Koti Uutisia Useita kaivoshankkeita suojelualueille

Useita kaivoshankkeita suojelualueille

0

UK_useita_kaivoshankkeita

Kaivoksen perustamiseen tähtääviä varauksia maaperän tutkimiseen on tehty satoja. Useat näistä hakemuksista sijoittuvat luonnonsuojeluun varatuille alueille.

Arvometallien hintojen nousu on lisännyt kiinnostusta suomalaiseen kallioperään. Varausilmoitusten määrä sekä valtaus- ja malminetsintälupahakemusten kattama pinta-ala kohoavat tasaista tahtia. Viime vuonna pinta-ala ylitti 500 000 hehtaaria.

Yle Uutisten laatiman kartaston mukaan useat kaivoshankkeet menevät päällekkäin suojelualueiden kanssa. Yritykset ovat tehneet varauksia muun muassa Natura 2000 -alueille, mutta myös kokonaisia kansallispuistoja kuuluu varauksien piiriin.

Varauksen malminetsintälupaa varten voi tehdä lähes kuka tahansa. Alueenkin voi valita melko vapaasti. Vaikka luonnonsuojelualueiden luontoarvojen turmeleminen on kielletty, voidaan alueille silti myöntää lupa malminetsintään. Suojelualueiden malminetsintäluvista päättävät eri viranomaiset.

 
Lähde: Yle