Koti Kansallissosialismi.com Valkoista valtaa – sitähän meillä on

Valkoista valtaa – sitähän meillä on

0

Artikkeli käsittelee kansallissosialistin näkökulmasta tilannetta USA:ssa, jossa maan enemmistörotu – valkoiset – on hiljaa hyväksymässä “poliittisesti korrektia ajattelua”, jota erityisesti juutalaistunut media viljelee. Onko “valkoinen valta” todella vastaus rotumme pelastamiseen?

“Voit ostaa valkoisen miehen kehuilla, puhumattakaan 60 000 dollarilla vuodessa!” Nämä sanat kuvaavat kunnallisen koulujärjestelmän opettajan turhautuneisuutta Yhdysvalloissa hänen seurattua vuosien ajan pääasiassa valkoisten hallintovirkailijoiden ja opettajien ehdottomasti tukevan ja panevan käytäntöön jokaista uutta lausuntoa poliittisesta korrektiudesta, joka on noussut maassa lähes uskonnon asemaan. He eivät piittaa seurauksista tai logiikasta. Tätä on White Power, maan enemmistörodun harjoittama valkoinen valta tänä päivänä.

Sanat White Power komeilevat valkoisessa rotutietoisessa kirjallisuudessa, julisteissa ja tarroissa. Ne rikastuttavat puhelinviestejä, tatuointeja ja kansallissosialistisia tervehdyksiä. White Power on symbolina rotutietoisen liikkeen yleismaailmalliselle vaatimukselle, toivona ja määränpäänä pelastus tästä hulluksi muuttuneesta maailmasta. Vitsi kuitenkin on se, että Yhdysvalloista todella löytyy valkoista valtaa, kuten on löytynyt siitä lähtien, kun monikulttuurisuus on pistänyt maailmankirjat sekaisin.

On aika kohdata tosiasioita. Useat juutalaisaktivistit mielellään huomauttavat Bill Clintonin olevan yhtä valkoinen kuin hekin, kuten kaikki maan presidentit Clintonia ennenkin. USA:n historiassa on maan senaatti tai edustajainhuone ollut enimmäkseen valkoinen, kuten myös valtion poliisilaitokset, esimerkiksi FBI. Liittovaltion virkavalta on suurimmaksi osaksi valkoinen (kaikki värillisetkin siellä ovat saaneet työnsä liittovaltion valkoisen hierarkian kautta). Myös tuomioistuimet ovat enimmäkseen valkoisia, kuten myös äänestäjät ja veronmaksajat. Jopa median edustajistossa on tarpeeksi valkoisia vastustamaan nykyistä juutalaisvaikutteista käytäntöä. Kaiken lisäksi Yhdysvalloissa on enemmän varakkaita valkoisia kuin juutalaisia tai muitakaan ei-valkoisia. Kaikki vihollisemmekin siis myöntänevät, ettei tämä ole enempää tai vähempää kuin White Poweria, valkoista valtaa!

Tosiasia siis on, että USA:ssa on tarpeeksi valkoisia äänestäjiä ja valkoisia johtavissa asemissa laittamaan jokainen juutalainen, musta, aasialainen, latino yms. seuraavaan lähtevään laivaan. Silti lähes jokainen valkoinen tukee yhä useampien muunrotuisten maahanmuuttoa ja näin ehkä tietämättään riistää valkoisilta veljiltään vaikutusmahdollisuutta – joko suoralla vallankäytöllä (hallitus, poliisi, rahallinen vaikuttaminen) tai näennäisellä välinpitämättömyydellä (äänestäjät). Nykyinen tilanne USA:ssa on seurausta yli 200 vuoden valkoisesta vallasta. Miten juutalaiset ym. mahtavatkaan nauraa kuullessaan amerikkalaisten rasistien huutavan “White Power!”. Sitä mukaa, kun maan hallitus, oikeuslaitos, virkavalta ja poliisi työllistävät ulkomaalaisia, saavat valkoihoiset kansalaiset sanoa hyvästi valkoiselle vallalle.

Ehkäpä tämä olisi vain hyväksi? Jospa silloin useammat valkoiset alkaisivat ajatella asemaansa? Yhdysvalloissa todellakin on White Poweria kuten edellä on jo todettu, mutta se näyttää vain toimivan väärällä tavalla. Adolf Hitler toi esiin vastauksen seuraavassa: “Heti, kun itsekkyydestä tulee kansan määrääjä, luhistuvat järjestyksen rakenteet, ja omaa onnea tavoitellessaan ihminen putoaa taivaasta todelliseen helvettiin.” Tänä päivänä monet valkoiset ovat itsekkäitä ja itseensä uppoutuneita, ei ainoastaan rahan tavoittelussa vaan myös siinä, mitä tulee yhteiskunnalliseen asemaan tai imagoon.

Tässä itsekkyyden tilassa heitä voi helposti manipuloida ja kontrolloida yksinkertaisilla kehuilla ja kohteliaisuuksilla, jotka koskevat heidän asemaansa, valtaansa, identiteettiään, koulutustaan tai älykkyyttään. Niin yksinkertaista se on, mutta se toimii! Tällä tavoin (unohtamatta palkankorotuksia) yliopistojen hallinto, lehtorit ja opiskelijat manipuloidaan tämän järjettömän poliittisen suunnan hyväksymiseen, omaksumiseen ja jälleen eteenpäin opettamiseen uutena valtionuskontona! Tätä on White Power Yhdysvalloissa.

Myös maan työväenluokka on yhtä vaikutusaltis. Ihmiset ovat itsekeskeisiä, uppoutuen omaan asemaansa ja älykkyyteensä. Televisio ja elokuvateollisuus ruokkivat entisestään tätä ajattelutapaa, saaden ihmiset tuntemaan “poliittisesti korrektin ajattelun” hyvin tyydyttävänä, puhumattakaan sosiaaliturvasta, vakuutuksesta ja eläkkeestä! Tätä on White Power maassa tänään. Enemmistö USA:n valkoisista on liian omahyväisiä murehtiakseen lastensa hyvinvointia, saati sitten omaa kansaansa tai rotuansa.

Itsekkyyttä esiintyy valitettavasti myös valkoisessa rotutietoisessa liikkeessä. Lähes yhden yön aikana tuhosi kourallinen “Hollywood-natseja” vuosien huolellisen ja onnistuneen työn, jolla pyrittiin musertamaan vääristynyt media ja osoittamaan Kalifornian piirikunnan asukkaille kansallissosialistien todellinen luonne. “Uusnatsit” pyyhkäisivät typerillä lipun poltoillaan, uhkailuillaan ja väkivallallaan (joka kohdistui valkoisiin naisiin!) pois kaiken, jonka rotutietoiset aktivistit olivat saaneet aikaan.
Tämä epäarjalainen “uusnatsitapahtuma” ei edes ollut suunnattu värillisille, juutalaisille tai vasemmistolaisille. Kyseisessä piirikunnassa on valkoinen enemmistö, etenkin kaupungissa, jossa tapahtuma järjestettiin. Tämä lapsellinen temppu oli suunnattu vain ja ainoastaan valkoihoisille, joista suurimmalla osalla ei ollut minkäänlaista kiinnostusta suurkaupunkien rotuongelmia kohtaan. Tapahtuman seuraaja saattoi nähdä, että kaikki oli tarkoitettu vahvistamaan poliittisesti korrektia ajattelua, valkoisten vääristynyttä itsetuntoa. Nyt piirikunnan asukkaat eivät enää halua kuullakaan koko kansallissosialismista. Tätäkö on White Power?

Jos haluamme selviytyä valkoisena, arjalaisena rotuna, on osan meistä noudatettava Adolf Hitlerin suuntaviivoja ja päästävä eroon itsekkyydestä. Kansan ja rodun hyvinvoinnin on oltava etusijalla, ei henkilökohtaisten mieltymysten. Tämä ei ole White Poweria, tämä on kansallissosialismia! Tämä “vallankumous ajattelussa”, korkeampi idealismi Kansa-tietoisuudessa, loi aikoinaan kansallissosialistisen Saksan sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin. Selvitäksemme meidän on alettava rakentaa vankkaa tietoisuutta kansastamme, ensin omassa elämässämme, sitten opettamalla muita jo rotutietoisia henkilöitä, ja lopulta tarjoamalla sitä niille, jotka ovat pettyneet itsekeskeisyyteen ja sen kasvattamiseen. Ainakin Yhdysvalloissa tulisi korvata kyseenalainen ja mustien naurama “White Power” -slogan yhdellä sanalla, joka käsittää rotutietoisen ajattelun assosiaatiot ja viestin uudesta ajasta: Folk! Kansa!