Koti Artikkelit Suomen huumeongelma on kaikkien nähtävillä, mutta siihen ei puututa

Suomen huumeongelma on kaikkien nähtävillä, mutta siihen ei puututa

19

Suomalainen huumeidenkäyttötrendi on perinteisesti nähty osana alakulttuureita, jotka ovat seuranneet kansainvälisiä kulttuuriaaltoja – ensin 1960-luvulla hippiliikkeen mukana ja sitä seuraavana lisääntyneenä huumeiden käyttöön liittyvänä kulttuuriaaltona 1990-luvulla teknomusiikkikulttuurin myötä.

Molemmilla kerroilla vaikutus oli suurinta nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. 1990-luvulla huumeet alkoivat levitä jo muuallekin kuin suurkaupunkeihin. Tämän jälkeen huumeidenkäyttötrendissä on kuitenkin tapahtunut suuri muutos: enää kyse ei olekaan aaltoliikkeestä, vaan käyttö on tämän jälkeen ollut nousussa. Huumekokeilut ja huumeiden käyttötaso ovat huomattavasti korkeammalla tasolla kuin 1990-luvun alussa, ja huumeita on tarjolla entistä enemmän ja useampaa laatua.

Kenellekään tarkkaavaiselle tämä tieto ei tule yllätyksenä. Huumeiden käyttö on niin yleistä, että suuremmissa kaupungeissa se näkyy jo selvästi katukuvassa. Useilla on lähipiirissään joku, joka käyttää huumausaineita tai lääkeaineita huumausainetarkoituksessa, ja yhä useampi myös tuntee jonkun, joka on ottanut yliannostuksen tai jopa menehtynyt tai vammautunut yliannostuksen vuoksi. Yliannostuskuolemat ovatkin olleet nousussa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Yleisiin tiloihin on asetettu roskakorit, joissa on keräyspiste käytetyille ruiskuille, ja kaupungit jopa suunnittelevat piikitystiloja narkomaaneilleen.

Päättäjät, vihreät etunenässään, tapansa mukaan yrittävät lievittää ongelman oireita sen sijaan, että he yrittäisivät tehdä jotain itse ongelmalle. Poliisista ja niin sanotuista lainylläpitäjistä ei kannata tässä yhteydessä edes puhua huumepoliisien itse ollessa sekaantuneita ja syytettyinä huumerikollisuudesta. Poliisiresursseja käytetään mieluummin “vihapuheen” tutkimiseen kuin huumausaineiden tullaamiseen. Kyse on kuitenkin niin yleisestä ilmiöstä, että se näkyy jo jätevesitutkimuksissa. Vuonna 2002 tehdyssä kyselyssä 38 prosenttia vastaajista ilmoitti huumausaineiden olevan “kohtalainen ongelma” asuinalueellaan, ja 11 prosenttia näki sen olevan “suuri ongelma” asuinalueellaan.

Kuvakaappaukset: THL.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen nostaa suomalaisiin trendeihin myös alaikäisten huumeiden käytön sekä erittäin vahvojen lääkeopioidien tulon markkinoille. Takavarikoissa on esimerkiksi löytynyt karfentaniiliä, joka on vahvin tunnetuista opioideista. Se on 10 000 kertaa vahvempaa kuin morfiini, ja sitä tavallisesti käytetään suurten eläinten nukutusaineena. Kuolemantapauksiin johtanutta karfentaniiliä on käytetty esimerkiksi heroiinin laimentamiseen, sillä se on suhteellisen halpaa.

Kun aiemmin huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjät olivat kaksi erillistä ryhmää, näin ei myöskään enää ole. Vuonna 2014 lääkkeiden väärinkäyttäjistä 70 prosenttia käytti myös laittomia huumeita. 12 vuotta aiemmin vastaava luku oli 20 prosenttia.

Kun opioidilääkkeet ovat olleet väärinkäytettyjen lääkkeiden listan etupäässä pitkään, ovat esimerkiksi nuorilla nousseet väärinkäytettyjen lääkkeiden listalle ADHD-lääkkeinä käytetyt keskushermostostimulantit, jotka yleensä toimivat kokaiinin tai amfetamiinin tavoin. THL:n raportin mukaan lääkkeet ovat kannabiksen jälkeen suosituimpia huumausaineita nuorilla aikuisilla. Suurin kuolleisuus tulee kuitenkin korvaushoitolääkitykseen käytettävien lääkkeiden kuten Subutexin käytöstä tai sen sekakäytöstä muiden lääkeaineiden kanssa. Subutex onkin suuri syy siihen, miksi heroiinille ei ole kysyntää samalla tasolla kuin muualla Euroopassa.

Media taas lähinnä yrittää edistää huumekulttuurin hyväksyntää – viihdeteollisuus sarjatuottaa huumeiden käyttöä ja myyntiä ylistäviä ja kaunistelevia tarinoita, ja uutiset ovat ottaneet käyttöönsä huumeidenkäyttöä normalisoivat termit “huvikäyttö” ja “viihdekäyttö”. Tämä taas on johtanut asenteiden lievenemiseen etenkin nuorilla, etenkin mitä tulee kannabiksen käyttöön, vaikka kannabis on erityisesti vahingollista kehittyville aivoille ja sen jatkuva käyttö nostaa riskiä sairastua myöhemmällä iällä esimerkiksi skitsofreniaan tai psykoosiin. Huomattavaa myös on se, että kannabiksen käyttö on yleisempää ulkomaalaistaustaisilla nuorilla. Kannabiksen käyttöä ja sen käytön vapauttamista usein perustellaan sillä, että sitä käytetään vaarattomasti rentoutumiseen, mutta todellisuudessa THL:n mukaan kannabiksen suurin käyttäjäryhmä on nuoret miehet, joilla kannabiksen käyttöön yhdistyy myös tavallista runsaampi alkoholin käyttö sekä huumausaineiden, lääkeaineiden ja alkoholin sekakäyttö.

Lähes 39 prosenttia yläkoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista pitää huumeiden saantia helppona. Lukiolaisista ja ammattikoululaisista puolet pitää huumeiden saantia helppona. Huumeita on myös myyty alempien asteiden kouluissa, ja nuorin raportoitu myyjä on ollut 12-vuotias. THL:n mukaan nuorten aikuisten (25–34-vuotiaat) joukossa huumeiden käyttö on huomattavasti yleisempää kuin koko väestössä. Tämä sukupolvi on kuitenkin se, joka ei vielä saanut ensi kokeilujaan huumeisiin peruskoulussa, kuten useat tästä alemmassa ikäluokassa olevat. Nuorten aikuisten ikäryhmässä huumeita käyttäneiden tai käyttävien määrä on kaksinkertaisesti suurempi kuin mitä se muussa väestössä on. Muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan näistä lähes 40 prosenttia on kokeillut tai käyttänyt kannabista, ja yli 10 prosenttia on käyttänyt lääkkeitä huumausainetarkoitukseen. Näiden perässä tulevat ekstaasi, huumaavat sienet sekä amfetamiini, jonka käyttö on Suomessa yleisempää kuin muualla Euroopassa.

Amfetamiinin käytön rinnalle on ollut nousemassa metamfetamiini, joka aiheuttaa amfetamiinia paljon voimakkaamman ja nopeamman riippuvuuden etenkin, jos sitä käytetään polttamalla. Metamfetamiinin käytön lisääntyminen huumeidenkäyttäjissä on esimerkiksi huomattu A-klinikoiden potilaissa, jotka ovat entistä huonokuntoisempia, pelkotilaisempia, psykoottisempia, aggressiivisempia ja impulsiivisempia. Pitkäaikainen metamfetamiinin käyttö tuhoaa hermosoluja ja voi johtaa Parkinsonin taudin kaltaiseen pysyvään sairauteen. Vuosina 2015–2016 metamfetamiinin määrä pääkaupunkiseudun jätevesissä lisääntyi lähes 20-kertaiseksi. Tällaisen nousun syitä voi spekuloida, mutta juuri samoihin aikoihin ja muutama vuosi aiemmin esitettiin televisiossa maailmanlaajuisesti huippusuosittua Breaking Bad -sarjaa, joka kertoo metamfetamiinin valmistajaksi ryhtyvästä kemianopettajasta.

Huumeongelma ei ole kuitenkaan vain aineen väärinkäyttöön liittyvä ongelma. Esimerkiksi piikitystilojen suunnittelussa taustaideana on vähentää narkomaanien ympäristölle aiheuttamaa haittaa ja luoda narkomaaneille turvallinen huumeidenkäyttöympäristö. Perusteena käytetään sitä, että piikitystiloja on jo muuallakin Euroopassa – vaikka huumeiden käytön lisääntyminen on yleiseurooppalainen ilmiö.

Sallimalla vapaa huumeiden käyttö sallitaan huumeiden käytön jatkaminen. Sallimalla vapaa huumeiden käyttö sallitaan samalla paikka huumekaupankäynnille ja huumekauppiaille, joiden olemassaolo on ylipäätään perimmäinen syy räjähtäneelle huumeongelmalle. Pehmeä ote huumeongelmaan pahentaa vain sitä, ja sen seurauksena yhä useammat ihmiset päätyvät huumeriippuvaisiksi, aivan kuten tälläkin hetkellä tapahtuu. Huumeriippuvaisuus ei myöskään koske vain huumeriippuvaista itseään, vaan se on tragedia koko hänen lähipiirilleen. Myös se, missä mittasuhteissa huumeongelma on tällä hetkellä yhteiskunnassamme, on täysi tragedia koko kansakunnallemme ja sen tulevaisuudelle.

V. K.

Lähteet:

Uusi Suomi (1, 2)
Yle (1, 2)
Vice
Helsingin Vihreät
THL (1, 2, 3)
MTV
Keskisuomalainen
Päihdelinkki
Euroopan unionin huumeseurantakeskus

19 KOMMENTIT

 1. Olipa itseasiassa paska kirjoitus, kun ei mainintaakaan mitä on maissa yleisesti tapahtunut, kun esimerkiksi kannabis on laillistettu.

  • Kirjoita itse parempi. Taidat olla sellainen yleisesti nillittää mulkku.

  • Veikkaan että laillistetuissa maissa huumeidenkäyttö ei ole loppunut vaan jatkunut ja lisäksi yhä harvempi on pystynyt keskittymään hengellisyyteen.

   Jos jotain lisäisin huumekeskusteluun, niin sen hengellisen puolen. Vaikka kaikki huumeiden vaaralliset sivuvaikutukset poistuisi – jos löytyisi “täydellinen huume” – niin huumeidenkäyttö olisi silti yhtä tuomittavaa. Tämä siksi, että niiden vaikutus hengellisyyteen ja rodulle tyypilliseen toimintaan on niin negatiivinen. Itseasiassa, jos huumeen mielentilan saisi aikaan ilman mitään ainetta, esimerkiksi pelkällä meditaatiolla, niin kyseessä olisi silloin yhtä tuomittava teko kuin huumeiden käyttö.

   Huumeidenkäyttäjä on eksistentiaalisesti hukassa. Hänen asenteensa, orientoitumisensa ja keskittymisensä on aina väärä. Jos niitä vertaa jaloon käytökseen, niin huomataan, että ne eivät täytä mitään sen kriteereitä. Jalon käytöksen kriteerit ovat muuttumattomat, ja ne on listattu pienin eroin esimerkiksi Gitassa, Majjhima Nikayassa, Eddassa, jne.

   Jos joku siis kuvittelee, että huumeongelma on vain jotain negatiivisia sivuvaikutuksia, ja jos ne sivuvaikutukset parannetaan, niin ongelma poistuu – niin hän on täysin hakoteillä. On olemassa huonoja toimintatapoja, jotka eivät näy mitenkään eikä niitä voi mitata mitenkään empiirisesti. Moderni välinpitämätön ihminen on hengellisyyden saralla kuin norsu posliinikaupassa. Hänellä ei useinkaan ole tarvittavaa laatutietoisuutta ja herkkyyttä edes ongelman näkemiseen, saati sitten sen korjaamiseen.

   Muistuu mieleen Schopenhauerin miete: “Talent hits a target no one else can hit. Genius hits a target no one else can see.”

   Näin myös huumeidenkäytön osalta. Jos minkäänlaista sisäisen elämän laatukontrollia ei ole, niin mikä vain mielentila käy.

  • Nyt meni kyllä Kurulta niin alta riman, ettei sanat riitä kertomaan. Zero points ja nou rispektiä.

   • Ai nyt meni?

    Ei saa mennä siihen halpaan, että “kaikkien ´kansallismielisten´on pidettävä yhtä”.

    Valeoppositiot ja sisältä mädättävät tahot ovat niitä kaikkein haitallisimpia terveelle yhteiskunnalle. Pahempia kuin vihervasurit sekakäyttäjät tai mikään muukaan rappioryhmä itsessään.

    • En ole väittänytkään, että kaikkien kansallismielisten on oltava joka asiassa samaa mieltä, päin vastoin, muutamankin kerran. Vaan nyt meni minun henkilökohtainen mielipiteeni täysin ristiin Kurun kirjoituksen kanssa ja siksi annan k.o. tekstille nolla (0) pistettä ilman kunnianosoitusta. Siis kyseiselle tekstille, en Kurulle henkilönä.

     • Onhan tuo jo suht vanha teksti. Hänen ajattelunsa on käsittääkseni kehittynyt noista ajoista. Tosin siinä tapauksessa luulisi poistavan sen mikäli ei enää sitä kannata. Mutta hän on jossain juurikin sanonut, että häntä on kiehtonut “vapaus” ja ilmeisesti se tarkoittaa juurikin noita rappiollisia vapauksia. Vapautta tehdä pahaa ja väärin, sen sijaan, että kysyisi itseltään mkä on oikein ja miten kuuluu tehdä.

   • Kansallisliberaali ei muutu – Kosher. Todella etnoa kun on Lokka kaverina 😀

 2. Tampereella yleisimpiä myyntipaikkoja on Kauppahallin tuulikaappi. Siellä notkuvilta nuorilta saa melkein mitä tahansa. Tai jos Hämeenkadulla kyselee “palaa” niin seisoskelijoilta aina löytyy.

  Tilanne on muuttunut myös sen osalta että ennen vanhaan diilereiden piti kiertää ja kaupitella huumeita. Mutta nyt käyttäjät ajavat 50km:nkin päästä diilerin luo ostamaan niitä. Eli koukussa olevia on aikaisempaa paljon enemmän.

  Huumeet vaikuttavat sekä psyykkeeseen että aivotoimintaan. Sillä jos eivät vaikuttaisi, kukaan ei niitä käyttäisi ja niistä irtipääseminen olisi helppoa. Aivan kuten kahvin juonnin lopettaminen.

  Ja se mistä ei julkisuudessa paljoa huudella on se että jätevesilaitoksista otettavissa kokeissa esim. amfetamiinin käyttö on vähentynyt. Sen sijaan kristallin käyttö on räjähdysmäisesti kasvussa. Lukua voi tiedustella paikallisen jätevesilaitoksen henkilöiltä. Kyllä ne luvut saa vaikka ensin väitetään että ne on salaisia.

  • Kirjoitan tämän vielä tähän, huumeidenkäyttö on Pirkanmaalla(kin) räjähtänyt tosi kovaan nousuun, huumeita saa helposti kuka vaan TOR-verkon ja puhelinsovelluksen avulla, kuulemma vaikka kotiinkuljetuksella ihan kuin pizzan tilaisi.

   Koti Aktivismiraportit Aktivismia Helsingissä
   AKTIVISMIRAPORTITAKTIVISMIRAPORTIT 2018
   Aktivismia Helsingissä
   10.9.2018 8
   Viikolla 37 Helsingin ryhmä aloitti Vastarintaliikkeen huumeiden vastaisen kampanjaviikon jakamalla lentolehtisiä ohikulkijoille.
   Paikalla käytiin useita keskusteluita ihmisten kanssa, jotka olivat kiinnostuneita asiastamme ja jotka jakoivat näkemyksemme huumausaineisista.

   Tule sinäkin mukaan taisteluun Pohjolan kansojen hyvinvoinnin puolesta. Ota yhteyttä: helsinki[at]vastarinta.com

   TAGITAKTIVISMIRAPORTIT

   Edellinen artikkeli
   Helsinkiläispedofiili levitti lapsipornoa
   Seuraava artikkeli
   Kreikan entinen valtionvarainministeri varoittaa demonisista poliittisista voimista
   LIITTYVÄT ARTIKKELIT

   Aktivismia Torniossa

   Aktivismia Mikkelissä

   Aktivismia Tampereella
   8 KOMMENTIT
   Kommentteja ei esitarkasteta, joten kirjoittajat ovat niistä itse laillisessa vastuussa. Kommentit eivät edusta Vastarintaliikkeen virallista kantaa.

   Vieläkö on keppihevoosiaaaa? 10.9.2018 at 21.29
   Hienoa että huumeidenvastainen viikko aloitettiin Helsingin yhden tunnetuimman narkomaanin muistopaikalta.

   Vastaus
   Jussi 11.9.2018 at 7.57
   Huumeiden vastainen viikko. Todella hienoa toimintaa Vastarintaliike! 🙂👍

   Vastaus
   Leo (se vanha Leo) 11.9.2018 at 9.38
   Pitkään ihmettelin, miksi ”läntiset” valtiot suhtautuvat huumeisiin niin suvaitsevaisesti.
   Esimerkiksi Afganistanissa Talebanin vallan aikana oopiumin tuotanto melkein loppui – mutta kun USA hyökkäsi maahan – tuotanto oli kasvatettu ja laajennettu, ja heroiinistä tuli maan talouden moottori.
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Afghanistan_opium_poppy_cultivation_1994-2007b.PNG
   USA läsnäolollaan selvästi suojelee oopiumin tuotantoa, vaikka se voisi lopettaa sen kokonaan: levittämällä lentokoneista steriilin unikkolajikkeen siemenet (sellainen lajike on olemassa). Mutta sellaista ei tehdä. Miksi?

   Sitten välähti: Juutalaisten pankkijärjestelmä pysyy pystyssä niin pitkään, kun vain tyhjästä luoduille dollareille on kysyntä. Heroiiniaannokset ”lännessä” ovat hyvinkin kalliita, ja kauppaa käydään pääasiassa juutalaisissa dollareissa. Ja se pakottaa narkomaanit hankkimaan dollareita – joten dollareiden kysyntä kasvaa! Koko huumebisneksen liikevaihto on kymmeniä miljardeja dollareita josta USA hyötyy koska juutalainen FED luo ”US dollarit” tyhjästä ja USA sotavoimalla varmistaa että muuta kuin dollareita kaupanteossa ei olisi käytetty.

   Follow the money – ja törmäät Ikuiseen Judeen.

   Vastaus
   Jussi 11.9.2018 at 10.32
   Näinhän se on. CIA kontrolloi huumevirtoja, eli voisi sanoa, että huumekartellien takana on CIA, ja CIA:n takana on USA:n sionistihallitus. Huumekauppa on USA:n tärkeimpiä tulonlähteitä. Eternal jew – lonkerot ulottuvat kaikkialle.

   Vastaus
   Jussi 11.9.2018 at 10.36
   USA:n sionistihallituksen ”huumeiden vastainen sota” on yhtä näytösmäistä kuin ”terrorismin vastainen sota”. Todellisuudessa on USA ja Israel kontrolloi kumpaakin, niin ISIS ja Al-Qaidan terroristiverkostoja kuin huumeiden tuottamista ja huumekartelleja.

   Vastaus
   Jussi 11.9.2018 at 10.39
   Venäjä, Syyria, Iran ja antisionistinen vastarintaliittouma Lähi-idässä ovat varmaankin ainoita, jotka oikeasti käyvät terrorismin vastaista sotaa.

   Vastaus
   Jussi 11.9.2018 at 11.48
   Aku Louhimiehen kasipallo kertoo todella rankan ja realistisen kuvan huumeidenkäyttäjistä. Se on kaukana mistään huumeiden ihannoinnista vaan päinvastoin. Myös Aku Louhimiehen Pahamaa kertoo ahdistavan realistista kuvaa päihteidenkäytöstä Suomessa.

   Vastaus
   Jussi 12.9.2018 at 12.48
   Pirkanmaalla
   07.09.2018
   Sisä-Suomi
   Sisä-Suomen poliisi on vuoden alussa asettanut yhdeksi toiminnan painopisteeksi huumausainerikollisuuden paljastamisen kenttävalvonnassa. Saadut tulokset osoittavat, että huumausaineita liikkuu todella paljon ja niiden saatavuus on helppoa.

   Kokaiinin, amfetamiinin, marihuanan ja huumaavien lääkkeiden käyttö on yleistä. Erityisen vaarallisia huumeista kokaiini nousee räikeästi esille. Takavarikoiden perusteella viime vuonna vastaavana aikana ( 1.1 -2.9) oli tavattu kokaiinia yhdeksän kertaa, kun tänä vuonna luku on 167. Amfetamiinin osalta kehitys on ollut suurin piirtein samalla tasolla, nousua on 102 tapausta. Marihuanaa on takavarikoitu lähes 600 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja erilaisten huumausaineiden ja huumaavien aineiden esinetakavarikot ovat nousseet yli 7600:lla. Pirkanmaalla vain Kihniössä ei ole tehty huumausaineisiin liittyviä takavarikoita vuonna 2018.

   Huumausainerikosten kokonaismäärä on nousussa.

   Törkeitä tekomuotoja on tällä hetkellä tilastoitu 50, mikä on vain yksi enemmän kuin viime vuonna, mutta tilastossa ei näy kaikki poliisilla tällä hetkellä tutkinnassa olevat törkeät huumausainerikokset. Kokonaismäärä onkin tältä osin selvässä kasvussa ja luku on tällä 70 – 80 välillä. Perusmuotoiset huumausainerikokset ovat nousussa myös ja kokonaismäärä on kasvanut 70:llä. Käyttörikokset ovat kasvaneet eniten 263 kappaleella. Kokonaismäärä osoittaa 263 tapauksen nousua ja nyt ollaan1504 rikosilmoituksessa.

   Kenttävalvonnan yhteydessä tehtyjen rikosilmoitusten määrä on noussut lähes kahdellasadalla kappaleella rangaistusvaatimuksia on kirjoitettu yli sata, etsintäkuulutettuja tavoitettu 80 enemmän ja kiinniotettujen määrä on noussut 160 henkilöllä. Heistä nuoria, alle-18 v on seitsemän enemmän.

   Yhteenvetona voidaan todeta, että valvonnan suuntaaminen tuo esille realistisen kuvan huumausaineiden käytön yleisyydestä. Huumausaineiden maahantuonti, levitys ja käyttö on lisääntynyt ja arkipäiväistynyt. Kuvaavaa on se, että mm. Blockfestin aikaan koirilla tehty etsintäoperaatio tuotti lyhyessä ajassa sellaisia tuloksia, että asioiden käsittely ruuhkautui muutamassa hetkessä.

   Lähde: poliisi.fi

   Nämä kamalat myrkyt tappavat ja tuhoavat Suomalaisia lapsia, nuoria ja aikuisia. Yhä nuoremmalla iällä aletaan käyttämään, nuorimmat kovien huumeiden käyttäjät on ollut vasta 12-vuotiaita. Surullista.

   • Sori tuli copypastattua liian pitkä teksti, eli Tämä piti:
    07.09.2018
    Sisä-Suomi
    Sisä-Suomen poliisi on vuoden alussa asettanut yhdeksi toiminnan painopisteeksi huumausainerikollisuuden paljastamisen kenttävalvonnassa. Saadut tulokset osoittavat, että huumausaineita liikkuu todella paljon ja niiden saatavuus on helppoa.

    Kokaiinin, amfetamiinin, marihuanan ja huumaavien lääkkeiden käyttö on yleistä. Erityisen vaarallisia huumeista kokaiini nousee räikeästi esille. Takavarikoiden perusteella viime vuonna vastaavana aikana ( 1.1 -2.9) oli tavattu kokaiinia yhdeksän kertaa, kun tänä vuonna luku on 167. Amfetamiinin osalta kehitys on ollut suurin piirtein samalla tasolla, nousua on 102 tapausta. Marihuanaa on takavarikoitu lähes 600 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja erilaisten huumausaineiden ja huumaavien aineiden esinetakavarikot ovat nousseet yli 7600:lla. Pirkanmaalla vain Kihniössä ei ole tehty huumausaineisiin liittyviä takavarikoita vuonna 2018.

    Huumausainerikosten kokonaismäärä on nousussa.

    Törkeitä tekomuotoja on tällä hetkellä tilastoitu 50, mikä on vain yksi enemmän kuin viime vuonna, mutta tilastossa ei näy kaikki poliisilla tällä hetkellä tutkinnassa olevat törkeät huumausainerikokset. Kokonaismäärä onkin tältä osin selvässä kasvussa ja luku on tällä 70 – 80 välillä. Perusmuotoiset huumausainerikokset ovat nousussa myös ja kokonaismäärä on kasvanut 70:llä. Käyttörikokset ovat kasvaneet eniten 263 kappaleella. Kokonaismäärä osoittaa 263 tapauksen nousua ja nyt ollaan1504 rikosilmoituksessa.

    Kenttävalvonnan yhteydessä tehtyjen rikosilmoitusten määrä on noussut lähes kahdellasadalla kappaleella rangaistusvaatimuksia on kirjoitettu yli sata, etsintäkuulutettuja tavoitettu 80 enemmän ja kiinniotettujen määrä on noussut 160 henkilöllä. Heistä nuoria, alle-18 v on seitsemän enemmän.

    Yhteenvetona voidaan todeta, että valvonnan suuntaaminen tuo esille realistisen kuvan huumausaineiden käytön yleisyydestä. Huumausaineiden maahantuonti, levitys ja käyttö on lisääntynyt ja arkipäiväistynyt. Kuvaavaa on se, että mm. Blockfestin aikaan koirilla tehty etsintäoperaatio tuotti lyhyessä ajassa sellaisia tuloksia, että asioiden käsittely ruuhkautui muutamassa hetkessä.

    Lähde: poliisi.fi

    • Jätevesiä analysoimalla tiedetään kerrostalon tarkkuudella, missä narkataan. Miksei asiaan puututa? Kyllä ne nistit sieltä rapusta aika helposti bongaa (sic!).

     Olen ymmärtänyt että iso osa huumekaupasta käydään netissä näillä “salaisilla” forumeilla. Miksei poliisi soluttaudu huolella sinne? Ei luulisi senkään kovinkaan vaikeaa ole. Tässä tapauksessa poliisi nappaisi tikkarin asemesta huumeet lapsilta. Pikkupoikiahan noista nettidiilereistä iso osa on.

     • Aika kovan luokan resurssit tarvittaisiin, että jokainen gramman piriä TOR:sta ostava vauhtiveijari voitaisiin tuolla taktiikalla nalkittaa. Ennemmin näkisin ne resurssit suunnattuna ennalta ehkäisevään työhön nuorten syrjäytymistä vastaan tai terveiden elintapojen brändäykseen.

     • Itse asiassa, poliisi näkee kaikki TOR-verkoston kekustelut ja liikenteen suoraan selkokielisenä. Sen ei tarvitse soluttautua sinne koska se pääse liikenteeseen kiinni esim. operaattorin avustuksella. Poliisia ei kuitenkaan kiinnosta kuin seurata kauppaa ja odottaa sitä koska saisi isot tekijät kiinni. Siinä sivussa tyhmät kansalaiset kärsivät.

      Jos vaikka muistellaan tätä Valkeakosken huumekauppaa ja sen julkituloa niin siinäkin seurattiin ostajia ja myyjiä kuukausien ajan. Ja vain odotettiin. Niin kauan kun ihmiset mieltävät TOR-verkon suoajtuksi sitä käytetään. Ja silloin nähdään edes jotain ilman suurta kenttätyöskentelyä.

 3. Huolestunut nuoriaikuinen itse olen 22vuotias pitkää ollut ongelma käyttäjä pilvenkanssa ja nyt vasta havahtunut mitäse on tehnyt viimeisen 6vuoden aikana.olen viime päivinä alkanu miettimään suomessa on tällä hetkellä erittäin suuri huume alto subuja kokainia kaikke tuodaa ranskasta ja pistetää tor laudoille myynti josta jopa 12vuotias osaa hakea huumensa ja mitää ulkomaalais taustaista henkilöä ei todelakaan kiinosta onko kysessää alaikäinen vai täysikäinen miks torlautoja ei yritetä sulkea onko jollain isomalla herella rahat kiinni huumeiden salakujetuksessa kun huumeita vaa tulee jatkuvalla syötöllä ulkomailta.ja sen päälle nousevat huostaan otot huumeonglemien/muiden heppoisten syiden takia itse olen laitoksessa ollut sinne tuli paljon nuoria ympäri suome ja jotka eivät olleet koskaan käyttänyt huumeita alkoivat he pössytellä muutaman päivän sisää ja siitä seuravaa olikin lääkkeiden väärin käytöt ja muut ja sittenku on ongelma luotu nuori täyttää 18vuotta laitetaa hänet suoraan omaan asuntoo jossa ongelmasta tulee suuri ei koulu kiinosta tai työt tekee mieli vaan kuosaa koti sohvalla ja näitä nuoria suomessa on todella paljon joista ei puhuta.

 4. Hollannissa kiellettiin jo pari vuotta sitten MC Saturday Night Jungle Fever tjsp. ja MC Bandidos. Juuri hetki sitten kiellon sai rikollisjärjestö MC Hell’s Angels.

  Milloin Suomi seuraa perässä? Taitaa olla päättäjillä ja muilla herroilla liian hyvät rahat huumebisneksessä, velkojenperinnässä ynnä muissa laittomuuksissa…

Comments are closed.