Koti Artikkelit Turun hovioikeus: juutalaisen valheita suojeltava

Turun hovioikeus: juutalaisen valheita suojeltava

30

Turun hovioikeus ilmoitti perjantaina kieltävänsä Pohjoismaisen Vastarintaliikken mielipiteidemme vuoksi. Päätöstä odotellessa lähipiirini jakautui optimisteihin ja pessimisteihin. Optimistit uskoivat, etteivät käräjäoikeuden leväperäiset perustelut voisi mennä hovissa läpi. Pessimistit viittasivat sen sijaan Magneettimedian saamaan tuomioon muistuttaessaan, että Suomen “oikeuslaitos” on jo asettanut sionismin totuuden yläpuolelle.

Optimistit hävisivät vedonlyönnin. Hekin tunnustivat viimeinkin, ettei Suomen sananvapausoikeudenkäynneissä koskaan punnita syytettyjen penkillä istuvien esittämien argumenttien pätevyyttä. Sen sijaan tuomioistuin arvioi politiikan hyväksyttävyyttä suhteessa siihen, kuinka “poliittisesti korrektia” ja sionismimyönteistä toiminta on. Tuomareiden päätökset ja perustelut viime vuosilta osoittavat, ettei “oikeuslaitosta” voisi vähempää kiinnostaa, ovatko “juutalaisvastaisiksi” leimatut artikkelit todenperäisiä vai eivät.

Tökeröintä Vastarintaliikkeen kieltopäätöksessä oli ehkäpä se, ettei suomalaisilla ole tuomarin mukaan oikeutta paljastaa juutalaisten valheita, vaikka väitteiden valheellisuus olisi helppo todistaa jopa juutalaisten itsensä hyväksymään historiankirjoitukseen vedoten. Ei olekaan liioiteltua siis sanoa, että Turun hovioikeudelle juutalaiset valheet ovat syystä tai toisesta niin pyhiä, että maamme oikeusjärjestelmän uskottavuus on uhrattava valheiden suojelemiseksi.

Kuten jo edellisessä aihetta käsittelevässä artikkelissa todettiin, hovioikeus otti merkittävän askeleen kohti kriittisen holokaustitutkimuksen kieltämistä. Eräs tuomioon johtaneista tekijöistä oli artikkeli, jossa Kansallinen Vastarinta -julkaisu paljasti Suomessa asuvan juutalaisen Nena Kafkan valehdelleen olleensa kaasukammiossa toisen maailmansodan aikana. Kafka väitti olleensa kaasukammiossa Flossenburgin keskitysleirillä, jossa valtavirtahistorioitsijoiden mukaan ei kuitenkaan ollut kaasukammioita.

Hovioikeuden mukaan Kafkan valheen paljastaminen oli eräs järjestön kieltämisen perusteista, sillä ”juutalaisten kansanmurha on vakavuudeltaan asia, jonka kyseenalaistaminen tai vähättely vain toisensuuntaisen mielipiteen esittämisellä ei ole hyväksyttävissä”. Hovioikeuden mukaan holokaustirevisionismi vaatii taakseen vankkoja tieteellisiä perusteita. Kafka-artikkeli kuitenkin perustui nimenomaan valtavirtaiseen historiantutkimukseen eli hovioikeuden sanoin “tieteeseen” eikä niin sanottuun vaihtoehtohistoriaan. Tämän vuoksi tuomioistuimen perustelu vaikuttaa vain huonolta tekosyyltä hiljentää juutalaisia ärsyttävät mielipiteet.

Kafka Helsingin Uutisten haastattelussa.

“Laaja ja vakava” yhteiskunnallinen keskustelu on kiellettyä

Kun Magneettimediaa syytettiin “kiihottamisesta kansanryhmää vastaan”, toimivat oikeusasteet täysin samalla tavalla kuin Vastarintaliikkeen kielto-oikeudenkäynnissä. Vaikka koko syyttäjän näyttö perustui nimenomaan Magneettimedian poliittisiin artikkeleihin eikä mihinkään muuhun “rikolliseen toimintaan”, ei oikeus ottanut lainkaan huomioon puolustuksen vastineita tai sitä, pitivätkö artikkeleiden väitteet paikkansa.

Magneettimedian saamaa tuomiota perusteltiin kummallisesti: ”Kirjoituksessa esitetyt lausumat ja mielipiteet ovat laatunsa, laajuutensa ja vakavuutensa puolesta sellaisia, ettei niiden todenperäisyyden arviointi ole tarkoituksenmukaista.”

Magneettimedian oikeudenkäynneissä julkaisua vastaan esitettiin “todisteeksi” muun muassa lehdessä ilmestynyt artikkeli “Suuri raiskaavien rabbien salailu“, mihin liittyen KauppaSuomi on kirjoittanut:

“Eräs kuohuttaneista artikkeleista, ‘Suuri raiskaavien rabbien salailu’ käsitteli esimerkiksi sitä, kuinka amerikkalainen valtamedia sensuroi juutalaisyhteisön sisällä tapahtuneet pedofiiliskandaalit samalla, kun kristittyjen ja katolilaisten vastaavista skandaaleista reviteltiin säälimättä otsikoita.

Kaksinaismoralismin paljastaminen oli eliitin mielestä väärin, minkä vuoksi valtakunnansyyttäjä usutettiin Magneettimedian kimppuun.

– – Magneettimedia todisti oikeudenkäyntien aikana, että jokainen artikkelissa käsitelty raiskaus oli aito tapaus, minkä vuoksi teksti ei länsimaisen oikeuskäsityksen mukaan voisi olla rikollinen. Tämä asetti ‘oikeusjärjestelmän’ noloon tilanteeseen, sillä tekstin väitettiin olevan kiihottamista kansanryhmää vastaan.”

Raiskausartikkelin käyttäminen “todisteena” Magneettimediaa vastaan asetti juutalaiset muiden etnisesti tai uskonnollisesti määriteltyjen ryhmien yläpuolelle. Kukaan ei ole kieltämässä esimerkiksi kristillisissä yhteisöissä tapahtuneiden hyväksikäyttörikosten uutisoimista. Kun asialla ovatkin juutalaiset, muuttuu äänensävy kuitenkin välittömästi.

Hyvä rasismi, paha rasismi

Eräs tuomion Magneettimedialle tuoneista artikkeleista (1, 2) oli esipuhe kirjalle Juutalainen ylivalta. Esipuheessa muistutettiin, ettei kirja käsittele tavallisia juutalaisia vaan rasistisen Chabad-Lubavitchin kaltaisia äärijärjestöjä. Tämäkään ei ollut tarpeeksi, vaan artikkeli määriteltiin laittomaksi.

Antirasismista on tehty länsimaiden epävirallinen uskonto. Tästä huolimatta juutalaisen Chabad-Lubavitchin rasismi on niin pyhää, että seuraavia mielipiteitä esittävän lahkon kritisointi on Suomessa kiellettyä:

“Vieläkin suurempi ero on siinä, mitä tulee sieluun. On olemassa kahta toisilleen vastakkaista tyyppiä sieluja, ei-juutalainen sielu tulee kolmesta saatanallisesta sfääristä, kun taas juutalainen sielu juontaa pyhyydestä.”

“Juutalaisten ja ei-juutalaisten välinen yleinen ero on se, että juutalaista ei luotu keinoksi jonkin [toisen] tarkoituksen saavuttamiseen; hän itsessään on tarkoitus, koska kaikkien [jumalallisten] ulosvirtausten sisältö oli luotu vain palvelemaan juutalaisia.”

“Ei-juutalaisia luodaan ainoastaan palvelemaan juutalaisia.”

On mielenkiintoista verrata tuomioistuimen suojeleman Chabad-Lubavitchin peittelemätöntä ja kosmisiin mittasuhteisiin laajennettua rasismia Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen tai Magneettimedian julkaisuihin, joissa vaaditaan sionististen sotien lopettamista ja poliittisen itsemääräämisoikeuden palauttamista Euroopan valkoisille. Tuomioistuimen linjanveto sallitun ja kielletyn välillä paljastaa eliitin myrkyllisen vihan suomalaisia ja muita Euroopan valkoisia kansoja kohtaan.

Chabad-Lubavitchin kannattajia.

Oikeus ei perustele poliittisia päätöksiään

Lisäksi Magneettimedian tuomion perusteiksi luettiin muun muassa se, että lehti oli kutsunut Barack Obamaa sionistiksi eli Israelin ystäväksi. Korkeimman oikeuden mukaan tämän tosiasian toteaminen oli “kiihottamista Suomessa asuvaa juutalaisyhteisöä vastaan”.

Magneettimedia julkaisi myös suomennoksia Yhdysvaltojen suurimpien juutalaislehtien rasistisista artikkeleista. Korkein oikeus piti toimintaa rikollisena, koska suurimpia juutalaislehtiä siteeratessa “ei tarkemmin arvioida, ilmentävätkö sitaatit yksittäistä juutalaisen henkilön poikkeuksellista tai erikoista käsitystä vaiko juutalaisen valtaväestön käsityksiä”. Oikeus ei tietenkään kommentoinut sitä, mikä olisi voinut olla parempi tapa saada käsitys “juutalaisen valtaväestön” mielipiteistä kuin esimerkiksi The Jewish Weekin tutkiminen.

Mielenkiintoista on, ettei edes Suomen juutalaisjohtaja Dan Kantor uskaltanut ryhtyä julkisesti kumoamaan Magneettimedian artikkeleiden sisältöä, vaikka hänelle annettiin julkisuudessa tähän mahdollisuus. Valmius julkiseen dialogiin ei vaikuttanut korkeimman oikeuden päätökseen, jonka mukaan artikkelit olivat rikollisia, olipa niiden sisältö totta tai ei.

Magneettimedian tapauksessa korkein oikeus viittasi päätöksessään muun muassa Antisemitismin musta kirja -teokseen, jonka kirjoittaja on äärisionistisen Israelin ystävät ry -lobbausjärjestön yhteistyökumppani Eero Kuparinen. Vastarintaliikkeen oikeudenkäynnissä lakkautushanketta puolestaan johti Markku Fredman, joka on johtanut kommunistien perustamaa Demla-lakimiesyhdistystä sekä perustanut Pakolaisneuvonta ry:n. Kytkökset valottavat hyvin “oikeusjärjestelmän” kieroutunutta logiikkaa.

Ajaessaan Vastarintaliikkeen kieltoa Fredman viittasi muun muassa Suomen hallituksen esitykseen 317/2010, jossa todetaan:

“Artikla käsittelee ilmiötä, josta kansanvälisesti usein käytetään termiä ‘Holocaust denial’. – – Tällaisessa toiminnassa on tyypillisesti kysymys esimerkiksi sen julkisesta kiistämisestä, että Kolmannessa valtakunnassa syyllistyttiin juutalaisiin ja eräisiin muihin kansanryhmiin kohdistuneeseen joukkotuhontaan.

– – Vaikka Suomen lainsäädäntö ei nykyisellään sisällä rangaistussäännöstä, joka nimenomaisesti kieltää artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen lausumien levittämisen, voidaan perustellusti katsoa, että kiihottamisrikoksen tunnusmerkistö voi täyttyä tämän tekotyypin ollessa kysymyksessä.

Tämä koskee varsinkin sellaisia rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tekoja, joissa hyväksytään tai puolustetaan joukkotuhontaa tai rikoksia ihmisyyttä vastaan. Tällainen vastoin historiallisia tosiasioita tehty perusteeton vähättely voi loukata tai uhata sitä kansanryhmää, joka on aikanaan joutunut hirmuteon kohteeksi.”

Kun kansallissosialisti siis toteaa, ettei juutalaisten kansanmurha ole osa hänen aatettaan, voidaan hallituksen, Fredmanin ja Turun hovioikeuden mukaan “perustellusti katsoa, että kiihottamisrikoksen tunnusmerkistö voi täyttyä”, koska holokausti väitetysti “hyväksytään” tai sitä “puolustellaan” se kiistämällä.

On lähes tragikoomista, että murhasta irtisanoutuminen tulkitaan murhan “puolusteluksi”, jotta kansallissosialistien järjestötoiminta saadaan kiellettyä.

“Vihatotuuksista” ei saa puhua

Hovioikeus myös julisti, että “riidatonta on, että PVL vähättelee holokaustia ja kyseenalaistaa sitä koskevaa tietoa (K25, K26). Holokaustia eli juutalaisten kansanmurhaa voidaan perus­tellusti pitää historiallisena tosiasiana, jonka kyseenalaistaminen vaatisi tuek­seen tieteellistä selvitystä”.

Hovioikeus ei tietenkään ottanut kantaa siihen, että Kansallisessa Vastarinnassa ilmestyneissä artikkeleissa ja podcasteissa on nimenomaan esitelty tieteellistä holokaustikriittistä tutkimusta (1, 2).

Julkaisuissamme on viitattu historioitsijoihin, kuten Germar Rudolfiin, Jürgen Grafiin ja Carlo Mattognoon, jotka ovat tutkineet keskitysleireillä merkkejä Zyklon B -kaasusta, leirivankien täysin ristiriitaisia sodanjälkeisiä silminnäkijätodistuksia, väitettyjen kaasukammioiden pohjapiirustuksia ja remontteja, vankien kuolinsyitä sekä siitä, todistaako yksikään ruumiinavauspöytäkirja, että yksikään juutalainen olisi murhattu kaasulla. Mikään löydöksistä ei todista “holokaustin” tapahtuneen, kuten eivät todista myöskään Saksan hallitukselta sodan lopussa takavarikoidut asiakirjat.

“Holokaustiin” liittyvien todisteiden puutteessa hovioikeus ei tahtonut paneutua teemaan syvällisemmin vaan totesi yksioikoisesti holokaustin olevan tosiasia. Samalla tekniikalla korruptoituneet tuomarit väistivät keskustelun siitä, että rotujen välillä on todistetusti merkittäviä synnynnäisiä keskimääräisiä eroja, jotka vaikuttavat näiden lähtökohtiin rakentaa tasapainoista ja teknisesti kehittynyttä yhteiskuntaa. Eurostoliitossa tuomioistuimet on määrätty sensuroimaan julkinen keskustelu poliittista konsensusta uhkaavista “vihatotuuksista”.

Missä kulkevat sallitun poliittisen keskustelun rajat Suomessa 2018? Magneettimedian tapausta tutkinut korkein oikeus sekä Vastarintaliikkeen kieltänyt hovioikeus tiivistävät rajat seuraaviin periaatteisiin, joita on painotettava toistonkin uhalla:

 • ”Poliittisen tai muun yhteiskunnallisesti merkityksellisen keskustelun vapautta ei voi pitää ehdottomana.”
 • ”Toiminnan ei tarvitse olla rikollista ollakseen laitonta.”
 • ”Kirjoituksessa esitetyt lausumat ja mielipiteet ovat laatunsa, laajuutensa ja vakavuutensa puolesta sellaisia, ettei niiden todenperäisyyden arviointi ole tarkoituksenmukaista.”
 • ”Hyvien tapojen vastaisuus ei ole laissa tarkasti määriteltävissä, vaan se saa sisältönsä kunkin ajan oikeus- ja moraalikäsityksistä.”

Siinäpä hyvät eväät avoimelle, kriittiselle ja kuvia kumartelemattomalle kansalaiskeskustelulle. Jos tuomioista tahtoo löytää jotain positiivista, niin ainakin ne todistavat, että Suomen vallanpitäjät pelkäävät totuutta kuollakseen. Totuus on aseemme.

 

Jari Rajala

30 KOMMENTIT

 1. Nuo loppukaneetit ovat erinomaisia esimerkkejä siitä mitä “sananvapaus” ja totuus tarkoittavat näinä päivinä.

  • Vaan miksei niitä kaneetteja sovelleta kehenkään muuhun kuin Meihin? PVL kannatajineen nauttii taas erivapauksista ja etuoikeuksista mitä tulee sananavapauden rajoittamiseen sananvapauden nimissä.

   Miksei vihaa ja väkivaltaa tursuava antifa-ameebojen porukka koe samaa? Koska kyseisen porukan sisäinen kuri, älykkyys ja kyvyt eivät riitä muodostamaan minkäänlaista uhkaa kymppitonnin kuussa nettoavilla hillotolppakiipeilijöille tai heidän taustapiruilleen. Meitä pelätään ja siksi saamme erityiskohtelun, joka jo sinänsä rikkoo perustuslain 12§ määrittelyä sananvapaudesta ja ilmeisesti myös 13§n määrittelemää kokoontumis- ja yhdistymisvapautta.

   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

  • Noita loppukaneetteja olisi mukava nähdä lyhtypylväitä koristamassa, jonkun fiksun tarran muodossa vaikka…

   Vähän niin kuin bongaa koko kiva sarja.

   • Hiton hyvä idea. Saattaisi jopa joku koomalammas herätä ja ajatella hetken omilla aivoillaan.

 2. Ketä Siis Uskoa

  Tässä jutussa piiskaa käyttäen ohjataan kansalaiset uskomaan se, mitä valtio sanoo. Muun uskominen on tuomittavaa. Yllytys on rangaistava. Yllyttäminen toteutetaan sananvapautta käyttäen.

  Tällä tavalla perusvapaudet ovat sidoksissa toinen toisiinsa. Ilman sananvapautta ei ole uskonvapautta ja ilman uskonvapautta ei ole sananvapautta.

  Yhtä perusvapautta ei voi poistaa käytöstä ja sanoa, että onhan teillä vielä muut vapaudet jäljellä. Käyttäkää niitä.

 3. Kuolemaa ei ole! Ei kai nyt totuus ole minkään liikkeen asia? Tosi on totta ja valhe joka tekee murhaa,johtaa siihen.

 4. Yliopistoissakin pidetään oikein luentoja professorien johdolla siitä miten kyseenalaistaminen ja kriittisyys toimivat, siellä jopa kannustetaan kyseenalaistamaan asioita, mutta sitten tuleekin se sudenkuoppa; tiettyjä asioita ei saa kyseenalaistaa ja kritisoida saati niistä tai niiden taustoista tehdä tutkielmia tahi väitöksiä, no go aiheita kuten maanpetos, holohoax, kansallissosialismi, Thule yms.
  Jos vahingossa edes sivuaa näitä no go aiheita, löytää itsensä aika syvältä suosta ja vielä pää alaspäin.
  Tämän asian ovat todentaneet useat yliopistossa opiskelleet henkilöt, joiden kanssa olen keskustellut, oikeasti älykkäitä persoonia ja aatteen kannattajia.
  Tällä tavalla tehdään ehdollistamisen loppusilaus jos haluaa alkaa esim. opettajaksi, lakimieheksi yms. akateemisen pohjan vaativaan toimeen ja siksi ei itseäni ollenkaan hämmästytä että moni virkamieskin on puheissaan pyöreä olematta pallo.

 5. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että kansallissosialistien pitäisi lakata sananvapauden ja muiden peeuqoikeuksien toteutumista ja toteutumattomuutta vääryytenä.

  Meidän pitää siirtyä mädätetystä perus- ja ihmiqoikeuksien retoriikasta vallan retoriikkaan – juutalaisesta eettismoraalisesta diskurssista nietzscheläiseen vallan diskurssiin.

  Eli suomeksi: yhteiskunta on vihollinen, joka pitää tuhota vallalla, esimerkiksi mutta ei ainoastaan väkivallalla. On täysin turhaa puhua oikeuksista joita ei koskaan ole ollutkaan – meidän täytyy alkaa puhumaan siitä miten vihollista heikennetään, miten sitä satutetaan, miten sille aiheutetaan tappioita, miten sen toimintaa häiritään ja sabotoidaan.

  Emme me herran tähden tarvitse oikeuksia – vaan valtaa!

  • Meidän pitää myös osoittaa suomalaisille, miten mätä tämän maan “oikeus”järjestelmä on ja miten vankalla pohjalla kansalaisen perusoikeudet/ihmisoikeudet ovat. Pitää näyttää, että todellista sananvapautta ei todellakaan ole olemassa. Rehellinen kansalainen on tämän järjestelmän vihollinen. Liian moni ei välitä mitä täällä tapahtuu ja suurin työ on saada kansalaiset avaamaan silmänsä ja oikeasti taistelemaan jatkuvaa korruptiota vastaan. Valtaan pääsyyn me tarvitsemme tukijoita. Jokaisen pitää tajuta, että jossain vaiheessa tämä mätä järjestelmä asettuu sinua itseäsi vastaan mitä järjettömämmissä tilanteissa.

   • “Meidän pitää myös osoittaa suomalaisille, miten mätä tämän maan ”oikeus”järjestelmä on”

    Miksi pitää osoittaa se? Sen takia jotta he valittaisivat? Valittaminen ei tuhoa eikä heikennä järjestelmää, järjestelmän hajottaminen/tuhoaminen/pienentäminen heikentää sitä.

    Olettamuksesi perustuu siihen virhepäätelmään, että osoitettuaan kansalle vääryyden he tekisivät jotain. Me TIEDÄMME jo että he eivät tule tekemään mitään. Vain valta ratkaisee heidän mielipiteensä ja aatteensa, ei mikään abstrakti eettinen dilemma tai muu vastaava.

    • Totta, mutta ei valtaa oteta haltuun pelkällä uholla vaan moneen eri ryhmään vetoavalla toiminnalla ja propagandalla. Suuri osa tämän päivän radikaaleista ovat alun perin havahtuneet todellisuuteen näiden oikeusmurhien myötä. Nyt he ovat kaduilla eivätkä he suinkaan ole tyytyneet voivotteluun.

     • “pelkällä uholla”
      Nimenomaan sillä uholla ei oteta, vaan toiminnalla joka maksaa järjestelmän resursseja.

    • Samuli – Tarkoitin, että on osoitettava kansalaisille, miksi on erityisen tärkeää jokaisen liittyä Vastarintaan, koska ennemmin tai myöhemmin tämä tuhoon tuomittu järjestelmä tulee jokaista passiivistakin vastaan. Tieto Vastarintaliikkeen olemassa olosta on hyvin levinnyt jo kansan tietoisuuteen ja nämä kiellot ovat juuri niitä, millä pystytään osoittamaan, kuinka haitallinen ja suomalaisvastainen nykyjärjestelmä on. Suurimmalle osalle sattuu nyt tuo termi “uusnatsi” särähtävän liian pahasti korvaan ja siksi pysyttelevät mielummin etäällä liikkeestä. Minusta Vastarintaliike on suorittanut oikein onnistunutta aktivismia ja sitä tulee jatkaa ja kehittää koko ajan.

     “Meidän täytyy alkaa puhumaan siitä miten vihollista heikennetään, miten sitä satutetaan, miten sille aiheutetaan tappioita, miten sen toimintaa häiritään ja sabotoidaan.” Kerro esimerkkejä, jotka eivät olisi suoraan haitallisia Vastarintaliikkeen suosion kannalta? Kansalaisten luottamus poliitikkoihin ei ole ollut pitkään aikaan mitenkään korkealla niin kuin hyvin tiedät, ne kusevat nyt jo pahemman kerran omiin muroihinsa. Suomi on varmasti pulloillaan kansalaisia, jotka eivät tiedä keheen pystyy tällä hetkellä luottamaan. On tärkeää keskittyä perustelemaan näille kansalaisille, miksi Vastarinta on ainoa Suomen kannalta erinomainen ratkaisu ja miksi on jätettävä “uusnatsi”-leimat ja korruptoituneen “oikeuden” ja roskalehdistön perättömät syytökset omaan arvoonsa ja liityttävä Vastarintaan tavalla tai toisella. En minäkään ole synnynnäinen kansallissosialisti, tähän aatteeseen opittiin ja kasvettiin. Jokainen meistä on kasvatettu valheiden ympäröimänä, sieltä ei ole ihan yksinkertaista päästä pois.

     Millä meinasit saada valtaa, jos et kansan tuella?

     • Ymmärsin Samulin viestin siten, että on turha odottaa enemmistön kääntymistä ja aktivoitumista, enemmistö on aina passiivinen. Onneksi on olemassa potentiaalisesti aktiivinen vähemmistö joka valistuksen jälkeen voisi nousta vastarintaan, ja nouseekin (liian hitaasti mutta kuitenkin).

      Olen samaa mieltä EV:n kanssa (koska oma kokemus on sama), että kansallissosialismiin ei kaikki synny vaan siihen tullaan hyvinkin monien mutkien kautta. Ja tullaan, kun saadaan tietoa PVL:stä, sen toiminnasta ja tavoitteista (minun tapauksessani). Vielä harva kansalainen edes lukenut poliittisen manifestin, siinä on kasvun reservi.

      Kansan tukea tarvitaan, ja sitä varten sheeple herätettävä kansaksi. PVL tekee oikein, samalla linjalla on jatkettava ainakin toistaiseksi.

     • “Kerro esimerkkejä, jotka eivät olisi suoraan haitallisia Vastarintaliikkeen suosion kannalta? ”
      Suosio? Suosio on puolueille. Minä puhun toiminnasta järjestelmää vastaan. Puhutaan siis eri asioista.

      En myöskään puhu Vastarintaliikkeestä vaan kansallissosialisteista.

      “Kansalaisten luottamus poliitikkoihin ei ole ollut pitkään aikaan mitenkään korkealla niin kuin hyvin tiedät, ne kusevat nyt jo pahemman kerran omiin muroihinsa.”

      Poliitikot ovat järjestelmän vaihdettavia osia. Se, että ne kusevat omiin muroihinsa tarkoittaa siis järjestelmän osien lyhytikäisyyyttä – se ei tarkoita että järjestelmä kusisi omiin muroihinsa.

      Järjestelmä on eri asia kuin poliitikot. Meidän pitää heikentää järjestelmää, siitä puhuin.

      “Millä meinasit saada valtaa, jos et kansan tuella?”
      Valtaa saa heikentämällä vihollista tai kasvattamalla omaa valtaa. Tärkeää on saada valtaa jàrjestelmästä, ei järjestelmässä. Se, että esimerkiksi on nykyisen järjestelmän yksinvaltias ei lisää lainkaan valtaa järjestelmästä, ainoastaan sen sisällä.

      Se että esim aiheuttaa GDP:n laskua lisää valtaa järkestelmästä, tai jos fyysisesti tai kulttuurillisesti tuhoaa järjestelmän resursseja (esim ihmishenkiä tai materiaa).

     • Dilemma on juuri siinä, että valtiollisen tiedustelu- ja väkivaltakoneiston tehokkuuden vuoksi pieni ja kansan suosiosta vähät välittävä ryhmä ei kykene aiheuttamaan peruuttamatonta tuhoa esim. BKT:lle. Häkki heiluu ja ryhmän rahat loppuu tätä ennen, koska tuollainen kampanja vaatii jatkuvasti uusia miehiä, rahaa sekä tuki-infraa, joita ei puolestaan saa ilman kannatusta. Mm. Hizbollahin ja IRA:n historia osoittavat tämän. Nekin rakensivat infransa kansansuosiolle, joka puolestaan perustui köyhyydelle, sorron kokemukselle ja etniselle vastakkainasettelulle.

     • “Häkki heiluu ja ryhmän rahat loppuu”

      Rahaa se ei vaadi. Häkki toki heiluu joka tapauksessa. Jos oppositio on todellinen niin se laitetaan linnaan tai kielletään lailla. Mikäli oppositiosta ei ole haittaa, eli se on ns. valeoppositio, niin silloin häkki ei heilahda.

      “tuollainen kampanja vaatii jatkuvasti uusia miehiä”
      Ei, vaan se vaatii elämäntavan. Järjestelmä on liian suuri kampanjoille. Elämäntavat ovat ne mitkä muuttavat maailmaa. Kampanjat ovat niille joiden elämäntavat ovat huonot, jotka sitten mukamas tekevät jotain.

      Jokainen teko täytyy olla järjestelmää vastaan. Elämäntapa on se mikä voittaa siinäkin tapauksessa, että “hävitään”. Järjestetään asiat siis niin, että voitamme kaikissa mahdollisissa tapauksissa. Kampanjat epäonnistuvat, elämäntapa ei koskaan epäonnistu ellei itse niin päätä. Elämäntapa ei ole lainkaan riippuvainen vihollisesta, vaan ainoastaan yksilöistä ja sisäryhmistä, eli niistä joilla on merkitystä.

      Kampanja nimenomaan epäonnistuu sen takia koska se ei ota vastuuta. Kuten poliitikko, se valehtelee. Vain yksilö tai sisäryhmä voi toimia, ei koskaan “kansa”. Elämäntavat vaikuttavat TODELLISUUTEEN, eivät retoriikkaan. Siksi niiden subjekteja ovat yksilöt ja sisäryhmät, eivät abstraktit ryhmät tai kansanjoukot.

     • “kansan suosiosta vähät välittävä ryhmä ei kykene aiheuttamaan peruuttamatonta tuhoa”
      Kykeneehän. Jokainen kuollut ihminen on peruuttamatonta tuhoa. Jokainen järjestelmän menetetty resurssi on peruuttamatonta tuhoa.

      Sinulla menee sekaisin kaksi eri asiaa:
      1) voitto järjestelmästä
      2) järjestelmän korjaustoimenpiteet

      Vaikka korjaustoimenpiteet olisivatkin kovia, niin voitto on silti varma jos järjestelmää tuhotaan. Kyse on absoluuttisesta määrästä, ei relatiivisesta määrästä tuhoa.

      Jos laihduttaja ajattelisi kuten sinä ajattelet, niin hän miettisi että ei tällä kokislasillisella ole väliä, koska se ei vaikuta kokonaisuuteen. Koko tämä ajatus on vieras, koska se vain estää oikean toiminnan. Järjestelmän tuhoaminen on arvo sinänsä, se ei vaadi mitään vallankumousta tai mitään muutakaan “lopullista” tapahtumaa. Jokainen teko järjestelmää vastaan muuttaa järjestelmää. Toki, järjestelmä alkaa korjaamaan niitä tuhoja, mutta silloin me olemme jo muuttaneet “järjestelmän” sellaiseksi entiteetiksi kuin “järjestelmä, jonka täytyy korjailla X”.

      Eli olemme jo saaneet VALTAA, sekä absoluuttisessa että relatiivisessa mielessä järjestelmästä. Olemme siis liikkuneet askeleen lähemmäs voittoa. Sen sijaan ettemme olisi liikkuneet mihinkään, kuten esimerkiksi käy jos järjestelmän resursseihin ei fyysisesti hyökätä.

  • Sananvapaudesta keskustelu on tärkeää. Jokainen kansalainen kykenee näkemään, että vallanpitäjien puheet demokratiasta ja vapauksista on pelkää huuhaata. Siksi siitä puhumista tulee jatkaa. Lisäksi PVL:n tavoite on antaa kansalle laajat vapaudet sananvapauteen, eli siitä puhuminen on ihan ideologisessa linjassa liikkeen kanssa.

   • “Jokainen kansalainen kykenee näkemään, että vallanpitäjien puheet demokratiasta ja vapauksista on pelkää huuhaata.”

    Ja sitten mitä?
    Sinulla on väärä olettamus siitä mitä tapahtuisi sen jälkeen.

    Me ei tarvita “jokaista kansalaista” vaan joitain kymmeniä ihmisiä jotka kykenevät toimimaan järjestelmää vastaan. Miljoona redpilled herännyttä on yhtä tyhjän kanssa jos he eivät kykene mitenkään tuhoamaan järjestelmää.

  • > joka pitää tuhota vallalla, esimerkiksi mutta ei
   > ainoastaan väkivallalla

   Silloin, kun vallan(kumouksen) tuuli on vastainen, eivät mitkään resurssit tai ponnistelut ole riittäviä pienenkään muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta tuo tuuli kääntyy. Historia toistaa itseään. Vääjäämättä.

   Meidän pitää kehittää valmiuksia sen päivän ja hetken varalle, kun vallan tuuli kääntyy. Että siinä hetkessä osaamme toimia oikein.
   — Tuo hetki voi olla hyvinkin lyhyt tapahtua arvaamattomalla hetkellä. Kun muuri kaatuu…
   — Silloin isotkin muutokset tapahtuvat “kuin itsestään”. Erittäin pienillä resursseilla.
   — Silloin valinnat tulevaisuuden suunnasta tapahtuvat vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja nuo valinnat tekee ihminen.
   — Silloin meidän pitää olla “oikeassa paikassa oikealla hetkellä”. Tehdä valmiiksi etukäteen valmisteltuja päätöksiä yhdessä muiden kanssa.

   Silloin luodaan tulevaisuus, jossa on elettävä niin voittajien kuin häviäjienkin. (Tai sitten jakaa maa.)

 6. “Oikeuslaitoksella” ei ole mitään oikeutta päättää siitä, millaisia mielipiteitä saa esittää ja millaisia ei. Sellaiset “oikeuden” päätökset tulee yksinkertaisesti jättää huomiotta. Kunnioitusta ansaitakseen oikeuslaitoksen pitää olla suoraselkäinen ja -nenäinen ja puolustaa kansalaisille (luonnollisesti nimenomaan suomalaisille) perustuslaissa taattuja oikeuksia. Toivottavasti edes Korkeimmasta oikeudesta löytyy tuomareita, jotka kykenevät itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon.
  Eläköön voitto!

  • >Toivottavasti edes Korkeimmasta oikeudesta löytyy tuomareita, jotka kykenevät itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon.

   Eikös se olla jo moneen kertaan nähty, että sielä niitä ei ole. Koko tämä niin kutsuttu “oikeusjärjestelmä” tässä maassa on ihan mätä ja reunoja myöten täynnä varakkaita kulttuurimarxisteja.

 7. Itse kuuluin tuohon pessimistien porukkaan. Arvasin, että hovioikeus tulee pitämään käräjäoikeudenpäätöksen ennallaan tai jopa laajentamaan tuomiota. Kuulosti siltä, ihan niin kuin hovioikeuden tuomarit eivät olisi edes kuunnelleet PVL:n puolustusta. Aivan järjettömiä perusteluita kiellolle, mutta mitä muutakaan sitä olisi odottanut, kun Vastarintaliikkeen kiellolle ei mitään oikeita perusteita ollut, keksivät sitten hatusta täysin lainvastaiset sellaiset. Mitään luottoa tämän maan oikeuslaitosta kohtaan ei ole, oikeat rikolliset ja valehtelijat saavat nauttia korruptoituneesta “oikeus”järjestelmästä. Samana päivänä kun PVL kiellettiin hovioikeudessa, hovioikeus lievensi mm. raiskarin tuomiota. Taistelu jatkuu, tuli mitä tuli. Juutalaisten valheet kaatuvat omiin painoihinsa ja korruptio tullaan kitkemään juurineen tämän maan päättävistä elimistä.

 8. Revisionismissa on kyse totuuden etsimisestä, historiallisesta totuudesta. Kuinka voi olla niin, että nykyisin tuomarit ja syyttäjät päättävät siitä, että mikä on historiallinen totuus? Tämänhän pitäisi olla historioitsijoiden tehtävä ja mitä tahansa historiallista tapahtumaa tulisi voida tutkia vapaasti.

  Holokaustin kohdalla näin ei kuitenkaan ole. “Juutalaisten kansanmurhan” tutkiminen on lailla kielletty juuri siksi, etteivät tutkimustulokset kestä lainkaan päivänvaloa. Holokaustista ei ole mitään todisteita -mutta siitä ,että sitä ei tapahtunut on olemassa kaikki mahdolliset todisteet. On ollut jo vuosikymmeniä.

  Kaikki mahdolliset kirjat joissa esitetään todisteita holokaustin tieteellisestä mahdottumuudesta ;bannataan, niitä ei löydy kirjastoista, eikä kirjakaupoista.

  Kaikki youtube -videot, joissa kerrotaan “murhakaasukammioista” ja siitä, ettei niistä ole löytynyt lainkaan syanidijäämiä; bannataan. Myös jakaminen, kommentointi ja tykkäminen estetään kokonaan.

  Keskitysleirejä tutkineet monien eri alojen ammattilaiset, jotka ovat tehneet kriittistä holokaustitutkimusta demonisoidaan, heidän tutkimustuloksensa yritetään keinoja kaihtamatta pimittää suurelta yleisöltä. Heidän uransa tuhotaan, heitä ja heidän perheitään uhkaillaan, heitä on pahoinpidelty, heidän talojaan on sekä pommitettu – että poltettu. Minkälainen “totuus” tarvitsee tuekseen tämän kaltaista suoranaista terrorismia? Tässäpä mietittävää niille henkilöille, jotka pitävät holokaustia todellisena historiallisena tapahtumana.

  Totuus ei voi koskaan olla laitonta, eikä totuus pelkää tutkimusta. Eikä korruptoitunut, maamme täystuhoa ajava- eliitti saa koskaan meitä hiljennettyä, vaan taistelu totuuden puolesta jatkuu!

 9. On jopa aivan turhaa kiinnittää mitään huomiota vastarintaliikkeen nk. “kieltoon”, sen syihin ja sen mihin ne perustuvat ja millä niitä perustellaan. Koska syyt ja ne ketkä vetelevät viimekädessä naruja taustalla on yhtä wanha kuin tämä maailmakin. Niinpä kaiken edellisen voi kuitata ilmeisimmin beduiinien sanonnalla: “Koirat haukkuvat ja karavaani kulkee!”

 10. Lammaskansa uskoo mukisematta syyttäjien ja tuomareiden mielipuolisimmatkin valheet ja epäloogisuudet. Luonnollisesti establishment käyttää tätä häikäilemättömästi hyväkseen ja tämän tyyppisten oikeusmurhien kautta yrittää paitsi saada itse järjestöä lakkautettua, niin myöskin kansan mielipiteen kääntymään toisinajattelijoita vastaan. Ja hyvinhän se sujuu. Tyhmä lammaskansa makaa sohvallaan, eikä ole kaduilla osoittamassa mieltään tätä hulluutta vastaan ja omienkin oikeuksiensa puolesta.

  Tulee kyllä pakostakin mieleen, että ansaitseeko näin tyhmä lammaskansa edes oikeutta olla olemassa? Olisiko sittenkin vain parempi, että näin heikko ja hölmö kansa pyyhkiytyisi pois kartalta ja tekisi tilaa fiksummille ja vahvemmille kansoille? Luonnonlaki on ankara: Jos et puolusta sitä, mitä sinulla on, et ansaitse sitä ja menetät sen. Juuri näin on Suomelle ja koko Euroopalle käymässä: Ihmisten sinisilmäisyys, tyhmyys ja välinpitämättömyys on tuhoamassa koko maanosan. Ehkä niin pitääkin sitten käydä. Ei näin tyhmä lammaskansa ansaitsekaan elää, ei ainakaan vapaana ja itsenäisenä, vaan korkeintaan orjan asemassa. Sitä saa, mitä tilaa.

  • Ei ole muuta kansaa, joten on jatkettävä tämän kanssa.
   Nälkä, vilu ja kipu on aika hyviä herätyskelloja, joten on vielä toivoa että sheeple herää juutalaisesta kulttuurimarxilaisesta hypnoosista takaisin ihmisiksi. Valtaosa heistä on jo nyt eläviä kuolleita, joten ei kannata vaipua maailmantuskaan näiden kohtalosta; he ovat jo kuolleita.

   Vastaukset:
   1. Lammaskansalla ei ole oikeutta mihinkään, ja kuolee pois lähestyvän megakriisin aikana. Mutta ihmisnäköisten lampaiden seassa on oikeitakin ihmisiä (kuten esimerkiksi PVL), joten joku elinvoimainen selviytyy, voitaa ja perustaa uuden kansan.

   2. Elintilan ja olemassaolosta vapaaehtoinen luopuminen (“pyyhkiytyminen pois kartalta”) ei sovi kaikille, joten osa ihmisistä jää taistelemaan ja osa heistä mahdollisesti selviytyy. Bankstereiden valta ei ole absoluuttinen, ja heidän suunnitelmassa orjuuttaa koko ihmiskunta on ristiriitoja ja heikkoja kohtia.

   Ei saa antautua, kävi miten kävi. Jokainen meistä kuolee joka tapauksessa, ja tämä tietoisuus vapauttaa ja antaa paljon voimia.

   Aiheeseen liittyvä:
   https://youtu.be/7CXj0AGuh4c

 11. Oli kyllä aika sairasta kuunnella kun Marokon muukalainen Lokka ja petturi Wiik puhui tästä kun tämä loppuu. Huomasin videolla hymyä ja iloa kasvoilla. Tampereen arabi ja irvikuva Marco de Macron puhuu innolla siitä kuinka hänen SKE liikkeensä on ainoa koko maassa joka toimii miekkarista miekkariin. Onko tamperelainen kirjailija ja kansallissosialisti Simola ainoa joka toiminut moralistina asioiden suhteen yli 30 000 katsojaa youtubessa? Ei tukea muukalaiskriminaaleille!

Comments are closed.