Koti Uutisia Suomen nykyinen luonnonsuojeluverkko ei riitä metsälinnuille tulevaisuudessa

Suomen nykyinen luonnonsuojeluverkko ei riitä metsälinnuille tulevaisuudessa

0

Suomen nykyinen luonnonsuojelualueiden verkosto ei tule riittämään metsälintulajistoille ilmaston muuttuessa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuoreen tutkimuksen mukaan avosoiden ja kosteikkojen lintulajistoa nykyinenkin suojeluverkko turvaa tulevaisuudessakin.

Luonnonsuojelualueverkko on tärkeä keino eliölajien monimuotoisuuden säilyttämisessä ilmaston muuttuessa. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa lajien siirtymistä kohti pohjoista, jolloin lajien suojelutilanne voi muuttua. “Metsälintulajiston kannalta tilanne näyttää huolestuttavalta, sillä nyt suojelun piirissä olevaan alueeseen sisältyy vain hyvin pieni osa näiden lajien elinympäristöistä. Metsälintulajistomme on näin ollen uhattuna”, kertoo SYKEn johtava tutkija Raimo Virkkala.

SYKEn tutkimus on ensimmäisiä perusteellisia tutkimuksia, joissa ilmastollisesti suotuisien alueiden muutosten lisäksi otetaan huomioon lajeille tarjolla oleva elinympäristö. Tutkimus tarkasteli Suomen suojelualueverkon kattavuutta suojelullisesti merkittävien lintulajien kannalta erilaisten vuosisadan loppupuolelle ulottuvien ilmastoskenaarioiden valossa. Mukana tutkimuksessa oli sata suojelullisesti merkittävää lintulajia.

 
Lähde: Suomen ympäristökeskus