Koti Artikkelit David Lanen 88 periaatetta

David Lanen 88 periaatetta

2

“The Orderina” tunnetussa Arjalaisessa Vastarintaliikkeessä taistellut David Lane menehtyi tasan 13 vuotta sitten. Voit lukea lisää hänen perinnöstään artikkelista “Hiljaiset taistelijat – Arjalaisen Vastarintaliikkeen tarina“. Julkaisemme Lanen muistoksi hänen 88 periaatettaan. Suomennettu artikkeli on julkaistu alun perin Kansallissosialismi.com-verkkosivulla.

david laneMaapallollamme ei tule olemaan rauhaa tai tasapainoa ennen kuin valkoinen rotu tajuaa, että on vain yksi lähtökohta, josta tarkastella totuutta. Pysyvissä luonnonlaeissa piilevät ratkaisun avaimet elämään, järjestykseen ja ymmärrykseen. Ihmisen tuottama sana, jopa inspiroiva sellainen, on riippuvainen erehtyväisten kuolevaisten tekemistä käännöksistä, sanavarastosta, muutoksista ja vääristelyistä. Siksi jokaista kirjoitusta tai vaikutetta, vanhaa tai uutta, tulisi tarkastella luonnonlakien sääntöjen kautta.

Maailman valkoisten kansojen tulisi ymmärtää, että ne ovat riippuvaisia luonnonlaeista kuten kaikki muutkin universumin olennot. Jos valkoiset eivät tuota ymmärrä, ei heidän turvallisuutensa tai olemassaolonsa ole taattu. Maailma on hätää kärsimässä, koska rodut, valtiot ja kulttuurit pakotetaan toimimaan vastoin niiden luonnollisia itsesuojeluvaistoja. Monet hyväntahtoiset mutta ymmärrystä vailla olevat ihmiset kamppailevat oireita vastaan, jotka ovat seurausta siitä, ettei luonnonlakeja ole noudatettu. Monet omaksuvat – kuten ihmisluonnolle on ominaista – kapean ja rajoittuneen näkökulman, joka juontaa välittömästä ympäristöstä, senhetkisistä olosuhteista tai dogmeista muodostettuihin mielipiteisiin. Tähän heitä on rohkaissut voimakas ja julma heimo, joka on ihmisen perusvaistoja hyväksikäyttämällä kontrolloinut maailman toimia vuosisatojen ajan. Konfliktit valistumattomien keskuudessa toimivat heidän naamionaan ja suojanaan.

Mikäli haluamme pelastaa sivilisaation sen säälimättömiltä tuhoajilta, olisi tarpeellista ymmärtää syvemmin niitä keskeisiä lakeja, jotka hallitsevat ihmisten suhteita. Näiden muutamien sivujen tarkoitus ei ole tarjota yksityiskohtaista selvitystä hallitsemisesta, vaan kertoa PERIAATTEITA, jotka – oikein ymmärrettyinä – tulevat hyödyttämään ja suojelemaan kansaa sekä yksilöinä että valtiona.

1. Jokainen uskonto tai oppi, joka kieltää universumin luonnonlait, on valheellinen.

2. Mikä kansojen käsitys jumalasta tai jumalista tai maailmankaikkeutta hallitsevasta voimasta onkaan, ne tuskin voivat kieltää, etteivät luonnonlait olisi tuon samaisen voiman työtä ja tarkoitus.

3. Jumala ja uskonto ovat erillisiä ja usein keskenään ristiriitaisia käsitteitä. Luonto todistaa jumalaisesta suunnitelmasta, sillä luonto on sen voiman työtä, jota ihmiset kutsuvat jumalaksi. Uskonto on kuolevaisten keksintöä ja siksi taipuvainen erehtyväisyyteen. Uskonto voi suojella kansaa tai tuhota sen, riippuen järjestelmästä, jonka sen luojat ovat antaneet, sekä sen edustajien motiiveista ja historiallisten tapahtumien oikuista.

4. Aidoin rukouksen muoto on kommunikointi luonnon kanssa. Tuo kommunikointi ei ole suullista. Mene selkeänä, tähtikirkkaana yönä yksinäiseen paikkaan, vaikkapa vuoren huipulle, jos mahdollista, ja pohdiskele äärettömän maailmankaikkeuden mahtia ja järjestystä. Mieti sitten tuon kaiken monimutkaisuutta ja hienoutta. Ymmärrä, että olet toisaalta merkityksetön kaiken suuruuden keskellä ja ymmärrä, että olet toisaalta myös arvokas osa kohtalon ketjua. Silloin alat tajuta, kuinka ylpeys ja sinä itse voitte elää rinnakkain keskinäisessä kunnioituksessa. Silloin löydät harmonian luonnon kanssa, ja harmonian seurauksena saat voimaa, rauhaa ja varmuutta.

5. Maalliset valtajärjestelmät suojelevat ja edistävät uskontoja, jotka opettavat kuolemanjälkeisestä elämästä. Ihmiset opetetaan siten olemaan puolustautumatta nykyisen elämän uhilta.

6. Historia, sekä maallinen että uskonnollinen, on omaa etua tavoittelevien ihmisten keksimää tarua.

7. Uskonto hyödyllisimmässä muodossaan on kansan ja sen kulttuurin symboli. Monirotuinen uskonto tuhoaa sen ainutlaatuisuuden piirteen, joka on välttämätöntä rodun selviytymiselle.

8. Ihmisten “yliluonnolliseksi” kutsuma on itse asiassa “luonnollista”, jota ei vielä ole ymmärretty tai paljastettu.

9. Sellaisten lakien yleistyminen, joiden seurauksena on vapauden rajoittaminen, on merkki valtion henkisestä sairaudesta ja suoraan siihen yhteydessä.

10. Jos kansakunta on vailla henkistä terveyttä ja moraalista luonnetta, hallitus ja periaatteettomat ihmiset tulevat ottamaan ohjat käsiinsä. Siksi vapaus kukoistaa moraalisissa arvoissa ja tyrannia puolestaan moraalisessa rappiossa.

11. Totuus edellyttää hieman selitystä. Varo siksi jaarittelevia oppeja. Suuret periaatteet ilmaistaan lyhyesti ja ytimekkäästi.

12. Totuus ei pelkää tutkimusta.

13. Perusteeton uskomus on ansa. Kansa, joka ei vakavissaan tarkista uskomustensa totuudellisuutta ja sisältöä, tulee kärsimään tai tuhoutumaan.

14. Kuten luonnonlait osoittavat, mikään ei ole oikeampaa kuin oman rodun varjeleminen.

15. Ei ole suurempaa motivoivaa voimaa kuin vakaumus siitä, että on oikeassa.

16. Arvostelukyky on merkki terveestä kansasta. Sairaassa tai kuolevassa valtiossa, sivilisaatiossa, kulttuurissa tai rodussa keskeisimmät asiat on hylätty näön vuoksi.

17. Arvostelukyky pitää sisällään kyvyn tunnistaa eron uskomuksen ja osoitettavan todellisuuden välillä.

18. Luonnonlakien mukaan ei ole olemassa oikeuksia tai etuoikeuksia. Peuralla, jota nälkäinen leijona vaanii, ei ole oikeutta elää. Se voi kuitenkin pitää henkensä seuraamalla luonnollista valppauden vaistoaan ja paeta. Samoin ei ihmisilläkään ole oikeutta elämään, vapauteen tai onnellisuuteen. Nämä seikat ihminen voi hankkia itse tai sitten ne on hankkinut hänen perheensä, heimonsa tai esi-isänsä. Siitä huolimatta ne ovat hankintoja, eivät oikeuksia. Lisäksi näiden hankintojen arvo voidaan säilyttää vain valppaudella ja luonnonlakeja seuraamalla.

19. Kansa, joka ei ole vakuuttunut ainutlaatuisuudestaan, ei tule myöskään menestymään.

20. Valkoinen rotu on kärsinyt Afrikan ja Aasian maahanmuuttotulvasta ja sen mukanaan tuomista julmuuksista jo tuhansia vuosia. Esimerkkinä Attila ja aasialaiset hunnit, jotka hyökkäsivät Eurooppaan 400-luvulla, raiskaten, ryöstäen ja tappaen aina Alpeilta Itä- ja Kaspianmerelle asti. Sama ilmiö toistui Tšingis-kaanin mongoleilla 800 vuotta myöhemmin. (Huomaa, että Amerikan intiaanit eivät ole Amerikan “alkuperäisasukkaita”, vaan rodullisesti mongolialaisia.) 700-luvulla, satoja vuosia ennen kuin mustat tuotiin Amerikkaan, sekarotuista taustaa olevat pohjoisafrikkalaiset maurit hyökkäsivät Portugaliin, Espanjaan ja osaan Ranskaa valloittaen niitä. Valkoisen rodun harteille sysätty syyllisyydentunto on siis perusteeton sekä historiallisin perustein että luonnonlain mukaan, joka kieltää lajien välisen myötätunnon. Tosiasia on, että kaikki rodut ovat hyötyneet suunnattomasti arjalaisten luovasta nerokkuudesta.

21. Kansa, joka sallii muunrotuisten asua keskuudessaan, on tuhoon tuomittu, koska rodullisen integraation väistämätön seuraus on rotujen sekoittuminen, joka taas tuhoaa rodun ominaispiirteet ja olemassaolon. Väkisin suoritettu integraatio on tahallista ja pahansuopaa kansanmurhaa, etenkin valkoisten osalta, koska he edustavat nyt pientä vähemmistöä maailmassa.

22. Rotua tai lajia ei siis katsota tavallista paremmaksi tai alempiarvoisemmaksi sen saavutusten perusteella, vaan sen selviytymistahdon ja -kyvyn perusteella.

23. Ihminen voi tuhota ja elvyttää poliittisia, taloudellisia ja uskonnollisia järjestelmiä, mutta rodun kuolema on lopullista ja korjaamatonta.

24. Mikään rotu tai kansa ei voi varmasti jatkaa olemassaoloaan ilman määrättyjä alueellisia rajoja, joiden sisällä lisääntyä sekä suojella ja kehittää omiaan.

25. Kansa ilman omaa, erityistä kulttuuria, tulee tuhoutumaan.

26. Luonto on kehittänyt tiettyä antipatiaa eri rotujen ja lajien välille suojellakseen niiden yksilöllisyyttä ja olemassaoloa. Tuota antipatiaa ylläpitämään luotujen eri kansojen raja-alueiden loukkaaminen johtaa joko konfliktiin tai monirotuisuuteen.

27. Muiden rotujen tai edes sekoitettujen rotujen edustajien vihaaminen ei ole kovinkaan rakentavaa. Separaatiota olisi silti ylläpidettävä oman rodun selviytymisen tähden. Sellaisia oman rodun edustajia, jotka ovat pettäneet sekä oman maansa että muiden samaa rotua asuttavien maat ja kansalaiset, tulisi ja saisi kuitenkin vapaasti vihata. Samoin tulisi vihata kaikkia sellaisia kansoja tai tekoja, jotka ovat tuhoisia omalle kansalle, kulttuurille tai oman alueen rodulliselle ainutlaatuisuudelle.

28. Monirotuisen yhteiskunnan käsite rikkoo jokaista lajin säilyttämistä koskevaa luonnonlakia.

29. Luonto todistaa, että “tasa-arvoisuuden” käsite on täysin valheellinen. Se on alhaisimman yhteisen tekijän etsimistä, ja sen tavoittelu tuhoaa jokaisen hyvinvoivan rodun, valtion ja kulttuurin. Jotta saisit työhevoset juoksemaan yhtä lujaa kuin ravihevoset, tulisi sinun ensin rampauttaa ravihevoset; samoin jos haluaisit ravihevosten vetävän kuormia yhtä tehokkaasti kuin työhevoset, tulisi sinun ensin vahingoittaa työhevosia. Kummassakin tapauksessa tasa-arvoisuuden tavoittelu on erinomaisuuden hävittämistä.

30. Vaistot rodun ja lajin vaalimisesta ovat luonnon aikaansaamia.

31. Vaistot ovat luonnon täydellisin keino suojella jokaista rotua ja lajia. Ihmisen heikkouden rationalisoida tilanteita henkilökohtaisen mielihyvän vuoksi ei saisi antaa vaikuttaa näihin vaistoihin.

32. Rotujen sekoittaminen on ja on aina ollut suurin uhka arjalaisen rodun selviytymiselle.

33. Luonnonlait eivät tunne lajien välistä myötätuntoa, ja siksi se on tuhoisaa. Jos susi kävisi neuvottelemaan pelastaakseen lampaan leijonalta, se tulisi tapetuksi. Näemme tänä päivänä, kuinka valkoisia verotetaan niin rankasti, ettei heillä ole varaa hankkia lapsia. Verorahoja käytetään sitten miljoonien ei-valkoisten ruokkimiseen. Monet näistä ei-valkoisista vaativat sitten harvoja jäljellä olevia valkoisia naisia lisääntymään kanssaan. Kuten huomaat, ihminen on riippuvainen kaikista luonnonlaeista. Tällä ei ole mitään tekemistä moraalin, vihan tai hyvän ja pahan kanssa. Luonto ei tunnista hyvän ja pahan käsitteitä lajien välisissä suhteissa. Jos leijona syö lampaan, on se hyväksi leijonalle ja pahaksi lampaalle. Jos taas lammas pääsee pakenemaan ja leijona nääntyy, on tilanne lampaalle hyvä ja leijonalle huono. Samalla tapahtuma näyttää siis olevan sekä hyvä että paha. Näin ei kuitenkaan voi olla, sillä luonnonlait eivät tunne ristiriitoja.

34. Vaisto seksuaalisesta kanssakäymisestä on osa luonnon täydellistä mekanismia lajin säilyttämiseksi. Se alkaa aikaisin elämässä ja jatkuu pitkälle viimeisiin vuosiin asti. Sitä ei tulisi tukahduttaa; sen tarkoitusta, suvun jatkamista, ei tulisi myöskään unohtaa. Ymmärrä, että naisemme ovat tuhansien vuosien ajan synnyttäneet lapsia jo nuoresta alkaen. Nyt, tarkoituksenaan mukautua vieraaseen kulttuuriin ja pärjätäkseen siinä, he kieltävät luonnolliset vaistonsa ja velvollisuutensa. Opeta vastuullisuutta mutta myös ymmärrystä. Rotu saa alkunsa sen naisten kohduista. Sen, joka tahtoo tuomita, tulee ensin ymmärtää ero hyvän ja oikean välillä.

35. Homoseksuaalisuus on rikos luontoa vastaan. Luonto on tarkoittanut, että vaisto seksuaalisesta suhteesta on lisääntymistä varten, ja täten lajin suojelemista. Miehinen sukupuolivietti tulisi kanavoida naisten pitämiseen sekä esimerkiksi hallitsemaan alueita ja valtaa, jotka ovat välttämättömiä ensiksi mainittujen suojelemiseksi.

36. Pornografia on pahaksi kaikille, joita se koskettaa. Kaunis alaston nainen on taidetta; kamera hänen jalkojensa välissä kuvaamassa intiimejä alueita on pornoa.

37. Rotu, jonka miespuoliset yksilöt eivät taistele kuolemaansa asti pitääkseen naisensa ja lisääntyäkseen heidän kanssaan, tulee kuolemaan. Jokainen valkoinen mies, jolla on terveet vaistot, tuntee inhoa ja vastenmielisyyttä nähdessään omaan rotuunsa kuuluvan naisen yhdessä toista rotua edustavan miehen kanssa. Ne, jotka tänään kontrolloivat länsimaista mediaa, opettavat, että tällainen tunne on väärin ja häpeäksi. He leimaavat sen “rasismiksi”. Kaikki “ismit”, kuten “nationalismi”, viittaavat oman valtion edun tavoittelemiseen. “Rasismi” vain tarkoittaa oman rodun suojelemista ja kehittämistä. Se on kenties hienoin sana, joka on olemassa. Jokainen, joka ei noudata näitä vaistojaan, käyttäytyy luonnottomasti.

38. Sairaassa ja kuolevassa valtiossa, rodussa tai sivilisaatiossa ihmiset, jotka esiintyvät kansalliskiihkoisina patriootteina, leimaavat poliittiset eriävyydet ja perinteiset arvot hirveiksi rikoksiksi.

39. Kansa, jolle oma menneisyys on yhdentekevä, tulee häpäisemään nykyisyytensä ja tuhoamaan tulevaisuutensa.

40. Rodun tulee kunnioittaa yli kaiken niitä, jotka ovat uhranneet elämänsä tai vapautensa kansansa suojelemiseksi.

41. Kansa, siis rodun jäsenet, on yhtä kuin valtio. Rodulleen uskollisten tulee nähdä yli maantieteellisten ja kansallisten rajojen. Jos tätä opetetaan ja se ymmärretään, veljessodat saadaan loppumaan. Sotia ei tule käydä niin, että ne hyödyttävät toisia rotuja.

42. Valtion johtajat eivät ole valtiaita, vaan palvelijoita ja suojelijoita. Heidän ei tule etsiä henkilökohtaista hyötyä. Valitse vain sellainen johtaja, joka ei ole kiinnostunut materian kartuttamisesta.

43. Valitse ja arvioi johtajasi tai suojelijasi: Ne jotka pyrkivät rajoittamaan hallituksen valtaa, ovat hyviä sydämeltään ja omaltatunnoltaan. Ne, jotka yrittävät lisätä hallituksen valtaa, ovat sortajia.

44. Mikään hallitus ei voi tarjota mitään kenellekään ilman, että se ensin ottaa jotain joltakin pois. Tämä on siis laillista ottamista. Rajoitettu määrä hallitsemista on välttämättömyys kansallisen puolustuksen ja sisäisen järjestyksen turvaamiseksi. Liika hallitseminen on vahingollista vapaudelle.

45. Perustuslakia ei saa muuttaa muutoin kuin yksimielisellä kaikkien puolueiden suostumuksella ja läsnäololla. Muuten vaarana on tuhoisa hallitsemisen muoto, demokratia.

46. Demokratiassa mediaa ja siten äänestäjien mieliä säätelevillä on käsissään valta, jollaisesta kuninkaat ja diktaattorit voivat vain uneksia.

47. Yksinkertaisin tapa kuvata demokratiaa on tämä: Kolme ihmistä muodostaa hallituksen, jokaisella on yksi ääni. Sitten kaksi heistä äänestää varastaakseen kolmannen vaurauden.

48. Demokratian viimeiset vaiheet ovat täynnä sotia, koska vararikossa oleva järjestelmä yrittää selviytyä ryöstämällä muilta valtioilta.

49. Demokratiassa se, mikä on laillista, ei useinkaan ole moraalista, ja se, mikä on moraalista, on usein laitonta.

50. Demokratiaa seuraa aina johtohahmo… jotkut kutsuvat häntä diktaattoriksi. Se on ainut tapa palauttaa järjestys demokratian aiheuttamaan kaaokseen. Valitse johtajasi huolella! Hänen tulee olla suojelija sydämeltään. Hänen on täytynyt osoittaa, että hänen ainut elämäntehtävänsä on kansansa suojeleminen. Hänen tärkein päämääränsä tulisi olla palauttaa laki, joka pohjautuu täydellisille luonnon laeille. Älä valitse häntä hänen sanojensa perusteella. Valitse henkilö, joka on uhrannut paljon; valitse ihminen, joka on joutunut kärsimään mutta joka on ollut sinnikäs. Se on ainut luotettava todiste hänen motiiveistaan ja pätevyydestään.

51. Valtajärjestelmä tekee mitä tahansa suojellakseen itseään, oli teko kuinka korruptoitunut tai julma tahansa.

52. Tyranniaa ei voi lopettaa ilman voimankäyttöä.

53. Ne, jotka pettävät maansa, peittävät tekonsa “patriotismin” taakse.

54. Propagandalla on suuri merkitys kaikissa valtarakenteissa, niin maallisissa kuin uskonnollisissakin. Myös valheellinen propaganda näyttelee niissä usein isoa osaa. Kaikki valtarakenteet yrittävät vakuuttaa alaisilleen, että niiden järjestelmä on hyvä, oikea, hyödyllinen, jalo sekä säilyttämisen ja puolustamisen arvoinen. Mitä kansalliskiihkoisempaa propaganda on, sitä epäilevämpi sen totuudellisuudesta tulisi olla.

55. Poliittinen valta luodaan ja säilytetään viime kädessä voimalla.

56. Valtajärjestelmä, maallinen tai uskonnollinen, joka korostaa silmiinpistävästi patriotismia ja joka tarvitsee monisanaisuutta ja mahtipontisuutta säilyäkseen, on peiteltyä tyranniaa.

57. Propaganda on oikeutettu ja tarpeellinen ase jokaisessa taistelussa. Onnistuneen propagandan piirteitä ovat yksinkertaisuus, emootio, toisto ja ytimekkyys. Ja koska ihmiset uskovat, mitä he haluavat uskoa, ja koska he haluavat uskoa sitä, minkä he tuntevat itseään hyödyttävän, niin onnistuneen propagandan täytyy vedota kiinnostuksen kohteisiin niissä, joille tuo propaganda suunnataan.

58. Sortovalta opettaa mitä ajatella; vapaat ihmiset oppivat kuinka ajatella.

59. Varo ihmisiä, jotka kasvattavat vaurauttaan sanan voimalla. Varo erityisesti asianajajia tai pappeja, jotka kieltävät luonnonlait.

60. Patriootti, joka joutuu oikeuden eteen, tullaan enimmäkseen tuomitsemaan entisten ystävien tai liittolaisten suunnalta – siten he yrittävät paeta samaa kohtaloa.

61. Ihana rauhan jumalatar asustaa vain valppaan sodan jumalan suojissa.

62. Valtion perustuslain täytyy selvästi viitata siihen homogeeniseen rodulliseen ja kulttuuriseen ryhmään, jonka hyvinvoinnin takaamiseksi tuo laki luotiin ja osoittaa, että valtio on olemassa yksinomaan tuota erityistä ryhmää varten.

63. Se rotu tai kulttuuri, joka antaa muiden vaikuttaa seuraaviin asioihin tai joka antaa kontrolloida niitä, tulee tuhoutumaan: 1) informaatiokanavat, 2) koulutuslaitokset, 3) uskonnolliset instituutiot, 4) poliittiset virat, 5) rahan tuottaminen, 6) oikeuslaitokset, 7) kulttuurielimet ja 8) talouselämä.

64. Täsmälliset lait vaativat vähän selitystä. Koska ne ovat yksinkertaisia ja tarkkoja, niitä ei voi käsittää väärin.

65. Puhuttu sana liikuttaa ihmisen tunteita paljon tehokkaammin kuin kirjoitettu sana. Siksi vallalla oleva järjestelmä reagoi paljon voimakkaammin toisinajattelijoiden kokoontumisiin kuin kirjoihin tai lentolehtisiin.

66. Valtion perustuslaki, tai mikä laki vain, on juuri niin tarkka kuin ovat tahto ja valta, jotka sitä toteuttavat.

67. Aseistamaton tai taisteluhaluton kansa tulee orjuutetuksi.

68. Jotkut sanovat kynän olevan miekkaa mahtavampi ase. Ehkä näin on. Kuitenkin sana ilman miekkaa on voimaton.

69. Sortovalta rakentuu usein askel kerrallaan sekä verhoutuu jalon puheen taakse.

70. Ero terroristin ja patriootin välillä on kontrolli lehdistöstä.

71. Johtajien tuomioiden tulee olla johdonmukaisia sekä luonnonlakia kunnioittavia.

72. Materialismi on halpamaista ja tuhoisaa. Valtion hallitsijoiden tulisi jatkuvasti varoittaa aineellisesta elämäntavasta ja taistella sitä vastaan. Omaisuuden rehellinen kartuttaminen perheen hyvinvoinnin takaamiseksi on oikein eikä siinä ole mitään väärää. Etenkin koronkiskonnan kautta tapahtuva hyväksikäyttö on kuitenkin valtiolle tuhoisaa.

73. Materialismi saa ihmiset etsimään keinotekoista statusta hyvinvoinnin tai omaisuuden kautta. Todellinen sosiaalinen status tulee perheen, rodun ja valtion palvelemisesta.

74. Materialismi johtaa vääjäämättä huomiota herättävään, tarpeettomaan kulutukseen, joka taas aiheuttaa kuormitusta luonnolle ja tuhoa ympäristölle. Se on luonnotonta. Kansan todellisten varjelijoiden tulee varoa materialismia ja aineellista elämäntapaa.

75. Kauppiaan tai myyntimiehen tehtävä on tarjota rahalle vastinetta. Sellaista kauppiasta, joka korostaa turhaa kulutusta ja materialismia, ei tulisi suvaita.

76. Ainoa laillinen rahan tehtävä on vaihdon välineenä toimiminen. Pienikin koronkiskonta on iso rikos, jota ei tule suvaita.

77. Valtio, jossa vallitsee rahan, asianajajien tai kauppiaiden ylivalta, muodostuu sortovallaksi.

78. Yksinkertaisin tapa kuvata koronkiskontaan perustuvaa pankkijärjestelmää on tämä: Pankkiirit perivät valtion omaisuutta vakuutena lainoistaan. Koroissa heille ollaan enemmän velkaa kuin mitä he loivat rahaa lainoillaan. Pankkiirit siis lopulta “piirittävät” valtion.

79. Koronkiskonta, inflaatio ja sortava verotus ovat petoksella tehtyä varkautta, joka tuhoaa kansakunnan moraalisen rakenteen.

80. Rikkaus, joka on ansaittu ilman uhrauksia tai rehellistä työtä, joutuu yleensä väärinkäytetyksi.

81. Mikään luonnossa ei ole pysyvää; elämänvoima joko kasvaa ja kehittyy tai heikkenee ja kuolee.

82. Kunnioitus täytyy ansaita; sitä ei voi vaatia tai edellyttää.

83. Vältä ärsyttäviä, ihmisiä sillä heidän myrkkynsä saastuttaa oman luonteesi.

84. Itsekuri on merkki esimerkillisestä ihmisestä.

85. Yksi ihmisen mitta on positiivisuus hädän hetkellä.

86. Vain hölmö tuomitsee toisia heidän sanojensa perusteella. Viisas ihminen tuomitsee tekojen ja saavutusten mukaan.

87. Kuten kaikissa luonnonlaeissa, jokaista tekoamme vastaa jonkin seuraamus. Minkä kylvämme, sen myös niitämme – ja jos emme sitä itse tee, niin joku muu sitten.

88. Seuraavat ovat merkkejä kuolevasta kansakunnasta. Jos huomaat joitakin niistä, johtajasi ovat pettäneet sinut: 1) alkuperäisen rodun tuhoutuminen ja sekoittaminen toisiin rotuihin; 2) perheyksikköjen hajoaminen; 3) sortava verotus; 4) lain turmeltuminen; 5) terrorismi, joka kohdistuu niihin, jotka varoittavat kansakunnan alamäestä; 6) moraalittomuus: huumeet, alkoholismi jne.; 7) abortti; 8) valuutan tuho (inflaatio tai koronkiskonta); 9) maassa asuvat muukalaiset, muukalaisten kulttuuri; 10) materialismi; 11) vierassodat; 12) johtajat, jotka tavoittelevat rikkautta tai kunniaa; 13) homoseksuaalisuus ja 14) uskonto, joka ei perustu luonnonlaeille.

2 KOMMENTIT

 1. Muuten ihan järkeenkäypä lista, mutta tämä kohta on helposti harhaanjohtava jos sillä vihjaillaan kristilliseen traditioon:
  “14) uskonto, joka ei perustu luonnonlaeille.”

  Kristillinen sivilisaatio on kestänyt toista tuhatta vuotta, vaikka sen dogmin keskiössä on arvoja jotka voidaan osin katsoa olevan ristiriidassa raakalaismaisen “vain vahvin selviää” tyyppisen luonnonlain kanssa. Mutta silloin kuitenkin rodun selviytyminen oli osa traditiota kun nähtiin eurooppalaiset kansat Jumalan silmäteränä ja Raamattukin on nuiva sekoituksen suhteen jo ensi luvuista lähtien.

  Uskonnon ei siis tarvitse perustua luonnonlaeille(vaan Jumalan laeille) mutta korkeintaan olla niiden kanssa sopusoinnussa mitä tulee olemassaolon perusteisiin tällä kehollisella todellisuuden tasolla. Korkein ja lopullinen hengellinen todellisuus on tämän materiaalisen luonnon vastainen. Siitä antaa viitteitä kuolemanraja kokemukset. Mutta on hyvä muistaa eri dimensioille kuuluvat eri lait ja että tällä aineelliseksikin koetulla elämällä on merkityksensä. Joten siihen kuuluvia lakeja tulee kunnioittaa ja siivilöidä ne terveen järjen inhimillisyyden siivilän kautta.

  • Kansallissosialismi ilman luonnonlakien kunnioittamista ei ole oikeaa kansallissosialismia. Hengellisyys ilman luonnonlakien kunnioittamista ei ole oikeaa hengellisyyttä ja “vahvimman oikeuden” pitäminen pahana asiana on niin ikään luonnollisen asian pitämistä luonnottomana Silloin ei hyväksy Jumalan luomistyötä.

   Ihmisten ei ole tarkoitus olla tasa-arvoisia. Luonto ei tunne sellaista asiaa kuin tasa-arvo.

Comments are closed.