Koti Uutisia Turun yliopisto myöntää opintopisteitä Stop deportations -mielenosoituksiin osallistuville opiskelijoilleen

Turun yliopisto myöntää opintopisteitä Stop deportations -mielenosoituksiin osallistuville opiskelijoilleen

9

Turun yliopiston ja Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen opiskelijoille järjestettiin viime keväänä Ruumiilliset käytännöt -niminen kurssi, jonka osasuorituksena opiskelijoiden oli osallistuttava maastakarkotuspäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kotimaihinsa palauttamista vastustavaan Stop deportations -mielenosoitukseen Helsingin Rautatientorilla. Itse mielenosoituksessa opiskelijoiden oli puolestaan esitettävä improvisoitu tanssiesitys, johon tuli kutsua mukaan muita mielenosoittajia.

Opiskelijoita ohjeistettiin “kokeilemaan kehojaan” ja “heijastamaan kokemuksen kehittymistä julkisessa tilassa”. Ruumiilliset käytännöt -kurssi on viiden opintopisteen laajuinen kurssi, ja yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua. Ei ole tiedossa, kuinka suuren osan kurssisuorituksesta kokonaisuudessaan rotumuukalaisten invaasion tukeminen ja laittomasti maassaolevien ihmisten kanssa tanssiminen suorituksesta muodosti, mutta opiskelijoille oli varattu yksi päivä mielenosoitukseen osallistumista varten ja itse mielenosoitus kesti noin kaksi tuntia. Lisäksi opiskelijat kirjoittivat lyhyen opintopäiväkirjan mielenosoitukseen osallistumisesta.

Kurssin vastuuopettajina ovat sukupuolentutkimuksen professori Salla Tuori Åbo Akademista sekä yliopistonlehtori Taru Leppänen Turun yliopistosta. Vilkaistaessa molempien opettajien tilejä sosiaalisessa mediassa tulee hyvin selväksi, että opiskelijat on valjastettu agitoimaan opettajien omia poliittisia mielipiteitä turvapaikanhakijoiden karkotuksia vastustaneiden mielenosoitusten ja niiden saaman mediajulkisuuden oltua kuumimmillaan:

Salla Tuori Stop Deportations-mielenosoituksessa. Taustalla oleva alpakka viittaa äärivasemmiston viime itsenäisyyspäivänä härskisti lastentapahtumaksi naamioidun kansallismielisten vastaisen mielenosoituksen tukemiseen.
Myös lehtori Taru Leppänen ilmoittautuu julkisesti muukalaisinvaasion innokkaaksi kannattajaksi.

Suomen Uutiset kertoi ottaneensa Leppäseen ja Tuoriin yhteyttä kysyäkseen, kuinka tällaisessa mielenosoituksessa elämöiminen tukee opiskelua. Soitettaessa Leppäselle hän päätti paiskata luurin korvaan. Myöhemmin hän kertoi sähköpostitse Ruumiilliset käytännöt -kurssista seuraavaa: “Kurssi sisältyi vapaaehtoisena kurssina Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen ja Åbo Akademin genusvetenskapin opetusohjelmiin. Kurssi oli suunnattu kandivaiheen opiskelijoille.”

Tuori puolestaan ei halunnut kommentoida asiaa aluksi edes sähköpostilla, mutta lopulta hän kirjoitti seuraavan vastauksen: “Vierailut ovat aina vain pieni osa mitä tahansa kurssia ja mikä tahansa vierailu ja siellä opittu nivotaan osaksi relevanttia kirjallisuutta ja sitä reflektoidaan tavalla tai toisella (kirjallisesti/suullisesti).”

Sama kurssi on mahdollista suorittaa myös kuluvana keväänä, mutta Leppäsen mukaan kurssin toteutus ja sisältö olisi nyt erilainen eikä siihen kuuluisi tällaiseen mielenosoitukseen osallistuminen. On mainitsemisen arvoista, että opiskelijoiden ajattelua ohjaillaan opettajiensa toivomaan suuntaan myös muun muassa antamalla kurssin oheislukemistoksi amerikanjuutalaisen feministiteoreetikko Judith Butlerin kirjoittaman esseen “Bodies in Alliance”. Butlerin vaikutus feminismiin on ollut huomattava ja hänen kuuluisin teesinsä on, että sukupuoli ei ole olemista vaan tekemistä. Hänen mukaansa tätä sukupuolittunutta käyttäytymistä “tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä, diskursseissa ja instituutioissa tiettyjä sääntöjä ja normeja toistamalla”. Butlerin mukaan ei ole syytä “olettaa” sukupuolia olevan vain kaksi.

Työskentely Ruumiilliset käytännöt -kurssilla tapahtuu opinto-oppaan mukaan feministisissä työpajoissa sekä niihin liittyvissä lukupiireissä. Työpajojen aiheina ovat ääni, queer-kävelyt, feministinen itsepuolustus, tanssi sekä roller derby.

Turun yliopiston lisäksi sukupuolentutkimusta voi opiskella Suomessa Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Lapin yliopistoissa. Vaikka tällaiseen luonnottomaan poliittiseen ideologiaan ja feministiseen aivopesuun pohjautuvan oppiaineen valitsevat opinto-ohjelmaansa itselleen todennäköisesti jo valmiiksi poliittisesti vasemmalle orientoituneet opiskelijat, tällaisesta yliopistojen ja muiden korkeakoulujen yhä lisääntyvästä ja läpinäkyvämmästä politisoitumisesta ei voi olla kuin huolissaan. Samoja ajatusmalleja ujutetaan nuorten huomaamatta yhä useampiin oppiaineisiin ja poliittisesti liberaalit opettajat patistavat heitä imaisemaan oman sairaan arvomaailmansa. On vain ajan kysymys, koska todellisuudessa täysin epätieteellistä ja poliittista oppiainetta sukupuolentutkimusta aletaan ajaa pakolliseksi oppiaineeksi kaikissa Suomen yliopistoissa.
 

Lähde: Suomen Uutiset

9 KOMMENTIT

 1. Sitten on kiva kun omat lapset yhopistossa ja käyvät isänsä kimppuun.

 2. Eikös opiskelu tarkoita sitä että opiskellaan? Ja jos viisi opintopistettä korvataan kahden tunnin mambolla maassa luvatta olevien kanssa, niin ovatko ne rinnastettavissa? Mitä opiskelijat oppivat tuona aikana? Väitän että opiskelun kannalta asiassa kävi juuri päinvastoin, oppilaat eivät kehittynet vaan tyhmenivät.

  Miksi tällaiset epäpätevät henkilöt saavat toimia opettajina? Miettikää kehitystä tulevaisuudessa. Kun tällaisten puolivillaisten “kurssien” kautta valmistuu suuri määrä henkilöitä joista osa alkaa itse opettajiksi, niin mitä he pystyvät opettamaan? Heidän tietonsa ja taitonsa ovat vajavaiset ja kieroutuneet sekä täynnä valetta jo lähtökohtaisesti. Sen jälkeen he vielä lisäävät omat näkemyksensä opetukseen. Ja kohta musta toden totta on valkoista koska “mustalla on oikeus olla”.

  Valton tukemasta opetuslaitoksesta tulisi poistaa välittömästi kaikki tällainen epäpätevä ja epäterve opettaja-aines. Ja vain ne opettajat jotka osaavat opettaa, saisivat jäädä. Opetuksen laatu ala-asteelta. Jos sielä opettajat eivät saa oppilaitaan istumaan hiljaa luokissaan opetuksen aikana, eivät he sitä taitoa opi ylä-asteellakaan. Samoin on kaunokirjoituksen laita. Jos ei käden motoriikka kehity ensimmäisinä vuosina, sen kehitystä on turha odottaa myöhemmin.

  Varmasti pahinta tässä nykyisessä järjestelmässä on se että vanhemmat jotka tietävät asioiden olevan eri tavalla kuin kouluissa kerrotaan, kertovat sen oppilaille. Ja kun oppilaskin on itse ymmärtänyt asian ja tietää opetukset olevan väärin, häntä rangastaa kokein ja arvosanoin sekä sijoittumisesta työelämään vain sen vuoksi että hän tietää opetuksen olevan valetta. Nämä mädät opettajat haluavat alistaa ja tuhota sellsiten henkilöiden tulevaisuuden jotka paljastavat heidän opetuksena olevan valetta. Ja jotka uskaltavat avoimesti olla eri mieltä heidän kanssaan.

  Osakeyhtiöitetty opetuslaitoksemme tarvitsisi täysremontin.

 3. Kurssin järjestäjät vain halusivat ostaa mielenosoittajia tapahtumaan. Heillä kuitenkaan ei ollut käytettävissään toisten rahaa. Mutta opintopisteitä oli! — Niinpä he maksoivat mielenosoittajille opintopisteillä. Samalla säästettiin luennoitsijalle maksettava palkka ja voitiin se kuitata itselle “järjestelypalkkiona”.

 4. Onko se mikään ihme, että yliopistojen tietyiltä aloilta valmistuu täysin aivovammaista porukkaa.

 5. Siinä nähdään miten juutalaiset ottavat muilta kansoilta saamiaan opetuksia pois niiden kontekstista ja vievät ne absurdeihin johtopäätöksiin, samalla tuhoten elintärkeitä käytäntöjä ja vauhdittaen enimmäkseen valkoisten kansanmurhaa.

  Konkreettinen etiikka, tekeminen ja toiminta, jonka tietyt antiikin filosofit asettivat tärkeysjärjestyksessä teoriaa ennen, oli keino jolla pystyttiin ohittamaan loputon teoretisointi. Jo siihen aikaan lukeminen, opiskelu ja ajattelu olivat muodostuneet ongelmaksi… jos esimerkiksi halusi elää kunniakkaasti niin se tutkiminen ei loppunut koskaan ja antiikin filosofit pahimmillaan vain väittelivät ja lukivat mutta eivät ollenkaan toimineet eettisesti. Siksi heistä osa asetti toiminnan kaiken edelle, välttääkseen määrittelyn ja kysymyksenasettelun ongelmat ja “dialektiikan demonin” (Buddha).

  Tämä esimerkki on vain yksi monista, kun Judith Butler asetti sukupuolen määrittelyn joksikin mitä itse tehdään… Tämä keino olisi terve, jos se pyrkisi tekemään miehistä parempia miehiä ja naisista parempia naisia, jos siis nuorille miehille sanottaisiin, että te ette ole vielä miehiä, mutta tekemällä miehisiä tekoja teistä voi vielä tulla miehiä. Samoin naisilta voitaisiin vaatia naisellista tekemistä, jolloin myös tultaisiin määrittämään sukupuoli osittain tekemisen kautta.

  Mutta kulttuurimarxismin tapauksessa he eivät tietenkään pyri mihinkään terveeseen, vaan vanhat määritelmät miehestä ja naisesta nähdään tasa-arvoa haittaavina vääryyksinä (Oidipus-kompleksi ja tasa-arvomyytti). Kuitenkin tällä tavalla unohtuu se tärkein laki, jokin mikä oli antiikin ihmisille selvää, nimittäin luonnon ja sen providenssin ja lakien kunnioitus ja täten pyrkimys terveyteen. On hyvä ymmärtää, että tasa-arvomyytti ja muut kulttuurimarxilaiset uskonkappaleet eivät ainoastaan ole mitään tulevaisuuden vaaroja, vaan ne toimivat jo nyt luontoa vastaan, ja kuka tahansa voi mennä kulttuurimarxilaisen kotiin ja nähdä pahoinvoinnin ja hedelmättömyyden omin silmin.

 6. Lukiossa oleva pikkusiskoni sai juuri täydet pisteet (9/9) tekemästään esseestä, jonka aiheena oli maahanmuuttopolitiikan epäonnistuminen Suomessa, massamaahanmuuton haitallisuus ym. aiheeseen liittyvä. Opettaja oli kuulemma erittäin tyytyväinen tähän tekstiin ja kehui verraten harvinaisen hyvää kirjoitustyyliä sekä rehellistä ja kriittistä tekstiä. Alleviivasi mm. “samaa mieltä!” -kommentin kera tekstistä osan, jossa siskoni kertoi, että meidän täytyy pitää Ruotsia varoittavana esimerkkinä tuhoisasta maahanmuuttopolitiikasta. Eivät kaikki opettajat ole mätiä päästä.

 7. Suomen Uutisetkin näköjään välillä onnistuu käyttämään saamiaan puoluetukia hyödylliseen tutkivaan journalismiin. Toivottavasti tonkivat lisää vastaavia aiheita.

Comments are closed.