Koti Artikkelit Poliisihallitus: kansallissosialistit eivät nauti sananvapauden suojaa

Poliisihallitus: kansallissosialistit eivät nauti sananvapauden suojaa

17

Poliisihallitus jätti viime viikolla Pirkanmaan käräjäoikeuteen kanteen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi Suomessa. Kuten kirjoitimme viime viikolla, on poliisi siirtymässä lainvalvojan roolistaan yhä poliittisempaan suuntaan. Tämän todistaa myös kanteen sisältö, jonka nyt puramme yleisölle. Voit ladata kanteen kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ!

Poliisihallituksen asiamiehenä ja kanteen allekirjoittajana toimii asianajaja Markku Fredman. Wikipedia kuvailee häntä seuraavasti: “Hänet tunnetaan ihmisoikeusjuristina ja vähemmistöjen oikeuksien puolustajana. Hän oli perustamassa Pakolaisneuvonta ry:tä ja oli sen ensimmäinen puheenjohtaja.” Ironista kyllä, Fredman on myös kirjoittanut pro gradunsa aiheesta “sananvapaus”, jota hän kieltokannetta ajaessaan pyrkii tuhoamaan parhaansa mukaan.

Vastarintaliikkeestä vastaajiksi mahdolliseen oikeudenkäyntiin on nimetty Antti Niemi, Antti Lehto, Otto Rutanen, Paavo Laitinen, Tomi Tiihonen ja Jesse Torniainen. Poliisihallitus haluaa lakkauttaa Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen sekä Pohjoinen Perinne -yhdistyksen. Perusteena on se, että Poliisihallituksen mukaan “Pohjoismainen vastarintaliike toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja.”

Mitä tällä tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Haastehakemus on 37 sivua pitkä ja se sisältää toimintamuotomme, jotka poliittinen poliisi katsoo joko “hyvien tapojen vastaiseksi” tai niin laittomiksi, että koko järjestö pitää lakkauttaa. Kuten tulette seuraavaksi huomaamaan, voi “hyvien tapojen vastaisuus” tarkoittaa käytännössä ihan mitä tahansa – vaarassa ovat siis käytännössä kaikki Suomen rekisteröidyt ja rekisteröitymättömät yhdistykset, jotka kritisoivat nykyisen hallituksen politiikkaa! “Hyviä tapoja” kommentoidaankin haastehakemuksessa seuraavasti:

“Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että hyvien tapojen vastaisuutta ei voida laissa tarkasti määritellä, vaan se saa sisältönsä kunkin ajan oikeus- ja moraalikäsityksistä. […] Hyvän tavan vastaisena on jätetty rekisteröimättä yhdistyksiä, joiden nimi on ollut rasistinen.”

Mikäli yhdistyksen tarkoitus on siis ristiriidassa “kunkin ajan oikeus- ja moraalikäsitysten kanssa”, voidaan yhdistys lakkauttaa. Kuka määrittelee kunkin ajan moraalikäsitykset? Suomen hallitusko? Eikö poliittinen eliitti painota nykyään kaikkialla, että elämme “monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa”, jossa mitään yhtenäisiä moraalikäsityksiä ei enää voi olla?

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen nimi tuskin on kenenkään mielestä “rasistinen”, joten yllä oleva lainaus ei kosketa sikäli liikettä. Lisäksi järjestö ei ole rekisteröitynyt (eikä ole koskaan yrittänytkään rekisteröityä), vaikka lainauksessa puhutaan rekisteröimättä jättämisestä, ei lakkauttamisesta.

Nimenomaan jatkuva “hyvän tavan vastaisuuteen” viittaaminen tekee haastehakemuksesta poliittisen. “Hyvän tavan vastaisuuden” määritelmä ei ole koskaan objektiivinen, mutta tuomioistuimen käsittelyn kautta sille sorvataan yhteiskunnassa ja oikeudessa vastaisuudessa sovellettava normi.

Jos tuomioistuin pitää esimerkiksi “holokaustin” tarkempaa tutkimista hyvän tavan vastaisena, voi tätä käyttää järjestön lakkauttamisen perusteena, vaikkei holokaustirevisionismi Suomessa olekaan laitonta. Saman porsaanreiän avulla eliitti voi tulevaisuudessa kieltää minkä tahansa poliittisesti “epätoivottavan” ryhmän, vaikka järjestön toiminta olisikin laillista!

 

Vastarintaliike ei ole “rasistinen” järjestö, eikä maanpuolustus ole rikos

Kanteessa huomioidaan myös “rotusyrjintälait”, joita Poliisihallitus pyrkii käyttämään lyömäaseena maahanmuuttokriittisiä kansalaisjärjestöjä vastaan.

“Lain tasoisena on voimaansaatettu YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 8/1976). Sen säännöksistä asian kannalta oleellisin on 20 artikla 2 kappale, jonka mukaan kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kiellettävä lailla.

Asiassa tulee sovellettavaksi myös Suomessa eduskunnan hyväksymänä voimaansaatettu kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 37/1970).”

On mielenkiintoista, ettei pykäliä ole koskaan sovellettu esimerkiksi niin sanottuun työelämän positiiviseen syrjintään, joka on valkoisiin kohdistuvaa rotusyrjintää! “Oikeusjärjestelmän” mukaan syrjintä on “positiivista” kohdistuessaan valkoisiin ja “negatiivista” kohdistuessaan ei-valkoisiin.

Poliittinen poliisi kuvailee järjestöä seuraavilla tavoilla:

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen tarkoitus

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) tarkoitus ilmenee sen verkkosivuilla vastarinta.com julkaistuista kannanotoista. Ohjelmallisissa tavoitteissaan PVL toteaa olevansa aggressiivisen politiikan kannalla: se ‘ottaa etäisyyttä porvarilliseen yhteiskuntaan’ ja ‘aikoo suojella suomalaisia korruptoituneen hallituksen epäoikeudenmukaisuudelta’.

Se aikoo vakiinnuttaa kansallisen hallituksen ‘kompromissittoman poliittisen taistelun avulla’ ja ‘palauttaa perinteisen ja autoritaarisemman yhteiskuntajärjestyksen’. EU:sta halutaan eroon vaikka sen toteuttamiseksi ‘sota osoittautuu välttämättömäksi’.”

Poliisihallituksen mukaan on siis ilmeisesti paheksuttavaa tai väärin ottaa etäisyyttä “porvarilliseen yhteiskuntaan” tai suojella suomalaisia korruptoituneen hallituksen epäoikeudenmukaisuudelta. Mikä mielipiteissämme on tarkalleen ottaen väärää tai laitonta?

Kohdan viimeinen lause taas on mielenkiintoinen – ja täysin tahallinen – valhe, sillä siinä vedotaan sivustollamme olevaan “Tavoitteistamme lyhyesti” -artikkeliin. Viitatussa kohdassa puhutaan puolustautumisesta, mikäli Euroopan unioni uhkaisi sotilaallisella väliintulolla liittovaltiosta eronnutta maata. Yrittääkö Poliisihallitus kertoa kansalaisille, etteivät vapaat maat saa puolustaa itseään, mikäli niitä vastaan hyökätään? Mitä varten meillä on sitten puolustusvoimat? Onko EU:lla Poliisihallituksen mukaan erityinen oikeus julistaa sotia itsenäisyyttä vaalivia valtioita vastaan? Viitattu tekstikohta menee kokonaisuudessaan seuraavasti:

6. Euroopan unionista vetäytyminen

Vapaan Suomen hallituksen tulee välittömästi erota Euroopan unionista. Mikäli Brysselin lahjotut vallanpitäjät eivät tätä hyväksy ja mikäli he sen vuoksi uhkaavat sotilaallisella väliintulolla, on vapaan Suomen puolustettava itseään kaikin mahdollisin keinoin. Jos tuleva sota osoittautuu välttämättömäksi pohjoisen vapautemme suojelussa, olkoon sitten niin, sillä vain se, joka on valmis suuriin uhrauksiin, on kykenevä puolustamaan vapauttaan.”

Miksi Poliisihallituksella on tarve vääristellä tekstejä eli valehdella kansalle? Mitä poliisi uskoo saavuttavansa, kun se valehtelee EU-vastaisten ryhmien toiminnasta? Onko EU-liittovaltio poliisille objektiivisuutta ja totuutta tärkeämpi arvo? Jokainen nimittäin ymmärtää, että artikkelissamme puhutaan puolustautumisesta hyökkääjää vastaan, ei sodan aloittamisesta.

 

Rotu ja parlamentarismi

Vastamedia-julkaisun esittelytekstistäkin on poimittu osia haasteeseen. Poliisihallituksen mukaan seuraava sitaatti sisältää materiaalia, jonka vuoksi Vastarintaliike on kiellettävä:

“Kun ‘demokratia’-käsitteen ennakko-oletuksia aletaan eritellä, huomataan pian, että se on käytännössä kuollut kirjain. […] Minne katosi kansanvalta? […] Pohjoinen Perinne ry päätti julkaista tämän vapaaehtoislahjoituksin kustannetun Vastamedia-julkaisun yhteistyössä riippumattomien kansalaismediojen kanssa. […] EU on tehnyt selväksi, että parlamentaarisesti me emme voi estää katastrofin syntyä. On turvauduttava siis muihin valistuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoihin.

Lihavointi on Kansallisen Vastarinnan tekemä. Mikä lainatussa tekstissä on väärin, “hyvin tapojen vastaista” tai laitonta? Mitä väärää on ulkoparlamentaarisessa valistamisessa ja kansalaisvaikuttamisessa? Onko ongelma nimenomaan se, ettei järjestö Suomessa toistaiseksi ota osaa puoluetoimintaan? (Ruotsissa Vastarintaliike on perustanut oman puolueen.)

Onko väärin todeta, ettei nykyinen “demokratia” ole muuta kuin lumetta? Onko väärin kysyä, mihin katosi kansanvalta? Ovatko kysymykset poliisin mielestä niin vaarallisia, että niiden esittäminen on kiellettävä? Eikö poliisi juuri omalla poliittisella sensuurillaan todista, että “demokratia” ja avoin kansalaiskeskustelu ovat enää pelkkää lumetta?

Myös rotuerojen tunnustaminen vaikuttaa olevan Poliisihallitukselle ongelma:

“Yhteistä eri teksteille on rotuoppien korostaminen ja muukalaisten, erityisesti muunrotuisiksi kutsuttujen muodostama uhka pohjoismaisille yhteiskunnille. Yhdistys kertoo tavoitteekseen muunrotuisten karkottamisen.”

“Rotuopin” eli rotuerojen tunnustaminen perustuu yksinkertaisesti biologiaan. Kansallisessa Vastarinnassa on julkaistu useita artikkeleita, joissa aihetta käydään tarkemmin läpi (1, 2, 3). Lisäksi Kadulle.com-kaupassamme myydään suomennettua David Duken Olipa kerran Eurooppa -kirjaa, jossa rotueroista kerrotaan hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kaikissa teksteissä sekä Duken kirjassa on laajat lähdelistat merkittyinä mukaan. Poliisihallitusta ei kuitenkaan kiinnosta argumenttimme vaan se, että nykyinen hallitus pitää rotueroista puhumista tabuna.

Kun Vastarintaliike puhuu rotueroista, emme koskaan luokittele eri rotuja “paremmuus-” tai “arvojärjestykseen”. Rotujenväliset perinnölliset erot ovat kuitenkin tosiasia, jota ei voi kiistää. Siksi Poliisihallitus ei ole yrittänytkään kumota argumenttejamme. Euroopassa on jo alueita, joissa kantaväestö on jäänyt vähemmistöksi. Onko Poliisihallituksen mukaan väärin, ettemme tahdo samaa kohtaloa Suomelle? Mielestämme kaikilla maailman kansoilla tulee olla oikeus omaan alueeseensa – myös valkoisilla kansoilla.

Kanteessa myös ilmoitetaan todellisen demokratian tavoittelun olevan väärin. Onko Poliisihallituksen mukaan väärin vaatia itsenäisyyttä takaisin globaalilta eliitiltä? Edustaako Poliisihallitus Suomen kansaa vai globaalia eliittiä?

“Yhdistys kertoo taistelevansa globaaliksi sionistiseksi eliitiksi kutsumaansa ihmisjoukkoa vastaan. Tavoitteena on kansallissosialistinen pohjoismainen valtio, jonka kansalaisuus perustuisi rodullisiin edellytyksiin ja kansalaisuus voitaisiin riistää henkilöiltä, joiden intressit käyvät vastoin Pohjolan etuja. Länsimainen demokratia nähdään symbolina kaikelle, mitä vastaan järjestö haluaa taistella. […] Laki kiihotuksesta kansanryhmää vastaan korvattaisiin laeilla kansalle vihamielisestä ja kumouksellisesta propagandasta ja toiminnasta.”

Vastarintaliikkeen tavoitteena on kansallissosialistinen Pohjola, jossa pohjoiseurooppalaisilla on oma alueensa, jossa voimme elää ilman vaaraa rodullisesta itsemurhasta. Tämä on Poliisihallituksen mukaan väärin. “Länsimainen demokratia” -termillä tarkoitamme järjestelmää, jossa “demokratia” on pelkkää silmänlumetta.

Poliittisen ohjelmamme neljännessä osassa käydään läpi näkemyksemme sekä nykyisestä että tavoittelemastamme demokratiasta. Vastarintaliike ei kannata mielivaltaista diktatuuria. Valtaa jaettaisiin yhteispohjoismaalaiselle parlamentille ja senaatille, minkä lisäksi erityisen tärkeistä laeista päätettäessä sovellettaisiin kansanäänestyksiä. Vastustamme vallan periytymistä suvussa, ja kannatamme meritokratiaa eli sitä, että vastuu ja valta jaetaan kykyjen perusteella.

Tahdommekin palauttaa sanalle demokratia sen alkuperäisen ja oikeutetun merkityksen. Mikä tässä siis tarkalleen ottaen on väärää? Ilmoittaako Poliisihallitus siis vastustavansa kansanvaltaa ja puolustavansa globalistista harvainvaltaa?

 

Nykyinen valtamedia on Poliisihallituksen mielestä pyhä

Mediatoimintaa kanteessa käsitellään näin: “Sekä ulkomaiset että kotimaiset kansaa kohtaan vihamielisesti toimivat mediat tultaisiin kieltämään.” Poliisihallituksen mukaan “kansaa kohtaan vihamielisesti toimivien” mediojen vastustaminen on siis “hyvien tapojen vastaista” tai jopa rikos.

Lähdeviitteeksi tulkintaan on lisätty poliittisen manifestimme viides osa. Manifestissa käydään läpi tulevat medialait ranskalaisilla viivoilla:

– Säätää lait kansalle vihamielisestä propagandasta. Se mahdollistaa valtion pakkolunastamaan median, joka on toiminut kansalle vihamielisellä tavalla.
– Takaa, että ainoastaan Pohjoismaiden kansalaiset saavat omistaa Pohjolan mediaa.
– Kieltää ulkomailta käsin toimivat, Pohjolassa kansalle vihamielistä propagandaa levittävät mediayhtiöt.
– Varmistaa mediaväen kelpoisuuden. Kansalle vihamielisen propagandan levittämiseen osallistuneet toimittajat tullaan irtisanomaan, ja heidän kohdallaan tehdään huolellinen selvitys ennen kuin heidän annetaan valtion suostumuksella palata journalismin pariin.
– Toimittaa oikeuden eteen ne, jotka ovat olleet erityisen aktiivisia kansalle vihamielisen propagandan levittämisessä. Yhteiskunta tulee voimaan paremmin, kun nämä henkilöt eristetään kansasta.
– Jakaa osan pakkolunastetusta mediasta osuuskunnille ja yhdistyksille. Se takaa valtiollisen tuen avulla median monimuotoisuuden.
– Muokkaa median omistussuhteita niin, että suurimman osan pohjoismaista mediaa omistaa valtio eli kansa. Valtiollinen media valjastetaan palvelemaan kansaa. Kaupalliset mediat saavat kyllä toimintavapauden, mutta ne eivät saa levittää kansalle vihamielistä tai kansaa rappeuttavaa propagandaa.
– Näkee, että avoimuusperiaatteen tulee koskea myös mediaa. Tästä poikkeuksena on lähdesuoja. Jokaisella kansalaisella on lupa tutkia, ketkä median omistavat.

Kieltokanteessa otetaan eri kohdissa kantaa erilaisiin “syrjintä- ja vihapuhelakeihin”, joilla perustellaan, miksi Vastarintaliike tulisi kieltää. Toisaalta Poliisihallitus kertoo suoraan tahtovansa vaalia “kansaa kohtaan vihamielisesti toimivien” mediojen olemassaoloa. Eikö tämä ole kieroutunutta?

“Yhdistys katsoo, että ihminen on osa luontoa, ja ihmislajin monimuotoisuutta on varjeltava. Monikulttuurisuusideologia nähdään kansanmurhan aatteena, joka on täydellinen vastakohta todelliselle biologiselle monimuotoisuudelle.

‘Tahdomme edistää vapaiden kansojen maailmaa, jossa rodut elävät toisistaan erillään kyeten silti yhteistyöhön.'”

Tarkoittaako yllä oleva lainaus sitä, ettei ihmislajin monimuotoisuutta tulisi varjella? Lainauksena tekstiin on otettu osa poliittisen manifestimme kuudennesta osasta. Onko Poliisihallitus todella sitä mieltä, että on väärin tahtoa edistää maailmaa, jossa rodut elävät omilla alueillaan mutta jossa ne kykenevät silti yhteistyöhön?

Onko rotujen sekoittaminen avoimien rajojen maahanmuuttopolitiikan avulla poliisille niin tärkeä tavoite, että sen nimissä voidaan kajota suomalaisten sanan- ja järjestäytymisenvapauteen?

 

Oikeudenmukaisten työmarkkinoiden kannattaminen sekä valkoisten kansanmurhan vastustaminen ovat “väärin”

Myös työntekijöiden oikeuksien vaaliminen vaikuttaa olevan väärin hakemuksen mukaan. Suomen Poliisihallitus kokee siis tarpeelliseksi määritellä jopa sen, millaisia työpoliittisia kannanottoja kansalaisjärjestöillä on lupa tehdä.

Yhdistys ei hyväksy vapaata ammattiyhdistystoimintaa.

‘Pohjoismainen Vastarintaliike:

Takaa laeilla oikeudet ja velvollisuudet sekä työntekijöille että työnantajille sen sijaan, että erilaiset omaan alaansa erikoistuneet neuvottelijat ja työnantajajärjestöt päättäisivät yksilöllisistä ehdoista.

Perustaa viranomaisen, jonka tehtävä on varmistaa, että yhteistyö työntekijöiden ja työnantajan välillä toimii. Viranomainen myös valvoisi kummankin osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista ja jakoa.'”

Poliisihallitus lainaa manifestimme seitsemättä osaa. Onko väärin taata yrittäjille sekä palkansaajille tietyt oikeudet ja velvollisuudet ilman, että päätöksenteossa on mukana turhia välikäsiä? Onko väärin perustaa viranomainen varmistamaan, että yhteistyö työmarkkinaosapuolten välillä toimii?

“Järjestö julistaa tulevansa sekä säätämään lait kansalle vihamielisen propagandan levittämisestä että tekemään pohjoismaalaisten kansanmurhan organisoinnista laitonta. Tähän lukeutuisi myös, että joukkomaahanmuuttoon, rodunsekoitukseen ja kansanmurhaa muilla keinoin aktiivisesti vaikuttavat järjestöt ja yhdistykset tullaan kieltämään.”

Kyllä, aiomme kieltää pohjoismaalaisten kansanmurhan organisoinnin. Ilmeisesti Suomen Poliisihallitus kuitenkin kannattaa valkoisten kansanmurhaa, koska se yrittää käyttää julkilausumaamme meitä vastaan. Miksi Poliisihallitus tahtoo murhata Suomen kansan?

“Samoin aiottaisiin perustaa törkeitä maanpetturuustapauksia käsittelevä kansantuomioistuin, joka käsittelisi rikoksia henkilöiltä, jotka vaikuttavat nykyiseen kansanmurhaan, myös valta-asemansa ja päätäntävaltansa kautta. Tämä koskisi myös niitä, jotka tulevaisuudessa syyllistyvät samankaltaisiin rikoksiin. Mikäli tuomioistuin langettaisi henkilölle rangaistuksen ja arvioisi, ettei tämä kykene kunnostautumaan, menettäisi kyseinen henkilö myös kansalaisuutensa.”

Poliisihallitus lienee unohtanut, että maanpetos on kiellettyä myös nykyään. Lakia ei tosin sovelleta käytännössä koskaan, vaikka tarvetta olisi. Maksimirangaistus törkeästä maanpetoksesta on elinkautinen vankeusrangaistus. Rikoksesta tekee törkeän seuraavat seikat:

– aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi taikka
– muutoin aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

 

Kansallissosialisteilla ei ole sananvapauden suojaa eikä totuuden kertominen ole aina “hyvien tapojen mukaista”

Poliisihallitus ilmoittaa kanteessa myös suoraan, ettei kansallissosialisteilla tulisi olla sanan- ja yhdistymisvapautta. Viranomaiset tahtovat siis määritellä, kenellä on oikeus ylipäätään osallistua Suomessa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

PVL kansallissosialistisine ohjelmineen ja siihen liittyvine vihapuheineen ei nauti sananvapauden suojaa eikä tuollaiseen aatteeseen nojaava voi vedota tehokkaasti myöskään yhdistymisvapauteensa.

Kysymys on näiden oikeuksien väärinkäytöstä eikä tällaiseen toimintaan tule oikeusjärjestyksessä ja varsinkaan julkisen vallan toimesta suhtautua neutraalisti tai hyväksyvästi.”

Poliisihallitus on palkannut hiljattain kymmeniä viranomaisia tutkimaan Internetissä ilmenevää maahanmuuttokriittistä “vihapuhetta”. Ei siis ole yllättävää, että nyt he myöntävät suoraan, ettei heidän mielestään kaikilla suomalaisilla ole oikeutta sananvapauteen. Vain vapaata maahanmuuttoa kannattavilla monikulttuurisuuskiihkoilijoilla on poliisin mielestä oikeus puhua julkisesti.

Hieman myöhemmin sama aihe jatkuukin:

“Verkkosivuilla julkaistavat artikkelit käsittelevät sekä yhteiskunnallisia että arkipäivän asioita kansallissosialistisesta näkökulmasta. […] Artikkelit pyritään kirjoittamaan siten, että rikosepäilyihin ei syntyisi aihetta yksittäisen tekstin pohjalta.

Yhteiskunnallisista ja arkisista asioista ei siis saisi kirjoittaa kuin poliisin hyväksymästä  poliittisesta näkökulmasta. Koska kansallissosialistit eivät poliisin mukaan nauti sananvapauden suojaa, ei mistään asioista saisi kirjoittaa kansallissosialistisesta näkökulmasta. Vaikkeivät tekstit riko lakia, on aiheista kirjoittaminen silti väärin, minkä vuoksi tekstejä julkaisevat järjestöt on poliisin mielestä tuhottava tuomioistuimessa.

Liikkeen “hyvän tavan vastaista toimintaa” Poliisihallitus kuvailee seuraavasti:

“Tulostettavaksi tarjotussa julisteessaan liike toteaa tavoitteekseen ‘rakentaa Suomeen kansallismielinen rinnakkaisyhteiskunta, joka pystyy lopulta korvaamaan itsenäisyytemme myyneen hallituksen’. […] Vastarinta.com sivustolla julkaistiin 3.8.2016 Helsingissä järjestettyyn islaminvastaiseen mielenosoitukseen liittyvä kuva, jossa julistekyltin kuvassa ovat ministerit Soini, Sipilä ja Stubb ja jossa hallitusta nimitetään maanpettureiksi, Suomen tuhoajiksi ja kansanvihollisiksi.”

“Rasisminvastaisen viikon tiimoilla liike viettää valkoisen kansamurhan vastaista viikkoa…”

Kritisoidaan myös turvapaikka- ja halpatyövoimabisneksen yhdistäneitä yrityksiä…”

“Holokaustin kyseenalaistaminen, fasistien ihannointi…”

“Vähintäänkin hyvän tavan vastaisena voidaan pitää myös Hitlerin Saksan fasistien ihannointia ja puolustamista sekä holokaustin kyseenalaistamista. Esimerkkejä tällaisista artikkeleista vastarinta.com sivustolla:

Suomen tunnetuin ’holokaustiselviytyjä’ Nena Kafka on valehtelija!‘ Artikkelissa on kuva kahdesta banderollista, jotka kerrotaan kuvatun Tampereella, tekstinä ‘Holokausti on valhe’.

Dresden – todellinen holokausti

‘Holokaustikuvasta paljastui huijaus’

‘Hitlerin syntymäpäivän aktivismia Helsingissä’

‘Marttyyri Horst Wesselin haastattelu'”

Vaikka siis holokaustin kiistäminen ei Suomessa ole erikseen säädetty rangaistavaksi, kyseinen toiminta on selvästi hyvän tavan vastaista.

“Kansallisen Vastarinnan sivustolla Helsingin asema-aukiolla 16.9.2016 tapahtuneen törkeän pahoinpitelyn (ks. todiste 40) jälkeen julkaistuissa artikkeleissa ylistettiin törkeästä pahoinpitelystä sittemmin tuomittua Jesse Torniaista (‘pidetty, luotettu ja arvostettu’).”

“Hyvän tavan vastaisena voidaan pitää tämän pahoinpidellyn sivullisen uhrin ja tämän oikeudessa todistajana kuullun ystävän mustamaalaamista.”

Vaikka kerrottaessa kuolleesta henkilöstä sinänsä oikeita tietoja ei kunnianloukkauksen tunnusmerkistö välttämättä täyty, ei tällaista häpäisytarkoituksessa tehtyä toimintaa voida kuitenkaan pitää hyvän tavan mukaisena.

Eräässä toisessa kohdassa haastetta väitetään Vastarintaliikkeen pyrkivän aseelliseen vallankumoukseen ja näin syyllistyvän valtiopetokseen tai ainakin toiminnan olevan hyvin lähellä sitä. Myöhemmin esimerkiksi “hyvän tavan vastaisesta toiminnasta” on poimittu sivuiltamme sitaatti, jossa julistamme tavoitteeksemme rakentaa rinnakkaisyhteiskunta, joka korvaa nykyisen hallituksen. Ilmeisesti Poliisihallituksessa on vaikeuksia päättää, mistä he liikettä tarkalleen ottaen syyttäisivät.

“Hyvän tavan vastaiseksi toiminnaksi” lasketaan myös uutiskuva, jossa eräässä maahanmuuttovastaisessa mielenosoituksessa – joka ei ollut Vastarintaliikkeen järjestämä – yksi osallistuja pitää kylttiä, jossa todetaan hallituksen edustajien olevan maanpettureita. Kyltin pitäjä ei ollut Vastarintaliikkeen jäsen, vaan satunnainen osallistuja.

Poliisihallituksen mukaan poliittisista tapahtumista uutisoitaessa ei siis saisi julkaista kantaaottavia valokuvia, ellei poliisi ole hyväksynyt ensin valokuvan sisältöä. Haikaileeko Seppo Kolehmainen takaisin Neuvostoliiton aikoihin?

 

Poliisihallituksen listaamien artikkeleiden sisällön erittely

Myös perinteinen kansanmurhan vastainen viikkomme on nyt julistettu “hyvän tavan vastaiseksi”; emme poliisin mukaan saisi kertoa tilastoihin perustuvaa faktatietoa valkoisiin kohdistuvasta rotuväkivallasta.

Ja kyllä, kritisoimme myös yhtiöitä, jotka ovat yhdistäneet turvapaikka- ja halpatyövoimabisneksen. Kyllä, pidämme moraalittomana sitä, että satojentuhansien suomalaisten ollessa työttöminä päättävät jotkut rikastua veronmaksajien kustannuksella ylläpitämällä vastaanottokeskuksia sekä palkkaamalla näistä työntekijöitä suomalaisten ohi. Emme tosin tienneet, että Poliisihallituksen mukaan mielipiteemme on “hyvin tapojen vastainen” tai jopa laiton.

Paheksuttavaa on myös “fasistien ihannointi” eli käytännössä Paavo Susitaipaleen ja Elias Simojoen kaltaisten suomalaisten kansallissankareiden muistaminen. Lisäksi Nena Kafka -artikkelimme on poliisin mielestä “hyvien tapojen vastainen”. Nykyään Suomessa asuva juutalainen Kafka on väittänyt olleensa toisen maailmansodan aikana “kaasukammiossa” Flossenbürgin keskitysleirillä. Flossenbürg ei kuitenkaan minkään valtavirtaisen lähteen mukaan ollut “kuolemanleiri” eikä sisältänyt kaasukammiota.

On siis täysin oikeutettua todeta, että Nena Kafka on valehdellut kaasukammiotarinansa. Poliisihallituksen mukaan Kafkalla on kuitenkin ilmeisesti oikeus valehdella, mutta meillä ei ole oikeutta oikaista valhetta!

Dresden-artikkelimme on poliisin mielestä hyvän tavan vastainen, koska “holokaustia vähätellään ja annetaan ymmärtää Dresdenin pommitusten olleen sitä suurempi rikos”. Liittoutuneiden suorittamasta satojentuhansien siviilien kansanmurhasta ei siis saisi kirjoittaa, koska “holokausti” on kaikista maailman rikoksista suurin ja se mitätöi valkoisten kärsimykset.

Myös holokaustikuvasta paljastuneesta huijauksesta uutisoiminen, Hitlerin syntymäpäiväaktivismi sekä Horst Wesselin haastattelun uudelleen julkaiseminen ovat “hyvän tavan vastaista toimintaa”, koska ilmeisesti “holokausti” on poliisin mukaan kiistämätön totuus, jota ei saisi tutkia, vaikkei tutkiminen Suomessa varsinaisesti olekaan laitonta.

Kun uutisointi asema-aukion tapahtumista oli vauhdikkaimmillaan, mustamaalattiin liikkeen aktivistia Jesse Torniaista kaikissa suurissa medioissa viikkotolkulla. Samoihin aikoihin Kansalliseen Vastarintaan kirjoitettiin artikkeli, jossa Torniaista kuvailtiin pidetyksi ja luotettavaksi aktivistiksi. Haasteen mukaan tämä on “hyvän tavan vastaista” – ihmisestä ei siis saa kertoa omaa näkemystänsä, mikäli se on “yleisen mielipiteen” (eli valtamedian) vastainen!

Emme saisi puolustaa aktivistiamme, mikäli valtamedia on leimannut hänestä ei-toivotun kansalaisen! Lisäksi Kadulle.comissa myytävää vankitukipaitaa paheksutaan, koska sitä on markkinoitu tapauksen yhteydessä. Vankien tukeminen on siis kiellettyä, mikäli vangit ovat poliittisesti “väärää” mieltä.

Poliisin mukaan toimimme myös “hyvän tavan vastaisesti” julkaisemalla Jimi Karttusen ja hänen ystävänsä Joona Hartikaisen rikoksista tietoja, jotka ovat kaikkien saatavilla julkisista lähteistä. Poliisihallituksen mukaan toimimme rangaistavasti, kun emme myötäilleet valtamedian valheellisia väitteitä siitä, että Karttunen oli “herkkä runopoika”.

 

Rikollista toimintaa?

Kanteessa väitetään myös liikkeen materiaalin olevan laitonta. Emme kuitenkaan ole koskaan saaneet yhtäkään tuomiota materiaalistamme. Toisin sanoen Poliisihallitus valehtelee jälleen.

Listattuina “rikoksista” on myös joitakin liikkeen olemassaolon aikana tapahtuneita tappeluita. Listaan kuuluu vuonna 2011 Oulussa spontaanisti syntynyt nujakka, josta löytyy lainvoimainen sakkotuomio; kaksi vasemmistolaisten omissa tapahtumissa tapahtunutta tappelua (joissa toisessa myös vasemmistolaisille on annettu tuomioita ja jotka eivät millään tavalla liittyneet Vastarintaliikkeen viralliseen toimintaan); yksi baaritappelu, jossa on ollut mukana liikkeen jäsen (mutta jolla ei ole mitään tekemistä liikkeen toiminnan kanssa); sekä kolme muuta Vastarintaliikkeen tapahtumassa sattunutta nujakkaa, joista ei ole olemassa lainvoimaisia tuomioita ja joista yhdestä ei ole edes koskaan kuulusteltu yhtäkään liikkeen aktivistia.

Lisäksi listalla mainitaan Porissa 2014 tapahtunut vapputempaus, jossa aktivistit levittivät banderollin ja sytyttivät savuja. Haasteessa valehdellaan, että tempauksessa käytettyjä savuja olisi heitetty yleisön joukkoon. Poliisihallitus myös valehtelee tempaukseen osallistuneilla olleen teräaseita (monikko) mukana. Todellisuudessa yhdellä henkilöllä oli taskussaan avaimenperä, jossa oli parisenttinen terä.

Liike järjestää Suomessa päivittäin toimintaa, mutta Poliisihallitus löysi kuuden vuoden ajalta vain seitsemän moitittavaa välikohtausta. Liikkeen toimintaa haasteessa kuvaillaan muun muassa seuraavasti:

“PVL:n julkikirjoitettu tarkoitus osoittaa, että sen levittämä propaganda ja sen kokoontumiset, joissa on toistuvasti ilmennyt väkivaltaisuutta ja järjestyshäiriöitä, ovat olennainen syy koko yhdistyksen olemassaololle. Näyttää siltä, että paljon muuta toimintaa yhdistyksellä ei olekaan.”

Voitte lukea esimerkiksi viime vuoden toimintakertomuksemme TÄÄLTÄ ja pohtia, pitääkö väite lainkaan paikkaansa.

Mikäli Vastarintaliike kiellettäisiin, tulee kyseessä olemaan tärkeä ennakkotapaus. Mikä tahansa poliittinen oppositiojärjestö voidaan tuomita “hyvän tavan vastaiseksi”, koska oppositiotoiminta tarkoittaa automaattisesti vallitsevan järjestyksen vastustamista. Sanan- ja kokoontumisvapaus voidaan saman tekosyyn varjolla riistää yhä useammalta ryhmältä.

Kun poliisi ilmoittaa, että valkoisten kansanmurhan vastustaminen on väärin, ei tämä ole pelkästään poliittisesti motivoitunutta ahdistelua – poliisi itse osallistuu valkoisten kansanmurhaan vainoamalla valkoisten etua ajavia järjestöjä.

Korruptio on täydellistä, kun poliisin mukaan valehteleminen on vähemmän paheksuttavaa kuin valehtelemisesta huomauttaminen. Elämme yhteiskunnassa, jossa Nena Kafkan kaltaisille valehtelijoille yritetään rakentaa kritiikkisuojaa poliittisen korrektiuden nimissä.

Poliisin mukaan Vastarintaliike toimii lain ja hyvien tapojen vastaisesti, koska tahdomme suojella Suomea ja suomalaista kansaa niin väestöllisiltä kuin sotilaallisilta hyökkäyksiltä. Mitä tämä kertoo poliisin suhteesta Suomen kansaan?

 

Vastarintaliike

17 KOMMENTIT

 1. Nyt sitten jokainen liikkeen kieltämistä haluava tyyppi tähän perustelemaan meille kaikille, miten tämä poliittisen poliisin rakentama kanne ei ole poliittisesti motivoitunut?

  Vastarintaliikkeelle vinkki, että mikäli haluaa jatkossa välttyä moisilta kieltokanteilta, kannattaa myydä huumeita, paloittelumurhata ja raiskata porukkaa omassa kerhotilassa, kiristää ihmisiä, syyllistyä vapaudenriistoihin ja niin edelleen. Silloin järjestö saa jatkaa toimintaansa Suomessa. Toinen vaihtoehto on myydä omaa kansallisomaisuutta globaaleille megafirmoille, jotta he voivat riistää elintärkeää luontoamme, haistattaa pitkät sadoille tuhansille työttömille suomalaisille ja hoitaa tänne kunnon halpatyövoimareservi veronmaksajien kustannuksella, ja muuten vaan aiheuttaa suomelle ja sen kansalle mahdollisimman suurta vahinkoa – tämä kun ei ole rangaistavaa toimintaa vaan laillista bisnestä!

 2. Poliittisen korrektiuden parhaat-sivuston mukaan poliisihallituksen asianajaja Fredman olisi kansanmurha- ja sananvapaustuhoamistyönsä lisäksi sodomiitti, joten ei ihme että hän on ottanut työn vastaan.

  Pitääköhän Fredman muuten Helsinki Pride-tapahtumassa tapahtuvia asioita hyvän tavan vastaisena, vai onko lasten vieminen tuollaiseen pervojen paraatiin vaan sitä nykyajan moraalikäsitystä, joka ei ole hyvän tavan vastaista? Kuvia viime kesän sodomiittimarssilta täältä: http://www.vastarinta.com/pride-koko-perheen-juhla/

  Jo heti ensimmäisen kuvan pitäisi kertoa kaikki tarpeellinen: poliisi suojelee hyvän tavan vastaisuutta, kun se tehdään “suvaitsevaisuuden” nimissä.

 3. Artikkelissa hyvin perusteellisesti heitetään poliisipellejen argumentit (tai niiden puute) roskakoriin. Nähtäväksi jää, onko Suomen tuomioistuimissa oikeutta saatavilla väärinajattelijoille, vai ovatko ne vain leimasintehdas valtaapitäville, kuten oletus on.

 4. Ei kyllä hyvältä näytä, kun ottaa huomioon, että suomalaisia oikeuksia ei paljoa lait ja todisteet ja loogisuus kiinnosta, kun pitää poliittinen vihollinen tuomita.

 5. Poliisi kertoo yhteen suuntaan puuttuvansa ainoastaan laittomaan vihapuheeseen, mutta kanteessa he kuitenkin kertovat, että vaikka Vastarintaliikkeen tekstit eivät ole laittomia, on ne silti vihapuhetta ja siksi liike pitäisi kieltää?

  Tietenkin kaikki ovat koko ajan tienneet, että poliisin sananvapauskyttääminen tarkoittaa kaiken maahanmuuttovastaisen puheen monitorointia, mutta mielenkiintoisen ristiriitaista tiedottamista poliisilta tässä.

 6. Kaikki tämä on juutalaisten tihutyötä. He käyttävät kaikki temput hidastaakseen ja horjuttaakseen liikettänne jotta aikanne ja hermonne kuluisivat loputtomassa paperi- ja oikeussalisodassa maamme myynyttä virkavaltasaastaa vastaan. Tämä jos mikä todistaa, että liikkeenne on arvokkainta mitä Euroopassa tapahtuu, ja 100% oikealla asialla. Aivan samanlaisen suon läpi joutui tarpomaan myös Hitler taistelun vuosinaan, saaden silmitöntä vastarintaa sekä marxilaisilta, pseudoisänmaalliselta porvaristolta että pelkurimaiselta virkaloiskoneistolta. Kun vahva peluri astuu kentälle, vastustaja lyö puukkoa rintaan vihassaan ja kansan huonoimmat elementit selkään kateudessaan.

 7. Kohdasta ‘vihapuhe’ käy hyvin ilmi ketä tässä suojellaan – ketäpä muutakaan kun petturieliittiä, ja kliseemäisesti pitänee taas viitata orwellilaiseen yhteiskuntaan jossa sota on rauhaa, vapaus on orjuutta ja kansallismieliset syyllisiä maanpetturuuteen!

  Kansallissosialismia ei voi “lakkauttaa”. 🙂

 8. Suomen ajatuspoliisi taas vauhdissa! Poliisille muistutus, että “sitä niität, mitä kylvät” hih 🙂

 9. Jälleen epämääräisiä ilmaisuja kuten hyvien tapojen vastainen ja olennaisesti vastoin lakia, tämänkaltaisella rajoittamisella voidaan puuttua mihin tahansa toimintaan jos oikeusistuin katsoo asian olevan niin.
  Mutta, kansan kansallistunnetta ja oikeudentajua ei ole koskaan voitu lannistaa kielloilla.

 10. Olen jo pitkään salaa ihaillut toimintaanne, mutta nyt on pakko jo tehdä jotain.

  Siksi kirjoitan edes kannustavan kommentin teille. Yritän myös tehdä rahalahjoituksen arvokasta toimintaanne tukien.

  Tätä jo aikojen alussa alkanutta taistelua eivät tule ” globalistit ” voittamaan. He häviävät tämän pelin loppuvaiheessa, koska:

  TOTUUS EI PALA TULESSAKAAN

 11. Meno on melkein kuin Neukkulassa, paitsi että PVL:n (Suomen) johtohahmot eivät vielä “hävineet jälkiä jättämättä”, tuntemattomaksi jääneet huligaanit eivät ole vielä hakanneet ketään kuoliaaksi, ikävää kuolonkolaria ei ole vielä tapahtunut, eikä kukaan ole tehnyt yllättäen itsemurhaa. Demokratia kuitenkin kehittyy Neukkulan osoittamaan suuntaan.

  En ihmettele yhtään jos ennen pitkää alkaa tapahtua: täysin sattumalta poliisi tarkistaa kadulla henkilöllisyysasiakirjat ja vie poliisiasemalle, jossa ajatusrikollisen henkilön taskuista löytyy useita heroiiniannoksia ja kolme patruunaa! Tämän jälkeen kotietsinnässä löytyy “Taisteluni” kirja, Hitlerin muotokuva, lapsipornografiaa, heroiinia jo valtava määrä, ja lisäksi useita laittomia aseita, joiden tutkimus osoittaa, että niillä on oltu tehty useita murhia!

  Ei mitään uutta Auringon alla.

 12. Täysin poliittista peliä, jolla ei tärvellä vain vapaan yhteiskunnan suomaa laillista oikeutta osallistua poliittiseen ryhmään ja sen toimintaan, joka ei ole millään mittareilla mitattuna “huonosti käyttäytyvien ihmisten toimintaa) – vrt. vasemmistoanarkistit ja feministit. Edm. lisäksi syytteen nostaminen noilla perusteilla on oikeuden halventamista käyttämällä tuomioistuinta poliittisiin tarkoituksiin kieltämällä suomalaisesta yhteiskunnasta opposition ääni, mikä sotii täysin Länsimaista yhteiskunnallista demokratiakäsitystä vastaan epäämällä vapaus mielipiteen ilmaisuun ja oikeuteen vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Poliisin harjoittama syrjintä perustuu täysin Neuvostoliittolaiseen totalitäristiseen järjestelmään, jossa “oikeus” oli alistettu poliittisia tarkoitusperiä varten tukkimaan toisinajattelijoiden suut aina saattamalla heitä vastentahtoiseen pakkohoitoon mielisairaaloihin tai pitkiin poliittisiin vankeusrangaistuksiin. Muistini mukaan Länsimaat (ei Suomi) silloisina aikoina nimenomaan arvostelivat voimakkaasti tuota epäinhimillistä ja irvokasta hallintotapaa, jota kutsuttiin “proleriataatin diktatuuriksi”, kuten setä-Lenin oli kupan tärvelimissä aivoissaan “nerokkaasti” kehitellyt.

  • P.S. Mutta täytyy pitää mielessä se tosiasia, että EU nimenomaisesti on “Neuvostoliitto” ja Suomi mitä uskollisin myötäjuoksija… …kuten aina… (Neuvostoliitto).

 13. Sejoka on lukenut noita asiakirjoja ajatuksella huomaa että kiellon todistusaineistossa poliisihallitus käyttää sanoja “poliisin mielestä” tai “epäillään”. Eli, mitään konkreettista perustetta ryhmän kokoontumisen kieltämiseksi ei ole. Jos joku henkilö kertoo mielipiteensä niin se ei ole peruste. Ja jos vain epäillään, muttei ole näytetty toteen eikä siten rangaistu, sekään ei voi olla laillinen todiste.

  Ja se mikä Suomen sananvapaudessa eniten yllättää on se että viranomaisen pitäisi ensin antaa varoitus ja kertoa seuraamuksista jos ko. taho jatkaa kyseisellä linjallaan. Mitään varoitusta ei ole tullut. Tietääkseni. Vaan poliisihallitus, eduskuntapuolueet ja EU ovat heti tekemässä varoittava esimerkkiä ja ennakkotapausta johon voidaan vedota koko EU:n alueella.

  Se mikä tässä ryhmässä eniten kiukuttaa poliisihallitusta ja EU:ta on se että ryhmän pienestä koosta huolimatta, se jatkaa omaa vankkumatonta politiikkaansa ja kasvaa hitaasti mutta varmasti. Poiketen muista lyhyistä tähdenlennoista, ryhmä on ollut voimissaa “liian kauan”. Ja sen jäsenet ovat keskimäärin koulutetumpaa, varallisuudeltaan keskiluokkaa sekä työssäkäyvää perheellistä väestönosaa. Siis väestönosaa joka on nähnyt asioita, ymmärtää niitä ja haluaa muutosta. EU tai poliisihallitus ei voi antaa järkähtämättömien ihmisten jatkaa patrioottista työtään. Sillä jo lyhyenkin ajan kuluttua se olisi uhka EU:lle.

  Kuten eräs Hollantilainen sanoi:”Suomalaiset on sikäli outo kansa että kun ne syttyy niin ne ei luovuta. Hollantilainen sanoo tänään yhtä ja huomena toista. Ja luovuttaa heti jos tulee vaikeuksia eteen. Mutta suomalainen ei luovuta”. Tämä kuvastaa sitä uhkaa joka EU-tasollakin nähdään Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen aiheuttamana. Sillä ryhmä ajattelee kansakuntaa ensin, ennen pankkiireja ja maansa myyneitä politikkoja.

 14. Kun valtamedian ( = vallassa olevien henkilöiden median ) totuus on se, mitä sananvapauden nimissä saa tuoda julki, ei sananvapaus toteudu.

 15. Odotan innolla päivää, jolloin tilit tasataan. Poliisin ylin johto…”ykkösvaraus”

Comments are closed.