Koti Artikkelit Kansallinen taistelu Vastarintaliike – Pohjolan suurin ja aktiivisin

Vastarintaliike – Pohjolan suurin ja aktiivisin

8

Pohjoismaissa on pelkästään 2000-luvulla nähty useita Vastarintaliikettä vastaavia kansallismielisiä aktivistijärjestöjä, jotka ovat kaatuneet yhtä nopeasti kuin ne syntyivät.

Lopettamispäätökset ovat monesti johtuneet joko ihmisten omasta haluttomuudesta aktiivisuuteen tai poliittisten vastustajien toiminnasta. Heidän ongelmiaan pitää järjestönsä kasassa ei ole myöskään ainakaan helpottanut ideologian määrittelemättömyys sekä poliittisen vision puute.

Vastarintaliikkeessä ei kuitenkaan tunneta termiä “haluttomuus”. Olemme aktivistijärjestö, joka panostaa aktivisteissaan laatuun, ei määrään. Olemme joukko ihanteisiin sitoutuneita kansallissosialisteja, joita ajaa eteenpäin unelma vapaasta Pohjolasta. Tämän unelman vuoksi työskentelemme intohimoisesti päivittäin.

Myöskään marginaalisten poliittisten vastustajien ryhmät eivät ole meille ongelma. Kohtaamme haasteet selkä suorana, ja nämä kohtaamiset ovatkin jääneet pitkälti historiaan suoraselkäisyytemme seurauksena. Valhemedian mustamaalauskampanjatkin ovat vain osa elämää, eikä niillä ole ollut vaikutusta toimintaamme. Koemme, että vihollisen hyökätessä kimppuusi tiedät tekeväsi jotain oikein. Näillä hyökkäyksillä onkin ollut ainoastaan järjestöä vahvistava vaikutus.

Kuten otsikossa todetaan, olemme Pohjolan aktiivisin kansallismielinen järjestö. Asiasta tekee merkittävämmän se tosiasia, ettemme yritä olla poliittisesti korrekteja määrittelemällä itseämme vain “kansallismielisiksi” tai jollain muulla epämääräisellä kattokäsitteellä. Olemme rehellisesti kansallissosialisteja. Emme edes pyri tällä miellyttämään kaikkia emmekä halua huijata ihmisiä mukaamme väärin perustein. Ideologisesti itsensä määrittelemättömät järjestöt ja ryhmät yleensä kärsivät myös sisäisestä hajaannuksesta liian suurten sekä nopeasti kärjistyvien näkemyserojen vuoksi. Meillä ei tätä ongelmaa ole.

Ideologisen yhtenäisyyden ja omistautuneen asenteemme ansiosta olemmekin pystyneet selviämään Pohjolassa jo lähes 20 vuoden ajan ja Suomessa lähes 10 vuoden ajan, kun saman ajan sisällä olemme nähneet kymmenien järjestöjen ja puolueiden joko kaatuvan kokonaan tai muuttuvan osaksi vihollisen agendaa.

Koska toimimme useassa eri maassa, on meillä käytössämme kolmen eri maan resurssit ja osaaminen. Matkustamme usein eri maissa järjestettävissä tapahtumissa ja aktivismeissa, mikä tekee kansainvälisestä yhtenäisyydestä todellista. Pohjoismainen valtuusto kokoontuu säännöllisin väliajoin, jotta voimme vaihtaa maiden välisiä kokemuksia tekemisestämme. Olemme yksi liike, jolla on yhtenäinen johto sekä yhtenäiset tavoitteet ja toimintatavat.

Suomessa on käynnissä kansallismielisten järjestöjen ja ryhmien buumi. Olemmekin jo ehtineet todistaa hajoamisia, useampaan pienempään ryhmään jakautumista, toiminnan latistumista, julkisia riitoja jne. Nämä tapahtumat eivät ole kuitenkaan haitanneet meidän toimintaamme.

Emme pyri rakentamaan epäyhtenäistä liikettä, joka niputtaa itsensä tarkemmin määrittelemättömän ja neutraalin “kansallismielisyyden” termin alle. Neutraalit liikkeet on tuomittu epäonnistumaan. Me rakennamme yhtenäistä kansallissosialistista liikettä, joka koostuu sitoutuneista aktivisteista, jotka todella näkevät vaivaa yhteisen tavoitteen eteen. Emme pyri tarjoamaan ihmisille helppoja vaihtoehtoja, vaan kattavan ja rehellisen kuvan maailman tilasta. Helppojen vaihtoehtojen tarjoaminen olisi epärehellistä, ja sitä emme halua olla.

Emme usko minkäänlaisiin “välimallin ratkaisuihin”, siis kompromisseihin. Kohtaamamme ongelmat ovat paljon monisyisemmät kuin vain pelkästään maahanmuutto tai kulttuurimarxismi. Sulkemalla rajat tai vaihtamalla suurten lehtien toimittajat rehellisiin ihmisiin emme ratkaise ongelmaa kokonaisvaltaisesti. Siksi olemme asettaneet tavoitteeksemme vallankumouksen, joka tuhoaa koko tämän mädän systeemin, jotta voimme rakentaa sen kokonaan uusiksi terveiden arvojen pohjalta.

Mikäli haluat taistella, etkä vain puhua, ota yhteyttä jo tänään ja liity osaksi Pohjoismaista Vastarintaliikettä! Vain taistelemalla voimme voittaa!

Ota yhteyttä ja liity toimintaan jo tänään TÄÄLLÄ!

 

Vastarintaliike

8 KOMMENTIT

 1. Näin ulkopuolisena voin sanoa että aktiivisuus kyllä näkyy. Etenkin nettisivut ovat huolitellun näköiset ja päivittyvät aktiivisesti. Samaa ei voi sanoa monestakaan muusta järjestöstä.

 2. Erittäin hyviä pointteja!

  Monet tosiaan ovat aluksi kyselleet, miksi meillä on niin “tiukka” (toisin sanoen selkeä) ideologinen linja, jota kaikki “kansallismieliset” eivät voi yksissä tuumin allekirjoittaa.

  Kun ryhtyy tekemään säännöllisesti järjestötyötä, huomaa nopeasti kuinka paljon tehokkaampaa ja helpompaa homma on, kun jokaisesta linjanvedosta ei tarvitse taittaa peistä, vaan kaikki puhaltavat yhteen hiileen!

  • Niinno niissä aktiivisesti suomessa toimivissa ryhmissä joissa ei ole selkeää linjaa (siis kaikki muut järjestöt paitsi Vastarintaliike) riidellään koko ajan yhtenäisistä linjavedoista ja usein myös julkisesti. Tämä on jo johtanut useiden pikkuryhmien syntyyn joissa egoistiset pikkujohtajat saavat oman hetkensä somemaailman huipulla.

   Meillä Vastarintaliikkeessä Suomessa ei ole koskaan koettu kahtiajakautumisia eikä meillä ole tarve käsitellä sisäisiä asioita Facebookin julkisilla seinillä.

   Haluaisin kyllä nähdä sen julistuksen jonka kaikki “kansallismieliset” voisi allekirjoittaa ja jonka eteen he pystyisivät työskentelemään ilman riitelyä pikkuasioista. Onnea sille joka tätä yrittää – minä keskityn sillä välin selkeästi itseään ilmaisevan järjestön aktivistina oloon enkä aijo tuhlata aikaani kompromissivalmiiden riidanhaastajien egojen pönkittämiseen.

    • Eli nämä:
     1.Joukkomaahanmuuton pysäyttäminen ja alkuperäisen verenperimän vaaliminen. Vastarintaliike tahtoo palauttaa Pohjolaan sopeutumattomat siirtolaismassat takaisin kotimaihinsa mahdollisimman inhimillisin keinoin. Kansojen väliset synnynnäiset erot on otettava politiikassa huomioon.
     2.Rikolliskapitalistisen maailmanjärjestyksen sekä sionismin vastustaminen. Nykyisin maailmanpolitiikkaa hallitsevat etniset verkostot, jotka ovat keskittäneet itselleen kohtuuttoman paljon yhteiskunnallista valtaa yksityisen pankkijärjestelmän kautta. Pidämme kansainvälistä rahanvaltaa Suomen itsenäisyyden vaarallisimpana vihollisena.
     3.Irtaantuminen itsenäisille kansoille vihamielisistä instituutioista, kuten Kansainvälisestä valuuttarahastosta, Maailmanpankista, Euroopan keskuspankista ja EU:sta. Lähihistoria todistaa, että rahapoliittista itsenäisyyttä tavoittelevat valtiot joutuvat varautumaan sodan uhkaan.
     4.Vaihtoehto edustukselliselle demokratialle. Vastarintaliike ei kannata mielivaltaista diktatuuria. Valtaa jaettaisiin yhteispohjoismaalaiselle parlamentille ja senaatille, minkä lisäksi erityisen tärkeistä laeista päätettäessä sovellettaisiin kansanäänestyksiä. Vastustamme vallan periytymistä suvussa, ja kannatamme meritokratiaa eli sitä, että vastuu ja valta jaetaan kykyjen perusteella.
     5.Tiedotusvälineiden on palveltava totuutta. Nykyään Pohjoismaiden johtavat tiedotusvälineet ovat ulkomaisten pankkien ja muukalaistaustaisten sukujen (Bonnierit, Hjörnet ja Erkot) omistuksessa. Tämä on johtanut siihen, ettei media valista kansalaisia vaan tuottaa suomalaisvastaista propagandaa. Median korruptiolle on kuitenkin vaihtoehto.
     6.Kunnioitamme ympäristöä ja vastustamme eläinten riistämistä. Vastustamme nykyään vallalla olevaa käsitystä, jonka mukaan luonnolla on vain välinearvoa ihmisen kannalta. Ihminen on erottamaton osa luontoa, ja tämän tulee heijastua myös valtion ympäristönsuojelulakeihin.

    • 7.Omavaraisuuteen perustuva sekatalous on terve vaihtoehto kapitalismille ja kommunismille. Valtion on tuettava yksityistä yrittäjyyttä, mutta talouden laskusuhdanteissa julkisen vallan rooli lisääntyy. Kannatamme hyvinvointivaltiota, ilmaisia peruspalveluita sekä täystyöllisyyteen tähtäävää politiikkaa.
     8.Yleinen asevelvollisuus, vahva armeija ja vapaat aselait ovat kansan itsepuolustuskyvyn perusedellytyksiä. Turvallisuuspolitiikan on otettava huomioon myös se, että ylikansalliset voimat ovat viimeisen sadan vuoden aikana pyrkineet toistuvasti tukahduttamaan kansallismieliset liikkeet väkivalloin Euroopassa.
     9.Kaikki kansalaiset ovat oikeusjärjestelmän silmissä samanarvoisessa asemassa. Kannatamme oikeusvaltiota, jossa julkinen valta suhtautuu objektiivisesti kaikkiin kansalaisiin. Lainsäädäntövalta tulee erottaa toimeenpanovallasta, toisin sanoen tuomioistuinten on oltava parlamentista riippumattomia. Vakavien rikosten on johdettava vakaviin rangaistuksiin, mutta tärkeintä on rikosten ennaltaehkäisy oikeudenmukaisen sosiaalipolitiikan avulla.

Comments are closed.