Koti Artikkelit Kansallinen taistelu Taistele vastaan!

Taistele vastaan!

11
O letko saanut tarpeeksesi Suomen epäterveestä maahanmuutto- ja sosiaalipolitiikasta, joka tappaa etnisten suomalaisten hyvinvoinnin ja alkuperäiskulttuurin? Etkö tunne kykeneväsi vaikuttamaan maasi asioihin äänestämällä ja puoluepolitiikan kautta? Suomen Vastarintaliike tarjoaa useita vaikuttamiskanavia kansallismielisille suomalaisille, jotka tahtovat muuttaa maansa suuntaa ja taistella kansallista taantumusta vastaan. Meistä jokainen voi tukea vastarintaa jollain tavalla!

Jokainen kansallismielinen suomalainen voi auttaa Vastarintaliikkeen toimintaa jollain keinolla. Vastarintaliike hyväksyy mukaansa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen allekirjoittavat etniset ja kunniallisesti elävät suomalaiset. Riippuen siitä, kuinka kokonaisvaltaisesti suomalainen on valmis sitoutumaan Vastarintaliikkeen toimintaan, voi hänestä tulla tukijäsen, jäsen tai aktivisti. Kukin näistä tekee korvaamattoman arvokasta työtä terveemmän ja voimakkaamman Suomen puolesta.

Nekin, jotka eivät syystä tai toisesta tahdo taikka pysty osallistumaan järjestötoimintaan, voivat auttaa Suomen Vastarintaliikettä tukemalla sitä taloudellisesti esimerkiksi asioimalla Kadulle.com-verkkokaupassamme. Kadulle.com-osoitteesta voit ostaa mm. liikkeen materiaalia, jota levittämällä pystyt aktivoimaan oman asuinkuntasi taisteluvalmiita suomalaisia mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Vastarintaliikkeen propaganda on huomioitu aina suurimpia sanomalehtiä myöten kaikissa kaupungeissa, joihin olemme ulottaneet toimintamme. Kannustamme levittämään materiaaliamme etenkin alueille, joissa liikkeellä ei toistaiseksi ole vielä aktiivista toimintaa.

Jotta todellinen muutos on mahdollista, tarvitsemme yllä kuvatun tuen lisäksi lisää suomalaisia, jotka liittyvät Vastarintaliikkeeseen. Niille, jotka eivät esimerkiksi terveydellisten rajoitteidensa tai elämäntilanteensa vuoksi pysty tavoittelemaan aktivistin asemaa, suosittelemme tukijäsenen tai jäsenen roolia. Heillä on tärkeä tehtävä liikkeen toiminnan kehittämisessä.

Jokaisen muutoshaluisen suomalaisen on sisäistettävä ajatus, ettei mitään tule tapahtumaan ilman kansallismielisten yksilöllistä päätöstä aktivoitua ja taistella. Passiivisuus on varma tie kansalliseen kuolemaan. Mikäli tahdot, että Vastarintaliike aloittaa toimintansa omassa kaupungissasi, et voi olettaa, että joku muu tekee aloitteen. Ota itse rohkeasti yhteyttä Vastarintaliikkeeseen ja tuo taistelu kotikaupunkiisi!

Jäseneksi tai tukijäseneksi?

Jäsenet ja tukijäsenet voivat itse päättää, kuinka säännöllisesti he toimivat Vastarintaliikkeen hyväksi. Taloudellisen tuen lisäksi he voivat avustaa liikkeen toimintaa esimerkiksi osallistumalla julkaisumme Kansallisen Vastarinnan toimitukseen ja avustamalla aktivisteja aina tarpeen mukaan. Heiltä ei vaadita säännöllistä osallistumista viikottaiseen aktivismiin ja liikkeen valtakunnallisiin tapahtumiin.

Tukijäsenet ja jäsenet voivat ottaa valokuvia, luoda grafiikkaa, kirjoittaa uutisia, auttaa videoiden käsittelyssä, kääntää tekstejä, levittää materiaalia, auttaa tapahtumien ja tempausten käytännön järjestelyissä tai vain levittää sanaa tuttavilleen. Musikaalisten lahjoja voi hyödyntää niin propagandassa kuin sisäisissä tapahtumissakin. Jokaisella on jotain annettavaa taistelulle; kun liityt, kerro rohkeasti vahvuuksistasi, jotteivät taidot valu hukkaan.

Tukijäsenen ja jäsenen erottaa toisistaan aktiivisuuden taso. Ne, jotka eivät tahdo sitoutua liikkeen kehittämiseen säännöllisesti, voivat alkaa tukijäseneksi. Jäsen on tukijäsentä aktiivisempi liikkeessä ja hän voi esimerkiksi kunnostautua ahkerana kirjoittajana. Kummaltakaan, tukijäseneltä eikä jäseneltä, ei edellytetä säännöllistä julkista toimintaa.

Aktivisti sitoutuu sukupolvien tehtävään

Näkyvimmän työn tekevät aktivistit, joille toiminta Vastarintaliikkeessä on huomattava osa arkielämää. Aktivistin asemaa voi suositella kaikille niille, joiden terveydentila ja henkinen kantti sen sallii. Aktivisti levittää liikkeen materiaalia säännöllisesti kaduilla. Julkisessa katuaktivismissa aktivistin on kyettävä perustelemaan kansallissosialistinen maailmankatsomuksensa ja annettava esimerkillinen kuva itsestään myös ulkoisesti.

Aktivistilta edellytetään lisäksi oma-aloitteisuutta, tahtoa kehittää itseään niin henkisesti kuin fyysisesti sekä osallistumista Vastarintaliikkeen aktivisteille suunnattuihin tapahtumiin. Hyvä aktivisti on aloitteellinen – hän pyrkii kehittämään Vastarintaliikettä.

Monet, jotka ovat alun perin ottaneet yhteyttä Vastarintaliikkeeseen, ovat epäröineet ensin, onko heissä todella aktivistiainesta. Aktivistilta vaaditaan psyykkistä kestokykyä esimerkiksi tilanteissa, joissa hän joutuu tekemisiin poliittisten vastustajien tai virkavallan kanssa. Useimmat ovat kuitenkin huomanneet, että epäilykset omista kyvyistä ovat olleet turhia. Mikäli ihminen on vakaa ja kestää esimerkiksi normaalin työelämän paineet sekä on sitoutunut henkisesti vaalimaan pohjoismaalaisten hyvinvointia ja kansallissosialismia, ei aktivismi todennäköisesti tuota hänelle ylitsepääsemättömiä ongelmia. Tärkeintä on motivaatio ja peritseantamaton asenne.

Mistä aktivisti sitten ammentaa motivaation toiminnalleen? Miksi miehet ja naiset kaikkialla Pohjoismaissa ovat astuneet rohkeasti esiin, hylänneet keskiluokkaisen kulutusyhteiskunnan ihanteet ja valinneet taistelun? Meille toiminta on perimämme asettama velvollisuus, joka on täytettävä hinnalla millä hyvänsä. Vastarintaliike haastaa suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset tarttumaan kansamme historiasta kumpuavaan sukupolvien tehtävään: terveen ja perinteikkään pohjoisen elämäntavan vaalimiseen ja taisteluun sairasta monikulttuurista maailmanjärjestystä vastaan. Ilman taistelevia suomalaisia ei suomalaisuuttakaan ole. Jäljelle jää maailmankansalainen vailla identiteettiä ja arvoja. Koko olemassaolon mielekkyys riippuu lopulta siitä, kykenemmekö säilyttämään verenperimämme ja kulttuurimme arvokkuuden.

Suomen tulevaisuus riippuu sinusta!

Avaimet tulevaisuuteen ovat nuorten suomalaisten käsissä. Ajan henki suosii yksilöajattelua, vastuunpakoilua ja helppoja vaihtoehtoja. Valtio ei palkitse niitä, jotka ovat valmiita toimimaan ja uhrautumaan kansansa hyvinvoinnin puolesta. Ei kuitenkaan ole hyveellisempää toimintaa kuin ottaa riski, unohtaa henkilökohtaiset edut ja tehdä valinnat yhteisen edun näkökulmasta. Kun koko pohjoismainen elämäntapa ja perimä ovat uhattuna, olisi vain äärimmäisen itsekästä passivoitua ja unohtaa ympäröivä todellisuus. Se ei ole arvokkaan suomalaisen tapa toimia.

Uusi, elinvoimainen suomalaisten Suomi ja vahva valkoisten Pohjola ovat todellisuutta, mikäli tartumme vastuuseen ja taistelemme kansamme kuolemaa vastaan!

Juuso Tahvanainen

11 KOMMENTIT

 1. No minäpä kommentoin. Ihan yhtä paljon kuin se, että Suomeemme tuodaan Euroopan Unioniin liittymisen lieveilmiönä ulkomaalaistyövoimaa, annetaan jopa työurakoita ulkomaalaisyhtiöille, vaarantaa kansalaistemme hyvinvoinnin Fortumin – ja muidenkin yhtiöiden miljoona palkkiot / palkat yritysjohtajilleen. Mistä tällainen ylisuurten palkkojen / palkkioiden maksattaminen Suomessakin on saanut alkunsa. Valtioyhtiöt, joiden tarkoituksena oli työllistää kansaamme yksityistettiin poliitikkojemme toimesta. Pientilalliset syötiin keinotekoisesti tuotetun laman avulla syrjään tuotannosta -90 luvun alussa. Tuottajahinnat romahdutettiin siten että kun kaurasta esim maksettiin viljavarastolla 1993 vielä n.2, 70 mk, romahdutettiin hinta 60 penniin kilolta. Kun saatiin tällä keinoin pikkutilalliset pois jaloista, nostettiin taas hinnat ja nytpä onkin elintarvikkeiden / elinkustannuksien hinnat huipussaan. Taas suunnitellaan uusia korotuksia sähkönsiirtoveroonkin että saataisiin poliitikkojen töppäykset korvailtua kansan selkänahasta. Alkakaapa tutkimaan poliitikkojen lupauksia eu:hun liittymisen edellä. Paljon lupailtiin kansalle hyvää, kaikki halpenee yms. Miten kävi? Lehtien ja television ajankohtaisohjelmien arkistoista nämä katteettomat lupaukset löytyvät ja mielestäni poliitikot pitäisi asettaa vastuuseen teoistaan.

 2. Ydinperheestä olen samaa mieltä. Avioerot tehtiin helpoksi ja tästä unohdettiin kokonaan lapset jotka tarvitsevat niin isän kuin äidinkin, omansa. Nykysuuntaus sateenkaariperheisiin on suorastaan törkeää perhearvojen romuttamista. Homo- ja lesboperheet, jossa samaa sukupuolta olevat yrittävät toimia perheenä, esimerkkinä lapsille on täysin tuomittavaa ja osoittavat poliitikoiltamme puuttuvan täysin selkäranka, ja yleensäkin moraali. Tällaisiin “perheisiin” ei saisi lapsia antaa lainkaan. On selviö että tällainen perhemalli ei tue lapsen normaalia kehitystä, johon osana kuuluu myös tulevaisuudessa oman perheen perustaminen. Ja koska valtaosa perheistä kuitenkin on normaaleja heteroperheitä, saa lapsi selvästi vääränlaisen kuvan perheestä ollessaan osana sateenkaariperhettä ja todennäköisesti tällaisia sateenkaariperheen lapsia myös kiusataan kaveri- ja koulupiirissä. Tuleeko tällaiseen asiaan muutosta, kykenevätkö poliitikkomme näkemään tulevaisuuteen, millaiset vaikutukset tällaisella perhemallilla tulee olemaan suomalaiseen perhekulttuuriin?

 3. Minua kiinnostaisi kuulla enemmän, mikä on kansallissosialistien näkemys talouteen? Onko asia niin, että jos sosialismi (eli kommunismi) kieltää kaiken omaisuuden ja yritystoiminnan jne. Niin kansallissosialismi, kerta se on sen vastakohta tukisi kansalaisten yrittäjyyttä? Eli työtä tekevät kansalaiset omistaisivat pääosan kaikesta. Käsittääkseni Hitler oli tarkka siitä, keiden ulkomaalaisten kanssa Saksa teki kauppaa. Näin ollen Hitler ei varmaankaan olisi glopaalia maailmantaloutta kovin suopeasti katsellut? Kapitalisti Nalle Walhroossilla mielestäni on myös aika kommunistinen katsantokanta, koska hän on sitämieltä, ettei pienyrityksiä tarvita, eli kansalaisten ei hänen mielestään tarvitse omistaa mitään, vaan he voivat työskennellä monikansallisissa yrityksissä, joka nykyaikana korvaa ilmeisesti valtion? Onhan suomen perustuslakiinkin kirjattu, että suomen hallintokin voidaan antaa ulkopuoliselle monikansalliselle taholle. Eli kommunismi tulee sitten tätä kautta, vai? Kommunismi ymmärtääkseni Nuvostoliitossa teki tavalliset työssäkäyvät käytännössä orjiksi (pakkotyö ja sen ansiosta ruokakortit, kaikki omaisuus sosialisoitiin). Ja kansallissosialismi taas teki tavalliset työssäkäyvät omistavaksi luokaksi, keillä oli omaisuutta. Minä olen ajatellut, että tämä seikka on se asia, miksi kansallissosialismi on haluttu tuhota ja on tuhottukkin käyttämällä apuna rasismikorttia, niin ettei kukaan uskalla sanoa olevansa kansallissosialisti, eikä edes ottaa selvää, mitä se sisältää. Minusta tämä kansallissosialistien taloudellinen ajatus on kiinnostavampi, kuin nämä rotu asia. Toki tämä on vain mutu tuntumaa, mutta koska kiinnostukseni on herännyt asiaa kohtaan, olen käynyt hankkimassa alkuperäistä kansallissosialistien kirjallisuutta… ikävä kyllä saksaksi :O Menee joku tovi, että saan käännettyä ja otettua selvää, mitä taloudellisia asioita ajoi kansallissosialistit takaa, ilman että tarvitsee mitään jälkikäteen kirjoitettua propagandaa lukea.

 4. Juha K
  Haukiputaalla puhkesi ongelma, jota suomalaiset ovat vain sivusta seuranneet. Maahanmuuttajien pitämän ravintolan neljä aikuista työntekijää hyökkäsivät suomalaisten 14-17-v lasten kimppuun hakaten nyrkein, potkien ja soljellisin vöin piesten. Nuorten ja uhrien joukossa myös tyttöjä!

  Nuoret pakenivat tietenkin pakokauhun vallassa, mutta osa yritti suojella kavereitaan, jotka joutuivat näiden miesten käsiin. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä, me vanhemmat kylällä emme ole kovin myötämielisiä sille, että nuoremme joutuvat kokemaan väkivaltaa kenekään toimesta. Emme todellakaan hyväksy sitä myöskään maahanmuuttajien tekemänä.

  Pahoinpitely oli lähtenyt siitä, kun nuoret olivat oleilleet ja lämmitelleet kauppakeskuksen aulassa täysin laillisesti. Häiriöksi olivat kuitenkin kuulemma olleet, joten he päättivät lähteä kauppakeskuksesta. Kun he olivat jo poistumassa, nämä etelän miehet olivat hyökänneet nuorten kimppuun. Valitettavasti en itse sattunut olemaan kauppareissulla, sillä en olisi katsonut sivusta, kun aikuiset miehet hakkaa lapsia ja tyttöjä.

  Tätä uutista on yritetty mediassa hyssytellä ja uutisointi ollut hyvin nihkeää ja epäselvää, teidän sivunne kait alkaa olemaan se kanava, josta voi tämänlaisia uutisia sitten lukea kun muut ei uskalla totuutta tuoda julki?

  Mamut ovat äärimmäisen eteviä tekemään talousrikoksia ja harrastamaan katuväkivaltaa, mutta he myös osaavat ruinata yhteiskunnaltamme kaiken taloudellisen tuen. Kun heitä kohtaan esittää kritiikkiä, onkin itse heti rasisti! Siksi monet viranomaisekaan eivät uskalla eivätkä halua ottaa asiaan kantaa, etteivät leimaantuisi. Mutta mamut käyttävät tätäkin hyväksi, he tietävät, että voivat tehdä rikoksia ja huijata ilman, että heidän toimiinsa aktiivisesti puututtaisiin.. Tuntuukin, että rasismia koemmekin me kantasuomalaiset pian enemmän! Me olemme niitä, joiden oikeuksia ja tasa-arvoista kohtelua poljetaan. Asiat ovat menneet päälaelleen!

 5. Mikä on Suomen vastarintaliikkeen kanta pakkoruotsiin ja Suomen kaksikielisyyteen?
  Pitäisikö Suomen viralliseksi kieleksi tulla suomen kieli ja ruotsin kielelle vähemmistökielen asema (Ruotsin tapaan)?
  Miten suhtaudutte uuteen valtioneuvoston kanslian kansalliskielistrategiaan ?

  Itselleni ja lapsilleni on elintärkeä suomalaisen ja suomenkielisen identiteetin säilyminen.

  En tarkoita tällä sitä, että olisi yhtään mitään ruotsalaisia, suomenruotsalaisia tai ruotsin kieltä vastaan. Pohjoismainen yhteistyö tärkeä, mutta tasaveroisena kumppanina, ei alisteisena.

  • Ikävä nähdä, ettei näihin oikeasti merkittäviin asiakysymyksiin ole tullut vastauksia… Koskee myös tuota ylempää talouteen liittyvää kysymystä. Voisiko Juuso tai joku muu asioista tietävä hieman valaista?

   • Hei!

    Kiitos hyvistä kysymyksistä.

    Talousaihetta on käsitelty sivuillamme muun muassa seuraavissa artikkeleissa. Niistä saa hyvän käsityksen kannastamme aiheeseen:

    http://www.vastarinta.com/oikeudenmukaisuutta-tyoelamaan/
    http://www.vastarinta.com/hyvinvointivaltion_raunioilla/
    http://www.vastarinta.com/suomi-murtumispisteessa/
    http://www.vastarinta.com/valta-pois-vahemmistoilta-yhtenaiselle-suomelle/

    Kysymystä pakkoruotsista on lähestyttävä Vastarintaliikkeen vallankumouksellisesta ja yleispohjoismaisesta näkökulmasta. Tavoittelemassamme kansallissosialistisessa Suomessa koulujärjestelmä ja koko kulttuuri (joka tällä hetkellä perustuu epäterveelle länsimaiselle kulutuskapitalismille) uudistuu radikaalisti. Meitä ei kiinnosta juurikaan se, mitä kieliä nuorten tulisi opiskella Suomessa 2013, vaan tulevaisuuden Suomessa.

    Nuoria voidaan kannustaa opiskelemaan kieliä vedoten joko käytännön hyötyyn tai yleissivistykseen. Länsimaisessa kapitalismissa englannin tai vaikkapa kasvavan talousmahdin kiinan kielten opiskelu voi olla käytännöllisempää kuin ruotsin. Toisaalta naapurikansan kielen perusteiden hallintaa voidaan pitää sivistyksen merkkinä. Tämä ei kuitenkaan ole näkökulmastamme kovin mielenkiintoista.

    Me tahdomme palauttaa tuotannon ja kaupankäynnin mahdollisimman paikalliselle ja omavaraiselle tasolle, sillä näemme, että nykyinen kansainvälisyyskehitys tuhoaa niin rotumme ja kulttuurimme kuin ympäristön ja kestävän talouden. Tahdomme myös kehittää pohjoismaisen yhteistyön kulttuuria, mikä merkitsee tiiviimpää yhteydenpitoa ruotsalaisten, norjalaisten, islantilaisten, tanskalaisten ja suomalaisten välillä.

    (jatkuu seuraavassa viestissä)

   • (jatkoa edelliseen viestiin)

    Koska tavoittelemassamme yhteiskunnassa sekä kulttuuri että talous perustuvat pohjoismaiseen yhteistyöhön, on nuoren näkökulmasta hyödyllistä (työelämä) ja sivistynyttä oppia ainakin perusteet mahdollisimman monesta pohjoismaisesta kielestä. Se, tarvitaanko kannustimeksi opiskelulle mitään ”pakkoa”, jääköön päätettäväksi, kun kansallissosialistisen Pohjolan käytännön politiikkaa aletaan hahmottelemaan konkreettisemmin. Jotkut oppivat paremmin kieliä tai matematiikkaa, jotkut taas käytännön töitä. Pakottamisen sijaan on tietysti tärkeintä, että jokainen ihminen kykenisi opiskelemaan ja tekemään juuri itselleen luontevinta ja motivoivinta työtä – kun se on mahdollista.

    -Juuso Tahvanainen

  • En kyllä edusta Vastarintaliikkeen mielipidettä, pelkästään omaani, mutta mielestäni kysymys pakkoruotsista on enemmänkin triviaali asennekysymys. En ymmärrä miten siitä pidetään edes niin suurta haloota. Ruotsin kieli kun ei edes kosketa monen suomalaisen joka päiväistä elämää, muuten kuin että sitä joutuu opiskelemaan muutaman vuoden ajan koulussa, ihan niin kuin muitakin kouluaineita. Tämän jälkeen saa vapaasti unohtaa koko kielen mikäli sille ei omalla kohdallaan käyttöä ole, samalla tavoin kuin peruskoulun matematiikan.

   Itse pidän kielitaitoa hyvänä asiana (Suomessa pitäisi olla molempiin suuntiin, eikä kieliä pitäisi ajatella muurina vaan pitäisi pyrkiä vuorovaikutuksen lisäämiseen – mikä kuitenkin on hankalaa sillä sekä ruotsinkieliset ovat hyvin defensiivisellä asenteella liikenteessä – ymmärrettävää, mutta mitään ei sillä tavoin saada toimimaan). Alisteisuuden kokeminen on psykologista – ja turhaa. Tuomo Peltola (Johtaminen ja organisointi, 2008) mainitsee samasta viitaten virolaisten suhteeseen suomen kieleen, sillä se viittaa historialliseen epätasa-arvoon (ruotsalaiset on koettu olevan vauraampia, kehittynempiä ja ylempiarvoisia – ruotsinkielen puhuminen tarkoittaisi alistumista psykologisesti ylempiarvoisen valtaan). Miksi tällainen “asennevamma” sitten on turha? Koska sillä ei ole mitään tekemistä modernin Suomen tai suomalaisten ja ruotsalaisten suhteiden tai valtasuhteiden kanssa.

 6. Kyllä nyt rupee riittään tuo “ulkomaan vahvistusten” kukkoilu. 31.5 2013 tapahtunut väkivallanteko suomalaisia kohtaan saa vereni kiehumaan niin voimakkaasti, etten kohta enää mene teoistani takuuseen. Tämä nykyinen meno on loputtava, jos ei muuten, niin minä sen lopetan keinolla tai toisella.

Comments are closed.