Koti Uutisia Vastarintaliikkeen kieltoa käsittelevän dokumentin osoite vaihtui

Vastarintaliikkeen kieltoa käsittelevän dokumentin osoite vaihtui

1

YouTubeen videoita tekevä Mikko Hamunen on tehnyt 25-minuuttisen dokumentin Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kielto-operaatiosta. Dokumentissa tuodaan esille kieltoa vaativien tahojen kaksinaismoralismia ja Poliisihallituksen “argumentteja” liikettä vastaan. Siinä myös haastatellaan Pohjoismaiseen valtuustoon kuuluvaa Antti Niemeä.

Dokumentti julkaistiin jo viikko sitten, mutta sittemmin se poistui alkuperäisestä osoitteesta ja on nyt katsottavissa uudessa osoitteessa YouTubessa. Dokumentissa kehotetaan kansallismielisiä tukemaan Vastarintaliikettä kieltoasiassa, jonka oikeuskäsittely on lokakuun lopulla.

Vastarintaliike tulee järjestämään lauantaina lokakuun 21. päivä mielenosoituksen sananvapauden puolesta. Asiasta tiedotetaan lisää lähiaikoina.

1 KOMMENTTI

 1. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Ei ole olemassa mitään lakia, jonka nojalla Vastarintaliike voitaisiin kieltää.

  Perustusoikeuksiin voidaan tehdä poikkeuksia vain jos siitä on laki olemassa. Ja vain jos kyseinen laki on Perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVM 25/1994 mukaisesti selvä ja yksiselitteinen. Ei ole olemassa mitää selvää ja yksiselitteistä lakia, jonka nojalla Vastarintaliike voitaisiin kieltää.

  Joten vaatimukset Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi on perustuslain vastaisia.

  Perustuslaki 2 §

  Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

  PeVM 25/1994

  – Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määritettyjä. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista.
  https://www.edilex.fi/mt/pevm19940025

  Tulkinnassa on otettava huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta, mikäli asia on tulkinnanvarainen, niin tällöin asiaa on tulkittava perustuslakimyönteisesti:
  Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):
  Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain
  tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien
  tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa
  ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua
  perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta

  https://www.edilex.fi/mt/pevm19940025

Comments are closed.