Koti Artikkelit Thule ja kansallissosialistinen liike

Thule ja kansallissosialistinen liike

18

Kansallinen Vastarinta julkaisi toukokuussa vierailevan kirjoittajan artikkelin kansallissosialismista ja hengellisyydestä. Artikkelin kirjoittaja on viimeistelemässä teemaa käsittelevää Musta Kivi -lehteä, jota voi syksyllä hankkia alan jälleenmyyjiltä.

Saksan kansallissosialistiseen liikkeeseen tiiviisti liittyneen Thule-seuran perustamisen vuosipäivän kunniaksi lehden tekijät ovat laatineet artikkelin, jonka julkaisemme nyt. Pohjoismainen Vastarintaliike on uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joten artikkeli ei ole toimitukselta uskonnollinen kannanotto. Tahdomme tarjota näkyvyyttä erilaisille suomalaisille toimijoille, jotka taistelevat alallaan sionismia vastaan ja valkoisen rodun puolesta.

Tänään, 17.8.2018, tulee kuluneeksi tasan sata vuotta Thule-seuran perustamisesta. Kuten moni saattaa tietää, liittyy Thule-seura omalta osaltaan Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen (NSDAP) syntyyn. Seurasta ja sen jäsenistöstä liikkuu kuitenkin myös paljon väärää tietoa ja erilaisia salaliittoteorioita. Näistä syistä johtuen seuran historiaa on syytä käsitellä tarkemmin.

Vuonna 1912 perustettiin Berliinissä Germanenorden-nimellä tunnettu järjestö. Sen tarkoitus oli tutkia ajan hengen völkisch-liikkeen uskonnollisia, mytologisia ja esoteerisia puolia. Järjestön perustajajäseniin kuuluivat kustantaja ja toimittaja Theodor Fritsch, Hermann Pohl ja List-seurassa toiminut Philipp Stauff. Germanenorden oli alun alkaen tarkoitettu toimimaan salaisena sisäpiirinä julkiselle Reichshammerbund-liikkeelle, jonka Fritsch perusti samaan aikaan vuonna 1912. Fritsch oli vannoutunut ariosofi ja oli ollut jo vuonna 1890 mukana Saksalaisen reformipuolueen yrityksessä koota yhteen saksalaiset sionismikriittiset voimat. Fritschin ariosofiaan kuului näkemys arjalaisen rodun ylivertaisuudesta, minkä hän näki vaarantuneen teollistumisen ja kaupungistumisen myötä. Hän kannatti paluuta muinaisista ajoista tuttuihin arvoihin ja tapoihin, joiden hän näki muodostavan kansan eli Volkin olemassaolon perustan.

Germanenordeniin liittyi huomattava joukko aikansa yhteiskunnan yläluokan edustajia. Se otti tunnuksekseen hakaristin, ja seuran piirissä tutkittiin muun muassa germaanista mytologiaa, riimuja ja Eddan runoja. Järjestön hierarkkinen rakenne ja vihkimysseremoniat muistuttivat Euroopassa tunnettujen esoteeristen ryhmien kuten vapaamuurareiden ja ruusuristiläisten vastaavia, mutta juutalaiskristillisen symboliikan sijaan käytettiin germaanisiin muinaisuskontoihin ja myytteihin viittaavaa allegoriaa.

James Weddellin maalaus Ultima Thulesta.

Toisin kuin joissakin lähteissä sanotaan, Germanenordenia ei voi pitää vapaamuurarillisena vaan anti-vapaamuurarillisena järjestönä, sillä se pyrki toimimaan juuri niitä egalitaristisia näkemyksiä vastaan, joita vapaamuurarius oli Ranskan vallankumouksesta asti edustanut. Myöhemmin syntyneiden SS-joukkojen tapaan jokaisen jäseneksi pyrkivän tuli osoittaa arjalaisten sukujuurtensa puhtaus sekä vannoa säilyttävänsä verensä puhtauden myös avioliitossaan. Saksan sisäisten levottomuuksien aikaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen järjestö toimi aktiivisesti muun muassa kommunistijohtajien salamurhien organisoijana, joten sitä voi pitää todellisena kulissien takaisena yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Vuonna 1917 Germanenordenin jäsen ja sotaveteraani Walter Nauhaus muutti Berliinistä Müncheniin. Samoihin aikoihin järjestöstä oli sisäisten ristiriitojen vuoksi irtautunut Rudolf von Sebottendorfin johtama Walvater von Heilige Gral -niminen ryhmä, joka näiden miesten aloitteesta sai seuraavana vuonna nimen Thule-Gesellschaft. Sebottendorf, oikealta nimeltään Rudolf Glauer, oli syntynyt vuonna 1875 nykyisen Saksan alueella. Hän muutti vuonna 1911 Turkkiin, missä hän sai maan kansalaisuuden eräänlaisen adoptiojärjestelyn kautta. Samassa yhteydessä Glauer otti käyttöön vapaaherran tittelin ja Sebottendorffin sukunimen.

Turkissa asuessaan Sebottendorff oli tutkinut erilaisia esoterian suuntauksia kuten astrologiaa, numerologiaa, alkemiaa, meditaatiotekniikoita, suufilaisuutta, kabbalaa, ruusuristiläisyyttä ja vapaamuurariutta. Thule-seuran aloittaessa toimintansa Münchenissä näyttää kuitenkin siltä, että nämä okkulttiset vaikutteet olivat vain hyvin vähän esillä ryhmän keskusteluissa, pääpainon ollessa enemmän völkisch-liikkeen hengen mukaisessa germaanimytologiassa sekä arjalaisen rodun myyttisen alkukodin pohdinnasta. Seuran nimi Thule viittaakin roomalaisen runoilijan Vergiliuksen mainitsemaan Ultima Thuleen, äärimmäiseen pohjolaan, jonka on ajateltu sijainneen joko Skandinaviassa, Islannissa tai Grönlannissa.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen monet saksalaiset tunsivat syvää huolta kommunismin noususta, mikä näkyi myös Thule-seuran piirissä. Sebottendorf alkoikin pian organisoida taistelua kommunisteja vastaan perustamalla Freikorps Oberland -joukot ja hän suunnitteli muun muassa Baijerin pääministerin kaappaamista.

Samoista joukoista muodostui myöhemmin Bund Oberland, joka oli mukana Adolf Hitlerin johtamassa vallankaappausyrityksessä vuonna 1923. Tapahtumat saivat huipennuksensa Baijerin vallankumouksen aikana keväällä 1919, kun kommunistit hyökkäsivät seuran päämajaan ja pidättivät seitsemän henkilöä, esimerkiksi seuran sihteerin, kreivitär Heila von Westarpin sekä neljä muuta aatelissukuihin kuulunutta jäsentä. Näistä seitsemästä tuli pian esikansallissosialistisen ajan marttyyreitä, sillä kommunistit teloittivat heidät 30. huhtikuuta. Tätä tapahtumaa voi pitää eräänlaisena kulminaatiopisteenä Saksan kansallismielisten esoteerikoiden ja juutalais-bolsevistien välisessä taistelussa. Sebottendorf itse pakeni pian näiden tapahtumien jälkeen maasta.

Samoihin aikoihin kaksi seuran jäsentä, Anton Drexler ja Karl Harrer, perusti Saksan työväenpuolueen. Sen äänenkannattajaksi tuli Münchener Beobachter -lehti, jonka Sebottendorf oli ostanut vuonna 1918. Hitler liittyi puolueeseen samana vuonna, ja sen nimi muutettiin seuraavan vuoden alussa Saksan kansallissosialistiseksi työväenpuolueeksi. Puolueen äänenkannattajan nimeksi tuli myöhemmin Völkischer Beobachter.

Aivan yksi yhteen Thule-seuran ja uuden puolueen jäsenkanta ei kuitenkaan mennyt, sillä järjestön noin 1 500 jäsenestä tiettävästi vain parikymmentä liittyi puolueeseen. Onkin edelleen kyseenalaista, voiko puoluetta pitää seuran vai ainoastaan sen yksittäisten jäsenten hankkeena. Joka tapauksessa se oli siihen osallistuneiden Thule-jäsenten tapa siirtyä ajatuksista tekoihin ja vaikuttaa todellisiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin pelkkien mielikuvituksellisten rituaalien suorittamisen sijaan. Tämä sama metapoliittisten virtausten konkretisoiminen käytännön politiikaksi oli ollut Theodor Fritschin Germanenordenin koko toiminnan raison d’être, olemassaolon syy.

Rudolf von Sebottendorf eli 1920-luvun Turkissa mutta palasi myöhemmin Saksaan. Vuonna 1933 hän julkaisi kirjan Ennen kuin Hitler tuli, jossa hän yritti ottaa kunnian kansallissosialismin synnystä itselleen ja Thule-seuralle. Kirjan myynti kiellettiin heti, sillä sen katsottiin käyttävän väärin Hitlerin nimeä. Onko Sebottendorfin väitteessä sitten mitään perää? Thule-seuran yksittäiset jäsenet olivat todistettavasti olleet mukana perustamassa sitä puoluetta, josta pian muodostui Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue. Hitlerin oppi-isä Dietrich Eckart oli joko seuran jäsen tai ainakin tiiviisti yhteydessä siihen. Eckart tapasi Hitleriä lähes päivittäin elämänsä kolmen viimeisen vuoden ajan. Lisäksi sellaiset henkilöt kuin Alfred Rosenberg ja Rudolf Hess vierailivat seuran kokouksissa.

Toisin kuin joissakin salaliittoteorioissa väitetään, Hitler itse ei kuitenkaan ollut Thule-seuran jäsen eikä koskaan edes vieraillut sen kokouksissa. On selvää, että seuran piirissä vallinneilla ariosofisilla ja sionismikriittisillä näkemyksillä oli suora yhteys puolueen ideologiaan. Nämä ajatukset eivät kuitenkaan olleet ominaisia vain Thule-seuralle vaan koko völkisch-liikkeelle. Lisäksi ne eivät ole sama asia kuin kansallissosialismi vaan ainoastaan osa aatteen henkistä pohjaa.

Thule-seuraa merkittävämpi, epäsuora vaikuttaja kansallissosialismin syntyyn saattaakin löytyä Theodor Fritschistä ja Germanenordenista, josta Thule-seura oli vain yksi alajaosto. Fritsch oli jo 1800-luvun lopulla tunnistanut poliittisten tapahtumien taustalla vaikuttavan juutalaisen valtarakenteen ja hän pyrki itse eräänlaisen “vastasalaliiton” luomiseen. Hänen strategiansa toimia kahdella eri tasolla, esoteerisena sisäpiirinä sekä suuremmalle yleisölle suunnattuna liikkeenä, onnistui muuttamaan propagandakoneistona ja ajatushautomona toimineen ryhmän kansanliikkeeksi, jonka henkinen virtaus osaltaan mahdollisti kansallissosialismin synnyn.

Fritsch ja Sebottendorf ovat akateemisen tutkimuksenkin taholla edelleen hyvin vähän tutkittuja henkilöitä. Heidän molempien persoonansa olivat täydellinen yhdistelmä mystikkoa ja militaristia, heijastaen muinaisaikojen mysteereihin vihityn filosofikuninkaan arkkityyppistä kuvaa. Löysivätkö he esoteerisista traditioista jotakin merkittävää perimätietoa arjalaisen rodun alkuperästä ja sionistisesta hankkeesta sen tuhoamiseksi?

Käytännön elämässä, arjalaisen rodun taistellessa olemassaolostaan, tällaiset kysymykset tuntuvat merkityksettömiltä kuriositeeteilta. Siitä huolimatta ne ovat osa kansallissosialismin henkistä historiaa ja voivat toimia innoittajinamme näinä synkkinä aikoina. Lisäksi ne voivat toimia esimerkkinä poliittisen liikkeen taustalla vaikuttavan henkisen virtauksen luomisesta kulttuurin, taiteen ja myyttien voimin.

 

Vieraileva kirjoittaja

18 KOMMENTIT

 1. Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen kirjoitus. Täytyypä hankkia käsiin tuo Musta Kivi kun se julkaistaan.

 2. Olisi voinut kertoa kattavammin. Tuo kaikki tiivistettynä, ei jäänyt ainakaan minull kauheasti käteen muuta kuin Seura perustettiin 1918 mutta logossa näkyy 1919. Näyttää hänen se hiukan paremmalta.

 3. Olipa taas mielekästä luettavaa, kuten edellinenkin hengellisempi kirjoitus. Nykypäivän materialistinen rappioyhteiskunta tarvitsee vastapainoksi hengenravintoa. Musta kivi hankintalistalle!

 4. Taas käytetään virheellistä termiä “juutalais-kristillisyys” joka on oksymoroni. Ei ole olemassa mitään juutalais-kristillisyyttä kun ne ovat täysin toistensa vastakohdat. Muinaiset heprealaiset ja israelilaiset eivät olleet juutalaisia. Ja ikävää että kun valkoista ihmistä puolustetaan niin mukana on “musta sitä ja musta tätä” teemoja. Musta sydän, musta kivi, musta aurinko, musta… Ollaan selvästi siis pimeyden puolella eikä valon. Arjalaisethan ovat valon eli auringon eli kristus lupauksen lapsia eivätkä minkään mustan magian joka on juutalaista kabbalaa.

  • “Taas käytetään virheellistä termiä ”juutalais-kristillisyys” joka on oksymoroni. Ei ole olemassa mitään juutalais-kristillisyyttä kun ne ovat täysin toistensa vastakohdat.”

   itse meinasin huomauttaa samasta asiasta. Tuota termiä käyttävät lähinnä sionistit ja se on todella harhaanjohtava.

   “Arjalaisethan ovat valon eli auringon eli kristus lupauksen lapsia”

   Raamatun mukaan lupauksen lapsia ovat kristityt (hengellinen Israel) eivätkä arjalaiset. Se että syntinen ihminen luottaa Jumalan lupaukseen pelastuksesta ja ikuisesta elämästä, laittamalla uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja hänen ylösnousemukseensa, tekee hänet Jumalan lapseksi:

   Romans 9
   6 Not as though the word of God hath taken none effect. For they [are] not all Israel, which are of Israel:
   7 Neither, because they are the seed of Abraham, [are they] all children: but, In Isaac shall thy seed be called.
   8 That is, They which are the children of the flesh, these [are] not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed.

   Galatians 3:26
   For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.

   Kristittyjä kuvaillaan myös valon lapsiksi:

   1 Thessalonians 5:5
   Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

   Aurinko ei kuitenkaan ole valon synonyymi:

   Revelation 22:5
   And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.

   Uudessa Jerusalemissa ei ole tarvetta auringon valolle, koska Jumala antaa omaa valoaan.

   • Kiitos lisäyksistä Clear. Tarkoitin omallani lähinnä vanhatestamentillista liittoa, mutta riippuen tulkinnasta, “pelastus”(sielun autuus) voi olla muillekin roduille vaikka jyrkimmän linjan CI tulkinnan mukaan he eivät kuulu edes uuden liiton piiriin. Siinä katsannossa “kaikki kansat” tarkoittavat vain “kadonneita” Israelin eli kaukaasialaisten/arjalaisten kansojen jäseniä. Ei muita. Heidän mielestään Paavali tarkoitti tuota eikä universalismia, jonka takia Paavalia on toisaalla pidetty myös juutalaisena(edomiitti soluttajana joka toi kristinuskoon universalismin). Mutta kuten sanoin, itselläni ei ole syytä lähteä kiistämään autuutta muiltakaan. Astraalitasolla(jumalan valtakunnassa) voi olla paikka kaikille kritityille jollain tasolla. Se ei ole minulta pois.

    Tosin on tasoja joita ei ainakaan tässä kehollisessa todellisuudessa voine jakaa kuin saman rodun tajunnan kesken. Tosin kuten Julius Evola kirjoitti niin eri “kasteja” tai henkisiä tasoja on tavallaan myös jokaisen rodun sisällä.

    • @Anomaly

     “Tarkoitin omallani lähinnä vanhatestamentillista liittoa, mutta riippuen tulkinnasta, ”pelastus”(sielun autuus) voi olla muillekin roduille”

     Myös VT:n aikaan pelastuttiin Jumalan armosta, uskonkautta ja pelastus oli tarjolla myös muiden kansojen jäsenille kuten nytkin. Nykyään toki asia on UT:ssa selvemmin esillä.

     Mikäli halusi fyysisesti liittyä osaksi Israelin kansaa, ja vaeltaa/asua heidän keskellään niin silloin piti tietenkin esim olla fyysisti ympärileikattu jne, mutta se ei ollut pelastus kysymys.

     Minä uskon myös että muinaiset israelilaiset olivat kaukaasialaisia, mutta eivät he todennäköisesti mitään arjalaisia olleet, vaan pääosin mustahiuksisia ja pronssinvärisiä/ruskeita kuten tämän päivän lähi-idän ihmiset, osa oli tummempia ja osa vaaleampia. Todennäköisesti David ja Salomon ainakin olivat aika vaaleita.

     Song of Solomon 5:10
     My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand.

     Kuitenkin esimerkiksi roomalaiset luulivat Paavalia egyptiläiseksi:

     Acts 21

     38 Art not thou that Egyptian, which before these days madest an uproar, and leddest out into the wilderness four thousand men that were murderers?

     39 But Paul said, I am a man [which am] a Jew of Tarsus, [a city] in Cilicia, a citizen of no mean city: and, I beseech thee, suffer me to speak unto the people.

     Egyptiläisetkin tosin ovat kaukaasialaisia kuten juutalaiset ja arabit. Kaukaasialaisuushan ei ole ihonväristä kiinni vaan kallon rakenteesta, se ei tarkoita ainoastaan valkoisia eurooppalaisia. Myös intia on isolta osin kaukaasialainen.

     https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_race

     Muinaisen Egyptin hallitsijoistakin tosin iso osa oli vaaleita kaukaasialaisia, mutta toiset taas hieman punertavia ja ruskeita.

     Valkoisista egyptiläisistä löytyy tietoa täällä: https://www.youtube.com/user/ASuperEgyptian/videos

     Se että ovatko jotkut tuhansia vuosia sitten eläneet israelilaiset olleet pääosin vaaleita vai ei, on vaikea selvittää.

     Tämän päivän juutalaiset ovat mahdollisesti isolta osin käännynäisiä kasaareja (kaukaasialisiahekin) ja valkoisiin eurooppalaisiin sekoittuneita. Mutta kuitenkin tuntuu että he tekevät pääosin sitä hommaa mitä heistä Raamatussa opetetaan. Eli lihalliset lapset (ei-uskovat fyysiset israelilaiset) vainovat hengellisiä lapsia (hengellistä Israelia/kristittyjä.)

     Galatians 4

     28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.

     29 But as then he that was born after the flesh persecuted him [that was born] after the Spirit, even so [it is] now.

     Mikäli valkoiset eurooppalaiset olisivat fyysinen Israel heidän tulisi vainota ja ahdistaa kristittyjä, ja olla pääosin todella vihamielisiä Jeesusta ja hänen opetuksiaan kohtaan jne. Mielestäni näin ei ole, vaan kristinusko on vahvinta nimenomaan valkoisten eurooppalaisten keskuudessa. Kuitenkin esim juutalaisvaltio Israelissa asia on toisin, ja siellä suuri osa ihmisistä aidosti vihaa Jeesusta ja kristinuskoa, ja he tulevat (kansallisella tasolla) vielä tuntemaan (pientä vähemmistöä/jäännöstä luukunottamatta) Jumalan vihan päällänsä.

     Kyllä se on niin että, nämä tämän päivän juutalaiset vaan taitavat olla sitä samaa porukkaa kuin ne apostoleita vainonneet ja Jeesuksen tappaneet juutalaiset, vaikka mahdollisesti ovat vähän ulkomuotoaan muihin kansoihin sekoittumisen takia historian aikana muuttaneet. Raamattu ja sen opetukset ja profetiat, ovat mielestäni todella selviä tässä valossa.

   • Ääni on Esaun ääni mutta kädet ovat Jaakopin jalat. Eikös se sillai mennyt kun Mooses kävi Gomorran markkinoilla ostamassa merenhalkaisusuolaa Lootilta?

    Erinomainen artikkeli, tökkii vaan nuo pipliakompkeksit.

  • Jos hyväksytään se näkemys, että kristityt eivät olleet seemiläisiä, niin mitä VT opettaa? Mikä on sen sisältö? Minkälainen rotu näkee ilmestyksiä, kuulee Jumalan äänen?
   Millainen Jumala on intohimoinen VT:n kuvatun kaltainen höyrypää, joka säätää 10 naurettavaa ja naiviutensa paljastavaa lakia?

   Ei ainakaan arjalainen Jumala. Sen sijaan että intetään eipäs-juupas tyyppisesti varhaiskristittyjen ihonväristä, niin mennään suoraan kristillisiin teksteihin ja niiden laadulliseen sisältöön. Se ei kestä tarkastelua. Islam, juutalaisuus ja kristillisyys ovat SELVÄSTI samaa seemiläistä alkuperää. Samaa aavikkoa, samaa kiharatukkaista orjamoraalia ja erittäin kidutettua ja järkkynyttä psyykettä, joka ei millään tavalla synboloi valoa ja suoraselkäisyyttä vaan rähmällään makaamista ja vaikertelua Jumalan edessä.

   Musta aurinko – sitä ei kannata ottaa liian kirjaimellisesti sitä etuliitettä. Se on pelkkä joissain piireissä käytetty symboli – auringon symboli !

 5. Raamattu-sontaa taas tännekin tungettu.Juutalaisilla ja kristityillä on sama jumala ja kirjoitukset

 6. Ville, ei pidä paikkaansa. Et näköjään tiedä mistään mitään, joten paras olla hiljaa. Juutalaisilla on Baal/Beelzebub joka on symboli tuhoaville voimille ja tulee kanaanilaisilta ja edomilaisilta jotka käännytyksen myötä toivat sen juutalaisuuteen ja israelin kansalla on jahve ja Kristus joka on symboli rakentaville voimille. Ihan sama lopulta miksi niitä kutsutaan. Pohjoisessa mytologiassa tuhoava voima(“saatana”) on Loki. Vedoissa on persoonallinen absoluutti(Krishna) joka on lähes samanlaisin atribuutein kuvattu kuin krsitinuskon Jumala. jne. Juutalaiset lukevat Talmudia kun kristityt lukevat uutta ja soveltuvin osin vanhaa testamenttia.

  Hyperborea, mikäli sellainen oli, edelsi jopa Atlantista ja ne kummatkin olivat leudoissa ilmastoissa, vaikkakin nykyisen käsityksen mukaan “pohjoisessa”. Tapahtui ilmeisesti jonkinlainen napojen siirtyminen ja siitä tulvat ja jääkaudet ja ilmaston muutos jne. Nuo kummatkin on Vedoissa ja Raamatussa katettu jotka ovat vanhimpia kirjoitettuja dokumentteja mitä löytyy hengellis/uskonnollis/filosofisella saralla. Riimut eivät pääse lähellekään vaan saattaa olla vain jotain yksinkertaistettua latinaa jostain viikinki ajalta. Odin tuli myös Vähästä-Aasiasta kuten suomalaisten kalevalan myytit. Kalevalassakin on tulvamyytti muuten. Ja Väinämöisessä kristus atribuutteja jne. Minulle on sama millä nimellä rakentavaa kristus arkkityyppiä tavoittelee. Joten en jaksa väitellä missä kontekstissa kukakin haluaa siihen uskoa. Voi tietty olla että noiden tarinoiden yhtymäkohdat johtuvat eri “taskuissa” sijainneiden kaukaasialaisheimojen jaetusta tarustosta ja jotkut ovat saattaneet tulla suoraan pohjoiseenkin myllerrysten jälkeen ja osa Vähä-Aasian, Sumerin ja Intian kautta.

  • Ei mitään Israelin kansaa ole olemassakaan.On vain palestiina ja sen asukkaat ,kunnes kasaarien jälkeläiset tulivat Yk:n siunauksella ja tuhosivat kaiken tieltään.Terrorilla ja siviiliväestön murhaamisella luotiin terroristivaltio: Israel.

   • Ville, kyllä israelin kansa on ollut, ja ehkä osa vieläkin on ihan fyysisesti, ja ainakin korvausteologian mukaan on edelleen kristityissä, mutta se ei sijaitse nykyisen Israelin valtion alueella. Edomiitti/kasaareille voisi ajatella kuuluvan korkeintaan muinaista Edomin kuningaskuntaa vastaavan pläntin Israelin etelä osista. Minulla ei ole vaateita palestiinan alueeseen ja omasta puolestani voin kannattaa sen kuulumista ns. palestiinalaisille. Vaikka arabit senkin alueen ovat joltain vallanneet silloin kun siellä oli vielä kaukaasialaisia kansoja kuten foenikialaiset joiden perimää edelleen on libanonilaisissa.

 7. voi vitun natsi pellet LARPaa germaaneina, siinä kunnon etnomasokistit!

  • Kaikkialle te antifantit ennätättekin 😀 Ulosanti on niin upeaa, että ei lainkaan ihme, että Li seisoo teidän takananne 😀 Tuollaiset ajatusten aurajoet ovat elämän suola 😀

Comments are closed.