Koti Artikkelit Video Vastarintaliikkeen Tulevaisuuspäiviltä

Video Vastarintaliikkeen Tulevaisuuspäiviltä

3

Vastarintamedia julkaisee videon Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen Tulevaisuuspäiviltä, jotka järjestettiin Keski-Suomessa kesäkuussa. Video valottaa niin Vastarintaliikkeen ideologiaa kuin toimintakeskeistä kulttuuria. Kuuntele myös Riimuradion tapahtumapodcast!

Miksi kansallismielisen paras vaihtoehto on Vastarintaliike?

Konformistiset “liberaalinationalistit” puolustelevat demokratiaa ja parlamentaarista vaikuttamista viimeiseen asti, usein tuomiten katuaktivismin ja ihmisten lähellä tapahtuvan toiminnan. Olemme jo nähneet monissa maissa näiden selkärangattomien konformistien kyvyn vaikuttaa asioihin. Perussuomalaiset osoittautuivat hallituspaikasta huolimatta täysin epäkansalliseksi ja yhtä huonoksi vaihtoehdoksi kuin muutkin puolueet.

Erotuksena tähän Vastarintaliike on tinkimätön liike, joka ei tee kompromisseja. Toimimme kolmen sanan mukaan: vapaa, kansallinen, radikaali. Emme anna tuumaakaan periksi sionistiselle järjestelmälle, jonka ainut ja tärkein tehtävä on kansamme lopullinen tuho. Olemme kieltämättä radikaaleja, mutta vain radikaaleilla muutoksilla ja kaatamalla nykyinen kieroutunut järjestelmä voimme taata kansallemme tulevaisuuden.

Vastarintaliike ei ole riippuvainen vallitsevista arvoista tai niiden puolustelemisesta. Vaikka populismi ja “islaminvastaisuus” sekä ideologian vesittäminen antaisi meille enemmän tukea hetkellisesti, emme astu tälle tielle. Konformismi tarkoittaa lähes aina sitä, ettei liike pysty seisomaan sen takana, mihin se uskoo. Näin tehdessään se syö itseltään kaiken pohjan. Tällainen liike ei voi millään tasolla olla ratkaisu yhteenkään ongelmaan, koska siltä puuttuu alun perinkin tahto vastustaa mitään – se tyytyy tappiomielialaan eikä lopulliseen voittoon.

Samoin kuin rohkea mies valloittaa naisten sydämet helpommin kuin pelkuri, samoin myös voittaa kansan sydämet helpommin puolelleen sankarimainen liike kuin semmoinen arkamainen liike, joka pysyy hengissä ainoastaan poliisin suojeluksen turvin.” – Adolf Hitler

Monet porvarilliset “kansalliset” tahot puolustelevat uusliberalismia ja finanssikapitalismia, koska heille kapitalisminvastaisuus tarkoittaa kommunismia ja punaisuutta. Varsinkin Suomessa tämä johtuu pitkästä kommunismin vaaran läheisyydestä. Kansallissosialismin sosialismi on kuitenkin täysin erilaista vasemmiston suomalaisvastaiseen sosialismiin verrattuna. Nykykapitalismia puolustaville tahoille tahdommekin sanoa: kumpi on todellisesti tärkeämpää, kansainvälisen sortokoneiston puolustaminen vai epäkansallisen finanssikapitalismin vastustaminen silläkin riskillä, että joku asiaan perehtymätön pitää sinua “punikkina”, kun asia ei ole näin?

Sama asia pätee luonnonsuojeluun, jonka puolesta “maltilliset” ja “liberaalit” nationalistit eivät suostu ottamaan kantaa. Jo tämä tekijä paljastaa “maltillisten nationalistien” olevan epäkansallisia siinä missä esimerkiksi puhtaasti monikansallisten rahoitusmarkkinoiden ja EU:n kaltaisia ilmiöitä kannattava ihminen, sillä luonnonsuojelulla ja eläinten oikeuksilla on osansa suomalaisessa kulttuurissa. Täten nämä “maltilliset” tahot ottavat tosiasiassa kantaa suomalaista kulttuuria vastaan.

Tärkein ero Vastarintaliikkeen ja “maltillisten” tahojen välillä kuitenkin on, ettemme usko siihen, että Suomea ja Pohjolaa voidaan pelastaa vain äänestämällä vaaleissa. Vaikka Vastarintaliikkeellä on parlamentaarinen elin Ruotsissa, Vastarintaliike on ja tulee aina olemaan ensisijaisesti katujärjestö, joka toimii täysin ulkopuolisista tahoista riippumatta.

Näin ollen Vastarintaliike pystyy säilyttämään raudanlujan tahdon ajaa eteenpäin kasvavaa liikettä, joka tulee painostamaan eliittiä ja lopulta kaatamaan kansaamme tuhoavan järjestelmän.

Liity toimintaan jo TÄNÄÄN!

O. R.

3 KOMMENTIT

  1. Erittäin särmä video ja tapahtuma! Vastarintaliike vain parantaa menoaan vuosien myötä.

  2. Riimuissa on totuus pohjoiset kansat ovat yhta ja samaa tuhkapuun kansaa! mita enemaan pohjoismainen yhteistyo lisaantyy sita tiukemmalle parasiitit ja katyrit joutuvat!! kiinnostavaa seurata riimun seuraajien kehitysta toivottavasti paasen itse joskus nakemaan pohjoisten maiden vapauden!! silloin yulen takaisin koti Suomeen !

Comments are closed.