Koti Artikkelit Mihin katosi sananvapautemme?

Mihin katosi sananvapautemme?

13

20.–26.3.2017 suomalaisvastainen eliitti viettää jälleen “rasisminvastaista viikkoa”, mihin olemme vastanneet omalla kansanmurhan vastaisella kampanjalla: Vastarinta.com/Kansanmurha. Yksi kampanjateemoistamme on poliisin politisoituminen ja kaventuva sananvapaus.

Sananvapaus kuuluu ainakin paperilla edelleen perustavanlaatuisiin oikeuksiimme. Perustuslain 12. §:ssä on määritelty oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään estämättä. Oikeus on vapaaseen mielipiteenmuodostukseen, avoimeen julkiseen keskusteluun, joukkotiedotuksen vapaaseen kehitykseen sekä mahdollisuuteen vallankäytön julkiselle kritiikille. Seuraavassa on perustuslain sananvapaussäännöksiä koskevia sitaatteja:

“Ydinajatukseltaan sananvapautta on perinteisesti pidetty ennen muuta poliittisena perusoikeutena.” (HE 309/1993, 56).

“Sananvapaus ei sen ydinajatuksesta huolimatta rajoitu vain poliittisiin ilmaisuihin, vaan sen piiriin luetaan muunkin tyyppiset ilmaisut. Sananvapauden perustuslainsuojan piiriin kuuluvat tiedot, mielipiteet ja muut viestit niiden sisällöstä riippumatta.” (HE 309/1993, 56)

Ajattelukykyinen osa kansasta on kuitenkin tuoreiden tapahtumien valossa saanut useaan otteeseen huomata, että tämä poliittinen perusoikeus koskee vain ja ainoastaan niitä poliittisia ryhmiä ja yksilöitä, jotka allekirjoittavat – kieltämistämme vaativaa poliisihallitusta lainatakseni – “hyvien tapojen mukaisiksi” määritellyt ajan liberalistiset arvot ja poliittiset näkemykset.

Näihin kritiikin ulottumattomissa oleviin näkemyksiin lukeutuvat ainakin globalismi, sionismi, monikulttuurisuusideologian loistavuus, kokoomuslainen yksityistämispolitiikka ja alati yhteiskunnassa laajeneva kulttuurimarxismi absoluuttisesti positiivisena ilmiönä. Radikaalinakin on Suomessa “hyvän tavan mukaista” olla, kunhan radikalismi vain on vasemmistolaista – sen kautta tehdään työt, joissa valtaapitävä eliitti ei itse käsiään likaa.

Kuten artikkelissa “Poliisihallitus: kansallissosialistit eivät nauti sananvapauden suojaa” todetaan, tarkoittaa “hyvien tapojen vastaisuus” käytännössä ihan mitä tahansa. “Hyvät tavat” vaikuttaa määrittelevän niinkin “objektiiviset” tahot kuin Suomen hallitus, puolueelliset valtavirtaiset tiedotusvälineet sekä tuomioistuimet.

Sananvapauden perustuslainsuojan piiriin tulisi siis kuulua tiedot, mielipiteet ja muut viestit riippumatta niiden sisällöistä. Tämä ei toteutunut ainakaan esimerkiksi Sebastian Tynkkysen, Terhi Kiemungin tai Teuvo Hakkaraisen viimeaikaisissa oikeustapauksissa.

Tynkkynen tuomittiin tammikuussa maksamaan 50 päiväsakkoa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta hänen kolmen Facebook-kirjoituksensa vuoksi. Kirjoituksissaan Tynkkynen vaati muun muassa islamin kitkemistä pois Suomesta. Maksettavaa kertyi yhteensä 300 euroa.

Kiemunki tuomittiin joulukuussa niin ikään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 450 euron sakkoihin blogikirjoittelustaan Uudessa Suomessa. Hän oli kirjoittanut kaikkien Euroopan terroristien olevan muslimeja. Kiemungilta tivattiin käräjäoikeudessa, miksei hän ollut erotellut kirjoituksessaan islamia ja ääri-islamia. Ilmaisua pidettiin islamista alistavana, suvaitsemattomana ja väkivaltaisen uskonnon kulttuurina pidettiin rangaistavana sekä ihmisryhmää panettelevana ja solvaavana, vaikka kuvaelma on helposti osoitettavissa todeksi. Hakkarainen tuomittiin samankaltaisesta kirjoittelusta maksamaan yhteensä 1 160 euroa sakkoja.

 

 

Yhä useampi järjestö tahdotaan kieltää

On otettava huomioon, että edellä mainitut kolme henkilöä kritisoivat puolueensa perussuomalaisten laimealle ja Israel-mieliselle linjalleen uskollisina vain ja ainoastaan islamia ja muslimeja ja että he saivat tuomiot rasisminvastaisuuden nimissä. Perussuomalaisten johdolla kiihottaminen kansanryhmää vastaan saatiin sisällytettyä järjestäytyneen rikollisuuden piiriin. Tämä takaa tiukemman suhtautumisen viranomaisten suunnalta kaikkia ajatusrikollisia kohtaan.

Esimerkiksi Magneettimediaa vastaan käydyt oikeudenkäynnit osoittivat mitä tapahtuu, kun oikeasti tulenarkoja asioita kuten eurooppalaisten yhteiskuntien valtarakenteissa vuosikymmeniä pesinyttä sionismia aletaan kartoittaa ja tuoda julki.

Kuluneen kuukauden aikana olemme kouriintuntuvasti saaneet todistaa, kuinka suppea sananvapauden perustuslaillisen suojan piiri onkaan. Se ei Suomessa, tai muuallakaan Euroopassa todellisuudessa käsitä tarttumista yhteiskunnallisten ongelmien perimmäisiin syihin; eliitti tekee nyt kaikkensa, jotta se saisi Vastarintaliikkeen toiminnan kiellettyä. Sen jälkeen heillä on madaltunut kynnys kieltää lisää järjestöjä ja puolueita, joissa on mukana hivenkin kansallismielisyyttä.

“Yhteiskunnalliseksi tai aatteelliseksi luonnehdittava mainonta nauttii kaupalliseen mainontaan verrattuna korotettua sananvapaussäännöksestä johtuvaa suojaa.” (PeVL 3/2010, 2)

“Sananvapautta ei ole sidottu mihinkään viestinnän muotoon, esimerkiksi painettuun sanaan, vaan sananvapaudella turvataan viestintää riippumatta viestin ilmaisemiseen tai julkistamiseen käytettävästä menetelmästä.” (HE 309/1993, 56)

“Sananvapaus ymmärretään perustuslaissa laajasti ja välineneutraalina.” (PeVL 45/2014, 5–6; PeVL 16/2013, 3/1; PeVL 9/2004, 3; PeVL 60/2001, 2)

Nauttiko aatteellinen mainonta “korotettua sananvapaussäännöksestä johtuvaa suojaa” tai oliko sananvapaus “välineneutraalia”, kun Vastarintaliikkeen tarramateriaalin levittäjiä alettiin jahdata Haminassa, jolloin valokuvat heistä ja heidän autoistaan julkaistiin valtakunnallisissa medioissa?

Kuvien julkaisupäätöksen tekemiseen menee yleensä viikkoja aikaa, mutta nyt ne julkaistiin vain muutaman päivän kuluttua. Mikäli levitetty materiaali olisi ollut esimerkiksi äärivasemmistolaista tai jos kyse olisi ollut todellisista rikollisista kuten maahanmuuttajaraiskaajista, kuvia ei tietenkään olisi päästetty julkisuuteen. Identiteetit olisi pidetty piilossa viimeiseen asti.

Tätäkin “järkyttävää rikosta” tutkitaan nyt nimikkeellä “kiihottaminen kansanryhmää vastaan”. Kovinkaan “laajaa” sananvapauden ymmärrystä ei osoita se, että tällaisesta tapauksesta ylipäänsä aloitetaan tutkinta, varsinkin kun Haminankin kokoisessa kaupungissa olisi varmasti tähdellisempiä ja vakavampia rikoksia tutkittavaksi.

“Sananvapaus antaa yleisesti turvaa erilaisille luovan toiminnan ja itseilmaisun muodoille.” (HE 309/1993, 56)

“Esimerkiksi pukeutumisen on katsottu osaksi liittyvän myös sananvapauteen.” (PeVL 26/2004, 2–4)

 

Lain porsaanreiät

Saksalaista sananvapautta muutaman vuoden takaa.

Saksassa jopa vuosien vankeustuomion saaminen on varmaa, mikäli pitää yllään vain vääränlaista T-paitaa. Riittää, että siinä on vääriä lukuja ja numerosarjoja, kuten 14, 88 tai 74. On totisinta totta, että Saksan turvallisuuspoliisi jopa laskee taskulaskimilla, tuottavatko vaatteeseen merkityt numerot summaksi kielletyn luvun.

Saksassa siviiliasuun pukeutuneet turvallisuuspoliisin työntekijät ovat heti paikalla, kun joku ilmoittaa kielletyn tai vain sopimattoman kuvion esilläolosta julkisella paikalla. Suomessa emme ole ainakaan vielä ihan tällä tasolla, mutta tästä on hyvää vauhtia tulossa osa arkipäiväämme orwellilaisen yhteiskunnan paljastaessa yhä selvemmin rumia kasvojaan.

“Perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvataan sananvapaus kenenkään ennakolta estämättä. Momentissa kielletään sekä perinteinen viestien ennakkotarkastus että muut ennakollista estettä merkitsevät puuttumiset sananvapauteen. Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi luvan asettamista painotuotteiden julkaisemisen ehdoksi ja sananvapauden käytön säätämistä ilmoituksenvaraiseksi.” (PeVL 14/2000, 3)

“Perustuslaissa on säilytetty mahdollisuus sananvapauden käytön jälkikäteiseen valvontaan rikos- ja vahingonkorvauslainsäädännön keinoin. Sananvapaudella perusoikeutena rajoitetaan kuitenkin mahdollisuuksia puuttua jälkikäteenkään sen käyttöön.” (PeVL 19/2008, 4; PeVM 14/2002, 4; PeVL 60/2001, 2–3)

Poliisi vaati syksyllä tuomioistuimelta hyväksyntää MV-lehden sulkemiselle perusteenaan laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (18. §). Pykälä sallii ilmeisen lainvastaisen verkkoviestin poistamisen tutkinnan ajaksi, jotta epäilty “rikoksenteko” materiaalilla pysähtyy. Poliisi ei vaatinut kuitenkaan pelkästään lainvastaisen sisällön poistamista vaan MV-lehden uutissisällön ja keskustelufoorumin sulkua kokonaan. Tämä olisi estänyt myös tulevaa viestintää.

Kenen mielestä tässä ei mennä ennakkosensuurin puolelle? MV-lehden vastustajat poliittisen spektrin molemmilta laidoilta väittivät, ettei kyseessä ole verkkojulkaisu vaan “verkkoviesti”. Heidän tarkoituksenaan oli saada läpi väite, jonka mukaan ennakkosensuurisuoja ei tämän vuoksi pätisi MV-lehteen. Viralliset määritelmät verkkojulkaisusta kertovat kuitenkin muuta. Suomessa ei ole olemassa lakia, jolla voitaisiin pysäyttää kokonainen julkaisu, ja niin poliisi joutui yrittäessään lopettaa MV-lehden toiminnan kirjoittamaan vaateessaan verkkoviestien poistamisesta.

 

Tuleeko Euroopasta uusi Etelä-Afrikka?

Siirrytäänpä hetkeksi valkoisten tilanteen kannalta surullisimpaan esimerkkiin maapallolla, Etelä-Afrikkaan. Kun maan valkoiset uskaltautuivat kritisoimaan maan poliittisesti korrektia ilmapiiriä, maan hallituksen sanoma oli: “Heittäkäämme rasistit telkien taakse”.

Ekonomi Chris Hart kirjoitti tällöin yhteisöpalvelu Twitteriin: “Sitten Apartheidin kaatumisen 25 vuotta sitten kuolonuhrien määrä on vain lisääntynyt yhdessä ‘oikeutuksen’ ja vihan tunteiden kanssa, jotka kohdistuvat maan vähemmistöihin.” Hartin näkemykset mustan enemmistön käyttäytymisestä yhä väkivaltaisemmin valkoista vähemmistöä kohtaan ovat lähestulkoon yhtä viileitä kuin analyytikkojen näkemykset Etelä-Afrikkaa uhkaavasta kansanmurhasta.

Hart sai potkut työpaikastaan Standard Bankilla. Etelä-Afrikan Idols-tuomaristossa istunut Gareth Cliff erotettiin tehtävistään sen jälkeen, kun hän oli osallistunut väittelyyn siitä, pitäisikö “rasismi” kriminalisoida sosiaalisessa mediassa. Etelä-Afrikassa on olemassa crimen injuria -laki, joka kieltää “laittomat, tietoiset ja vakavat toisen ihmisen arvoa loukkaavat toimet”. Laki on epäselvä ja monin tavoin tulkittavissa, mutta sitä käytetään lähes yksinomaan “rasistien” eli oikeuksistaan kiinni pitävien valkoisten tuomitsemiseen.

Eikös tämä ole jo lähes täsmälleen verrattavissa Suomeen? Haluammeko me oman crimen injuria -lakimme? Haluammeko tosiaan tulevaisuutemme näyttävän yhtä veriseltä kuin miltä Etelä-Afrikka näyttää tänään valkoisille, joita murhataan päivittäin erittäin raaoilla tavoilla samaan aikaan kun maan musta hallinto katsoo rodullisten veljiensä tekoja läpi sormien ja vannoen irvokkaasti “rasismin vastaisuuden” nimiin?

“Heittäkäämme rasistit telkien taakse”, lausui Etelä-Afrikan presidentti ja kommunistisen ANC-puolueen johtaja Jacob Zuma lakeijoineen. On karmea tosiasia, että Suomenkin sananvapaustilanne voi suhteellisen piankin olla suoraan verrattavissa ANC:n tyyliin käsitellä toisinajattelijoita.

Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että aikamme on täynnä vastenmielisiä yrityksiä kiertää sananvapauteen liittyviä perusoikeuksia, joiden tulisi kuulua myös kansallismielisille. Poliisihallituksen, valtavirtamedian sekä esimerkiksi Juutalaisten maailmankongressin kaltaisten suurten ja varakkaiden juutalaisjärjestöjen mielestä ne eivät kuitenkaan koske niitä, jotka eivät jaa heidän näkemyksiään neuvostoaikojen perintöä vaalivasta yhteiskunnasta. Sananvapaus on tänä päivänä lopulta vain valtion myöntämä etuoikeus sille osalle kansasta, jonka mielipiteet ovat täysin Suomen, Pohjolan sekä koko Euroopan kansojen hyvinvoinnin ja etujen vastaisia.

Kommunistit eivät onnistuneet “suomettumisen” kaudella tavoitteissaan kriminalisoida totaalisesti kaikkea neuvostokritiikkiä. Nyt on meidän, tämän ajan kansallismielisten, vuoro taistella sen puolesta, että voitamme kotimaamme takaisin ulkopuolisten tahojen, järjestöjen ja toinen toistaan tuhoisimpien, niin vasemmistolaisten ideologioiden kuin finanssikapitalisminkin, sionistisesta ikeestä.

Lähitulevaisuudessa häämöttävä, perusoikeuksille kuten sananvapaudelle olkiaan kohauttava poliisivaltio ei saa onnistua lopullisessa päämäärässään hävittää kansallismielisyys, kansallissosialismi ja sitä mukaa kokonainen pohjoinen kansa maan päältä. Ei ole väliä, kuinka suuria uhrauksia lopulta joudumme tämän eteen tekemään. Viime kädessä koko kansamme tulevaisuus tulee riippumaan siitä.

 

Maria Pöysti

13 KOMMENTIT

 1. Euroopasta ollaan tekemässä todenteolla “pokkana” samanlaista paikkaa kuin Etelä-Afrikasta. Koska se on kulttuurimarxistien ja globalistisen ja yltiö liberalismia kannattavan EU:n taloudellisen voitonmaksimoimisen linjan mukaista, joka sortaa ihmisiä ja Euroopan yksittäisten kansallisvaltioden kansalaisia tuon pyhän itseisarvon (voiton maksimointi) ollessa kaikken korkein päämäärä.
  “Monikulttuurista” Etelä-Afrikkaa johtavat kohti taloudellista kuilua mustat raakalaiset ja kommunistit. Eli juuri ne tahot, jotka haluavat Euroopankin suistaa monikulttuurisuuden Helvetin liekkeihin julistaen tuon kulttuurimarxistien sairaan mielen tuotteen olevan ihmiskunnan onnen takaava oppi aivan kuten kommunisminkin piti olla Vladimir Leninin lupasi niissä sadoissa palopuheissaan ennen Venäjän vallankumousta ja sen jälkeen. En edes viitsi kuvailla kuinka sitten kävikään.

  • No pidempään kommunismi eli kuin kansallissosialismi jos tarkkoja ollaan. Yhtä lailla se aatu lupaili vaikka minkälaista valtakuntaa ja puhdasta kansaa vaan enpä viitsi edes kuvailla kuinka sitten kävikään.

   • Kansallissosialismi ei kaatunut omaan mahdottomuuteensa, vaan se tuhottiin pommeilla.

 2. Näinhän se menee – Suomea ja koko valkoista länttä hallitseva vihamielinen eliitti pukee petoksensa, väkivaltansa ja rikoksensa “demokratian”, “tasa-arvon” ja “sananvapauden” kaapuun, vaikka totuus on päinvastainen.

 3. Ei Suomessa tai euroopassa oikeasti ole ollut sananvapautta toisen maailmansodan jälkeen. Kysyin eläkkeellä olevalta oikeustieteen professorilta että:”Onko Suomi oikeusvaltio”. Sekunttiakaan empimättä hän sanoi:”Ei ole. Suomen oikeusturva on Albanian tasoa”. Tästä voimme päätellä jotain. Kulisseja pystytellään aina, mutta totuus ei muutu niiden väreistä ja muodoista riippumatta.

  Me olemme karjaa jota laidunnetaan vain tiettyjen tahojen vaurauden kasvattamiseksi. Ja jos joku karsinassa pullikoi, hänestä tehdään varoittava esimerkki muille. Jolloin rauha karsinassa palautuu jälleen. Ja kun me olemme hyödyttömiä omistajillemme, meidät teurastetaan.

 4. Voinko kysyä, että olisiko teidän kansallissosialaistisessa valtiossa sitten täysi sananvapaus? 🙂

  Esimerkiksi voisiko joku kritisoida valtaapitäviä? Pitää mielenosoituksia teitä vastaan? Kannattaa pakolaisten ottamista? jne jne. Ilman pelkoa että mustiin pukeutuneet tulevat ja vievät?

  Ihan vain mielenkiinnosta kyselen 🙂

  • Poliittisessa manifestissa kerrotaan:

   Kansalle vihamielistä toimintaa koskevat lait
   Pohjoismainen Vastarintaliike kannattaa kansandemokratiaa, ei liberaalia demokratiaa. Vapaassa Pohjolassa kunnioitetaan yksilön ilmaisunvapautta, mutta samaan aikaan tehdään selväksi, ettei kaikki vapaus ole varauksetonta; vapauksia tullaan rajoittamaan, mikäli niitä käytetään kansalle vihamieliseen toimintaan. Kansan vapautta, itsemääräämisoikeutta ja oikeutta olla olemassa tullaan arvostamaan enemmän kuin yksittäisten henkilöiden vapautta. Emme toisin sanoen salli sitä, että kansalle vihamieliset tahot käyttävät hyväksi vapaan Pohjolan kattavia sanan- ja kokoontumisvapauksia.
   Kansalle vihamielinen toiminta tulee olemaan kiellettyä, ja vakavista omalle kansalle vihamielisistä toimista seuraa kovat rangaistukset. Törkeät kansanpetturuustapaukset tulee käsittelemään uusi Pohjolan kansantuomioistuin. Tämä tuomioistuin ottaa hoidettavakseen myös valtiopetos- ja maanpetturuustapaukset, sillä nämä muodostavat uhan sekä valtiota että sen kansalaisia kohtaan. Kansan-, valtion- ja maanpetturuus tullaan siis ottamaan hyvin vakavasti.
   Pohjoismainen Vastarintaliike:
   – Tulee sekä säätämään lait kansalle vihamielisen propagandan levittämisestä että tekemään pohjoismaalaisten kansanmurhan organisoinnista laitonta. Tähän lukeutuu myös, että joukkomaahanmuuttoon, rodunsekoitukseen ja kansanmurhaamme muilla keinoin aktiivisesti vaikuttavat järjestöt ja yhdistykset tullaan kieltämään.
   – Perustaa törkeitä maanpetturuustapauksia käsittelevän kansantuomioistuimen. Täällä käsitellään rikoksia henkilöiltä, jotka vaikuttavat nykyiseen kansanmurhaan, myös valta-asemansa ja päätäntävaltansa kautta. Tämä koskee tietenkin myös niitä, jotka tulevaisuudessa syyllistyvät samankaltaisiin rikoksiin. Mikäli tuomioistuin langettaa henkilölle rangaistuksen ja arvioi, ettei tämä kykene kunnostautumaan, menettää kyseinen henkilö myös kansalaisuutensa.

  • – Ottaa valtion- ja maanpetturuuden vakavasti. Henkilö, joka ulkomaisella avustuksella tai muilla laittomilla keinoilla yrittää siirtää maatamme vieraan vallan alle tai joka syyllistyy rikokseen valtiollista turvallisuutta vastaan, tulee saamaan kovat rangaistukset. Vallanpitäjien salaiset kokoukset, joissa päätöksiä sanelevat vieraan vallan intressit ilman minkäänlaista kansan suostumusta tai edes tietoisuutta, lasketaan valtiopetokseksi.

   http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-9/

   • Pelkkä “Ei ole sanavapautta” ois riittäny. Siis tää on nyt vähän ristiriidassa tän sananvapausulinan ja “nyyh paha poliisi kiusaa meitä”-uikutuksen kanssa kun aivan selvästi tällä hetkellä kansallismieliset/sosialistit nauttii suurempaa sananvapautta kuin itse aikoisivat tarjota.

    Eihän kukaan esimerkiksi estä näiden sivujen olemassaoloa. Kansallismielisiä ei pidätetä mielivaltaisesti, lynkata mielivaltaisesti tai muuten syrjitä mielivaltaisesti kadulla. Esimerkiksi Jesse Torniainen ei ole vankilassa tällä hetkellä. Vastarintaliikkeläiset saavat vapaasti kokoontua ja järjestää marsseja/mielenosoituksia. Eli missä ovat ne suuret poliittiset vainot joita täällä itketään?

    Ja kolmanneksi, tulee ainakin yksi valtio historiasta mieleen missä aika mielivaltaisesti tuomittiin ihmisiä “maanpetturuudesta” työleireille ja myös teloitettiin vaihtelevista syistä koska ei vastusti puoluetta. Myös kansantuomioistuin antaa tietynlaisia, miten se nyt sanoisi Stalinistisia vivahteita. Eli vieläkään en näe mitään syytä miksi kansallissosialismi olisi mitenkään parempi vaihtoehto yhtään millekkään. Sillä en usko että valtiontalous teloituksilla kovin hurjasti nousisi.

    • Otit hienosti heimoveljiesi tekoset esille.
     Pelkästään jo se, että valta siirtyy teikäläisiltä kansalle on riittävä syy kansallissosialismille. Tällä hetkellä sananvapaus on vain juutalaisilla ja sekös harmittaa, kun ette pian voikaan kontrolloida sitä.

    • Koko kansan selviytyminen on tärkeämpää kuin jonkun itseään anarkistiksi kutsuvan ikiteinin tyhjänpäiväinen ulina luonnonvastaisesta teoriasta tai omaa etuaan ajavan populistipoliitikon kansanmurhaunelmointi.

     Sen sijaan valtaapitävien arvostelu on sallittua ja jopa suotavaa, mikäli se on perusteltua, eikä tätä oikeutta tulisi rajoittaa mitenkään.

     Poliisi muuten yrittää estää näiden sivujen ylläpitämisen kieltämällä koko järjestön, Torniaisella on (joskin lainvoimaton) kahden vuoden ehdoton tuomio päällä tapauksesta jossa muussa yhteydessä olisi saanut ehdollista lievemmällä rikosnimikkeellä, ja liikkeen katutapahtumissa käy jatkuvasti poliisit sössöttämässä ja kyselemässä kaikkien paperit. Viime itsenäisyyspäivänä poliisi syyllistyi aktivistin kidutukseen. Ruotsissa poliisin väkivaltainen hyökkääminen aktivistien kimppuun on viimeaikoina muuttunut uudeksi normiksi.

     Kansallissosialistisessa valtiossa tuomioita ei tulla jakamaan mielivaltaisesti. Näin ei tehty kolmannessa valtakunnassakaan.

 5. Tällä hetkellä poliisi toimii kansallismielisiä suomalaisia vastaan, maahantunkeutujien hyödyksi.

 6. Keino millä ratkaistaan isojen linjojen erimielisyydet on se, että annetaan vastapuolelle hieman lääniä ja mahdollisuus rakentaan itsensä näköinen todellisuus jos kansallismielinen vaihtoehto ei tunnu omalta. Eli sen puolen ei sitten tarvitse mitenkään osoittaa mieltään tai toimia sen kansallismielisen tai kansallissosialistisen valtion etua vastaan vaan voi elää omiena arvojensa mukaan siellä toisella puolella kuten Itä-Saksa vs. Länsi-Saksa jaossa aikanaan. Eli ei tarvittaisi edes ankaria vankila tai kuoleman tuomioita tai mitään kummoisia rajoituksia mihinkään kansanpetturuuteen vaan yksinkertaisesti meno lippu rajan taakse. Näinhän Lapuan liikekin symbolisesti kyyditti ihmisiä silloiselle rajalle. On väärin alistaa vastapuolta järjestelmän alle joka on näiden arvojen vastaista. Kuten kansallissosialistitkaan eivät halua elää kommunismissa. Miksi kommunistit pitäisi pakottaa elämään kansallissosialismissa? Kommunistithan eivät edes koe olevansa osa mitään kansaa.

Comments are closed.