Koti Artikkelit Vastarintaliike ja Der Dritte Weg tapasivat Tanskassa

Vastarintaliike ja Der Dritte Weg tapasivat Tanskassa

3

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen Tanskan-osasto sekä saksalainen vallankumouksellinen sosiaalinationalistinen puolue Der Dritte Weg tapasivat vastikään Tanskassa ystävyysseremonian parissa Faaborgissa Fynin saarella.

Der Dritte Wegillä sekä Vastarintaliikkeen muiden Pohjoismaiden osastoilla on hyvät ja läheiset välit, ja nyt oli aika lujittaa toveruuden sidettä myös Tanskaan.

Der Dritte Weg on nykymuodossaan ollut olemassa vuodesta 2013 lähtien. Suurin osa puolueen jäsenistä sekä järjestön ideologiasta on kuitenkin peräisin aiemmin olemassa olleista, jo kauan aikaa sitten laittomiksi Saksassa julistetuista järjestöistä. Siten liike on ollut olemassa epävirallisesti jo kauan pidempään.

Der Dritte Wegin poliittinen ohjelma muistuttaa suuresti Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen poliittista ohjelmaa. Der Dritte Weg on listannut poliittiset tavoitteensa kymmeneen kohtaan:

– Saksalaisen sosialismin luominen, joka on kaukana hyötyajatteluun perustuvasta kapitalismista sekä kaikki tasapäistävästä kommunismista.

– Kaikkien olennaisen tärkeiden yritysten, julkisten palveluiden, pankkien, vakuutusyhtiöiden sekä suuryritysten kansallistaminen.

– Suurperheet tulee nostaa arvoonsa ja kansaa tulee kannustaa olosuhteiden mahdollistamisen avulla suurten perheiden perustamiseen, jottei Saksan kansa kuole sukupuuttoon. Vielä syntymättömien lasten murhista sekä muista vakavista rikoksista tultaisiin rankaisemaan kuolemalla.

– Turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttö tulee lopettaa. Rikolliset ja pysyvästi työttömät ulkomaalaiset lähetetään kotimaihinsa ensi tilassa.

– Kansaa on suojeltava liialliselta valvonnalta, kansalaisiin kohdistuvilta rajoituksilta sekä eristämiseltä yksityisissä ja julkisissa tiloissa.

– Omistusoikeuden, uskonnollisen vapauden sekä minimipalkan eteen on työskenneltävä. Kansan asumisen tulee olla turvallista ja heille tulee turvata kunnollisen terveydenhuollon, koulutuksen, kulttuurin, vapaa-ajan sekä eläkkeen saatavuus. Kaikilla on sekä oikeus että velvollisuus tehdä töitä.

– Monipuolinen ympäristö on palautettava ja kansan olemusta on kehitettävä ja vaalittava. Terveellisiin elämäntapoihin on kannustettava.

– Natoa on vastustettava ja kiellettävä Saksan armeijan osallistuminen sotilaallisiin tehtäviin ulkomailla. Ulkomaisia sotilastukikohtia Saksan maaperällä tulee niin ikään vastustaa.

– EU:sta tulisi erota ja perustaa aito eurooppalainen liittouma, joka perustuu eurooppalaisiin kulttuureihin ja niiden keskenään jakamaan historiaan. Euroopan kansojen itsemääräämisoikeutta ja omaa tahtoa tulee tukea.

– Saksaa tulee elvyttää kokonaisvaltaisesti sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen puitteissa.

Der Dritte Wegin lippu.

Perinteikäs tapaaminen

Tapaamista Der Dritte Wegin kanssa voi kuvailla juhlalliseksi ja perinteikkääksi. Kaksi järjestöä tapasivat toisensa kauniin eteläfyniläisen luonnon keskellä Pipstornin metsässä Faaborgissa. Dolmeenien ja kiviympyröiden keskellä Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen jäsenet nostivat Tyr-liput liehumaan samaan aikaan kun Der Dritte Wegin vierailijat saapuivat paikalle.

Kahden järjestön liput täydensivät toinen toistaan tammimetsien keskellä, ja kaikkien osallistujien tervehdittyä toisiaan kaikki järjestäytyivät riviin kuuntelemaan saksalaisjärjestön puhetta. Puheen pitivät Der Dritte Wegin Julian Bender sekä Tony Gentsch, ja sanat kaikuivat metsän siimeksessä.

Puheessa haluttiin korostaa ystävyyttä ja veljellistä yhteyttä Der Dritte Wegin ja Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen välillä. Vanhoja kirjeitä tanskalaisilta Waffen-SS-vapaaehtoisilta luettiin ääneen, minkä jälkeen järjestöt vaihtoivat lippuja keskenään. Yhteisen taistelun symbolina Der Dritte Weg ojensi Vastarintaliikkeelle kolme nahkaista pussia, jotka sisälsivät maaperän paloja Länsi-, Etelä- ja Keski-Saksasta.

Seremonian jälkeen järjestöjen jäsenillä oli aikaa tutustua toisiinsa ennen kuin he lähtivät Pipstornin metsästä kohti Faaborgin satamaa. Satamassa odotti Der Dritte Wegin jäsenet Kielistä Faaborgiin tuonut kuunari. Kuunarilla oli ohjelmassa sosiaalista kanssakäymistä ja kokemusten jakamista aurinkokannella ennen kuin kaikki kutsuttiin päivälliselle.

Päivällisen jälkeen keskusteluja jatkettiin vielä parin tunnin ajan, minkä jälkeen otettiin ryhmäkuva. Illan loppupuolella Vastarintaliikkeen jäsenet kiittivät saksalaisia mukavasta tapaamisesta. Molemmat järjestöt jäivät odottamaan innolla tulevia tapaamisia ja yhteistyötä.

Nordfront

3 KOMMENTIT

  1. Kerrassaan mahtavaa ja kaunista. Hienoa tanskalaiset tovereille. Eläköön voitto!

  2. Upeata menoa! Yhteistyö yli rajojen on Aatteen tulevaisuuden kannalta välttämätöntä.

Comments are closed.