Koti Artikkelit Kulttuuri Tahto

Tahto

5

Tahto: henkinen ominaisuus, jonka pohjalta tehdään tietoiset valinnat ja ratkaisut toiminnasta – (toiminnan) tahtominen. Tahdon harjoittamisen instanssi – valinta. Päätösvalta ja itsenäisen toiminnan jatkaminen vastustuksesta huolimatta. Päättäväisyys – määrätietoisuus. Itsehillintä – itsekuri. Ratkaisun tekeminen voimakkaalla tahdolla – viimeistely.

Tahdonvoima: kyky toteuttaa päätökset, toiveet tai suunnitelmat – mielenvoima.

Tahtominen: päätöksenteko tahtomisesta tai valinnasta. Tietoinen valinta – päätös. Valinnan tekemisen kyky – tahto.

Tahto on yhtä vanha kuin ihminen. Niin kauan kuin ihminen on ollut olemassa, on ollut tahtokin. Ihmisluonteen mukaisesti ihmiskunta on halunnut olla vapaa pahan siemenen sille asettamista rajoituksista. Ihminen on tehnyt tekoja tahdolla, jota ilman mitään ei olisi koskaan saavutettu. Kun ihminen halusi, ihminen tahtoi.

Pelkällä mielenvoimalla ja päättäväisyydellä ihmiset ovat nousseet pohjakuilusta tämän päivän elämään. Eittämättä ihmiset haluavat vapautua meitä pidättelevistä laeista. Ihmiset alkavat jälleen harjoittaa tahtoaan. Mitä tulevaisuus onkaan meille varannut.

Niin monet meistä ovat menettäneet tahdon. Löydämme itsemme ilman päämäärää ajelehtivasta laivasta, hukassa ja hukkuvina. Ihmiskunta ei ole koskaan aiemmin ollut toivottavammassa tilassa. Vaikuttaa siltä, että mitä enemmän muutumme, sitä enemmän maailmamme ja luontomme pysyy samanlaisena. Ihminen on laajalti luovuttanut. Ihminen käyttää tahtoa väliaikaisiin tavoitteisiin, väliaikaisiin asioihin.

Nietzsche ymmärsi “tahdon” täydellisesti. Hän kutsui sitä useasti “vallantahdoksi” ja hän tiesi, ettei ihmisen vain pitäisi edetä, vaan nousta. Hän halusi, että ihminen saavuttaisi mielenylennyksen. Tämä oli hänen ylin tavoitteensa. Kaikessa selkeydessään tulee mainita, että se oli hänen oma intohimonsa. Hän halusi, että ihmiskunnasta tulisi jotakin sellaista, mitä se ei ollut koskaan aiemmin ollut.

Nietzsche pyrki ymmärtämään ihmistä, mutta sen sijaan ihminen on tuntenut halveksuntaa häntä kohtaan. Hän epäilemättä tiesi, että ihminen voisi olla paljon muuta, kuin se on koskaan ollut. Karjamentaliteetilla näytti olevan niin vahva ote kaikista, että Nietzsche saattoi ihmistä katsoessaan tuntea masennusta.

Hän myös tiesi, että vain se, joka kykeni halveksimaan rakastamaansa, todella rakasti. Hän ei ollut huolissaan pääasiassa vain itsestään, vaan koko ihmiskunnasta. Hän tiesi, että ihminen voisi tulla suuremmaksi, jos hän vain tahtoi sitä. Yli-ihminen on voimakkaan tahdon tuote.

Ihminen ei voisi tulla suureksi, jollei hän ensimmäiseksi ymmärtäisi, ettei hän ole mitään. Ihminen ei voisi haluta mitään suurempaa, jollei hän tietäisi siitä suuruudesta, minkä hän voisi saavuttaa. Tässä ihmisyyden ongelmassa piilevät ne syyt, miksi Nietzsche kirjoitti ajatuksensa paperille. Hän toimitti käsikirjoituksen elämän jalomman aseman saavuttamisesta. Hän ei välttämättä odottanut, että sen tulisi tiukasti perustua hänen ajatuksiinsa, vaan pikemminkin ihmisen tulisi löytää sen oma suuruus itsestään.

Meillä kaikilla on mahdollisuus kehittyä henkisesti ja fyysisesti, mutta jotta tämä toteutuisi, ihmisen tulee ensiksi haluta sitä.

Nouse ylös ja erota itsesi lampaista – tahto elää meissä jokaisessa. Elä kunniallisesti.

Viittaukset:

Nietzsche: Will to Power

Simpson: Which Way Western Man?

Rickey Pearson

Vieraileva kirjoittaja, Yhdysvallat

Toimituksen huomautus: Kansallinen Vastarinta ottaa mielellään vastaan vierailevien kirjoittajien kirjoittamia artikkeleita. Toimitus ei välttämättä ole samaa mieltä vierailevien kirjoittajien toimittamasta materiaalista, eivätkä esitetyt näkemykset tai kannanotot välttämättä ole toimituksen omia. Kansallinen Vastarinta tarjoaa vaihtoehtoista tietoa itsenäisten ihmisten tiedonhakuun. Mikäli haluat toimittaa materiaalia Kansalliselle Vastarinnalle vierailevana kirjoittajana, voit ottaa yhteyttä toimitukseen sähköpostitse osoitteeseen toimitus[at]vastarinta.com

5 KOMMENTIT

 1. Kiitos kirjoituksesta Rickey! Tahdonvoimalla ihminen pystyy voittamaan kaikki vaikeudet!

 2. Tahto, Usko, Vakaumus sekä Uhrimieli – ilman näitä ominaisuuksia et voi olla todellinen kansallissosialisti.

 3. Tahdon voimalla kansallissosialisti voi tehdä yli-inhimillisiä tekoja.

 4. Ihmisillä on vapaa tahto tehdä hyvää sekä pahaa. Omatunto muodostuu varhaislapsuuden ensimmäisinä vuosina ja kehittyy edelleen aikuisikään ja on yhteydessä tekoihin ja valintoihin. Henkisesti ja fyysisesti terve yksilö toteuttaa elämänkaarensa aikana tahtoa, missä yksilöllä on suuri vastuu itsestään ja lähimmäisistään. Ongelmana on, että johtaja käyttää tahdonvoimaa, yrittämällä manipuloida muita ihmisiä haluamallaan tavalla ja voi saada tahdottomista ihmisistä laumasieluja, eikä itsenäisesti ajattelevia yksilöitä.

  Ilman tahdonvoimaa elävä ihminen on irrallinen ajopuu, joka ei tiedä mitä elämällään tekee ja toimii muiden odotuksien mukaisesti. Uhmaikäinen lapsi omaa hyvin voimakkaan tahdon ja tunnetila on erittäin voimakas, mikä saa lapsen käyttäytymään vanhempien mielestä huonosti ja itsepäisesti. Jos lapsi ei saa tahtoaan läpi, hän voi saada voimakkaita raivo- ja itkukohtauksia ja tämän tunnetilan läpikäyminen on kasvun kannalta tärkeä ikäkausi. Aikuisena yli voimakas tahtoihminen joutuu jatkuvasti pettymään muihin ihmisiin, koska luulee, ettei muut ihmiset ymmärrä häntä. Varsinkin narsistinen ihminen loukkaantuu helposti, jos hänen toimiaan arvostellaan.

  Ilman tahtoa ei synny sinfonioita tai romaaneja. Luovassa tilassa ihminen toteuttaa itseään parhaimmalla katsomallaan tavalla. Tähän tarvitaan luovaa aikaa ja yksinäisyyttä, mikä kuluttaa henkisiä voimavaroja. Nykyinen yhteiskunta haluaa tehdä meistä tahdottomia ja henkisesti laiskoja ihmisiä, koska poliittisesti tällaistä valtiota on helpompi valvoa. Kun yksittäinen ihminen nostetaan parrasvaloihin ja annetaan hänen käyttää ehdotonta valtaa, usein tämä lankusta noussut naula isketään alas muiden naulojen joukkoon. Tällainen mentaliteetti vallitsee Japanissa, missä kasvojen menettämisen pelko saa ihmiset käyttäytymään yhtenäisesti. Yhdysvalloissa arvostetaan yli kaiken yksilöä. Valtion ei haluta puuttuvan yksittäisen ihmisen elämään millään tavoin, vaan jokaisen ihmisen perusoikeuksiin kuuluu saada elää juuri niin kuin itse haluaa. Ihmisillä on luonnostaan vapauden kaipuu johonkin tai jostakin. Jos toimimme vapaantahdon perusteella laittomasti ja pahan puoleen kääntyneenä, joudumme vastuuseen tekojemme seurauksista. Yhteiskunta sopimus yksilöiden välillä on taattu lainsäädännöllä. Lait vaihtelevat siinä määrin, minkälaisessa valtiollisessa järjestelmässä elämme. Entinen Neuvostoliitto, juutalaisten avustuksella loi valtion, missä vallitsi kommunistinen diktatuuri ja yksilön vapauksia riistettiin kaikin keinoin. Kommunistinen hallinto halusi tasapäistää, yrittämällä luoda luokattoman valtion. Poliittiset komissaarit Stalinin johdolla tapattivat kymmeniä miljoonia toisinajattelijoita. Maailmanhistoriassa on ollut monenlaisia yhteiskuntajärjestelmiä ja utopistisia yrityksiä luoda parempi paikka ihmiselle elää. Uuden poliittisen järjestelmän synty on pitkä prosessi, mikä johtaa usein vallankumoukseen. Kaikki poliittiset liikkeet nousevat tahdonvoimalla ja ideologialla.

  Ensimmäinen tahdonilmaisu tapahtui paratiisissa, missä kielletyn puun hedelmää ei saanut syödä. Eeva käytti omaa tahtoa, mikä oli Jumalan tahdon vastainen ja ihminen siitä lähtien on karkotettu paratiisista. Jumalaa paossa oleva ihminen luotti omaan erinomaisuuteen ja lankesi alkuperäisen hyvyyden tieltä. Ihmisellä on edelleen omassatunnossa ihanteellinen tavoite elää ja saavuttaa sellainen asema, että asiat ovat järjestyksessä ja hyvyys vallitsee.

  Meidän täytyy yhdessä luoda sellainen valtio-opillinen yhteiskunta, missä kaikki ihmiset otetaan huomioon ja päätöksentekoon. Tämä edellyttää kurinalaisuutta, järjestystä ja isänmaallisuutta sekä kansallisesti sosiaalista pääomaa omaavia ihmisiä. Ei ole tarkoitus luoda järjestelmää, missä kansalaisia valvotaan kurinalaisesti, kuin tahdottomia robotteja. Kansallissosialismia ei olisi syntynyt, jos johdossa olisi ollut kunnianhimottomia yksilöitä. Liikkeen johtoon valikoitu miehiä, joilla oli kova tahto luoda parempi kurinalainen järjestelmä ja valtio. Nämä monet esitaistelijat antoivat aatteelle henkensä, esim. Horst Wessel, jonka kommunistit murhasivat. Ihmisen täytyy tuntea suuruutensa ja olla suuri sielu ja yli-ihmisenä ymmärtää, että vain urhoollisin ja pelottomin ihminen saa mandaatin kansaltaan hallita kansaa hyvin ja oikeudenmukaisesti. Kansallissosialismissa ketään jäsentä ei jätetä yksinäisyyteen ja vieraantumaan itsestään, yhteiskunnasta ja toisista ihmisistä. Nyky-yhteiskuntamme ei ole tarpeeksi valveutunut ymmärtämään, että tärkein tehtävä yksilöllä on antaa oman panoksensa kansallishengen käyttöön. Olisi myös tärkeätä käsittää tunteiden jalostuminen ja pyrkiä siihen, että olemme sisäisesti kehittyneessä ja jatkuvassa liikkeessä, tullaksemme oikein tunteviksi patriooteiksi, sillä isänmaallisuus on tunne, ja tunnetta meidän tulee valaa enemmän toinen toisillemme. Yhteinen tunne, suomalaisuus, syntyy etnisesti yhtenäisestä kansasta. Se ei ole sellaista isänmaallisuutta, kuinka saavutamme urheilussa kultamitaleita, vaan se on rodun, veren, maan ja esi-isien syvempää ymmärtämistä. Se on sellaista vuosituhantista yhteenkuuluvuuden tahtoa ja tunnetta maahan ja sen kansaa, mitä maahanmuuttajat eivät pysty koskaan käsittämään, sillä he ovat aina muukalaisia ja tietävät tämän itsekin, koska gettoutuvat omille asuinsijoilleen. Suomen saamelaisilla on oma kieli ja perinteet, joita he kunnioittavat ja he ovat kiinteästi yhteydessä luontoon ja maahan ja heillä on täydet kansalaisoikeudet suomalaisina ja näin sen täytyy pysyäkin.

  Pienirotuinen kulttuurivähemmistö on asuttanut Suomea vuosisatoja eli Suomen mustalaiset / romanit. Heidän elinolosuhteet ovat parantuneet lyhyen ajan sisällä. Silti he eivät ole etnisesti suomalaisia, vaan vierasperäinen rotu, mikä on lähtöisin Intiasta. On faktaa, että mustalaiset vieroksuvat työtä ja lopettavat koulunkäynnin, eivätkä hakeudu ammatillisiin opintoihin parantaakseen yhteiskunnallista asemaa. Suurimalla osalla mustalaismiehistä on taustalla rikollinen menneisyys, eivätkä suomalaiset luota heidän rehellisyyteen, eivätkä palkkaa työhön. Heidän työllistyminen tulee tulevaisuudessakin olemaan vaikeaa. Tähän on osaksi syynä heidän kulttuurinen erilaisuus ja käyttäytyminen. Mustalaisilla ei ole tarpeeksi tahtoa ja älykkyyttä suoriutua työelämän haasteista. Heillä on oma kieli ja tavat, joita moni suomalainen ei tunne ja he seurustelevat ja avioiutuvat oman rodun kanssa. Tarkoitushakuisesti mustalaiset ovat yhteydessä vain oman rotunsa edustajiin. Työtä vieroksuvina he saavat toimeentulon Suomen sosiaaliturva järjestelmästä.

  Suomen juutalaiset sen sijaan ovat integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan. Kansalaisoikeudet he saivat tosin myöhään. Juutalaiset ovat kunnianhimoisia ja palvelevat maata politiikkoina, lehdistössä, toimittajina, diplomaatteina ja yrityselämässä. Juutalaiset palvelivat talvi- ja jatkosodassa yhdessä aseveljien kanssa. Muutamalle heistä myönnettiin rautaristi, mutta eivät ottaneet sitä vastaan. Juutalaisilla on voimakas tahto päästä valtaan ja he arvostavat korkeaa koulutusta ja oppineisuutta. He ovat älykkäitä, sillä prosentuaalisesti he ovat saaneet eniten Nobel-palkintoja maailmassa. Osa Suomen juutalaisista pukeutuu mustaan lierihattuun ja pitkään takkiin ja pulisonkikiekureihin ja ovat ortodoksijuutalaisia. Tämä näky on yleinen Helsingin juutalaisen seurakunnan liepeillä, kun käyvät synagogissa jumalanpalvelus menojen aikaan. Lukioaikana tunsin yhden juutalaisen samalla luokalla. He kannattavat yhteistä juutalaista perintöä, sillä heidän elämä alkaa synagogan omassa päiväkodissa ja omassa peruskoulussa, missä opetetaan juutalaista kulttuuria ja kansan historiaa. Lukio-opinnot täytyy suorittaa valtaväestön opinahjossa. Lukiossa hän ei ottanut minkäänlaista kontaktia opiskelutovereihin, mikä on itsestään selvää, koska hän oli viettänyt lapsuuden ja nuoruuden omiensa parissa. Kesäloma aikana hän muutti vähäksiaikaa Israeliin, osallistuakseen siellä vapaaehtoisesti Israelin armeijan vapaaehtoiskurssille, jotka oli tarkoitettu muista maista tuleville nuorille juutalaisille. Eli tämä todistaa, että heidän ensisijainen juurensa ovat Israelissa ja he pitävät vuonna 1948 syntynyttä Israelin valtiota silmäteränään ja lahjoittavat maalle huomattavia summia rahaa. Korvausteologia on poistanut juutalaiset omaisuuskansana ja nykyiset kristityt ovat uusi Jumalan silmäterä.

  Tahto on seikka, joka pyörittää ja liikuttaa, sekä saa aikaan sivistystä ja korkeakulttuuria. Tahdonvoima on yhtä voimakas kuin elämänvoima. Halu elää loppuun asti on piirretty meidän sydämiin. Suomalaisina ja Pohjoismaalaisina meidän täytyy löytää uudestaan sisukkuus ja tuoda mielipiteemme ja yhteiset arvot paremmin esille. Eripuraisuus tai eriseuralaisuus tekee meidät heikoiksi. Erimielisyyksistä huolimatta meillä täytyy olla yhteinen tahto lisätä yhteistyötä muiden kansallisesti ajattelevien valtioiden kanssa. Nykyinen suunta on oikea. Yhteistyötä ja aktiivisuutta tulisi lisätä seminaarein ja vastavierailuihin, mitä on jo Suomessa aikaansaatu. Voimaa ilosta!

Comments are closed.