Koti Artikkelit Poliittinen oikeudenkäynti Tšekin tasavallassa

Poliittinen oikeudenkäynti Tšekin tasavallassa

1

Maaliskuussa 2016 kahdelle tšekkiläiselle poliitikolle langetettiin vuoden vankeustuomio kahden vuoden ehdonalaisen vankeuden kautta. Tuomioistuimen mukaan he olivat “syyllisiä” juutalaisten halventamiseen sekä rodullisen vihan lietsomiseen.

Adam B. Bartoš.
Adam B. Bartoš.

On kuitenkin ilmeistä, että nämä syytökset ovat veruke ei-halutun opposition ahdisteluun. Kyseiset kaksi miestä ovat kansanedustajia Kansallinen demokratia -puolueessa (Národní demokracie, lyh. ND): puolueen puheenjohtaja Adam B. Bartoš sekä entinen varapuheenjohtaja Ladislav Zemánek, joka vastaa nykyään puolueen ulkoisista suhteista.

Kansallinen demokratia perustettiin vuoden 2014 tammikuussa. Sen tavoitteita ovat Tšekin eroaminen Euroopan unionista ja Natosta. Lisäksi puolue vaalii perinteisiä arvoja ja pyrkii turvaamaan kansallista identiteettiä ja kansallisia intressejä. Puolueen osalliset taistelevat sionismin, Amerikan imperialismin, globalisaation ja globaalin plutokratian voimia vastaan. Kansallinen demokratia tukee moninapaista maailmanpolitiikkaa sekä kulttuurien omaperäisyyden säilyttämistä, joten he vastustavat jyrkästi nykypäivän liberaalidemokraattista järjestelmää.

Zemánekin lausuntoja on julkaistu sekä Serbian että Syyrian medioissa, sillä hän on ollut mukana kamppailemassa näiden kahden globaalin plutokratian käytännöistä kärsineen valtion oikeuksien puolesta. Bartoš on erittäin kiinnostunut sionismin ongelmasta, ja hän on kirjoittanut useita kirjoja sionismin vaikutusvallasta Tšekin yhteiskunnassa.

Vuoden 2015 kesästä lähtien Kansallinen demokratia on organisoinut useita toimia Eurooppaan kohdistunutta muukalaisinvaasiota vastaan; he ovat auttaneet kansallisten miliisien muodostamisessa Tšekin alueen turvaamiseen, kun valtio ei ole ollut valmis puolustamaan sitä poliittisten ja resursseihin liittyvien syiden vuoksi. Kun otetaan huomioon, että puolue on voimistunut median estotoimenpiteistä huolimatta, on selvää, että liberaalin järjestelmän on täytynyt alkaa vainota heitä.

 

Mitä tapahtui?

31. maaliskuuta 2015 Bartoš ja Zemánek julistivat, että “juutalaiskysymystä ei ole vielä tyydyttävästi ratkaistu”. Tuona päivänä tšekkiläiset pitävät muistotapahtuman kristitylle tytölle, joka joutui juutalaisen Leopold Hilsnerin murhaamaksi vuonna 1899. Murhatapauksesta päätettiin kahdessa erillisessä oikeudenkäynnissä. Kansallisen demokratian lausunnosta nousi poliittinen myrsky, ja lausunto johti poliisitutkintaan.

Eräs Bartošin ja Zemánekin sanat tuominnut liberaali poliitikko Bronin paikallisesta hallituksesta väitti julkisesti, että he olivat “yllyttäneet juutalaisten ‘holokaustia‘”. Hän myös rinnasti “juutalaiskysymyksen” “kansallissosialistien ‘lopulliseen ratkaisuun'”. Kyseessä on ilmeisesti tarkoituksellinen opposition poliitikkokaksikon sanojen väärintulkinta, sillä he mainitsivat selvästi, että termiä “juutalaiskysymys” on käytetty ennen Saksan kansallissosialistisen liikkeen olemassaoloa sekä juutalaisten että ei-juutalaisten puolella. Lisäksi he mainitsivat, että termi vain kuvailee juutalaisten ja ei-juutalaisten välisiä ongelmia, joihin lukeutuvat esimerkiksi moderni sionismi sekä Israelin ja Palestiinan välinen konflikti. On ilmeistä, että heidän lausuntonsa on totuudenmukainen ja hyväksyttävä.

Tapauksessa on epäilyttäviä seikkoja: Kun poliitikkokaksikon lausunto tehtiin maaliskuussa 2015 ja poliisi syytti heitä marraskuussa, poliisin virallinen lausunto tehtiin useita päiviä ennen joulua. Syytteet langetettiin Bartošille ja Zemánekille maaliskuun 8. päivänä 2016, ja tuomioistuin tuomitsi heidät sittemmin vuodeksi vankeuteen kahden vuoden ehdonalaisen vankeuden kautta. Tšekin media tiedotti tästä saman kuun 16. päivänä. Oikeudenkäynnissä ei pidetty istuntoa, ja tapauksen käsittelyn nopeus on yllättävää.

Vaikuttaa siltä, että järjestelmä päätti rangaista ei-halutun opposition poliitikkoja tehden heidän poliittisen toimintansa suorittamisesta mahdotonta seuraavan kahden vuoden aikana (jolloin parlamentaariset vaalit pidetään). Tarkoitus oli ilmeisesti myös eliminoida heidät hiljaisuudessa ilman turhaa julkisuutta. Tämä päätös on kaikista sopivin liberaalille hallinnolle.

Kummatkin poliitikot ovat ilmoittaneet vaativansa normaalia ja aitoa julkista oikeudenkäyntiä korostaakseen sitä, että he ovat uhreja niille valtaapitäville, jotka edesauttavat tuhoisaa liberaalia, monikulttuurista ja uusmarxistista ideologiaa maailmanlaajuisesti. Kansallinen demokratia on osoittanut olevansa uhka vihamieliselle eliitille, joiden mukaan heidät täytyy eliminoida. Tšekin tasavallassa on juuri alkanut poliittinen oikeudenkäynti, jota patrioottien ympäri Eurooppaa tulisi seurata.

 

Radola Rys

1 KOMMENTTI

Comments are closed.