Koti Artikkelit Monikulttuurisuuskeskus: Rotutaistoa käytävä valkoisia vastaan

Monikulttuurisuuskeskus: Rotutaistoa käytävä valkoisia vastaan

5

Ruotsin televisio SVT on äskettäin esittänyt ohjelman Ruotsin Monikulttuurisuuskeskuksen (Mångkulturellt centrum) järjestämästä konferenssista, jonka teemana oli “Varokaa rotua”. Sen yhteydessä on tullut ilmi, että heidän varoituksensa ei koske rotua yleisesti, vaan nimenomaan valkoista rotua.

varning_for_ras_debatt

Monikulttuurisuuskeskus järjesti marraskuussa kahden päivän ajan luentoja rasisminvastaisesta strategiasta. Useat luennoitsijat tunnustavat rotujen olemassaolon ja toteavat, että rotukeskustelu hyödyttää rasisminvastustajia. Konferenssin paneelikeskustelun osanottajat kuvailivat keskustelussaan jonkinlaista rotutaistoa, joka tulee suunnata valkoihoisia ihmisiä kohtaan. Kyseisen taistelun tarkoituksena on tuhota valkoinen ihminen ja se asema, joka sillä katsotaan olevan.

Sosiologian apulaisprofessori Catrin Lundström piti aloituspuheen, jossa hän kuvaili rotukäsityksen muuttumista Ruotsissa. Lundström toimii tutkijana kriittisen valkoihoisuuden opinnoissa, joka on akateeminen suuntaus, joka käsittelee valkoihoisuutta ja yhteyttä valkoisten välillä, rasistisena ja sortavana sosiaalisena rakennelmana. Lundström kertoi, että Ruotsissa perustettiin maailman ensimmäinen rotubiologinen instituutti ja että näkemys valkoisten ylivallasta oli tuolloin virallisesti sanktioitu Ruotsissa. Vuoden 1968 jälkeen Ruotsista tuli “kansainvälisesti progressiivinen ääni”, joka protestoi rotuerottelua vastaan ja tuki kansalaisjärjestöjä.

“Tämän ruotsalaisen aikakauden aikana päättyivät keskustelut roduista, ja hegemonista rasisminvastaisuutta tuettiin tietoisella värisokeudella”, kertoi Catrin Lundström. Lundström kuvasi, miten rasisminvastaisuudesta tuli normi ruotsalaisessa yhteiskunnassa, miten Ruotsia pidettiin esikuvana rasisminvastaisen politiikkansa vuoksi ja kuinka ruotsalaiset katsoivat olevansa siirtomaahistorian ulkopuolella. “Roduista ei puhuttu, sillä rasismi siirrettiin historiaan, ääriliikkeille tai muualle maailmalla.”

Tämä omakuvaa kaunisteleva näkemys sai kuitenkin piikin lihaan, kun ruotsidemokraatit pääsivät eduskuntaan vuonna 2010 ja kävi ilmi, että suurin osata valkoihoisesta väestöstä ajattelee rotupoliittisesti. “Tämä aiheutti vahvoja reaktioita rasisminvastaisten henkilöiden joukoissa”, kertoo Lundström ja harmittelee sitä, että perusteluissa ei “otettu esille rotua ja valkoihoisuutta ruotsalaisessa yhteiskunnassa” (tämä johtui siitä, että rasisminvastaisessa strategiassa sellaista ei ollut, muuta kuin ääriaineksilla). Catrin Lundström toteaa, että rasisminvastainen liike lakaisi ongelmat maton alle ja salli valkoisen ylivallan, tai sen, mitä kutsutaan “rakenteelliseksi rasismiksi”, jatkaa hallitsemista. Lundström kertoo, että Ruotsi on yksi maailman eniten etnisesti eriytyneistä maista länsimaissa ja se “ilmaisee valkoista ylivaltaa, joka on ollut olemassa jo pidemmän aikaa, eri verukkeiden vuoksi”. Tämä valkoinen ylivalta tulee Lundströmin mukaan myös yhdistää sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja luokkaan.

Konferenssin keskustelupaneelissa oli kolme ulkomaalaista henkilöä: Jim Haritaworn, sosiologian tutkija, Eduardo Bonilla-Silva, sosiologian professori, sekä Raka Shome, media- ja informaatiotieteen tutkija.

Paneeli alkoi keskustelulla siitä, miten etnisyydestä löytyvää statistiikkaa voisi hyödyntää osana rasisminvastaista politiikkaa. Tällä tuotiin esille kysymys foorumin agendalla olevasta etnisestä eriarvoisuudesta, mutta sen osalta todettiin kuitenkin sen käyttö epävarmaksi toimintamalliksi. Paneelissa todettiin avoimesti muun muassa, että etnisten rikostilastojen käyttö on vähemmistöryhmien haitaksi. Heidän mukaansa sen sijaan tulisi puhua niistä syistä, miksi maahanmuuttajat tekevät rikoksia, ja mikäli tilastoja ylipäätänsä käytetään, tulee niiden käyttö yhdistää muuhun materiaaliin.

Keskustelupaneelin jäsenten mukaan valkoinen ylivalta hallitsee koko länsimaista yhteiskuntaa. Myös Hollywoodin katsotaan olevan osa tätä suunnitelmaa. Esimerkkinä otetaan elokuva “300”, jossa valkoihoinen mies taistelee koko maailmaa vastaan ja joka “käsittelee globaalia maailmaa ja niitä uhkia, joita ‘muut’ edustavat”. Huomioitavaa on, että paneeli sivuuttaa tässä yhteydessä kokonaan sen tosiasian, että Hollywoodin juutalainen valta-asema on yleisesti tunnettu elokuvantuotannossa. Hollywoodin tuottamien elokuvien suuntauksena on selvästi rotutaistelu valkoisia vastaan. Paneelin esittämä salaliittoteoria siitä, että Hollywood-elokuvat edistäisivät valkoihoisten harjoittamaa rakenteellista rasismia, ei kestä kriittistä tarkastelua.

Paneelissa keskustellaan tämän jälkeen avoimesti rasismista ja siitä, että yhteiskunnat, jotka vaikuttavat veljeytymiseen ihmisten kesken, ovat vahingollisia. Terän tulisi heidän mukaansa olla aina suunnattuna valkoihoista kohti. “On olemassa vielä pahempi valta-asetelma, jossa meidän ei tarvitse kerätä tilastoja siitä, että olemme kaikki ruotsalaisia, puertoricolaisia tai amerikkalaisia. Silloin häviävät kaikki mahdollisuudet vastarintaan”, toteaa Eduardo Bonilla-Silva. Raka Shome toteaa tämän jälkeen, että “yksi suurimmista haasteista” on taistella sitä käsitystä vastaan, että eri rotuja ei olisi olemassa: “Sen perusteella, mitä minä olen kuullut Ruotsista, kuulostaa siltä, että teidän on taisteltava tätä värisokeutta vastaan”, Shome toteaa. Bonilla-Silva jatkaa, että on olemassa “ongelma kyetä näkemään menneisyys historiana” ja että “valkoihoiset amerikkalaiset kärsivät muistinmenetyksestä” todetessaan, että orjuus ei koskettaisi valkoihoisia ihmisiä enää tänä päivänä. Heitä on muistutettava siitä velasta, jota heillä on valkoisen rodun etuoikeutettuina jäseninä.

Paneelin jäsenet jatkoivat painottamista yhteisestä liikkeestä valkoihoisia vastaan. Bonilla-Silvan mukaan Barack Obaman valinta presidentiksi on askel väärään suuntaan. “Obaman ollessa presidenttinä voi kumma kyllä käydä niin, että mustaihoinen presidentti vie jo tapahtunutta kehitystä taaksepäin”, hän toteaa. Obama on hänen mukaansa vain osa “uutta järjestelmää, joka ylläpitää rodullista valta-asemaa”. Bonilla-Silva kertoi, että mustaihoiset eivät olleet yhteisö heidän saapuessa USA:han, vaan he koostuivat eri kansanryhmistä. Vasta sukupolvien jälkeen he identifioivat itsensä “mustiksi” tai “afroamerikkalaisiksi”. Tämä yhteisöllisyys on nyt kuitenkin alkanut mureta sitä mukaa, kun yhä useampi näkee itsenä “monirotuisena”. Obaman lisäksi yhteisön hajottajaksi nähdään myös tunnettuja mustaihoisia näyttelijöitä kuten Denzel Washington, joka elokuvassa suutelee valkoihoista naista. Will Smith kuuluu niin ikään heihin todettuaan Barack Obaman valinnan jälkeen, että “nyt ei ole enää tekosyitä” – jolla hän tarkoitti, että mustat eivät voi enää syyttää muita.

“Samaan aikaan, kun te koetatte yhdistää ihmisiä, niin USA, jossa on perinteisesti ollut vahva musta yhteisö, vaikkakin hajanainen, on menettämässä tämän yhteisön”, kertoo Bonilla-Silva. “Meidän (kuten sorrettujenkin ryhmien) tulee tehdä töitä muodostaaksemme yhteisön”, hän kertoo. Raka Shome kertoo olevansa samaa mieltä, mutta huomauttaa, että uusliberaalisen ajattelumallin vuoksi tänä päivänä on yhä hankalampaa muodostaa yhteisöä. “Obama-ilmiö on yksi esimerkki tästä. Se ei ole edesauttanut yhteisöjen syntymistä. Kysymys kuuluukin, kuinka pääsemme eroon tästä uusliberaalisesta ajattelumallista”, Shome toteaa.

Tämä oli ensimmäinen kansainvälinen rotua ja valkoihoisuutta käsittelevä kaksipäiväinen konferenssi Ruotsissa. Esiintyjien joukossa oli edellä mainittujen lisäksi muun muassa chileläisen Feministinen aloite -järjestön tiedottaja Sissela Nordling Blanco, yksi Uppsala Pride -järjestön perustajista ja feministisen aivoriihen Interfemin jäsen. Blancon mukaan tarvitsemme sanoja kuten rotu voidaksemme puhua rasismista, jossa “rakenteellinen rasismi” on keskeisessä asemassa. Victoria Kawesa Afroeurooppalaisten naistutkijoiden verkostosta puhui suorempaa ja totesi, että rotukäsitettä tarvitaan, jotta voidaan puhua valkoihoisuudesta, sillä “rasismia toteuttavat ne, joilla on valkoinen iho”.

Expon perustajiin kuuluva Tobias Hübinette on yksi henkilöistä tämän tutkijoiden konferenssin takana. Hübinette on tullut tunnetuksi vihastaan valkoihoisia kohtaan ja hän on aiemmin myöntänyt pahoinpidelleensä ihmisiä, jotka ovat hänen läheisyydessään käyttäytyneet rasistisesti. Näihin henkilöihin on kuulunut erilaisia ihmisiä “skinheadeistä kouluikäisiin lapsiin ja aina vanhempiin miehiin ja naisiin”. Konferenssin järjestäjät lausuivat tilaisuudessa muun muassa seuraavat sanat, jotka on otettu Creol-lehdestä vuodelta 1996: “On luonnollista tuntea ja jopa olla sitä mieltä, että valkoinen rotu on kaikilla ajateltavissa olevilla tasoilla muiden alapuolella, huomioiden sen historian ja nykyisen toiminnan. Anna valkoisen rodun länsimaissa menehtyä veressä ja kärsimyksessä. Eläköön monikulttuurisuus, rotusekoittuminen ja luokaton ekologinen yhteiskunta! Eläköön anarkia!”

Tämä keskustelu on käyty Monikulttuurisuuskeskuksen konferenssissa, jonka teema oli “Varokaa rotua”. Muita keskusteluja ja luentoja samasta aiheesta on katsottavissa tämän linkin kautta.

Nordfront.se

5 KOMMENTIT

 1. Jos tämän konferenssin materiaaleissa sana “valkoinen” olisi muutettu sanaksi “musta” tai “juutalainen” ja julkaistu kirjana – niin varmasti humanisteilla olisi jo raivokohtaus ja maailmanlajuinen kiljunta ja ulvonta rasssismista, fasismista, nazzeista ja polttouuneista.

  Juutalaisten ideologien tekstejä ja puheita tutkimalla tulee selväksi heidän suunnitelmansa, jonka mukaan tulevassa Pax Judaica:ssa tulee olemaan kaksi erillistä rotua: ‘valkoinen’ älykäs juutalainen Herrarotu ja ‘värilliset’ roduttomat vähä-älyiset orjat, niin, että näiden rotujen sekoittaminen olisi ankarasti kielletty. Varsinaisella valkoisella rodulla ei juutalaisten suunnitelmissa ole mitään sijaa, koska vain valkoiset voivat teoriassa sotkea tai jopa romuttaa juutalaisten suunnitelman. Joten juutalaiset tekevät kaiken mahdollisen, jotta valkoinen rotu tulee hävitetyksi. Erittäin tehokas tapa on järjestää sota vihollisensa Nro 1 (valkoiset) ja vihollisensa Nro 2 (muslimit) välillä. Joten tulee vahvistaa vihollista Nro 2 riittävästi ja tuoda valkoisiin maihin riittävän paljon värillisiä ja islaminuskoisia maahanmuttajia. Se on syy, miksi nimenomaan näitä (värillisiä ja muslimeja) määrätietoisesti ja laajamittaisesti tuodaan kaikkiin valkoisiin maihin.

 2. Oletteko huomanneet, että Möllerin suku on juutalainen.
  Huolehtivat rotuhygieniasta.

 3. En kyllä ymmärrä olenkaan noitten sekopäitten motiiveja, jopa juutalaiset USA:ssa sekaantuu muihin rotuihin ym. joten jos nämä niitten juonia on niin eipä kovin hyvin tunnu toimivan.

 4. Eräässä tutkimuksessa tutkittiin vauvoilla eri rotujen xenofobisuutta. Me vaaleat pohjoismaalaiset ja saksalaiset saimme alimmat pisteet ja juutalaiset kaikkein korkeimmat.

  Me olemme niin suvaitsevaisia, että se on jo suorastaan itsemurhahakuista. Ei ole tervettä korvata oman kansan jäseniä vierailla, maksaa siitä ja syytellä ongelmista pelkästään omia.

  “Yhteiskunnan tasolla suvaitsevaisuuteen liitetään kansakunnan kehitysaste ja hyvinvointi.”

  No, miten tuon nyt ottaa. Monikulttuurisuus vetää kulttuurisesti ja etnisesti rikkaat alueet takaisin kivikauden kehitysasteelle ja yleinen hyvinvointi laskee. Useissa tutkimuksissa on todettu monietnisen ympäristön lisäävän kaikissa osapuolissa psyykkisiä vaivoja ja vaikuttavan jopa fyysiseen terveyteen heikentävästi.

  Suvaitseva kansa on kuoleva kansa, joka tulee tallautumaan rasistisempien jalkoihin.

Comments are closed.