Koti Artikkelit Kansallinen taistelu Theodore Kaczynskin ajatuksia vallankumouksesta

Theodore Kaczynskin ajatuksia vallankumouksesta

27

Theodore Kaczynski alias Unabomber on yhdysvaltalainen syväekologi, joka lähetteli kirjepommeja 1970–90-luvuilla teknologisen yhteiskunnan pioneereja vastaan. Kansallinen Vastarinta käsittelee tässä artikkelissa Unabomberin vuoden 2016 kirjan lukua kolme, joka liittyy vallankumouksellisen toiminnan ennakkoehtoihin.

Kaczynski istuu elinkautistaan Coloradon supermax-turvallisuusluokitellussa ADX Florence -vankilassa, josta hän kirjoitti Suomen tunnetuimmalle syväekologille Pentti Linkolalle, mutta sääksmäkeläinen kalastaja ei viitsinyt vastata englanninkieliseen postiin. Artikkeli ei ole kannanotto Kaczynskin toimintatapojen tai hänen esittelemän teknologiavastaisen yhteiskuntamallin puolesta; Vastarintaliikkeen yhteiskunnallisesta mallista voit lukea sen sijaan poliittisesta manifestistamme TÄÄLLÄ.

Kirjassaan Kaczynski asettaa sääntöjä, jotka hänen mielestään “jokaisen radikaalia yhteiskunnallista muutosta ajavan tahon tulisi tiedostaa”. Säännöt eivät ole yleispäteviä eivätkä kaikenkattavia, mutta kuitenkin jotain, minkä huomioimatta jättäminen olisi radikaalille liikkeelle kohtalokasta. Sääntöjen noudattaminen ei Kaczynskin mukaan tietenkään takaa vallankumouksen onnistumista.

1. § Muuttaakseen yhteiskuntaa jollain tapaa täytyy liikkeen asettaa yksi selvä ja konkreettinen tavoite, jonka saavuttaminen saa aikaan halutun muutoksen.

Radikaalit liikkeet houkuttelevat ihmisiä, jotka saattavat olla aikeissaan vilpittömiä mutta joiden päämäärät vastaavat huonosti liikkeen päämääriä. Siitä johtuen liikkeen alkuperäiset päämäärät hämärtyvät tai vääristyvät kokonaan. Tätä vääristymää pystytään ehkäisemään parhaiten, kun on olemassa vain yksi selvä tavoite. Mao suositteli etsimään konfliktitilanteista pääasiallista ristiriitaa. Sen löytäminen osoittaa yleensä yhtä tiettyä päämäärää kohti. Kansallissosialistisessa kontekstissa se ristiriita on George Lincoln Rockwellin mielestä rotumme olemassaolon turvaaminen – mutta mitä se käytännössä tarkoittaisi?

Lenin, Napoleon ja Clausewitz ovat osoittaneet, että on parasta keskittää voimansa yhteen kriittisimpään tavoitteeseen sen sijaan että energiaa tuhlattaisiin lukemattomiin pieniin ja ilman mitattavaa vaikutusta oleviin päämääriin.

Esimerkkejä strategisesti erityisen huonoista tavoitteista ovat vapaus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, ympäristön suojeleminen ja selviytyminen. Nämä ovat kaikki liian epäselviä ja abstrakteja tavoitteita. Niissä kaikissa voi huijata itseään, että kehitystä tapahtuu haluttuun suuntaan, vaikkei mitään objektiivista kehitystä olisi tapahtunut. Esimerkiksi amerikkalaiset poliitikot sanovat aina puolustavansa “vapautta” huolimatta siitä, millainen Amerikan tosiasiallinen arkielämä on ihmisille. Kaikki, mitä he tekevät ulkomailla, voidaan katsoa “vapauden puolustamiseksi”, jonka useimmat amerikkalaiset hyväksyvätkin selitykseksi.

2. § Jos liike haluaa muuttaa yhteiskunnan, sen tavoitteen tulee olla sellainen, että sen saavutettuaan yhteiskunta ei voi enää palata entiselleen.

Tavoitteen pitää olla sellainen, että sen saavutettuaan yhteiskunta ei enää vaadi liikkeeltä enempää, vaan pysyy itsestään muutetussa tilassa. Tässä Kaczynski osoittaa seemiläistä ajattelua pyrkiessään löytämään lopullisen ratkaisun elämän impermanenssin ongelmaan. Arjalainen ajattelu lähtisi orgaanisesta luonnon kiertokulkuun perustuvasta ikuisen taistelun periaatteesta, kun taas viholliselle on tyypillistä pyrkiä saattamaan yhteiskunta tilaan, josta se ei enää koskaan pääse mitenkään pois; se on myös nykyisen “välttämättömän” ja “liian iso kaatuakseen” – yhteiskunnan totalitaristinen luonne.

Rotumme olemassaolon turvaaminen ei välttämättä ole strategisesti tarpeeksi selvä tavoite, eikä sitä voi siinä tapauksessa ottaa tavoitteeksi sen enempää kuin ikuista elämääkään. Siksi kansallissosialistin on otettava tavoitteekseen jotain konkreettisempaa, jotain, jolla konkreettisesti parannetaan rotumme selviytymisen mahdollisuuksia pysyvästi.

Kaczynskin mukaan jokainen valtaa saanut radikaali liike tulee korruptoitumaan [toinen seemiläinen ajatus: ikuinen lankeemus], kun sen alkuperäiset johtajat kuolevat tai lopettavat aktiivisen toimintansa. Korruptoitumisella tarkoitetaan sitä, että liikkeen johtajat pyrkivät saamaan henkilökohtaisia etuja sen sijaan, että he pyhittäisivät elämänsä puhtaasti liikkeen tavoitteille. Sen takia tavoitteen saavuttamisella täytyy olla lopullisia vaikutuksia, koska jos niitä ei ole, niin kaikki saatu hyöty menetetään.

Kun liike saa valtaa, se kykenee rekrytoimaan myös ei-radikaaleja ihmisiä jäsenikseen, minkä vuoksi liike korruptoituu. Liike voi myös saada niin paljon valtaa, että se pystyy tarjoamaan sosiaalista statusta ja valtaa myös yleisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa, minkä johdosta ehdot korruptoitumiselle ovat täyttyneet.

3. § Kun tavoite on valittu, on välttämätöntä valita pieni vähemmistö sen toteuttamiseksi muullakin tavalla kuin saarnaamisella ja ideoiden levittämisellä. Toisin sanoen: vähemmistön täytyy organisoitua käytännön toimintaan.

Me kaikki tiedämme, kuinka mahdotonta on saada suostuttelemalla muutettua jonkun mielipide. Propaganda ei itsessään pysty muuttamaan pysyvästi ihmisten käyttäytymistä, ellei kyseessä ole pieni vähemmistö. Niin kauan kuin liike ei kykene käyttämään sanoja vahvempia keinoja, täytyy sen pysyä lukumäärältään hyvin pienenä vähemmistönä.

Esimerkiksi vallankumouksellisten ja uskonnollisten meemien levitessä annetaan yleensä liikaa painoarvoa sille, kuinka “ajatukset” muuttivat historian kulkua – todellisuudessa ajatukset ovat usein vain muotoutuneet alkuperäisten instituutioiden päälle. Siksi esimerkiksi kristinuskoon käännyttäessä kristinusko säilytti pakanallisia piirteitä, ja abstraktin kommunistisen ajattelun dogmit eivät kyenneet muuttamaan inhimillisiä ja sosiaalisia lainalaisuuksia.

Kaikesta huolimatta ideoiden ja propagandan täytyy kuulua liikkeeseen, sillä ilman niitä se ei voi Kaczynskin mukaan onnistua. Propagandistien ja aktivistien ei tarvitse olla samoja henkilöitä. Ilman propagandisteja ja ajattelijoita käytännön aktivistit ovat vaarassa vääristää ideat ja korruptoida koko liikkeen.

Kaczynski pitää käytännön tekemistä nykyään huomattavasti vaikeampana asiana kuin ajatustason vaikuttamista. Nykyään ideoista on ylitarjontaa, ja radikaalit ideat saavat ihmiset joko haukottelemaan tai närkästymään; osalle ideat ovat pelkkää ajanvietettä. Sen lisäksi, että “uudet” ideat eivät enää saa aikaan voimakkaita reaktioita, ihmiset ovat lisäksi mukavuudenhaluisia, passiivisia ja oppineet avuttomiksi.

4. § Pysyäkseen uskollisena tavoitteelleen radikaalin liikkeen täytyy kehitellä keinoja pitää poissa kaikki epäkelvot henkilöt, jotka yrittävät liittyä mukaan.

Liike joutuu luultavasti odottamaan pitkiä aikoja oikeaa tilaisuutta. Se ei tarkoita sitä, että liike voisi vain rentoutua ja olla tekemättä mitään, koska vain kova työnteko voi tuottaa sellaisen vallankumouksellisen joukon, jolla on tosipaikan tullen mahdollisuudet toteuttaa tavoitteensa. Lisäksi pelkkä odottaminen ei riitä, koska tilaisuuksia ei välttämättä tule lainkaan, ellei niitä itse järjestetä.

Liike, joka vaipuu apatiaan tai kutistuu, on vaarassa kuolla pois. Liikkeen jäsenten täytyy osallistua aktiiviseen toimintaan, tai he kyllästyvät ja häipyvät. Koko ajan liikkeen on kuitenkin pidettävä tavoitteensa muuttumattomana, ja siksi epäkelpoja jäseniä ei voi sallia.

5. § Kun liikkeestä on tullut tarpeeksi vahva saavuttaakseen päämääränsä, täytyy sen toteuttaa se niin nopeasti kuin mahdollista ennen kuin alkuperäiset vallankumoukselliset ovat kuolleet tai muuttuneet passiivisiksi.

Esimerkkejä epäonnistuneista ekologisista liikkeistä

Kaczynski ei sano, että meidän pitäisi orjallisesti noudattaa sääntöjä, sillä niihin on poikkeuksia. Hän antaa kuitenkin esimerkkejä siitä, kuinka ekologiset liikkeet ovat epäonnistuneet juuri siitä syystä, että ne ovat jättäneet kyseiset kohdat huomioitta.

Esimerkkinä Kaczynski ottaa uusluddiittisen Chellis Glendinningin teoksen Notes Toward a Neo-Luddite Manifesto (1990). Glendinningin tavoitteet ovat pitkiä ja monimutkaisia, ja useimmat päämääristä ovat toivottoman epämääräisiä. Esimerkiksi:

“Haluamme rakentaa teknologioita, joissa poliittiset, moraaliset, ekologiset ja tekniset asiat auttavat elämää Maan päällä.”
“Haluamme orgaanisia ja biologisia teknologioita – – jotka saadaan suoraan luonnollisista malleista ja järjestelmistä.”
“Haluamme hajautettuja sosiaalisia teknologioita, jotka kannustavat osallistumaan, ottamaan vastuuta ja voimaantumaan.”

Lainaukset ovat räikeässä ristiriidassa 1. §:n kanssa. Jos vastustus olisi olematonta, niin nämäkin ehkä pystyttäisiin saavuttamaan, mutta teknologisessa järjestelmässä ovat vastassa voimakkaat, määrätietoiset, väsymättömät ja lukuisat syvästi sitoutuneet tutkijat, insinöörit ja ylläpitäjät. Kaiken lisäksi luddiittista vallankumousta estää vallitseva epätoivoinen kilpailu suuryritysten välillä. Riippakivinä perässä ovat vielä kyseisestä järjestelmästä riippuvaiset kuluttajat. Näitä vastustajia ei mitenkään päihitetä mitäänsanomattomalla liirumlaarumilla.

Lainaukset rikkovat myös 5. §:ää, koska kyseisten “teknologioiden” kehittäminen kestäisi lukemattoman kauan ja vaatisi systemaattista kehitystyötä, jopa sen jälkeen, jos liike saisi absoluuttisen vallan. Koko manifestissa ei mainita mitenkään 3. §:n mukaista organisoitumista ja siitä johdettavaa käytännön toimintaa.

Tuollainen uusluddiittinen liike korruptoituisi ja sen aikaansaamat muutokset, huomioon ottaen vastustajien olemassaolo, eivät olisi lopullisia. Kilpailu ei tule häviämään, eikä insinöörien kiinnostus nykyisten haitallisten teknologioiden kehittämiselle ole poistumassa.

Toisen syväekologin, Arne Naessin, tavoitteet eivät ole yhtään sen konkreettisempia:

“Seuraavien vuosien tärkeä tavoite on – – hajauttaminen ja eriyttäminen keinoina lisätä paikallistason autonomiaa ja lopulta keinoina kehittää ihmisen persoonan rikasta potentiaalia.”

Kuulostaa erittäin kauniilta, mutta käytännön tavoitteena ehdotus on merkityksetön. Välitavoitteet “hajauttaminen” ja “eriyttäminen” eivät ole täysin merkityksettömiä, mutta ne ovat silti liian epämääräisiä tehokkaan liikkeen tavoitteiksi.

Naess näkee suurten ja hierarkisten yhteiskunnan rakenteiden hajottamisen olevan mahdollista vähä vähältä. Hän ilmeisesti luulee, että “syväekologia” kestää sen pitkän prosessin ajan korruptoitumatta, toisin sanoen hän rikkoo 5. §:ää. Hänen ehdotuksensa ei myöskään millään tavoin (edes suhteellisesti mitattuna) olisi lopullinen. Hänen visiossaan maailmaan jää vielä kehittynyttä teknologiaa, jota Kaczynski vastustaa, ja siten teknologinen yhteiskunta voisi milloin tahansa palata takaisin ja kumota kaiken syväekologisen edistyksen, jota liike sai aikaan.

Kaiken kukkuraksi Naess, kuten Glendinning, näyttää luulevan, että maailma voidaan pelastaa saarnaamalla, sillä hän ei implikoi mitenkään, että tarvittaisiin syväekologisten aktivistien käytännön toimintaa vallankumouksen toteuttamiseksi.

Kaczynskin mielestä samat asiat voi sanoa suuresta joukosta “turhanpäiväisiä” syväekologeja, mukaan lukien Ivan Ilich, Jerry Mander, Kirkpatrick Sale, Daniel Quinn ja John Zerzan. Koko syväekologinen ajattelu kärsii siitä, että he pystyvät elävästi kuvaamaan modernin teknologisen järjestelmän kauhuja, mutta he eivät osaa tehdä mitään realistista toimintasuunnitelmaa.

Unabomberin syväekologinen tavoite

Kaczynskin oma suunnitelma on yksinkertainen. Hän pitää teknologista järjestelmää Maon kuvaamana pääasiallisena ristiriitana. Hänen tavoitteenaan on tuhota järjestelmä keinolla millä hyvänsä.

Hänen visiossaan sääntöjä noudatettaisiin seuraavasti:

1. §: päämäärä on tarpeeksi selvä ja konkreettinen.
5. §: Liike pystyisi kasvettuaan tarpeeksi tuhoamaan järjestelmän. Tuhoaminen on aina helpompaa kuin uuden rakentaminen.
2. §: Jos järjestelmä tuhottaisiin, sen vaikutus olisi ainakin hyvin pitkän aikaa peruuttamaton. Uuden teknologisen järjestelmän rakentaminen veisi satoja vuosia, tai joidenkin syväekologien mukaan sitä ei enää koskaan pystyttäisi rakentamaan, sillä nykyinen järjestelmä ei ole välttämätön ja sen nousussa on ollut mukana monia erittäin suuria sattumia ja poikkeuksellisia henkilöitä.
4. §: Liikkeen pitäisi estää sopimattomia ihmisiä liittymästä. Tällä Kaczynski tarkoittaa lähinnä “vasemmistolaisia” persoonia, jotka takertuvat liikkeisiin silkasta protestoimisen tarpeesta. Liike voisi toteuttaa tämän hyökkäämällä jatkuvasti vasemmistolaisia uskomuksia, päämääriä ja ajatuksia vastaan.
3. §: Organisoituminen konkreettisen toiminnan ympärille on vaikein tehtävä, eikä Kaczynski pysty antamaan sille helppoja ohjeita. Kirjan kappaleessa neljä hän kuitenkin yrittää piirtää joitain suuntaviivoja syväekologisen liikkeen organisointiin.

Kirjallisuutta:

Kaczynski, T. 2016. Anti-Tech Revolution: Why and How. Fitch & Madison Publishers.
Kaczynski, T. 2010. Technological Slavery. Feral House.
Kaczynski, T. 2005. Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus. Savukeidas.
Linkola, P. 2005. Voisiko elämä voittaa: ja millä ehdoilla. Tammi.
Kylänpää, R. 2017. Pentti Linkola : ihminen ja legenda. Kustannusosakeyhtiö Siltala.

27 KOMMENTIT

 1. Ja kohta punarkit sun muut viisaammat tahot kiljuu kuorossa, kuinka PVL yllyttää kannatajiaan aloittamaan pommipakettikampanjan…

  • Mutta positiivista, että Suomen posti, tai mikä se nyt ikinä tänä vuonna onkaan…tarjoaa Posti Green-palvelun, jolloin kirjepommista aiheutunut hiilidioksidi neutraloituu postin muiden ympäristöhankkeiden ansiosta

   • Vielä kun käyttää biologisia räjähteitä ja kierrätysmateriaaleja, jokaisen aidosti punavihreän pitäisi olla iloinen mossahtaessaan taivaalle niinkin puhtailla papereilla… 😀

 2. Eipä koskettanut minua tuon äijän horinat. Hyvä ettei Linkola fiksuna miehenä vastannut. Liekö edes lukenut moista sontaa.

  A propos, juutalaiset eivät ole seemiläisiä, vaan niitä olemme me valkoiset eurooppalaiset. Juutalaisten koko historia on varastettu; valhetta. Synagogassakin luetaan talmudia eikä tooraa (VT:sta varastetut neljä ensimmäistä kirjaa), jos ei ole vieraita mökissä.

  Talmudissahan on sitten ihan eri tarinat.

  Ei ehkä tämänkaltaisia artikkeleita enempää. Meni ohi.

  • No mitä suunnitelmaa Linkolalla on? Ei juuri mitään. Linkola osaa vain valittaa, mutta myönnettäköön että hän valittaa aika kauniisti. Valittamisesta on kuitenkin vielä valovuosi matkaa siihen että oikeasti tehtäisiin jotain.*

   Järjestelmä ei pelkää valittamista. Linkolastakin on tullut lähinnä “meemi”, vaikka hän on kansallinen sankari niin kuitenkaan melkein kukaan ei seuraa häntä. Yksi hullu erakko lisää. Linkola on malliesimerkki siitä kuinka “tiedottaminen” ei oikeastaan loppupelissä tee yhtään mitään. Jokainen varmaan tietää että tupakointi on vaarallista, alkoholi on myrkkyä, jne. Propagandalla pääsee vain tiettyyn rajaan asti, ja Linkola ei ole saanut juuri mitään konkreettista aikaan. Hänen ansiostaan sadattuhannet tietävät termin “syväekologia” — mutta se ei vielä tee vallankumouksesta yhtään todennäköisempää, jos sen tiellä seisovan järjestelmän hajottamiseksi ei ole edes käytännön suunnitelmaa.

   *Linkolan ostamat metsät ovat ihan OK juttu, mutta tietysti järjestelmä voi pahan skenaarion tullen pakkolunastaa mitä tahansa, joten siinä mielessä aika laiha ja pysymätön lohtu.

   • Linkola elää niin kuin saarnaa ja vice versa. Mies syö merikotkan rantakalliolle tiputtaman lohen parin päivän päästä, kun kotka ei sitä tullut enää varmasti hakemaan. Myös metsästä löytämänsä kuolleen variksen on syönyt. Netistä löytyy klippejä paljon herrasta, joista saat hyvän kuvan hänen persoonastaan ja ideologiastaan. Kirjoja tämä nuorempi sukupalvi tuskin enää lukee.

    Hänellä on mahtava, empiirinen tietämys asioista — ei pelkästään luonnosta. Äärimmäisen viisas mies, jota päättäjienkin tulisi kuunnella. No, paitsi etteiväthän nämä meidän huorat mitään päättäjiä ole. En minä itsekään nuorena ihan täysin Linkolan kirjoitusksista kaikkea hiffannut, mutta nyt vanhempana ymmärrän niin kipeän hyvin.

  • Olen myös kuullut niin, että heillä eri juttuja nimitetään Tooraksi ja sitten muut luulevat, että Toorasta uhuttaessa tarkoitetaan sitä, mitä kristityt tarkoittavat sillä. Voisiko joku selventää?

   • Toora on Vanhan testamentin neljä ensimmäistä kirjaa. Jutkujen koko historia (Egyptin orjuudesta vapautuminen jne.) on pelkkää sepitettä. Tuolla em. tapahtumalla oikeuttavat sen, ettei yhdenkään juutalaisen tarvitse enää oikeita töitä tehdä, vaan muiden tulee palvella heitä. Samalla tavalla “holokausti” on läntisen maailman koko mädän moraalisen selkärangan ydin, jonka ympärille kaikki muut valheet, riisto ja ryöstäminen kietoutuvat.

    Talmudissa ei-juutalaisista (kristityt mukaan lukien):

    1. Keritoth 6b: Ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.

    2. Kiddushin 68a: Ei-juutalaiset ovat eläimiä, aaseja.

    3. Midrash Talpioth 225d: Jehova (Jumala) loi ei-juutalaiset ihmisen muotoisiksi, niin ettei eläinten muotoisten eläinten tarvitse palvella juutalaisia. Ei-juutalainen (esim. kristitty) on niin ollen ihmishahmon omaava eläin, jonka on palveltava juutalaista yötä päivää. Heitä ei voi koskaan vapauttaa tästä palvelusta.

    4. Shene Lukohoth Haberith: Vaikka maailman kansat ulkonaisesti muistuttavat juutalaisia, he ovat varsinaisesti vain apinoita ihmisiin verrattuna.

    5. Ketuboth 111a: Ei-juutalaiset ovat kansaa, joka on kuin aaseja – orjia, jotka katsotaan isännän omaisuudeksi.

    6. Jebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä.

    Jne.

    • “Toora on Vanhan testamentin neljä ensimmäistä kirjaa.”

     Toora on VT:n viisi ekaa kirjaa:

     Genesis
     Exodus
     Leviticus
     Numbers
     Deuteronomy

     Unohdit näköjään yhden.

 3. Hyvin tuossa kyllä painotti juuri niitä vaaran paikkoja mihin tähän mennessä kaikki puolueet yms. järjestäytynyt organisaatio on romuttunut, tässä on se sudenkuoppa:
  *Kaczynskin mukaan jokainen valtaa saanut radikaali liike tulee korruptoitumaan [toinen seemiläinen ajatus: ikuinen lankeemus], kun sen alkuperäiset johtajat kuolevat tai lopettavat aktiivisen toimintansa. Korruptoitumisella tarkoitetaan sitä, että liikkeen johtajat pyrkivät saamaan henkilökohtaisia etuja sen sijaan, että he pyhittäisivät elämänsä puhtaasti liikkeen tavoitteille. Sen takia tavoitteen saavuttamisella täytyy olla lopullisia vaikutuksia, koska jos niitä ei ole, niin kaikki saatu hyöty menetetään.*
  Hyvänä vertauksena voidan ottaa AY-liike, joka on korruptoitunut hyvän aikaa sitten ja johtajisto on keskittynyt vain omien etuisuuksien nostamiseen sekä haalimiseen, se myös heijastuu sihen mitä murusia he tarjoavat liitoon kuuluville; etuisuuksia jäsennyydestä, alennuksia lomamatkoista (Best Western etc.), polttoaineista, ostoksista tietyistä liikkeistä (S-ketju), vakuutuksista (ennen kaikkea vapaa-ajan ja henkivakuutuksista) yms. vaikka loppupelissä jäsen itse maksaa nämä “etuudet” itselleen jäsenmaksuissa. Siksi ponnekkuus ajaa työläisten/jäsenien etuja on hyvin valjua ja suorastaan tehotonta, minkäänlaisia todellisia painostuksia hallituksen ja ministerien päätöksiin ei tehdä, vain näennäisiä kuten suomen poliittinen demokratiakin.

  • Tämän vuoksi askeetikot olivat vanhaan hyvään aikaan ihannehallitsijoita. Heiltä kiellettiin omaisuuden haaliminenkin, heiltä kiellettiin naiminen, heiltä kiellettiin lihansyönti, heiltä kiellettiin kaikki se mikä edusti materialismin koukkuja. Vain absoluuttisesti ja henkisesti nöyrä oli kelpo kaitsemaan alamaisiaan. Tällainen ihminen, jolla ei ollut käytännössä mitään omaa egoa oli korruptoitumaton ja täydellisen kykenevä tehtäväänsä. Hän oli kansana henkinen johtaja, maanpäällinen jumalan sijainen. Siis ihan oikea sellainen, eikä mikään halpa feikki kopio kuin roomalais-katolilaisen kirkon “jumalan sijainen” paavi on. Nykyäänhän se on ihan päinvastoin, mitä ahneempi pyrkijä sitä ylempänä brutaalisti keinottelemassa ja väkipakolla hallitsemassa vastahakoisia orjiaan. Askeetikot makaavat katuojissa tajunnan hämärissä kun eivät kestä materiaalisen maailman odotuksia. (Vitsi! Ei jokainen juoppo tai kylähullu ihan Keisari kuitenkaan ole).

 4. Jos ei nyt aivan vallankumousta halua toteuttaa, mutta pienet tihutyöt kiinnostava, niin ohjeita voi hakea vaikkapa sivustolta
  http://destructables.org/
  — Radical Antifa website details how to injure cops, hold up banks & more

 5. ‘Uuden ihmisen’ luominen on sisäinen projekti. Kaikki yritykset tehdä muutos vain ulkopuolelta tai että muutos on ympäripyöreästi nimetty tavoite, ei tule pitkässä juoksussa onnistumaan. Ei riitä edes hyvä käytös, asiallisuus, fanaattisuus tai periksiantamattomuus, vaikka ovatkin hyviä ominaisuuksia. Kun nykypäivän kansallissosialistilla palaa edellä mainittujen asioiden lisäksi sisällä se tuli kuten niin monilla suurilla ajattelijoita meitä ennen, ihmiset tulevat uteliaiksi ja pysyvät tulen lähellä. Osa seuraa tarkasti heidän esimerkkiään omalla toiminnallaan, mutta osa vie itse liekkiä eteenpäin ‘uusina ihmisinä’. Silloin muutoksesta tulee kestävä. Ei pelkkä kulissi alkuperäisestä ideasta.

 6. Ted on rumiillistuma henkilöstä joka on elänyt “matrixissa”, havahtunut ja heräänyt. Sekä sen jälkeen ryhtynyt järjestelmälliseen vastarintaan. Hän on vielä sen verran älykäs kaveri että ymmärtää valtapelin ja oligarkkien juonen maailmanhallinnasta ja pystyy iskemään sen ideologian heikkoihin kohtiin. Jonka jälkeen järjestelmä sortuu suurimmaksi osaksi itse.

  Mutta mietitäämpä noita pääkohtia esim. saarnaaviin seurakuntiin. Niillä on yksi päämäärä: ikuinen elämä. Eikä se muutu vaikka sukupolvet vaihtuvat. Seurakuntiin tulee koko ajan lisää väkeä koska jokainen osallistuu saarantyöhön ja pyhien kirjoitusten lukemiseen ja ulkoa opiskelemisen. Ei toivotut henkilöt löydetään seurakunnista sillä että liikutaan aina pareittain jolloin toinen valvoo toista ja kertoo rikkomuksista ylemmilleen. Ja kun katsoo saarnaavia seurakuntia niin voi sanoa niiden onnistuneen siinä missä radikaalitkin liikkeet ovat epäonnistuneet.

  Kiinalaiset sanovat: Hitaammat muutokset ovat aina pysyvämpiä. Esimerkkinä vaikkapa kuristajakäärmeet, jotka tiukentavat otettaan aina kun uhri hengittää ulospäin. Näin toimii EU ja näin toimivat oligarkit: Heti kun me herpaannumme/vietämme vapaata, ne tiukentavat määräyksiä ja sääntöjä. Ja kohta meillä ei ole “liikkumatilaa” lainkaan.

  Vastarinnan ja monen monen muun järjetön kannattaa miettiä näitä kohtia. Ja mukauttaa oma toimintansa pääkohdittain vastaamaan “askeleita”. Sekä myös miettiä niitä keinoja joilla haluttuun tulokseen päästään. Sillä päämäärätön toiminta ei palvele ketään. Paitsi vastapuoleta joka saa meidät nousemaan toisiamme vastaan.

  • “Sillä päämäärätön toiminta ei palvele ketään.”
   Nimenomaan. Kansallismielisellä kentällä on sellaisia jotka eivät a) tiedä mitä he tekevät (yksityiskohtaisen tarkasti) tai b) eivät osaisi tehdä mitään vaikka he onnistuisivatkin pääsemään valtaan

   Kaikenmaailman kaveriporukat ja muu patologinen toiminta täytyisi pitää niin erossa vallankumouksellisesta toiminnasta kuin mahdollista. Patologisella tarkoitan sitä, että henkilön oma henkinen tai psyykkinen mielentila on se syy miksi hän on “radikalisoitunut” ja aktivismi on hänelle vain vaihe tai masennuslääke. Samalla tavalla kun on olemassa ihmisiä jotka hakevat kavereita ja parisuhdetta koska eivät voi olla yksin, samoin on ihmisiä jotka tekevät vallankumouksellista työtä vain koska se täyttää heidän oman elämänsä tarkoituksen. Silloin ei yleensä olla kestävillä tai ainakaan rakentavilla vesillä.

   • Asiaa..

    Tämä artikkeli ei kolahtanut, mutta Samulin kommentti on kyllä helmi.

    No oli tuossa artikkelissa jotain kultajyviä..

    [i]”parasta keskittää voimansa yhteen kriittisimpään tavoitteeseen sen sijaan että energiaa tuhlattaisiin lukemattomiin pieniin ja ilman mitattavaa vaikutusta oleviin päämääriin.”[/i]

    Tätä ohjetta kun osaisi noudatta jokapäiväisessä elämässä

 7. Miksi (((Ted))) rupesi kirjepommittamaan ??? Jewnited States of Amerika tukee jo Valittujen maata.

  • Ted oli rauhaa ja luontoa rakastava matemaatikko joka tykkäsi käyskennellä luonnon keskellä. Ja joku kaunis päivä liittovaltion hemmot tuli ja teki autobaanan sen metsän läpi. Ja siitä se sitten lähti. Silloin Ted ymmärsi että luonnon tuhoamiseen pitää tulle muutos. Ja että nykyinen kehityssuunta pitää muuttaa. Jonka jälkeen hän aloitti työnsä.

 8. Oikeuspsykiatri totesi Kaczynskin sairastavan paranoidista skitsofreniaa. Kaczynski suhtautuu kielteisesti kansallissosialismiin. Monet tämän kahjon uhreista oli opiskelijoita, tietokoneliikkeiden omistajia, sihteeri, tutkijoita jne.

 9. He he kansallis sosialistit käsittellee äärivasemmistolaista ekoterroristia tirsk

  • itseasiassa ted halveksi vasemmistoa, helppo on huudella, kun ei ole viitsinyt edes lukea hänen manifestiaan. minä olen lukenut sen

 10. Juutalaisilla on selkeä ohjelma ja he toteuttavat vallankumousta koko ajan. Ohjelman keskeiset tavoitteet:
  1. Ehdoton solidaarisuus omaa ryhmää kohtaan. Mikään rikos ei ole niin suuri, että se johtaisi rikollisen sulkemiseen ryhmästä. Toisaalta pieninkin rikos solidaarisuutta kohtaan tuomitaan ankarasti.
  2. Totuus on valhe ja valhe on totuus, jos se on välttämätöntä ryhmän edun kannalta.
  3. Ainoa moraali on ryhmän etua ajava moraali.
  4. Ryhmä hyökkää järjestelmällisesti kilpailevan ryhmän moraalia ja perimmäisiä arvoja vastaan.
  5. Riidankylvö.
  6. Vihollinen rikotaan mahdollisimman moniin kilpaileviin ryhmiin. Nythän esim. seksuaalista suuntausta pidetään identiteettinä.
  7. Tavoitteita ajetaan yli sukupolvien. Koskaan ei ole valmista.

  Siinä on mallia jokaiselle vallankumoukselliselle liikkeelle.

  Ei dialogia, vain jatkuva, määrätietoinen sota omien etujen ajamiseksi.

 11. Lisäänpä vielä:
  Siinä ei ole mitään hävettävää, että avoimesti ajaa oman ryhmänsä etua. Rohkenisin sanoa, että juuri tämän pitäisi olla ensimmäinen ja ehdoton tavoite.
  Oman kansan etujen ajaminen ja ei ole mitään ideaa jäädä minkäänlaiseen dialogiin siitä, mikä se oma kansa on.
  Oma kansa on se ryhmä ihmisiä, joiden etua liike ajaa. Ja swidun piste.
  Siihen ryhmään on tunkua, jos liike on määrätietoinen ja tinkimätön – siihen kuulumisen pitääkin olla tavoiteltua.

  Paskanjauhaminen joutavuuksista on juuri sitä, mitä perivihollinen haluaa.

  Me olemme kansa!

 12. Kaczynskin toiminta, sekä teoria että käytäntö, on todistettavasti jäänyt merkityksettömäksi. Yksinäinen mies yritti – ja epäonnistui. Ei ole syytä ottaa mallia häneltä koska hänen reseptit eivät toimineet.

  Kansallissosialismi pyrkii Luonnon Lakien noudattamiseen, joten Johtajat eivät voi korruptoitua eli liikaa poiketa alkuperäisestä, l. Luonnonmukaisesta Järjestyksestä. Tässä on kansallissosialismin periaatteellinen ero ihmisten (pahojen sellaisten!) kehittämistä maailmankatsomuksista (marxismi, liberalismi), jotka jo lähtökohtaisesti ovat luonnonvastaisia koska ne kieltävät luonnolliset (l. biologiset) ilmiöt; ja muutenkin nämä pirut muuttivat “säännöt” lennossa, ei ollut yhtään mitään pysyvää heidän absurdisissa petkutusteorioissa. Mutta meidän ohjenuora – Luonnon Lait – pysyvät ikuisesti.

  Mielestäni saatanallinen Lenin oli oikeassa kun määritteli nk. ‘vallankumouksellisen tilanteen’: kun ylhäisö ei voi, ja alhaiso ei halua toimia vanhaan tapaan. Yksittäisillä terrori-iskuilla tätä ei voi saavuttaa. Sen sijaan nykyinen finanssijärjestelmä on se yhdistävä tekijä joka motivoi sekä ylhäisön että alhaison, ja sen aika näyttää jo loppuvan – romahdus on tulossa.

  • Kannattaa tutustua enemmän ko. teoksiin, etenkin uusiin. Hän on nimenomaan tutkinut niitä onnistuneita vallankumouksia Hitleristä Maoon. Olisi outoa sanoa, että NSDAP:n vallankumous epäonnistui?

   Kyseessä ei ole arvio ihmisestä vaan asioista. Se mikä tai millainen ihminen kokoaa yhteen ja tutkii vallankumousten teoriaa on lähes yhdentekevää.

 13. “todellisuudessa ajatukset ovat usein vain muotoutuneet alkuperäisten instituutioiden päälle. Siksi esimerkiksi kristinuskoon käännyttäessä kristinusko säilytti pakanallisia piirteitä”

  Kristinusko ei uskontona ole säilyttänyt pakanallisia piirteitä (niitä ei ole ollutkaan) vaan ihmiset, jotka ovat ainakin esintyneet kristittyinä, ovat niitä (pakanallisia tapoja) harjoittaneet siitä huolimatta että ovat (ainakin ulkoisesti) kääntyneet kristinuskoon. Katolilaisuuteen on kyllä sekoittunut vaikka minkälaisia pakanoppeja, mutta se onkin oma lahkonsa, ja kaukana Raamatun opettamasta kristinuskosta.

Comments are closed.