Koti Kansallissosialismi.com Totuus kansallissosialismista ja rotuvihasta

Totuus kansallissosialismista ja rotuvihasta

2

Kansallissosialismin keskeinen tavoite on valkoisen kotimaan luominen, kotimaan, jossa valkoiset voivat ilmaista ainutlaatuista kulttuuri-identiteettiään sekä elää vapaasti niiden luonnollisten periaatteiden mukaan, jotka takaavat valkoisten yksilöiden ja yhteiskuntien terveyden ja elinvoimaisuuden.

Kansallissosialismi ei opeta minkäänlaista “rotuvihaa”. Se ainoastaan toteaa luonnon lain: eri roduilla on erilaiset lahjat ja tarpeet. Näitä eri lahjoja, jotka luonto on antanut ja jotka ovat satojen vuosien evoluution tulos, ei voi muuttaa yhteiskunnallisella kouluttamisella, poliittisella dogmilla tai rotujen sekoittamisella, joka tuhoaa eurooppalaista identiteettiä ja kulttuuria. Kansallissosialismi puhuu valkoisen isänmaan perustamisen puolesta, koska se näkee, että muu elämäntapa on luonnotonta ja epätuottoisaa ja johtaa vain kaaokseen ja epäsopuun.

Päinvastoin kuin vihollisemme levittämä valheellinen propaganda antaa uskoa, on kansallissosialismi kiinnostunut etupäässä valkoisten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta eikä se tahdo muiden rotujen tulevan kakkosluokan kansalaisiksi tai orjiksi tulevaisuuden kansallissosialistisessa valtiossa. Se pikemminkin toivoo täydellistä maantieteellistä erottamista valkoisten ja muunrotuisten kesken. Kansallissosialismi ei myöskään rohkaise muiden rotujen “kansanmurhaa” – se on valhe, jonka tarkoituksena on mustamaalata kansallissosialismia ja aivopestä arjalaisia hyväksymään monikulttuurisuuden politiikkaa. Päinvastoin, kansallissosialistinen yhteiskunta (vakiinnuttuaan) rohkaisisi myös muita rotuja tulemaan tietoisiksi omasta identiteetistään ja yksilöllisyydestään ja perustamaan omia etnisiä valtioita, jotka keskittyvät kukin oman rotunsa hyvinvointiin ja kehittämiseen.

Nykyiset kansallissosialismin vastustajat eivät ole muut rodut vaan ne ihmiset, puolueet, ryhmät ja hallitukset, jotka haluavat heikentää arjalaista identiteettiä ja kulttuuria toimimalla sosiaalisesti ja poliittisesti valkoisia heikentävällä tavalla.

Koska kansallissosialismi on ilmentymä valkoisten jaloista puolista, se myös edustaa kaikkea hyvää ja sivistynyttä valkoisissa; esimerkiksi kunniaa, uskollisuutta ja velvollisuutta. Kansallissosialismi edustaa myös inhimillisyyttä; ihmisyyden ydintä, miten meistä tuli ajattelevia olentoja (rotujen evoluutio) ja mitä tässä kehityksessä tulisi varjella – rotua ja rodullisia piirteitä yksilöissä.

Periaatteessa kansallissosialismi pyrkii luomaan valkoisen kotimaan, jossa vallitsee sellainen sosiaalinen, poliittinen ja hengellinen ilmapiiri, joka mahdollistaa sivistyneiden yksilöiden menestymisen. Kansallissosialismi pyrkii rohkaisemaan sivistynyttä käytöstä, koska se haluaa luoda sivistyneen elämäntavan valkoisille. Siksi kansallissosialistit puolustavat ja edustavat sitä jaloa idealismia, joka on tärkeää sivilisaatiolle.

Kansallissosialismin tavoite on paremman tulevaisuuden luominen valkoisille. Kansallissosialisteja motivoi aito huoli omasta kansastaan, perinnöstään ja kulttuuristaan. He tahtovat ylevän idealisminsa käyvän toteen. Se on positiivista, tervettä ja sivistynyttä.

Kansallissosialismi toivoo valkoisten toteuttavan sen kohtalon, jonka luonto on heille heidän uskomuksensa mukaan antanut. Tämä kohtalo koskettaa valkoisia ja vain valkoisia. Se ei vaadi muiden rotujen tuhoamista vaan valkoisen isänmaan perustamista sekä oikeanlaisen elämäntavan oppimista ja siten uuden, aiempaa loistokkaamman sivilisaation syntymistä.

Kansallissosialismin välitön päämäärä on tehdä selväksi valkoisille hyvyys, jalous ja ne toiveet ja tavoitteet, joita meillä valkoisilla on sydämissämme. Mitä vihollisemme sitten sanovatkin, mitä heidän propagandansa julistaakin, tämä on se totuus kansallissosialismista, jota he epätoivoisesti yrittävät tukahduttaa.

Rakasta rotuasi!

2 KOMMENTIT

  1. Tämä artikkeli pitäisi näyttää jokaiselle, jonka juutalainen on aivopessyt ja saanut uskomaan omia valheitaan. Kansallissosialismi kunniaan!

Comments are closed.