Koti Artikkelit Politiikkamme, kohta 8

Politiikkamme, kohta 8

6

Kansallisessa Vastarinnassa julkaistaan sarja artikkeleita, jotka perehtyvät Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen puolueohjelman yhdeksään kohtaan. Seuraavassa kohta 8. Lue myös kohdat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7.

AK_Uutta_politiikkaa

Pohjoismainen Vastarintaliike kannattaa yleistä asevelvollisuutta sekä verevää vapaaehtoisen maanpuolustuksen kulttuuria. Kaikki, jotka ovat suorittaneet asevelvollisuuden, voivat säilyttää aseensa ja varusteensa kotonaan. Jokaisen kansalaisen tulee voida auttaa valtiota puolustautumaan niin sisäisiä kuin mahdollisia ulkoisia uhkia vastaan.

On sanomatta selvää, että valtion on kyettävä puolustamaan itseään vierailta uhilta. Maailmanpoliittinen kehitys edellyttää, että puolustusvoimiamme on vahvistettava huomattavasti.

Maapallon resurssit eivät ole rajattomia, ja ennen pitkää valtiot ja suuryhtiöt vaativat resursseja niiltä, jotka eivät kykene puolustamaan itseään. Tällaisia sotia on jo nähtävissä, ja ne tulevat yleistymään varmasti myös tulevaisuudessa.

Tämä on väistämätöntä kehitystä, jota edesauttavat hupenevat maailmanlaajuiset öljyvarannot ja käsistä karannut väestönkasvu. Mainittavaa on, että planeettamme väestö kasvoi 1960-luvulla noin kolmeen miljardiin, ja sittemmin sen määrä on yli kaksinkertaistunut. Huomionarvoista on myös, että kriittisimmätkin analyytikot varoittivat jo useita vuosia sitten öljyhuipusta eli hetkestä, jolloin öljyntuotannon maksimi saavutetaan ja jonka jälkeen tuotanto vähenee esimerkiksi geologisten syiden vuoksi. Tulevaisuus näyttää siksi huolestuttavalta sellaisille valtioille, jotka eivät kykene puolustamaan omaisuuttaan sotilaallisesti.

 

Vahva Pohjola vieraita uhkia vastaan

Riippumattomat Pohjoismaat ovat tällä hetkellä heikkoja – niin heikkoja, että suurvallat voisivat helposti miehittää meidät sotilaallisesti. Vaikka pohjoismaiset puolustusvoimat lyöttäytyisivät tänään yhteen, eivät ne vedä läheskään vertoja Yhdysvaltain tai muiden EU-alueiden sotilasvoimille.

Kansallissosialistinen Pohjola saa vastaansa myös merkittävän haasteen, jota ei tule sivuuttaa. Maailmaamme tänään hallitsevat voimat ovat samoja vihamielisiä voimia, jotka liittoutumana kukistivat Saksan vuonna 1945. Emme voi sulkea pois sitä, että nämä sionistiset voimat yrittäisivät tukahduttaa kaikki kansallissosialistiset kansannousut, mikäli meillä ei heidän mielestään ole kykyä puolustaa itseämme.

Meidän on siksi kyettävä osoittamaan ylikansoitetulle ja osittain vihamieliselle ympäröivälle maailmalle, että yhtenäinen Pohjola on valmis puolustamaan rajojaan kaikin keinoin. Meidän ei tule vain tehdä tätä selväksi muille, vaan meidän on myös osoitettava se Pohjolan kansalle. Emme tule näin ollen vain toteamaan, että “valmiutemme on hyvä”. Rakennamme puolustusvoimat, joka on todellinen pelote suurvalloille.

Pohjolalla tulee myös olla tarvittaessa sotilaallinen valmius puuttua lyhyellä varoitusajalla konflikteihin lähialueillamme. Lisäksi meidän on kyettävä auttamaan meihin läheisesti liittyviä valtioita yhteisiä vihollisia vastaan. Sotilaallista voimaa ei ole tarkoitus käyttää heppoisin perustein, mutta sitä voidaan satunnaisesti – ja hyvin perustein – käyttää ennaltaehkäisevästi vastustamaan uhkia, joilla voi pitkällä aikavälillä olla vaikutusta Pohjolan väestöön.

Tätä varten tarvitsemme armeijan, jolla on parhaiten koulutetut ammattisotilaat ja johtajisto sekä paras varustelu, jonka valtio voi saada. Mikäli Pohjola kohtaa ulkoisen uhan, voi kyseisillä sotilailla olla tärkeä rooli päällystössä, kun reservit joudutaan ottamaan käyttöön.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Palauttaa yleisen asevelvollisuuden niihin Pohjolan maihin, joissa se on lakkautettu sekä pidentää varusmiespalveluksen ajan vähintään kahteen vuoteen.
– Vahvistaa ja nykyaikaistaa puolustusvoimia.
– Antaa naisille perusmuotoisen, lyhempikestoisen sotilaallisen koulutuksen. Naisilla on kuitenkin mahdollisuus suorittaa vapaaehtoisesti sama varusmiespalvelus kuin miehillä.
– Pitää yllä naisten ja miesten kykyä puolustaa Pohjolaa asepalveluksen päätyttyä (vrt. kertausharjoitukset).
– Kehittää valmiuden sotilaalliseen väliintuloon tarvittaessa lähialueillamme.
– Vakiinnuttaa ajatuksen elämästä sotilaana ja rohkaisee sotilasuralle.
– Tarjoaa tytöille ja pojille mahdollisuuden tutustua puolustusvoimiin jo varhaisessa iässä. Nuoret vierailevat puolustusvoimien kohteissa ja oppivat sotilaan elämästä kuin myös sen arvostamisesta.
– Myöntää nykyistä huomattavasti suurempaa rahoitusta maanpuolustuksen tutkimiselle ja sen kehittämiselle.

 

Sotilas ja hänen aseensa

Pohjoismainen Vastarintaliike huolehtii siitä, että asevelvollisuuden suorittaneet naiset ja miehet voivat säilyttää aseitaan ja pitää niistä huolta myös siviilielämässä. Terveen kansan ei tarvitse pelätä johtajiaan, eikä oikeudenmukaisten johtajien tarvitse pelätä kansaansa. Uudessa Pohjolassa vallitsee suuri luottamus kansan ja johtajiston välillä. Yhtenäisen Pohjolan johtajat voivat nukkua yönsä hyvin tietäen, että valtiolla on aseistettu kansa. Jokaiselle käy selväksi, että Pohjolan viholliset joutuvat kohtaamaan kansan, joka on valmis puolustamaan valtiotaan omilla aseillaan.

Yhdysvalloissa ampumatapaukset ja toisinaan jopa joukkosurmat ovat arkipäivää. Kriitikoiden mielestä tähän ovat syynä maan liberaalit aselait, mikä on kuitenkin täysin väärä analyysi. Tervettä ja geneettisesti yhdenmukaista pohjoismaista väestöä ei voi verrata Pohjois-Amerikan monikulttuurisiin osiin, joiden rikostilastot ovat kammottavia. Parempi vertailukohde on sen sijaan Sveitsi, jossa on myös hyvin vapaat aselait mutta huomattavasti alhaisempi rikollisuus. Vaikka Sveitsin tilanne on suhteellisen vakaa, ei maata voi silti verrata turvallisuudeltaan valtioon, jonka tulemme luomaan.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Huolehtii siitä, että kaikki asevelvollisuutensa suorittaneet säilyttävät aseitaan myös siviilielämässä. Ase voidaan kuitenkin ottaa haltuun, mikäli sitä käsitellään vastuuttomasti.
– Antaa kansalaisille laillisen oikeuden hätävarjeluun kodeissaan, myös sotilasaseilla.

 

Siviilipuolustus

Tulevan Pohjolan on kyettävä käsittelemään erilaiset katastrofitilanteet, kuten metsäpalot ja ympäristö- ja merionnettomuudet paljon paremmin kuin nykyään. Hyvin organisoitu pelastustoimi on edellytys tälle. Meidän on huolehdittava siitä, ettei esimerkiksi palokunnalta tai meripelastukselta puutu resursseja. Näitä resursseja saatettaisiin käyttää myös kriisitilanteissa Pohjolan ulkopuolella, mikäli apua tarvitseva osapuoli näin toivoo.

Jos kyse on erityisen mittavasta katastrofista, voidaan koulutetut sotilaat ja asevelvolliset ottaa avuksi tukemaan varsinaista henkilöstöä.

Siviilipuolustuksen tehtävänä on myös kouluttaa jatkuvasti kansalaisia onnettomuuksien varalta, esimerkkeinä ensiapu, elvytys ja paloturvallisuus.

Pohjoismainen Vastarintaliike:

– Rakentaa siviilipuolustusta.
– Ohjaa sotilaita auttamaan katastrofitilanteissa.
– Avustaa tarvittaessa maailmanlaajuisesti mittavissa katastrofeissa.
– Kouluttaa jatkuvasti kansalaisiaan onnettomuuksien varalta.

 

Pohjoismainen Vastarintaliike

6 KOMMENTIT

 1. Mielestäni asevelvollisuuden tulisi kestää koko elämän.

  Ampuma ja taistelutaitoja täytyy hioa ja kehittää jatkuvasti, mahdollisuuksien ja oman tahdon mukaan.

  Kansalaisen täytyy huolehtia omasta terveydestä ja kunnosta, niin että taistelukyky säilyy mahdollisimman pitkään.

  Yhteiskunnassa ei saa esiintyä loiselämistä ja katukuvassa “pultsareita”
  Näille henkilöille Järjestettävä pakollista aktiivitoimintaa, vaikka tunneliverkoston ja juoksuhautojen rakennustöissä, sekä sotateollisuudessa.

 2. 2 vuoden ehdottoman pakollinen asevelvollisuus on typerä keksintö. Se tarkoittaa sitä että nuorena joutuisi lykkäämään opintojaan (mahdollisesti keskeyttämään) ja työelämään pääsyä. Tämä tulee maksamaan, niin tietotaidon puutteessa kuin rahassakin.

  Korkeakoulu opintoihin tähtääviä nuoria ei tulisi pakottaa ainakaan 2 vuoden mittaiseen asevelvollisuuteen.

  Toimiva yhteiskunta tarvitsee sotasankareiden lisäksi filosofeja, diplomaatteja ja tietelijöitä.

  Kuka muuten osaa johtaa/kehittää infrastruktuuriamme.

  Näitte mitä tapahtui natsi-Saksassa kun sitä johti sotasankari. Hitlerin huonon ulkopolitiikan ansiosta natsi-Saksakin tuhoutui.

  • Jos en nyt väärin muista niin eräässä Kansallisen Vastarinnan paperiversiossa tätä ajatusta kahden vuoden asepalveluksesta esitettiin niin, että sitä voisi ainakin tietyiltä osin suorittaa opintojen ohessa.

  • Kansallissosialistinen Saksa kohtasi väistämättömän loppunsa, maailman juutalaisimman maan, USA:n, puuttuessa peliin. Sionismin lonkerot ovat liian syvällä kaikessa. Kun rahahanat menevät kiinni, peli on pelattu. Rockefeller rahoitti Hitleriä vuoteen ’41 asti, näin esimerkkinä mainittuna.

   • Rockefeller ei rahoittanut Hitleriä missään vaiheessa. Tuo on disinfoa: http://archive.is/a7UAN

    Maalla oli omat Mefo ja Öffa vekselinsä jolla talous kukoisti. Sodan lopputulos johtui siis aivan muista tekijöistä.

 3. Myös USA:ssa on etnisesti yhtenäisen, valkoihoisen väestön asuttamia alueita missä lähes kaikilla (ainakin miehillä) on tuliaseita, aseväkivalta noilla alueilla on kuitenkin lähes olematonta. Sen sijaan neekerikaupunginosat suurkaupungeissa ovat usein rikollisjengien hallitsemia, ainakin jos poliisi ei ole läsnä raskaasti aseistautuneena.

Comments are closed.