Koti Artikkelit Vallankumouksellinen tulevaisuus

Vallankumouksellinen tulevaisuus

4

 

On varmaa, että tulevaisuudessa tulemme näkemään yhä enemmän vallankumouksia ympäri maailmaa, kun valkoiset ihmiset kyllästyvät nykyisiin hallitsijoihinsa. Myös Suomessa vallanvaihto tulee olemaan väistämätön. Voi olla, että tätä tulee yrittämään useampikin taho ajan myötä, joten taistelu vallasta tulee olemaan kovaa ja taatusti veristä. Ja luonnollisesti nykyiset vallanpitäjät, rahanahneet päättäjämme sekä heitä ohjailevat juutalaiset voimat yrittävät pitää valta-asemansa kaikin mahdollisin keinoin. Tyydyttymätön rahanhimo saa heidät taistelemaan kaikin keinoin pitääkseen ihmiskarjan hallinnassaan.

Vallankumous onnistuu lopulta vain sellaiselta ryhmältä, joka on loppuun asti suunnitellut aivan kaiken viimeistä piirtoa myöten. Kuinka monta kansannousua onkaan tukahdutettu, kun vallananastajat eivät olekaan tienneet mitä tehdä, kun vanha hallinto on syrjäytetty? Ei todellakaan riitä, että syöstään vallasta ei-toivotut vallanpitäjät ja luullaan, että muutos on sillä selvä. Vallankumoustaistelijoilla tulee olla täysin valmiit suunnitelmat siitä, kuinka yhteiskunta tulee toimimaan mullistuksen jälkeen. Ihmiset ovat kärsimättömiä tällaisissa asioissa. Arjen on kansalaisen näkökulmasta kumouksen jälkeen alettava pyöriä mahdollisimman pian tai alkaa vastavallankumous, kun kansa on tyytymätön kumouksellisen hallituksen hitaisiin tai vääriin toimiin. On siis välttämätöntä suunnitella tarkkaan, kuinka aletaan pyörittää esimerkiksi terveydenhuoltoa, ruoan ja veden saantia, jätehuoltoa ynnä muuta ihmiselle arkipäiväistä. Ja turha kuvitellakaan, ettei vallankumous vaikuttaisi tällaisiin asioihin. Mitä suurempaa muutosta halutaan, sitä perusteellisempi on kumouksen oltava.

Jokaiselle paikaltaan syrjäytettävälle on löydyttävä uusi henkilö uuden hallitsevan ryhmän joukosta, ja jokaiselle syrjäytettävälle tai lakkautettavalle toiminnalle on löydyttävä kumouksellisten oma ratkaisu. Kansa päättää, ovatko uudet ratkaisut toimivia vai eivät. Tärkeintä onkin, että kumouksellisilla on kansan täysi tuki takanaan. Kansa valitsee sittenkin johtajakseen mieluummin vanhat päättäjät kuin vallankaappauksen yrittäjät tilanteessa, jossa vallananastajat ovat kansalle vieraita. Kumouksellisten onkin siis aloitettava työnsä jo kauan ennen kuin yhtäkään taistelua on käyty. Sanomaa on levitettävä jatkuvasti ja kansa on voitettava liikkeen puolelle, jotta kansa ymmärtäisi, mistä poliittisessa muutoksessa on kyse ja minkälaiset voimat sen takana ovat. Kun vihdoin aletaan suurempiin toimiin vallanvaihdon esitöissä, on tärkeintä saada media kumouksellisten haltuun ja saatava kumoukselliset toimet näyttämään oikeutetuilta kansan silmissä. Kansa on kaikin tavoin saatava mukaan yhteiskunnalliseen prosessiin ja sen on ymmärrettävä, että kyseessä on sen oma tulevaisuus ja elämä.

Kun vallankumouksen tielle kerran lähdetään, on mentävä loppuun saakka, kävi miten kävi. Vihollinen ei tule suomaan lyhyttäkään hengähdystaukoa tai sallimaan epäröintiä. On painettava loppuun saakka, vaikka kyseessä olisi oma loppu. Kunniakkaampaa onkin kuolla tinkimättömänä taistelijana aatteensa puolesta kuin antautua vangiksi pieleen menneen kaappausyrityksen jälkeen.

Suomi elää tällä hetkellä kohtalonhetkiään. Päättäjät ja media onnistuvat vielä ylläpitämään valhetta hyvinvointivaltiosta, mutta totuus alkaa pikkuhiljaa paljastua, kun kansa alkaa ymmärtää, että rotat jättävät jo uppoavaa laivaa. Ne, jotka tilanteesta hyötyvät, haalivat saalistaan kokoon ja jättävät kansan oman onnensa nojaan. Vaikka suomalaiset ovatkin veltostuneet ja muistoja vain ovat kunniamme päivät, muistuttaa historiamme silti, että kokiessaan tarpeekseen epäoikeudenmukaisuutta suomalainen nousee vastustamaan väärintekijää. Suomalaisessa elää yhä kapinahenki, vaikka se onkin saatu taltutettua aivottomalla viihteellä ja luonnottomalla moskalla, jota ruoaksi kutsutaan. Maailman menon muuttuessa yhä järjettömämmäksi myös täällä monen lintukotona pitämässä Suomessa tuo kapinahengen kipinä leimahtaa liekkeihin.

Kuten yllä kirjoitin, on kapina ilman ohjausta ja suunnitelmaa hyödytöntä. Yksittäiset teot ja suunnittelemattomat raivonpurkaukset ovat tietysti aina parempi kuin olla tekemättä mitään, mutta ne eivät pidemmän päälle johda muuhun kuin tekijöiden rankaisemiseen ja muiden kapinahengen laantumiseen. Ne voivat johtaa jopa entistä tiukempaan valtiovallan kuriin.

Vallankumoukselliset kansallissosialistit tekevätkin nyt korvaamatonta työtä kylväessään kansan pariin tietoa vaihtoehtoisesta vaikuttamisesta, jolla on tulevaisuudessa täydet valmiudet vaihtaa valta Pohjolassa. Taistelu suomalaisten, valkoisen rodun ja vapaan kansallisen yhteiskunnan puolesta tulee olemaan Suomen tulevaisuutta. Mitään muuta tavoitetta meillä ei lopulta voi olla, kuin vallankumous ja valkoisen Pohjolan rakentaminen. Yksikään valkoihoinen pohjoismaalainen ei saa perääntyä, kun kutsu taisteluun käy. Jokaisen pohjoismaisen kansan on tuettava toinen toistaan vallankumouksen onnistumiseksi. Taistelu ei todellakaan tule olemaan ohi hetkessä, vaan kestää vuosia ja taas vuosia saattaen jopa hetkeksi laantua. Kun taistelu vapaudesta on vihdoin käyty ja terve yhteiskunta on sukupolvien saatossa luotu täydelliseksi, vasta silloin voi pohjoismaalainen hengähtää, vaikkei hän voikaan lähteä liian kauaksi aseensa luota. Elämästä on käytävä jatkuvaa kamppailua. Onneksi valkoihoinen ihminen on luotu tähän kamppailuun. Jokaisen ihmisen tulisikin pitää mielessään Adolf Hitlerin lausuma ikuinen totuus: “Joka tahtoo elää, taistelkoon siis, ja joka ei tahdo taistella tässä ikuisen kamppailun maailmassa, se ei elämää ansaitse.”

Tärkeintä mielestäni on, ettei yksikään meistä ala elää vain tulevaisuuden haaveissa, vaan pyrkii elämään kuin ihanteellinen yhteiskunta olisi totta jo nyt. Kansallissosialistin on tehtävä jatkuvasti elämässään ja arjessaan niitä valintoja, jotka olisivat itsestäänselvyyksiä ihanneyhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että hän yrittää mahdollisimman paljon olla myötäilemättä nykyajan liberaalia maailmanmenoa. Kun mahdollisimman moni alkaa jo nyt elää terveiden arvojensa mukaan, niin huomaamme, että maailma on valintojemme kautta muuttumassa haluamaamme suuntaan. Ihmisten jokapäiväiset valinnat muuttavat maailmaa, eivät pelkät unelmat. Toki kansallissosialistin on äärimmäisen vaikeaa nykyään elää haluamallaan tavalla, mutta se ei ole mahdotonta. Pitämällä itsestään ja läheisistään huolta sekä olemalla alistumatta aivottomaksi nyky-yhteiskunnan ihannekansalaiseksi eli orjaksi, on jo hyvässä alussa matkalla kohti ihanneyhteiskuntaansa.

Kun valkoihoinen ihminen on katkaissut kahleensa ja alkaa elää kuten veren ääni sekä rodullinen kutsumus velvoittavat, alkaa pohjoismainen ihanneyhteiskunta rakentua.

Sauli Kekkonen

Vieraileva kirjoittaja

4 KOMMENTIT

 1. Erittäin hyvä kirjoitus ja erityisen hyvä pointti tuo että kaikki suunnitelmat pitää olla viimeistä piirtoa myöten valmiit jo kauan ennen itse vallankumousta.

 2. Vallankumouksellisen ihmisen täytyy vaikuttaa kansalaisaktivismin kautta omaehtoisesti ja päättäväisesti sekä radiaalein ajatuksin ja teoin. Pohjoismainen elämäntapa on vuosikymmenien saatossa muuttunut sekulaariksi ja yltiöyksilölliseksi, missä perinteiset isänmaalliset arvot on liberalistisella agendalla syrjäytetty. Vallankumous voi totutua vain, jos maan hiljaiset työväeluokan ja keskiluokan edustajat saadaan heräämään unestaan. Tämä vaatii vuosikymmenien työn, sillä kapitalistinen markkinatalous ja materialismin kaikkivoipaisuus on ottanut ylivallan ihmisten mielistä.

  Media ja televisio yrittävät jatkuvalla syötöllä manipuloida nuorten ja aikuisten mieliä amerikkalaisella viihteellä ja sionistisella ajatuksella, missä isänmaallliset arvot ovat kielteisiä ja suvaitsevaisuuden nimissä sallitaan kansalaisten rappeutuminen. Vallankumousessa valtaan valitaan paras mies tai nainen, joka edustaa tervettä ja elinvoimasta valkoista kansanosaa johtajaperiaatteen ja vastuullisuuden mukaisesti. Demokratiassa puolueiden piiloon on pesiytynyt ihmisiä vastuuta pakoillen puolueiden suojassa. Kansallismielinen vallankumouksellinen ei raukkamaiseti piiloudu, vaan kantaa vastuun velvollisuuden tunteesta maatansa kohtaan, mikä edellyttää jatkuvaa taistelua paremman maailman puolesta. Meidän täytyy murtaa uuden maailmanjärjestyksen pienen eliitiin seurat, sillä yhden maailmanhallituksen yrityksenä on luoda Eurooppaan liittovaltio, missä kaikki terveet, perinteiset ja hyvät arvot yritetään ajaa maanrakoon. Kaikki Suomen poliittiset puolueet ovat Suomen eduskunnan kannanoton mukaan siirtyneet Yhdysvaltojen johdolla sionistis-kapitalistiseen konsensuksen mukaisesti uuteen maailmanjärjestykseen. Tämä kehitys on erittäin vaarallinen itsenäisiä valtioita vastaan, mistä media vaikenee. Pertti Salolaisen kommenttissa juutalaiset hallitsevat mediaa ja talouselämää Yhdysvalloissa yhdessä Israelin kanssa, on totuudenmukainen ja oikea analyysi maailman hegemoniasta ja siitä, kuka todella on johdossa.

 3. Rohkea kirjoitus, kun koko vallankumouksen aihe on tuotu esiin. Aihe on todennäköisesti pelottavakin, mikä on havaittavissa kommenttien vähyydellä tähän mennessä.

  Кeskustelua, jos se alkaa, on täydennettävä seuraavilla aiheilla.

  Valtion väkivaltakoneiston suhtautuminen vallankumoukseen. Itse näen, että mikäli armeija ja poliisivoimat pysyvät uskollisina vanhalle hallitukselle, sitten vallankumouksellisia surmataan ja sillä sipuli. Joten on pyrittävä olosuhteisiin, jossa väkivaltakoneisto hylkäisi hallituksen ja kääntyisi kärsivän kansan puolelle.

  Ulkomainen tuki jommalle kummalle osapuolelle on selvästi havaittavissa kaikissa onnistuneissa vallankumouksissa. KS-vallankumouksen onnistumisen mahdollisuus on siinä, että totaalinen romahdus tapahtuu samanaikaisesti ympäri maailmaa ja silloin sionistien voimavarat eivät riitä kätyri-hallituksien tukemiseen joka maassa. Kun Suomessa ei ole öljyä tms. varoja, toivottavasti ulkovalloilla ei olisi edes syytä puuttua sisäiseen konfliktiin.

  Vae victis Vallankumouksen jälkeen aina suoritetaan yhteiskunnallinen puhdistus. Ei ole poikkeuksia tästä säännöstä, mutta korjatkaa toki, jos olen väärässä. Tämä jos mikään on uuden hallinnon ensisijainen tehtävä ja kaikki muut arjen asiat kuten terveydenhuolto yms. saavat jäädä toissijaisiksi. On siis vain hyväksi, jos arjen olot ovat valmiiksi niin surkeassa kunnossa, että niiden huonontuminen vallankumouksen takia ei enää tuntuisi missään. On otettava oppia vihollisiltamme tässä asiassa.

  Kansan herääminen alkaa vasta kun nykyhallinto johtaa täydelliseen kaaokseen ja kansa nälkiintyy.
  Sitä ennen tiedon ja totuuden siemenet on kylvettävä, vaikka maaperä olisikin kovaa ja kylläinen kansa kuuro.

  Yllämainitut seikat muuttuvat kansallissosialistiselle vallankumoukselle suotuisiksi, kun nykyinen kriisi vääjäämättä syvenee; ja mitä suurempi kriisi, sitä paremmat ovat kansan mahdollisuudet herätä ja vapautua orjuudesta.

Comments are closed.