Koti Uutisia Terveystietoihin perustuva profilointi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Terveystietoihin perustuva profilointi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

1

HUS:n hallintoylilääkärinä toimiva Lasse Lehtonen arvioi eduskunnalleen antamassaan lausunnossa EU:n tietosuoja-asetuksen ja SOTE-uudistuksen aiheuttavan potilasdatankäsittelyssä riskejä. Lehtonen nostaa kirjoituksessaan lakiesityksen terveystietojen toissijaisesta käytöstä useita ongelmakohtia.

“Toisiolain” sisältö oikeuttaa terveyspalvelutoimittajien käsitellä omiin rekistereihinsä tallennettua henkilötunnisteellista dataa esimerkiksi palvelun seurantaa, arviointia ja kehittämistä varten. EU:n tietosuoja-asetus takaa henkilölle oikeuden olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ja oikeuden vastustaa suoramarkkinointia. Valmistuessaan vuonna 2020 uudistus nykyisellään antaisi terveysalan toimijoille valtuudet jatkojalostaa potilasmerkintöjäsi. Suosituksessaan Lehtonen toivoisi lainsäädäntöön tarkemmat määreet profiloinnin rajoitteista ja kohdehenkilön oikeusturvasta.

Digijohtaja Perttu Monthan Pihlajalinna Oyj:ltä kertoi haastattelussaan Tiville tekoälyn jo nyt terveyspalveluita pyörittävän yrityksensä palveluun ohjaamista ja tarkentavan tietoja ennalta asiantuntijalle. Haastattelu herättää ristiriitaisia tunteita, yrityksen keihäänkärkenä toimivan järjestelmäkehityksen siipeillessä jo nyt lakiehdotuksen malleja vuosia etukäteen. “Pyydä mieluummin anteeksi kuin lupaa.”

Lähteet: Uusi Suomi, Tivi

1 KOMMENTTI

  1. Mielestäni henkilöllä itsellään on oikeus myydä omat terveystietonsa kenelle haluaa ja mihin hintaan haluaa. Jos epäilee palvelun tuottajan, esimerkiksi kunnan, levittävän omia tietojaan, on parempi mennä hoitoon toiseen laitokseen. Vaikka ulkomaille. (Singapore, Vietnam ja maat sillä maailmankolkalla ovat edullisia, nopeita ja luotettavia.)

    EU pystyy tämänkin ongelman ratkaisemaan, jos vain haluaa. Otetaan esimerkiksi komission ja korkeiden virkamiesten terveystiedot. Jaetaanko niitä ilmaiseksi? Myydäänkö niitä? Ei. Piste. — Ongelma on siis ratkaistavissa aivan tavanomaisella rutiinipäätöksellä, jos vain halutaan.

    Kokonaan eri asia on se, miten orjien terveystietoja pitää kohdella. Tällöin henkilön suostumusta ei luonnollisestikaan tarvita. Riittää, että orjan omistaja omissa hallintoelimissään päättää tietojen käytöstä. Ja jos tietoja myydään, rahat tietenkin kuuluvat omistajalle.

Comments are closed.