Koti Uutisia Suomi kärkipäässä elämänlaadun vertailussa

Suomi kärkipäässä elämänlaadun vertailussa

1

UK_elamanlaatuvertailu_Suomi

Tilastotietoa Euroopan unionin käyttöön tuottava Eurostat on julkaissut raportin, jonka mukaan suomalaisten elämänlaatu on Euroopan kärkeä. Suomi sijoittui Eurostatin vertailussa toiseksi vain niukasti Tanskan jälkeen.

Tilastotoimiston Quality of life indicators -raportissa tarkasteltiin elämänlaatua Euroopan maissa useiden erilaisten mittareiden avulla; vertailussa käytettiin muun muassa bruttokansantuotetta, pitkäaikaistyöttömyyttä, varallisuuden jakautumista, terveyttä sekä koulutusta.

Eurostatin raportin mukaan Suomella on muihin Euroopan maihin verrattuna monia vahvuuksia. Esimerkiksi kansalaisten varallisuus on jakautunut suhteellisen tasaisesti ja kotitalouksilla on mahdollisuuksia selviytyä yllättävistä menoista. Myös pitkäaikaistyöttömyys on raportin mukaan Suomessa verrattain vähäistä. Niin ikään koulutuksen kesken jättäneitä on maassamme muita Euroopan maita vähemmän. Myös elinympäristön laatu ja puhtaus luokiteltiin raportissa Euroopan parhaimmiksi.

Lähde: Finnfacts

1 KOMMENTTI

Comments are closed.