Koti Artikkelit Pankit ja media sodassa aseoikeuksia vastaan

Pankit ja media sodassa aseoikeuksia vastaan

46

Valtamedia uutisoi viikonloppuna, että useat monikansalliset suuryhtiöt ovat alkaneet boikotoida ja painostaa amerikkalaista aseidenomistajien National Rifle Association -etujärjestöä (NRA). Uutinen on merkittävä, sillä NRA on ollut jo kauan ainut vaikutusvaltainen tavallisten valkoisten amerikkalaisten asiaa ajava lobbausryhmä. NRA:n vaikutusvallan rappeutuminen merkitsisi suurta voittoa globalisteille länsimaissa.

Financial Timesin mukaan rahanvallan isku NRA:ta vastaan on yksi lähihistorian tehokkaimmista boikottikampanjoista. NRA:n tavoite on turvata amerikkalaisten kansalaisten perustuslaillinen oikeus omistaa aseita. Aseiden omistusoikeus merkittiin maan perustuslakiin, jotta kansa pystyisi tarvittaessa puolustautumaan tyrannimaista hallitusta vastaan. Nyt tyrannit pyrkivät riistämään kansalaisten kyvyn puolustaa itseään. Myös suomalainen valtamedia on liittynyt innokkaasti NRA-vastaiseen sotaan – kyse ei ole vain amerikkalaisia koskevasta teemasta.

Eliitti on tehnyt NRA:sta syntipukin kaikelle järjettömälle väkivallalle, jota pakkomonikulttuurinen ja keskiluokan taloudelliseen riistoon perustuva amerikkalainen yhteiskunta tuottaa. Nihilistinen väkivalta siviilejä vastaan on lisääntynyt samalla kun ydinperheet on hajotettu, valkoiset korvattu laittomilla siirtolaisilla ja luonnollinen yhteisöllinen kulttuuri on jyrätty pois hedonismin ja yksilökeskeisyyden tieltä. Globalistit suurten pankkien toimitusjohtajista sanomalehtien päätoimittajiin ja jopa äärivasemmistoon syyttävät NRA:ta väkivallasta, jonka valkoisen amerikkalaisen sivilisaation tuhoaminen on synnyttänyt.

Financial Times kirjoittaa, että muun muassa finanssi- ja matkailuyhtiöt ovat alkaneet painostaa NRA:ta viimeisen viikon aikana ankarin ottein. Globalistiyhtiöt pyrkivät nyt ajamaan NRA:n järjestötoiminnan kulut niin korkealle, että sen on huomattavasti vaikeampaa vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja järjestää esimerkiksi suuria kokouksia. Kivääriyhdistyksen vihollisiksi ovat ilmoittautuneet muun muassa rikollispankki Bank of America sekä lukuisat suuret rahastot. NRA ei ole kuitenkaan alkanut kumarrella vihollisten edessä, vaan yhdistys on syyttänyt pankkiireita “häpeällisestä poliittisesta ja yhteiskunnallisesta pelkuruudesta”.

NRA on jo vuosikymmenten ajan ollut piikki poliittisen eliitin lihassa. Siinä missä muut suuret lobbaajat ajavat esimerkiksi pankkien, öljy-yhtiöiden, lääketeollisuuden tai Israelin asiaa, NRA:n kannattajapohjan ytimen muodostavat eurooppalaisperäiset amerikkalaiset, jotka eivät usko, että hallituksen politiikka palvelee kansan etua. NRA aloitti epäpoliittisena yhdistyksenä, mutta 1970-luvun lopulta lähtien se on käynyt menestyksekästä poliittista taistelua vihamielisiä lainsäätäjiä vastaan. Onnistuneen toiminnan vuoksi kivääriyhdistyksen jäsenmäärä on lisääntynyt tasaisesti, ja vuonna 2013 se ylitti jo viiden miljoonan ihmisen rajan. Jotta valkoiset kansalaiset saadaan riisuttua aseista, täytyy eliitin ensiksi murskata NRA.

NRA:lla on nimekkäitä vihollisia niin demokraattien kuin republikaanien riveissä. Heistä raivokkain on juutalainen Dianne Feinstein, jonka mukaan on nimetty niin sanottu Feinstein-lakihanke. Feinstein-laki pyrkii riisumaan tavalliset valkoiset kansalaiset aseista “terrorismin” tekosyyn varjolla. On äärimmäisen kaksinaismoralistista, että samat tahot, jotka pitävät länsimaiden rajoja auki muslimiterroristeille, pyrkivät riistämään aseet lainkuuliaisilta valkoisilta. Monet ovat verranneet Feinstein-lakia William Piercen Turnerin päiväkirjat -teoksen fiktiiviseen Cohen-lakiin. Piercen teoksessa ennustettiin jo 1978, että tyrannimainen hallitus tulisi lopulta viemään valkoisten ampuma-aseet juutalaisen säätämään lakiin nojaten. Feinstein pyrkii tekemään Turnerin päiväkirjojen dystopiasta todellisuutta.

Finanssieliitti on yhdistänyt voimat kulttuurimarxistien kanssa taistelussa NRA:ta vastaan.

Feinstein, Bank of America ja muut NRA:ta vastaan kampanjoivat kansanviholliset eivät voi sietää ikivanhaa eurooppalaista ihannetta siitä, että täysiverinen kansalainen osaa käsitellä aseita, puolustaa itseään ja tarvittaessa syrjäyttää epäoikeudenmukaisen hallituksen. Periaate on saanut kannatusta ajattelijoilta Aristoteleesta Machiavelliin, Yhdysvaltojen perustajiin sekä kansallissosialistisen Saksan johtajiin. Vain korruptoituneella ja kansaa riistävällä hallituksella on syytä pelätä aseistettua kansaa.

Yhdysvaltojen politiikan rappiosta laajasti kirjoittanut psykologian professori ja juutalaisuuden tutkija Kevin MacDonald on kuvannut NRA:n kaltaisia järjestöjä usein “implisiittisesti valkoisiksi” yhteisöiksi. Toisin sanoen NRA ei julista avoimesti olevansa valkoisten järjestö vaan se liitetään valkoisuuteen alitajuisesti. Se houkuttelee mukaansa erityisesti valkoisia jäseniä, ja merkittävä osa NRA:n raivokkaimmista vastustajista on sen sijaan ei-valkoisia. NRA edustaa Amerikassa vuosisatoja sitten maahan saapuneiden eurooppalaisten uudisraivaajien perintöä. Sen viholliset puolestaan ovat esimerkiksi elintasopakolaisia, vasemmistolaisia ja finanssikeinottelijoita, jotka asuvat suurissa kaupungeissa sekä pitävät itseään “maailmankansalaisina”. Aseiden omistusoikeus liitetään vereen ja maaperään, kun taas asevastaisuus on globalistinen ja juureton aate.

NRA:n “implisiittinen valkoisuus” pistää aivan erityisesti Haaretzin ja Forwardin kaltaisten juutalaismedioiden toimittajien silmään. Johtavat juutalaislehdet eivät peittele inhoaan kivääriyhdistystä kohtaan. Hiljattain NRA:n johtaja Wayne LaPierre piti itsevarman puheen, jossa hän ilmoitti, etteivät boikottikampanjat tule tuhoamaan järjestöä. Puheessaan LaPierre luetteli joukon poliittisia ja kulttuurillisia vaikuttajia, jotka ovat historian aikana vahvistaneet asevastaista liikettä: Karl Marx, Saul Alinsky, George Soros, Michael Bloomberg, Charles Schumer, Bernie Sanders ja Tom Steyer.

LaPierre ei maininnut puheessaan “juutalaisia” sanallakaan eikä muistuttanut, että kaikki listan henkilöt todella ovat juutalaisia. Haaretzin ja Forwardin mukaan kyseessä olikin ovela piiloantisemitistinen temppu: listaamalla aseharrastajien pahimmat viholliset LaPierre teki salaisen hyökkäyksen juutalaisia vastaan. Haaretz jopa väitti, että LaPierren puhe pohjautui Siionin viisaiden pöytäkirjoihin, vaikka puheessa ei tätä mainittu. Vaikutusvaltaisista juutalaisista puhuminen kriittiseen sävyyn ruokkii juutalaislehden mielestä “antisemitistisiä salaliittoteorioita”, vaikkei heidän juutalaisuuttaan edes tuotaisi esille.

Juutalaislehtiä raivostutti erityisesti LaPierren puheen osuus, jossa tämä muistutti, että amerikkalaisen yhteiskunnan peruspilarit, kuten oikeusministeriö, verohallitus, liittovaltion keskusrikospoliisi FBI, tiedustelupalvelut ja yleistä mielipidettä ohjaileva Hollywood on kaikki myrkytetty ja alistettu palvelemaan kansalle haitallisia voimia. LaPierre totesi:

“Historia todistaa sen. Joka kerta, jokaisessa maassa, jossa tämä poliittinen tauti nousee valtaan, kansalaiset alistetaan. Kansalaisten vapaudet murskataan, heidän ampuma-aseensa kielletään ja takavarikoidaan. Täällä Yhdysvalloissa hanke etenee kansalaisia manipuloimalla, mitä rahoitetaan muun muassa George Sorosin, Michael Bloombergin ja Tom Steyerin miljardeilla. – – [Heidän tavoitteensa on] täydellinen kontrolli valtion jokaisella alalla. Tämä on eliitin suurin unelma.”

Forwardin mukaan puheen “häiritsevin” osa käsitteli omankädenoikeutta. “Puheesta tuli erityisen kauhistuttava, kun LaPierre shokeerasi kaikkia kutsumalla kansakunnan aseisiin”, juutalaislehti hämmästeli ja siteerasi NRA:n johtajaa:

“Heidän lakinsa eivät estä laittomia siirtolaisia tunkeutumasta maahamme joka päivä. Heidän lakinsa eivät ole estäneet jengi- ja huumerikollisuuden vitsausten leviämistä. – – Ei ihme, että lainkuuliaiset amerikkalaiset maamme jokaisessa kolkassa hyödyntävät perustuslakimme toista lisäystä [joka sallii ampuma-aseiden yksityisomistuksen] nyt ahkerammin kuin koskaan.”

Kuvakaappaus: Forward. Kuvassa NRA:n johtaja LaPierre.

NRA:n ja juutalaisten vastakkainasettelu on räikeästi läsnä tuoreessa boikottikampanjassa. Kampanjan tunnus sosiaalisessa mediassa on #NeverAgain, joka on suora viittaus juutalaisten “holokaustiin” toisessa maailmansodassa. Valkoiset amerikkalaiset ovat uudet saksalaiset ja yksityisesti omistetut aseet ovat uudet kaasukammiot. Konfliktissa on ainesta myös positiivisiin muutoksiin, sillä se pakottaa yhä useammat tavalliset amerikkalaiset tunnustamaan, keitä heidän todelliset vihollisensa ovat.

Forward on jo aiemmin kirjoittanut siitä, miksi juutalaiset järjestöt ovat “aselakien kiristämisen eturintamassa”. Juutalaislehti totesi, että juutalaiset pitävät NRA:ta ja muita asevapauksia puolustavia ryhmiä potentiaalisina “ääriliikkeinä, mikä synnyttää juutalaisissa vaistonvaraisen pelon tunteen”. Lehti ei ole peitellyt juutalaisten avainroolia asevapauksien vastaisessa taistelussa:

“Juutalaiset järjestöt ovat ylpeitä siitä, että ne ovat kannattaneet aselakien kiristämistä siitä asti, kun aiheesta on käyty julkisesti keskustelua, eli Martin Luther Kingin ja presidentti Kennedyn murhista lähtien. Valtaosa juutalaisryhmistä tuki lakiuudistusta, joka rajoitti ampuma-aseiden omistusoikeutta. Tämän jälkeen ne ovat kampanjoineet aktiivisesti, jotta aseiden saatavuutta kiristettäisiin entisestään.”

Mielenkiintoista kyllä, sionistinen lobby on pyrkinyt varmistamaan juutalaisille erityisaseman aseidenjälkeisessä lännessä. Vuonna 2015 Euroopan RCE-rabbikeskuksen ja European Jewish Associationin johtoportaaseen kuuluva rabbi Menachem Margolin vaati Euroopan unionia muuttamaan aselakeja niin, että “juutalaisille taataan erityislisenssit omistaa ja kantaa aseita”. Lisäksi juutalaisjohtaja vaati EU:ta takaamaan, että juutalaiset saavat tarpeeksi ampuma-aseiden käyttökoulutusta. Sionistinen kaksinaismoralismi asekysymyksissä on yhtä räikeää kuin maahanmuuttopolitiikassa.

Yhdysvaltojen aserikollisuus ei johdu aseista vaan yhteiskunnan väestöllisen, poliittisen ja kulttuurillisen pohjan täydellisestä perikadosta, jota poliittinen eliitti on ajanut jo vähintään viimeiset sata vuotta. Käskynsä poliitikot saavat pankkiireilta, jotka ovat nyt aseoikeuksien vastaisen taistelun kärkijoukoissa. Mikäli pankkiirit tahtoisivat aidosti vähentää väkivalta- ja aserikosten määrää, aloittaisivat he väestöpolitiikasta. Tilastot nimittäin osoittavat, että esimerkiksi New Yorkissa ei-valkoisten korvaaminen valkoisilla vähentäisi ammuskelua 97 prosentilla sekä murhia 91 prosentilla. Järisyttävistä tilastoista huolimatta pankkiirit vaativat lisää ei-valkoista maahanmuuttoa Amerikkaan.

Kuten Pohjoismainen Vastarintaliike toteaa poliittisessa manifestissaan, tulee jokaisella asevelvollisuutensa suorittaneella miehellä ja naisella olla oikeus säilyttää aseitaan kotonaan, sillä “terveen kansan ei tarvitse pelätä johtajiaan, eikä oikeudenmukaisten johtajien tarvitse pelätä kansaansa”. Mallin toimivuuden osoittaa Sveitsi, jossa on vapaat aselait ja silti vakaa yhteiskunta. Sveitsin ja Yhdysvaltojen vertailu osoittaa, etteivät aserikollisuuden juuret ole aseissa vaan ennen kaikkea väestöpolitiikassa.

Eurooppalaisten kansallissosialistien on syytä seurata tarkasti, mihin suuntaan amerikkalainen asekeskustelu kehittyy. Vaikka NRA ei ole kansallissosialistinen järjestö eikä aatteellisesti suinkaan ongelmaton, on se silti alkuperäisten eurooppalaisten arvojen viimeinen merkittävä ankkuri kansainvälisen valtapolitiikan sydämessä, Yhdysvalloissa. Mikäli NRA tuhotaan, on kyseessä merkittävä harppaus globalisteille, jotka tahtovat tuhota myös Euroopan.
 

Toimitus

46 KOMMENTIT

 1. Hmm… juutalaisilla vissiin kiristi heti esinahkaa kun puhuttiin “haitalllisista voimista”. On se kumma miten niille kuullun ymmärtäminen on noinkin vaikeaa. Ja sitten tuollaiset jotka eivät ymmärrä kuulemaansa, pistetaan maan johtoon. Minkälainen yhteiskunta saadaa? Haitallissita voimista koostuvako? Ainakin siihen johtopäätökseen voi tulla jos miettii tiettyjen tahojen reaktioita.

  Samaa agendaa on Suomessa harrastettu jo pitkään. On jotenkin epänormaalia että maassa jossa harrastetaan metsästystä ja ampumaurheilua, sekä ylläpidetään taitoja maan puolustukseen, kerätään aseita kansalta pois. Miten siinä toteutuu demokratia?

 2. Me voidaan ainoastaan vapaaehtoisesti antaa valta juutalaisille. On tärkeä huomata, että juutalaiset eivät ole vahvoja eivätkä omistaa mitään muutakaan yli-ihmisen ominaisuutta. He vain puhuvat ja kirjoittavat ja valkoinen mies tottelee puhetta ja lain kirjainta.

 3. Juutalaiset paljastavat itse korttinsa ulisemalla antisemitismistä silloinkin, kun kukaan ei edes mainitse itse juutalaisia. Koskahan vapaan aseenkanto-oikeuden kannattaminen muuttuu antisemitismiksi?

 4. Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa… Ja jotenkin tuntuu hassulta, kun länsimaisia arvoja puolustettaessa…viskaa sen kalikan ihan minne suuntaan tahansa…niin aina, joku juutalainen älähtää

 5. Briteissähän kiellettiin, poislukien Pohjois-Irlanti, käsiaseet v 1996 Dunblanen kouluampumisen jälkeen. Sitä on suitsutettu mediassa erittäin onnistuneeksi, koska laillisilla aseilla ei ole sen jälkeen tehty kuin yksi murha. Laittomilla aseilla tehdyistä rikoksista ei kumma kyllä kukaan puhu mitään, onkohan ne onnistuneet kieltämään myös ne..?

  Vuonna 2005 tein aika paljon töitä Brittipoliisien kanssa ja heillä oli hiukan erilainen näkemys asiaan; muun muassa väkivaltaiset ryöstöt jotka tehdään tunkeutumalla asuntoihin asukkaiden ollessa paikalla sekä törkeät pahoinpitelyt ja muut vastaavat olivat lisääntyneet räjähdyksenomaisesti v. 1996 jälkeen. Siitä ei vaan saanut puhua ääneen ellei halunnut vakavia ongelmia.

  No tähän löytyy helppo ratkaisu kun jokainen ottaa itselleen kotijuutalaisen joka saa laillisesti tossautella pahat pojat pois päiviltä ihan oikealla torrakolla ja me muut vaan nautimme mielenrauhasta jonka aseettomuus tuo tullessaan.

 6. Mitä vittua täällä tapahtuu? Miten jenkkilän asehulluus liittyy kansallissosialismiin? 18-vuotias ei tarvitse puoliautomaattista rynnäkkökivääriä mistään syystä. Sellainen kuitenkin tälle Cruzille myytiin ilman mutinoita ja sen tuotos oli 17 ruumissäkkiä. Cruz ei myöskään ollut suorittanut minkäänlaista asepalvelusta, eikä jenkkilässä sotarikoksista PTSD:n itselleen kuitanneelle veteraanille ehkä AR-15:tä kannata antaakaan. On aivan vinttipimeää, että kuka tahansa hiihtäjä voi astua kauppaan sisään ja poistua sieltä yksinomaan ihmisen tappamiseen suunniteltu väline mukanaan.

  • Kouluammuskelut on samanlainen eliitin luoma ongelma kuin islamistiterrorismi. Ne on keinotekoisesti tuotu länsimaihin, jotta eliitti voi niihin vedoten rakentaa orwellilaisen valvontayhteiskunnan. Lue se artikkeli.

  • Sitä täällä tapahtuu, että kansallissosialistisessa valtiossa asepalveluksen käyneet ihmiset saisivat kantaa asetta. Yksittäisten hullujen tempaukset ovat ikäviä, mutta ei niistä tarvitse kaikkia rangaista. Etenkin, kun nuo kouluammuskelut ovat laajemman luonnottomuuden oire.

   • Saanko kysyä kohteliaasti? Sanotaanko että fantasiamaailma tulee toteen ja eletään kansallissosialistisessa valtiossa. Jokainen velvoitetaan käymään asepalvelus, mutta luonnollisestikaan kaikki eivät armeijaan jää tai voi jäädä töihin. Mitä tällainen siviilissä asuva henkilö tekee esim. konetuliaseella? Ampumaharrastusta voi harjoitella joko ilmakiväärillä, pienoiskiväärillä yms. tai sitten käy reservin ampumaharjoituksissa yms. missä aseen voi lainata ammunnan ajaksi. Mihin yksityishenkilö loppupeleissä tarvitsee oman konetuliaseen?

    Etenkin kun mikään systeemi ei voi olla 100% varma, niin miten estätte että joku sanotaanko piilo “vassari” tai valtion vihollinen miten sitä nyt haluaakaan kutsua ei pääse asepalvelukseen –> saa aseenkanto oikeutta? + Kapinoimisesta ja terrorista tulee helppoa jos sotilastason aseita alkaa löytyä joka kansalaiselta. Koska ihmisen päänsisälle ei ikävä kyllä voi nähdä ja motivoitunut järkevä ihminen kyllä osaa piilottaa todelliset motiivinsa.

    Ja viimeiseksi, ystävämme rakas alkoholi, mustasukkaisuus ja hetkelliset vihanpuuskat eivät sovi hyvin yhteen konetuliaseiden kanssa 😉

    • Kuinka suuri osa humalassa tehdyistä henkirikoksista tehdään ampuma-aseilla suomalaisten toimesta? Entä puukoilla?

     Aseet annetaan kansalle, jotta he voivat puolustaa itseään sekä rikollisilta että tyrannimaiselta hallinnolta. Kansallissosialistisen valtion ei ole tarvetta pelätä oman kansansa laajempaa kapinaa (muutamat vassarit ja muut kansanviholliset eivät tule muodostamaan laajaa uhkaa), joten aseet voi ilman stressiä antaa kansalaisille.

     Aseilla voi sekä harjoitella maanpuolustustaitoja, metsästää, harrastaa jne. Rynnäkkökiväärillä ja ilmakiväärillä ampuminen ei vastaa toisiaan (tämän tietää jokainen, joka on molemmilla malleilla ampunut), joten argumenttisi on typerä.

     Terrorista ei muuten tule helppoa, jos jokaisella on ase, koska jossain ostoskeskuksessa ammuskelu jää hyvin lyhyeksi jos siviilit kerkeävät ampumaan terroristin.

     Haluatko juutalainen kertoa, mikä sinulla on yksityisaseita vastaan? Entä mikä on näkemyksesi siitä, että valtiolla on tarve takavarikoida aseet? Kertooko se mielestäsi enemmän valtiosta vai kansasta?

     • “Kuinka suuri osa humalassa tehdyistä henkirikoksista tehdään ampuma-aseilla suomalaisten toimesta? Entä puukoilla?”
      Vastaat itse omaan kysymykseesi, ehkä puukoilla tehdään enemmän henkirikoksia koska ne ovat helpommin saatavilla 😉 Suomen malli siis toimii:

      “Kansallissosialistisen valtion ei ole tarvetta pelätä oman kansansa laajempaa kapinaa”
      Maailma ei ole täydellinen ja kyseinen vaara on aina olemassa. IHmiset kilpailevat aina toisiaan vastaan ja joku on aina kateellinen/katkera. Esim. itse menisin täydestä kansallissosialistina, ette voisi mitenkään karsia minua pois asepalveluksesta, joten voisin hankkia aseen ja toteuttaa salamurhia.

      “Rynnäkkökiväärillä ja ilmakiväärillä ampuminen ei vastaa toisiaan (tämän tietää jokainen, joka on molemmilla malleilla ampunut), joten argumenttisi on typerä.” Tuot esille vain sen ettet ole koskaan ilmeisesti harrastanu kilpa-ammuntaa tai ammuntaa näin niinkuin yleensäkään kovin tosissasi sillä silloin tietäisit että oli ase ilma-ase tai panssarintorjuntakivääri, ampumisen perusidea ja esim. oikea hengitys ja keskittyminen ovat kuitenkin aivan samat. Fiilis on tietty eri ja ruutiaseilla on mukava ampua silloin kun siihen on mahdollisuus mutta kylmäharjoittelun hyödyllisyys ilmakiväärillä pitää kyllä ampumataidon kuosissa ja sitä on helpompi harrastaa päivittäin. Joten oma argumenttisi on typerä ja taitaisin voittaa sinut ampumakilpailussa 10-0 😉

      “Terrorista ei muuten tule helppoa, jos jokaisella on ase, koska jossain ostoskeskuksessa ammuskelu jää hyvin lyhyeksi jos siviilit kerkeävät ampumaan terroristin.”

      Niin ja siinä hektisessä tilanteessa kun 10 matti meikäiläistä näkee yhden matti meikäläisen vetävän aseen esille ja ampuvan niin mistä kukakin tunnistaa että kuka oli se alkuperäinen terroristi ja kuka ei jonka seurauksena meillä on 400 kuollutta sen 20 sijasta kun kaikki rätkivät paniikissa toisiaan 😉

     • Pitäisikö mielestäsi veitset siis kieltää, koska sellaisella on tehty myös terrori-isku viime kesänä?

     • Ja ei minulla yksityisaseita vastaan mitään ole jos niiden omistamiselle on selvät perusteet. Asepalveluksen suorittaminen ei ikävä kyllä kuulu niihin perusteisiin.

      Ja rynnäkkökivääriä ei siviili todellakaan tarvitse missään tilanteissa. Ampumaharrastajakin voi sellaisen vuokrata tunniksi käyttöön ampumradalla jos siltä tuntuu ja se on minusta aivan riittävä. Sillä et voi ennakoida mitä ihmiset tekevät, ja se on jo lainvalvonnan ja yleisen turvallisuuden kannaltakin helpompi ettei niitä aseita ole.

      Pari esimerkkiä:

      Olet kunniallinen nuori mies, menet palvelukseen, hankit aseen koska juuri asepalveluksen suorittaneena koet sen tärkeäksi ja johan sinulle on armeija jo iskostanu kuvaa kansasi suojelijana. Vuosia menee eteenpäin. Olet hyvissä töissä, sinulla on ystäviä… sitten, lapsesi/vaimosi/vanhempasi/ kuolee, tai menetetät työpaikkasi, loukkaannut ja menetät jalkasi yms. Masennut… ja ase on nurkassa valmiina 😉

      Vaimosi pettää (asia mihin et voi vaikuttaa vaikka olisit kuinka kansallisosialisti)..ja ase on nurkassa valmiina 😉

      Naapurin Jarmo ajaa lumimyräkässä lapsesi yli…ja ase on nurkassa valmiina 😉

      Naapurin rouva sanoo nähneensä että Kylän vanhin Patu on kosketellut lastasi, mutta paljastuukin että Patu auttoikin lastasi katuojaan pudonneen kotiavaimen etsimisessä…mutta ase oli valmiina nurkassa ennenkuin sait tiedon tästä 😉

      Jatkanko? 😉

     • En sanonut missään vaiheessa että veitset pitäisi kieltää, vai missä niin lukee?

      Logiikka kun nyt kuitenkin on että rynnäkkökiväärillä saa enemmän pahaa aikaan kuin veitsellä 😉

      Joten otas happea vähän ja rauhoitu

     • Haluatko kertoa minulle, kuinka usein Suomessa ihminen tappaa naapurin Jorman sen jälkeen, kun tämän on virheellisesti havaittu ahdistelleen lapsia? Entä kuinka usein vaimo/tämän petikumppani tapetaan pettämisen jälkeen? Tai entä kuinka usein aseen omistava kunniallinen nuori ryhtyy ammuskelemaan sen jälkeen, kun vanhemmat/tyttöystävä/jne kuolee? Entä kuinka usein näihin liittyy alkoholi?

      Entä kuvitteletko todella, että aseet todella vaikuttavat ihmisen (yleensä äkkipikaiseen) päätökseen lähteä tappamaan joku? Entä kuvitteletko, että enemmän aseita = enemmän henkirikoksia? Miten sitten selität artikkelissakin mainitun (luithan artikkelin?) eron USA:n ja Sveitsin ampumistilastot?

      Haluatko muuten kertoa, kuinka paljon tunti ampumaradalla maksaa verrattuna siihen, että omistat itse aseen ja treenaat sillä?

      Miksi perinteiseen juutalaiseen tapaan vetoat tunteisiin vetoaviin argumentteihin ja whataboutismiin (entä, jos naapurin Erkki…) sen sijaan, että tukeutuisin faktoihin, tilastoihin, reaalipolitiikkaan ja perustelisit vielä, miksi kansalaiset eivät saisi omistaa aseita, vaan lakien tulisi olla tiukat ja aseiden omistaminen tulisi olla ainoastaan valtiolla, joka päivä päivältä näyttää yhä tyrannimaisempaa otetta omaa kansaansa kohtaan.

     • “Vastaat itse omaan kysymykseesi, ehkä puukoilla tehdään enemmän henkirikoksia koska ne ovat helpommin saatavilla 😉 Suomen malli siis toimii”

      Tuo sama määrä henkirikoksia tehdään riippumatta siitä, onko käytössä tuliaseet vai puukot; suurin osa näistä henkirikoksista on humalassa tehtyjä äkkipikaisia kaverin tappamisia. Alkoholikulttuuri-keskustelu onkin sitten ihan oma asiansa, mutta kansallissosialistinen valtio ei pyri huumaamaan omia kansalaisiaan alkoholilla tai muillakaan myrkyillä, koska se pyrkii ihmisten tervehenkiseen elämiseen.

      “Maailma ei ole täydellinen ja kyseinen vaara on aina olemassa. IHmiset kilpailevat aina toisiaan vastaan ja joku on aina kateellinen/katkera. Esim. itse menisin täydestä kansallissosialistina, ette voisi mitenkään karsia minua pois asepalveluksesta, joten voisin hankkia aseen ja toteuttaa salamurhia.”

      Että ihan sitten vaan ryhdyt toteuttamaan salamurhia etkä varmasti jää niistä edes kiinni. Kuinka paljon tällaista muutenkaan tapahtuu tänä päivänä? Tätä tapahtuu lähinnä valtiollisella tasolla (esim. Mossad), eikä aselait koske heitä muutenkaan.

      “(selitystä ampumisesta ja uhoa omilla ampumataidoilla)”

      Harva suomalainen varmaankaan kilpa-ammuntaa ryhtyisi harrastamaan, vaan ylläpitäisi ampumataitoaan maanpuolustuksellisessa mielessä (tällaiseen kulttuuriin ainakin tultaisiin kannustamaan), joten tuntuma oikeisiin aseisiin on ylläpidettävä. Sillä, kumpi on parempi ampuja, ei tässä ole mitään merkitystä ja tuollainen uho internet-trollilta todistaa vain, että kuvittelet sen olevan jonkinlainen argumentti mihinkään suuntaan.

      “Niin ja siinä hektisessä tilanteessa kun 10 matti meikäiläistä näkee yhden matti meikäläisen vetävän aseen esille ja ampuvan niin mistä kukakin tunnistaa että kuka oli se alkuperäinen terroristi ja kuka ei jonka seurauksena meillä on 400 kuollutta sen 20 sijasta kun kaikki rätkivät paniikissa toisiaan”

      Oletko useinkin törmännyt tällaiseen tilanteeseen?

    • Olisit lukenut artikkelin. Yksityisesti omistetut aseet ovat kansan turvana, jos hallinto korruptoituu. Mitä paremmin kansa tuntee aseet, sen paremmin kansa puolustaa maata myös ulkopuolisia uhkia vastaan. Logiikallasi myös keittiöveitset kannattaisi kieltää.

     Hitlerin Saksassakin aselait olivat vapaat, mutta kansa ei kapinoinut, koska hallinto oli hyvä. EU ja muut diktatuurit sen sijaan pelkäävät aseistettua kansaa.

     • Ainahan on olemassa sellainen vaara, ja siksi aseet kuuluvat kansalle. Ja siksi globalistit tahtovat aseet pois – koska hallinnot ovat korruptoituneita.

     • Olet niin paska trolli että hirvittää. Historia nimenomaan osoittaa että kansallissosialisteilla on itseluottamusta antaa aseet kansalle kun taas globalisteilla ei. Mistähän se johtuu, Sionisti?

    • Israelissa juutalaisilla on usein ase mukana. Katukuvassakin jude rynkyn kanssa on ihan tavallinen näky, mutta kouluampumisia vaan ei ole tapahtunut. Eikä tapahdu niin pitkään kun judet ovat kansallismielisiä, rasisteja ja sionisteja.

    • Ovela jutikka siirtää keskustelun uoman aivan eri asiaan kuin se mitä artikkelissa on esitetty.

     Kysymyksessä on kansan aseistariisuminen juutalaisten/globalistien toimesta, tarkoituksena on tehdä mahdottomaksi gojim-kansan kapinan NWO:ta vastaan. Mutta ovela jutikka esittää kysymyksensä kuin taikuri vaihtaen tositilannetta fantasiamaailmaan, ja ihmiskunnan vihollista (NWO a.k.a. JWO a.k.a. Pax Judaica) vaihtaa hypoteettisesti hallitseviin kansallissosialisteihin, ja muina miehenä esittää muka puolueetonta kyselijää. Ei jutikka, sinun taikatemput ja aiheen vaihtaminen eivät mene läpi!

     Ei tarvitse olla, että me suhtautuisimme globalisteihin ja kansan aseenkanto-oikeuteen abstraktisella puolueettomuudella, ja että säännöt tämän ajan globalisteille olisi samat kuin fantastisen tulevaisuuden kansallissosialisteille.

     Elämme nykyisyydessä ja vastustamme globalisteja ja heidän hanketta kansan puolustuskyvyttömäksi tekemiseksi. Jos joskus valta on kansallissosialisteilla, he kyllä kehittävät sellaiset säännöt jotka ovat kansakunnan parasta silloin, silloisissa olosuhteissa. Tarvittaessa globalisteille voi ja tuleekin aiheuttaa vahinkoa ilman mitään sääntöjä, tai kaikkien sääntöjen vastaisesti. Globalistit eivät sido toimntaa millään säännöilla ja käyttävät mitä keino tahansa kansojen orjuuttamiseski. Olkoon esimerkkinä Horst Wesselin murha, tai lukematon määrä provokaatioita ja false flag operaatioita (“9/11” tms.).

     Kansallissosialistien ja kansankin on ymmärrettävä, että taistelussa olemassaolosta mitään herrasmiesten “sääntöjä” ei ole olemassa, vaan Voittaja on aina oikeassa ja Vae victis on ainoa toimiva sääntö.

    • Pyörittele sinä vaan pyssyä suussasi kuin kuumaa perunaa. Mene Israeliin riisumaan veriveljiäsi aseista ja vaatimaan koko maaiman mulliturpia vastaanotettaviksi tuohon “kansakuntien valoon”. Jos yhtään viitsisit lukea kirjoitetun julkaisun, jossa on lukuisia esimerkkejä rautaista tilastotietoa numeropohjaisesti, eikä mitään Itkumuuriin hakattua päänsärkyä.
     Millä sitten perustelet Euroopan jutku-sionisti-rabin halun pidättää aseita veriveljilleen kansainvälisten asekauppiaiden vuotuisen varaston, joka on ilmeisesti jostain ihmeellisestä “jumalaisesta” syystä “pyhempää” kuin se, että asetta kantaa valkoinen eurooppalainen, joka joutuu elämään jutkujen puristuksessa vain siksi, että Jumala ajoi Teidät Hänen lahjoittamastaan “Luvatusta maasta” huistin nevadaan vain siksi, että Te kaiken valmiiksi saaneet lellikit rikoitte Jumalan Tahtoa vastaan ja että pysynyt Hänen Sanassaan. Jos olsisitte olleet ihmisiksi me valkoiset ja koko maailma olisi ollut onnellisempi paikka ilman Teidän petollista koronkiskonta joukkiotanne, jotka vihaavat kristittyjä aina heidän tuhoamiseensa saakka vielä enemmän kuin koko muslimeita, jotka mukamas ovat teidän päävihollisianne. Päinvastoin Tehän rakennatte läheistä liittosuhdetta Euroopan ja Yhdysvaltojen valkoisen väestön tuhoamiseksi, jotka osaltaan ovat yhä luettavissa kristittyihin.
     Joten voit keskittyä saivartelemaan leikkokikkelistäsi kalttia, se on paljon hyödyllisempää “tuunaamista” etteivät “rotuveljet” vain erehdy luulemaan goyimiksi ja ampua pamauttamaan pyhästi silmien väliin kansakuntien rauhan ja sosialistisen toveruuden sekä ylinkansallisten juutalaisten pankkiirien puolesta.

 7. Suomessa on edelleenkin maailman kolmanneksi eniten laillisia ampuma-aseita per capita ja silti niillä tehdään murto-osa henkirikoksista. Kaikki ampuma-aseet (laittomat ja luvalliset) mukaanluettuna niillä silti tapetaan vähemmän ihmisiä (17%) kuin hakkaamalla potkimalla ja kuristamalla (22%) eli pitäisikö kädet ja jalat kieltää?

  Olen ollut tekemisissä aseitten kanssa pikkupojasta eikä kertaakaan ole minkäänlainen tussari hyökännyt kimppuuni. Aseet eivät tapa vaan ihmiset jotka niitä käyttävät. Keittiöveitset (yleisin tappoase Suomen rikostilastoissa) puukot puntarit sun muut vastaavat ovat myös olleet aivan säyseitä seurassani. Linkkuveitsi ja pistin ovat muutamankin kerran yrittänyt hakeutua keuhkooni ja vesuri sekä machete kallooni mutta näissäkään tapauksissa ne eivät toimineet oma-aloitteisesti vaan niillä oli avustava henkilö matkassa. Ja kaikissa Suomessa sattuneissa reiäntekoyrityksissä ovat mukana olleet huumeet. Nämä ananarkkien lempijutut…

  Eli jos hengenriistovälineitä aletaan kieltämään niin ainakin Suomessa pitää aloittaa keittiöstä. Sveitsiläiset kuulemma jodlaa toisensa hengiltä vaikka aika monella onkin rynkky kaapin nurkassa.

 8. Jutku saastat ovat taas tekemässä sitä, mitä parhaiten osaavat. Eli isästä perkeleestä ovat, kuten eräs tuon hohdokkaan pasifistikansan uhri on sanonut. Niin ja tietäähän sen kuinka Hänelle sitten kävi. Eli tämä “antiseministi poistettiin “vahvuudesta” ja maailma oli sen jälkeen “parempi” paikka. Siis jutkujen mielestä, joka tarkoittaa synonyymia “kaikkien” mielestä. EU:n juutalainen “rabbi” voisi mennä sinne “Luvattuun maahansa”, sillä siellä ei ole sitä vaaraa, että juutalainen edes auttavassa määrässä saisi pataansa muutoin kuin kaivamalla itse verta nenästään ja sitten syyttämällä “verenpurkauksen” aiheuttamisesta muita. Etenkin meitä valkoisa eurooppalaisia miehiä, jotka loppujenlopuksi olemme heidän leikkokikkeleissään kuin satiaisia, jotka aina “muistuttavat” olemastaolostaan ikävästi syyhyä aiheuttaen ja siten korkeana esteenä matkalla maailmanvaltaan sekä muiden kansakuntien avoimeen julmaan orjuuttamiseen.

 9. Ritsalla saa kivan loven otsaan. Politiikka tappaa ja tekee jengin hulluiksi. Tampereen kaupungin virkamiesten huumeidenkäyttö on laajempaa ,kuin tiedetään.

 10. Juuri näin, vain korruptoituneella valtiolla on syytä pelätä kansalaisiaan. Suomessa tämä suunta on jo huomattavissa.

 11. Kysyn tähän väliin että mistä suvaitsevaiset tietävät sanoa että “Hitler keräsi myös heti kaikki aseet pois kansalaisilta päästyään valtaan.”?

  Onko tuo totta vaiko tahallista valehtelua?

  • Valehtelua, sillä Hitlerin Saksassa oli vapaammat aselait kuin yhdessäkään Euroopan maassa tänä päivänä

   • Totta, siellä tungettiin kivääriä käteen ilmaiseksi jopa 12-vuotiaille tenaville kun miehet alkoi loppua itärintamalta 🙂

    • Koetko sen jotenkin huvittavana ja hauskana asiana että lapset joutuivat sotimaan?

     Onko sinusta lasten tappamisessa ja naisten raiskaamisessa jotain huvittavaa kun sinua niin hymyilyttää nuo aiheet?

     • Saksalaiset eivät pitäneet itseään minään ylempiarvoisena herrarotuna. Oletko noin tyhmä että uskot tuohon propagandaan?

      Ironista kyllä, ne ovat nimenomaan juutalaiset jotka uskovat olevansa Jumalan valittu kansa ja täten muita ylempänä. Mitäs siitä olet mieltä?

      Hyvä juttu myös että sinäkin myönnät nauttivasi lasten tappamisesta ja koet sen huvittavana. 🙂

      Olet muuten huomattavasti tyhmempi kirjoittaja kuin tämä Juutalainen joka aina joskus heittää ihan terävääkin trollausta. Sinulta taas tulee oikein todella lapsellisia ja tyhmiä kommentteja. 😀

     • Ai että ”ali-ihmiset olivat lukumääräisesti, teknologisest sekä taktisella ja strategisella tasolla täysin ylivertaisia”..? Jokainen vähänkin II maailmansodan historiaan perehtyneen pitäisi olla selvillä siitä, mikä lannisti III Valtakunnan: puhtaasti lukumäärä.

      Mitä tulee teknologiaan ja strategiaan ei saksalaisia parempia niissä juurkaan ollut. Tottakai voit vetää hihastasi jonkin yksittäisen kapistuksen ja henkilön jotka vetivät vertoja tai pistivät paremmaksi mutta kokonaisuutena ei löydy voittajaa.

      Kun voimasuhteet alkavat olla 20/1 ja massapommituksilla on muutaman miljoonan viattoman siviilin murhaamisen lisäksi saatu polttoainehanat kiinni niin se on siinä. Ja ne pommituksetkin onnistuivat vain ja ainoastaan järkyttävällä ylivoimalla joka oli usein jopa 50/1.

      Miten luulisit käyneen jos Luftwaffella olisi ollut vaikkapa tuhatkunta ME262-hävittäjää käytettävissä kera riittävän polttoaineen ja yötaivaalla sama määrä HE219 yöhäätäjä?

      Sama määrä Tiger & Panther höökivaunuja kuin sloboilla oli T34 “Sotkia” ja Jenkeillä & Briteillä heidän vastaaviaan kuten Pershingejä etc? Ja löpöä riittävästi. Mitä arvelette?

     • Kun ei riitä lahjat vastaamiseen niin pitää mennä henkilökohtaisuuksiin. Jumalan valitussa kansassa on suoritettu valintoja ja sen perusteella jotkut jätettiin telttaan kaivelemaan varpaitaan kun toiset jonottivat älyä. Pidit sitten dosentti Bäckmanista tai et.

     • “Ontto Kuulapää, katsos mun ja Juutalaisen ero on siinä että mä yritän kommunikoida teille sillä teidän älykkyystasolla ja tyylillä jota te harrastatte, siinä missä Juutalainen vielä elättelee toivoa siitä että jotkut teistä olisivat edes onnistuneet läpäisemään peruskoulun 🙂 Lopputulos toki on sama, natseja joilla on palkokasvi nenässä ja verenpaine katon läpi 🙂”

      Mutta, enhän minä kirjoita noin yhtä tyhmästi kuin sinä. Minä olen kyllä läpäissyt peruskoulun ja ammattikoulunkin, ajattelepa sitä! 😉 Heitäpäs tähän nyt jotain tosi nokkelaa ammattikoululaisten alemmuudesta ja sönkötä heti perään siitä kuinka natsit piti itseään ylempinä jne. 😀

      “ps. kannattaa lukaista mein kampf ja hieman natsisaksan ihan itse tuottamaa materiaalia ja käskyjä ennenkuin yrität tulla pätemään ”propagandasta”.”

      On tullut luettua kyllä, sinulta taas on selvästi jäänyt lukematta kun sinun kommenttejasi seurailee. Joten miten olisi? Kirja käteen, eikö vaan? 😉

      “Ja hei, me juutalaiset olemme saaneet maailman hyvin hallintaan ja mikään ei uhkaa meidän valtaamme, kaikista vähiten nettissä vaahtoavat ja torin nurkalla peloissaan vilkuilevat ”kansallissosialistit” xD Että eiköhän se todista jo että meidän väite Jumalan Valitusta Kansasta on todellisuuspohjaisempi kuin muiden väitteet 🙂”

      En edes usko että olet mikään oikea juutalainen, pelkkä piffin hinttari lähinnä, heh heh. 😀

      Ja mitä netissä vaahtoamiseen ja torilla peloissaan pyörimiseen tulee, niin te antifasistithan veditte koko Varisverkostonne toiminnan toreilta nettiin ja twitterissä lähettelette toisillenne varoituksia aina kun Vastarintaliike on paikalla ettei vaan tule vahingossakaan selkäsaunaa. Hah hah! 😀

     • “Lisäksi opettele luetunymmärtämistä, missä kohtaa mainitsin että nautin lasten tappamisesta? Ai niin, en missään, mutta koska oma ontto kuulapääsi kolisee tyhjyyttään niin et kykene mihinkään muuhun keskusteluun kuin pelkkiä luomiasi olkiukkoja vastaan. Ja nekin häviät xD xD ”

      Missä mainitsit? No vaikka tässä:
      “No kyllähän siinä on semmoista mustaa huumoria ja synkkää ironiaa kun itseään herrasrotuna pitävä kansa lähti voitonvarmana taistelemaan ja lopulta pitikin omat lapsensakkin uhrata… jne.”

      Kyllä tuosta sellaisen kuvan saa että nautit vahingoniloisena siitä kun saksalaislapsia tapettiin.

      Ja sitten lähes paniikinomaiset äksdeet perään kun tuli niin servattua taas huolella. Ihan tässä hävettää… 😀

      Ja Ontto Kuulapääni oikein kolisi tyhjyyttään. Vähän niinkuin antifasistien peltirummut silloin kun ne odottelee risteyksessä omaa vuoroaan aina kun Vastarintaliike marssiin ensin ja siten vasta roskaväki. 😀

    • Israelissahan on täydellinen asekielto kaikille muille paitsi armeijan ja poliisin sammakkomiehille ja hekin saavat kantaa sitä vain ollessaan sukelluksissa Kuolleessa Meressä yli 15 m syvyydessä. Siksi siellä vallitsee harras rauha veljeys ja yhteisymmärrys eikä aseellisia konflikteja ole sattunut viimeiseen viiteen vuosisataan. Vai oliko se minuuttiin? Vai miten se nyt oli? Kerro sinä kun tiedät…

 12. Pankeille tämä kampanja lankeaa otolliseen maaperään. Poliitikot ovat tässä asiassa samaa mieltä ja mielellään poliittisen hyväksyvät vallan siirtämisen pankeille. — Mutta onnistuuko sitten vallan siirtäminen takaisin poliitikoille, kun pankit alkavatkin ajaa toisenlaista poliittista agendaa.

  Aiempina vuosina USA:ssa on jo testattu pankkien poliittista valtaa myönteisin tuloksin. Nyt kampanja on isompi. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää saman aikaisesti ajettaviin lakimuutoksiin, joita on lobattu jo pitemmän aikaa. Eivät NRA:n saama julkisuus ole satunnainen ilmiö vaan sen takana on poliittinen lobbaus, lainsäädännön toteuttaminen. Mikä yksittäinen laki? En tiedä, mutta kuitenkin ajankohtainen juuri nyt.

  • En tässä tarkoita mitään muutoksia aselakeihin. Ne ovat yhdentekeviä pankeille vaan lakeja, jotka koskevat pankkien kilpailijoita, esimerkiksi kryptovaluuttaa.

 13. Yhdysvaltojen Georgiassa sijaitsevassa Kennesawin 33 000 asukkaan kaupungissa on erikoinen laki; jokaisen täysi-ikäisen asukkaan täytyy omistaa ase ja vaikkei vanhaa lakia enää valvota on aseita todella paljon. Ja yllätys yllätys, se on eräs koko USAn turvallisimpia taajamia. Hiukan faktaa:

  Crime statistics
  In 2001, violent crime rates were about 60% below national and state rates. Property crime rates were from 46–56% below national and state rates. From 1999 to 2011, Kennesaw crime statistics reported that both property and violent crimes had decreased, though from 2003 to 2008 the trend in both violent and property crime rates slightly increased.[19] The increase in crime rate overall is attributed to the population growth rate of 37.41%. The population growth rate is much higher than the state average rate of 18.34% and is much higher than the national average rate of 9.71%.

 14. Juutalaiset haluavat aseet pois väestöltä jotta kansanmurha-projekti saa jatkua rauhassa ilman vastarintaa.

  No tämän jälkeenhän NRA on saanut yli 500 000 uutta jäsentä ja aseita myyty entistä enemmän.
  Se hyvä puoli amerikkalaisilla on että he ovat hampaisiin asti aseistettuja.

  Suomessa (EU) tilanne on täysin toinen. Jonkun ulkopuolisen tahon on aseistettava suomalaiset vastarintaan globalisteja vastaan jotka ajavat kansanmurhaamme.

Comments are closed.