Koti Uutisia Suomen luonto köyhtyy – linnut suurimmassa vaarassa

Suomen luonto köyhtyy – linnut suurimmassa vaarassa

0

UK_uhanalainen_lintu

Suomen lajiston uhanalaistuminen jatkuu. Tämä käy ilmi uhanalaisuusindeksistä, joka on nyt laskettu ensimmäistä kertaa Suomessa.

Uhanalaistuminen jatkuu voimakkaimpana linnuilla. Myös nisäkkäiden, putkilokasvien, sammalien ja jäkälien uhanalaistuminen on kiihtynyt. Toisaalta kovakuoriaisten, luteiden, sudenkorentojen ja kääpien tilanne on parantunut. Myös matelijoiden ja sammakkoeläinten indeksi on noussut.

Tutkijoiden kehittämän indeksin laskemisessa huomioidaan ainoastaan sellaiset muutokset, jotka ovat seurausta lajien tilanteen aidosta paranemisesta tai heikentymisestä. Nyt laskettu indeksi perustuu kymmenen erilaisen eliöryhmän ja noin 7 900 lajin uhanalaisuuden muutoksiin.

Täsmällisemmät tulokset indeksistä julkaistaan Conservation Biology -lehdessä. Suomen indeksistä kertovat Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Metsähallitus.

 

STT