Koti Artikkelit Kansallissosialistinen maailmankuva

Kansallissosialistinen maailmankuva

27

Olet varmasti kuullut tuhansia kertoja kerrottavan, kuinka kansallissosialismi aatteena on puhdasta vihaa muita rotuja kohtaan, valkoista ylivaltaa sekä muiden rotujen orjuuttamista. Kerrotaan nyt kuitenkin heti alkuun, ettei asia ole näin. Perustellaanpa tätä hieman.

AK_kanssosmaailmkuv

Vaikkapa afrikkalainen tai aasialainen henkilö voi olla kansallissosialisti. Esimerkkinä kerrottakoon, että Kolmannen valtakunnan SS-joukoissa oli merkittävän paljon muslimisotilaita, jotka olivat arabeja. Adolf Hitler jopa antoi heille symbolisena lahjana pienen Koraanin, jotta he voivat noudattaa oman kansansa oppeja. Heitä ei pyritty millään tapaa sekoittamaan “arjalaiseen muottiin”. Eri rodut kuuluvat omille alueilleen, eikä kenenkään tulisi häiritä tätä harmoniaa.

Aatteen tärkeimpiin kulmakiviin kuuluu rakkaus omiaan kohtaan, ei viha muita kohtaan. Kansallissosialisti on aina ensisijaisesti jonkin tai jonkun puolesta ja vasta toissijaisesti jotain tai jotakuta vastaan. Pelkälle vihaamiselle ja vastustamiselle rakennettu maailmankuva ei ole kovin kauaskantoinen. On täysin valheellista väittää, että kansallissosialismi ideologiana perustuisi muiden rotujen tai kansanryhmien vihaamiselle.

On toki täysin luonnollista tuntea vihaa sellaisia tahoja kohtaan, jotka uhkaavat koko kansasi tulevaisuutta (kuten nykyiset poliitikkomme). Kun vihan kohde häviää, pelkälle vihalle rakennettu maailmankatsomus menettää merkityksensä. Kansallissosialismi taas pääsee vasta kunnolla kukoistukseensa silloin, kun rotumme tulevaisuutta uhkaavia tahoja ei ole. Rakkaus omiaan kohtaan on rakennettu geeneihimme, ja vaikka monet ulkoiset tekijät koettavatkin tätä rakkautta tukahduttaa, löytyy suurimmalta osalta ihmisiä silti sisimmässään kipinä, joka estää heitä esimerkiksi jatkamasta sukuaan toisen rodun edustajan kanssa.

Jerusalemin mufti Amin al-Husseini toinen vasemmalla.
Jerusalemin mufti Amin al-Husseini toinen vasemmalla.

Waffen-SS, 13. Gebirgs-Div. "Handschar"

Kansallissosialismissa tiedostetaan eri rotujen olemassaolo. Esimerkiksi eurooppalaiset ja afrikkalaiset eivät ole perinnöllisistä syistä kyenneet koskaan elämään rinnakkain samassa yhteiskunnassa ilman erityisjärjestelyitä. Liian usein maahanmuuttoa vastustavissa puheenvuoroissa keskitytään pelkästään islaminuskon pahuuteen ja unohdetaan, että saman uskonnon nimissä huonosti käyttäytyvät ihmiset edustavat myös pääosin samaa rotua – samoin on myös ei-uskonnollisten afrikkalaisten kanssa. Vai kuinka moni osaa kertoa jonkin epämiellyttävän tarinan Suomen tataareista?

Kylmä tosiasia on, että kun valkoisten keskimääräinen älykkyysosamäärä on standardoidulla asteikolla 100, on Saharan eteläpuolelta tulevien afrikkalaisten ÄO 70 tai jopa vähemmän. Tutkimusten mukaan älykkyysosamäärä vaikuttaa rikollisuuteen, nuorena kuolleisuuteen, elämässä menestymiseen yms. Afrikassa ihmisen ei ole vuosituhansien kuluessa ollut tarve kerätä suurta talvisäilöä ruoalle tai saada aikaiseksi koko talven yli kestävää tulta, sillä ruoaksi kelpaavia hedelmiä on voinut kerätä koko vuoden läpi eikä elämä näin ollen ole ollut selviytymistaistelua.

Euroopassa, ja etenkin Pohjois-Euroopassa, jossa me elämme, on kesä taas hyvinkin lyhyt ja aikana ennen modernia maailmaa on ihminen joutunut todella miettimään, miten hän selviää koko talven yli ilman, että hän tai yksikään hänen perheenjäsenistään kuolee. Tässä prosessissa ovat yksinkertaisemmat ihmiset kuolleet pois eivätkä he näin ollen ole päässeet jatkamaan geenejään eteenpäin. Luonto on armoton. Tämä voi olla hieman hankalaa käsittää lämpimästä huoneesta luettuna, mutta tekniikka kehittyy nopeammin kuin ihminen. Valkoisen ja mustan ihmisen välillä on kymmenientuhansien vuosien kehitys täysin erilaisissa olosuhteissa – tätä ei parissa sukupolvessa muuteta. Valkoisten kannalta erojen tasaaminen olisi sitä paitsi haitallista.

 

Kansanterveys

Kansallissosialismissa tunnustetaan myös oman rodun huonot puolet ja pyritään minimoimaan näitä samalla kun hyviä puolia vahvistetaan. Tätä kutsutaan eugeniikaksi. Eugeniikka tarkoittaa lyhyesti sitä, että ihminen ottaa kansansa kehityksen ohjakset käsiinsä. Eugeniikka on biologian ja perinnöllisyyden lait huomioivaa väestöpolitiikkaa, joka pyrkii karsimaan yhteisöstä esimerkiksi periytyviä sairauksia, matalaa älykkyyttä, mielenterveyshäiriöitä ja epäedullisia luonteenpiirteitä aiheuttavia perintötekijöitä.

Eugeniikan vaikutukset eivät ole uskonasioita, sillä geenit vaikuttavat todistetusti ihmisen fyysisten ominaisuuksien lisäksi hänen mieleensä ja ajatteluunsa. Vaikka eugeniikka määriteltiin tieteellisesti vasta vuonna 1883, ovat ihmiset aina tienneet, että lapset tulevat vanhempiinsa ja ettei esimerkiksi vaikeasti vammaisten tulisi perustaa perhettä. Oman kärsimyksen siirtäminen tuleville sukupolville ei ole eettistä.

Länsimaissa eugeniikka on tabuaihe. Vaikka tiedeyhteisössä kukaan ei kiistä perintötekijöiden merkitystä, harva uskaltaa julkisuudessa haastaa valtamediassa usein esitetyt väitteet siitä, että eugeniikka on ”pseudotiedettä”. Eugeniikanvastainen liike kulkee lännen historiassa rinnakkain ”rasisminvastaisen” liikkeen kanssa. Molemmat ovat erityisesti vasemmistojuutalaisten sosiologien valtavirtaistamia aatteita. Suomessa eugeeninen ohjelma lakkautettiin vasta 1960-luvulla, kun vasemmisto ja kommunistit saivat parlamentaarisen enemmistön. Eugeniikka loppui siis poliittisista syistä – ei siksi, että kansan perintötekijöitä parantavaa hanketta vastaan oltaisi esitetty uskottavia tieteellisiä tai eettisiä argumentteja.

Valkoiset ovat kehittäneet suurimman osan teknologisista innovaatioista, mutta nykyinen väestöpolitiikka rappeuttaa rotuamme.
Valkoiset ovat kehittäneet selvästi suurimman osan maailman teknologisista innovaatioista, mutta nykyinen väestöpolitiikka rappeuttaa rotuamme nopeasti.

Länsimaiden ulkopuolella eugeniikasta voi edelleen puhua täysin luontevasti. Valkoisten kannalta asetelma on vaarallinen. Euroopassa parhaat yksilöt lykkäävät usein perheen perustamista kauas tulevaisuuteen, kun taas Afrikasta tulleet maahanmuuttajat ja sosiaalisista tulonsiirroista riippuvaiset vähemmän älykkäät valkoiset lisääntyvät vauhdilla. Samalla lännen suurin tulevaisuuden kilpailija Kiina jatkaa useita kymmeniä vuosia jatkunutta eugeenista ohjelmaansa, jonka tavoitteena on nostaa kansakunnan keskimääräistä älykkyysosamäärää jokaisen sukupolven myötä. Valkoiset ovat perinteisesti olleet aina kehityksen etujoukossa, mutta nyt taannumme, koska pelkäämme edes lausua sanaa ”eugeniikka” ääneen.

Rodunsekoittamista tulee vastustaa jo pelkästään siksi, että pitkällä aikavälillä rodunsekoitus yhdistettynä vähäiseen syntyvyyteen ja muiden rotujen suureen syntyvyyteen tulee johtamaan koko valkoisen ihmisen katoamiseen maapallolta. Palaneen talon voi rakentaa uusiksi ja tuhoutuneen kaupungin voi rakentaa uudelleen, mutta kun koko valkoinen rotu pääsee kerran kuolemaan, ei sitä saa takaisin. Valkoisista on tämän jälkeen jäljellä enää muisto, joka sekin tulee kuolemaan pois.

 

Suhde luontoon

Kansallissosialistinen suhde luontoon on kunnioittava, ellei suorastaan nöyrä. Narsistinen maailmankuva, jossa eläimet nähdään jonkinlaisina sieluttomina hyödykkeinä, ei kuulu ajatusmalliimme. Ihminen on vain yksi osa luontoa, aivan kuten eläimetkin. Mikään ei oikeuta ihmistä käyttäytymään ylimielisesti luontoa kohtaan tai varsinkaan tekemään eläimistä pelkkiä tuotannon välineitä. Kaikenlainen eläimille aiheutettu turha kärsimys tulee kieltää lailla.

Luonnottomasti elävä ihminen on toistaiseksi onnistunut lähinnä aiheuttamaan turhaa kärsimystä viattomille osapuolille. Pinnallisen ajatusmallin vuoksi ylläpidetyt minkkitarhat, meikki- ja lääketehtaiden eläinkokeet sekä ainoastaan ihmisten viihdyttämisen vuoksi perustetut eläintarhat ovat vain turhaa eläinten rääkkäämistä ja vangitsemista, joka on vieläpä laillista ja jota tehdään rahan takomisen nimissä.

Länsimainen oikeusjärjestelmä antaa täysin naurettavia tuomioita eläimiin kohdistuneista rikoksista. Kenellä on oikeus päättää, että ihminen on arvokkaampi osa luontoa kuin vaikkapa leijona? Tämä olkoon nyt kirjoittajan oma henkilökohtainen näkemys, mutta uskon monen kansallissosialistin allekirjoittavan saman: vakaviin eläinoikeusrikoksiin syyllistyneiden henkilöiden tulisi menettää oikeus elämään.

Eläimille aiheutetun kärsimyksen lisäksi meidän ei tule tukea esimerkiksi geenimuuntelua sekä ihmisen omaan pinnalliseen itsekeskeisyyteen tarkoitettuja steroideja.

metsassa apinatesti

Perhe ja sukupuolet

Kun Hitler pääsi aikanaan valtaan Saksassa, nosti hän äitiyden arvostamisen täysin uudelle asteelle. Hän jakoi mitaleja äideille, jotka olivat tehneet neljä, kuusi tai kahdeksan lasta. Hän tuki lapsiperheitä ja kannusti ihmisiä tekemään jälkikasvua.

Tätä samaa ei näy nykyään. Lapsiperheitä ei tueta valtion puolesta, mikä johtaa vähäiseen syntyvyyteen talouden joutuessa muuten tiukille. Tähän perään maahanmuuttoa perustellaan sillä, ettei suomalainen synnytä tarpeeksi. Lapsettomuudesta on tehty muoti-ilmiö ja kotiäitejä kohdellaan lähinnä hylkiöinä. Tämä, jos mikä, on väärin. Mikäli haluamme turvata rotumme tulevaisuuden, on perustavanlaatuinen lähtökohta kohdistettava lapsiin. Valtion on tuettava lapsiperheitä, sillä yksi suurimmista syistä vähäiseen lapsimäärään on huoli taloudellisesta pärjäämisestä.

fw7-23Lasten terve kasvattaminen on toinen asia, joka on äärimmäisen tärkeä. Tällä hetkellä se ei ole mikään itsestäänselvyys. Erilaisista perversioista on tehty valtavirtaa ja esimerkiksi oman lapsen vieminen homokulkueeseen on täysin hyväksyttävää. Mikä kumma saa ihmisen niin sekaisin, että hän kuvittelee tuollaisen tapahtuman olevan terve paikka pienelle lapselle? Huumeiden “viihdekäyttö”, yleinen pinnallisuus ja muodin mukana kulkeminen sekä liiallinen teknologialle orjaksi joutuminen ovat asioita, joihin on äärimmäisen helppo päätyä.

Valtio ei edes yritä taistella näitä asioita vastaan, koska orjaa on helpompi ohjailla. Kansallissosialistin tulisi välttää lapsensa altistamista näille ja sen sijaan viettää aikaa perheensä kanssa menemällä television tuijottamisen sijasta mieluummin vaikkapa lähimetsään ihastelemaan luontoa. Se on todellista kasvattamista ja siinä lapsi oppii arvostamaan ympäristöään. Näin myöskään valtion virallinen kasvatuskoneisto, monikansallinen viihdeteollisuus, ei pääse vaikuttamaan kasvavan lapsen herkkään mieleen.

Liberaalin maailmankatsomuksen mukaan on väärin, että nainen keskittyy mieluummin perheeseensä kuin uraansa, mikä on useimmissa tapauksissa myös osasyyllisenä lasten tekemisen viivyttämiselle. Aivan liian usein tämä päätyykin siihen, että nainen huomaa liian myöhään tehneensä virheen olla tekemättä lapsia. Kansallissosialisti taas näkee, ettei mikään ole niin tärkeää, kuin varmistaa lasten tervehenkinen kasvaminen vanhempiensa kasvattamana.

Etenkin rotumme parhaat geenit valuvat usein hukkaan, sillä niin kutsutut uranaiset ovat usein myös parhaiden geeniemme kantajia ja varsinkin heidän tulisi jatkaa sukupuutaan. Myös valtion tulee tukea hyvien perintötekijöiden yleistymistä – maksoi mitä maksoi. Luonnollisesti perheinstituutiota yleensäkin tulee tukea jo pelkästään kulttuurillisistakin syistä.

Mies ja nainen ovat luonnostaan fyysisesti ja psyykkisesti erilaisia, mutta toisiaan täydentäviä. Kansallissosialismissa kumpikaan ei ole toista arvokkaampi, vaan molemmat sukupuolet ovat aidosti tasa-arvoisia. Kun me kansallissosialistit puhumme sukupuolten tasa-arvosta, on esimerkiksi tiskaamisen tasainen jako epäolennaista. Me näemme sen sijaan molempien sukupuolten todelliset valmiudet ja pidämme selvänä, että jokainen ottaa vastuun harmonisesta vuorovaikutuksesta.

Tuleeko naisen aina tuntea itsensä sorretuksi tehdessään kotitöitä tai imettäessään vastasyntynyttä lastaan? Sellaisella asenteella kaikki, mikä kuuluu huolenpitoon, muuttuu rumaksi, halvaksi ja eräänlaiseksi orjuudeksi. Totuus on, että jonkun täytyy organisoida koti ja huolehtia lapsista ja vanhuksista. Luonnon mukaan useimmissa tapauksissa nainen sopii parhaiten näihin tehtäviin. Ei myöskään ole syytä, miksei mies voisi hoitaa samoja tehtäviä tarpeen vaatiessa.

Emme halua naistemme olevan heikkoja orjia, vaan itsenäisiä ja tervehenkisiä ihmisiä. Emme myöskään halua miestemme olevan feminiinisiä pelkureita, vaan esimerkillisiä henkilöitä, jotka huolehtivat perheestään, yhteisöstään ja kotimaastaan.

narkkari
Länsimainen liberalismi on myrkyttänyt kulttuurimme.

Kansanyhteisö

Kansallissosialismissa ei nähdä luokkaeroja, vaan yksi yhtenäinen kansa, joka taistelee pyyteettömästi saman asian puolesta – siis oman yhteisönsä hyvinvoinnin puolesta. Kun marxistit yrittävät parhaansa mukaan saada aikaiseksi jonkinlaista “luokkasotaa” ja kun rahoitusmarkkinakapitalistit räkivät pienyrittäjien ja palkansaajien päälle, pyrkii kansallissosialisti tasa-arvoistamaan jokaisen kansansa edustajan tämän kykyjen mukaan ja saamaan hänestä parhaat puolet esille koko kansan edun vuoksi.

Kansallissosialisti niin ikään tiedostaa, ettei jokainen voi olla johtaja, insinööri tai taitava käsistään, vaan jokaisella on oma alueensa, jossa hän on parempi, ja alueensa, joihin hänestä ei ole. Kansallissosialistisessa valtiossa olisivat pukumiehet ja rakennustyömaiden laudankantajat samassa rivistössä. Yhtä köyttä vetävää kansaa on hyvin hankala murtaa.

Jokainen ihminen voi myös tällä hetkellä omalta osaltaan ryhtyä rakentamaan yhtenäistä yhteisöä esimerkiksi naapurustossa. Pyyteettömällä auttamisella ja esimerkin näyttämisellä voi saada tuloksia, jotka voivat hämmentää monia maailmassa, jossa jokaisesta palvelusta kuuluisi maksaa. Yhdessä tekemisen ilo on kaikkia osapuolia hyödyttävämpää ja pitkäkestoisempaa iloa tuottavaa kuin asioiden tekemättä jättäminen tai naapurin auttamatta jättäminen siksi, ettei kukaan maksa siitä.

Kuitenkin ihmiset, jotka elävät auttavan yhteisönsä siivellä ilman, että he antavat omaa panostansa, ansaitsevatkin jäädä tämän yhteisön ulkopuolelle.

dağcı yardımlaşma ve zirve keyfi

Nykyhetkestä tulevaisuuteen

Jos koet, että yllä mainitut asiat vastaavat sinun näkemyksiäsi, et luultavastikaan ole tyytyväinen tämänhetkiseen maailmantilaan. Maailma on inhottava paikka, jossa raha hallitsee, jossa kansojen yhtenäisyys on tuhottu ja jossa rodunsekoitus, perversiot, huumeet ja pinnallisuus ovat muotia. Eliittiä ei kiinnosta tavallinen kansa, eläimiä rääkätään rahan tekemisen nimissä ja totuuden sanomisesta tehdään rangaistava rikos valheiden ollessa moderneja totuuksia. Eihän näin voi olla tervettä elää.

Vaihtoehto on joko elää mahdollisimman mukavasti ja kulkea massan mukana ilman, että edes viitsii kyseenalaistaa päättäjiä. Voit television ja Internetin välityksellä katsoa maailman palavan ja toivoa, ettei mitään pahaa osu nimenomaan sinun itsesi kohdalle. Vaihtoehtoisesti voit tehdä jotain merkittävää elämälläsi ja taistella vastaan. Voit hylätä pinnallisen ja lyhytkatseisen elämäntavan ja ryhtyä elämään kuten historiamme merkkihenkilöt elivät.

Kukaan ei varmaankaan väitä, etteikö siihen sisältyisi haasteita, mutta haasteita on sisältynyt esi-isiemmekin elämään eivätkä he ole vastuustaan perääntyneet. Nyt on sinun vuorosi päättää, haluatko elää kuten lammas vai kuten soturi.

 

Jesse Torniainen

27 KOMMENTIT

 1. Hieno kirjoitus.

  Olen harrastanut retoriikkaa, jossa kutsun vihaa, rohkaisen vihaa, arvostan vihaa. Teen sen juuri siksi, että valkoisia kansoja uhkaa tuho, jos emme löydä vihaa. Mutta allekirjoitan täysin ylläolevan: Me emme tarvitse vihaa, jos saamme itse rakentaa oman kansamme kanssa parempaa maailmaa, ilman ulkopuolisia, meille vihamielisiä etnisiä ryhmiä ja aatteita.

  Mielestäni vihaa tarvitaan nyt ensin, mutta se on vain työkalu.

  Me tiedämme kyllä, että nykyisen massamaahanmuuton takana on kansainvälinen eliitti ja sionismi, joka kirjaimellisesti vihaa meitä. Leppymättömästi ja syvästi. He haluavat yksinkertaisesti murhata valkoisen kansan.

  Silti, viha jää pois, kun kansa saa elää ilman keskuudessaan toimivaa loisivaa ja vihamielistä eliittiä.

  Hieno kirjoitus ja aina vain helpompi identifioitua kansallissosialismin kanssa.

  Vihollisemme tarjoaa turvattomuutta, työttömyyttä, hätää ja kurjuutta, heidän maailmansa on tuhon maailma.

 2. Tärkeitä pointteja! Toivottavasti etenkin syksyn siirtolaiskriisin myötä maahanmuutto-ongelmiin heränneet lukevat tämän!

 3. Itseään vihaavat kulttuurimarxistit eivät voi sietää ylpeää valkoista eurooppalaista, jopa maskuliinisuudesta on tullut kirosana. Vain jos kunnioittaa itseään voi kunnioittaa muita. Ihmiset voivat elää rauhallista rinnakkaiseloa vain kun tunnustavat biologiset tosiasiat, rotujen luonnolliset elinalueet ja elävät harmoniassa luonnon kanssa.

 4. Todella hieno ja kannustava teksti. Itse olen naisena ollut aina sitä mieltä, että se on rikkaus ja rakastava teko myös isänmaata kohtaan jos lapsia syntyy enemmän. En ymmärrä nykyajan ihannointia lapsettomuudesta tai ikuisesta sinkkuelämästä. On hälyyttävää että oman maan lapsia syntyy niin vähän! Jotta kansallissosialistinen maailma siirtyy varmuudella tuleville jälkipolville, niin kaikella hyvällä, laitetaan se peitto heilumaan 😉

 5. “Kansallissosialismissa tunnustetaan myös oman rodun huonot puolet ja pyritään minimoimaan näitä samalla kun hyviä puolia vahvistetaan.”

  Joissakin ajatussuuntauksissa ihminen nähdään biologisena, psykologisena ja kulttuurillisena olentona. Eivät geenit kaikkea määrää.

  “Eugeniikka tarkoittaa lyhyesti sitä, että ihminen ottaa kansansa kehityksen ohjakset käsiinsä.”

  Millä tavalla? Eikö riitä, että ihmiset saavat oikeaa tietoa? Esim. mielenterveysongelmissa puolueeton tieto olisi tärkeää. Tällä hetkellä ihmisten mielenterveyttä horjuttaa lääketeollisuuden ylivalta ja korruptoituneet psykiatrit, jotka ovat suorissa kytköksissä lääketehtaisiin. Hoitosuositukset ovat teollisuuden määrittelemiä, esim. Käypä hoito. Pakkolääkinnällä ja aivopesulla pienetkin elämän kriisit muutetaan vaikeiksi, monimutkaisiksi sairauksiksi, joissa lopulta potilaskaan ei tiedä, mikä oli alkuperäinen ongelma.

  “Eugeniikka on biologian ja perinnöllisyyden lait huomioivaa väestöpolitiikkaa, joka pyrkii karsimaan yhteisöstä esimerkiksi periytyviä sairauksia, matalaa älykkyyttä, mielenterveyshäiriöitä ja epäedullisia luonteenpiirteitä aiheuttavia perintötekijöitä.”

  Miten matala älykkyys mitataan? Eihän siitäkään tule mitään, että 100% ihmisistä tungetaan insinöörimuottiin. Älykkyystestit mittaavat nimenomaan insinöörikykyä. Itsekin olen insinööri, mutta vastentahtoisesti: isä painosti. Lopputulos on motivoitumaton, työtön ja monisairas mies. Lisäksi olin kauan Hesarin jne. aivopesemä. Ihmisiä pitäisi kannustaa monipuolisiin harrastuksiin lapsesta saakka.

  Mielenterveyshäiriöt ovat niin monisyinen asia, ettei mitenkään nykytiedon mukaan voida väittää niiden johtuvan pelkästään geeneistä. Kasvuympäristö ratkaisee.

  “Eugeniikan vaikutukset eivät ole uskonasioita, sillä geenit vaikuttavat todistetusti ihmisen fyysisten ominaisuuksien lisäksi hänen mieleensä ja ajatteluunsa.”

  Tuo ei ole koko totuus. Ravinto ja ympäristö vaikuttavat geeneihin.

  • “Joissakin ajatussuuntauksissa ihminen nähdään biologisena, psykologisena ja kulttuurillisena olentona. Eivät geenit kaikkea määrää.”

   Kulttuurimarxismissa, joka lienee myös yksi “ajatussuuntaus”, ihmistä ei nähdä edes sukupuolen perusteella, vaan ajatellaan, että kaikki ihmiset ovat lähtökohtaisesti ikään kuin tyhjä paperi, josta lähdetään rakentamaan kokonaisuutta. Ja tietysti jos elämä menee mönkään, johtuu se kaikista muista paitsi itsestä.

   Fakta kuitenkin on, että geenit määrää aikalailla koko ihmisen elämänkulun. Rikollisen lapsesta tulee hyvin suurella todennäköisyydellä rikollinen, pienemmän älykkyysosan omaavien vanhempien lapsesta tulee pienemmän älykkyysosamäärän omaava ihminen jne.

   Voit tietysti kertoa lisää siitä, missä kohtaa menee geenien määräämän kohtalon raja?

   “Millä tavalla? Eikö riitä, että ihmiset saavat oikeaa tietoa? Esim. mielenterveysongelmissa puolueeton tieto olisi tärkeää. Tällä hetkellä ihmisten mielenterveyttä horjuttaa lääketeollisuuden ylivalta ja korruptoituneet psykiatrit, jotka ovat suorissa kytköksissä lääketehtaisiin. Hoitosuositukset ovat teollisuuden määrittelemiä, esim. Käypä hoito. Pakkolääkinnällä ja aivopesulla pienetkin elämän kriisit muutetaan vaikeiksi, monimutkaisiksi sairauksiksi, joissa lopulta potilaskaan ei tiedä, mikä oli alkuperäinen ongelma.”

   Miten tämä avautuminen liittyy itse eugeniikkaan? Ja kansallissosialistisessa valtiossahan mitään lääkefirmojen ylivaltaa ei edes tunnettaisi =)

   “Miten matala älykkyys mitataan? Eihän siitäkään tule mitään, että 100% ihmisistä tungetaan insinöörimuottiin. Älykkyystestit mittaavat nimenomaan insinöörikykyä. [..] Ihmisiä pitäisi kannustaa monipuolisiin harrastuksiin lapsesta saakka.”

   Älykkyysosamäärätesteillä. Niitä on monia erilaisia ja niillä voi mitata erilaisia kykyjä ihmisessä. Jos olisit lukenut artikkelin kokonaan, huomaisit, ettei kansallissosialismissa pyritä tunkemaan jokaista mihinkään “insinöörimuottiin”. Se selviää artikkelin “kansanyhteisö”-kohdassa.

  • Jatkoa edelliseen…

   Artikkelia pohtimalla olisi myös varmasti selvinnyt, että lapsia tulee nimenomaan kasvattaa ja kannustaa tekemään asioita, kuten erilaisia harrastuksia jne jotta löytävät omansa.

   “Mielenterveyshäiriöt ovat niin monisyinen asia, ettei mitenkään nykytiedon mukaan voida väittää niiden johtuvan pelkästään geeneistä. Kasvuympäristö ratkaisee.”

   Suurinta osaa niistä asioista, joita nykyään kutsutaan mielenterveyshäiriöksi tai masennukseksi, kutsuttiin ennen kansankielellä ilmaistuna esim. vitutukseksi. Oikein syvälliseksi kun lähdetään niin mielenterveysongelmiin vaikuttaa modernin maailman luonnottomuus, lääkefirmojen harrastama lääkkeiden pakkosyöttäminen jne.

   “Ravinto ja ympäristö vaikuttavat geeneihin.”

   Kerro lisää siitä miten ravinto ja ympäristö vaikuttaa geeneihin?!

  • “Joissakin ajatussuuntauksissa ihminen nähdään biologisena, psykologisena ja kulttuurillisena olentona. Eivät geenit kaikkea määrää.”

   Ei niin eikä kukaan ole näin väittänytkään. Kasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa ympäristö-komponenttiin ja eugeniikalla perimään.

   “Miten matala älykkyys mitataan? Eihän siitäkään tule mitään, että 100% ihmisistä tungetaan insinöörimuottiin. Älykkyystestit mittaavat nimenomaan insinöörikykyä. Itsekin olen insinööri, mutta vastentahtoisesti: isä painosti. Lopputulos on motivoitumaton, työtön ja monisairas mies. Lisäksi olin kauan Hesarin jne. aivopesemä. Ihmisiä pitäisi kannustaa monipuolisiin harrastuksiin lapsesta saakka.”

   Nimenomaan älykkyyttä mitataan standardoidulla Stanford-Binet testillä. Esimerkiksi Mensa käyttää tätä testiä. Jos henkilö on sosiaalisesti taitava tai kädentaitoinen, se on määritelmän mukaisesti jotain muuta kuin älykkyyttä.

   Tarkoitus ei ole tunkea kaikkia samaan “insinöörimuottiin” vaan antaa valkoisille lapsille mahdollisimman hyvät lähtökohdat. Henkilö, jonka äo on 135, voi työskennellä tutkijana, lääkärinä tai insinöörinä sekä siivoojana, myyjänä tai keittiöapulaisena. Henkilö, jonka äo on 75, ei mitä ilmeisimmin kykene luomaan uraa ensin mainituissa ammateissa. Ei ole myöskään todisteita siitä, että korkea äo sulkisi pois mahdollisuuden menestyä jossakin yhteiskuntaa hyödyttävässä toiminnassa.

   Ammatinvalintaan vaikuttaa älykkyyden lisäksi luonteenpiirteet. Ekstrovertti ja voimakastahtoinen henkilö voi hakeutua toimitusjohtajaksi tai upseeriksi, introvertti henkilö soveltuu paremmin vaikkapa ohjelmoijaksi. Henkilöä pitää kannustaa sellaiseen ammattiin mitä hän haluaa tehdä ja mihin hänen kykynsä riittävät. Eriluontoiset ihmiset soveltuvat eri ammatteihin, ja kaikilla on paikkansa yhteiskunnassa.

   “Millä tavalla? Eikö riitä, että ihmiset saavat oikeaa tietoa?”

   Karsimalla sellaisia luonteenpiirteistä ja ominaisuuksia, joista ei ole mitään hyötyä. Esimerkiksi riski sairastua skitsofreniaan tai masennukseen

  • on osittain perinnöllinen, eikä näistä piirteistä ole etua. Puhumattakaan siitä, kuinka näiden sairauksien määrän pieneneminen vaikuttaa yleiseen elämänlaatuun. Pelkkä tieto ei riitä, ihminen ei ole tyhjä taulu, jota voi muokata pelkästään valistuksen voimin.

   “Mielenterveyshäiriöt ovat niin monisyinen asia, ettei mitenkään nykytiedon mukaan voida väittää niiden johtuvan pelkästään geeneistä. Kasvuympäristö ratkaisee.”

   Näin on. Siksi pitää vaikuttaa sekä perimään että ympäristöön, eli eugeniikka ja sosiaalipolitiikka yhdessä ovat avain parempaan tulevaisuuteen.

   • “Esimerkiksi riski sairastua skitsofreniaan tai masennukseen on osittain perinnöllinen, eikä näistä piirteistä ole etua.”

    Skitsofrenia ja masennus eivät ole todellisia, lääketieteellisesti määriteltäviä sairauksia. Ei ole olemassa mitään lääketieteellistä koetta niiden diagnosoimiseksi, esim. verikoetta tai röntgenkuvausta. Kaikki, aivan kaikki perustuu psykiatrien mielipiteeseen ja mutuun. Psykiatria ei ole aitoa lääketiedettä. Se on pelkkää arvailua. Asiasta on kertonut mm. amerikkalainen CCHR-ihmisoikeusjärjestö, joka vastustaa tahdonvastaista lääkintää.

    Aivo- ja geenimytologian vastapainoksi kannattaa lukea:
    Maarit Nermes: Näyttöön perustuvaa masennuksen lumehoitoa
    Aku Kopakkala: Masennus – suuri serotoniinihuijaus

    1900-luvun alussa ei ihmisiä pakkolääkitty ja aivopesty depression takia, koska sellaista tautiluokitusta ei ollut. Lääkärit kyllä tunsivat melankolian, mutta sen tiedettiin olevan itsestään ohimenevä noin 12 kuukaudessa. Nykyiset masennuslääkkeet tekevät ihmisistä monisairaita, avuttomia kroonikkoja. Pitkäaikaiskäyttö aiheuttaa psykooseja, hallusinaatioita ja sydän- ja verisuonisairauksia. Näihin sitten määrätään lisää lääkkeitä, ja alunperin sosiaalinen ja vuorovaikutuksellinen ongelma on täten muutettu sairaudeksi. Masennusdiagnoosilla tuhotaan nykypäivänä monen herkän ihmisen elämä.

    Ennen 1800-lukua ei ollut olemassa skitsofrenia-diagnoosia Euroopassa tai USA:ssa. Tämä herättää monenlaisia kysymyksiä.

    Ainoa hyöty biologisesta psykiatriasta on se, että lääkkeillä voidaan lamauttaa ihmisten toimintakyky ja tappaa heidät ennen aikaisesti. Jos siis se edes on mikään hyöty – pikemminkin se on vuosikymmenten kidutus kunnes kuolet joskus 50-60 vuotiaana. Psyykelääkkeet ovat länsimaissa jo kolmanneksi yleisin kuolinsyy.

    Jos eugeniikka olisi käytössä, toivoisin siihen eutanasiamahdollisuutta. Nykypsykiatriahan perustuu kontrolliin, pakkoon, alistamiseen, aivopesuun ja nöyryyttämiseen. Mieluummin kuolema kuin kidutus.

  • Onko kansallissosialistisessa valtiossa “vammaiselle” naiselle paikkaa vai olenko jo täysin valkoista rotua heikentävä ihminen, vaikka olen taatusti älykäs, kaunis ja valkoinen nainen. Mitenkäs esimerkkinä naimisiinmeno-oikeus? Tuleeko vasta sitten, jos suostun steriloitavaksi? Sanan “terve” otin pois, koska reumatismi näköhäiriöineen tekee minusta fyysisesti sairaan. Autistisena en ole kokenut itseäni sairaaksi, koska sitä ei hoideta eikä sitä voi parantaa. Kuntoutua kyllä voin, ja jossain määrin olen oppinut sosiaalisia taitoja, mutten ole niissä edelleenkään paras ja small talkista ahdistun.
   Neurologisesta häiriöstä olen puhunut ja sitä se onkin. Jotkut äänet vielä häiritsee minua, muttei ne aiheuta sellaista pakokauhua. Lapsena sitä meni pöydän alle musiikin tunneilla itkemään ja kampaajalla tuli kiljuttua suihkupullojen kostuttaessa hiuksiani. Minussa on edelleenkin jäljellä epätasainen kykyprofiili ja lievät ääniyliherkkyydet, jolloin saatan vain lähteä pois äänten keskeltä. Ihmispaljous on myös ärsyttävää kauppakeskuksessa käydessä.

   Ei vammaisuus tai sairaus ole ideologia. Sairaiden ja vammaisten alle mahtuu eri puoluetta äänestäviä ja eri lailla ajattelevia ihmisiä. Esimerkkinä miespuolinen kaverini, joka istuu pyörätuolissa ja asuu omakotitalossa, ei ole ymmärtänyt sitä, että jos hän vammaisena ihmisenä ahdistelisi, niin ei hänen tekojaan pidä suvaita sen takia, koska on vammainen vaan sama sanktio pitää olla. Hänessä oli oikeasti ihailtavaa se, että hänen kanssa pystyi puhumaan syvällisemmin.

   Ei kukaan vastaantuleva tunnista minua autistiseksi, lapsena kielellisen kehityksen häiriöstä kärsineeksi ja reumaatikoksi. Ajan autoa, asun yksin, pukeudun ja käyn töissä kuin kuka tahansa ns. terveistä. Autistisilla ihmisillä voi olla yliälykkyyttä, ja itselläni on jotain eroavaisuuksia verrattuna enemmistöön: teen juuri sitä, mitä haluan enkä ole trendien tai suosion perässä välittämättä muiden ajatuksista ja tämä näkyy juurikin siinä, että sanon suoraan valtavirrasta poikkeavan totuuden, liittyi se sitten rotuihin tai ravitsemukseen. Oletan tällaisten piirteiden olevan hyödyllisiä kansallissosialistien keskuudessa. Enemmän ns. terveillä ei ole rohkeutta tunnustaa asioita asioina ja pidän joitakin heistä ihan lampaina. Sen takia on vaikeaa tulla toimeen joidenkin ns. terveiden sekä pintapuolisen maailman kanssa. On aivan ahdistavaa, kun lähipiirissäkin on niitä, jotka tulee mussuttaa minulle liiallisesta hiilijalanjäljestä käyttäessäni luomumaitotuotteita ja pahoista tyydyttyneistä rasvoista, kun itse koitan kumota niiden epäterveellisyyden. Minua ei kertakaan ole saanut käännytettyä vegaaniksi saati mihinkään uskoon. Ns. terveitä on helpompi vetää kuin pässiä narussa ja sen takia ne ei osaa äänestääkään. En osannut minäkään, vaikka PS äänestäessä niin uskoin kunnes totuus tuli esiin. Silloin päätin, että nyt lähtee puolue vaihtoon ja mietintään. Menee varmaan pitkä aika miettiessäni sitä, mitä tai ketä äänestän, mutta sekin tulee harkittujen päätösten kautta. Harvoin minua saa manipuloitua johonkin.

   Enemmän pitäisi katsoa vahvuuksia heikkouksien sijaan. Matemaattisen osaamattomuuden takia minua ei pidä fyysikoksi kannustaa eikä heikkojen sosiaalisen vuorovaikutustaitojen takia sosiaaliselle alalle, ellei työssä ole jotain faktapohjaista ja kiinnostuksen kohteiden mukaista. Onhan niitä introvertteja opettajia ja hoitajiakin, ja itse viihdyn parhaiten tällaisten kanssa kuin yltiösosiaalisten ekstroverttien.

 6. Tässä pitää antaa oma maininta myös sille, että islam ei ole koskaan ollut niin merkittävä uhka eurooppalaisille, että sitä olisi pitänyt vastustaa nykyisessä mittakaavassa. Eugeniikka pitäisi tuoda myös enemmän esille, eikä siitä puhuessa tarvitse häpeillä mitään vaikka sanoma ei olisi “poliittisesti korrektia”. Eugeniikka on luonnollinen osa meitä, ja mistä muualta me olisimme tänne putkahtaneet jos emme luonnosta? En myöskään ymmärrä nykykulttuuria, jossa on hyväksytympää käyttää huumeita ja elää yhteiskunnan siivellä kuin ottaa vastuuta omista tekemisistään ja pyrkiä malliesimerkiksi muille. Piirre mitä vihaan eniten nyky-yhteiskunnassa on se, että on hyväksytympää tunnustaa olevansa narkomaani tai homoseksuaali kuin tunnustautua kansallissosialistiksi.

  • Fjodor Dostojevskij aikanaan huomasi tämän ilmiön romaanissaan Riivaajat (1872). Dostojevskij käytti sana “riivaajat”, kun käsitettä “kulttuurimarksisti” silloin ei vielä ollut; mutta itse ilmiö ja vastaava ideologia oli jo olemassa.

   Siis, kaksi kulttuurimarksistia keskustelevat:
   Verhovenskij: Oikeasti oppimme on kunnian kieltäminen. Antamalla ihmisille oikeuden olla avoimesti kunniaton – se on kaikista helpoin tapa saada ihmiset innostumaan liittymään alaisuuteemme.
   Stavrogin huudahti: Erinomaisesti sanottu! Nerokkaaat sanat! Osuit napakymppiin! Oikeus olla kunniaton — tämän avulla kaikki kääntyvät puolellemme, ei yksikään jää kunniallisten puolella!”

   Oikeus olla avoinmesti kunniaton paskiainen – pervessi, degeneraatti, petturi, homo, varas, huora, narkkari, murhaaja, ryöstäjä, huijari, pedofiili yms. yms. – tämä on hartain toive, mitä alhaiset unelmoivat saavansa – ja saavatkin demokratialta. Tämän oikeuden puolesta legioonat riivattuja ovat valmiina murhaamaan ja kiduttamaan kunnian ihmisiä, kuten kansallissosialisteja. Tämähän on jo nähty kansallissosialistisen Saksan kohtelussa 2. maailmansodassa.
   Ja juutalaisen sontaelokuvan nimi “Kunnioittamat paskiaiset” ei ole sattuma – se on avoin julistus: Me olemme paskoja ja ylpeitä siitä!

   Kansallissosialismi, joka ylistää kunnian ja sankaruuden – näille riivatuille ja riivaajille on suurin ärsyke, mitä vain voi kuvitella.

 7. Miksi Adolf Hitler veljeili islamin muftin kanssa? Eikös ählämsähläm ole vihollinen nro. 1?

  • Sionistit on vihollinen numero yksi. Ählämsählämit on heille hyödyllisiä idiootteja. Tai biologinen ase.

  • Ei ole. Luitko artikkelin varmasti kokonaan, vai katsoitko vain kuvat?

   Kerrotaan nyt vielä tässä, että kaikilla roduilla on oikeus elää heille kuuluvilla alueillaan. Myöskään yhteistyö näiden kanssa ei ole mitenkään epä-kansallissosialistista.

  • Vaikka Islam on suomalaisten näkökulmasta primitiivinen aavikkouskonto, ei se ole kaiken pahan juuri. Amin al-Hussein taisteli Euroopan vihollista, sionismia vastaan, eikä hänellä ollut suunnitelmia täyttää Eurooppaa vierasrotuisilla, toisin kuin vastustajillaan.

   Nykyjäänkin voimme laskea muunmuassa Hezbollahin ja Assadin kuuluvaksi sionismin ja Amerikkalaisen hegemonian vastaiseen rintamaan, joka taistelee Euroopan etujen puolesta, uskonnosta huolimatta.

 8. Naisen asemasta haluaisin kommentoida hieman. Olen kasvattanut neljä lasta aikuisiksi. Minua on häirinnyt koko ajan lasten kasvatuksessa lyhytkatseisuus. Tällä hetkellä lapsia kasvattavat telkkari, pelit, netti ja sosiaalinen media. Vanhemmat ovat tarpeettomina heitetty nurkkaan.Vanhemmat hankkivat lapsen nykyisin lähinnä lemmikiksi. Yhteiskuntakelpoista lasta ei nykyisin opasteta kasvattamaan.

  Jo nuorena näin sen, että jos tulevaisuudessa äidit luovat vain uraa ja jättävät perheen hoitamatta tulee ihmisten elämänlaatu kärsimään pahoin. Samalla tällainen kehitys tuhoaa nuorison.Se on nyt nähtävissä selvästi.
  Henkilökohtaisesti en ymmärrä miksi nainen jättää ienet lapsensa jonkun rutiini toimistohomman takia. Itse olin 10 vuotta kotona kunnes vähitellen lasten kasvaessa siirryin työelämään. Voin taata että hyvin ehtii vielä tehdä vaikka mitä. Kaikista lapsista on tullut kelpo kansalaisia ja heistä on paljon iloa.
  Hyvä juttu että näistäkin asioista puhutaan kaiken kulttuurimarxismin keskellä.

 9. Artikkelin kirjoittajan mainitsemista leijonista puheenollen; näin Tanskassa (ei herkille):

  http://www.theguardian.com/travel/2015/oct/15/danish-odense-zoo-dissection-lion

  Tanskalainen eläintarha tappoi puistonsa leijonia ja paloitteli niiden ruumiita näytösmäisesti eläintarhan kävijöiden nähden. Myös lapset pääsivät seuraamaan tätä brutaalia esitystä, jonka tarkoituksena oli “opettaa anatomiaa” puiston kävijöille. Leijonia oli puiston mukaan liikaa eikä mikään eläintarha ollut halukas ottamaan leijonia vastaan, joten niille päätettiin tehdä linkin esittämällä tavalla. Kuvottavaa touhua.

  Parempi olisi, että eläimet saisivat elää niiden luonnollisissa elinympäristöissä ja olla oman elämänsä herroja. Luontodokumentit TV:stä tai visiitti luonnonpuistossa saisivat riittää ihmisille.

 10. Hyvä kirjoitus mutta tämä “ensimmäinen kannabispiikki tappaa” mentaliteetti ärsyttää kyllä hieman. Tunnen itse henk koht monia päihteiden _VIIHDE_käyttäjiä jotka käyvät töissä, heillä on perhe ja lapsia, ja ei heillä mitään ongelmaa asian kanssa ole.

  Veikkaisin että kyllä itse Aatukin olisi ennemmin hyväksynyt kannabiksen kuin alkoholin, järkimies kuin oli.

  • Ongelma on enemmänkin koko päihdekulttuuri. Miksi on niin hankalaa elää selvinpäin?

  • Minä itse olen puhunut lääkekannabiksen puolesta, eikä silloin kyse ole narkkaamisesta, jos kokeilisin sitä reumasairauden aiheuttamiin näköhäiriöihin. Muuhun kun en suostu paitsi ruokavaliohoitoon, koska lääkeyhtiöt ovat globalistien hallussa ja tiedän kyllä, että ne haluaa vain rahaa, ei terveyttä. Kannabiksen lääkekäyttöä juuri tämän takia koitetaan estää, ja siitä ei saa patenttia.

   Kannabis on taatusti parempi vaihtoehto, jos on neurologisia häiriöitä kuten itselläni on todettu autistisia oireita ollessani lapsi. On tutkittu, että autistisilla lapsilla suolisto toimii myös eri lailla ja sen takia olisi suotavaa kokeilla gluteenittomuutta ja sokerittomuutta ruokavaliossa. Miten nuo vahvimmat lääkkeet, joita jotkut autistit saa ja erioten väärin diagnosoituina mielenterveysongelmina heidän oireensa pahenee. Silloin ei niitä terveitä piirteitä saada hyödynnettyä, jos kyse on normaaliälyiseksi tai jopa yliälykkääksi todetusta ihmisestä. Itse en onneksi ihan syvästi autistisessa tilassa ole ollut, vaikka puheen ja motorinen kehitykseni ja oppimiseni erottuivat muista lapsista, mutten koskaan lopettanut puhumista vaan vaikeudet oli enemmän puheen ymmärtämisessä enkä puhunut niin selvästi ollessani lapsi. En kyllä verbaalisuudella loista ja varsinkaan isoissa porukoissa, yhden ihmisen kanssa keskustelu on vielä helpompaa.

 11. Kylla suomi on eugeniikan eli rodunjalostuksen karkimaa..

  Jos suomalainen sairastuu vainoharhaisiksi.ja sadisriksi yliviisaista psykiatrian nazi teorioista tulleet sadistiset rakanokka julkis tohtorimme hyokkaa kehon kipujen kimppuun kuin villisusi lauma.ja. ivaa suomalaista ja hanen kehon sairauksiaan rotuoppiensa mukaan psyykkiseksi ja.jattaa kuolemaan ja.virumaan kuin rotan tappavissa taudeissa ( aivokalvon tulehdus) koska puoskari eugenistit psykiatrian pannukakku teoriassa ovat listannet tappavat taudit ja niiden kehon oireet paasta varpaisiin.mielisairauden nerkiksi ja sadat suomalaiset ovat juuri eugeniikka teorian vuoksi kuolleet..
  Se rehottaa kuin syopapatti ja siita suomalaiset virkatohtorit ovat tulleet sadistisiksi puoskareiksi ja tekevat tuhannet isanmaataan rakastavat suomalaiset isanmaataan vihaaviksi ja pelkaaviksi ihmisraunioiksi..

  Psykiatria joutui lopettamaan kaasuleirit koska noepeasti tappamisesta sai murha tuomion, joten heidat pakotettiin tuhoamaan ihmisia hitaammilla hermomyrkyilla, joihin tuhannet suomalaiset kuolevat ennen aikojaan.

  Nuo koululaaketieteen yliviisaat puoskarit tuntevat itsensa ” arjalaisiksi” ja kansa on heille juutalaista roskaa, eli kauppatavaraa, joka joutaa markkinoida hermomyrkky tehtaille orjaksi..
  Eli olemme totalitaarinen SS mainen eugenisrinen pelattava nazi valtio..

  Kannamme ilmeisesti sadistista geenia, ja siksi sadistiset teoriat kiinnostaa meita kuin liima mehilaista..
  Sadistiksi jokainen koululaaketieteen vainoharhaisiiin uskomustieteisiin uskova idiootti tulee.

Comments are closed.