Koti Uutisia Talvivaara haluaa kaksinkertaistaa suola- ja metallipäästönsä

Talvivaara haluaa kaksinkertaistaa suola- ja metallipäästönsä

2

Kaivosyhtiö Talvivaara hakee suuria korotuksia nikkelin, sinkin, mangaanin, sulfaatin ja natriumin päästörajoihin. Yhtiön mukaan sille asetetut päästörajat jätevesien haitta-ainepitoisuuksille riittävät vain kevääseen asti.

Kaivosyhtiö haluaisi nostaa päästömäärät pahimmillaan jopa kahdeksan kertaa sallittua kiintiörajaa isommiksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto perusteli nykyisiä luparajoja toukokuussa 2013 sillä, että jo aiemmin yhtiön aiheuttamat lähijärvien suolaantumiset eivät leviäisi suuriin järviin, pohjoisessa Jormasjärveen ja etelässä Laakajärveen.

Talvivaara hakee myös lupaa ottaa käyttöön lähialueen vesistöihin vuotaneet kipsisakka-altaat. Yhtiö on tällä hetkellä velkasaneerauksessa.

 

Lähde: Yle

2 KOMMENTIT

  1. Voi miten kätevää. Kun on kerran lupa toiminnalle saatu, sen jälkeen lupaehtojen muuttaminen onkin helppoa. Korotetaan vain päästörajoja jolloin voidaan sanoa että lupaehtoja ei ole ylitetty.

    Olkoon tämä esimerkkinä kaikille meille siitä, että joka päivä on luettava kulutukset sekä paikallislehdistä, paikallisen ELY:n sivuilta sekä paikallisen AVI:n sivuilta. Vain siten voidaan tietää mitä on suunnitteilla ja mihin pitää ottaa kantaa.

    On helpompi vaikuttaa tulevaan hankkeeseen kuin jo olemassa olevaan hankkeeseen. Historia ei tiedä montaakaan tapausta jossa olemassa oleva haneke olisi pysäytetty. Mutta tietää ainakin yhden, jonka aloitusta siirrettiin 32 vuotta, ja joka meni jäihin. Vaikka Pekkarinen koittikin sitä vielä käynnistää. Ja toisen, jonka aloittamista on viivytetty 18 vuotta.

    On siis selvää, että jokainen ihminen voi vaikuttaa. On yleinen harhaluulo, ettei yksi ihminen mitään voi. Kyse on vain halusta vaikuttaa omaan, ja tulevien sukupolvien asuinalueisiin.

Comments are closed.