesi liikkeessä. Väkivaltaa sallitaan käytettäväksi ainoastaan, mikäli liike joutuu väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi.

 

Mikä on tavoitteenne?

Suomen vapauttaminen ja sen itsenäisyyden palauttaminen. Lisää aiheesta artikkelissamme Tavoitteistamme lyhyesti.

 

Mitä suomalaisuus merkitsee teille?

Kansamme syvintä olemusta ja olotilaa, jonka puolesta esi-isämme ovat rakentaneet maatamme ja kasvattaneet jälkipolvia vapaalle Suomelle.

 

Miksi vastustatte niin näkyvästi sionismia? Oletteko antisemitistejä?

Sionismi ei ainoastaan ole uhka Suomen kansalle, vaan myös kaikille maailman kansoille. Sionismi on rasistinen aate, joka tähtää tietyn kansakunnan ylivaltaan maailmassa. Sionismi on vuodesta 1948 saakka esiintynyt Israelin valtion väkivaltaisena ulkopoliittisena vaikuttajana, jonka uhreiksi ovat joutuneet useimmat länsimaat. Sionismin vastustaminen ei tee meistä tai kenestäkään muusta antisemitistiä. Myös arabit ovat geneettisiltä taustoiltaan semiittejä. Näin ollen antisemitismi ei ole pätevä termi kuvaamaan suhtautumista tiettyyn kansakuntaan tai rotuun.

 

Kuka on kansallissosialisti?

Kuka on kansallissosialisti?

 

Oletteko luonnonsuojelijoita?

Jokaisen ihmisen tulisi omalta osaltaan pyrkiä suojelemaan luontoa, joka tarjoaa meille paikan ja maan, jossa asua. Kansallissosialistit ovat luontaisia luonnonsuojelijoita. Vastarintaliike ei ole luonnonsuojelijain järjestö, sillä luonnolliset arvot kuuluvat osaksi kansallissosialistista maailmankatsomusta.

 

Miksi Suomi tarvitsisi vallankumouksen?

Jokaisen kansakunnan tulee pyrkiä parantamaan kansan selviytymisen ja tulevaisuuden olotiloja. Mikäli nykyinen järjestelmä ei kykene hoitamaan kansalaistensa etuja sekä huolehtimaan maan hyvinvoinnista, vallankumous on ainoa tie kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kansamme tulevaisuuden turvaamiseksi.

 

Miksi haluatte Suomen taas liitettäväksi Ruotsin alamaiseksi?

Vastarintaliike ei tähtää Suomen liittämiseen osaksi Ruotsia. Suomesta ei tulisi osa Ruotsia, vaan yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Suomi toimisi yhteistyössä turvatakseen selviytymisensä kansojamme uhkaavia tekijöitä vastaan. Vastarintaliikettä johtavassa pohjoismaisessa valtuustossa on yhtä monta suomalaista, ruotsalaista ja norjalaista.

 

Luuletteko tarrojen muuttavan maailman?

Tarrat eivät muuta maailmaa, mutta niillä kieltämättä herätetään kansalaisten mielenkiintoa ja huomiota liikettämme kohtaan. Lue aiheesta lisää: Mitä virkaa lentolehtisellä on?

 

Haluatteko Suomeen diktatuurin?

Vastarintaliike ei pyri diktatuuriin vaan kansalliseen järjestelmään, joka perustuu hierarkkisille arvoille ja johtamistavoille. Diktatuuri on kansan alistamista, kansandemokratia puolestaan jokaisen kansalaisen huomioon ottamista kansallisessa päätöksenteossa.

 

Milloin Vastarintaliike aloittaa aktivismin kotikaupungissani?

Sinä päivänä, kun päätät aktivoitua! Liikkeen materiaalia voi tilata Kadulle.com-kaupasta. Yksikin toimelias ihminen saa helposti tehtyä paljon lisää näkyvyyttä liikkeelle jakamalla materiaaliamme katukuvaan. Ehkä sinulla on ystävä, joka on myös kiinnostunut aktivismista. Ottakaa tavoitteeksenne paikallisen aktivistiryhmän perustaminen! Oma-aloitteisuus on kaiken A ja O.

 

Kannatatteko pakkoruotsia?

Kannatamme yhteistyötä, jossa Pohjoismaat takaavat toistensa koskemattomuuden ja omavaraisuuden niin maanpuolustuksessa kuin taloudessakin. Kun pohjoismaalaiset tekevät tiivistä yhteistyötä, on koulutuksen ja työelämän kannalta paras, että kansalaiset osaavat mahdollisimman paljon veljeskansojen kieliä. Ruotsilla ei tavoittelemassamme mallissa ole erityisroolia, vaan se tulee olemaan käytännön tasolla tärkeä kieli siinä missä suomi, norja kuin tanskakin.

 

Mitä mieltä olette ei-maahanmuuttajataustaisista etnisistä vähemmistöistä?

Nähdäksemme perinteistään kiinni pitävillä saamelaisilla on oma ansaittu paikkansa Pohjoismaissa. Sen sijaan romanien vaikutus yhteiskuntaan on huomattavasti ongelmallisempi.

 

Kuka edustaa liikettä? Mistä saan luotettavaa tietoa järjestöstä?

Internetissä Vastarintaliikkeestä saa luotettavaa tietoa vain Vastarinta.com-, Frihetskamp.net-, Nordfront.dk-, Nordurvigi.is– sekä Nordfront.se -sivuilta. Lisäksi Vastarintaliikkeellä on sosiaalisen median tilejä Twitterissä, GABissa ja VKontaktessa. Kuka tahansa voi esiintyä järjestön edustajana tai aktiivina sosiaalisessa mediassa, minkä vuoksi kaikkeen sivujemme ulkopuolella kirjoitettuun tulee suhtautua kriittisesti.

 

Mikä on Vastarintaliikkeen kanta uskontoihin?

Vastarintaliike on uskonnollisesti sitoutumaton, mutta emme kiistä henkisten arvojen merkitystä yhteiskunnassa ja ihmisen elämässä. Toisin kuin monet nykyajan “kansallismieliset” järjestöt, emme ole “vastajihadisteja”.

 

Mikä on kantanne rotukysymykseen? Missä suomalaisten juuret ovat nähdäksenne?

Kysymyksiin on vastattu artikkelisarjassa “Suomalaisena valkoisessa Euroopassa”: Osa 1. Osa 2.