Koti Artikkelit Walther Darré – “veri ja maa”

Walther Darré – “veri ja maa”

15
Walther Darré pitämässä puhetta Goslarissa 1937.
Walther Darré pitämässä puhetta Goslarissa 1937.

Richard Walther Darré oli saksalainen kansallissosialisti, jolla oli juuret Ruotsissa. Hänestä tuli maatalousministeri ja Blut und Boden (‘veri ja maa’) -käsitteen isä.

Richard Walther Darré syntyi 14. kesäkuuta 1895 Buenos Airesissa, Argentiinassa. Darrén isä Oscar Darré oli saksalainen kauppias, jolla puolestaan oli juurensa Ranskassa. Hän oli muuttanut Argentiinaan 1888 ja tavannut siellä Waltherin äidin Eleonor Lagergrenin. Lagergren oli taustaltaan ruotsinsaksalainen. Hän oli ruotsalaisen maanviljelijäperheen tytär ja Tukholman pormestarin sisko. Walther Darré oli ylpeä ruotsalaisesta taustastaan, ja tätä hän korosti puhuessaan pohjoismaisten maanviljelijöiden vapauden puolesta.

Kun Darré oli kymmenvuotias, hän matkusti ensimmäisen kerran Saksaan. Hän kävi koulunsa Heidelbergissä Lounais-Saksassa ja ehti viettää vaihto-oppilasvuoden Englannissa. Darré hallitsi espanjan, saksan, englannin ja ranskan kielet. Vuonna 1914 hän siirtyi maanviljelyspainotteiseen kouluun, mutta sitten ensimmäinen maailmansota puhkesi ja Darrén oli tehtävä valinta: siirtyisikö hän uudisraivaajaksi johonkin Saksan siirtomaista vai taistelisiko hän Saksan puolesta sodassa? Darré valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon.

Darré ilmoittautui vapaaehtoiseksi, ja sodan aikana hän haavoittui useita kertoja. Darré oli mukana Somme-joen taistelussa, ja hänet palkittiin toisen luokan rautaristillä. Sodan jälkeen hän jatkoi maatalousopintojaan erikoistuen eläinjalostukseen. Vuonna 1925 hän läpäisi agronomian (maataloustieteen) kokeen ja suoritti vielä korkeatasoisemman eläinjalostusopin kokeen. Vuosina 1926–1927 Walther Darré julkaisi 14 artikkelia eläin- ja kasvinjalostuksesta, ja hänen voi sanoa jo tuolloin olleen maanviljelyn asiantuntija.

Yksi Kolmannen valtakunnan postikorteista.
Yksi Kolmannen valtakunnan postikorteista.

Noihin aikoihin Darrésta alkoi tulla enemmän poliittinen ihminen. Vuonna 1929 hän julkaisi pienen kirjan, Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse, ja vuosi tämän jälkeen teoksen Neuadel aus Blut und Boden. Näissä kahdessa kirjassaan Darré halusi sanoa, että pohjoiselle rodulle koittaisi alhaisen syntyvyyden vuoksi kansanmurha, jos asialle ei tehtäisi mitään. Pelastus löytyisi terveen ja dynaamisen, vapaan maanviljelijöiden luokan elävöittämisestä. Maalaiset synnyttäisivät uuden aatelin kansan rodulliseksi ja kulttuurilliseksi ytimeksi.

Darré varoitti urbaanien suurkaupunkien epäterveestä vaikutuksesta ja samasti nämä juutalaisiin ja demokratiaan. Darrén mukaan niitä saksalaisia, joissa oli maalaisverta, ajettiin väkipakolla maalta suurkaupunkeihin, jonne siirryttyä syntyvyys laski ja rotu menetti näin parhaimman verensä. Darré halusi sitä vastoin suojella maalaisia urbanisaatiolta ja teollistumiselta ja parantaa maaseudun elinolosuhteita. Darrén nimi tuli tarkoittamaan samaa käsitteen “veri ja maa” kanssa, joka pyrki muodostamaan siteen rodun ja maan välille. Darré selitti näkökantojaan seuraavasti:

Eivät kumpikaan, hallitsijat tai kirkko, ole luoneet saksalaista ihmistä. Saksalaisen luonne kumpuaa saksalaisesta maanviljelijästä. Maalaiset ymmärsivät vertaansa vailla olevalla kestävyydellä varjella ainutlaatuista luonteenlaatuaan ja puolustaa elämäntapaansa kaikilta yrityksiltä tuhota sen […] Voi sanoa kansan veren virtaavan syvällä isänmaan maaperässä, joka on kansan omaisuutta. Maaperästä kansa saa peruuttamattomasti elämänvoimansa, joka muodostaa sen erityispiirteet.”

Darré meni mukaan NSDAP:hen vuonna 1930 saatuaan arkkitehti Paul Schultze-Naumburgin kautta mahdollisuuden tavata Adolf Hitlerin. Samana vuonna Darré sai vapaat kädet puolueen maanviljelynkehittämisohjelmassa ja tehtävän johtaa maanviljelyvirastoa. Darrésta tuli myös Hitlerin neuvonantaja maanviljelyskysymyksissä. Vuonna 1932 Himmler nimitti Darrén SS-Rasse- und Siedlungshauptamtin, RuSHA:n, päälliköksi. Tämän järjestön tehtävänä oli varjella arjalaisen rodun puhtautta ja hallinnoida ulkomailla asuvien saksalaisten maanviljelijöiden asumisasioita. Noihin aikoihin Darré oli hyvin monien maalaisten suosiossa, ja näin ollen hän perusti vuonna 1932 Deutsche Agrarpolitik -lehden (joka vaihtoi vuonna 1939 nimensä Odaliksi), jossa hän selvensi edelleen ajatuksiaan.

Muotokuva Walther Darrésta.
Muotokuva Walther Darrésta.

Kansallissosialistien valtaannousun yhteydessä 1933 Darré nimitettiin valtion maanviljelysjohtajaksi sekä maatalousministeriksi. Nyt Darré pystyi kehittämään maatalouspolitiikkaansa tosissaan. Verohelpotuksin, oikeudenmukaistamalla saksalaisten maanviljelijöiden tuottaman ruoan hintoja ja kieltämällä hintojen manipuloinnin kauppiaiden omaksi eduksi saatiin Darrén mukaan maalaiset pysymään maaseudulla ja kaupunkeihin muuttaneet palaamaan takaisin maalle.

Vuonna 1934 Darré alkoi työskennellä ekologisemman maanviljelyn puolesta Saksassa. Hän aloitti sodan aikana intensiivisen kampanjan asian puolesta ja kapitalististen voimien hallitsemaa, yhä enemmän teollistuvaa maanviljelyä vastaan. Valtiojohdossa oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että sodan olisi loputtava, ennen kuin tällaisia uudistuksia olisi voitu tehdä. Tämä siksi, että sodan aikana oli keskityttävä huolehtimaan välttämättömien elintarvikkeiden saannista. Rudolf Hessin lennettyä Englantiin 1941 Darrén politiikka kohtasi kuitenkin vastustusta, koska Hess oli antroposofisen liikkeen suojelija ja tämä liitettiin Darrén omaan “biologis-dynaamiseen” maatalouspolitiikkaan. Sodan jälkeen Darré jatkoi työtä ympäristökysymysten parissa ja kirjoitti usein artikkeleita ja kirjoja eri salanimillä.

Vuonna 1942 Darré vapautettiin ministerinvirastaan, mutta hän sai uuden tehtävän: hallinnoida Saksan valloittamia itäisiä maatalousalueita. Darré pidätettiin vuonna 1945 ja hän oli Kolmannen valtakunnan 21 ministerin joukossa syytettyjen penkillä näytösoikeudenkäynneissä eli niin kutsutuissa ministerioikeudenkäynneissä 1947–1949. Häntä syytettiin puolalaisten ja juutalaisten omistamien maatilojen luvattomasta käyttöönotosta ja hänet tuomittiin seitsemän vuoden vankeuteen “rikoksista ihmisyyttä vastaan”, “omaisuuden ryöstämisestä” ja “rikollisjärjestöön kuulumisesta”. Darré vapautettiin vuonna 1950 ja hän vietti viimeiset elinvuotensa Bad Hartzburgissa ennen menehtymistään vuonna 1953.

darre_organic

Suositeltavaa luettavaa: Anna Bramwell: Blood and Soil.

 

Nordfront.se

15 KOMMENTIT

 1. Darrén ajattelu on nyt ehkä ajankohtaisempaa kuin ikinä. Saasteet, ruoan haaskaaminen ja huoltovarmuuden romahtaminen ovat ilmiöitä, joihin kansallissosialistien sietää tänä päivänä tarttua tiukasti toiminnassaan.

 2. Nyt yli puoli vuotta maalla asuneena voin sanoa etten kaipaa paljoakaan kaupunkiin jäänyttä, vain harvoja asioita mutta maaseudun edut voittavat nuokin vähäpätöiset asiat mennen tullen.

  Kotini on linnani

 3. Darré tiivistää nämä asiat samoin kuin itse ne näen, samalla tulee myös esiin se, miksi sodanjälkeisessä yhteiskunnassa on pyritty kaikin voimin edistämään kaupungistumista, keppihevosena “elintason” nousun myötä lisääntyneet kulutusmahdollisuudet. Asia, jota vanha maatalousyhteisö piti järjettömänä tuhlauksena ja jota se todella edelleenkin on.

  Kuluttamisen “ihanuuteen” saatu kansa on unohtanut samalla myös kulttuurisen ja henkisen perimänsä tavalla, josta voidaan käyttää ilmaisua henkinen murha. Näin ollaan luotu nykyihminen, joka näennäisessä individualismissaan on pelkkä markkinavoimien sätkynukke.

  Edellä olevaan liittyen olen aina painottanut sitä että suomalaisten tulee palata takaisin maalle,eritoten nuorten ihmisten,jotka perustamalla perheen ja kasvattamalla lapsensa ymmärtämään ,osaamaan ja kaikessa toimissaan niin työn kuin harrastamisen osalta viemään todellista suomalaisuutta eteenpäin,siten että näissä ihmisissä on se tulevaisuuden kaaderi jota tulemme tarvitsemaan silloin kun tilanne kaupunkeissa on kehittynyt katastrofaaliseksi.Ja juuri tästä syystä on äärimmäisen tärkeää että toverit tekevät valistustyötä kaduilla ja toreilla jotta mahdollismman moni ihminen saadaan havahtumaan mitä todella on nykyisen monimuotoisuusideologian takana ja todellisena tarkoitusperänä,valkoisten poispyyhkäiseminen niin kansana kuin itsenäisinä yksilöinä.

 4. On merkittävää huomata että jo vuonna -34 havaittiin maatalouden teollistuneen liikaa. Jo silloin huomattiin että koneellistuneen maatalouden hyötysuhde laskee teolistumisen seurauksena. Yhä edelleen kumppanuuskasveilla ja konevoimasta pidättäytymällä päästään hyötysuhteessa lähimmäksi ykköstä. Fyysistä työtä tarvitaan enemmän, mutta sato on suurempi ja energian tarve sadon tuottamisessa pienempi. Tähän ollaan kovaa kyytiä siirtymässä Intiassakin, koska nälänhätä pakottaa ihmiset muuttamaan ajatuksiaan. Ongelmaksi muodostuvat kuitenkin suuret alueet joita on myrkytetty Round-Upilla. Niillä ei kasva mitään, ei edes Monsanton omia Round-Upin kestäviä tuotteita. Ottaa aikaa ennenkuin maaperä puhdistuu myrkyistä siinä kasvit voivat kasvaa jälleen.

  Mitä tulee näkemykseen urbanisoitumisen epäterveistä vaikutuksista niin Darre oli siinäkin aikaansa edellä. Nyt jos katsotaan Suomen suuria kaupunkeja ja mietitään hetki näitä kuntaliitoksia, niin mitä muuta ne ovat kuin kansan pakottamista kaupunkeihin? Kansa halutaan sulloa ympäristökunnista kaupunkien keskutohin joissa heitä on helpompi vahtia ja he joutuvat maksamaan kaikesta sen hinnan jonka joku keksii päässään.

  Tämän päivän Aamulehdessä oli jonkun arkkitehdin aivopieru näkemyksenä siitä minkälainen Tampereen keskusta tulee olemaan. Veikkaan että nyt aletaan kansalle syöttämään niitä Amerikkalaisen arkkitehdin unia joka kaupungin kustannuksella lennätettiin leegioineen pari vuotta sitten Tampereelle. Kaveri halusi kattaa lasilla koko keskustan ja rakentaa toisen kerroksen kaupunkia sen päälle. Kenelle?? Minkä vuoksi?

  No, nyt on Tampere politiikallaan estänyt autojen liikkumisen keskustassa. Yritystoiminta on tälläkin tapettu kuoliaaksi. Liikeitä sulkee oviaan koko ajan ja keskustoihin on jäänyt vain ryhmä ihmisiä, jotka mekastavat öisin ja sotkevat paikkoja. Tähän se kaupunginjohto varmaan pyrki. Enkä usko että tilanne on muissa kaupungeissa kovinkaan erilainen.

 5. Intian ongelma on veden tuhlaaminen puuvillan vehnän viljelyyn ennen riitti muutaman kymmenen metrin porakaivo ja nyt porataan jo 300 metrin syvyisiä porakaivoja veden mukana nouseva suola pilaa viljelysmaan lopulta,Tässä on suurin syy intian viljavuus ongelmiin.

 6. On hyvä muistaa että kaikki psykologiset kokeet osoittavat että kaupunkielämä ei tee hyvää millekään eläinlajille, esim. kun rottia laitettiin asumaan “kaupunkia” muistuttaviin olosuhteisiin he alkoivat harjoittaa aseksuaalisuutta, homoseksuaalisuutta ja muuta yleistä kaupungissa tyypillistä käyttäytymistä ja ennenpitkää heidän koko populaatio kuoli pois matalan syntyvyyten takia. https://www.youtube.com/watch?v=0Z760XNy4VM tuossa tutkimus aiheesta.

  Sensijaan maalaiselämä pitää niin eläimet kuin ihmisetkin järjissään ja he käyttäytyvät siten normaalisti. Esim. USA:ssa maalla elävä uskontokultti amissit kasvavat hyvin nopeasti.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2187733/Amish-fastest-growing-religious-groups-US.html

  Kaupungeissa on liikaa ihmisiä, heimolaisuus kuolee hyvin nopeasti pois tuossa väestönmassassa ja tilalle tulee individualismi. Ihmisen ei ole luontaista elää suuremmissa kuin noin 200 hengen yhteisöissä.

 7. Pitää toki huomauttaa että ongelma ei ihan puhtaasti ole kaupunkielämässä. Kaupungielämässä noin vaan on enemmän todnäköistä käydä kuin maaseudulla.

  Mikä saa kaupunkielämässä syntyvyyden matalaksi: noh kaupungeissa yleensä ns. heimo, yhteisö ja perhesiteet katkea koska ihmiset asuu usein erillään toisistaan, vaikka asuisikin samassa kaupungissa. Siten he ei enää ole ns. vastuussa suvun rakenteille jatkaa perinteitä vaan he voi ruveta individualistiseksi ja vähät välittää perinteistä, esim suvunjatkamisesta. Lisäksi heiltä puuttuu kaupungeissa usein yhteisön tunne, usein yhteisöt haluaa että heidänkin perinteet jatkuu ja sitä myöten lapsia tulee. Kaupungeissa nuo usein katkeaa ja on vain lauma yksilöitä ihmismassan keskellä.

  Toinen tekijä on luonnollisesti se että kaupungeissa on usein kallista, ahdasta, turvatonta tehdä lapsia. Lisäksi lapsista ei ole juurikaan hyötyä toisin kuin jos asuisi maalla missä lapset voisi auttaa enemmän tai vähemmän pihatöissä. Lisäksi kaupungeissa on enemmän tekemistä ja ns. häiriötekijöitä miten kuluttaa elämänsä toisin kuin jossain maalla tai pienissä kylissä missä ei yksinkertaisesti ole parempaa tekemistä kun tehdä lapsia.

  Tämän kaiken voi välttää siten tehokkaalla kaupunkisuunnittelulla eikä kaikkien toki tarvi muuttaa peltotöihin. Olennaista olisi että kokonaiset suvut asuisi hyvin lähekkäin samoissa naapurustoissa eikä erillään siellä täällä, lisäksi olisi hyvä jos koko kaupunki koostuisi ns. kasoista erillisiä yhteisöjä jotka jakautuisi erilleen muodostaen kaupungin, tavallaan tuollaisia kibbutzeja joilla olisi jokaisella oma “kyläpäällikkö” ja jokainen yhteisö kaupungin sisällä ei kasvaisi kuin sen parin sadan kokoiseksi – naapurustoksi.
  Olennaista kaupungeissa olisi myös että mitään yhden hengen asuntoja ei rakenneta koska ne tukee nimenomaan individualismia ja sinkkuelämää. Pitäisi olla vain perheasuntoja rakennussuunnitelmassa.

  Esim. Ortodoksi-juutalaiset kasvaa erittäin nopeaan tahtiin vaikka he asuu kaupungeissa.

 8. Kaupungistumista pahempi ongelma on kulttuurimarxsismi mikä nämä ongelmat aiheuttaa,Kun naisten perinteistä roolia ei arvosteta eikä kannusteta perheen perustamiseen sen sijaan korkea koulutus ja vapaus on tärkeämpää kuin perhe.

  • Kyllä ongelmat ovat aivan muualla kuin naisten kouluttautumisessa. Nimim. Monta perheellistä, koulutettua ja älykästä naista tunteva kansallissosialisti.

   Tietysti esim. yliopistoilla syötettävä arvomaailma ja perheellisiä syrjivät työmarkkinat vaikuttavat valkoisen rodun hyvinvointiin naisten kautta. Nämäkin ovat kuitenkin ilmiöitä, joissa syyllisiä ovat molemmat sukupuolet.

   Valkoisia miehiä voi syyttää vähintään yhtä paljon, sillä suurin osa (lue: lähes kaikki) heistä ovat pelkureita, jotka eivät potkujen/leimautumisen/väkivallan pelossa uskalla puhua/taistella julkisesti valkoisen rodun puolesta.

   • Ei tarvitse kuin selata treffi ilmoituksia enin osa naisista on yli kolmekymppisiä maistereita,Suurin osa ei pysty murtamaan kulttuurimarxsismin taikaa.

 9. Kiitos tästä mielenkiintoisesta artikkelista Patriootille! On todella hienoa, että pidätte esillä myös maatalouskysymystä. Veri ja maa on kansojen kohtalo. Näin on meidänkin kansamme laita. Täällä on maatalous lyöty laimin ja jätetty halveksittuun asemaan, mm. EU-myötäjuoksijoiden, sosialidemokraattien ja kokoomuskeinottelijoiden toimesta.

  Toiko EU Suomen kansalle halpaa ruokaa?
  Ei – Vaan pakkopakotteita, jotka ajavat maaseutuyrittäjiämme konkurssiin, enenevässä määrin! Uskon, että takana on tiettyjen piirien kansainvälinen keinottelu, sisältäen maaseudun ihmisten ajamisen kaupunkeihin, jotta heitä olisi helpompi hallita tämän vihermarxistis-talmudistisen klikin toimesta.

  Luomuviljelyssä ja huoltovarmuudestamme huolehtimisessa olisi kansamme tulevaisuus! Ylen Areenalta tuli puhutteleva dokumentti USA:n pölymyrskyistä 1930-luvulta. Varoittava esimerkki maan riistosta! Ohjelmasta kävi ilmi ns. salkkufarmadeiden,= keinottelijoiden osuus maan tuhoon ja riistoon. Rehellinen farmari joutui keinottelijoiden ja koronkiskurien pelinappulaksi…

  Historiasta oppia ottaen, suomalaisen talonpojan tulisi karistaa yltään EU-pakkovallan nöyryytys, ja saada kunniansa takaisin! EU, USA ja globaali maailmantalous on koukkunokkakeinottelijoiden korruptoimana ja saastuttamana tuhon partaalla. Onneksi kansallinen ajattelu on nousussa Euroopan kansoissa, ja halu elää suvereeneina kansallistalouksina! Toivon mukaan tämä EU:n/Venäjän pakotefarssi kääntyy suomalaisen tuottajan onneksi? Jaakko Ilkan henki elää Suomen syvällä maaseudulla. Suomalainen ei herkästi kapinoi, mutta jos vieraat herrat tarpeeksi ärsyttävät, tulee kansan mitta täyteen…

  Voimia Suomen ahdistetuille tuottajille! Kultainen Aamunkoitto, kultaisine viljapeltoineen, koittaa velä suomalaiselle talonpojallekin! Voimia työhön ja taisteluun…! Herää, Suomi!

 10. Kansallisen maatalouden tuhoaminen on suurimpia rikoksia mihin nykyinen järjestelmä on syyllinen.

 11. Täytyy kyllä allekirjoittaa Erik Wiking:in kirjotus. Todella HYVÄ ja niin TOTTA. Yksi asia on pistänyt silmään täällä sivuilla kun on käynyt lukemassa: puhutaan demareista,kokoomuslaisista etc.kuinka nämä puolueet “tuhoaa suomea”. Mielestäni persut, etenkin nyt hallituksessa on pahimmasta päästä tuhoamassa suomea ja tehnyt sen ylpeillen ja koppavasti. Kyllä isänmaan petturit laskun vielä saavat!!!! Älkää äänestäkö puolueita jotka ovat olleet vallassa itsenäisyydestämme alkaen, NE OVAT SYYPÄITÄ TILANTEESEEMME EI TAVALLINEN DUUNARI JOKA HALUAA TYÖSTÄÄN PALKKAA JA RUUAN PÖYTÄÄN!!!

Comments are closed.