Koti Esillä Status quo ante vai vallankumous

Status quo ante vai vallankumous

0

Toisin kuin ruotsidemokraatit on Vastarintaliike vallankumouksellinen kansallissosialistinen järjestö. Tässä Klas Lundin kirjoittamassa artikkelissa mainitaan joitain asioita, jotka erottavat meidät ruotsidemokraateista ja muista kansallismielisistä ryhmistä.

Toimituksen huomautus: Klas Lundin kirjoittama artikkeli on ajankohtainen poliittinen artikkeli, joka käsittelee Vastarintaliikkeen näkemyksiä populistisista/nationalistisista puolueista ja sitä, mikä on suurin erottaja Vastarintaliikkeen ja mainittujen puolueiden välillä. Tekstin sisällön voi myös yhteyttää suomalaiseen poliittiseen tilanteeseen ja Suomessa esillä olevaan Perussuomalaiset-puolueeseen.

N yt on kulunut vuosi siitä, kun ruotsidemokraatit valittiin valtiopäiville – lähinnä vastalauseena merkittävälle maahanmuutolle, joka on kohdannut Ruotsia vuosikymmenten ajan. Osa väestöstä on siis vihdoin herännyt ongelman suhteen, mutta vain osittain, minkä tuloksena ääniä annettiin pohjimmiltaan vesittyneelle populistipuolueelle.

Ruotsin tilanteen huomioon ottaen ei liene epäilystä siitä, etteivätkö ruotsidemokraatit jatkaisi kasvuaan – niin kauan kuin järjestelmämme pysyy vakaana. Tämä johtuu siitä, että yhä useammat ihmiset alkavat reagoida toimimattomaksi käyvään monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Näille ihmisille ruotsidemokraatit on ensimmäinen ja helpoin vaihtoehto. Puolue puhuttelee kaikkia niitä, jotka kaipaavat jonkinlaista muutosta, mutta jotka eivät kuitenkaan kyseenalaista itse järjestelmän perustuksia.

Ruotsidemokraatit vaikuttavat ihmisiin, jotka uskovat järjestelmään ja joilla on halua muuttaa yhteiskuntaa tietyillä tavoin. He eivät näe maahanmuuttoa ym. kokonaisuutena – he eivät ymmärrä, että tapahtumat ovat suoraa seurausta nykyisestä järjestelmästä. He eivät myöskään tiedä tai myönnä, että on olemassa tiettyjä perustavanlaatuisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kehitykseen ratkaisevasti. Kaksi tärkeimmistä tekijöistä on sionismin yhteys ja rotukysymys.

Ruotsidemokraattien politiikka on yritys hillitä tuhoisaa kehitystä ilman, että nykyiseen järjestelmään ja yhteiskunnan perusteisiin puututtaisiin. Ajatellaan, että vallalla oleva järjestelmä olisi ollut hyväksyttävä, jos politiikka olisi ollut vastuullisempaa. Tämä tarkoittaa lähinnä Euroopan ulkopuolisten maahanmuuttajien vähentämistä, parempaa moraalia ja etiikkaa yhteiskunnassa, useampia poliiseja, kovempia rangaistuksia, vahvempaa puolustusta, pienempää ulkomaanapua, suurempaa tukea ruotsalaiselle kulttuurielämälle jne.

He haluavat siis säilyttää nykyisen poliittisen järjestelmän. Kansallissosialistille tämä on täysin taantumuksellista politiikkaa. Viesti on pohjimmiltaan tämä: antakaa meidän pitää punaiset mökkimme ja luvatkaa meille sosiaalista ja taloudellista turvaa, niin voimme sivuuttaa edelleen sen tosiasian, että meitä johtavat sionistiset mediamogulit ja pankkiirit!

Mikäli haluat saavuttaa jotain tässä ja nyt, ja mikäli olet valmis myönnytyksiin (esim. juutalaisen vallan suhteen) eivätkä sinua kiinnosta radikaalimmat yhteiskunnalliset muutokset, on loogista tukea ruotsidemokraatteja. Jos olet vähemmän halukas myönnytyksiin, mutta elättelet silti toivoa poliittisesta läpimurrosta nykyisissä olosuhteissa, on vaihtoehtosi jokin nationalistisista puolueista. Sulaudut silloin vallitsevaan poliittiseen kulttuuriin ja käyttäydyt tavalla, joka sopii ihmisten käsitykseen politiikasta. Varot tietysti käyttäytymästä tavalla, joka ei vastaa keskiluokan kuvaa tahdikkuudesta ja kunniallisuudesta. Et puhu vallankumouksesta tai radikaaleista muutoksista. Yrität olla populistinen ja sovittaa viestisi nykyiseen henkeen ja ilmapiiriin.

Vastarintaliike on vallankumouksellinen kansallissosialistinen järjestö; tämä erottaa meidät ruotsidemokraateista ja muista kansallismielisistä puolueista/järjestöistä. Tämä merkitsee periaatteessa sitä, että taistelemme luodaksemme aivan uudenlaisen yhteiskunnan. Katsomme, että järjestelmä itsessään on täysin rappeutunut monilta osin – rodullisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti. Sivuutamme siis koko järjestelmän, emmekä usko sen mahdollisuuksiin pitkällä aikavälillä.

Maailma käy nyt läpi suuria muutoksia, ja kapitalistinen talous osoittaa epävakauden merkkejä. Tästä huolimatta taloudellinen tilanne on kylliksi hyvä, jotta voimme elää Euroopassa hyvin. Tulevaisuudessa siintävät kuitenkin tummat pilvet. Uhkakuvia on liian monia: öljyhuippu, ympäristötuhot, liikakansoitus ym. saavat valveutuneen ihmisen tuntemaan itsensä turvattomaksi. Nykyinen järjestelmä joutuu ennen tai myöhemmin suurten paineiden alle, ja silloin kaikki kääntyy nopeasti huonompaan suuntaan.

Katsomme, että kapitalismi – ja siten nykyinen järjestelmä – on tullut lähelle loppuaan. Emme halua pitkittää sen olemassaoloa kannattamalla nykyistä kehitystä, vaan haluamme rakentaa jotain aivan uutta järjestelmän raunioille: kansallissosialistisen yhteiskunnan, joka on sopusoinnussa luonnon kanssa.

Olemme oivaltaneet, että täysi järjestelmän muutos on välttämätön, eikä läpimätää yhteiskuntarakennelmaa kannata pitää pystyssä. Tahdomme toki säilyttää tiettyjä perusasioita – maan, kansan ja kulttuurin terveet piirteet – mutta muun haluamme karsia ja rakentaa uudelleen uusien tavoitteiden ja aatteiden pohjalta.

Tiedämme totta kai, että on hyvin vaikeaa vakuuttaa ihmisiä nykyisissä olosuhteissa. Heillä on yhä hyvät oltavat, eivätkä he ole vielä valmiita tukemaan jotain, jota pidetään liian kiistanalaisena. Useimmat tulevat vielä tovin äänestämään lompakkonsa sanelemana. Tiedämme, että useimmat kääntyvät järjestelmälle uskollisempien vaihtoehtojen puoleen. Heille Vastarintaliike on lähinnä viimeinen vaihtoehto silloin, kun muu ei ole auttanut.

Tässä vaiheessa taistelua meidän tulee kylvää siemeniä myöhempää satoa ajatellen. Meidän täytyy tehdä itsemme tunnetuiksi tinkimättömänä voimana, joka on täysin vastakkainen järjestelmälle. Ihmisiä tulee valmistella jo nyt levittämällä kansallissosialistista sanomaa. Meidän tulee julistaa näkemystämme vapaasta ja yhtenäisestä Pohjolasta, ja kritisoida jatkuvasti vallitsevaa järjestelmää. Voimme rakentaa hitaasti mutta varmasti hyvin organisoidun vallankumouksellisen pohjan, ja laajentua aina kun mahdollista, jotta meillä olisi optimaaliset lähtökohdat, kun aika on kypsä.

Sinun, kansallismielisen henkilön, tulisi ajatella näitä asioita huolella. On tärkeää, että myös sinä valitset tiesi. Tuetko tätä järjestelmää? Luuletko, että se tulee kestämään? Haluatko sen kestävän? Jos vastaat myönteisesti, Vastarintaliike ei ole sinun vaihtoehtosi. Ero meidän ja muitten välillä on se, ettemme katso rajoituksia nykyisyydessä, vaan mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Emme pelkää illankoittoa, koska tiedämme, että se johtaa aamunsarastukseen. Emme näe ajan henkeä ja nykyistä menoa jonain absoluuttisena, vaan tiedämme, että asiat voivat muuttua ja että ne tulevat muuttumaan. Aiomme toimia johdonmukaisesti ja vallankumouksellisesti, ja toivomme, että myös sinä päätät tukea meitä kykenemälläsi tavalla.

 

Klas Lund

Nordfront.se