Koti Uutisia Sukupuoliko sosiaalinen konstruktio? Aivotutkimus osoittaa päinvastoin

Sukupuoliko sosiaalinen konstruktio? Aivotutkimus osoittaa päinvastoin

0

Eri sukupuolta edustavien aivot toimivat jossain määrin eri tavoin molekyylitasolla, todetaan Northwesternin yliopiston tutkimuksessa. Ryhmä tutki aivojen osa-alueita, jotka vastaavat oppimisesta ja muistamisesta sekä reagoinnista stressiin tai epilepsiaan.

UK_aivot_sukupuoli

Sukupuolten välillä tiedetään olevan eroja aivosairauksien kehityksessä ja ilmenemisessä. Aiemmin ei tiedetty, missä määrin ympäristötekijät ja perimä vaikuttavat sairauksiin. Neurotutkijat ovat löytäneet perustavanlaatuisia eroja siinä, kuinka urosten ja naaraiden aivot säätelevät synapsien toimintaa molekyylitasolla, aivojen hippokampuksessa.

Löydön perusteella onkin mahdollista, että urosten ja naaraiden aivot reagoivat eri tavoin lääkeaineisiin, jotka vaikuttavat synapsien toimintaan. Tutkimusryhmä havaitsi, että lääkeaine nimeltä URB-597 säätelee aivojen välittäjäaineiden vapautumisen kannalta keskeisen molekyylin toimintaa naarailla, mutta samankaltaista vaikutusta ei havaittu uroksilla.

Tutkimuksessa käytettiin rottia, eikä vielä ei tiedetä, päteekö sama yhtä lailla ihmisiin. Havainnot voivat vaikuttaa joidenkin tutkimustulosten luotettavuuteen, sillä 85 prosentissa neurotutkimuksia käytetään urospuolisia eläimiä tai niiden soluja ja kudosta.

Tutkimusta johtaneen Catherine S. Woolleyn mukaan aivojen sukupuolieroja kannattaa tutkia, jotta hoidot voidaan kohdentaa tarkemmin. Hän kertoo vältelleensä aktiivisesti sukupuolierojen tutkimista peräti 20 vuoden ajan. Uusien todisteiden lyödessä vasten kasvoja oli hänen kuitenkin muutettava katsantokantaansa. “Tieteilijän on muutettava näkemystään uusien todisteiden valossa”, Woolley kertoo.

Tutkimus julkaistiin The Journal of Neuroscience -tiedelehdessä.

Lähde: Northwestern University