Koti Artikkelit Älkää kutsuko minua terroristiksi

Älkää kutsuko minua terroristiksi

3

Globalisaation kätyrit haluavat ahdistaa kansallismieliset nurkkaan toivoen heidän hyökkäävän, jotta kansallismielisiä voisi syyttää väkivaltaisiksi. He haluavat ajaa kansallismielisten toiminnan maan alle, jotta he voisivat saada oikeuden kutsua heitä rikollisiksi. Koska tämäkään ei ole tuottanut tulosta, he haluavat muuttaa lakeja ja rikosnimikkeitä, jotta he voisivat jopa kutsua kansallismielisiä terroristeiksi, kuten Englannissa tapahtui sionistien vaatimuksesta.

DDR:n aikana kodeissa oli muistikirja, johon perheenjäsenten tuli kirjoittaa läheistensä epäilyttävästä poliittisesta toiminnasta. Nyt suvaitsevat kauhistelevat näitä DDR:n aikoja, mutta samaan aikaan he itse haluavat poliisivaltion vainoamaan ajatusrikollisia. Heille ei sovi yhteiskuntajärjestelmä, joka pitää huolta ensisijaisesti omasta kansastaan ja joka haluaa kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden takaisin monikansallisilta toimijoilta. Ei, sillä se on heidän mielestään valkoisen ylivallan kannattamista. Minä kutsun sitä valkoisen tasavertaisuuden kannattamiseksi. Me kansallissosialistit ympäri maailmaa emme aja valkoisen rodun ylivaltaa, vaan jokaiselle rodulle oikeutta hallita omia ikiaikaisia asuinalueitaan ja oikeutta päättää itse omista asioistaan. Tämän oikeuden vaatiminen ei tee minusta terroristia.

Yllättävän moni suvaitsevaksi itseään kutsuva on paljastunut käyttäytymisellään äärettömän ylimieliseksi, vastuuta pakenevaksi ja ylikierroksilla käyväksi maanikoksi. Selvimmin euforinen ja sfääreissä leijuva käyttäytyminen näkyy julkisuudessa vaikuttavilla homoaktivisteilla sekä kaikenlaisista kohuista elantonsa saavilla niin sanotuilla “taiteilijoilla”. Nämä ihmiset kutsuvat totuutta vihapuheeksi, sillä utopian romahtaminen saattaisi johtaa heidän kohdallaan peräti psykoosiin. Todellisuuden kieltäjillä ei pitäisi olla mitään asiaa päättää yhteiskunnalle tärkeistä asioista kuten tiedonvälityksestä. Propagandan yksi tarkoitus on ollut turruttaa ihmiset sietämään yhä törkyisemmäksi käyvää viihdettä ja toisaalta valkoisiin kohdistuvia murhia. Helsingin Sanomien eräs toimittaja sentään tunnusti, ettei hän hätkähtänyt lainkaan, kun lapsia murhattiin Lontoon terrori-iskussa. Tämä tunnustus ei tullut median toimintaa jo pidempään seuranneille enää minkäänlaisena yllätyksenä.

Totean naisena ja modernin linjan kansallissosialistina terveiseni DDR:n aikojen tylsämielisille perillisille aina oikeuslaitoksesta toimittajakuntaan: Teidän noitavainonne kansallismielisiä kohtaan on käymässä huonon häviäjän keskenkasvuiseksi kiukutteluksi. Te hävisitte sodan totuudesta. Te uskoitte yhteiskunnallisen aseman tai koulutuksen olevan jonkinlainen tae ihmisen viisaudesta, mutta juuri teidän sivistystä ja älykkyyttä jokaisessa käänteessä korostava viiteryhmänne on osoittautunut kaikista kyvyttömimmäksi hahmottamaan todellisuutta ja sen vuoksi kykenemättömimmäksi tekemään järkeviä päätöksiä.

Pankkiirit haluavat Euroopan ja Yhdysvallat täyteen erirotuisia ihmisiä, joiden on mahdotonta löytää kansallinen, kulttuurillinen ja rodullinen yhtenäisyys. Eliitti tietää, ettei monikulttuurisesta massasta muodostu heidän vallalleen todellista uhkaa. Rajoja pidetään siksi apposen auki halpatyömarkkinoiden saamiseksi Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Näin luodaan yhä jyrkempi kuilu rikkaiden ja köyhien välille kaikkialle maailmaan. EU-poliitikot seisovat halvaantuneina ja hiljaisiksi maksettuina suurpääoman käskystä. Jos jokin valtio yrittää livetä finanssieliitin otteesta, tuota valtiota aletaan pian nimittää diktatuuriksi. Siellä tehdään poliittisia murhia, sitä mustamaalataan mediassa ja tapahtuu yllättäviä terrori-iskuja, jotta pankit saavat valmisteltua syyn sotiinsa, joista valtaosa käydään puhtaasti Israelin ja Yhdysvaltojen edun nimissä. Finanssikapitalistien rikosten vastustaminen ei todellakaan tee minusta terroristia.

Monet jakavat sen kummempia miettimättä tietojaan niitä kalasteleville sosiaalisen median jättiyrityksille. Näillä tiedoilla heitä voi kiristää, ohjailla tai lahjoa sinä päivänä, kun eliitti alkaa tosissaan vaientaa heidän globaalia maailmanvaltaansa uhkaavia ihmisiä. Kaikkien suomalaisten henkilötunnukset halutaan tulevaisuudessa muuttaa ja niihin vaaditaan biotunnistetta. Tätä muutosta käytetään vipuvartena kerätä lisää tunnistetietoja ulkomaisille tiedustelupalveluille. Sirukortit valmistaa Suomen Pankin Setelipainon entisissä tiloissa majaansa pitävä monikansallinen yritys nimeltä Gemalto Oy (GTO).

Vuonna 2015 Yhdysvaltain tiedusteluvirasto NSA ja brittiläinen tiedustelupalvelu GCHQ murtautuivat Gemalton tietoverkkoon ja varastivat SIM-korttien salausavaimet saaden haltuunsa koko verkon. Avainten avulla tiedustelupalvelut voivat muun muassa salakuunnella puhelimia ilman operaattorien tai hallitusten tietoa asiasta. Uskotko todella, ettei ulkomaille vuotaneita tai tahallaan vuodettuja henkilötietoja ja biomeerisiä tunnisteita voisi koskaan käyttää rajoittamaan juuri sinun toiminta- ja sananvapauttasi?

Meille tyrkytetään sukupuolettoman ihmisen mallia ja jopa pedofiliaa, mikä on ollut sateenkaariliikkeen peitelty vaatimus sen alkuajoista asti. Lasten seksuaalikehitykseen puututaan homopropagandalla ja hormonikorvaushoidolla, jota annetaan jopa alle 12-vuotiaille sukupuolestaan epävarmoiksi propagandalla rohkaistuille lapsille. Tämä törkeä lasten oikeuksiin puuttuminen on jatkumoa pedofiileille annettaville mitättömille tuomioille. Heteroseksuaalisuus, normaali perhe-elämä ja hengellisyys ovat feministeille ja muille kulttuurimarxisteille jonkinlainen syöpä, joka on tuhottava keinoja kaihtamatta. Vain läpeensä narsistinen ja todellisuudesta vieraantunut ihminen vaatii omia seksuaalisia perversioitaan väkisin kaikkien hyväksyttäviksi ja haluaa kajota lasten seksuaalikehitykseen. Lasten oikeuksien puolustaminen ei sekään tee minusta terroristia.

Haluan suojella luontoa, metsiemme monimuotoisuutta, uhanalaisia lajeja, muovijätteeseen tukehtuvia merten eliöitä ja viimeisiä sademetsiämme. Me emme voi viedä materialistista elämäntapaamme kehitysmaihin ja odottaa köyhien intialaisten äkkiä innostuvan jätteiden lajittelusta. Meidän on jarrutettava voimakkaasti kolmannen maailman teollistumista, jota globalisaatio ruokkii, ja meidän on lopetettava väestöräjähdyksen tukeminen hyväntekeväisyyden keinoin. YK ja monikansalliset yritykset puhuvat lakkaamatta ihmisoikeuksista, vaikka tämän planeetan ihmisillä ei ole pian enää edes oikeutta hengittää.

Tarvitsemme uuden yhteiskuntajärjestyksen, ja sen eteen löytyy paljon rakentajia, jotka eivät vielä uskalla pitää itsestään ääntä poliittisen korrektiuden ilmapiirissä. Kun globalisaation varjolla tehty valkoisten kulttuurin ja elämäntavan rapauttaminen on saatu lopetettua, tilalle tarvitaan kansallisuusaatteeseen uudelleen heräävä yhteiskunta, jossa todellisia ammattilaisia, lahjakkuuksia ja asiantuntijoita jälleen arvostetaan. Tässä yhteiskunnassa ihmiset eivät istu yksin kotonaan pullo, sipsipussi ja kaukosäädin kädessään, vaan se on vahvasti yhteisöllinen ja omaa kulttuuriaan vaaliva ja siinä ihmisillä on velvollisuuksia omaa maataan kohtaan. Ihmisiä ei kategorisoida alentuvasti rahvaaseen ja älymystöön, eikä töitä jaotella enemmän tai vähemmän arvokkaisiin töihin. Tässä yhteiskunnassa aidosti arvostetaan työntekoa, terveyttä, kestävää kehitystä ja ennen kaikkea sen omia kansalaisia.

Jotta jokainen kansa voi ajaa parhaiten asiaansa, on voitava puhua roduista, sillä kulttuurit ovat seurausta rotujen erilaisuudesta. Jokaisella rodulla on oltava mahdollisuus rakentaa ja vaalia omaa kulttuuriaan omilla asuinalueillaan. Kulttuuri edustaa yhteisiä pelisääntöjä ja kertoo, missä raameissa toimitaan. Omassa kulttuurissasi voit luottaa muiden ihmisten reagoivan ennakoidun tavan mukaisesti. Toisin sanoen kulttuuri on turvallisuutta ja vakautta tuova tekijä. Kaikista suurimmat kulttuurierot ovat rodun määräämiä eroja. Rotuenemmistöiset kansallisvaltiot ovat tie kohti vakautta ja yhteisiä pelisääntöjä. Uskon vakaasti, että vain omista virheistä oppimalla kansoilla on mahdollisuus kehittyä eteenpäin. Jos ihmiseltä puuttuu aloitekyky paremman rakentamiseen tai kyky oppia virheistään, asioiden tuomisella valmiiksi hänen eteensä ei ole mitään vaikutusta. Jos opetat ketun saamaan ravintonsa luonnon sijaan ihmiseltä, se tuo pian pentunsakin valmiin aterian ääreen eikä opeta niitä selviytymään itsenäisesti luonnossa.

Ei ole rikos vartioida oman valtionsa rajoja ja päättää, millaisia ihmisiä haluaa sinne asumaan. Näen naisena asian niin päin, että mikäli miehemme lakkaavat suojelemasta omaa reviiriään eli maansa rajoja, on kulttuurin sisäinen rapautustyö edennyt jo vaarallisen pitkälle. Rikollisia eivät ole valkoisten etujen ajajat. Rikollisia ovat ihmiset, jotka haluavat polkea jalkoihinsa ihmislajille luontaisen seksuaali- ja perhekäsityksen. Nämä rikolliset haluavat omia ihmisten uskonnon vähemmistöasiain levittämistyöhön ja tehdä naurunalaiseksi tarpeen olla isänmaallinen ja puolustaa omaa kansaansa. He tahtovat jopa poistaa valtioilta oikeuden päättää niiden sisäisistä asioista. Rikollista on myös aivopestä ihmiset jo lapsesta asti syyllisyyteen omasta rodustaan, sukupuolestaan ja esi-isiensä teoista. Rikollista on murskata lapsen itsetunto tyrkyttämällä hänelle roskakulttuurin muotoja, joilla hänen oikeutensa lapsuuteen, viattomuuteen ja luonnolliseen toimintaan kyseenalaistetaan. Rikollista on sitoa ihmisten kädet ja tukkia heidän suunsa, jotta he eivät uskaltaisi puhua poliittisen korrektiuden vastaisesti ja taistella oman kulttuurinsa tuhoamista vastaan.

Älkää kutsuko “äärioikeistolaisiksi” ihmisiä, jotka yhä ajavat työväestön asiaa taistellen finanssikapitalismia ja poliisivaltiota vastaan. Älkää nimittäkö “rikollisiksi” ihmisiä, jotka yhä vastustavat oman kansansa ja rotunsa systemaattista nöyryyttämistä omissa maissaan. Sen sijaan kutsukaa heitä vapaustaistelijoiksi. He käyvät taistelua, jonka vasemmisto unohti ryhtyessään kapitalistien juoksupojiksi ja -tytöiksi. Koska taistelu oman kansan tai rodun puolesta on sallittua juutalaisille, muslimeille ja toisrotuisille, sen on tietenkin oltava sallittua myös kristityille ja valkoisille, jotka ovat ajaneet omaa asiaansa näistä ryhmistä kaikista maltillisimmin. Maltillinen tapa toimia johtuu siitä, että valkoiset ovat sivistyneitä ja älykkäitä ihmisiä toisin kuin systemaattinen valkoistenvastainen propaganda heistä kertoo.

Sionistit ovat ottaneet näppeihinsä lukemattomia kansallismielisiä puolueita ja yhdistyksiä ja muovanneet niistä homo- ja Israel-myönteisiä, rasisminvastaisia ja roduista tai finanssieliitistä puhumisen kieltäviä yleispuolueita. Sionistit haluavat, että kansallismielinen kenttä käyttää kaiken energiansa taisteluun muslimimaahanmuuttoa vastaan. Myös erilaiset provokaattorit ja trollit ovat ilmestyneet keskustelupalstoille luomaan riitaa ja heittämään lokaa kansallismielisten toimijoiden välille. Tämä on taistelu, jossa on ymmärrettävä, ketkä ovat kaaoksen arkkitehteja. Muuten olemme tuomitut vuodattamaan toistemme verta vuosikymmenestä toiseen pankkiirien rahoittamina ja bolsevikkien perillisten agitoimina. Bolsevikkien juutalaisjohdon tekemistä massamurhista Venäjän vallankumouksen jälkeen puhuminen ei sekään tee minusta terroristia eikä antisemitistiä. Työväenliikkeiksi itseään kutsuvien tahojen viha kansallismielisiä kohtaan on peräisin 1900-luvun alkuvuosista, jolloin luokkasodan varjolla tavalliset valkoiset ihmiset usutettiin tappamaan toisiaan ja jolloin Venäjältä lähti lopulta liikkeelle ihmiskunnan historian pahin kansanmurha.

En halua kopiota 30-luvun kansallissosialistisesta Saksasta, vaan paluun siihen kansallisuusaatteen henkiseen ilmapiiriin, jolloin luovuus, terveet elämäntavat, vastuullisuus, moraali, kansallinen ja rodullinen havahtuminen sekä sivistys elivät kukoistuskauttaan. Tuona aikana kansallisvaltioiden omaleimaisuutta ja niissä olevaa elämäntapaa ja kulttuuria arvostettiin aidosti. Maailma on muuttunut niiltä ajoilta, joten moderni kansallissosialismi rakennetaan vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeita. Jos joku ihmettelee, miksi tarvitaan suuri yhteiskunnallinen muutos länsimaihin pienen pintaremontin sijaan, on ymmärrettävä ensin, miten sairaisiin ajatusmalleihin meidät on opetettu uskomaan ja miten monisyinen ote vihollisella on ollut yhteiskunnastamme. Miten kauas olemme ajautuneet kaikesta luonnollisesta, innostavasta ja kauniista. Miten totaalisesti kulttuurimme ja elämäntapamme onkaan myrkytetty.

Me kansallismieliset emme ansaitse kovennettuja rangaistuksia emmekä uusia syytteitä globalistien tekemien rikosten vastustamisesta. Vapaustaistelu on paitsi jokaisen oikeus myös velvollisuus tulevia sukupolvia kohtaan. Eliitti laskee sen varaan, että keksimme erilaisia tekosyitä olla taistelematta, jolloin se voi jatkaa tihutyötään kenenkään sitä häiritsemättä. Tämä on taistelu, jota ei käydä “sitten joskus”, kun olet paremmassa kunnossa tai “sitten joskus”, kun sinulla on enemmän vapaa-aikaa ja kun olet saanut ystäväsi ja perheesi taaksesi. Sellaista tulevaisuutta saat odottaa ikuisesti. Ainoa hetki toimintaan on juuri nyt.

Tulevaisuudessa rikollisiksi ei nimitetä ihmisiä, jotka olivat äänessä ja taistelivat oman kansansa puolesta. Rikollisiksi tullaan sen sijaan nimittämään niitä, jotka vaikenivat ja käänsivät selkänsä oman kansansa ahdingolle.

 

NOX

Vieraileva kirjoittaja

3 KOMMENTIT

  1. Painavaa ja hyvin perusteltua asiaa NOX:ilta, kuten aina!

    Suomi = Eurostoliiton vasalli.
    Poliisihallitus = Stasi 2.0.

    Kaikki mukaan huomenna Tampereelle – murskataan 2000-luvun DDR!

  2. On selvää että Myös Suomi on alistettu Naton täysin rikollisiin `toimenpiteisiin`.Henkilökohtaisesti olen 1.7.2016 alkaen ollut klassisen häirintävainonnan kohteena.Kaikki aspektit gangstalking tyyppisestä vainosta on jo koettu.Ihme että olen elossa vielä.En milloinkaan uskonut että Neuvostovainot olisivat arkipäivää…vielä armon vuonna 2017.Yksinäiset suojattomat ihmiset on alistettu laboratoriorotiksi,uskon että valtaapitävät poliitikot tietävät mitä tapahtuu…maailmanlaajuisesti.Kannatta lukea mm.911nwo sivustoa.Niinistö kävi toukokuussa 2016 Obaman vierailulla valkoisessa talossa.Outo episodi jossa Obama hetti mikrofonin lattialle…Kesäkuussa yhdysvaltojen armeija oli`sotaharjoituksissa´Uskon että Niinistö tietää miten `neutraloidaan´mummoja nykyajan suomessa.Ehkä moni pitää juttuja mielipuolisina.Asiaa kokeneena tiedän että uudenajan vainot on totta.

  3. Nämä tapahtumat euroopassa ja suomessa;joka jäljittelee jo ruotsin mallia tuhota sekä kristinusko että kristityt ovat eskaloituneet vahvasti sen jälkeen kun tämä `pakolaiskriisi´toi massana eurooppaan muslimipakolaisia.Se viha ja suoraan sanottuna verikiima jota koen joka päivä naapureiden ja ympäristön taholta,muslimeja ja somaleja;ja tietty suomalaisporukka;öin ja päivin mitä kammottavinta herjaa ja tappouhkauksia…Tämä kaikki on täysin suunnitelmallista viimeistenkin kristittyjen riipimistä pois NWO:n euroopasta.ITSE uskon että elämme aikoja;jotka on kuvattu ilmestyskirjassa:varsinkin luku 13 kannattaa lukea tarkkaan,sillä se on tätä päivää.Peto lähti sotimaan korkeimman pyhiä vastaan´ eli Kristuksen todistajia vastaan nimenomaan PILKALLA.Näen että esim:Obama,ja Merkel euroopassa ajaa NWO.n suunnitelmaa,jossa ei ole oikeille kristityille olemassaolon oikeutta:he ovat olleet maailmanlaajuisesti vainottuna.Pelkään että presidentti Niinistö ei ole poikkeus.Omat kokemukseni kertoo sen että NWO esittää`hyväntekijää´nimenomaan kristittyjen kustannuksella.Muslimit ovat avosylin otettu vastaan mutta kristitty vanhempi köyhempi väestö on`rupusakkia´Niinistön suomessa.Ne saatanalliset rituaalit joita on nähty niin Rotchildien pirskeissä 1970-luvulla;Lontoon olympialaisissa 2012,sekä jossain gotthardtin tunnelin avajaisissa,kertoo sen että Niinistön suomi ja sen johto toteuttaa vain sairaan eliitin rikoksia jotka valkopestään valheilla.

Comments are closed.