Kansallissosialismi ja eläinoikeudet

Julkaistu: 17.2.2015

17.2.2015 by

Kansallissosialismi ja eläinoikeudet

Halal-meat

Olemme viime aikoina saaneet erilaisia kyselyjä lukijoilta liittyen Helsingin Sanomien taannoin julkaisemaan Vastarintaliike-artikkeliin. HS muun muassa kirjoitti Vastarintaliikkeen Suomalaisapu-toiminnasta ja sen yhteydessä sivuttiin myös tukeamme eläinsuojelulle. Tämä on herättänyt joidenkin lukijoiden kiinnostuksen liittyen järjestön näkemyksiin eläinoikeuksista. Julkaisemme nyt uudelleen 2011 julkaistun artikkelin ”Kansallissosialismi ja eläinoikeudet”:

Saamme usein kysymyksiä sähköpostitse. Yksi silloin tällöin esiintyvä kysymys on, kuinka me kansallissosialisteina koemme eläinten oikeudet. Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen johtaja Klas Lund vastaa artikkelissaan tähän kysymykseen.

Kansallissosialistisessa Saksassa eläinoikeudet ja ympäristökysymykset otettiin ensimmäisten joukossa kunnolla huomioon politiikassa ja lainsäädännössä. Vertauksena voidaan todeta, että monissa valtiossa ei nyt lähes 80 vuotta myöhemminkään ole minkäänlaisia lakeja, jotka suojaisivat eläimiä hyväksikäytöltä. Lait eläinten oikeuksista ovat tehneet suuria edistysaskelia vain pohjoisessa Euroopassa.

Kansallissosialismi kehitti jo varhain orgaanisen näkemyksen maailmasta erotukseksi vallitsevasta ihmis- ja maakeskeisestä maailmankuvasta, jonka olemme suurelta osin perineet juutalaisuudesta.

Ihmiskeskeinen maailmankuva toi mukanaan ajattelun, jonka mukaan eläimet oli luotu ainoastaan palvelemaan ihmisiä. Eläimillä ei ollut ”sielua”, ja niitä pidettiin ainoastaan eräänlaisina koneina (katolinen kirkko, paavi Pius IX, Descartes ym.). Kansallissosialismi vastusti tietysti tällaista ihmiskeskeistä näkökulmaa. Kansallissosialismin mukaan ihminenkin on eläin – vaikka korkeampi sellainen – joka on osa luonnollista järjestystä ja jonka on seurattava luonnon lakeja. Ihminen ei siksi ollut automaattisesti korkea-arvoisempi kuin muut eläimet. Kansallissosialistinen Saksa oli uraauurtava, sillä siellä säädettiin eläinsuojelulakeja, jotka suojelivat eläimiä tuskallisilta kokeilta ja teurastuksilta. Myös villieläimiin sovellettiin kehittyneitä lakeja. Ajatuksena oli, että eläimiä suojeltiin niiden itsensä vuoksi eikä siksi, että me ihmiset voisimme hyötyä siitä.

Ajatus ihmisestä luonnon osana oli monille kansallissosialismin vastustajille vaarallinen, sillä eläinten arvostus johti välttämättä ihmisen aliarvostamiseen luonnon osana, mikä pohjusti kriitikoiden mukaan tietä väitetylle juutalaisten kansanmurhalle. Tämä on ainakin kansallissosialistista eläinoikeuspolitiikkaa kritisoivien usein käytetty argumentti. Samankaltaista argumenttia käytetään joskus ”ympäristöfanaatikkoja” vastaan, sillä ajatus ihmisen liikakansoituksesta ja ekosysteemin tuhoamisesta johtaa (järkiperäisissä ihmisissä) myös siihen päätelmään, että ihmisiä on liikaa ja että lukumääräämme on karsittava jollakin tapaa, jotta elämä maapallolla voidaan pelastaa.

Ihmiskeskeisen maailmankuvan omaksuneet näkevät ihmiselämän aivan erityisenä – sille annetaan enemmän arvoa kuin muiden eläinten elämille. Tälle ei tietenkään ole mitään objektiivista perustaa, vaan se pohjautuu ainoastaan subjektiiviseen näkemykseemme ihmisinä. Vaadimme vain erityisoikeuksia omalle lajillemme, jonka katsomme olevan ”valitussa” asemassa.

Ruotsissa voimme olla ylpeitä siitä, että suuri tiedemiehemme Carl von Linné oli yksi ensimmäisistä, jotka uskalsivat vastustaa vallitsevia dogmeja. Hän nimittäin väitti, että ihminen kuului kädellisiin ja oli siksi myös eläin. Sen ajan maailmankuvasta piittaamatta hän väitti, että eläimilläkin saattoi olla sielu, ja että niitä tuli kohdella hyvin.

Me synnyimme tähän maailmaan emmekä päättäneet näistä perustavanlaatuisista laeista. Meidän ihmisten, aivan kuten muidenkin eläinten, täytyy tappaa elääkseen (ainakin ennen kuin nykyaikainen maanviljely sai jalansijaa). Vaikka joudumme tappamaan selviytyäksemme, ei meillä kuitenkaan ole oikeutta aiheuttaa muille olennoilla tarpeetonta kärsimystä. Päinvastoin meillä on ihmisinä velvollisuus kohdella eläviä olentoja huomaavaisesti.

Huomaavaisuudella tarkoitan sitä, että kohtelemme muita eläimiä niin hyvin, kuin olosuhteet sallivat. Niin kauan kuin olemme lihansyöjiä, joudumme tappamaan muita eläimiä tähän tarkoitukseen. On kuitenkin täysin tuomittavaa pitää eläimiä kelvottomissa olosuhteissa tai aiheuttaa niille kärsimystä vain voiton maksimoimiseksi. Mielestäni on myös väärin pitää eläimiä vankeudessa ylellisyystavaroiden tuottamiseksi. Tällä viittaan esimerkiksi minkkitarhoihin, joiden pito sallitaan yhä maassamme.

Pohjoismaissa eläinten oikeudet ovat ottaneet isoja edistysaskelia. Monissa muissa maailman osissa ei eläimillä ole kuitenkaan minkäänlaista oikeudellista tai moraalista turvaa. Meistä voi olla vaikeaa ymmärtää, kuinka kaltoin eläimiä voidaan kohdella muissa kulttuureissa. Suljemme usein silmämme monilta maailmassa tapahtuvilta raakuuksilta. Luin äskettäin artikkelin, jossa kerrottiin, kuinka eräs eläinoikeusryhmä Kiinassa oli onnistunut kuvaamaan, kuinka pesukarhuja nyljettiin elävältä niiden turkkien vuoksi. Päivää ennen luin karhuemosta (niin ikään Kiinassa), joka tappoi ensin oman poikasensa ja sitten itsensä, jottei näiden tarvitsisi elää vankeudessa, missä karhujen sappirakot tyhjennettiin säännöllisesti jonkinlaisen lääkkeen valmistamiseksi. En edes halunnut lukea juttua loppuun. Nämä kaksi uutista pahoittivat mieleni useiksi päiviksi. Tällaista tapahtuu siis ydinaseistetussa kommunismidiktatuurissa, jonka väitetään nyt pelastavan taloutemme. Kuinka alas olemmekaan vajonneet?

Eläinkokeet, jotka aiheuttavat kärsimystä, tulisi kieltää täysin. Emme voi mielestäni oikeuttaa kivuliaita eläinkokeita, jotta voisimme tuottaa ihmisille lääkkeitä – muista tuotteista puhumattakaan! Tämä tutkimus täytyy vain tehdä toisella tapaa, maksoi se enemmän tai ei. Eläinten vahingoittamisesta annetaan myös liian alhaisia rangaistuksia. Kansallissosialistisessa valtiossa tällaista pidettiin erittäin vakavana rikoksena. Minun mielipiteeni on, että vakaviin eläinoikeusrikkomuksiin syyllistyneet ihmiset ovat menettäneet oikeutensa elämään.

Olen lisäksi vankasti sitä mieltä, että kansallissosialistisen yhteiskunnan tulisi ponnistella palauttaakseen yhä useampia ihmisiä takaisin maaseudulle. Meidän tulisi estää nykyinen kehitys, jossa maata viljellään yhä laajemmalti. Kansallissosialistisen valtion täytyisi pyrkiä pienviljelyyn ja suurempaan omavaraisuuteen. Eläinten olosuhteita ja teurastamoita tulisi valvoa tarkasti, ja suurten teurastamoiden sijaan meidän täytyisi kehittää paikallista tuotantoa ja kulutusta. Meidän tulisi pyrkiä siihen, ettei eläimiä kuljetettaisi pois siitä ympäristöstä, jossa ne ovat eläneet ja jossa ne tuntevat itsensä turvalliseksi. Teurastus tulisi toisin sanoen suorittaa paikallisesti maatiloilla. Yleensäkin meidän tulisi vastustaa maanviljelyn ja eläinten pidon teollistumista, mikä merkitsee myös geenimuuntelun, kemiallisten lannoitteiden ja kemiallisten torjunta-aineiden kieltämistä.

 

Klas Lund

Nordfront.se

17 Kommenttia

 1. T

  Tämä on todella hyvä kirjoitus! Artikkelissa mainittiin kiinalainen karhutarhaus.
  [”Päivää ennen luin karhuemosta (niin ikään Kiinassa), joka tappoi ensin oman poikasensa ja sitten itsensä, jottei näiden tarvitsisi elää vankeudessa, missä karhujen sappirakot tyhjennettiin säännöllisesti jonkinlaisen lääkkeen valmistamiseksi. En edes halunnut lukea juttua loppuun. Nämä kaksi uutista pahoittivat mieleni useiksi päiviksi. Tällaista tapahtuu siis ydinaseistetussa kommunismidiktatuurissa, jonka väitetään nyt pelastavan taloutemme. Kuinka alas olemmekaan vajonneet?”]
  Tässä on linkki sivustolle, jossa on tietoa kyseisestä sadismista. Sivu sisältää myös vastenmielisiä valokuvia aiheesta: http://www.aasiankarhutarhat.com/

 2. PL

  Piti ihan pitkästä aikaa lukea tämä artikkeli uudestaan, kun turkistarhauksen kieltämistä ajava kansalaisaloite nousi eduskunnan käsittelyyn asti. Sitä täysistuntoa ei tarvinnut katsoa viittä minuuttia pidempään: kyse on rahasta, ei eläimistä, eikä edes kansalaisten hyvinvoinnista.

  Tämän artikkelin tulisi päätyä jokaiseen suomalaiseen kotiin, ja varsinkin koteihin, joissa mm. turkistarhaus koetaan vielä hyväksyttävänä.

 3. Joni

  Toisen maailmansodan aikoihin eläinoikeudet olivat merkittävästi muuta eurooppaa edellä vaikka saksalaisten joukoissa tämä vaihtelikin käytännössä.

  Jokatapauksessa tämä artikkeli nostatti taas ne traumat pintaan mitä olen varomattoman internetin käytön seurauksena itselleni haalinut. Olen nähnyt kuvia miten nämä mainitut paskatahrat nylkevät eläimiä elävältä koska tämä on nopeampaa niin. Olen nähnyt myös kuvia miten koiria keitetään kiehuvassa vedessä elävinä, jotta lihaan saataisiin adrenaliinin kehittämä maku joka nähtävästi sopii tähän sairaaseen ja vastenmieliseen ruokakulttuuriin. Googlesta löytyvät kyllä kaikki aiheeseen liittyvät asiat mutta varoitan että jos eläinoikeudet ovat pätkääkään sydäntä lähellä niin kannattaa jättää väliin.

  En voi sanoin kuvailla tunnetilojani mitä nuo kuvat ja videot aiheuttavat, eikä sitä internetissä kovin vapaasti kai kannattaisi näinä päivinä sanoakaan.

 4. kares

  Minkkitarhat ovat sairaita ja ne pitäisi heti lopettaa, vakava rangaistus tarhojen pitäjille. Eläimiä ei saa vahingoittaa rahan takia. Kokeet täytyisi tehdä ihmisille jos niistä ei ole suurta vaaraa.

  • Mikke

   Niin ja vaikka olisikin suurempaa vaaraa niin onhan tuolla vankiloissakin pedofiileja ja raiskaajia ym jotka sopisivat tarkoitukseen oikein hyvin

 5. putin juutalaisten oligargien kamu

  Moni loukkaantui susikannastani mutta jatkan samalla linjalla,Eläintensuojelu bisnes on liikaa vasemmistolaisten käsissä ”oikeutta eläimille” ym itse en kannata turkistarhauksen kieltämistä vaikka itse en alalle välttämättä ryhtyisi,Joka tapauksessa turkistarhaus suomessa on varmasti paremmin hoidettu kuin kolmansissa maissa joista yllä tulikin hyvä kuvaus,Toisekseen turkistarhaus loppuisi suomessa niin vuorossa olisi joku toinen kasvattaja ryhmä miksi ei lemmikkieläin bisnestä lopetettaisi siinä missä muita kotieläin tiloja ollaan hävittämässä.

  Itse syön lihaa yms ja tuotan maitoa ja lihaa ja aina on joku saatanan ryhmä ollut syyllistämässä ihmisten terveyden pilaamisesta ja eläinten hyväksi käyttämisestä,Enää en pode huonoa omaatuntoa sillä pohjoiskarjala projektin luoma myytti on murrettu onneksi ja mitä tulee eläinten hyvinvointiin tulee niin siihen saadaan parhaiten muutosta oikeilla tuottajahinnoilla milloin voisi panostaa rakennuksiin ja palkata lisätyövoimaa,Mutta nyt kun tuottaja hintoja ja tukia kiristetään niin useimmilla tiloilla tehdään töitä minimi työvoimalla.

  https://www.youtube.com/watch?v=mclf7YdLA2I MOT 13.9.2010 – Rasvainen kupla (osa 1/2)

  Kotieläintaloudella on merkittävä osa kansanterveydelle enkä aio lopettaa tuottamista ainakaan ennen kuin lainat on maksettu joten työ kansanterveyden hyväksi jatkuu ainakin useammankin vuoden.

 6. survain

  Muuten ihan ok settiä eläinoikeuksista, jotka ovat kyllä tiettyyn rajaan asti järkeviä, mutta kohtuus kaikessa joka tapauksessa. Haluaisin kuitenkin tarttua tuohon aivan viimeiseen kappaleeseen jossa on mielestäni melkoisesti ristiriitoja.

  Jos haluaisimme siirtää lisää ihmisiä takaisin maaseudulle niin miten ihmeessä se muka onnistuisi jos samalla ei kuitenkaan laajennettaisi viljelysalaa? Yhtälö on käytännössä mahdoton. Lisäksi Suomen kaltaisessa pohjoisessa pienessä valtiossa jossa viljan kasvuaika on hyvin lyhyt verrattuna etelänmaihin, oma varainen viljely on käytännössä mahdotonta tällä väestömäärällä. Se onnistui jotenkuten satoja vuosia sitten kun ihmisiä oli murto-osa nykyisestä määrästä, ja siltikin tuli nälkävuosia jne jos kesän sato ei riittänytkään talven ajaksi. Nyt maanviljely on kannattavaa/mahdollista vain valtion ja EU:n tuilla.

  Vai onko ideana sitten hajoittaa nykyiset yksityisomisteiset isot maatilat ja antaa pieniä viljelysplänttejä pienille perheille ja yksityishenkilöille ja laittaa heidät viljelemään yhtenä iloisena yhteisönä kolhooseihin…eikun hetkinen miten tämä kuulostaa nyt tietyllä tavalla kovin tutulta?

  Yksinkertaisesti Suomalainen maatalous tapettaisiin yhdellä iskulla, sillä omavarainen maanviljely ei täällä toimi. Tässä artikkelissa esitetyt ”parannusehdotukset” ovat kaikkea muuta kuin parannuksia. Esim. Kemiallisten torjunta-aineiden kielto pienentäisi jo valmiiksi pieniä satoja ja huonontaisi ruoan laatua, sama pätee lannotteisiin ja teurastus maatiloilla? Mikä järki siinä on? Etenkin jos vaaditaan inhimillistä teurastusta niin kuinka vaikeaa sitä sitten on valvoa kun 20 teurastamon sijaan pitää valvoa 80 000 maatilaa? Tämän kaiken lisäksi tohdin hieman epäillä, että kovin moni suomalainen olisi loppujen lopuksi valmis muuttamaan maaseudulle jyrsimään porkkanaa ja ruisleipää (olettaen että on ollut hyvä satovuosi koska muuten jyrsittäisiin männyn kuorta ja kuivaa heinää)

 7. Metsänpoika...

  Hyvä kirjoitus,tätä voisi monistaa ja jakaa postilaatikoihin.

 8. Down2Earth

  Typerää. Eläimet ovat vain biologisia koneita jotka toimivat täysin vaistojen ja refleksien varassa. Esimerkiksi myötätunto, jälkeläisen, ihmisen tai jopa toisen eläinlajin pelastaminen tai auttaminen hätätilanteessa ovat vain automaattisia toimintoja joita ei virheellisesti pidä ryhtyä inhimillistämistämään. Niiden perustana on vain (lauma)eläimen luonnollinen kollektiivinen altruismi joka perustuu siihen, että yksilö pärjää luonnossa heikommin kuin ryhmä joten geeneihin on koodattu ”myötätunto” tai toisen auttaminen hädässä, jotta myös ryhmä, kumppani tai jälkeläinen säilyy ja auttaa ryhmää tai toista yksilöä menestymään. Ei eläin tiedosta tai kykene valitsemaan, että ”pelantanpa nyt lajikumppanin” vaan toiminto käynnistyy automaattisesti tai on käynnistymättä. Ei karhuemo tapa poikasiaan ja itseään siksi, että se ”ymmärtäisi”, että tulevaisuutta ei ole, karut olosuhteet eivät tästä parane, en kykene vaikuttamaan olosuhteisiin, tulen elämään surkeissa olosuhteissa elämäni loppuun asti, on parempi tappaa itseni ja pentuni kuin jatkaa tätä kärsimystä yms. Ehei. Kun olosuhteet heikkenevät ja ylittävät tietyn saturaatiopisteen (esim. tarpeeksi heikot olosuhteet), niin ko. eläimessä käynnistyy geenien määrittelemä automaattinen prosessi joka ohjaa vaistojen varassa karhun esim. lopettamaan itsensä. Tämä ei ole suinkaan rakentava ja edistävä prosessi vaan se on sen sijaan ns. sijaistoiminto joka käynnistyy erityisolosuhteissa esim. jatkuvassa pitkäkestoisessa stressissä. Eläimen koneisto ns. pettää. On silti tärkeä muistaa, että terve, yhteiskuntakelpoinen ja inhimillinen ihminen tuntee myötätuntoa, sääliä, pahaa oloa yms. esim. kärsiviä eläimiä kohtaan, koska se on inhimillinen ja ennenkaikkea tiedostettu ja ihmisille kuuluva ominaisuus. Eläin voi syödä poikasensa, raadella tappelussa oman pitkäaikaisensa kumppaninsa, leikitellä saaliinsa kanssa ennen syömistä yms. tuntematta mitään, samoin kuin narsismiin tai psykopatiaan taipuvaiset ”eläimen tasolla” toimivat ihmiset

  • Surma

   En tiedä etnistä, ideologista ja uskonnollista taustaasi, mutta selvää on että olet typerä nykymaailman ihmiskeskeinen luomus, joka on täysin vieraantunut luonnosta.

   Itse näen päivänselvänä että eläimet kykenevät tuntemaan tunteita ja tekemään tiedostettuja valintoja.

   • Down2Earth

    Väärin. Voin kuvitella, että olet tyypillinen eläinten esim. koirien inhimillistäjä. Uskot varmaan esim. että koira kykenee tuntemaan syyllisyyttä mikäli sitä toruu välittömästi huonon käytöksen esim. tuhotun sohvan jälkeen? Väärin. Koira tai mikään muu eläin ei kykene niin korkean tason ajatteluun vaan saattaa häntä koipien välissä luimistella ja näyttää ”syylliseltä” ja ”anteeksiolevalta” ja yrittää mielistellä esim. nuolemalla omistajaa tms., mutta todellisuudessa koirassa on tällöin käynnistynyt ns. ”katumusvaisto” jonka jokainen terve ja hierarkiansa tunteva koira osoittaa AINA laumanjohtajalle, koska vaistot ohjaavat koiran ”mielistelemään” tyytymätöntä laumanjohtajaa jotta koira yksilönä ei eroteta ryhmästä vaan yksilö saa pitää paikkansa, koska koira laumaeläimenä ei pärjää yhtä hyvin yksin ja jotta ryhmään ei synny jännitteitä. Vastaava prosessi saattaa käynnistyä myös lemmikeillä joihin on jäänyt päälle ns. ”emovaihe”. Eli vaihe jossa täysikasvuinenkin lemmikki saattaa mielistellä kasvattajaansa (ihmistä), koska ei ole ihmisen kasvatuksessa koskaan kasvannut itsenäiseksi. Toinen esimerkki. Tiedän itse esim. koirakasvattajana, että koirat ovat mitä uskollisimpia, mukavimpia, seurallisimpia yms. kumppaneita, mutta samalla tiedän, että mitä parhaiten kasvatettu ja koulutettu ja ihmisen ehdottomassa huolenpidossa ja välittämisessä kasvanut koira saattaa silti jossain tilanteessa hyökätä ihmisen kimppuun täysin arvaamatta. Tämän saattaa laukaista esim. yllättävä stresireaktio tms. En silti ikinä syyttäisi koiraa, koska koira on vain eläin eikä kykene kontroloimaan toimiaan. Koira ei kykene peilaamaan elettyä historiaansa, punnitsemaan tilanteessa vaihtoehtoja ja olla päättämättä että ”olen stressaantunut, tämä tilanne on yllätys, en silti missään nimessä hyökkää lähimmän kohteen kimppuun, koska sehän on rakas kasvattajani vaan hillittsen itseni”. Ehei. Koira ao. tilanteessa toimii aina rakennettujen vaistojensa varassa. Ns. ”alemmista eläimistä” puhumattakaan.

    • Huoh

     Oikeuttaako eläimen vajaa/olematon tunne-elämä, sen rääkkäämiseen, kohtuuttomaan ja tarpeettomaan väkivaltaan tai muihin toimiin.
     En meinaan löytänyt kohtaa artikkelista, jossa väitetään eläimen olevan tunteva ja ajatteleva. Itse koen nämä ihmisen etuoikeudeksi, ne ovat ajeneet meidät tähän tilaan.

     Itse myös paljon eri eläimien kanssa touhutessa olen tullut päätökseen, että eläimet toimivat vaistonvaraisesti, opittujen ja periytyneiden kaavojen mukaisesti.

     En usko ihmisen enkä eläimen sieluun. Se om uskonto hömppää.
     En silti ymmärrä eläinrääkkäystä. Mitään sillä ei saavuteta, kukaan ei siitä hyödy eikä mikään sitä oikeuta.
     Aasinsiltana kannattan tieteen eläinkokeita, niillä saavutetut hyödyt ylittävät haitat. Syöpätutkimusta tehdään laajalti eläimillä, ilman sitä olisimme varmasti melko lapsen kengissä.

    • Ville

     En tiedä aatteellista taustaasi mutta lienet (uus)ateisti joka uskoo evoluutioon? Uskon itsekin evoluutioon mutten voi olla ihmettelemättä röyhkeää itsevarmuuttasi tässä asiassa. Mistä tiedät etteivät eläimen tunteet ole ”oikeita”? Siksikö etteivät ne osaa puhua kieltämme ja kertoa meille? On totta että eläimen älykkyys ja muut ominaisuudet ovat kaukana ihmisestä. Mutta ajattelepa sellaisia tunteita kuten viha, pelko ja kiintymys. Mistä tiedät ettei eläin koe niitä yhtä aidosti kuin ihminen?

     Jos nyt ajattelee yleisesti eläinmaailman älykkäimpinä pidettyäjä olentoja kuten delfiinejä ja suuria kädellisiä, niin voitko todistaa aukottomasti etteivät ne ole omalla tavallaan tuntevia persoonia vaan pelkkiä biologisia koneita? Tietoisuuden tasoja voi olla erilaisia, mutta se ei tee alemmista tasoista pelkkiä vaiston varassa kulkevia robotteja. Se ei ole niin mustavalkoista.

     Ihminenkin on evoluution tulos. Missä vaiheessa evoluutiota meille tuli ne ominaisuudet jotka erottavat yleisen käsityksen mukaan ihmisen eläimestä? Oliko niitä jo Australopithecusilla? Homo erectuksella? Oliko neandertalinihmisen tunteet oikeita? Vai vasta Homo sapiensin?

 9. Christian

  Klas Lund on oikeassa. Kuten Aina 88

 10. Kamraden

  Tuossa useampi kamraden olisi halukas lukaisemaan turnerin päiväkirjoja suomeksi. Olisiko jollaintietoa mistä saisi ladattua tuon opuksen.
  Aiemmin oli tuolla kansallissosialismi.com saitilla mutta sivut ovat kaatuneet niin olisiko vinkata uutta paikkaa?

 11. Biologi

  Down2Earth on joko trolli tai täysi idiootti. Eläinten kognitiiviset kyvyt on huomattavasti korkeammat kuin mitä usein kuvitellaan. Eläimet kokevat erilaisia tunteita, kuten vihaa, pelkoa, kiintymystä, surua, eli käytännössä kaikki perustunteet ja enemmänkin. Eläinten älykkyys on myös korkealla tasolla. Esim. sika ja koira voi olla n. 5 vuotiaan lapsen tasolla, jopa enemmänkin. Onko 5-vuotias lapsi vain ”biologinen kone”.

  Apinat, koirat, siat, kissat, lehmät,hevoset, norsut linnut jne. ovat hyvin älykkäitä eläimiä. Kalatkin oppivat uusia asioita ja kokevat stressiä. Tämä on todettu useissa tutkimuksissa ja sitä otetaan huomioon mm. kalankasvattamoissa(stressatun kalan liha maistuu huonommalta).

  Se että kaikki eläimet ovat vain vaistonsa varassa toimivia koneita on täysin aikansa elänyt virheellinen katsantokanta. Useat eläinlajit ovat myös tietoisia itsestään.

 12. Meikäläine

  Tälleen suvaitsevaisena ihmisenä olen vegaani. Se on sitä oikeutta eläimille. Lisäksi myös huvittaa lukea tätä Klas Lundin tekstiä, kuka ikinä hän lienee, koska hänhän servaa oman aatteensa jo ennen kuin on päässyt puoliväliin kirjoituksessaan.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 merkkiä jäljellä