Koti Artikkelit Haastattelut Haastattelu Unkarin Kansallinen Etulinja -järjestön kanssa

Haastattelu Unkarin Kansallinen Etulinja -järjestön kanssa

0

Henrik Holappa haastattelee Kansalliselle Vastarinnalle unkarilaista nationalistista Magyar Nemzeti Arcvonal (Unkarin Kansallinen Etulinja) -järjestöä. Haastattelun antoi MNA -järjestön johtoon kuuluva jäsen. 

Sosialismin romahdettua Unkarissa 1989, maassa nousi pinnalle useita radikaaleja kansallismielisiä tai kansallissosialistisia järjestöjä. Ulkoparlamentaaristen järjestöjen suosiota Unkarissa on osin selittänyt myös kansalaisten tyytymättömyys poliittiseen päättäjävaltaan. Jobbik -puolueen viimeaikainen nousu ei ole vähentänyt ulkoparlamentaaristen järjestöjen kannatusta. MNA on yksi Unkarin useista radikaaleista järjestöistä, johon tämä haastattelu keskittyy. Unkarin laki ei vielä toistaiseksi ole kieltänyt järjestön toimintaa. MNA järjestää leirejä ja paljon muuta erilaista toimintaa, jota tässä haastattelussa tullaan esittelemään. Ulkoparlamentaaristen järjestöjen toiminta Unkarissa on myös omiaan selittämään maan vaikeaa taloudellista ja poliittista tilannetta. -Henrik Holappa. 

Järjestön kotisivuja:

http://jovonk.info/
http://arcvonal.org/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLC6B559B12D1A638F&feature=plcp

Millainen poliittinen tilanne on Unkarissa? Voidaanko tilannetta pitää tasapainoisena, ja edustaako Jobbik-puolue unkarilaisia?

Maailmassa ei ole tasapainoista kolkkaa, ei ainakaan sionistien määräysvallan alla, eikä näin ollen Unkari ole tasapainoinen valtio. Euroopan ja Pohjois-Amerikan porvarillisten järjestelmien aika on kulumassa loppuun. Henkisen ja moraalisen rappeutumisen seurauksena, tähän lisättynä talousrikokset sekä poliittiset ja eettiset olosuhteet, Unkarin valtion täydellinen luhistuminen on vain muutamien kuukausien, tai enimmillään parin vuoden, päässä.

Puoluejärjestelmä on itsessään haitaksi kansalliselle hyödylle; mikään puolue ei voi edustaa kansallisia intressejä. Puoluejärjestelmä sanoutuu irti kansallisesta intressistä. Jobbik-puolueessa on luonnollisestikin hyviä unkarilaisia ihmisiä, mutta sionisteilla on vaikutusvaltaa puolueessa. Meillä on yhä enemmän tietoja heidän identiteeteistään, ja ainakin 20–25 %:lla puolueen parlamentaarisen siiven jäsenillä on epämääräiset päämäärät.

… Entä taloudellinen tilanne?

Tilanne Unkarissa on mennyt ja on menossa koko ajan huonompaan suuntaan sitten sosialismin romahduksen 1989. Tämä on luonnollinen kehityskulku sille, minkä valtionjohto on aiheuttanut, eikä kehitykselle ole pakotietä. Maailman tapahtumat ainoastaan kiihdyttävät tätä kehitystä. Nykyisin Unkari on “aikapommi”, ja kriisi on näkyvissä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Valtion kassa on tyhjä, ja valtion konkurssin uhka on suuri. Työttömyys on valtaisaa, sillä vain osa kansasta työskentelee ja ruokkii lopun osan kansasta. Keinotekoisesti laajennetut etniset jännitteet purkautuvat vihana ja heijastavat sisällissodan ajatuksia. Ihmiset menettävät kotejaan pankkien koronkiskonnan takia. Satojatuhansia unkarilaisia uhkaa häätö – häädöt ovat useimmiten päättyneet asukkaan tai asukkaiden itsemurhaan omistajan tullessa paikalle. Nämä ovat kaikki faktoja, joista ei kuulla maan rajojen ulkopuolella.

Luottavatko unkarilaiset poliitikkoihin tai nykyiseen poliittiseen järjestelmään?

Unkarilaiset eivät luota poliitikkoihin, eikä enää edes poliittisiin puolueisiin. Unkarilaiset ovat kääntäneet selkänsä poliittiselle järjestelmälle. Vaaleissa äänestämättä jättäminen on nousussa, mikä myös aiheuttaa päänsärkyä valtion virkamiehille. Parlamentaarisen demokratian aikana puolueiden aika on ohi.

Kaikki hallituksen ohjelmat ovat menettäneet ihmisten luottamuksen, olivatpa nämä osa paikallista hallintoa tai kansainvälistä järjestöä. Aiomme tehdä lähitulevaisuudessa kyselyn järjestelmän vastaisuudesta. Valmistelemme kyselyä tällä hetkellä.

Mikä on Unkarin Kansallinen Etulinja (MNA) ja miksi se on olemassa?

Unkarin Kansallinen Etulija (Magyar Nemzeti Arcvonal, MNA) perustettiin vuonna 1989 tarkoituksenaan taistella bolsevismia vastaan. MNA otettiin nimenä virallisesti käyttöön 1992. Vuonna 1994 MNA:n johtaja István Gyõrkös ilmoitti lehdistötiedotteessa, että järjestö edustaa ajatuksiltaan unkarilaista hengellisyyttä. Hänet pidätettiin seuraavana päivänä, ja hän oli vangittuna useita kuukausia. 1990-luvulla MNA oli lähes koko maan laajuinen nuorisoliike. Liike järjestää leirejä ja muuta toimintaa nuorille, tekee humaanitääristä työtä, huoltaa sotilashautoja ja järjestää muistotapahtumia.

Kristian Nordvall Ruotsin Vastarintaliikkeestä pitämässä puhetta Budapestissa järjestetyssä Day of Honour -tapahtumassa 2009.

MNA:n aloittamasta muistotapahtumasta, The Day of Honourista, on tullut tunnettu ja tunnustettu eurooppalainen tapahtuma. Helmikuussa 1999 usean Euroopan maan kansalaiset osoittivat mieltä Budan linnan lähellä. Virkamiehet (saman puolueen johtama hallitus, joka tällä hetkellä johtaa Unkaria) kielsivät jälkikäteen muistotapahtuman karkottamalla liikkeen pääkaupungista. Toimintojen pääpaino on siirtynyt kaupungeista maaseuduille, joissa muistotapahtumia järjestetään ympäri maata. Erään aikakauden loppu on tapahtumassa rinnakkaisesti. Uuden vuosituhannen alussa liike karkotti kaikki kurittomat jäsenet, jotka toivoivat vain juhlia ja viihdettä. Unkarin EU-jäsenyyden myötä hallitus kielsi liikkeen laillisesti rekisteröidyn nuorisojärjestön, Muuttohaukka-retkeilijäklubin (Vándorsólyom Természetjáró Egyesület). Soturikansan perinteitä noudattaen huomio siirtyy sotilaselämään – maksimaalisesti kaikkia lakeja noudattamalla. Vuonna 2009 paljastettiin julkisuuteen vuosia hiljaisuudessa rakennettua ja vahvistettua järjestöä (Jövõnk.info-uutissivusto ja Yhdistynyt Unkarilainen Liike (Egységes Magyarország Mozgalom, EMM). Päämääränä on perustaa moraalisille arvoille perustuva oikeudenmukaisuus sidottuna kansalliseen vapauteen.

Lyhyt kuvaus MNA:n arvoista ja ideologiasta. Mikä MNA:n päämäärä on?

MNA:n olemusta ei voi määrittää perinteisellä kaavalla. Se on nationalistinen liike, mutta paljon enemmän kuin sitä. Arviomme perustuvat aina moraalille. Kansamme olemassaolo riippuu myös tästä, moraalisuuden ja oikeudenmukaisuuden ymmärtämisestä. Järjestöä ei voi tunnistaa minkään menneen kaavan mukaan, eikä se toisaalta vastaa mitään nykyisiä sterotypioita. MNA on elämä itsessään. Liike ei pidä sen ohjaavaa filosofiaa, unkarilaisuutta, ideologiana, vaan pikemminkin elämäntapana, jonka perustalle voidaan luoda moraalille ja oikeudenmukaisuudelle perustuva yhteiskunta.

MNA on ilmeisen ulkoparlamentaarinen järjestö. Kuinka se aikoo saavuttaa päämääränsä?

Tämä kysymys itsessään heijastaa laillista puolta: päämäärämme voidaan ainoastaan saavuttaa täysin virkamiehen asemasta. Konservatiivisten reseptien mukaisesti vallan saavuttamiseksi on vain kaksi tietä: parlamentaarinen demokraattinen keino tai väkivaltainen vallankaappaus. Ensimmäinen vaihtoehto on käytännössä mahdotonta nykyisessä järjestelmässä. Se saattoi olla mahdollista 1930-luvulla, mutta sittemmin he ovat oppineet läksynsä. Tämän aikakauden radikalisoituminen voi luoda vahvempia, nationalistisempia piirteitä, mutta niiden pääsyä vallan lähelle rajoitetaan. Mikäli puolue voisi päästä vallankahvaan, se voisi toimia jopa työkaluna järjestelmälle vallan säilyttämisessä. (Meidän ei tule uskoa siihen, etteivätkö sionistit käärisi itseään minkä tahansa kansakunnan lipun väreihin, jos tämä palvelee heidän etujaan!) Jobbik-puolue Unkarissa on tästä hyvä esimerkki. Puolueen valtuutetut parlamentissa myöntävät, etteivät he katso pintaa syvemmälle. Vihollinen on heidän joukossaan puolueen ensimmäisessä tai toisessa linjastossa!

Väkivaltainen vallankaappaus ei tällä hetkellä ole realistista, ja sillä tavoin saavutettu valta olisi vaikea pitää. Kysymys on kuitenkin pätevä: mitä muutosta vaativat patriootit voivat sitten tehdä? Kysymys on hankala, jos ajattelemme ainoastaan nykyistä tilannetta. Mikäli uskomme, että tilanne pysyy tämänkaltaisena, olisi järkevää etsiä ratkaisua ongelmaan. Tässä tilanteessa, ottaessamme huomioon mahdollisuutemme, meidän tulee rakentaa haluamaamme maailmaa omassa ympäristössämme, kuten MNA tekee, ja valmistautua tulevaisuuteen, sillä tulevat tapahtumat muuttavat radikaalisti tilannetta. Nykyinen järjestys tulee romahtamaan sen omaan painolastiin, ja tämä tapahtuu hyvin pian. Tämä tapahtuu meistä riippumatta, mutta sen tulos riippuu meistä. MNA on aina arvioinut tilannetta realistisesti, kun toiset ovat hätiköineet. Järjestö on kuitenkin valmistautunut tulevaisuuteen. Se, mitä olemme odottaneet tapahtuvan, on tapahtunut. Kehitys on ottanut odottamamme kurssin, ja myös aikataulu kulkee käsi kädessä tämän kehityksen kanssa. Olemme hyvin lähellä loppua!

Mikäli MNA toimisi Suomessa, sitä voitaisiin hyvin helposti pitää puolisotilaallisena järjestönä. Pidetäänkö järjestöä Unkarissa puolisotilaallisena? Onko järjestöä yritetty kieltää Unkarissa tai onko se kohdannut minkäänlaista häirintää toimintaansa kohtaan Unkarin hallitukselta?

Liberaalin terminologian mukaan MNA on eittämättä puolisotilaallinen järjestö. Sotilaselämä on orgaaninen osa sitä mitä edustamme, kaikkein luonnollisin nationalistinen lähestymistapa ja elämäntyyli.

Järjestön valatilaisuus. 

Kamppailuharjoituksia. 

Ymmärrämme, etteivät kaikki pidä siitä, mitä teemme. Nykyisten lakien mukaan tämä ei ole rikollista toimintaa. Salainen palvelu seuraa liikettä läheltä. Puhelimia kuunnellaan, tehdään salaisia kotietsintöjä jne. Viranomaisten toimintatavat ovat muuttuneet vuosien varrella. Se on monesti riippunutsiitä, kuka milläkin hetkellä johtaa hallitusta. Poliisin ja salaisen palvelun vuosibudjetti on pieni. Pidätyksiä on kuitenkin tapahtunut, kuin myös keskeytettyjä tapahtumia, kotietsintöjä, pelottelua, häirintää, lahjomista, kiristysyrityksiä ja paljon muuta. Perinteistä mediahysteriaa on ollut ilmassa pitkän aikaa. Olemme käytännössä kokeneet kahden vuosikymmenen aikana kaiken sen, mitä järjestö voi kokea. Tiedustelua on kuitenkin tehostettu, ja toiminta liittolaisiamme ja ryhmiämme vastaan on alkanut uudestaan.

Onko MNA tekemisissä muiden järjestöjen kanssa Unkarissa?

Meillä on ystäviä ja liittolaisia. Voimme helposti sanoa, että MNA on Unkarin ainoa järjestö, joka voi luoda yhtenäisyyttä. Olemme osoittaneet tämän Day of Honour -tapahtumalla, johon on osallistunut hyvin moni paikallinen tai kansainvälinen järjestö, huolimatta heidän välisistä suhteistaan. Olemme arvioineet jatkuvuuden mahdollisuuden ja tulleet siihen tulokseen, että olisimme kykeneväisiä yhdistämään pieniksi ryhmiksi hajaantuneet nationalistiset voimat Unkarissa. Useat järjestöt ja ihmiset ovat tehneet monia samanlaisia aloitteita, ja kaikki nämä aloitteet ovat epäonnistuneet, mutta meillä on avaimet tähän ongelmaan! Day of Honouria seurasi toinen menestyksellinen arvio, ja onnistuimme saamaan hajonneen Unkarin kaartin (Magyar Gárda) liittoumaan. Oli olemassa realistinen mahdollisuus jatkaa tällä lähestymistavalla ja ohjata pienempiä ja suurempia järjestöjä yhteen. Ihmiset toivoivat yhteisiä ponnistuksia, mutta nämä puuttuivat muilta. Me kuitenkin hallitsimme nämä taidot ja kyvyt, ja hallitsemme ne edelleen. Perimmäinen syy siihen, miksi emme kehittäneet tätä lähestymistapaa pidemmälle, on järjestöjen yleinen sekaannuksen tila. Ne ovat kykenemättömiä ymmärtämään tämän aikakauden tapahtumia ja sen haasteita. Tai ne ymmärtävät ne, mutta liian myöhään ennen kuin keskittävät välttämättömän toiminnan oikeaan suuntaan. Pitäisikö sotalaivan miehistön keskittyä nostamaan veteen pudonnutta kumivenettä kesken hyökkäyksen? On hyvin mahdollista, että tänä vuonna Unkari romahtaa, ja porvarillisen demokratian aika on ohitse. Kotimaamme kohtalo on vaakalaudalla, ja näin ollen kaikki muu toiminta kuin valmistautuminen tulevaan on tyhjäkäyntiä ja voimavarojen kuluttamista.

Meillä ei ole aikaa tähän, ja olemme säilyttäneet yhteyden sellaisiin järjestöihin, jotka ovat ymmärtäneet tämän aikakauden haasteet. Heidän toimintansa voidaan tarvittaessa asettaa välttämättömiksi vastauksiksi tuleville haasteille. Emme rajoitu nationalistisiin piireihin ystäviemme ja liittolaisiemme suhteen; eräät siviilijärjestöt ja muut ystävällismieliset järjestöt ovat myös ystäviämme ja liittolaisiamme, tai mahdollisia liittolaisia hyvin monilla osa-alueilla. Kansainvälisissä suhteissa emme myöskään rajoitu ainoastaan nationalistisiin piireihin, mutta tässä haastattelussa en voi tietenkään antaa tarkempia yksityistietoja.

Rintamamme ei ole yksi nationalistisista voimista, mutta myös yhteiskunnan muodostusvalloista. Meidän ei tarvitse luoda suhteita tiettyihin järjestöihin, vaan pikemminkin meidän täytyy muodostaa yhteiskunta uudestaan.

Mitkä asiat MNA kokee uhiksi tai vaaroiksi unkarilaisille ja eurooppalaisille? Miten taistella noita uhkia vastaan?

On tärkeää erottaa syyt ja seuraukset toisistaan. Meidän täytyy tiedostaa ratkaisut ylellisyyden sijasta. Niitä, jotka haluavat toimia, koetetaan jatkuvasti johtaa harhaan ratkaisun löytämisessä. Vääriä ongelmia ja turhia ratkaisuja esitetään toistuvasti. Eräiden eurooppalaisten äärioikeistolaisten järjestöjen tai puolueiden edustajat käyvät sionistien kanssa konferensseissa, matkustavat Israeliin, ja pitävät islamia suurimpana vaarana. Tämä ongelma on tietenkin selvä Länsi-Euroopalle, mutta meidän täytyy tehdä ero tässä asiassa: kyseessä ei ole islamilainen vaara, vaan maahanmuuttokysymys, jonka taustalla vaikuttaa sionistinen politiikka!

Vasemmistolaisia huijataan “natsiuhalla”, ja oikeisto edelleen taistelee kommunismia vastaan – vaikkei yhtään täysisydämistä kommunistia ole yhdessäkään vaikuttavassa asemassa. Jos joku henkilö on hyvässä asemassa, ei hän todellisuudessa voi olla oikea kommunisti, sillä se, mitä nykyisin tapahtuu, ei ole kommunismia vaan täyttä riistokapitalismia. Tästä ei ole mitään muuta hyötyä kuin yhteiskunnan jakautuminen. Samoin on islamin vastustamisen suhteen; sitä meille syöttävät kaikkia ihmisiä vihaavat sionistit.

Meidän on tiedostettava ja ymmärrettävä: uusi aika, uudet haasteet, uudet ratkaisut!

Tärkeimmät ongelmat ovat oireiden aiheuttajat: vapaamuurarit, sionistit ja hallitukset, joita he johtavat ja jotka tuottavat pahoja hedelmiä. Mainittakoon niin ikään globalismi ja sovinismi. Ennen kaikkea meidän tulee painottaa moraalista ja henkistä rappeutumista. Nämä ovat asioita, joita vastaan meidän tulee taistella ensimmäisenä, ja ensimmäisenä meidän tulee puhdistaa itsemme ja jälleenrakentaa maailmamme. Ratkaisu kaikkiin muihin ongelmiin kumpuaa tästä.

Puhuttaessa unkarilaisia ja eurooppalaisia odottavista vaaroista täytyy myös mainita odotettavista tapahtumista, jotka eivät ole kaukana tulevaisuudessa. Rappeutunut maailmanjärjestelmä odottaa myös mahdollisuuttaan käynnistää viimeinen taistelu Venäjää vastaan, josta on tullut vastavoima heille. Tämä ei ole kylmää sotaa, vaan tavallinen Yhdysvaltain tekemä terroristihyökkäys. Valmisteluja tätä sotaa varten käydään jo, tapattamalla omia poikia Venäjän rintamalla omien intressien vuoksi. Unkarissa on aloitettu esimerkiksi sotapalvelukseen kelpaavan ikäluokan värvääminen. Ympärillämme tapahtuu niin paljon asioita, ja meidän tulee olla koko ajan tietoisia näistä tapahtumista. Venäjä ei ole vihollisemme, vaan ne, jotka ovat ajamassa meitä sotaan heitä vastaan propagandan ja muiden keinojen avulla. Kuten sanoin, Venäjä ei ole vihollisemme, vaan pikemminkin Euroopan viimeinen toivo.

Ovatko unkarilaiset osoittaneet kiinnostusta järjestöä kohtaan?

Liikkeellä on kaksi siipeä, joten voimme sanoa, että seisomme kahdella jalalla. Kansankommandot muodostavat liikkeen puolustusvoimat, kun taas Yhdistynyt Unkarilainen Liike (EMM) on siviilisiipi ja muodostaa sillan yhteiskuntaan. MNA on hallitseva keskusjärjestö. Yhteiskunnan suhteen meidän täytyy luottaa siihen tosiasiaan, ettei nykyinen unkarilainen yhteiskunta ole kiinnostunut mistään. Vaikka elämä käy tiukaksi ja stressi ja huolet kasvavat, emme vielä voi odottaa sosiaalista toimintaa. Asiat käyvät tärkeiksi, kun olosuhteet huonontuvat. Kokoamme työtämme yhteen ottamalla huomioon nämä tosiasiat. Odotamme huomiota sellaisilta ihmisiltä, joita viestimme on koskettanut, ja siten voimme tavoittaa nämä ihmiset.

Kuten olen jo maininnut, tämä vuosi tulee olemaan tärkeä – aiomme koetella yhteiskuntaa kyselyllämme, ja tämä puolestaan valmistelee meille täysin uutta propagandan aaltoa, joka perustuu kyselyn tulokselle.

Mikä on ollut MNA:n eräs parhaimmista aktiviteeteista?

Emme voi mainita erillisesti jotakin parasta tapahtumaa. Viime vuonna oli monia eri tapahtumia, jotka jäivät toverien mieleen. Voisin mainita vaellukset, toveri-illat, marssiharjoitukset, nuotiohetket, väsyttävät taktiset harjoitukset tai lukuisten tovereiden osallistumat muistotapahtumat. Täytyy myös mainita helmikuun öiset vaellukset; järjestämämme tapahtuma tähtää kansojen väliseen ystävyyteen, jota voimme pitää tärkeänä historiallisena tapahtumana. Voisin myös mainita tovereiden ja joskus heidän perheidensä kanssa vietetyt illat tai perheleirit, joissa käy perheitä lastensa kanssa, tai uuden toverin toivottaminen tervetulleeksi järjestöömme. Toisena esimerkkinä voin mainita hyvän luentotapahtuman, väittelyn johtajan kanssa, tai hyvän keskustelutuokion viinilasillisen kanssa.

On paljon hyviä muistoja, jotka jäävät osaksi omaa identiteettiä loppuelämäksi.

MNA:n lyhyt näkemys vallankumouksen toteuttamisesta.

Muutos tapahtuu, pidettiin siitä tai ei. Meidän täytyy enimmäkseen valmistautua itsepuolustukseen. Vallan tehtävänä on liikkeen puolustaminen. “Vallankumous” on sosiaalinen “tehtävä” tietyssä tilanteessa. Vallan läsnäolo strategisilla suunnitelmilla ja kyky hallita ovat edellytyksiä vallankumouksen voittamiselle. Tämä valta ei voi täysin pelastaa kansakuntaa, ellei se tahdo tulla pelastetuksi. Sellaisessa tilanteessa kansakunta on määrittänyt kohtalokseen tuhoutumisensa.

Miten MNA suhtautuu yhteistyöhön muiden samanmielisten järjestöjen kanssa?

Ei ole pahaksi, jos eri nationalistiset organisaatiot ovat tietoisia toistensa työstä. Historialliset erimielisyydet kansojen välillä tulisi panna syrjään, ja meidän kaikkien tulisi keskittyä parantamaan kotimaitamme, mahdollisesti auttamalla toisiamme tässä työssä. Toisen selkäänpuukottaminen ei ole kansojemme etujen mukaista.

Kiitos haastattelusta! Haastattelun viimeiset sanat kuuluvat teille!

Tiedämme, että näkökulmamme ja käsityksemme asioista ovat usein uudenlaisia, ehkä poikkeaviakin tavanomaisista mielipiteistä. Lukijamme saattavat olla joskus hämmentyneitä kirjoituksistamme, mutta aika on kuitenkin osoittanut koko ajan sen tosiasian varmaksi, että tapahtumien kehityskulku on mennyt ennustuksiemme mukaisesti. Ennemmin tai myöhemmin yhä useammat ihmiset etsivät totuutta, ja he tulevat löytämään sen. Haluan lähettää parhaimmat terveiseni Kansallisen Vastarinnan lukijoille! Eurooppalaisen vapauden puolesta!