Koti Uutisia Suomalaisen ajatuspajan tutkimus: miljoonan suomalaisen “mitta täysi”

Suomalaisen ajatuspajan tutkimus: miljoonan suomalaisen “mitta täysi”

0

UK_ihmiset

75 prosenttia suomalaisen e2-ajatuspajan tutkimukseen osallistuneista oli sitä mieltä, että hyvän elämän edellytykset ovat maassamme laskeneet. Kansalaisten tyytyväisyys nykyiseen järjestelmään on heikentynyt, ja 82 prosenttia kansasta uskoo eriarvoistumisen uhkaavan suomalaista yhteiskuntaa. Tutkimuksen mukaan ihmiset ovat menettäneet uskoaan myös demokratiaan ja työnteolla menestymiseen.

59 prosentin enemmistö oli sillä kannalla, että valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti suomalaisten toimeentulosta. 51 prosenttia kokee joukkomaahanmuuton olevan yhteiskunnallinen uhka. Tutkimuksessa ei sen sijaan ole uskallettu käsitellä todellisia syitä joukkomaahanmuutolle tai talouspolitiikalle, joka johtaa eriarvoistumiseen.

56 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa olisi tuettava nykyistä enemmän. Vastaajista joka viides olisi tutkimuksen mukaan valmis osallistumaan oman kotiseutunsa turvaamiseen.

Tutkimuksessa kysyttiin kansalaisten mielipiteitä myös “suorasta toiminnasta”. 31 prosenttia hyväksyy suoran toiminnan, jos se tehdään oikean asian puolesta. 21 prosenttia kertoo olevansa itse valmis osallistumaan suoraan toimintaan tilanteen sitä vaatiessa.

Voit lukea raportin kokonaisuudessaan osoitteessa http://e2.fi/wp-content/uploads/2016/06/kmt_net.pdf.

Lähde: Magneettimedia