Koti Artikkelit Kansallinen Vastarinta Kansallinen Vastarinta numero 3 ulkona!

Kansallinen Vastarinta numero 3 ulkona!

2

Kansallisen Vastarinnan 3. numero käsittelee Pohjoismaista yhteistyötä. Vastarinta ei ole vain suomalaista, vaan taistelua käydään myös Ruotsin ja Norjan maaperällä. Tulevaisuudessa toimintaamme pyritään levittämään myös muihin Pohjoismaihin ja mahdollisesti Baltiaan. Tämä tarkoittaa monien vanhojen asenteiden uudelleenarviointia ja rohkeutta kohdata kansallisen historiamme traumaattisimmatkin vaiheet. Niin ikään on oltava rohkeutta katsoa tulevaisuuteen ja suunnitella edistyksellistä kansallissosialistista järjestystä tukeutumatta vanhanaikaisiin ratkaisuihin.

Lehti sisältää seuraavat artikkelit:

Klas Lundin tervehdys
Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen johtaja Klas Lund kirjoittaa Pohjoismaiden yhteisestä historiasta ja siitä, mikä lopulta johti Pohjolan hajaannukseen. Jotta Pohjoismaiden kansalaiset voisivat lunastaa maansa takaisin, tarvitsemme rohkeaa, aloitteellista ja edistyksellistä ajattelua – sekä runsaasti taistelutahtoa.

Pohjoismainen Vastarintaliike
Suomen Vastarintaliikkeen johtaja Henrik Holappa käsittelee Vastarintaliikkeen arvoja, symboliikkaa sekä viimeaikaisia saavutuksia. Pohjoismaat muodostavat nähdäksemme maantieteellisistä, historiallisista ja rodullisista syistä yhtenäisen alueen, jonka identiteettiä meidän on suojeltava keinolla millä hyvänsä.

Vastarintaliikkeen aktivistien matka Dresdenissä
Dresden oli viime vuosisadan suurin sotarikos. Kummallista kyllä, ketään ei ole asetettu syytteeseen sen toimeksipanosta. Rasisminvastustajat ja poliittinen voimaeliitti pyrkivät pyyhkimään Dresdenin häpeällisen muiston historiasta. Kuitenkin vuosittain tuhannet kansallismieliset kokoontuvat kunnioittamaan Dresdenin uhrien muistoa. He olivat osa eurooppalaista vapaustaistelua.

Suomalaisena valkoisessa Euroopassa
Ihmislajin jakautumisesta rotuihin on pyritty vaikenemaan järjestelmällisesti toisen maailmansodan jälkeen. Edelleenkään ei ole olemassa tieteellistä tutkimusta, joka osoittaisi, ettei ihmisiä voida jaotella perimänsä perusteella omiin ryhmiinsä. Suomalaiset ja pohjoismaalaiset ihmiset kuuluvat valkoiseen rotuun, mutta perimämme kertoo myös paljon muuta historiastamme. Mistä olemme todella lähtöisin?

Vain yhteistyö pelastaa Pohjolan
Suomalaisten ja ruotsalaisten historia on täynnä esimerkkejä uhrautuvaisuudesta ja avunannosta. Vaikka kansalle vihamieliset aatteet ja asenteet ovatkin pyrkineet murtamaan vuosisataisen aseveljeytemme, eivät ne ole siinä täysin onnistuneet. Kansallissosialismi on näytellyt tärkeää osaa liitossa, joka on selvinnyt lukuisista sodista ja menetyksistä.

Hanki omasi Kadulle.comista!

2 KOMMENTIT

Comments are closed.