Koti Yksityinen: Vastarintaliike Tavoitteistamme lyhyesti

Tavoitteistamme lyhyesti

Vastarintaliike on ottanut tehtäväkseen suojella suomalaista historiaa, kulttuuria ja suomalaista identiteettiä. Taistelemme kulttuurien ja kansojen sekoittamista vastaan sekä vaalimme pohjoismaista verenperintöä.

Lisäksi suojelemme fyysisesti heikompia kansamme jäseniä, sillä laittomuudet ovat levinneet nykyään laajalle, ja erityisesti vanhuksista ja naisista on tullut laillista riistaa. Olemme aggressiivisen politiikan kannalla ja samalla tartumme ongelmiin, joita suomalaiset kohtaavat päivittäin.

Vastarintaliike on asettanut seuraavat pääperiaatteet, jotka ilmentävät taistelumme suunnan.

 

1. Voima olkoon aseemme

Kansallisen politiikan heikkous täytyy murtaa, ja globalistien tunkeutuminen politiikkaan on estettävä. Kansallinen vapaustaistelu ei saa tarkoittaa pelkästään muutamaa satunnaista kokousta tai kasaa sääntöjä. Vastarintaliike ottaa etäisyyttä porvarilliseen yhteiskuntaan ja sen poliittiseen peliin. Aatteen yhtenäisyys ja kompromissittomuus ovat poliittisen taistelun ainoat toimivat tavat. Vastarintaliike aikoo organisoida itsensä koko Pohjoismaiden alueelle ja johdattaa taistelun pohjoismaisten rajojen yli. Yhdessä pohjoismaisista kansoista tulee vahva.

 

2. Suomen kansan suojelu

Vastarintaliike ottaa velvollisuudekseen suojella suomalaisia sellaiselta uhalta tai väkivallalta, joka perustuu näiden syntyperään tai kansallismielisiin aatteisiin. Vastarintaliike aikoo suojella suomalaisia korruptoituneen hallituksen epäoikeudenmukaisuudelta ja ulkomaalaisten yliotteelta sekä pysäyttää kansan ja maan riistämisen.

 

3. Taistelu monikulttuurisuutta vastaan

Monikulttuurista propagandaa vastaan taistelemme samoilla aseilla – massiivisella propagandalla. Monikulttuurisuus itsessään tarkoittaa kaikkien perinteisten arvojen rikkomista ja yhteiskunnan tuhoa. Tulemme paljastamaan, mitä monikulttuurisuus todellisuudessa on: tuhoava voima, joka uhkaa yhteiskuntamme peruspilareita. Tulemme vastustamaan rappiollisia ilmiöitä kulttuurielämässä. Suomalaiset tulevat vielä kertaalleen oppimaan, kuinka olla vahvoja ja ylpeitä.

Terve ydinperhe muodostaa yhteiskuntamme perustan. Yhteiskuntaelämän luonnonmukaisten perusteiden tuhoa vastaan täytyy taistella. Hallituksemme apu poikkeaville elementeille ja moraaliselle taantumukselle tullaan neutralisoimaan.

 

4. Kansallisen hallituksen perustaminen

Kansallinen hallitus vakiinnutetaan kompromissittoman poliittisen taistelun avulla. Tämä Vastarintaliikkeen muodostama hallitus palauttaa perinteisen ja autoritaarisemman yhteiskuntajärjestyksen, jonka ideologiset perusteet ovat nationalismissa ja sosialismissa.

 

5. Muukalaisten palauttaminen

Jokainen muukalainen, jota ei voida “sulauttaa”, tulee lähettää kotiin. Pohjoisen kansan etnistä ja kulttuurista koskemattomuutta tulee suojella. Tämä on ehdoton edellytys vakaan ja tasapainoisen yhteiskunnan luomisessa.

 

6. Euroopan unionista vetäytyminen

Vapaan Suomen hallituksen tulee välittömästi erota Euroopan unionista. Mikäli Brysselin lahjotut vallanpitäjät eivät tätä hyväksy ja mikäli he sen vuoksi uhkaavat sotilaallisella väliintulolla, on vapaan Suomen puolustettava itseään kaikin mahdollisin keinoin. Jos tuleva sota osoittautuu välttämättömäksi pohjoisen vapautemme suojelussa, olkoon sitten niin, sillä vain se, joka on valmis suuriin uhrauksiin, on kykenevä puolustamaan vapauttaan.

 

7. Pohjoismaisen valtakunnan julkistaminen

Pohjoinen ei ole automaattisesti osa Eurooppaa. Pohjoinen on oma kulttuurialueensa, ja sillä on oma tietty lajityyppi sekä erityiset ehtonsa taloudelliselle elämälle. Tavoitteemme on muodostaa sellainen vahva pohjoinen valtio, joka on täysin itsenäinen/riippumaton ulkoisista vaikutteista, EU mukaan lukien.

Vastarintaliike taistelee itsenäisen pohjoisen puolesta. Tavoitteenamme on vahva pohjoinen valtionrakenne vakaalla itsenäisyydellä. Tämän valtion tulee rakentua ainakin Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, mutta jokaisen pohjoismaan tulisi loppukädessä liittyä tämän valtionrakentamisen alle; tulevaan Pohjoiseen valtakuntaan. Pohjoinen on tarpeeksi vahva säilyttämään asemansa taloudellisesti, sotilaallisesti ja kulttuurillisesti. Me emme halua orjuutta vaan vapaan Pohjolan!