Koti Artikkelit Hitler ja pankkiirit: korko-orjuuden murtaminen

Hitler ja pankkiirit: korko-orjuuden murtaminen

19

Tänään on kulunut 131 vuotta Adolf Hitlerin syntymästä. Kansallissosialismin merkkihenkilön syntymäpäivän kunniaksi julkaisemme artikkelin “Hitler ja pankkiirit: korko-orjuuden murtaminen”, jonka on kirjoittanut Etelä-Afrikan keskuspankin johtokuntaan kuulunut Stephen Goodson. Tänä keväänä puhjenneen talouskriisin vuoksi artikkeli on ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan.

adolfo-hitler.jpg_869080375-453x330

Marraskuun lopulla 1918 Adolf Hitler palasi Müncheniin, josta hän jatkoi sotilasleirille Baijerin Traunsteiniin. Leirin päättyessä huhtikuussa 1919 Hitler matkusti takaisin Müncheniin. Aluetta hallitsi tuolloin vallankumouksellinen puolanjuutalainen Kurt Eisner, todelliselta nimeltään Salamon Kosmanowsky.

Baijerin Freikorps-joukot tukahduttivat kommunistivallankumouksen 1.5.1919. Muutama päivä tämän jälkeen Hitler kutsuttiin 2. jalkaväkirykmentin edustajana politiikan kurssille. Luentojen tarkoituksena oli opettaa sotilaille yhteiskunnallista tietoisuutta, joka helpottaisi Münchenin vallankumouksellisten kommunistivihollisten toiminnan tiedustelua ja torjumista.

Yksi luennojista oli tohtori Gottfried Feder, joka oli siirtynyt rakennusinsinöörin töistä taloustutkijaksi. Hänen luentonsa nimi oli ”Korko-orjuuden kumoaminen”. Hitler oli lumoutunut kuulemastaan. Tämä oli hänen poliittisen uransa käännekohta. Hän kirjoitti Taisteluni-kirjassaan:

”Ensimmäistä kertaa elämässäni kuulin pörssi- ja lainapääomasta. Kuultuani Federin ensimmäisen esitelmän ymmärsin, että olin oppinut periaatteita, joiden ympärille voisi rakentaa uuden puolueen.

Federin nerokkuus perustuu tyyliin, jolla hän raadollisesti kuvailee pörssi- ja lainapääoman kaksoismerkitystä. Hän on todistanut, että tämä pääoma on aina riippuvainen korosta. Hän osasi esittää asiansa niin yksinkertaisesti ja vakuuttavasti, ettei kenelläkään ollut juuri mitään vastaan sanottavaa. Hänen kritisoijansakaan eivät kiistäneet koron ja pääoman suhdetta. He vain epäilivät, voitaisiinko Federin omaa mallia soveltaa käytännössä. Minulla ei ollut asiasta epäilystäkään.”

Ja myöhemmin:

”Ymmärsin välittömästi, että aihe on äärimmäisen tärkeä koko Saksan tulevaisuuden kannalta. Saksan resurssit ja vauraus voitaisiin pelastaa kansainvälisiltä sijoittajilta vain, jos maan talous ja pörssi erotettaisiin selkeästi toisistaan. Tämä ei tarkoittaisi hyökkäystä pääomaa vastaan sinänsä, sillä se voisi asettaa koko Saksan itsenäisyyden vaakalaudalle. Ymmärsin, mihin Saksa oli menossa; vaikeinta taistelua ei tultaisi käymään vihollisvaltioita vaan kansainvälistä pääomaa vastaan. Federin puhe oli kuin sotahuuto tulevaa taistelua varten.”

gfeder
Gottfried Feder.

Lisäksi hän kirjoitti:

”Taistelusta kansainvälistä pörssi- ja lainapääomaa vastaan on tullut yksi ratkaisevimmista askeleista kohti Saksan taloudellista vapautta ja itsenäisyyttä.”

Muutama viikko myöhemmin Hitler sai esimiehiltään käskyn tutkia järjestöä nimeltä Deutsche Arbeiterpartei eli Saksan työväenpuolue. Hän osallistui kokoukseen, joka pidettiin müncheniläisessä Sterneckerbräu-oluttuvassa. Noin 20–25 oli yhteensä paikalla. Pääpuhujana toimi tohtori Feder.

Pian tämän jälkeen Hitler liittyi puolueeseen. Hän otti puolueen nopeasti haltuunsa ja muutti sen nimeksi NSDAP – Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue. Federistä (joka kirjoitti puolueen 25 kohdan ohjelman) tuli puolueen taloudellisen ohjelman pääarkkitehti, kunnes hänet erotettiin talousministeriöstä 1934.

Noin 40 % Federin luomasta puolueohjelmasta käsittelee talous- ja raha-asioita. Alla muutamia tärkeitä kohtia.

”Yhteisön hyöty on tärkeämpi kuin yksilön; korko-orjuuden murtaminen on kansallissosialismin ydin.”

”Kun nämä periaatteet on saatettu käytäntöön, tulee positiivinen valtiomalli voittamaan nykyisen järjestelmän, jossa kansainvälisyys määrää ja jossa valtio, kansa ja talous on erotettu toisistaan. Tämä tulee merkitsemään yksilökeskeisyyden loppua ja yhteisen hyvän voittoa. Nykyinen valtiomalli on epäreilu työntekijöitä kohtaan ja se on pelkkä pankkiirien ja pörssikeinottelijoiden edunvalvoja. Nykyjärjestelmä johtaa korruptioon ja kannustaa kansalaisia tavoittelemaan rikastumista epärehellisesti. Valtaapitävät eivät välitä kansasta eikä valtio ole kyennyt yhdistämään kansaa. Rahanvalta on vallan rumin ilmentymä; se kontrolloi, korruptoi ja tuhoaa. Sen uhreja ovat valtio, kansa, yhteiskunta, moraali ja kulttuuri.”

”’Korko-orjuuden murskaaminen’ olkoon sotahuutomme. Korko-orjuudesta kärsii maanomistaja, jonka täytyy ottaa lisää lainaa voidakseen viljellä maataan. Hänen lainansa korko on niin suuri, että se tekee hänen työstään lähes kannattamatonta. Korko-orjuudesta kärsii kansalainen, joka ylivelkaantuu eikä selviä asuntovelastaan.

hitler121121-e1416397076293

Korko-orjuudesta kärsii myös kansalainen, joka työskentelee kaupassa tai tehtaassa nälkäpalkalla, kun osakkeenomistaja nostaa osinkoja ja bonuksia, joiden eteen hän ei ole tehnyt lainkaan töitä. Orjuudesta kärsii myös keskiluokka, jonka palkasta valtaosa menee pankkilainojen korkojen maksamiseen.”

”Korko-orjuus on syy yhteiskunnan ongelmille: työ vastaan pääoma, veri vastaan raha, tuottava työ vastaan riisto. Kansamme ja rotumme kannalta on äärimmäisen tärkeää, että orjuus tullaan kumoamaan. Vain korko-orjuudesta vapautumalla Saksa palauttaa kunniansa ja itsenäisyytensä. Ja sama pätee koko maailmaan! Kyse ei ole vain taloudesta, vaan sivilisaatioiden hyvinvoinnista ja ihmisten onnellisuudesta. Korko-orjuus vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja jokaiseen kansalaiseen. Meillä on kaksi vaihtoehtoa: Palvelemmeko kansaa vai tavoittelemmeko itsekkäästi vain omaa henkilökohtaista etuamme? Korko-orjuus on kaikkien sosiaalisten ongelmien syy.”

”Taloudellinen pääperiaatteemme: rahamarkkinoiden on oltava valtion kontrollissa. Suurliikemiehet eivät saa luoda omaa yksityistä valtakuntaansa. Siksi korko-orjuus on murrettava.”

”Valtiomme velkaantuminen voidaan katkaista vain kieltämällä pankeilta koronkiskonta.”

”Valtakunnanpankki (Reichsbank) ja muut korkoa perivät finanssi-instituutiot on kansallistettava.”

”Suuria julkisia hankkeita (vesivoima, rautatiet jne.) ei tule rahoittaa yksityisellä lainalla. Valtion on rahoitettava hankkeet korottomilla lainoilla tai painamalla omaa rahaa.”

”Valuutan vakaus on turvattava.”

”On perustettava valtiollinen pankki, joka toteuttaa rahareformin ja luo korotonta rahaa.”

”Verotus on uudistettava, jotta se palvelee valtion sosiaalisia ja taloudellisia periaatteita. Välilliset verot eivät saa näännyttää kuluttajia. Verotaso ei saa myöskään estää ihmisiä alkamasta yrittäjiksi.”

”Inflaatiota syntyy, jos rahaa painetaan liikaa kansan tuottamaan arvonlisäykseen nähden. Me saksalaiset muistamme sen. Inflaation torjumiseksi valtion on luotava korotonta rahaa samassa suhteessa kuin kansa luo työllään arvonlisäystä.”

”On täyttä hulluutta, että tänä päivänä on mahdotonta rakentaa suuria yrityksiä velkaantumatta. Ihanteellisessa yhteiskunnassa valtio voi luoda rahaa avustaakseen aloittelevia yrittäjiä, joilla on kannattava liikeidea.”

saksankadut-e1418903110372

Feder nimitettiin valtionsihteeriksi valtakunnan talousministeriöön, kun kansallissosialistit nousivat valtaan 30.1.1933. Tohtori Hjalmar Schacht kuitenkin vastusti aktiivisesti monia Federin talousoppeja. Schacht oli nimitetty valtakunnanpankin johtajaksi maaliskuussa 1933. Schacht oli arvoituksellinen persoona. Hän syntyi Schleswig-Holsteinissa 1877, mutta hänen perheensä oli peräisin Unkarista. 1903 26-vuotias Schacht meni töihin Dresdner-pankkiin ja 1908 hänestä tuli vapaamuurari.

Hän opiskeli myös heprean kieltä, sillä hän uskoi, että juutalaisten kieltä oli osattava, jos tahtoi edetä pankkiiriuralla. Schacht tahtoi alusta lähtien tuhota Federin suunnitelmat. Schachtista tuli talousministeri elokuussa 1934 ja Feder irtisanottiin.

Voi olla, että Federin erottaminen johtui siitä, ettei Hitler ollut itse asiantuntija raha- ja talousasioissa. Kun hän tapasi Federin ensimmäisen kerran 1919, hän myönsi: ”Feder halusi minun oppivan lisää taloudesta, josta minulla ei ennestään ollut kovinkaan paljoa teoreettista tietoa.”

Rahauudistus toteutettiin kuitenkin osittain. Valtion työllistämis- ja varusteluohjelmien rahoittamiseksi perustettiin kaksi yhtiötä: Gesellschaft für Öffentliche Arbeiten (Öffa) sekä Metallforschung Gesellschaft (Mefo). Yhtiöt hyväksyivät Öffa- ja Mefo-seteleitä tavarantoimittajilta, jotka täyttivät valtion asettamat vaatimukset. Valtionpankki diskonttasi [diskonttaus merkitsee tulevaisuuden rahan nykyarvon selvittämistä. Suom. huom.] setelit käyttäen 4 % vuosittaista korkoa. Setelit olivat voimassa vain kolme kuukautta, mikä oli monien hankkeiden kannalta liian lyhyt aika. Siksi voimassaoloaikaa voitiin kolmen kuukauden välein pidentää yhteensä jopa viideksi vuodeksi.

Tammikuussa 1939 tilanne kärjistyi, sillä Schacht vastusti päätöstä, että valtio painaisi uusia Öffa- ja Mefo-seteleitä 3 miljardin Reichsmarkin [Saksan tuolloinen rahayksikkö. Suom. huom.] edestä. Hän väitti pelkäävänsä ”inflaatiota”. 7.1.1939 Schacht otti Hitleriin yhteyttä. Schachtin mukaan talousministeriöllä on oltava täysi päätäntävalta raha-asioissa. Armeijalla oli tuolloin hyvin paljon sananvaltaa, mikä ei miellyttänyt häntä. Hinta- ja palkkasääntelystä oli tehtävä tehokasta. Epäpätevä johto oli Schachtin mukaan erotettava. Hän tahtoi myös, että vain valtakunnanpankki saisi päättää pääoma- ja finanssimarkkinoista. Tämä olisi käytännössä tarkoittanut Göringin nelivuotissuunnitelman kumoamista.

schachtnurnberg
Schachtia ei tuomittu Nürnbergin näytösoikeudenkäynnissä.

Schachtin vaatimukset olisivat voineet romuttaa Saksan talouden, jonka BKT oli 1933–1939 kasvanut 100 %. Tammikuussa 1933 Saksa oli ollut rutiköyhä ja raunioitunut maa, jossa asui yli kuusi miljoonaa työtöntä. Hitler kuitenkin teki Saksasta hyvinvointivaltion sekä koko Euroopan historian vauraimman ja voimakkaimman maan. Hitler ei suinkaan aikonut taipua valtakunnanpankin vaatimuksiin.

19.1.1939 Hitler erotti Schachtin, joka oli lopulta pelkkä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden työkalu. Hitler määräsi valtakunnanpankkia luomaan sen verran rahaa kuin valtio tarvitsi. Kiertoon tullutta rahaa voidaan pitää Federin oppien mukaisena, vaikka Öffa- ja Mefo-seteleissä olikin nimellinen vuosittainen korko.

Uusi valtakunnanpankkilaki saatettiin voimaan 15.6.1939. Lain mukaan pankista tuli nyt ehdottoman alisteinen valtiolle. Lain 3. artiklan mukaan pankkia tullaan johtamaan valtiojohdon valvonnassa. Hitleristä oli tullut Saksan kansallinen pankkiiri. Kuten Napoléon Bonaparte, joka myös haastoi kansainväliset koronkiskojat, Hitler joutui kärsimään itsenäisen talouspolitiikkansa väistämättömän seurauksen: kansainväliset rahoitusmarkkinat pakottivat valtiot hyökkäämään Saksaa vastaan. Täysin turha sota tulisi tuhoamaan Saksan ja sen kansan.

Tilanne kehittyi nopeasti. 31.3.1939 Englanti otti yhteyttä Puolaan ja lupasi, että Englanti olisi valmis turvaamaan Puolan koskemattomuuden, mikäli Saksa hyökkäisi sinne – tai mikäli Puola hyökkäisi Saksaa vastaan! Puola sai Englannin lupauksesta itseluottamusta eikä se ottanut kuuleviin korviinsa Hitlerin tarjouksia, kun tämä pyrki kumoamaan Versailles’n häpeärauhan saksalaisvastaisia päätöksiä.

Seuraavan viiden kuukauden ajan Puolan hallitus vain tehosti saksalaisvastaista politiikkaansa: vainosta ja hyökkäyksistä tuli arkipäivää 1,5 miljoonalle Puolassa asuneelle etniselle saksalaiselle. Puolalaiset tappoivat yhteensä yli 58 000 saksalaissiviiliä, ja väkivalta kärjistyi Brombergin [Bromberg kuului alueisiin, jotka riistettiin Saksalta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Suom. huom.] verilöylyssä 3.9.1939. Yhden päivän aikana murhattiin 5 500 saksalaista. Järkyttävään provokaatioon ei kuitenkaan tartuttu. Hitlerin oli kuitenkin lopulta tehtävä sotilaallinen interventio suojellakseen Puolassa asuvia saksalaisia.

30.8.1939 Hitler teki Puolalle ehdotuksen: 1919 vedetyt rajat säilytettäisiin, Danzig (jonka väestöstä 97 % oli saksalaisia) palautettaisiin Saksalle ja vajaan 100 kilometrin moottoritie ja junarata rakennettaisiin Länsi- ja Itä-Preussin välille (Schönlankesta Marienwerderiin). Lisäksi toteutettaisiin puolalaisten ja saksalaisten väestönvaihto. Kansainvälisten pankkiirien käskystä Britannian ulkoministeri lordi Halifax käski Puolaa kieltäytymään neuvotteluista Saksan kanssa. Näin toinen maailmansota syttyi. Saksa pakotettiin sotaan, joka johti kansainvälisten pankkiirien voittoon sekä eurooppalaisten veriseen tappioon.

Nykyään pankkiireilla on ylivalta-asema. Euroopan unioni, Brysselin komissaarit ja Frankfurtissa sijaitseva ”Euroopan” keskuspankki muistuttavat entistä enemmän Neuvostoliittoa. Velkakriisi ja euron mureneminen uhkaavat kuitenkin nyt niiden suunnitelmia, jotka haluaisivat viedä liittovaltiokehityksen loppuun asti. EU on murtumaisillaan.

Vaikka Hitler ei kyennytkään vapauttamaan Eurooppaa lopullisesti, ei hän tehnyt turhaa työtä. Meidän on opittava menneisyydestä sekä koronkiskonnan vaikutuksista. Tietoisuutta on levitettävä väsymättä, sillä tiedostamalla ongelmat voimme saavuttaa yksilöllisen ja kansallisen vapauden.

Artikkelin suomennos ilmestynyt alunperin 2014.

19 KOMMENTIT

 1. Adolf Hitler on elää, nyt ja ikuisesti – kansallissosialismin kautta.

  Heil Hitler!
  Eläköön Voitto!

 2. HSP, Adolf. Olet mainettasi parempi. Totuudenpuhujalla ei ole ystäviä.

 3. Adolf Hitler oli ehdottomasti yksi 1900-luvun kirkkaimmista mielistä! Hänen visionsa toteutuvat vielä jonain päivänä.
  Requiescat in pace.

 4. Magneettimedian juttujen taso on kyllä laskenut aika paljon vuosien varrella. Se lehti tuntuu nykyään keskittyvän pääasiassa swedenborgilaisuuden levitykseen. Swedenborgilaisuus ei ole aitoa kristinuskoa, vaan saatanallista vale-kristillisyyttä, joka kieltää Pyhän Kolminaisuuden, ja pelastumisen armosta uskon kautta.

  Koska Magneettimediassa levitetään nykyään aktiivisesti anti-kristillistä ja turmiollista harhaoppia, ei sitä sivustoa viitsi enää edes suositella ihmisille. En tiedä johtuuko tämä toiminta Magneettimedian toimituksen typeryydestä vai tarkoituksellisesta valehtelusta. Päätin kuitenkin jättää tähän tälläisen kommentin, josta toivottavasti on apua jollekkin. Mikäli haluatte oppia ymmärtämään Raamattua paremmin, suosittelen heti aluksi laittamaan nämä listaamani Youtube kanavat tilaukseen ja seurantaan:

  sanderson1611
  https://www.youtube.com/user/sanderson1611

  Ben the Baptist
  https://www.youtube.com/channel/UCpSSfgoF2AVKB8q4Qoq-aDw

  Matt Powell OFFICIAL
  https://www.youtube.com/channel/UCUFgmArK_ljP52HJLBmMoQg

  Kuten sanoin, yksi näistä Magneettimediassa levitetyistä harhaopeista on Raamatullisen Kolminaisuuden kieltäminen. Suosittelen katsomaan tämän dokumentin, jossa selitään mielestäni aika selvästi mistä Kolminaisuudessa on kyse:

  https://www.youtube.com/watch?v=V7fNemuGNZE

  Toinen iljettävä valhe jota Magneettimedian kautta nykyään levitetään, on oppi ihmisen omiin tekoihin perustuvasta pelastumisesta. Tämän opin mukaan, ihmisen on ulkoisesti elettävä maallinen elämänsä tietyllä tapaa pelastuakseen. Todellisuudessa pelastus on mahdollista ainoastaan Jeesukseen Kristukseen ja hänen ylösnousemukseensa uskon kautta, ilman että omiin töihin luotetaan yhtään.

  Efesolaisille 2
  8. Sillä armosta te olette autuaiksi tulleet, uskon kautta, ja ette itse teissänne: Jumalan lahja se on:
  9. Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi.

  Kukaan ei voi kerskata taivaaseen pääsystä, koska pelastumme ainoastaan Jumalan armosta. Jos ihmisen olisi myös tehtävä töitä pelastuakseen, kyse ei enää olisi enää lahjasta, koska lahja on aina ilmainen vastaanottajalleen. Tässä vielä video jossa selitään mistä pelastumisessa on kyse.

  https://www.youtube.com/watch?v=8uqHjmh_o38

  Jätin samankaltaisen kommentin myös Magneettimedian artikkeliin, ja koska sitä ei ole ainakaan vielä siellä hyväksytty, päätin kommentoida tätä aihetta myös täällä. Luulen että molemmilla lehdillä kuitenkin on aikalailla samoista ihmisistä koostuva lukijakunta

  • Wikipediassa kerrotaan:

   Saksalainen kansallissosialismi ilmensi myös antikirkollisuutta erityisesti katolisen kirkon ja lopulta myös koko kristinuskon vastustamisessa, koska erityisesti roomalaiskatolisen kirkon etiikka asetti rajoituksia valtiovallan käyttömahdollisuudelle epäsuosittuja väestöryhmiä vastaan. Protestanttisia kirkkoja kontrolloimaan luotiin Saksalais-kristillinen kirkko.

    • Voiko kansallissosialismin suhdetta uskontoihin ja jumaluuksiin ilmaista tyhjentävästi parilla lauseella? Swedenborgilaisuudesta en ole kuullut koskaan ennen, ja tuollaiset ilmestyskirjajutut ja maagiset numerot eivät kiinnosta.

     • Kansallissosialismi ei vastustanut kristinuskoa. Sen sijaan katolinen kirkko vihasi kansallissosialismia ja monissa muissa kirkkosuunnissa esiintyi paljon vihaa ja vastarintaa. Osin ihan perusteettoman vihakiihotuksen nostattamana eli ulkomaiden kätyrien ja “demokraattisten voimien”.

  • Siunausta sinulle, toveri.

   Minuakin tuo swedenborgilaisuus Magneettimediassa vähintäänkin ihmetyttää. Ikävä on Arvi Pihkalan mahtavien kirjoitusten aikoja.

   Toivottavasti suuri suomalainen revisionisti V-I Laurio ja muut sydämeltään fiksut ihmiset jatkavat kommentointia Magneettimedian palstalla.

  • Raamattu on liian puutteellinen teos Jeesuksen opettaman uskon täyteen ymmärtämiseen. Vatikaanissa lienee lukkojen takana teoksia, joista saa kokonaisvaltaisemman käsityksen kunhan arkistot avataan.

   Raamatunlauseiden jankkaamisen sijaan pitäisi keskittyä olennaiseen eli henkilökohtaiseen uskoon. Aabrahamilaiset uskonnot ovat ei-arjaisten kansojen kirjoittamaa alkeellista Jeesus-kuvausta, joka ei tee hänen opetuksilleen oikeutta. En ole itse kristitty em. syystä, mutta Jumalaan uskon. Kannatan kansallissosialistina uskonnonvapautta.

   • “Raamattu on liian puutteellinen teos Jeesuksen opettaman uskon täyteen ymmärtämiseen.”

    Syy siihen miksi sinä et ymmärrä Raamattua, on se että sinä et ole pelastunut. Et pysty ymmärtämään Jeesuksen opetuksia vaikka lukisit Raamatun sata kertaa, ellet usko etä se on oikeasti Jumalan Sanaa.

    Heprealaisille 11
    3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu, ja että kaikki, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt.

    2.Korinttilaisille 4
    17. Sillä meidän vaivamme, joka ajallinen ja keviä on, saattaa meille ijankaikkisen ja määrättömän kunnian:
    18. Jotka emme näkyväisiä katso, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajalliset, mutta näkymättömät ijankaikkiset.

    Raamattu on syvä kirja, jossa on totuuksia monessa eri kerroksessa. Sitä miten paljon totuutta siitä kirjasta löytyy, on vaikea edes sanoin kuvata. Jumala on viisaudessaan kirjoittanut Raamatun niin että ainoastaan ne ihmiset jotka uskovat evankeliumin, pystyvät ymmärtämään sitä syvällisesti. En itsekkään sitä ymmärtänyt, ennen kuin pelastuin vuonna 2015. Silloin joku linkkasi “Marching to Zion” dokumentin tälle sivustolle. Sen lopussa oli pelastuksesta kertova “Bible Way to Heaven” video, jonka itsekkin linkkasin edellisessä viestissäni. Sitä kautta pelastuin.

    Tässä vielä linkki saarnaan, jossa kerrottaan pelastuksesta vähän syvällisemmin:

    Once Saved Always Saved FINNISH Baptist preaching KJV Bible Christian sermon
    https://www.youtube.com/watch?v=8rvLz094uOg

    Apostolien teoissa luvussa 10 Jeesuksesta kerrotaan näin:

    42. Ja hän käski meitä kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että hän on se, joka Jumalalta on säätty elävien ja kuolleiden tuomariksi.
    43. Hänestä kaikki prophetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman.

    Jeesus Kristus (Jumalan Sana) sanoi näin:

    Johannes 16
    12. Minulla on vielä paljo sanomista, mutta ette voi nyt kantaa.
    13. Vaan kuin se tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen; sillä ei hän puhu itsestänsä, vaan mitä hän kuulee, sitä hän puhuu, ja tulevaisia hän teille ilmoittaa.
    14. Hän on minua kunnioittava; sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille.

    Kun ihminen pelastuu uskomalla Jeesukseen, Pyhä Henki tulee hänen sisälleen asumaan ja opastamaan häntä. Ilman Pyhän Hengen opastusta kukaan ei pysty ymmärtämään Raamattua. Sinun uskottava ja luotettava Jeesukseen Kristukseen ainoana pelastajanasi, ennenkuin pystyt ymmärtämään Raamattua.

    Toivottavasti sinäkin joskus nöyristyt Jumalan edessä, ja päätät Jeesukseen uskomalla ottaa vastaan Jumalan tarjoaman ilmaisen lahjan, eli ikuisen elämän. Hän on ainoa joka pystyy sinut pelastamaan. Mikäli et maallisen elämäsi aikana tätä lahjaa ota vastaan, sinulla on edessäsi ikuinen kärsimys helvetissä.

    Mitä noihin listaamiini Youtubettajiin tulee, he edustavat ns NIFB (New Independent Fundamentalist Baptist) liikettä. Se ei kuitenkaan ole mikään virallinen “liike” vaan se on termi jonka avulla USA:ssa ne baptistit jotka kokevat itsensä osaksi NIFB:tä, erottautuvat esim sionismiin ja sodomiitteihin myönteisemmin suhtauvasta Old IFB:stä.

    Tässä on video jossa kerrotaan NIFB liikkeen doktriineista:

    Differences between Old IFB and New IFB
    https://www.youtube.com/watch?v=iXyI0FwwEz4

    Tervehenkistä ja totuuden mukaista opetusta. Tälläisiä kirkkoja tarvittaisiin Suomeenkin.

    • Olipa kiihkeä vastaus ihmiselle, jota et lainkaan tunne sielullisesti etkä henkilönä. Jätetään tuomiot Jumalalle. Maailmanloppu ei ole tulossa.

     Mukavaa kevättä sinulle.

   • Vanha Testamentti on kyllä todennäköisesti ihan kaukaasialaisten seemiläisten eli “arjalaisten” kirjoittama, mutta Uudessa Testamentissä voi olla jotain epämääräistä. Silloinhan monet tuolla alueella asuvista olivat alkaneet jo sekoittua. Tai voi masoreettisissa käännöksissäkin olla kanaanilais-edomilaisten juutalaisten ääntämismerkkejä lisätty jotka voivat muuttaa sanojen merkityksiä. Ja Kuningas Jaakon eli King Jamesin Raamattu on vapaamuurarien kääntämä ja sinne on lisätty kabbalistista gematriaa kuten kolmen kertotaulua jne. Ja siinä on pyritty riisumaan pyhyys eli on banalisoitu ilmaisuja; kuten sanat Holy Ghost on käännetty Holy Spirit sanoiksi jne.

    https://www.youtube.com/watch?v=wPMsZkug09U
    https://www.youtube.com/watch?v=VXrFQhj-X0I&t=819s

    • Vapaamuurarit eivät kääntäneet King James Raamattua. Tämä on jesuiittojen ja katolilaisten levittämä valhe. Heidän valtansa mureni, kun heidän Raamatun väärennöksensä paljastuivat KJV:n ilmestyttyä. Myös jotkut christogenealaiset ovat lähteneet tähän mustamaalaukseen mukaan.

     Masoreettiset tekstit joista KJV:n VT on käännetty, kuten myös UT:n kreikkalaiset tekstit, ovat edelleen ihmisten luettavissa ja verrattavissa.

     Tämä KJV:ta vastaan hyökkääminen on usein merkki, jostain kavalasta aikeesta. Tarkoitus on tällä tavalla luoda epävarmuutta, ja avata ovet ties minkälaisille opetuksille. Kun ihmisillä ei ole selvää perustaa johon nojata, on väärillä profeetoilla helppo työ levittää harhaoppejaan.

     Yksikään KJV:n haukkujista, ei ole ikinä parempaa käännöstä pystynyt pöytään tuomaan. Näinhän saatanan kätyrit toimivat esikuvansa tapaan:

     Genesis 3
     1. Ja kärme oli kavalin kaikkia eläimiä maan päällä, jotka Herra Jumala tehnyt oli, ja se sanoi vaimolle: sanoiko Jumala, älkäät syökö kaikkinaisista puista Paradisissa?

     Tämä on juuri se taktiikka jota käytetään. Ei suoraan sanota että “KJV on huono käännös ja tässä on parempi” vaan pyritään vain saamaan ihmiset epäilemään Jumalan Sanaa.

     KJV on edelleen paras Raamatun käännös, mikä on koskaan tehty. Se on edelleen standardi, johon muita Raamattuja verrataan. Yksikään Raamattu englanninkielisessä maailmassa, ei pysty sitä haastamaan. Mikäli joku niistä 54 miehestä jotka KJV:n käänsivät, olisikin salaa olllut vapaamuurari, ei hän yksin olisi voinut Raamattua väärentää, koska jokaisen kohdan kävi läpi monta ihmistä.

     Vaikka kirjan kuvituksessa (joka ei siis ole osa tekstiä) olisikin käytetty jotain symbolia, jota esim vapaamuurarir käyttävät, se ei tee KJV:stä vapaamuurarien käännöstä. Monet vapaamuurarien symboleistakin, ovat alunperin Raamatusta ja kristinuskosta varastettuja. Muurarit ovat Salomon temppelistä ja muualta omineet itselleen tunnuksia, ja antaneet niille uusia merkityksiä okkultismissaan.

     Kuningas Jaakon Raamatun historiasta kiinnostuneiden, kannattaa katsoa tämä dokumentti:

     New World Order Bible Versions full movie with Finnish subtitles
     https://www.youtube.com/watch?v=wba4ih1iIqI

     • Ihan mielenkiintoinen dokumentti, mutta sen uskottavuutta syö väitteet, että Hitler olisi kieltänyt aseeet kansalta (kohta 22:15). Asia on juuri päinvastoin. Edelliset lait jotka oli säädetty jo 1928, jotka olivat aika vastaavanlaiset kuin Suomessa, muutettiin vuonna 1938 entistä löysemmiksi. Hitler sen sijaan bännäsi pamput poliiseilta etteivät voineet pamputtaa kansalaisia. Hän katsoi sen käytännön olevan epäarjalaista.

    • Nyt se on jo Raamattu-asiantuntijakin… Heh-heh.

     Mitäs eroa ghostilla ja spiritillä sitten mahtaa olla noin niin kuin semanttisesti?

    • Anonyymi on oppinut kolmen kertotaulun apukoulussa? En usko että siellä mennään niin pitkälle matematiikassa.

     Kuningas Jaakon Raamattu on hyvä käännös Hyvästä kirjasta.

  • Tähän loppuun vielä suosittelen kaikille joita Ilmestyskirjan profetiat kiinnostavat, tälläistä 22 päivän haastetta. Lukekaa joka päivä seuraavan 22 päivän ajan, Ilmestyskirjasta 1 luku, ja katsokaa sen jälkeen tältä soittolistalta aina video, jossa se luku käydään jae jakeelta läpi:

   The Book of Revelation Verse-by-Verse Preaching
   https://www.youtube.com/watch?v=G7T6dTs5YKw&list=PL4oPLNtP6_ec2ac_ZsujgtcjoPNBwVFET

   Toivon että tuon soittolistan katsomisen jälkeen, ymmärrätte nykyistä maailmaa paljon paremmmin, ja tiedätte mitä on edessä tulevaisuudessa.

   • Laitan tämän kommentin tähän, koska Adonin viestiin ei pysty vastata. Yritin ensin suorien linkkien kanssa, mutta ei mennyt läpi.

    “Ihan mielenkiintoinen dokumentti, mutta sen uskottavuutta syö väitteet, että Hitler olisi kieltänyt aseeet kansalta (kohta 22:15).”

    Tuo “NWO Bible Versions” on kuvattu varmaan joskus vuonna 2013. Tuohon aikaan sekä elokuvan ohjaaja että käsikirjoittaja, uskoivat vielä molemmat holokaustiin. Nykyään he ovat molemmat aivoimesti holokaustin kieltäjiä. He ovat oppineet lisää vuosien varrella, ja tulleet viisaammiksi.

    Youtubesta poistettu Pastori Andersonin “holohoax exposed” video, joka on julkaistu joskus täälläkin, löytyy Bitchutesta nimellä: The Holocaust Hoax Exposed (Pastor Steven Anderson

    Tuon dokumentti elokuvan ohjaajan omistama, Framing the World niminen verkkokauppa, myy tälläkin hetkellä holokaustin kieltäviä kirjoja kauppansa etusivulla osoitteessa:

    framingtheworld . com

    Tätä kauppaa kannattaa tukea ostamalla sieltä jotakin. Tervehenkisiä kristittyjä kauppiaita/elokuvaohjaajia ei ole maailmassa liikaa.

Comments are closed.