Koti Artikkelit Suomalaisapua ei päästetä kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään – “eettisten periaatteiden vastaista”

Suomalaisapua ei päästetä kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään – “eettisten periaatteiden vastaista”

5

Suomalaisapu ry:tä on estetty pääsemästä Tampereella järjestettävään kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään. Syyksi ilmoitetaan “kaupungin eettisten periaatteiden vastaisuus.” Suomalaisapu ry:n toiminta koostuu suomalaisten auttamisesta pääasiassa vaate-, ruoka- ja tavaralahjotuksin.

Suomalaisapu kertoo nettisivuillaan yhdistyksen tehneen tarvittavan ilmoituksen määräaikaan mennessä ja maksaneensa osallistumismaksun. Tapahtumaa varten olikin jo alettu tekemään uusia esitteitä. Kuitenkin vain viikkoa ennen tapahtumaa järjestäjät ilmoittivat, että suomalaisten auttaminen on kaupungin eettisten periaatteiden vastaista. Lisäksi perusteelle tarkennuspyyntöön vastattiin, että Tampereen kaupunki pitää suomalaisten auttamista turvallisuusriskinä ja suomalaisten auttamisesta saattaa tulla myös mainehaittaa kaupungille.

Anarkistit tervetulleita

Samaan tapahtumaan osallistuu myös Tampereen anarkistiliitto (TAL). Anarkistit tähtäävät valtioiden lakkauttamiseen. TAL myös antaa Facebook-sivuillaan tukensa laittomalle toiminnalle. Se on myös järjestänyt esimerkiksi poliisivastaisia luentoja, joita on mainostettu poliisivastaista väkivaltaa ihannoivalla mainoksella.

Tämä ei kuitenkaan ilmeisesti ole kaupungin eettisten periaatteiden vastaista toisinkuin vähävaraisten suomalaisten auttaminen 100% hyväntekeväisyyspohjalta.

Tapahtuman järjestäjät kertovat nettisivuillaan: ”Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelut ovat jatkuvia. Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. Kansalaistoimintaan liittyvä vastavuoroisuus pitää nykyisinkin yhteiskunnan eriarvoistuessa yllä ihmisten välistä luottamusta.”

Suomalaisapu kertoo nettisivuillaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta:

“Suomalaisapu on kansallismielinen ruohonjuuritason aloite. Suomalaisapu merkitsee puolueista ja suurista hyväntekeväisyysjärjestöistä riippumatonta avustustoimintaa, jota tehdään isänmaalliselta arvopohjalta.

Suomalaisapu syntyi vastauksena yhteiskuntamme alennustilalle, jonka oireet heijastuvat kaikkialle, esimerkiksi rikos- ja työttömyystilastoihin, epäoikeudenmukaiseen ruoan hintaan, huumekulttuurin yleistymiseen sekä ympäristön ja eläinten kaltoinkohteluun. Suomi voi huonosti ja se tarvitsee apua. Koska valtiojohto on vain pahentanut Suomen ahdinkoa, on kansalaisten järjestäydyttävä uudella tavalla suojelemaan yhteiskuntaansa ja auttamaan toinen toistaan.”

Suomalaisapua voi tukea ostamalla tukituotteita heidän nettikaupasta tai lahjoittamalla heille tavaraa. Lisätietoja saa yhdistyksen kotisivuilta: suomalaisapu.fi

5 KOMMENTIT

  1. Varmaan on aika selvää, mikä on seuraavan Kohti Vapautta -katuaktivismin kohdekaupunki? Tampere haluaa suojella punikkimainettaan.

  2. Suomalaisapu-väen kannattaisi vierailla paikan päällä kyselemässä vastuuhenkilöiltä asiasta.

  3. Toivottavasti paikalliset kansallissosialistit käyvät tapahtumassa keskustelemassa pääjärjestäjän kanssa. Ehkäpä videoitu haastattelu oli paikallaan.

    Nämä pääjärjestäjän suomalaisvihamieliset motiivit on hyvä tuoda esille.

Comments are closed.