Koti Yksityinen: Vastarintaliike Vastarintaliikkeen poliittinen manifesti

Vastarintaliikkeen poliittinen manifesti

Front

Kansallinen Vastarinta julkaisi 2016 Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen yhdeksänosaisen poliittisen manifestin.

Teksti tuo konkreettisesti esille maailmankatsomuksemme arvot sekä selventää, mitä kansallissosialistinen politiikka todella tarkoittaisi 2000-luvun Euroopassa. Se on käytännöllinen ja helppo johdanto ajatteluumme myös niiden kannalta, jotka ovat tutustuneet järjestöömme vasta hiljattain.

Alla ovat tiivistelmät manifestin kunkin osan sisällöstä sekä linkit varsinaisiin artikkeleihin:

1. Joukkomaahanmuuton pysäyttäminen ja alkuperäisen verenperimän vaaliminen. Vastarintaliike tahtoo palauttaa Pohjolaan sopeutumattomat siirtolaismassat takaisin kotimaihinsa mahdollisimman inhimillisin keinoin. Kansojen väliset synnynnäiset erot on otettava politiikassa huomioon.
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-1/

2. Rikolliskapitalistisen maailmanjärjestyksen sekä sionismin vastustaminen. Nykyisin maailmanpolitiikkaa hallitsevat etniset verkostot, jotka ovat keskittäneet itselleen kohtuuttoman paljon yhteiskunnallista valtaa yksityisen pankkijärjestelmän kautta. Pidämme kansainvälistä rahanvaltaa Suomen itsenäisyyden vaarallisimpana vihollisena.
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-2/

3. Irtaantuminen itsenäisille kansoille vihamielisistä instituutioista, kuten Kansainvälisestä valuuttarahastosta, Maailmanpankista, Euroopan keskuspankista ja EU:sta. Lähihistoria todistaa, että rahapoliittista itsenäisyyttä tavoittelevat valtiot joutuvat varautumaan sodan uhkaan.
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-3/

4. Vaihtoehto edustukselliselle demokratialle. Vastarintaliike ei kannata mielivaltaista diktatuuria. Valtaa jaettaisiin yhteispohjoismaalaiselle parlamentille ja senaatille, minkä lisäksi erityisen tärkeistä laeista päätettäessä sovellettaisiin kansanäänestyksiä. Vastustamme vallan periytymistä suvussa, ja kannatamme meritokratiaa eli sitä, että vastuu ja valta jaetaan kykyjen perusteella.
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-4/

5. Tiedotusvälineiden on palveltava totuutta. Nykyään Pohjoismaiden johtavat tiedotusvälineet ovat ulkomaisten pankkien ja muukalaistaustaisten sukujen (Bonnierit, Hjörnet ja Erkot) omistuksessa. Tämä on johtanut siihen, ettei media valista kansalaisia vaan tuottaa suomalaisvastaista propagandaa. Median korruptiolle on kuitenkin vaihtoehto.
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-5/

6. Kunnioitamme ympäristöä ja vastustamme eläinten riistämistä. Vastustamme nykyään vallalla olevaa käsitystä, jonka mukaan luonnolla on vain välinearvoa ihmisen kannalta. Ihminen on erottamaton osa luontoa, ja tämän tulee heijastua myös valtion ympäristönsuojelulakeihin.
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-6/

7. Omavaraisuuteen perustuva sekatalous on terve vaihtoehto kapitalismille ja kommunismille. Valtion on tuettava yksityistä yrittäjyyttä, mutta talouden laskusuhdanteissa julkisen vallan rooli lisääntyy. Kannatamme hyvinvointivaltiota, ilmaisia peruspalveluita sekä täystyöllisyyteen tähtäävää politiikkaa.
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-7/

8. Yleinen asevelvollisuus, vahva armeija ja vapaat aselait ovat kansan itsepuolustuskyvyn perusedellytyksiä. Turvallisuuspolitiikan on otettava huomioon myös se, että ylikansalliset voimat ovat viimeisen sadan vuoden aikana pyrkineet toistuvasti tukahduttamaan kansallismieliset liikkeet väkivalloin Euroopassa.
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-8/

9. Kaikki kansalaiset ovat oikeusjärjestelmän silmissä samanarvoisessa asemassa. Kannatamme oikeusvaltiota, jossa julkinen valta suhtautuu objektiivisesti kaikkiin kansalaisiin. Lainsäädäntövalta tulee erottaa toimeenpanovallasta, toisin sanoen tuomioistuinten on oltava parlamentista riippumattomia. Vakavien rikosten on johdettava vakaviin rangaistuksiin, mutta tärkeintä on rikosten ennaltaehkäisy oikeudenmukaisen sosiaalipolitiikan avulla.
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-9/