Koti Artikkelit Onko Poliisihallituksen lakimies puolueeton?

Onko Poliisihallituksen lakimies puolueeton?

16

Kuten olemme aiemmin kirjoittaneet, Poliisihallitus käyttää Vastarintaliikkeen kieltokanteen ajamisessa Fredman & Månsson -asianajotoimistoa ja sen asianajajaa, varatuomaria ja oikeustieteen lisensiaattia Markku Fredmania. Lue oikeudenkäynnin taustoista lisää artikkeleistamme “Lue suojelupoliisin lausunto Vastarintaliikkeestä” sekä “Poliisihallitus: kansallissosialistit eivät nauti sananvapauden suojaa”!

Markku Fredman. Kuvakaappaus: Twitter.

Edustamalla Poliisihallitusta Markku Fredman edustaa myös Suomen valtiota nyt alkavassa oikeudenkäynnissä Vastarintaliikettä vastaan. Se, mistä mediassa ei kuitenkaan puhuta sanallakaan ja mitä Poliisihallitus ei ole halunnut lähteä selittämään julkisuudessa on Fredmanin oma poliittisesti hyvin värittynyt historia “oikeuspoliittisessa yhdistyksessä” Demla ry:ssä.

Demlan perustivat kommunistit vuonna 1954 alkujaan nimellä Suomen Demokraattiset Lakimiehet kuusi vuotta aiemmin lakkautetun kommunistien kontrolloiman Valtiollisen poliisin (Valpo) entisille työntekijöille suojatyöpaikaksi. Tällaisia suojatyöpaikkoja oli tuolloin muitakin, esimerkiksi Suomen Rauhanpuolustajien piiriorganisaatio. Suomen Demokraattisten Lakimiesten ensimmäinen puheenjohtaja oli tunnettu kommunisti, Valpon entinen apulaispäällikkö ja sisäasiainministeriön asekätkentäjuttua varten perustaman tutkintaelimen apulaisjohtaja Jorma Uitto.

Kyseinen vasemmistolainen lakimiesyhdistys oli eräänlainen varjo-organisaatio SKP:n stalinistisiivelle, joka piti tiivistä yhteyttä idän “edistyksellisiin” kommunisteihin. Demlan tavoitteena oli ja on edelleen ohjailla suomalaista oikeusjärjestelmää ja lainsäädäntöä sen oman sairaan suoraan Neuvostoliitosta peräisin olevan arvomaailman mukaisesti. Neuvostoliiton ollessa vahvimmillaan 1970-luvulla Lakimiesliitto piti Demlaa varteenotettavana kilpailijanaan, ja Demla syytti Lakimiesliittoa “aatteellisesta yksipuolisuudesta”. Rautaesiripun kaatumisen jälkeen on esitetty, että Demla olisi saanut rahoitusta suoraan Neuvostoliitosta (1, 2; jälkimmäisen on kirjoittanut Fredman itse).

Vuonna 1976 suomalaisten vasemmistointellektuellien reagoidessa hyvin kiivaasti ja yksimielisesti (DDR:n vallanpitäjiä tukien) itäsaksalaisen toisinajattelijan Wolf Biermannin tuomioon ja karkotukseen toimi taustalla myös Demlan verkosto. Norjalaisen huippuvirkamiehen Arne Treholtin jäätyä kiinni vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi Suomeen ilmaantui solidaarisuusliike hänen puolestaan. Myös Demla kuului liikkeeseen. 1980-luvulla maailman alkaessa kiinnittää huomiota Itä-Saksassa ja Neuvostoliitossa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin oli Demla mukana asian hyssyttelyssä ja peittely-yrityksissä.

Demlalla onkin ollut kautta historiansa huomattavasti valtaa maassamme; sen jäsenistössä ja puheenjohtajistossa on ihmisiä, joilla on ansioluettelossaan muun muassa Suomi-Neuvostoliitto-seuran jäsenyys ja tunnettuja nimiä Tarja Halosesta entiseen vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpäähän, entiseen oikeusministeri Tuija Braxiin ja Anneli Jäätteenmäkeen. Fredman itse on toiminut Demlan puheenjohtajana vuonna 1988! Fredmania koskevassa Wikipedia-artikkelissa ei mainita hänen puheenjohtajuuttaan Demlassa vaan siinä korostetaan hänen rooliaan “ihmisoikeusjuristina”. Tämä siis siitä huolimatta, että hän on toiminut Itä-Saksan ja Neuvostoliiton rikollista sortopolitiikkaa puolustelevan yhdistyksen puheenjohtajana!

Demla liittyi osaksi tunnettua kansainvälistä Neuvostoliiton IADL-peitejärjestöä (International Association of Democratic Lawyers) heti perustamisensa jälkeen. IADL puolestaan sai alkunsa toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946 Nürnbergin näytösoikeudenkäynteihin osallistuneiden lakimiesten aloitteesta. Fredman totesi vuonna 2014 Lakimiesuutisille antamassaan haastattelussa, ettei nykyisistä aktiiveista kukaan ole ollut missään tekemisissä IADL:n kanssa ja että viimeinen Demlan delegaatio olisi lähtenyt IADL:n kokoukseen 15 vuotta sitten.

Fredmanin pyrkimys sysätä Demlan stalinistiset juuret sivuun ja yritys pestä samalla omat kätensä itäblokkiyhteyksistä ei kuitenkaan kanna pitkälle. Demlan yhteistyöjärjestöihin ovat 2000-luvullakin edelleen lukeutuneet muun muassa Helsingin yliopiston sitoutumaton vasemmisto, kommunistinen työväenpuolue, SKP, Vasemmistonuoret sekä Vihreät nuoret. On myös huomioitava, että Fredman itse oli jo ennen väitettyä viimeistä IADL:n kokousta Demlan jäsen sekä toiminut jopa yhdistyksen puheenjohtajana.

Neuvostoliiton kaaduttua ja valta-aseman siirryttyä yksinomaan liberaalille kapitalismille ei suora stalinismin nimeen vannominen enää ollut kovinkaan muodikasta. Vasemmisto piilotti todelliset tavoitteensa kauniilta kuulostavien ihmisoikeuspuheiden ja muun muassa aseiden omistusoikeuden vastustamisen taakse. Näin ovat tehneet myös Demla ja Markku Fredman itse. Demlan muutaman viimeisen kesäseminaarin luentoaiheita ovat muun muassa “Saako syrjinnästä otetta?”, “Etninen ja kulttuurinen moninaisuus viranomaistyössä” sekä “Ulkomaalaiskontrolli – mitä se on ja mihin sitä tarvitaan?”.

Demlalaiset ja heidän lähipiirinsä ovatkin olleet avainasemissa esimerkiksi juuri maahanmuuttopolitiikasta päätettäessä, ja he jakavat edelleen keskenään valtakunnan korkeimmat oikeusjärjestelmän virat. Heidän vaikutuksensa oikeuslaitoksen tulkintoihin on muovannut ja muovaa edelleen eri oikeusasteiden linjauksia pitkälle perustuslakimme monesta keskeisestä kivijalasta. Juuri vaikutusvalta tekeekin Demlasta vaarallisen.

Juutalainen Ruben Stiller totesi taannoin Yle Puheella, että Suomeen tarvitaan “rasistien” jatkuvan ahdistelun asiakseen ottavien lakimiesten ryhmä. Tämä ryhmä on juuri Demla. 2000-luvun demlalaisten toiminta onkin herättänyt närkästystä isänmaallisten suomalaisten riveissä nimenomaan siksi, että yhdistyksen jäsenet ovat pyrkineet rajoittamaan oikeusteitse esimerkiksi maahanmuuttokriitikoiden sananvapautta.

Eräänlaiseksi Demlan jatkeeksi Fredman olikin perustamassa vuonna 1988 Pakolaisneuvonta ry:tä, lakiasiaintoimistoa, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa valtaosalle “turvapaikanhakijoista”. Fredman oli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Pakolaisneuvonta ry on luonnollisesti mukana “Paperittomat”-hankkeessa puhumassa laittomien siirtolaisten puolesta. Yhdistys vaikuttaa siis aktiivisesti avoimien rajojen politiikkaan ja on mukana pitämässä huolta siitä, että muukalaisinvaasio Suomeen jatkuu. Samalla se varmistaa saavansa itselleen asiakkaita.

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin sivuilla on Fredmanin omia kirjoituksia, jotka on nimetty muun muassa seuraavasti: “Oikeutta ulkomaalaisille”, “Oikeuskansleri huolissaan turvapaikanhakijoiden tietoturvasta” sekä “Ihmisoikeudet eivät ole minkään maan sisäinen asia”. Fredmanin tekstejä on käyttänyt lähteenään esimerkiksi Suomen Punainen Risti “Ei rasismille!”-kampanjassaan.

Fredman on myös muun muassa uudelleentwiitannut SVT:n tekemän hovioikeuden johtaja Fredrik Wersällin haastattelun, jossa Wersäll kehotti Ruotsin oikeusjärjestelmää tiukentamaan määrittelyään siitä, mikä on lain “kiihottamisesta kansanryhmää vastaan” rikkomista. Joko Fredmanin “puolueettomat” intressit alkavat valjeta? Miksi Poliisihallitus valitsi juuri hänet tukkimaan kansallismielisten suomalaisten suut?

Fredmanin uudelleentwiittaama SVT:n haastattelu. Kuvakaappaus: Twitter.

Tästä kaikesta huolimatta Fredman on muun muassa saanut ansioituneelle asianajajalle myönnettävän Matti Ylöstalo -palkinnon vuonna 2009 sekä syyttäjänlaitosmitalin vuonna 2014. Lisäksi hän oli “vuoden asianajaja” vuonna 2003 ja vuoden “ihmisoikeusjuristi”. Tämä ei tosin ole loppujen lopuksi kovinkaan yllättävää, sillä tittelit ovat hänelle antaneet ihmiset, joilla on samat demlalaiset taustat sekä sama suomalaisvastainen agenda.

Fredman on nurinkurisesti tehnyt pro gradu -työnsä “sananvapaudesta”. Nyt hän kuitenkin vaatii yhdessä Poliisihallituksen kanssa sananvapauden tukahduttamista Vastarintaliikkeeltä, mikä johtaa hyvin todennäköisesti myös muihin järjestöihin kohdistuvaan vainoon tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että hän nostaa vähemmistön oikeudet enemmistön oikeuksien yli hän on luonut varallisuutensa “maksuttomilla oikeudenkäynneillä” eli veronmaksajilta rahastamisella.

Kuinka voimme Fredmanin taustojen valossa luottaa poliisimme ja oikeuslaitoksemme päätösten objektiivisuuteen? Emme mitenkään. He ovat selvästi ottaneet asiakseen kansallismielisten sananvapauden polkemisen, todellisen opposition tukahduttamisen ja poliisivaltion rakentamisen. Tätä ohjailevat vielä omia päättäjiämme merkittävästi vaikutusvaltaisemmat ja laajemmat verkostot. Tämä kehityskulku on jo pelottavan kovassa vauhdissa, ja se on nopeutunut kertaheitolla muutamien viime vuosien aikana.

Meidän on kuitenkin mahdollista sekä pysäyttää Suomen rappio että lopulta korvata se aidolla oikeusvaltiolla, mikäli nousemme yhdessä vastustamaan tätä hulluutta. Liity Vastarintaliikkeeseen jo tänään TÄÄLLÄ ja osoita korruptoituneille vallanpitäjille, että Suomen kansa ei alistu painostuksen edessä!

 

Maria Pöysti

16 KOMMENTIT

 1. Olen toisinaan ihmetellyt, uskovatko nämä punakapitalistit voivansa tehdä politiikkaa oikeuslaitoksen kautta ikuisesti neukkulan malliin? Kuinka pitkälle he kuvittelevat voivansa viedä mielipidekontrollinsa?

  Kaikkea hyvää Vastarintaliikkeelle oikeudenkäyntiin! Vaikka ei olisi täysin samaa mieltä kaikista Liikkeen ajatuksista, valtaosa kansasta haluaa muutoksen tähän hulluuteen, jota korruptoitunut valtakoneisto ruokkii.

 2. Erikoista, että poliisi on valinnut noin poliittisen edustajan itselleen. Sitten muistin, että Suomen poliisi on nykyään PolPo.

  • Ei tarvitse välittää koska kansaa ei kuitenkaan kiinnosta. Sama tapahtui jo Etelä-Amerikassa, kansaa alkaa kiinnostaa vasta siinä vaiheessa kun on jo liian myöhäistä. Liittymällä PVL:ään henkilö varautuu myös ja etenkin näihin pessimistisempiinkin skenaarioihin. Tietysti aina pyritään ajattelemaan positiivisesti: “Meidän on kuitenkin mahdollista sekä pysäyttää Suomen rappio että lopulta korvata se aidolla oikeusvaltiolla, mikäli nousemme yhdessä vastustamaan tätä hulluutta.”

 3. Sinällään aika typerä valitus, sillä tottakai lakimies on aina puolueellinen. Asianajajan työ on aika kirjaimellisesti ajaa asiakkaansa asiaa, joten hän on aina asiakkaansa puolella. Poliisilaitos sattui nyt löytämään semmoisen asianajajan joka on heidän näkemyksensä kannalla myös siviilillä jotta yhteistyö ja oikseusprosessi heidän osaltaan sujuu sutjakkaasti. Suomen, tai minkään muunkaan maan, laki eikä myöskään asianajajaliiton omat säännöt vaadi asianajajilta puolueettomuutta tai poliittista sitoutumattomuutta.

  Myöskin poliisin puoluettomuudesta itkeminen on turhaa, sillä poliisi on valtion voimankäyttöväline, joten poliisi on aina de facto poliittinen, sillä epäpoliittinen valtio on oksymoroni.

  Oikeastaan molemmista valittaminen on aika kevyttä ja pinnallista populistista höttöä, valitetaan oireista itse sairauden sijasta.

  Mitä sitten tulee siihen että tuleeko tuomari olemaan puolueeton ja mikä valtion puoleettomuuden tila on, on eri asia….

  • Olipa typerää saivartelua. Kansallinen Vastarinta nosti Fredmanin taustat esille, jotta tavalliset suomalaiset näkee, millaisten ääriajattelijoiden kanssa Polpo tekee yhteistyötä.

   Demokraatit puhuvat aina oikeusjärjestelmänsä “puolueettomuudesta”, joten tämä keissi paljasti taas vallanpitäjien kaksinaamaisuuden. Niin yksinkertaista se on.

 4. Lukekaahan mitä paskaa Kaleva jälleen kirjoittaa, näiden artikkelit ovat jo Hesarin tasoa valehtelussa, vääristelyssä ja valkoisten vastaisessa materiaalissa: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/uusnatsijarjeston-lakkauttamista-puidaan-tanaan-karajaoikeudessa-tampereella/774262/ > “Ihmisten jakaminen rotuihin ei enää tänä päivänä ole normaali käytäntö tieteessä, sillä ihmisten katsotaan olevan geneettisesti samaa jatkumoa”… kirjottaisivat suoraan mitä yrittävät sanoa > “Valkoisilla ei ole oikeutta olla olemassa ja täten valkoinen rotu tulee tuhota lopullisesti”.

  Kyseinen roskalehti myös vainoaa Kärkkäistä tällä hetkellä aika kovasti.

   • Tätä fantasiaa toteutetaan nykyisin massiivisilla toimenpiteilla, ja vielä pahempaa on tulossa. Jokainen goyim on pakotettu käyttämään juutalaisten virtuaalisia rahoja – joten aiheuttamalla häiriön finanssijärjestelmällä goyimien valtioiden kansantaloudet lamaantuvat ja goyimit kuolevat nälkään, tauteihin ja sotiin hyvinkin tehokkaasti ja nopeasti, koska modernit yhteiskunnat ovat erittäin herkät häiriöille.
    http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/924574.stm
    Vain muutaman sadan rekkakuljettajän lakko lamautti Iso-Britannian. Kahden vuorokauden jälkeen yhteiskunnan toiminnat alkoivat pysähtyä ketjureaktiossa ja kahdeksantena päivänä lakko oli lopetettu koska vahingot uhkasivat johtaa täysromahdukseen. Juutalaisten sairaat fantasiat (jotka voidaan kutsua myös erittäin realistisiksi toimintasuunitelmiksi maailmanherruuden saavuttamiseksi) toteutetaan parastaikaa. Infrasruktuuri tätä varten (Georgia Guidestones, 1. käsky) on jo valmiina.

  • ”Ihmisten jakaminen rotuihin ei enää tänä päivänä ole normaali käytäntö tieteessä, sillä ihmisten katsotaan olevan geneettisesti samaa jatkumoa”

   https://ylewatch.blogspot.fi/2017/10/ylen-hamarat-rotuopit.html

   Fyysisessä antropologiassa ja genetiikassa nimenomaan tiedemiesten enemmistö tunnustaa geneettiset klusterit l. rodut. Ainoastaan Tampereen punaisen yliopiston journalistilinjan toimittajat näyttävät olevan tietämättömiä asiasta.

   Rotukysymys olisikin yhdentekevä, elleivät juuri ei-valkoiset harjoittaisi kaikkein räikeimmin rotujakoa ja etnistä nepotismia. Peliteoreettisesti valkoiset ovat hölmöjä häviäjä, koska he ovat ainoita jotka uskovat rotudenialismiin samaan aikaan kuin muut ajavat häikäilemättömästi oman populaationsa geneettistä itsesuojelua ja etua. He nauravat partaansa kun valkoiset itsensä kieltämisellään potkivat omaan maaliin ja kuvittelevat sen olevan heille voitto.

 5. Vähän aiheen vieereen, mutta olisikohan mahdoton ajatus kerätä jossain vaiheessa kannattajakortit ja perustaa
  Suomen Kansallissosialistinen puolue?
  Siinäpä taas kuohunta kävisi…

 6. Kommunisti jolla on “kissi” kaulassa. Muille hän tarjoaakin hirttonarua. “Demlaahan sen olla pitää.”

  • “Kuka saa olla aktivisti?
   18 vuotta täyttänyt pohjoismaalainen mies tai nainen, joka tunnustaa ideologiakseen kansallissosialismin ja joka sitoutuu elämään esimerkillisesti kansansa puolesta.”

   Alle 18-vuotias voi olla tukijäsen ja lisäksi kannattaa tutustua toimintaan esimerkiksi osallistumalla yhteisiin tapahtumiin ja oma-aloitteisesti opiskelemalla ja levittämällä tietoa liikkeestä.

 7. Poliisihallitus osallistui pridehomomarsssiin Hesassa. Fredman on homo.

  • Vaikka homotutka olisi puolivaloilla, niin Fredmanista näkee jo yhdellä vilkaisulla, että kyseessä on degeneraatti. Siilitukka ja rusetti, taloudellisesti menestyneiden punaporvarihomojen perusignaaleja. Myös venäläisten rattopoikien surmaamaaksi joutunut Helsingin yliopiston finanssioikeuden professori Kari S. Tikka käytti ajottain rusettia.

Comments are closed.