Koti Artikkelit Arki Aktiivimalli – vasemmiston ja oikeiston harhat

Aktiivimalli – vasemmiston ja oikeiston harhat

10

Perjantaina Suomessa järjestetään poikkeuksellisen laajoja lakkoja vuodenvaihteessa voimaan astunutta niin sanottua aktiivimallia vastaan. Protesteissa voi olla mukana myös kansallissosialisteja, sillä uusi laki on osa globalistihallituksen pyrkimystä tehdä Suomen taloudesta entistä velkavetoisempi ja vähemmän omavarainen.

Kiista työttömien “aktivoinnista” on synnyttänyt myös kansallismielisissä piireissä vanhanaikaisia jakolinjoja “oikeistoon” ja “vasemmistoon”, vaikka todellinen rintamalinja kulkee tälläkin kertaa kansallismielisten ja globalistien välillä. Vaikka aktiivimalli on verhottu “ahkeria” ja “rehtejä” arvoja korostavaan propagandaan, ovat sen yhteiskunnalliset vaikutukset päinvastaisia.

Terveessä valtiossa kaikilla kansalaisilla on velvollisuus tehdä tarjolla olevia töitä sekä oikeus saada niistä riittävä korvaus. Sekä oikeisto- että vasemmistopuolueet ovat kuitenkin vääristäneet työn merkityksen. Oikeisto vaatii pakkotyötä yhä matalammilla palkoilla. Vasemmisto puolestaan valehtelee, että kansalaisilla on “oikeus” kieltäytyä työstä ja nauttia silti veroeuroilla kustannetuista tuista. Molemmat näkemykset ovat myrkkyä Suomelle.

Kansallissosialistien mukaan valtion on viime kädessä varmistettava, että jokaisella suomalaisella on oikeudenmukaisesti palkattuja töitä joko yksityisellä tai julkisella puolella. Vastineeksi valtion työtakuusta kansalaiset sitoutuvat ottamaan heille tarjotut tehtävät vastaan tietoisina siitä, että kieltäytyminen johtaa kaikkien tukien menettämiseen. Kansallissosialistinen työtakuumenettely yhdistää siis oikeistolaisen ja vasemmistolaisen politiikan parhaat puolet. Tulevaisuudessa automaation edetessä yhä harvemmalle riittää perinteisiä teollisia tehtäviä, jolloin työ tarkoittaa yhä useammin esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen tekemistä, maanpuolustustaitojen ylläpitoa, kulttuurin tuottamista tai muita kansallishenkeä edistäviä yhteisöllisiä toimintoja. Myös vapaa-ajan määrä lisääntyy. (Tämä vaatii julkisen rahapolitiikan täydellistä uudistamista, mistä lisää myöhemmin artikkelissa.)

Työttömiä riistävällä oikeiston aktiivimallilla ei ole mitään tekemistä kansallissosialistisen työvelvollisuusperiaatteen kanssa. Suomen hallitus ei tavoittele politiikallaan täystyöllisyyttä vaan suomalaisen palkkatason rajua leikkaamista, mikä johtaa lopulta suomalaisen keskiluokan tuhoutumiseen. Hallitus on itse aiheuttanut pitkäaikaistyöttömyyden räjähtämisen ajamalla talouden globalisaatiota, joka on siirtänyt suomalaisen tuotannon ulkomaille. Nyt hallitus rankaisee työttömyydestä oman politiikkansa uhreja.

Lisäksi palkkojen ja julkisen kulutuksen jatkuva leikkaaminen pahentaa työttömyystilannetta entisestään, sillä suomalaisille ei jää käteen rahaa, jota kuluttaa. Kun suomalainen kysyntä tyrehtyy ja kulutus sakkaa, ensimmäisiä uhreja ovat kotimaiset pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat kokonaan riippuvaisia suomalaisista asiakkaista. Pienten ja keskisuurten yritysten kaatuessa työttömyys pahenee entisestään. Eniten hallituksen politiikasta hyötyvätkin monikansalliset suuryritykset, jotka eivät kokonsa vuoksi ole yhtä herkkiä suomalaiselle kysynnälle.

Sipilän hallitus on jo ennen aktiivimallia leikannut työttömiltä sadoillamiljoonilla euroilla. Edellisten leikkausten aikana Sipilä myös valehteli, ettei uusia kiristyksiä tehtäisi – mutta sitten tuli aktiivimalli. Kun työttömien asemaa kurjistetaan, pakotetaan heidät työmarkkinoille, vaikka töitä ei olisikaan tarjolla. Työvoiman tarjonnan raju lisääntyminen johtaa lopulta työn hinnan eli palkkojen alamäkeen. Kun suomalaisten palkat laskevat, kärsivät siitä suomalaisten pienyritysten ohella kuluttajat itse, sillä yhä useampi joutuu rahoittamaan elämäänsä ansiotulojen sijaan velalla.

Toisin sanoen Sipilä ohjaa Suomea nyt palkkavetoisesta taloudesta entistä velkavetoisempaan talouteen, mistä hyötyvät vain pankkiirit ja muut koronkiskojat. Tuhoisat seuraukset ovat jo nyt luettavissa tilastoista, joiden mukaan suomalaisten kulutusluottojen määrä on rajussa nousussa. Käräjillä puidaan entistä useammin velkavaikeuksiin joutuneiden suomalaisten tulevaisuutta.

“Hallituksen resepti on ollut suomalaisperheiden korvaaminen maahantunkeutujilla.”

Aktiivimalli ei ratkaise globalististen hallitusten luomia talousongelmia. Lain nimeen sisältyy roima annos ironiaa, sillä sanktiot purevat usein niihinkin kansalaisiin, jotka etsivät aktiivisesti töitä. Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakosken mukaan esimerkiksi TE-toimistot eivät kykene täyttämään aktiivimallin asettamia vaatimuksia, minkä vuoksi leikkuri lyö myös aktiivisiin työnhakijoihin. Erityisen ankarasti rangaistukset purevat suurten kaupunkien ulkopuolella, missä silpputyötä on niukasti tarjolla. Näin hallitus kiihdyttää suomalaista muuttoliikettä suurkaupunkeihin, mikä näivettää entisestään maakuntia.

Mikäli hallitus tahtoisi aidosti puuttua työttömyyteen, alkaisi se uudistaa Suomen talousjärjestelmää aina rahanluontioikeudesta lähtien. Jos pankkitoiminta kansallistettaisiin, voitaisiin julkiset hankkeet rahoittaa valtion itse luomalla valuutalla. Tämä ratkaisisi valtionvelkaongelman, jolla uusia leikkauksia aina perustellaan.

Valtionvelka ja työttömyys ponnistivat nousuun pankkien aiheuttaman finanssikriisin myötä. Finanssikriisin vaikutukset Suomeen olivat rajut, koska 1980-luvulta lähtien olemme pyrkineet eroon omavaraisuudesta ja mahdollisimman tiiviisti osaksi globaaleja rahoitusmarkkinoita. Sen sijaan, että työttömyydestä rangaistaisiin suomalaisia, tulisi siis rangaista pankkeja. Rahanluontioikeuden kansallistaminen tulisi viemään elannon valtapuolueita rahoittavilta finanssielitisteiltä, mikä olisi yhteiskunnallisesti vain positiivinen asia. Lisäksi rahapoliittisesti itsenäinen hallitus voisi alkaa ylläpitää täystyöllisyyttä, minkä vastineeksi kansalaiset sitoutuisivat ahkeraan työntekoon.

Työttömyyden lisääntymisestä ei tule siis rangaista työttömiä vaan poliitikkoja ja pankkiireita, joiden käsissä rahanvalta on. Palkkojen jatkuva leikkaaminen (jota työttömien riistäminen edistää) johtaa siihen, että yhä harvempi uskaltaa perustaa perheen ja yhä useampi ajautuu velkavaikeuksiin. Hallituksen resepti tähän on ollut suomalaisperheiden korvaaminen maahantunkeutujilla sekä ilmaisen rahan syytäminen keskuspankista yksityisille pankeille, jotka ovat sitoneet velkarahalla suomalaiset korko-orjuuteen. Kansallissosialismi tarjoaa ratkaisun ongelmiin, joita oikeiston ja vasemmiston politiikka vain pahentavat.

Toimitus

10 KOMMENTIT

 1. Kreikassa työt jaetaan aamuisin torilla, sitä kohti mennään täälläkin. Lisäksi kuulin, että TE-toimistot tullaan yksityistämään vuoteen 2020 mennessä.

 2. Hallitus on onnistunut pysymään sillä linjalla jota se ajaa. Se haluaa että jokaisessa ammattiryhmässä on vähintään 10% työttömiä työikäisestä työväestöstä. Tämä takaa yhdessä oppilaitosten ilmaisen “työharjoittelun” kanssa sen että työstä ei tarvitse maksaa palkkaa. Tai jos tarvitsee, niin ensimmäinen vuosi mennään “harjoittelijana” jolloin saa maksaa 80% minimipalkasta ja sitten jo vaihdetaankin uusi “harjoittelija”. Tuttu toimintamalli orjatukkureiden käytännöstä.

  Hallitus on harjoittamallaan politiikalla onnistunut pääsemään yli 20% työttömyyden (kun ei huomioida kikkailuja) joka tarkoittaa sitä että Suomessa on useampi talous ahdongossa kuin koskaan itsenäisyytemme aikana. Asuntojen konkurssiaalto ei vielä ole alkanut, -90 luvun tyyliin, mutta se tulee. Saksassa on asuntojen hinnat tulleet pelkästään tämän vuoden puolella alaspäin ~15%. Ja vaikka kukaan ei menetäkkään mitään, niin silti tuo tunne “menetetystä rahasta” kurjistaa talouden.

  Suomi on pahassa tilanteessa. Tänne on päästetty monikansalliset yhtiö mellastamaan mielensä mukaan, täältä on myyty maata isralilaisille, maat ja mineraalit annetaan ilmaiseksi tai on myyty pilkkahintaan. Ja kun tähän huomioidaan mukaan se että ahdingossa olevia talouksia auttavat tutut ja sukulaiset, niin tällätavoin valtiojohtomme saa kerättyä heidänkin säästönsä monikansallisille yhtiöille. Jolloin jäljelle jää kansakunta joka tekee töitä muutamasta leipäpalasta. Ja tappelee niistäkin verissäpäin, veli veljeä vastaan.

  Tilanne voidaan kuitenkin muuttaa. Mutta se vaatii sen verran ymmärrystä ihmisiltä että näkee “useamman kuin yhden nurkan taakse”. Pitää ymmärtää pelin metkut ja käyttää niitä hyväksi. Esim. vuokratuki, pakkoraossa asunnonmyynti tutulle (jotta siihen voi jäädä vuokralle ja sen voi lunastaa aikanaan takaisin), kaikesta “viihteestä” pitää luopua. Pankit-, teleoperattorit ja vakuutusyhtiöt ym. pitää vaihtaa sellaisiin jotka maksavat veronsa Suomeen. Ja vain siten, hitaasti, tulevaisuus saadaan muuttumaan.

 3. Kansallissosialistin korkea kulttuuri muotiin. Aloitetaan yksityiskouluista. Orvot ja köyhät Suomalaislapsemme ansaitsevat parempaa. Eikä maksa mitään. Odinin taimi.

  • Kannatettava ajatus. Koulutus on kaiken a ja o. Ja jos koulutus ei ole pelkkää pänttäämistä vaan myös sitä että saadaan ihmisen taimet ajattelemaan itse, yhdistelemään asioita ja luomaan uutta, silloin se on onnistunut ja kantaa hedelmää tulevaisuudessa.

   Lasten aivoja pitää kehittää monin tavoin. Lukemalla satuja, antamalla palapelejä ja erilaisia rakennussarjoja. Puiset ovat hyviä koska niiden tuntuma sormiin sekä lämpö on erilainen kuin muovisten.

   Tämä kouluasia on sikäli haastava että Suomi on iso maa ja kansa hajallaan. Mutta jos sinne-tänne perustetaan esim. vapaaehtoisuuden pohjalta “iltapäiväkerhoja” tai koulun jälkeen “läksyparkkeja” joissa lapset voivat saada opetusta ja kehittää itseään mikäli vanhempien työt menevät ristiin, niin ehkä siltä pohjalta asiaa voisi lähteä kehittelemään. Suoranaisen koulun toiinta on vielä taloudellisesti ajateltuna liian suuri haaste.

   Mutta hyvästä ideasta toivon että ehdottaja ottaisi asian ajaakseen. Sen jälkeen voidaan kartoittaa eri mahdollisuudet.

 4. Kansallissosialistien “aktiivimalli” kuullostaa hyvältä ja realistiselta. Tarjotaan töitä kaikille kansalaisille, jos töistä kieltäytyy ilman hyväksyttävää syytä, niin menettää tuet. Tottakai turvataan Suomalaisten toimeentulo, sairaat, vanhukset, äidit joilla on alaikäisiä lapsia, annetaan tuet niinkuin nytkin, mutta kaikki sosiaaliturvan hyväksikäyttäjät eivät tietenkään tukea saa jos kieltäytyy töistä. Kansallissosialistisessa Suomessa kun ei enään mene monia miljardeja pakolaisten hyysäämiseen. 🙂

  • Rahaa ei kansallissosialistisessa valtiossa mene myöskään koronkiskurien korkojen maksuun, jolloin siitäkin säästetään merkittäviä summia kansan hyväksi.

 5. Tämä on erinomainen artikkeli ja juuri tätä näkemystä kansallissosialistien pitäisi ajaa. Tässä on legitiimiä kritiikkiä.

  Kysymys: Olen tällä hetkellä työtön ja toimin vapaaehtoisena trubaduurina, keikkailen vanhainkodeissa. Olisiko minulle kansallisosialistisessa yhteiskunnassa paikkaa muusikkona? Eli siis miten katsottaisiin mitkä työt sopivat kenellekin?

 6. Loistava analyysi ja asian avaus, ei todellakaan ole mitään lisättävää. Herättää kysymyksen, eikö kukaan muu Suomessa tiedä miten asia todellisuudessa on. Taitaa kysymykseen saada vastauksen itse kirjoituksesta.

 7. Muistanko että näistä aktiivimallin vastaisista lakoista ei uutisoitu läheskään niin paljon kuin nyt yhden yhtiön, Postin, lakosta?

  Joka tapauksessa löysin mielenkiintoisen puheenvuoron aktiivimallin ja muun tuholaistoiminnan tarkoitusperistä:

  “Oltuaan tietyn aikaa ilman palkkatyötä ja tuloa Suomen kansalaisesta tulee orja.
  – Orjan voi pakottaa työttömyystuen katkaisun uhalla palkattomaan työhön.
  – Orjalle ei saa maksaa palkkaa työstään, mutta orjatyönantaja voi myydä hänen työpanoksensa tai hänen tekemänsä tuotteen omille asiakkailleen ja tehdä voittoa.
  – Kunta saa veronmaksajilta kymmenen euroa per orjatyöpäivä per orja.

  Mutta
  – Jos työtön perustaa oman yhden hengen orjatyöpajan kotonaan ja tekee ilmaistyötä suoraan asiakkaille, hänen työttömyystukensa katkaistaan vedoten siihen, että hän ei voi ottaa vastaan kokoaikatyötä ollessaan omaehtoinen orja (pakotettu orja voi ilmeisesti ottaa vastaan palkkatyötä).
  – Omaa orjatyötä ilmaiseksi tekevä voidaan luokitella jopa yrittäjäksi, jolloin YEL-firma alkaa periä häneltä yrittäjäeläkemaksua, ja verotoimisto voi alkaa verottaa häntä fiktiivisistä tuloista, joita hänellä ‘olisi, jos hän olisi palkannut jonkun toisen tekemään työn’ sen sijaan, että toimi itse orjana. Koska hänellä ei tulottomana ole varaa maksaa näitä pakkomaksuja, ne laitetaan ulosottoon ja hänen orjayrityksensä voi ajautua vararikkoon.

  Koska
  – On tarkoitus kuntouttaa työttömästä kuuliainen palkaton työläinen.
  – On tarkoitus aktivoida työttömästä pois halu tehdä sitä, mitä hän itse haluaa tehdä ja alistua siihen, mitä hänelle tehdään.
  – Suomi on tulevan feodaaliyhteiskunnan testimaa, ja nykyiset orjat ovat tärkeä pelinappula; vain heidän avullaan voidaan muidenkin palkat poistaa ja tehdä suuryritysten toiminta Suomessa yhtä kannattavaksi kuin vinkuintiassa.

  Share this:
  TwitterFacebook

  https://reilusuomi.wordpress.com/2015/01/01/kotiorjuuden-riskit/

Comments are closed.