Koti Artikkelit Ikuinen rintama osa 20: Yhteenveto

Ikuinen rintama osa 20: Yhteenveto

1

Artikkelisarjan viimeisessä osassa kirjoitusten sanoma tiivistetään ytimekkääseen muotoon.

Ulkopuolisten tahojen, viekkaan laskelmoinnin, järkevän mielen, monipuolisen propagandan sekä taidokkaan järjestäytymisen kautta on mahdollista saavuttaa lyhytaikainen menestys sekä väliaikaisia voittoja. Voimat, jotka tähtäävät ihmisten ja kansan elämässä kestävään suojelukseen ja elämän jatkumiseen ovat puolestaan kiinni luonteen peräänantamattomuudessa, veren varassa olevassa sielullisessa ytimessä.

Terveys, viisaus ja ymmärrys, kyky järjestäytyä sekä monet muut luonnon lahjat ovat edellytyksiä sille, että ihmisten teot ja toiminta johtavat menestykseen. Maailman ratkaisevat taistelut taistelevat kuitenkin luonteista kaikkein suurimmat. Ilman syvää luonteellista ja henkistä perustaa on jokainen aikaansaannos vain väliaikainen illuusio, jokainen menestys pakeneva päiväkorento.

Kansan, joka haluaa voittaa taistelun eri poliittisten valtojen ja ideologioiden välillä onkin aivan ensimmäiseksi hitsauduttava yhteen, yhdeksi rintamaksi sisäistä, luonteen päättäväisyyttä. Tämän saavuttamiseksi ei tarvita tekaistuja yrityksiä käännyttää ihmiset monimutkaiseen moraalioppiin tai väkisin laadittuihin dogmeihin. Luonteen arvon perustukset ovat kiinni jokaisen kansan rodullisissa ja vereen sidotuissa edellytyksissä.

Kaikkea tätä suurta, mitä ikuinen rintama tarvitsee – tätä jumalallisten elämänlakien rintamaa, jonka Luoja on kansoihin valanut – on säännöllisesti hoidettava, puhdistettava liasta, suojeltava vierailta hajottavilta elementeiltä ja sitä on toteutettava arkipäiväisessä elämässä. Pohjoiselle ihmiselle elämän tarkoitus löytyykin juuri elämästä itsestään. Samoin kuitenkin myös jumalallisuus hallitsee hänen tietään tässä maailmassa. Jokainen yksittäinen ihminen on osa tätä luonnollista kansanyhteisyyttä. Hänet on velvoitettu noudattamaan tämän yhteisyyden lakeja. Jokainen ihminen on vastuussa omista toimistaan ja teoistaan. Kunnia on hänen johtotähtensä. Mikäli hän syyllistyy johonkin tuomittavaan, on hänen velvollisuutensa tehdä parannus.

Saksalaisen miehen luonteenomainen päättäväisyys ilmenee parhaiten juuri hänen sotilashengessään. Saksalaisen naisen luonne puolestaan kuvastuu hänen tahdikkuudestaan, hienotunteisuudestaan ja huomaavaisuudestaan. Kohtalokkaat ajat vaativatkin usein äärimmäistä urheutta sekä miehiltä että naisilta.

Pohjoinen ihminen suhtautuu elämän kaikkiin suuriin totuuksiin kunnioituksella. Hän löytää luonnollisen ja itsestään selvän suhtautumistavan niin suruun kuin iloonkin. Asioiden juhlistaminen oman yhteisyyspiirin kanssa sekä toisaalta hiljaisten, luovien aktiviteettien puuhasteleminen yksinäisyydessä täyttävät hänen elämänrytmiään. Kehonhuoltoa ja Luojan lahjoista nauttimista saksalainen ihminen käyttää tapana kehittää elämäänsä positiiviseen suuntaan. Selvästi ja yksinkertaisesti, ilman pitkiä moraalisaarnoja myös saksalainen johtajisto ottaa nämä lait esikuvikseen.

Fanatismi ja asiallisuus puolestaan johtavat yhdessä ihmisen ja koko kansan toimintaa elämän ja historian suuriin menestyksiin. Jokaisella yksittäisellä saksalaisella ihmisellä on pyhä velvollisuus astua suurelle, ikuiselle rintamalle saksan kansan luonteenomaisen suuntauksen mukaisesti. Kaikkien, jotka eivät pysty väittämään vastaan poliittisille vastustajille tai vieraille maailmoille on ensin ratkaistava, ovatko he luonteensa puolesta tarpeeksi kasvaneita tämän tekemään.

Kaikkien, jotka käyttävät voimaa ja vahvuuttaan nykyisellä aikakaudella on kuitenkin muistettava, että suuri, ikuinen rintama, saksalaisen ihmisen suojamuuri ratkaisee hänen henkisen ja luonteen arvonsa. Tämä ikuinen rintama on suuri, suora ja selvä, yleismaailmallinen ja elämänmyönteinen. Se seuraa jumalallista luomisjärjestystä, on iloinen ja aurinkoinen, mutta samaan aikaan kova ja voittamaton. Vuosituhansia se oli paikallaan, tänään se on herätetty uudelleen ja se tulee olemaan paikallaan jälleen vuosituhansia.

Alkuperäinen artikkeli(ruotsiksi): https://www.nordfront.se/evig-front.smr

1 KOMMENTTI

  1. Kiitokset suomennoksista. Tästä on ollut paljon ammennettavaa.

Comments are closed.