Koti Artikkelit Politiikkamme, kohta 5

Politiikkamme, kohta 5

2

Kansallisessa Vastarinnassa julkaistaan sarja artikkeleita, jotka perehtyvät Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen puolueohjelman yhdeksään kohtaan. Seuraavassa kohta 5. Lue myös kohdat 1, 2, 3 ja 4.

AK_Uutta_politiikkaa

Valtamedian tulevat omistamaan Pohjolan kansalaiset. Sekä ulkomaiset että kotimaiset kansaa kohtaan vihamielisesti toimivat mediat tullaan kieltämään. Median omistuksen yksityistä keskittymistä tullaan vastustamaan.

Nykyisessä liberaalissa “demokratiassa” vapaudeksi kutsutaan sitä, että pieni, piilossa työskentelevä ja kansalle vihamielinen eliitti omistaa pohjoismaisen valtamedian. Koska heillä on mielipidemonopoli, he kykenevät ohjailemaan julkista mielipidettä tehokkaasti. On tosiasia, että suurinta osaa pohjoismaisesta valtavirran mediasta hallitsevat viime kädessä juutalaistaustaiset suvut (muun muassa Bonnierit, Hjörnet ja Erkot), joilla on oma agendansa. On myös Schibstedin kaltaisia mediayhtiöitä, jonka omistavat JP Morganin ja Goldman Sachsin kaltaiset amerikanjuutalaiset pankit.

Israelille uskolliset mediamogulit aivopesevät pohjoismaalaisia massiivisella propagandalla, jonka ydinarvoja ovat monikulttuurisuus ja muut kulttuurimarxistiset aatteet. Heidän valta-asemansa on murrettava kansamme selviytymisen turvaamiseksi.

 

Lait kansalle vihamielisestä propagandasta

Media propagoi joukkomaahanmuuton ja kansojen sekoittamisen puolesta sekä valehtelee ja pimittää tietoa monikulttuurisen todellisista yhteiskunnallisista seurauksista. Se mustamaalaa rikollisiksi pohjoismaalaisia, jotka protestoivat tai yrittävät järjestäytyä vastustamaan valkoista kansanmurhaa. Hämmentääkseen ja luodakseen epävakautta valtamedia propagoi kulttuurimarxismia ja muita tuhoisia ideologioita.

Lyhykäisyydessään valtamedia siis toimii kansalle vihamielisellä tavalla, ja tällä on etnisesti, kulttuurillisesti ja rodullisesti tuhoisia seurauksia. Kansallissosialistinen hallinto tulee tekemään kansalle vihamielisestä propagandasta laitonta.

Näin ollen Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Säätää lait kansalle vihamielisestä propagandasta. Se mahdollistaa valtion pakkolunastamaan median, joka on toiminut kansalle vihamielisellä tavalla.
– Takaa, että ainoastaan Pohjoismaiden kansalaiset saavat omistaa Pohjolan mediaa.
– Kieltää ulkomailta käsin toimivat, Pohjolassa kansalle vihamielistä propagandaa levittävät mediayhtiöt.
– Varmistaa mediaväen kelpoisuuden. Kansalle vihamielisen propagandan levittämiseen osallistuneet toimittajat tullaan irtisanomaan, ja heidän kohdallaan tehdään huolellinen selvitys ennen kuin heidän annetaan valtion suostumuksella palata journalismin pariin.
– Toimittaa oikeuden eteen ne, jotka ovat olleet erityisen aktiivisia kansalle vihamielisen propagandan levittämisessä. Yhteiskunta tulee voimaan paremmin, kun nämä henkilöt eristetään kansasta.

 

Kansan päätäntävalta mediasta ja yhteistoiminta

Vaikka median valta onkin huomattavasti suurempi kuin poliitikkojen, mediapäälliköt eivät siitä huolimatta ole millään tavoin kansan tehtäviinsä valitsemia. Kansalla ei myöskään ole mitään sananvaltaa heidän toimintaansa. Kukaan valtamediassa ei ota moraalista vastuuta työstään eikä median työntekijöitä aseteta käytännössä vastuuseen niistä ihmisistä, joiden elämä on tuhoutunut toimittajien metsästäessä lehtiotsikoita.

Tämän lisäksi rikkaat sijoittajat voivat nykyään ostaa mediavaltaa itselleen, jolloin he saavat lisää poliittista valtaa ja mahdollisuuden kontrolloida kansalaisten ajatuksia. Vain sellainen henkilö, joka valehtelee itselleen tai muille, voi kutsua tällaista demokratiaksi. Pohjoismainen Vastarintaliike takaa, että kansa saa sekä päätäntävaltaa suhteessa tiedotusvälineiden toimintaan että mahdollisuuden itse omistaa tiedotusvälineitä.

Näkökantamme mediaan on, ettei se ole vain “vallan vahtikoira” vaan myös itse yksi valtiomahdeista. Tämän vuoksi avoimuuden periaatteen tulee koskea myös mediaa. Edellä mainittu koskee ennen kaikkea mediainstituution sisäistä toimintaa eli sitä, kuinka päätöksiä tehdään, ketkä rahoittavat tiedotusvälineitä, ja niin edelleen. Avoimuusperiaate ei tule kuitenkaan vaikuttamaan lähdesuojaan; lähteellä tulee olla oikeus pysyä halutessaan anonyyminä.

Näemme yhtenä tärkeänä periaatteena sen, että median tulee olla kykenevä tutkimaan vallanpitäjien toimintaa korruption välttämiseksi. Medialla ei ole oikeutta toimia kansalle tai valtiolle vihamielisesti, mutta esimerkiksi mikäli senaattori osoittautuu selvästi korruptoituneeksi, täytyy tämä saattaa koko kansan tietouteen. Tällaista toimintaa ei tulla näkemään kansalle vihamielisenä, vaan päinvastoin sitä palvelevana, koska nämä paljastukset auttavat vastustamaan ja ennaltaehkäisemään epäkohtia päättäjien keskuudessa.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Jakaa osan pakkolunastetusta mediasta osuuskunnille ja yhdistyksille. Se takaa valtiollisen tuen avulla median monimuotoisuuden.
– Muokkaa median omistussuhteita niin, että suurimman osan pohjoismaista mediaa omistaa valtio eli kansa. Valtiollinen media valjastetaan palvelemaan kansaa. Kaupalliset mediat saavat kyllä toimintavapauden, mutta ne eivät saa levittää kansalle vihamielistä tai kansaa rappeuttavaa propagandaa.
– Näkee, että avoimuusperiaatteen tulee koskea myös mediaa. Tästä poikkeuksena on lähdesuoja. Jokaisella kansalaisella on lupa tutkia, ketkä median omistavat.

 

Pohjoismainen Vastarintaliike

2 KOMMENTIT

  1. Erittäin tärkeä kannanotto!

    Jotkut uusliberaalit “maahanmuuttokriitikot” ovat jo ehtineet valittaa tästä (tässähän kajotaan yksityisten mediaomistajien “oikeuksiin”, hui kauhea!), mutta he eivät tietenkään ole tarjonneet mitään vaihtoehtoista mallia sille, kuinka kansalle vihamieliselle propagandalle pannaan stoppi!

    Pisteet Vastarintaliikkeelle siis jälleen rehellisestä reaalipolitiikasta!

  2. Mielestäni tämä on ainut ja oikea suunta, mikäli valkoiset eurooppalaiset halutaan säilyttää Euroopassa sananvapauteen kajoamatta.

    Jäkevä kirjoitus. Eläköön Eurooppa, eläköön Pohjola!

Comments are closed.