Koti Artikkelit Onko valkoisten kansanmurha käynnissä?

Onko valkoisten kansanmurha käynnissä?

26

Selvittäkäämme käsitettä kansanmurha. Yleissopimus kansanmurharikosten ehkäisemisestä ja rankaisemisesta tehtiin YK:n yleiskokouksessa 9. joulukuuta 1948 yhtenä juuri perustetun YK:n ensimmäisistä sopimuksista. Tämä astui voimaan 12. tammikuuta 1951.

 
Yleissopimuksessa käsite kansanmurha tuotiin ensimmäistä kertaa esille kansainvälisessä oikeudessa. Sopimuksen 2. artikla määrittelee kansanmurhan seuraavasti:

Jokaisen seuraavan teon suorittamista tarkoituksena kokonaan tai osittain hävittää kansallinen, etninen, rodullisesti määritelty tai uskonnollinen ryhmä:

a) Jonkin tietyn ryhmän jäsenten tappaminen
b) Pahojen kehollisten tai henkisten vammojen aiheuttaminen jonkin tietyn ryhmän jäsenille
c) Tietoinen vaikuttaminen ryhmän elinoloihin tarkoituksena ajaa heidät fyysisesti alas kokonaan tai osittain
d) Sellaisten toimien suorittaminen, joita tehdään syntymien estämiseksi tietyn ryhmän sisällä
e) Kyseiseen ryhmään kuuluvien lasten kuljettaminen väkivalloin pois omasta ryhmästään ja heidän siirtämisensä toiseen ryhmään.

C-kohta on ollut käynnissä vuosikymmeniä ja jatkuu edelleen useimmissa valkoisissa maissa, nimittäin rotumuukalaisten joukkomaahanmuutto ja pakkointegrointi.
 

Valkoinen populaatio

Valkoiset ovat 50 viime vuotta muodostaneet 30 prosenttia maailman populaatiosta, mutta nykyään määrä on vain noin kymmenen prosenttia. Syntyvyysluvut ovat nyt ennätyksellisen matalia monissa valkoisissa maissa samaan aikaan kun ei-valkoisten syntyvyysluvut ovat monta kertaa korkeampia, mikä tarkoittaa, että ei-valkoinen populaatio kasvaa monta kertaa nopeammin.

Erään raportin mukaan, joka julkaistiin tammikuussa 2000 YK:n väestökonttorissa New Yorkissa otsikolla “Maahanmuutto – kutistuvan ja ikääntyvän väestön ratkaisu”, Eurooppa tarvitsisi 159 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2025 mennessä. Italialaisen tutkimusinstituutin raportissa vuodelta 2017 sanotaan afrikkalaisten nousseen yhdeksästä prosentista maailman väestöstä 25 prosenttiin viime vuosisadan aikana. Vuonna 2050 he tulevat muodostamaan peräti 40 prosenttia koko maailman väestöstä. Samaan aikaan valkoisen väestön osuuden odotetaan putoavan vuoteen 2050 mennessä 22 prosentista vaivaiseen seitsemään prosenttiin.

Suomen Tilastokeskuksen mukaan Suomen väkiluku on ylittänyt 5,5 miljoonan rajan vuoden 2016 alussa, mikä johtuu lähes ainoastaan maahanmuutosta. Samaan aikaan syntyvyys on alhaisinta sitten itsenäisyyden alkuaikojen. Viime vuonna Tilastokeskus julkaisi ennusteen, jonka mukaan suomalaisnuorten lukumäärä uhkaa pudota yhtä alas kuin vuonna 1894 matalan syntyvyyden vuoksi. YK:n lausuntojen mukaan väestönkasvu pysähtyy ja muuttuu jopa negatiiviseksi noin vuoden 2030 tienoilla, jollei Suomi ota maahanmuuttajia vastaan. Tuoreiden tilastojen mukaan syntyvyysluvut ovat vuoden alusta laskeneet seitsemän prosenttia viime vuoteen verrattuina.

Mikäli luvut pysyvät samoina koko loppuvuoden, Suomessa tulee syntymään vähemmän kuin 50 000 lasta ensi kerran 150 vuoteen. Viimeksi alle 50 000 lasta syntyi vuonna 1868, joka on tunnettu nälkävuotena. Siihen aikaan väkiluku oli tiettävästi noin kaksi miljoonaa ihmistä, joten nykyajan luvut ovat suorastaan hälyttäviä. Vuoden 2016 lopussa Suomessa asui 353 993 henkilöä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Arabian, somalin ja englannin kielet olivat yleistymässä, ja arabia onkin jo kolmanneksi suurin ei-pohjoismainen kieli maassa.

Tilastot maaliskuulta 2015, ajalta ennen suurmittaista massamaahanmuuttoa, osoittavat ruotsalaisten olevan tuolloisella tilastollisella kehityksellä vähemmistö omassa maassaan jo vuonna 2041, siis 26 vuodessa. Nuoremman väestön osalta vastaava luku oli vain 16 vuotta. Ulkomaalaistaustaisten ihmisten määrä oli vuoden 2015 jälkeen noussut 981 373 ihmisellä sitten vuoden 2000, ja ruotsalaisten määrä puolestaan pudonnut 116 880 henkilöllä vuodesta 2000. Vuoden 2016 alussa ulkomaalaissyntyiset muodostivat Ruotsissa jo 22 prosenttia koko työikäisestä väestöstä, ja yhdeksässä vuodessa he tulevat muodostamaan lähemmäs 30 prosentin osuuden. Yhdessä toisen polven maahanmuuttajien kanssa 25–64-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten määrä tulee olemaan reilusti yli 40 prosenttia koko väestöstä vuoteen 2025 mennessä, ja näistä enemmistöllä on ei-eurooppalainen tausta.

Vuoden 2016 jälkeen Ruotsissa oli 1 012 941 ulkomailla syntynyttä, joilla on Ruotsin kansalaisuus. Tämä on historiallista, sillä nyt ensimmäistä kertaa maan historiassa yli miljoona ihmistä kansalaisista on ulkomaalaissyntyisiä. Mikäli katsotaan, kuinka monella Ruotsissa kokonaisuudessaan on ulkomaalaistausta, luku on 2,3 miljoonaa ihmistä Statistiska Centralbyrån (SCB) tilastojen mukaan. Todellinen luku on vielä paljon korkeampi, sillä SCB laskee ulkomaalaistaustaisiksi vain ne, joiden molemmat vanhemmat ovat maahanmuuttajia. Tällä tavalla SCB:ltä jää rekisteröimättä toisen polven maahanmuuttajat sekä ne, joiden vanhemmista toinen on ulkomaalainen. Raportit SCB:ltä maaliskuulta 2013 osoittavat, että 25 prosenttia kaikista vastasyntyneistä ei ollut ruotsalaisia. Näillä 25 prosentilla oli kaikilla joko yksi tai molemmat vanhemmista maahanmuuttajia. Vuonna 2013 ruotsalaisista tuli vähemmistö maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Malmössä SCB:n mukaan.

Ruotsalainen koululuokka ennen ja nyt.

Tilastot norjalaiselta Statistik Sentralbyrålta (SSB) osoittivat Muhammedin olleen tavallisin pojan etunimi Oslossa vuonna 2013. Koko Norjan laajuudessa Muhammed on sijalla 35 vastasyntyneiden poikien nimissä. Vuoden 2017 alussa Norjassa oli laskettu olevan 725 000 maahanmuuttajaa ja 159 000 toisen polven maahanmuuttajaa. Korkein suhteellinen kasvu vuonna 2016 tapahtui syyrialaismaahanmuuttajien keskuudessa. Norjassa syntyneet, Pakistanista maahan muuttaneiden vanhempien lapset muodostivat suurimman Norjassa syntyneiden maahanmuuttajalasten ryhmän (16 700). Norjassa syntyneet somalilapset muodostivat toiseksi suurimman ryhmän (12 800). Niitä lapsia, jotka ovat syntyneet Norjassa ja joilla on kaksi norjalaissyntyistä vanhempaa mutta neljä ulkomaalaissyntyistä isovanhempaa, ei lasketa maahanmuuttajiksi.

Enemmän kuin joka viides Tanskassa syntyneistä lapsista vuonna 2016 ei ollut tanskalaisia. Samaan aikaan yhä harvemmat tanskalaiset synnyttävät lapsia. Alle kymmenessä vuodessa ei-tanskalaisten lasten lukumäärä on noussut maassa räjähdysmäisesti. Vuonna 2007 kaikista Tanskassa syntyneistä lapsista 13,5 prosenttia oli ei-tanskalaisia. Vuonna 2016 luku oli jo 21,6 prosenttia. Vuonna 2007 syntyi 55 400 tanskalaista lasta, ja viime vuonna luku oli 48 300. Määrä on laskenut 7 000 lapsen verran Kristeligt Dagbladin mukaan.

Tilastot vuodelta 2014 Englannista Office of National Statisticsilta osoittavat Oliverin olleen tavanomaisin nimi vuonna 2014 syntyneiden poikien joukossa, mutta tämän kärkisijan jakoi nimi Mohammed ja sen eri variaatiot kuten Muhammad ja Muhammed. Saksan vastaavien tilastojen mukaan vuodelta 2017 enemmistö Frankfurtin väestöstä ei enää ole saksalaisia. Kaupungin väestö koostuukin nyt suurimmaksi osaksi maahanmuuttajista Daily Mailin mukaan. Suurin ei-saksalainen ryhmä on turkkilaiset.

Esimerkiksi OECD:ltä peräisin olevat tilastot, jotka kokosi yhteen YouTube-kanava “Black Pigeon Speaks”, osoittavat Angela Merkelin maahanmuuttopolitiikan johtavan jo vuoteen 2020 mennessä tärkeässä 20–35-vuotiaiden miesten ikäryhmässä vähemmistön asemaan. Yli 1,6 miljoonan “pakolaisen” on laskettu saapuneen Eurooppaan vuosina 2014–2016 ja näistä suurin osa on asettunut Saksaan. Vuodelta 2017 olevan raportin mukaan noin 22,5 prosenttia Saksan koko 82,4-miljoonaisesta väestöstä on ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia, joiden vanhemmista ainakin toinen on syntynyt ilman Saksan kansalaisuutta.

Vuonna 2004 laskettiin 85 prosentin Ranskan väestöstä olevan valkoisia tai eurooppalaista alkuperää. Kymmenen prosenttia väestöstä laskettiin olevan kotoisin Pohjois-Afrikasta, 3,5 prosenttia oli mustia ja 1,5 prosenttia aasialaistaustaisia. 802 000 syntyneestä lapsesta vuonna 2010 Ranskassa 80,1 prosenttia oli kahden ranskalaisvanhemman lapsia. Samana vuonna 27,3 prosentilla lapsista oli ainakin yksi ulkomaalaissyntyinen vanhempi ja 23,9 prosentin vanhemmista toinen oli kotoisin Euroopan ulkopuolelta. Vuosina 2006–2008 noin 40 prosentilla kaikista Ranskassa vastasyntyneistä lapsista oli yksi ulkomaalaissyntyinen isovanhempi (näistä 11 prosenttia syntyneitä eurooppalaisessa maassa, 16 prosenttia Pohjois-Afrikassa ja 12 prosenttia muissa maailmanosissa).

Italiassa synnytysten lukumäärä on puolestaan vähentynyt vuoden 1964 2,7 lapsesta 1,5 lapseen per nainen. Vuonna 2014 syntyvyysluvut olivat alhaisimmat sitten Italian perustamisen 1861 jälkeen. Virallisesti noin kymmenen prosenttia Rooman väestöstä on ei-italialaista, mutta luku on jatkuvassa nousussa. Italialaisen tutkimusinstituutin raportin mukaan vuodesta 2002 Italiaan asettuneiden ulkomaalaisten osuus on kolminkertaistunut, ja he muodostavatkin kahdeksan prosentin osuuden väestöstä koko Italiassa. Jos nykytrendi jatkuu, ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajat nousevat osuudeltaan 22 miljoonaan vuoteen 2065 mennessä, mikä tarkoittaisi yli 40:tä prosenttia Italian väestöstä.

Walesissa kaksi kolmasosaa vastasyntyneistä oli jo vuonna 2005 ei-valkoisia, ja Lontoossa valkoiset olivat vähemmistö jo 2012. Uusi tutkimus osoittaa vuonna 2014 kuolleen enemmän valkoisia kuin mitä 17 amerikkalaisessa osavaltiossa yhteensä syntyi valkoisia lapsia. Negatiivinen trendi tulee todennäköisesti jatkumaan ja valkoinen väestö ikääntyy USA:ssa. Valkoiset lapset tulevat olemaan Yhdysvalloissa vähemmistö neljässä vuodessa. Valkoiset yleisesti ottaen tulevan olemaan vähemmistö USA:ssa vuoteen 2043 mennessä. Monien ihmisten on vaikeaa uskoa, että kansanvaihto on oikeasti meneillään, mutta tilastoja katsottaessa rotumuukalaisten osuus valkoisissa maissa on noussut rajusti viimeisimmän vuosikymmenen aikana maahanmuuton ja alkuperäisväestön syntyvyyden alhaisuuden vuoksi. Jos tämän kehityksen annetaan jatkua, johtaa se vääjäämättä ennemmin tai myöhemmin koko valkoisen eurooppalaisväestön kansanmurhaan.

50 000 turkkilaista osoittaa mieltään Saksassa tukeakseen Turkin presidenttiä.

 

Suunnitelmat valkoisten kansanmurhasta

Kaikki tämä on suunniteltu etukäteen; suunnitelma hävittää valkoiset eurooppalaiset eli kansanmurha on monille aivan käsittämätön ajatus mutta kuitenkin tosiasia. Valkoisten kansanmurhaa ovat lisäksi mukana tukemassa lukuisat vaikutusvaltaiset poliitikot ja pankkiirit. Kehitellyistä kansanmurhasuunnitelmista kiinnostavin on Kalergi-suunnitelma, jonka kirjoitti itävaltalais-japanilainen sionisti, vapaamuurari ja kreivi Richard von Coudenhove-Kalergi yhdessä juutalaisen Jean Monnet’n ja sotarikollisen Winston Churchillin kanssa. Nämä kolme miestä ovat EU:n “isiä”. Koko ajatus yleiseurooppalaisesta supervaltiosta ja kansojen hävityksestä on kirjattu Coudenhove-Kalergin manifestiin Paneurooppa (1923), hänen kirjoitukseensa Adel (1922) ja teokseen Praktischer Idealismus (1925).

Kansanmurhasta Coudenhove-Kalergi kirjoittaa teoksessa Praktischer Idealismus muun muassa:

“Kaukaisen tulevaisuuden ihminen on sekarotuinen. Nykyiset rodut ja yhteiskuntaluokat häviävät vähitellen, kun tila, aika ja ennakkoluulot eivät enää vaikuta. Tulevaisuuden euraasia-negroidi-rotu, ulkonäöltään samankaltainen kuin muinaiset egyptiläiset, korvaa kansan monipuolisuuden yksilöiden moninaisuudella.”

Sivulla 50 teoksessa hän kirjoittaa seuraavasti:

“Niin antoi laupias johdatus Pyhän hengen armosta Euroopalle juutalaisten vapautumisen ansiosta uuden aatelisen rodun hetkellä, jolloin feodaaliaateli tuhoutui.”

Moni otti vastaan Coudenhove-Kalergin julkaisemat suunnitelmat sulana hulluutena, mutta näitä suunnitelmia tukivat maailman rikkaimmat juutalaiset sionistipankkiirit. Coudenhove-Kalergi kirjoittaa vapaasti suomennettuna teoksessaan Crusade for Pan-Europe. Autobiography of a man and a movement (1943):

“Vuoden 1924 alussa saimme puhelun paroni Louis de Rotschildiltä. Hänen ystävänsä Hampurissa, Max Warburg, oli lukenut kirjani ja kertoi haluavansa tutustua meihin. Suureksi ällistyksekseni Warburg tarjosi siltä seisomalta 60 000 markan lahjoitusta liikkeemme rahoittamiseksi ensimmäiseksi kolmeksi vuodeksi. – – Max Warburgilla, yhdellä loistavimmista ja älykkäimmistä miehistä, joita koskaan olen tavannut, oli periaatteenaan rahoittaa meidän kaltaisiamme liikkeitä. Hän kiinnostui valtavasti Pan-Eurooppa-liikkeestä koko elämänsä ajaksi. Max Warburg järjesti vuonna 1925 matkan Yhdysvaltoihin esitelläkseen minut Paul Warburgille sekä Bernard Baruchille.”

Neljällä Coudenhove-Kalergin mainitsemalla miehellä, Rotschildillä, Baruchilla ja Warburgin veljeksillä oli valtavat mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan kehitykseen. Sekä Rotschildit että Warburgit ovat erittäin vaikutusvaltaisia pankkiireja tänäkin päivänä, ja näistä kahdesta Rotschildeillä on eniten vaikutusvaltaa. James Warburg lausui seuraavaa Yhdysvaltain senaatissa 7. helmikuuta 1950:

“Meillä tulee olemaan maailmanhallitus, halusitte tai ette. Kysymys kuuluu vain, päädytäänkö maailmanhallitukseen valloituksen kautta vai myönnetäänkö sille valta ilman valloitusta.”

James Warburg oli aktiivinen United World Federalists -nimisessä järjestössä. Hän oli Paul Warburgin poika (Paul Warburg perusti Amerikan keskuspankki Federal Reserven eli Fedin) sekä Felix Warburgin veljenpoika. Felix Warburgin appi puolestaan oli amerikanjuutalainen pankkiiri Jacob Schiff. Kaikki kuuluivat yhtiöön Kuhn, Loeb & Co., joka oli mukana tukemassa Venäjän bolshevikkivallankumousta miljoonin dollarein Paulin veljen Maxin kautta. Maxista tuli aikanaan Saksan liittokanslerin neuvonantaja. (Lähde: Sisson-dokumentti. Asiakirja 861.00/5339. State Departmentin arkisto.)

Kreivi Coudenhove-Kalergi ja hänen manifestinsa.

Aiemmin mainittu juutalainen Kalergi-suunnitelmaa kirjoittamassa ollut Jean Monnet oli myös sen kannalla, että Eurooppa muutettaisiin liittovaltioksi. Näin hän kirjoitti eräässä kirjeessä 30. huhtikuuta 1952:

“Euroopan kansoja tulee johtamaan supervaltio ilman, että kansat itse edes tietävät, mitä on tapahtumassa. Tähän päädytään askel askeleelta, joista jokainen on hyvin naamioitu siten, että niillä muka olisi jokin taloudellinen tarkoitus, mutta ne tulevat lopulta ja vääjäämättä johtamaan liittovaltioon.”

Toinen suunnitelma valkoisten kansanmurhasta on luettavissa sionisti Theodore Kaufmanin vuonna 1941 julkaisemasta kirjasta Germany Must Perish!. Kirjassa sanotaan, että saksalaiset tulee hävittää systemaattisen sterilisoinnin kautta, ja tämä on Kaufmanin mukaan käytännöllisin tapa hävittää Saksan kansa. Saksalaisia kuvaillaan kirjassa muun muassa virukseksi. Kirjassa on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, kuinka saksalaisten hävitys toteutetaan, kuinka paljon heitä tarvitsee sterilisoida, kuinka usein sterilisointi toteutetaan ja mitä ikäryhmiä ohjelmaan sisällytetään. Tämä kaikki on vielä tiivistetty teoksessa piste pisteeltä. Ohjelman ensimmäisiin toimenpiteisiin kuului se, että liittoutuneet riisuvat saksalaiset aseista ja sijoittavat heidät eri alueille. Tämä tuli myös tapahtumaan. Seuraavassa otteita teoksesta (vapaa suomennos):

“Päivän sota ei ole sota Adolf Hitleriä vastaan eikä myöskään sota natseja vastaan. Kyseessä on kansanryhmien välinen sota; sivistyneet ihmiset, jotka raivaavat tietään valoa kohti vastaan sivistymättömät ja pimeyttä levittävät barbaarit. Tämä on sota Saksan kansan ja ihmisyyden välillä. Saksa valmistautukoon suorittamaan lopullisen rangaistuksensa: Saksa on hävitettävä iäksi – todellisuudessa, ei kuvitelmissa! Tämä ilmiömäinen kirjanen kuvailee kattavan suunnitelman Saksan kansan hävittämiseksi ja sen täydelliseksi poistamiseksi maapallolta.”

Haastattelussa Canadian Jewish Chroniclelle 26. syyskuuta 1941 Kaufman sanoi saksalaisten hidastavan juutalaisten suunnitelmia “paratiisimaailmasta”:

“Mielestäni juutalaisilla on yksi elämäntehtävä: heidän on varmistettava, että maailman kansat liittyvät yhteen yhdeksi suureksi federaatioksi. ‘Union Now’ on tämän alkusoittoa. Hitaasti mutta varmasti maailmasta tulee kehittymään paratiisi, ja meillä tulee olemaan ikuinen rauha. Juutalaiset tulevat tekemään eniten tämän federaation muodostumisen eteen, sillä heillä on eniten voitettavaa tässä. Entä miten rauha voidaan saavuttaa, mikäli Saksa on olemassa? Ainoa tapa saavuttaa ikuinen rauha on tehdä sodan rangaistuksista vielä kauheammat kuin itse sodasta. Ihmistähän tulee rangaista murhasta, eikö totta? Saksahan on aloittanut kaikki suuret sodat. Sterilisoikaamme siis kaikki saksalaiset, ja sota maailmanherruudesta tulee loppumaan siihen!”

Kaufman sai pian seuraajia. Ernest Hemingway, kirjallisuuden nobelisti, kommunisti, sionistijuutalaisen naisen aviomies ja mahdollisesti itsekin juutalainen, ilmaisi vuotta myöhemmin samankaltaisia ajatuksia kuin Kaufman. Teoksessaan Men at War Hemingway kirjoitti (vapaa suomennos):

“Kun tämä sota on ohi, Saksa on perusteellisesti tuhottava niin, ettei sitä vastaan tarvitse taistella sataan vuoteen, ja jos ollaan oikein perusteellisia, niin ei koskaan enää. Tämän mahdollistaa luultavasti vain sterilisointi. Tämä operaatio on kivuliaampi kuin rokotus mutta yhtä pakollinen. Kaikki natsipuolueen organisaatioiden jäsenet tulee sisällyttää tähän ohjelmaan. – – Ei ole järkevää puhua sterilisoinnista nyt hallituksemme tai liittoutuneiden politiikkana, sillä se voi aiheuttaa vain lisääntyvää vastarintaa. En siis puolusta sitä nyt, vaan asetun sitä vastaan. Sterilisointi on kuitenkin lopulta ainoa ratkaisu.”

Vuonna 1944 toinen sionistijuutalainen, asianajaja Louis Nizer, julkaisi kirjan What to do with Germany. Kirjassa Nizer kuvaa edellisten tavoin yksityiskohtaisen suunnitelman, joka sisältää saksalaisten eli “uhan ihmisyyttä vastaan” sterilisoinnin. Nizer kirjoittaa vapaasti suomennettuna muun muassa:

“He [saksalaiset] eivätkä vain heidän johtajansa ovat syyllisiä teurastukseen. – – Heidän ei voi luottaa säilyttävän rauhaa. Saksalaisten itsenäisyys tulee poistaa, ja maan tulee olla kokonaan miehitetty Yhdistyneiden kansakuntien joukoilla.”

Erään Kaufmanin ajatuksia muistuttaneen suunnitelman julkaisi vielä sotavuosien aikana merkittävä amerikkalainen antropologi. Artikkelissa otsikolla “Breed War Strain Out of Germans” New York Daily Picture Magazinessa 4. tammikuuta 1943 juutalainen Ernest Hooton kirjoitti saksalaisten hävittämissuunnitelmasta. Suunnitelmana oli “tuhota saksalainen nationalismi ja sen aggressiivinen ideologia mutta säilyttää samalla toivottavat saksalaiset biologiset ja sosiaaliset kyvyt” (Colby 1974: ‘Twas a Famous Victory, s. 131).

Tältä eurooppalaisten odotetaan tulevaisuudessa näyttävän. Tämä olisi se sekarotu, johon Coudenhove-Kalergi viittaa “euraasialais-negroidisena rotuna”.

Harvardin yliopiston professori Hooton puhui sen puolesta, että liittoutuneet hävittäisivät Saksan kansan geneettisesti kehottamalla saksalaisnaisia pariutumaan ei-saksalaisten miesten kanssa. Tämä tultaisiin toteuttamaan laajalti samaan aikaan kun saksalaiset miehet tultaisiin väkivalloin pitämään pois Saksasta yhdessä ei-saksalaisten naisten kanssa. “Nämä toimenpiteet sisältävät ‘puhtaiden’ saksalaisten syntyvyyslukujen pudottamisen, saksalaisen aggressiivisuuden neutraloimisen ja indoktrinoitujen yksilöiden valjastamisen ajattelemaan epäkansallisesti”, kirjoitti Hooton. Tämän suunnitelman loppuun saattaminen vaati Hootonin mukaan noin 20 vuotta. Tänä aikana tuli hänen mukaansa lisätä maahanmuuttoa ja asuttaa Saksaan ei-saksalaista väestöä, ennen kaikkea miehiä.

Morgenthau-suunnitelma, joka on nimetty amerikanjuutalaisen talousministerin Henry Morgenthaun mukaan, on yksi monista suunnitelmista pasifisoida Saksa liittoutuneiden voiton jälkeen perusteellisesti. 2. syyskuuta 1944 esitellyn Morgenthaun suunnitelman mukaan Saksa olisi jaettu pohjoissaksalaiseen, eteläsaksalaiseen ja kansainväliseen alueeseen. Saksasta olisi ajettu teollisuus alas kokonaan ja siitä olisi muokattu maanviljelyvaltio. Morgenthau jatkoi, että Saksa tuli demilitarisoida, raskas teollisuus Ruhrin alueella tulisi lopettaa (tuhota) ja Saksalta tulisi myös ottaa pois Saarland ja sitä ympäröivät alueet Ylä-Sleesia ja Itä-Preussi. Reininmaasta ja Ruhrista olisi tullut kansainvälisiä alueita, ja saksalaisia olisi viety suunnitelman mukaan pakkotyöhön maan ulkopuolelle.

Churchill vastusti ensin Morgenthau-suunnitelmaa. Hän oli sitä mieltä, että mikäli suunnitelma toteutettaisiin, tulisi siitä Britannialle aivan liian suuri taloudellinen rasite. Churchillin neuvonantaja, saksanjuutalainen Frederick Lindemann, puolestaan kannatti innokkaasti Morgenthau-suunnitelmaa. Lindemannin kuvaillaan lietsoneen “lähestulkoon patologista vihaa ja keskiaikaisia kostotoimia kansallissosialistista Saksaa vastaan”. Lindemann suostutteli Churchillin kuitenkin pian hyväksymään suunnitelman. Signeeratun asiakirjan kannessa luki: “Ohjelma sotateollisuuden eliminoimiseksi Ruhrissa ja Saarissa ja Saksan muuttaminen pääasiassa yksinkertaiseksi maatalousyhteiskunnaksi”. Potsdamin konferenssissa kesällä 1945 liittoutuneet päättivät lopullisesti siitä, kuinka Saksa ajettaisiin alas. Merkittävä osa Morgenthaun alkuperäisestä suunnitelmasta tulikin toteutumaan.

Voittajavaltioiden häikäilemätöntä toimintaa Saksassa sodan jälkeen kuvaillaan James Bacquen kirjassa Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944–1950. Yli yhdeksän miljoonaa saksalaista kuoli liittoutuneiden tahallisesti ylläpitämän nälänhädän ja tuhoamispolitiikan seurauksena. Neljäsosa maasta miehitettiin ja noin 15 miljoonaa koki ihmiskunnan suurimman etnisen puhdistuksen. Heistä yli kaksi miljoonaa, joista monet olivat naisia ja lapsia, kuolivat matkalla tuhoamisleireille tai keskitysleireissä Puolassa ja muualla. Länsimaiden hallitukset kiistävät edelleen näiden ihmisten kuolleen.

Churchill kannatti Euroopan liittovaltiota ja maailmanhallitusta.

Voi vain spekuloida, seuraavatko globalistit edelleen kansanmurha-agendaa, mutta moni asia viittaa siihen, että sitä toteutetaan edelleen. Juutalaiset tutkijat Israelissa tutkivat jostain syystä vastikään länsimaisten miesten spermaa ja tulivat siihen tulokseen, että sperman kokonaismäärä ja määrä millimetriä kohden on laskenut rajusti vuodesta 1973 vuoteen 2011.

Lisääntymislääkinnän parissa Lundin yliopistolla työskentelevän juutalaisen professori Aleksander Giwercmanin mukaan niillä miehillä, joilla sperman määrä on matala, on kohonnut riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, metaboliseen oireyhtymään sekä diabetekseen. Globalistien agendaa ja heidän suurta vaikutusvaltaansa taloudessa, politiikassa, mediassa sekä lääke- ja elintarvikeyhtiöissä ajatellen kyse vaikuttaisikin olevan suunnitellusta kansanmurhasta, jota toteutetaan joukkomaahanmuuton, huonon perhepolitiikan ja mahdollisesti epäsuoran sterilisaation kautta.
 

Nordfront.se

26 KOMMENTIT

 1. Kansanmurha on totta ja se on käynnissä, mutta siitä tehtävät johtopäätökset eivät saa mielestäni perustua epämääräisiin toiveisiin tai massapolitiikkaan vaan pieneen eliittiin, joka yksin on kykenevä toimimaan.

  IM-RFM01:
  “What won’t make the System afraid, however, is whining. It won’t make it or its slaves feel bad for you either, yet some people took on this “tactic” of apparent weakness and victimhood in an effort to harvest the forces that the System uses to protect its most precious assets – and let’s be clear here, it does not regard people as human beings, it doesn’t protect minorities or whomever else out of pity, it simply protects its assets, while the slave masses are the ones that are meant to do the same out of pity, or out of some humanist notion of being a good person to your fellow man, or some good samaritan sense of a dutiful citizen.

  Let us make this point again: the System wrote the rules, the rules are purposely aligned against you. Trying to circumvent those rules will not fool it or its slaves.
  “Multiculturalism = White Genocide”, “Africa for Africans, Asia for Asians, White countries for everyone” – these are whining, sniveling and self-deprecating moans of those who admit defeat and plead with their victor. It is the equivalent of saying “but this isn’t fair, can’t you cut me some slack?” What kind of a thing is that to say to the enemy whose explicit purpose was to come and kill you? There is no room for complaining in a struggle, and complaining to the enemy is admitting defeat. How many fist fights have you seen being won by the guy who screamed “why are you hitting me so hard?” We already went over how strength and superiority are the only credible
  kinds of respectability and presentability, whereas these slogans do nothing but conjure images of a pathetic weakling.”

  • Jatkoa:
   “And what do these people hope to accomplish with these “slogans” (or rather signals of defeat)? They hope to “awaken” the masses, to help arise that mythical “silent majority” which some have been awaiting for decades now. It’s the approach of the mass movement or a massive upheaval, to either recruit the masses into toppling the
   government or provoking some euphoric awakening that would result in the same. People who believe in this approach are the ones who themselves have not yet achieved Mental Liberation, otherwise they’d know exactly how hopelessly entangled the masses are.
   They are not on the outside looking in and figure the people around them to be exactly like them, however if that person can’t achieve mental liberation then it is he who is like the rest of them. We are too far down the rabbit hole now to hope awaken the wide masses like Hitler once did in Germany, moreover the conditions were different, a different time and a different place. Today the System is firmly everywhere and in nearly everyone’s head. You can’t hope to achieve a mass awakening without first taking down the System itself yet this approach hinges on trying to take down the System by means of mass awakening.”

   Ja tämä ei tarkoita luovuttamista tai masennusta, vaan valmistautumista ja taistelua. Eläköön voitto!

  • Herää fantasiastasi nazipaska täällä ei ole menossa mitään kansanmurhaa,ainostaan te nazit niin tekisitte

   • Et vastannut mihinkään artikkelin etkä minun esille tuomaan asiaan. Ei tämä kato ihan päätä aukomalla toimi tämä keskustelu.

 2. Kun syntyvyydelle ei voi mitään, niin artikkelin rotupaskan sijaan kannattaa keskittyä vastustamaan nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa.

  • kyllä syntyvyydelle voi jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon, siittää tai synnyttää.

   • Minä olisin vapaehtoinen mutta ikävä kyllä tuo jono on ollut melko olematon. Olen tiedostanut kansamme ongelman jo pitkään mutta kovin vähän olen saanut aikaiseksi.

  • Ei vaan tämä yhteiskunta pitää muuttaa sellaiseksi ettei lasten hankkiminen tarkoita automaattisesti tiukille joutumista. Sellaiseksi ettei uran tärkeys mene perheen tärkeyden edelle. Nykyisessä yhteiskunnassa ura ja raha menevät kaiken muun edelle ja se ei ole tervettä!

   • Tuo on tärkein pointti. Syntyvyys ei kasva käskystä, nykyinen järjestelmä on nimenomaan rakennettu kieroksi ja haitalliseksi lapsiperheille. Yhteiskuntamme on rakennettava suotuisaksi kantasuomalaisille eli valkoisille lapsiperheille ja näitä perheitä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin valtion puolesta (Kansallissosialistisesta Saksasta voidaan poimia hyviä esimerkkejä). Irtosuhde- ja bilekulttuurin ihannointi tulee lopettaa. Kouluissa tulee opettaa valkoisen väestön hälyttävästä tilanteesta ja valistaa ihmisiä jo nuoresta pitäen. Suurimmalle osalle valkoisten kansanmurha on jokin salaliittoteoria, vaikka se tapahtuu kaikkien nenän edessä ja hyvin saattaa olla että itsekin edistät sitä huomaamattasi. Asioita on helppo naamioiden näyttämään muulta, kuin todellisuudessa ovat ja ihmisiä on helppo manipuloida ja ohjata heidän mielenkiintonsa epäolennaisuuksiin ja valheisiin.

   • Ja se perheen hankkimisen helpottaminen voisi tapahtua vuodessa! Tietenkin siinä menisi muutama vuosi että eroa alkaisi huomaamaan yhteiskunnassa kokonaisuudessaan mutta se olisi nopeaa.

    Alhainen verotus perheille, veroedut per lapsi, korottomat lainat ja niin edelleen.. Vihollinenkin tietää tämän.

 3. Kansanmurha on käynnissä, kysmys pitäisikin olla että “Miksi?”

  Se että globalistit haluavat murhata tai sekoittaa valkoisen väestön on miettimisen arvoinen asia. Ovatko he niin kateellisia? Haluavatko he sekoitusten jälkeen olla “valkoisin ryhmä”? Millä tavalla valkoinen kansanryhmä uhkaa värillisiä? Olemmeko me vain olleen niin ahkeria ja innovatiivisia että pärjäämme pohjolassakin ja siksi muut haluavat nyt miehittää maamme? Onko meillä poikeuksellisen korkea ÄO muihin nähden ja siksi olemme uhka gloobalisteille?

  Nämä värilliset joita nyt käytetään käsikassareina, ne eivät ymmärrä omaa asemaansa globaalissa pelissä. Ne luulevat että saavat paremman elämän täälä, mutta oikeasti niiden elämä on paljon kurjempaa kuin jos olisivat omassa maassaan ja kehittäisivät sitä.

  Meidän politikoistakin suurin osa on täysin tietämättömiä johtoportaan tekemien kansainvälisten sopimusten laaduista ja määristä. Se mikä Suomen tulevaisuus on, se on jo päätetty kauan aikaa sitte. Aikana kauan ennen EU:hun liittymistä. Väitän että Suomen kohtalo oli päätetty jo Kekkosen aikana, mutta kohtaloamme ei päästy toteuttameen ennenkuin hän kuoli ja Liinamaa murhattiin.

  On helppo ymmärtää globalistien ajatuksenjuoksu euroopalaisen väestön tyhmentämisestä matujen avulla. Mutta mitä muuta ne pohtivat? Mistä muusta ne ovat tehneet sopimukset? Mikä muu odottaa suomalaisia ja euroopan valkoista kansanosaa? Joudutaanko kohta maksamaan “sakkoveroa” omasta synnyinväristä? Esim. korkeamma tuloveron muodossa? Kuinka monta kertaa EU “napsaisee yllätysveron” pankkitileistämme, sillä sehän on jo hyväksytty laki.

  Onko nyt niin että eurooppaan halutaan valkoisen väestön kautta saada koko mannerta kattava sisällissota jonka jälkeen globalistit siivoavat värilliset pois. Ja asuttavat mantereemme virkustys- ja eläkepäiviään varten. Täälä kun on kaikki se mistä muilla mantereilla vai unelmoidaan.

  • Järjestelmän intressissä on luoda suuremmat markkinat, jotka ovat myös joillain tavoin vapaammat (ei kansallisvaltioita), jolloin kaikki maapallon resurssit voidaan valjastaa paremmin käyttöön.

   Valkoisuus, seksismi ja rasismi ovat tämän suunnitelman tiellä. Valkoisuus on riskitekijä, joka voisi vahvistaa kansallisvaltioita; seksismi voisi viedä markkinoilta puolet työvoimasta (naiset); rasismi saattaisi myöskin vahvistaa kansallisvaltioita ja luoda etnisiä konflikteja jotka pysäyttävät globalisaation.

   Rasismia käytetään hyväksi niin, että viimeiset valkoiset tuhoavat toinen toisensa samalla kun etniset konfliktit avittavat siinä. Samalla valkoinen rotu korvautuu mulateilla. Tämän jälkeen etnisten konfliktien mahdollisuus on häviävän pieni ja silloin viimeistään voidaan sanoa, että “roduilla ei ole väliä” kun siinä vaiheessa on enää yksi rotu jäljellä (+erittäin pieni juutalaisyhteisö).

   Ekologisen tilanteen pahentuessa mulattien elämää voidaan helposti ohjailla (kaikkia vasemmistolaisia vallankaappausmeemejä eli sosiaaliturvia voidaan siinä vaiheessa karsia rankalla kädellä nälkäkuolemiin asti) ja he eivät tule koskaan nousemaan järjestelmälliseen vastarintaan.

  • “Onko nyt niin että eurooppaan halutaan valkoisen väestön kautta saada koko mannerta kattava sisällissota jonka jälkeen globalistit siivoavat värilliset pois. Ja asuttavat mantereemme virkustys- ja eläkepäiviään varten. Täälä kun on kaikki se mistä muilla mantereilla vai unelmoidaan.”

   Tuosta tuli minulle heti mieleen ne Georgia Guidestones kivet:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

   Miksi tuollainen noin iso ja kallis kyhäelmä on tehty kaikkien nähtäville jos sen uudet kymmenen käskyä ovat kaikki vain leikinlaskua ja viattomia mielipiteitä joista ei kenenkään kannata olla huolissaan?

   Jo noiden kivien ensimmäisessä käskyssä puhutaan ihmispopulaation voimakkaasta pienentämisestä. Kun katsoo tätä monikulttuurin mukana tuomaa todellisuutta ja pitää tuon ensimmäisen käskyn mielessään, ei voi välttyä siltä ajatukselta etteikö monikulttuurin todellinen tarkoitus olisi luoda massiivinen sota kaikkialle Euroopaan jotta mahdollisimman moni menettäisi henkensä.

   Tekniikka kehittyy kaikenaikaa eikä tulevaisuudessa tarvita enää näin paljoa ihmisiä kuin mitä tällä planeetalla nyt on. Koneet tekevät lähes kaiken työn.

   Minä en voi millään uskoa että joku rikas pankkiiri välittäisi jostain somaleiden hyvinvoinnista niin paljoa että olisi valmis auttamaan niitä omasta pussistaan koko lopun ikänsä.

 4. Lisääntykää. Ei tässä poliitikkoja kannata apuun odotella. Se on omissa käsissä, jos niin halutaan.

 5. Veikkaan että seuraava sota Euroopassa on suunniteltu ja tulee olemaan yksi osa kansanmurhasuunnitelmaa. Tulipas huono olo.

 6. VAPAAMUURARI-JUUTALAISUUDEN VOITTAMATTOMUUS. Nyt, kun vallat horjuvat, tulee mahtimme olemaan voittamattomampi kuin mikään muu, koska se tulee olemaan näkymätön siihen saakka, kunnes se kehittyy niin lujaksi, ettei mikään viekkaus voi sitä järkyttää.

  TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT. Siitä ohimenevästä pahasta, jota meidän on pakko harjoittaa, syntyy se hyvä, mikä johtuu järkkymättömästä hallituksesta, joka jälleen panee käyntiin kansojen sääntöjenmukaisen, vapaamielisyyden häiritsemän koneiston. Tarkoitus pyhittää keinot. Kääntäkäämme huomiomme pikemmin suunnitelmiemme välttämättömyyteen Ja hyötyyn kuin niiden hyvyyteen ja moraaliin. Edessämme on strategisesti valmistettu toimintaohjelma, josta emme missään tapauksessa saa poiketa, sillä silloin saattaisivat monen vuosisadan aikana suoritetun työmme tulokset tuhoutua.

  Huomaamme tästä, kuinka juutalainen salainen valta vaikuttaa vapaamuurarien kautta, jotka ovat tärkeissä asemissa niin politiikassa, taloudessa ja muutenkin yhteiskunnallisesti. Suomessa vapaamuurarien yhteiskunnallinen asema on niin hyvin salattu, että Helsingin kirjasto ei edes suostu luovuttamaan virallisia jäsenluetteloita tutkiville journalisteille. Ainoastaan veljeskunnan itse antamat putsatut jäsenlistat ovat aikakauslehtien käytössä.

  Tämä pöytäkirjan kohta myös osoittaa, kuinka juutalaisen messiaanisen maailmanjärjestyksen tavoittelu on satoja vuosia vanha agenda. Uutta maailmanjärjestystä on rakennettu niin pitkään ja hartaasti useiden sukupolvien ajan, että ei-juutalaiset eivät tätä kehityskulkua pysty selvästi havaitsemaan, sillä he tarkkailevat yleensä maailmaa tarkemmin vain parin sukupolven ajalta.

  Pöytäkirja nro. 2:

  JUUTALAISTEN YLIVALTA PERUSTUU TALOUDELLISIIN SOTIIN. Meidän etujemme kannalta on välttämätöntä, etteivät sodat pääty alueellisiin laajennuksiin ja maastovoittoihin, jos se vain voidaan välttää, sillä siten sota siirtyy taloudelliselle pohjalle, ja meidän apumme ansiosta kansat saavat nähdä todellisen voimamme. Sellaisissa o

 7. TE NAZIT HALUATTE KANSANMURHAA EIKÄ MAAHANMUUTTAJAT!!!

  SUVAKKI JA YLPEÄ SIITÄ!!!!!

  • Siitä miten tuo kommentti on vain tyhjä ja typerä voisi varmaan kirjoittaa artikkelin!!!!!!!!!!!

  • Your worst nightmare — Naama umpeen, loinen.

   Toivottavasti vielä entuudestaan kiristetään lakeja, niin fatta lakkaa maksamasta teille parasiiteille penniäkään.

 8. On käynnissä. Mutta jos asiaa kysytään skenen kosher-nationalisteilta kuten Hirvisaari Wiik Kuru Lokka jne kumppanit niin murhaaja on muslimi/suvakki. Eikä suinkaan sionistit lakeijoineen jotka pommittavat lähi-itää mahdollistaen näin tämän invaasion.

  • Eiköhän niillä ole sekä ählämakbareilla ettâ jahvekansalla sama tavoite. Ensin eroon valkoisista ja sitten voivatkin käydä toistensa kurkkuihin. Mustat kun eivät ole heille uhka. Ovat simppeleinä niin helposti manipuloitavissa.

 9. Juutalais-Globalistien tavoite on hävittää ensin Euroopasta vakaat valkoiset valtiot sekä niiden kansat pois. Kun ne on korvattu monikulttuurisella sekametelisopalla on Globalistien tie lopullisesti auki Euroopassa ja maailmassa entistä paljon laajempiin ja loputtomiin, raakalaismaisiin sotiin ilman sääntöjä, jotka Globalistit sitten rahoittavat ja ohjaavat, istuen itse tietysti turvassa nauraen kun miljoonat ja taas miljoonat kuolevat (ks. loputtomien sotien filosofia).

  Jos joku epäilee että eihän ne voi noin härskejä olla, niin katsokaa vaikka näiden perustamat Isis, Al-qaida, Al-Nusra, jne, jne sekä niiden tavat kunnioittaa ihmisoikeuksia…

  • Suomessa tämä kaikki tapahtuu suomalaisten valtaenemmistön vahvalla tuella. 95% kannattavat kansallista itsemurhaa, 4,9% epävarma, 0,1% vastustaa.

  • Katso Neuvostoliittoa. Se oli kalpea aavistus tulevasta. Pahimpina aikoinaankin. Alkua ovat vasta Libyan, Irakin ja Syyrian kaaokset, muut massatuhot ym.

 10. Valkoista kansaa murhataan kaikkialla avoimesti, tämä on päivänselvää.

  Oleellista on, kuka on tämän takana? Ei ole oleellista tietää miksi, sillä siihen on helppo vastata. Eliitti, juuri se (((eliitti))) ja sen lakeijat viis välittävät siitä, että tämä johtaa maailman kurjistumiseen. Tämä ((( eliitti))) voi kuitenkin hyvin ja itse asiassa maailmaa johtava saastainen globaalieliitti elää mieluummin kurjassa maailmassa, jossa se on herra verrattuna kauniiseen maailmaan, jossa se ei ole mitään.

  Tämä (((ryhmä))), joka maailmaa vie tuhoon, on kiinnostunut vain siitä, että se on ylimpänä, ei siitä, että maailma voisi hyvin. Jos uskoisi helvettiin ja saatanaan niin sieltä nämä tulevat ja niitä nämä ovat. Heille ei olemassa hyvää, eikä pahaa, on vain heidän halunsa, heidän tarpeensa, heidän valtansa.

  Mistään muusta ei tarvita tietoa kuin siitä, että keitä he ovat. Se riittää.

  Ja he ovat juuri (((heitä))) ja heidän ympärillään pyöriviä nilkkejä, omaa etuaan valkoisen kansan kustannuksella ajavia nilkkejä, ihmiskunnan saastaa. Pohjamutaa.

  Miksi kysyä miksi, kun murha on juuri nyt meneillään? Meitä tapetaan, miksi ei ole enää mikään kysymys.

  Vaan kuka? Se on ainoa kysymys, jolla on merkitystä. Kuka ja missä tämä piileksii? Missä lakeijat ja nilkit piileksivät?

  Silläkään ei ole merkitystä, kuinka paljon nilkeille maksetaan. Nilkit ovat halpoja. (((Eliitti))) on kallis.

  Kuka? Jokaisessa kunnassa, jokaisessa virastossa. Jokaisessa hallituksessa. Jokaisessa parlamentissa. Jokaisessa mediatalossa.Jokaisessa investointipankissa. Jokainen “valtuutettu”. Siellä on vastaus kysymykseen. Ainoa olennainen vastaus. Missä nilkki, siellä valkoista murhataan. Juuri nyt.

Comments are closed.