Koti Uutisia Ruotsi kirjoittamassa perustuslakiaan uudelleen lehdistönvapauden rajoittamiseksi

Ruotsi kirjoittamassa perustuslakiaan uudelleen lehdistönvapauden rajoittamiseksi

3

Viime torstaina Ruotsin hallitus ilmoitti Internet-sivuillaan haluavansa tehdä lakivaliokunnalle lähetteen, joka veisi eteenpäin lakiesitystä Ruotsin tiedotusvälineisiin liittyvien perustuslain pykälien (paino- ja sananvapaus) muuttamisesta.

Konkreettiset lakimuutokset ovat kuitenkin vielä kaukana, ja jää nähtäväksi, tulevatko muutokset tapahtumaan, miten oikeuslaitos muokatut pykälät muotoilisi ja miten se niitä tulkitsisi. Ruotsin hallituksen tavoitteet asiassa ovat kuitenkin vähintään pahaenteisiä. Hallituksen lausunnosta on luettavissa muun muassa seuraavaa:

“Tänä päivänäkin tiettyjä erityisen yksityisiä henkilötietojakin voi julkaista Internetissä, ja tämä nauttii perustuslain suojaa. Hallitus ehdottaa, että tietojen julkistaminen esimerkiksi lainrikkomuksista, etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai poliittisesta vakaumuksesta voitaisiin tietyissä olosuhteissa kieltää.”

Nordfront on verkkolehti, joka on perustuslain suojan alainen. Sillä on lupa julkaista materiaalia, ja erotukseksi muista “lehdistön eettisiiin ohjeisiin” vetoavista ruotsalaismedioista, jotka omistautuvat itsesensuurille, Nordfront julkaisee rikollisten etnisyyden sekä kartoittaa poliittisesti motivoitua äärivasemmistolaista rikollisuutta. Hallitus haluaisi lakimuutosten koskevan “etsittävissä olevia tietokantoja”, ja Nordfront on juridisesti katsottuna tietokanta, jolla on oma hakutoimintonsa. Näin ollen olisi tulkittavissa, että tuleva lakimuutos koskisi Nordfrontia.

Toisaalta hallitus taas väittää, ettei se “vaikuta journalistien toimintaan tai julkaisuihin”. Lakimuutos koskisi tiettävästi ensi sijassa puhtaita tietokantoja (ei verkkolehtiä). Mikäli Nordfront ja muut vaihtoehtomediat, joilla on vastaava päätoimittaja ja lupa materiaalin julkaisemiseen lasketaan journalistiseksi toiminnaksi, lakimuutos koskisi oletettavasti maahanmuuttokriittisiä tutkimusprojekteja kuten Gangrape Swedeniä sekä niitä vaihtoehtomedioita, jotka ovat juridisesti blogeja ja joilta puuttuu siten vastaava päätoimittaja.

On pidettävä mielessä, että Ruotsin hallitus sallii tälläkin hetkellä tietoisesti äärivasemmistolaisten Internet-sivujen julkaisevan materiaalia ilman mitään lupia siihen (näiltä nettisivuilta puuttuu siis perustuslain suoja). Niiden annetaan myös levittää vääristeltyä tietoa ja rekisteröidä poliittisesti eri tavoin ajattelevia vähintään yksityisyyttä loukkaavalla tavalla, mikä on vallitsevan lainsäädännön mukaan kiellettyä. Mahdolliset uudet lait tulevat siis oletettavasti lyömään kovaa ruotsalaisystävällisiä toimijoita samaan aikaan kun äärivasemmistolaisten lainrikkomuksia katsotaan läpi sormien.

Ainoa positiivinen seikka lakimuutoksessa on, että sen tultua voimaan vastaava päätoimittaja ei enää olisi vastuussa yli vuoden vanhojen artikkeleiden sisällöstä edellyttäen, että vastaava päätoimittaja poistaa kahden viikon kuluessa viranomaisten ilmoituksesta sivuilla olevan (mahdollisesti) laittoman materiaalin. Tämä on siis jälleen yksi askel eteenpäin kohti suoranaista valtiollista sensuuria, jossa viranomaiset käytännössä harjoittavat painostusta saadakseen heitä ärsyttävän materiaalin pois Internetistä ilman, että tuomioistuin on todennut materiaalia laittomaksi.

Nordfrontin vastaavaa päätoimittajaa epäillään tälläkin hetkellä rikoksista koskien artikkeleita, jotka on julkaistu useita vuosia sitten. Mikäli kyseinen muutos astuisi voimaan, olisi se tämän asian kohdalla positiivista. Ruotsin hallituksen mukaan lakimuutokset astuisivat läpi mennessään voimaan jo 1. tammikuuta 2019.

 

Lähde: Nordfront.se

3 KOMMENTIT

  1. Ruotsi on vassari anarkististein kommunisti diktatuurinen maa, jossa “parempi väkivalta” saa valuttaa väärin ajattelijoiden verta kaduille.

  2. Mielipiteen esittäminen politiikasta,uskonnosta tai yhteiskunnasta ei ole koskaan lain vastaista.
    Olette tässä aivan oikealla asialla,vastarintaa tarvitaan.

Comments are closed.