Koti Artikkelit Olena Semenyakan haastattelu, osa 2

Olena Semenyakan haastattelu, osa 2

48

Kansallinen Vastarinta jatkaa Ukrainan konfliktin osapuolia valottavaa artikkelisarjaa. Olemme tahtoneet Ukrainan vallanvaihdosta lähtien tarjota sensuroimattoman äänen konfliktin eri osapuolten edustajille, jotta pohjoiseurooppalainen yleisö saisi paremman käsityksen alueen kehityksestä. Artikkelissa esitetyt argumentit eivät välttämättä edusta toimituksen linjaa. Lue myös sarjan edelliset osat: 1, 2.

Haastattelun ensimmäinen osa: http://www.vastarinta.com/olena-semenyakan-haastattelu-osa-1/

Pitäytyykö National Corps organisaationa jossakin tietyssä maailmankatsomuksessa?

Järjestönä kuvailemme itsemme ensiksikin kansallismielisenä. Laajemmin katsottuna puhumme arkeofuturistisen tulevaisuudennäkymän puolesta, koska pyrimme säilyttämään perinteiset arvomme samalla kun sopeudumme modernin teknologian tuomiin haasteisiin. Käytännössä olemme sosiaalikansallismielisiä, mutta saavuttaaksemme pohjaa useissa yhteiskuntaluokissa viittaamme itseemme pelkästään kansallismielisinä.

Joukoissanne on kuitenkin melko paljon kansallissosialisteja, eikö totta?

Aivan, liikkeessämme on ihmisiä monenlaisista taustoista. Itse asiassa vallankumouksen ja sodan kuuman vaiheen aikana uuden sukupolven äärioikeistoaktivistit, ensisijaisesti “ultrat” (poliittisesti tietoiset ja järjestäytyneet fanaattiset urheiluseurojen kannattajat, suom. huom.), olivat hyvin tärkeässä roolissa Ukrainan valtion turvaamisessa samaan aikaan kun hallinnolliset ja asevoimien rakenteet olivat halvaantuneina. Kremlin sabotoijien uhan torjunta Ukrainan avainkaupungeissa kuten Harkovassa, Odessassa, Dniprossa ja muualla on suurimmaksi osaksi heidän meriittinsä. Kuitenkin samalla kun nämä ihmiset liittyivät pataljoonaamme, heidän tuli jättää pois tilapäinen alakulttuurinsa ja muuntautua ammattimaisiksi sotilaiksi. Nyt, kypsyneinä poliittisina sotilaina, he ovat osa yhteisöämme ja he ovat myös löytäneet paikkansa liikkeemme eri osastoista.

Kuinka aiotte käsitellä venäjänkielistä väestöä Ukrainassa valtaanpääsynne jälkeen?

Samalla kun haluamme vahvistaa ukrainalaista kulttuuria emme aio rajoittaa venäjänkielistä väestöä mitenkään. Täytyy myös muistaa, että Azovin vapaaehtoisjoukoissa ja aktivisteissa on myös paljon etnisesti venäläisiä. Teennäisen identiteetin pakottaminen ihmisiin ei ole mahdollista eikä tavoiteltavaa.

Tähän liittyen: onko joukoissanne paljon venäläisiä, jotka lähtivät Venäjältä liittyäkseen joukkoonne?

Itse asiassa joukoissamme on paljon venäläisiä, jotka lähtivät Venäjältä, jotta he voisivat liittyä meihin. Jotkut heistä löysivät toisen kotinsa täältä, sillä he voisivat tulla pidätetyiksi Venäjällä poliittisen aktiivisuutensa vuoksi. Täten Ukrainaan tuleminen oli heille pelkkä menolippu. Ihmisiä tuli myös Valko-Venäjältä samoista syistä. Haluan painottaa, että vastustamme Putinin hallintoa, emme Venäjän kansaa. Porošenkon propaganda toisaalta on osoitettu koko Venäjän kansaa kohtaan kokonaisuudessaan, mikä vaikeuttaa venäläisten laillista asemaa Ukrainassa. Joka tapauksessa liikkeessämme on monia venäläisiä, ja jotkut heistä ovat jopa johtaja-asemissa.

Mikä on mielipiteesi EU:sta ja Natosta? Jotkut ukrainalaiset kansallismieliset näkevät nämä instituutiot poliittisina liittolaisina Venäjää vastaan. Mitä mieltä olet näistä ajatuksista?

EU ei ole koskaan ollut poliittinen vaihtoehto meille. Sen sijaan etsimme poliittisia liittolaisia tietyistä maista, jotka kuuluvat geopoliittiseen alueeseemme. Jo Maidanin protesteista lähtien ukrainalaiset kansallismieliset kannattivat EU:n ja Venäjän välillä kolmatta geopoliittista vaihtoehtoa, jonka perusta on Intermariumissa (Adrianmeren-Itämeren-Mustanmeren liitto). Tällä hetkellä Keski- ja Itä-Eurooppa on kallellaan EU:sta irralliseen geopoliittiseen autonomiaan, jota me kannatamme. Meidän ideaalimme on kuitenkin suvereeni Intermarium, joka toimii alustana vaihtoehtoiselle paneurooppalaiselle integraatiolle. Sama pätee siihen, mitä tulee alueelliseen turvallisuuteen ja puolustukseen, ja tästä keskustellaan aktiivisesti Intermariumin kehityskonferensseissa. Tämä on meille ja ukrainalaisille suotuisampi vaihtoehto kuin Natoon liittyminen, mikä vain eskaloisi poliittisia jännitteitä. Ei ole kyse vain Kremlin uusneuvostoliittolaisesta tunkeutumisista. Intermarium-alue on ainoa alue Euroopassa, jossa etniset ja kulttuuriset identiteetit ovat täysin säilyneet. Lisäksi se päättäväisesti vastustaa EU:n yrityksiä asettaa jäsenmaitaan maahanmuuttajakiintiösysteemiin. Tämän vuoksi Intermarium-alue on laboratorio koko Euroopan elvyttämiseksi, mikä myös heijastuu Reconquista-projektin iskulauseessa “Tänään Intermarium ja huomenna koko Eurooppa!”.

Mikä mielestäsi on ollut ongelmallista siinä, mitä tulee Ukrainan suhteisiin Venäjään ennen sotaa, ja millaisia tulevaisuudensuhteita tavoittelette?

Ei ole mikään salaisuus, että meillä on omat historialliset ongelmamme Venäjän kanssa. Jos menemme eteenpäin Neuvostoliiton jälkeiseen aikaan, mikä tarkoittaa uuslibraalia oligarkkien Venäjää, näemme, ettei se ole ystävällinen ukrainalaisille eikä myöskään etnisesti venäläisille. Ukrainaan tulleet venäläiset painottavat aina, että heidän valtionsa on ystävällinen pelkästään maahanmuuttajille ja ei-venäläisille, jotka asuvat maassa. Venäjällä on esimerkiksi hyvin ankarat “viharikoslait” estämään kansallismielisyys ja kansallismieliset liikkeet ja projektit, joten joka kerta, kun venäläinen päätyy oikeuteen maahanmuuttajaa vastaan, venäläinen häviää. Venäjän valtio on konservatiivinen vain pinnalta, kuin se kuva, josta länsimainen media aina jaksaa paasata. Tämän tuloksena kansallismielinen oppositio Venäjällä on tuhottu, lukuun ottamatta joitain pieniä maanalaisia liikkeitä. On mahdotonta perustaa puolue, on mahdotonta olla vakava hallituksen vastainen oppositio.

Mikäli Venäjä jatkaa sodanlietsontaa Ukrainaa vastaa, erilaiset skenaariot ovat mahdollisia siinä, mitä tulee puolustukseemme tai vastahyökkäykseen. Mikäli Putinin valta heikkenee, voimme harkita muita vaihtoehtoja. Uskomme, että pystymme palauttamaan diplomaattiset suhteemme Venäjään vasta, kun sen hallinto vaihtuu. Tiedämme kuitenkin myös, etteivät Venäjän liberaalit muuta mitään parempaan suuntaan, joten Venäjän hallinnon muutos voi vain tapahtua, kun länsimaiden kansallismieliset onnistuvat saamaan poliittisen mahdin maissaan. Sovinismia esiintyy molemmin puolin, mikä on surullista, mutta tulemme parantamaan tilannetta askel askeleelta.

Mitä mieltä olet juutalaisten vaikutusvallasta maailmanpolitiikassa ja Ukrainassa?

Emme yliarvioi tätä tekijää, mutta on helppoa havainnoida, että eräillä tästä ryhmästä lähtöisin olevilla tahoilla on huomattava vaikutusvalta sekä globaaliin rahoitusmaailmaan että maailman hegemonian poliittiseen kurssiin. Meidän fokuksessamme onkin maailman taloussysteemin muuttaminen. Tietysti, geopoliittisella tasolla, tämä tekijä voi vahingoittaa eurooppalaisten intressejä. Ensinnäkin Israelin valtion päämäärien aiheuttamat konfliktit Lähi-idässä ovat lietsoneet pakolaisten virran, jota nyt todistamme, joten tämä “linnoitus muslimeja vastaan” on melko nimellinen. Meidän tulisi sitä paitsi olla tietoisia tähän yhteydessä olevaan kansainväliseen lobbyyn ja kohdata se aina tarvittaessa julkisessa keskustelussa ja historiankirjoituksessa. Esimerkiksi monet juutalaiset historioitsijat ja poliitikot pyrkivät monopolisoimaan kansanmurhan konseptin ja jättämään huomiotta Holomodorin, joka on erittäin tärkeä ukrainalaisille. Meidän tulisi myös tehdä ero “juutalaisen osatekijän” eri tahoille, jotka saattavat olla vastakkaissuuntaisia toisiaan kohtaan ja jotka voivat aiheuttaa uhan eurooppalaisille intresseille tai eivät. Näitä tahoja ovat esimerkiksi ortodoksijuutalaiset, sekulaarisuus, assimiloituneet juutalaiset, kulttuurimarxistit, Israel kansallisvaltiona, sen kotimaiset ja geopoliittiset intressit ja niin edelleen.

Kun puhumme Ukrainasta, niin kauan kuin vähemmistö pysyy lojaalina valtiolle ja kunnioittaa sen kansakunnan oikeuksia, se voi olla kiinteä osa sosiaalista elämäämme. Uskomme kuitenkin, että meidän tulisi kannattaa ja edistää ensinnäkin ukrainalaisten kansalaisaktiivisuutta ja sääntönä kutsua ulkomaalaisia vain toimimaan tietyillä osa-alueilla, jotka saattavat vaatia erityislaatuisen erikoistumisen. Jos katsot nykyistä hallitustamme, niin näet, että siinä on suuri määrä erilaisia ulkomaalaisia viranhaltioita, jotka jakavat kanssamme kokeilunsa “demokraattisten reformien toimeenpanoista maissaan”. Samaan aikaan ulkomaalaiset vapaaehtoiset, jotka ovat ottaneet osaa Ukrainan aseelliseen puolustukseen idässä vain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, eivät nauti lain suojasta.

Toinen esimerkki vähemmistöjen epämääräisestä suojelemisesta: Maidanin vallankumouksen aikaan juutalaiset Ukrainan kansalaiset, jotka kannattivat protesteja, ottivat käyttöönsä ironisen meemin Judeo-Banderismista (Stepan Bandera on ukrainalaisen kansallismielisyyden ikoni), jota käytettiin meitä vastaan Kremlin mediassa ja joka vahingoitti mainettamme. Jokaisessa poliittisen vaikuttamisen tapauksessa – ja se koskee kaikkia vähemmistöjä – kuulostaa järkevältä ensin tarkistaa se, puolustavatko he Ukrainan kansallisia intressejä vai jonkin monikansallisen yhtiön intressejä, jolloin maamme luonnonvaroja yritetään käyttää lähteenä ja halpojen tuotteiden markkinoimiseen. Haluavatko he antaa panoksensa maamme kehitykseen vai tyrkyttää omaa agendaansa? Jos viimeinen vaihtoehto pätee, tekevätkö he tämän tietoisesti vai ovatko he joidenkin toisten toimijoiden alaisia, kuten kulttuurimarximin käyttämiä “troijanhevosia”? Ei epäilystäkään, tämän realiteettien tarkistuksen varsinkin oligarkkien ja huippupolitiikkojen kohdalla tulisi olla perusteellinen.

Nämä olivat kaikki kysymykset, mutta tässä vielä eräs kansainvälisille ystävillemme: vieläkö Azov hyväksyy ulkomaalaisia vapaaehtoisia joukkoonsa, ja jos se niin tekee, millaiset vaatimukset ovat?

Teoriassa hyväksymme, ja lakimme myös hyväksyy sen, että kansalliskaartin osana toimiva Azov-rykmentti hyväksyy vapaaehtoiset. Hallituksemme on kuitenkin kehittänyt muodollisia esteitä ulkomaalaisille vapaaehtoisille. Sinun tulee hankkia oleskelulupa, vuokrata asunto ja asua Ukrainassa jonkin aikaa ja niin edelleen. On monia vaikeuksia, jotka täytyy ylittää, jotta voisit liittyä meihin. Juuri nyt ei ole paras aika liittyä Azoviin, mutta tulevaisuudessa suunnittelemme perustavamme oman ulkomaalaislegioonan. Sitten voimme tiedottaa kovaa ja julkisesti, että etsimme vapaaehtoisia.
 

V. K.

48 KOMMENTIT

 1. Asia, minkä huomasin jo edellisessä tekstissä on se, että nämä ukrainalaiset eivät tunnu pitävän siitä tosiasiasta, että heidän maassaan on sisällissota jonka nämä kansallismieliset itse toiminnallaan aloittivat ja kaiken lisäksi vielä lietsovat sitä. Venäjää kyllä osataan syyttä vaikka sun mistä ja jopa Putin mainittiin tämän sodan aloittajana, vaikka tästä ei ole(eikä tule) mitään todistetta. Toinen asia joka oli hieman epäselvä oli tämä “Samalla kun haluamme vahvistaa ukrainalaista kulttuuria emme aio rajoittaa venäjänkielistä väestöä mitenkään. Täytyy myös muistaa, että Azovin vapaaehtoisjoukoissa ja aktivisteissa on myös paljon etnisesti venäläisiä. Teennäisen identiteetin pakottaminen ihmisiin ei ole mahdollista eikä tavoiteltavaa”. Ensinnäkin, Ukrainassa ei olekaan tapahtunut mitään muuta kuin rajoitteita venäläisväestölle, ja mm. Azov ja oikeistosektori on ollut tässä mukana alusta lähtien. Toiseksi, mitähän tuo viimeinen lause mahtoi tarkoittaa??? Tunnustiko Semenjaka suoraan että ukrainalaisuus on keinotekoista? Kuten se onkin. Mahtaa olla siis enemmänkin hupiukoista kyse kuin tositekijöistä.

  • Niin no eihän Venäjän armeija, sori siis vihreät miehet, miehittäneet Krimin niemimaan ja osia itä-Ukrainasta on ryssä separatistien hallussa. Kyllä Venäjä siellä pelaa, samoin USA, eikä olisi mikään ihme, että USA ja Venäjä taistelisivat siellä periaatteessa keskenään. 🙂 Onhan CIA kouluttanut ja aseistanut Ukrainan joukkoja. Samaa jenkit ja ryssät tekee Syyriassa, siellä oli jopa jenkkien erikoisjoukot ottanut yhteen ryssien Wagner palkkasotilaiden kanssa.🙂 Noi on kyllä mielenkiintoisia konflikteja kumpikin, kyllä me vielä tullaan näkeen 3 maailmansota, se on jo lähellä.

  • Ukrainalaisuus keinotekoista? Kiinnostaisi tietää mikä tekee Ukrainasta ja sen asukkaista keinotekoisia. Ja sekö oikeutti vihreiden miesten invasion? Marsilaiset on kuulemma pieniä ja vihreitä mutta kuvien perusteella nämä vihreän aatesuunnan edustajat oli aika lailla ihmisen kokoisia.

   • Keinotekoiseksi tekee se, että ennen vuotta 1918 Koko Ukrainan valtiota ei ollut olemassa. Katso vaikka kartasta.
    Wiki(judo)pedia: Modern history of Ukraine
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Ukraine-growth.png

    Keinotekoiseksi “Ukrainasta” tuli kun alueet lisättiin Ukrainan Neuvostotasavaltaan bolshevikkien toimesta vuosina 1922, 1939, 1940, 1945, 1948, 1954 – tuloksena on keinotekoinen valtio.

    Vuonna 2014 Krimin autonominen tasavalta palasi takaisin Äiti-Venäjän luo. Muutkin puolalaiset, unkarilaiset, romanialaiset, venäläiset alueet ennen pitkää palautuvat takaisin omiin emo-kansoihin.

    • No mitenkäs toimitaan Suomen kanssa? Valtion jota ei ollut ennen vuotta 1917. Noudatetaanko Ruotsi-Venäjä jaossa Pähkinäsaaren rauhan rajaa vai pistetäänkö poikki jostain muualta? Eesti 1918 eli venäjäksi vaan sekin?

     Tsekki ja Slovakia syntyivät vasta kommunismin kuoltua ja niiden edeltäjä Tsekkoslovakia luotiin samana vuonna kuin Ukraina. Halki poikki pinoon?

     Irlanti itsenäistyi täydellisesti vasta 1931 eli joutaa takaisin Britannian osaksi vai mitä?

     Jugoslavia hajosi vasta 1991-1992 ja se perustettiin 1918 sekin eli mitäs sille pitäisi tehdä? Tai Valko-Venäjälle?

     Näitä äitivennään syliin joutavia valtioita on siis enemmän kuin yksi joten kaikki joukolla setä Putainin tungstenkaivoksille kuokkimaan… :p

     • Nykyinen Suomen ja Venäjän raja on stabiili. En sano että se on historiallisesti oikeudenmukainen, mutta stabiili se on. Niin pitkään kun Suomi ei ole NATOssa, toisin sanoen ei ole välitöntä uhkaa mm. Pietarille – Suomelle ei ole uhkaa Venäjän suunnalta. Jos Suomi vedetään NATOon – se on tuhon oma 3. MS:n alkuminuuteilla, koska Pietari on liian lähellä rajaa.

      Tsekkoslovakia oli keinotekoinen valtio sen luomisen hetkestä alkaen – ja hajosi luonnollisiin osiin heti kun oli mahdollista. Kun puolustamasi judokommunistist liittivät Ukrainan Neuvostotasavaltaan muiden kansojen maat ja väestö – he tekivät “Ukrainasta” keinotekoinen ja täten virittivät aikapommit. Pakolla “Ukrainaan” liitetyt kansat irtautuvat ennen pitkää, olen varma että Novorossia itsenäistyy.

      Sama ilmiö tapahtuu kaikkialla luonnossa – elinkelvottomat, eli sisäisesti ristiriitaiset valtiot hajoavat, kun taas terveet kansojen liitot jatkavat.

      Tietääksesi, Venäjä ja Valko-Venäjä jo 22 vuotta ovat Liittovaltiossa ( https://en.wikipedia.org/wiki/Union_State )

     • Ainoa mitä voi sanoa noista Leon (tai kuka hän nyt sitten onkaan) “vakuutteluista” on, että ainakin hän yrittää kovasti mahdollisten bonusten eteen. Jos nyt Putainilla on on tarpeeksi tungstenia niiten maksamiseen… 😀

      Piti katsoa translatorilla mitä tuo Putain on, sehän on ranskaksi ihankin passeli nimi…

      Ja elinkelvoton neuvostoliitto hajosi omaan mahdottomuuteensa, Venäjä yrittää välttää saman kohtalon kehittelemällä ulkopoliittisia kriisejä pönkittääkseen omaa “mahtavuuttaan” ja vetääkseen kansan huomion pois sisäsiittoisista ongelmista ja tyhjyyttään kolisevasta valtion kirstusta.

     • Zerstörerille Venäjän “tyhjästä kirstusta”:

      https://fi.tradingeconomics.com/russia/balance-of-trade
      keskimäärin +11 mrd kuussa, Dec 2017 on +13,7. Julkinen velka on 11,8 mrd, eli noin 1kk ylijäämän verran.
      Katso samalta sivustolta bruttokansantuot: se kasvaa kohisten.
      Kultaa on nyt 1,838.211 tonnia (31.12.2017). Kun ostavat 20 t/kk nyt se on nyt noin 1880 t.

      Gazprom aloitti kaikkien Ukrainan kanssa solmittujen sopimusten purkaamisen. Usia ei solmita, esimaksut on palautettu. Ensi vuonna kaasua EU:lle ei enää kuljeteta Ukrainan kautta. EU:n kautta ostettu kaasu on monta kertaa kalliimpi kuin Gazpromin kaasu, se tietää teräs- ja kemianteollisuuden loppua. Kemian pysäyttäminen tarkoittaa lannoitteiden valmistamisen loppua, tämä taas johtaa viljan ja muun maataloustuotannon supistumista. Pystyykö EUn ylläpitämään 30 miljoonaa asukasta? Mieti tätä suurta Shakki peliä.

  • Onko tuo keinotekoisuuspuhe tunnustus siitä, että ukrainalaiset aiotaan hävittää putinistien toimesta? Johan täällä “vakituisen lukijan” Putin-henkisessä kirjoituksessa fantasioitiin jopa “natsien” ja ukrainalaisten lahtaamisella.

   • Jurpodebiili,

    Taustatiedoksi: Ukraine is divided because different parts of Ukraine have different historical backgrounds, and because of that experienced different courses of development, have different political, economical, language, cultural, religious preferences.

    Historiasta tiedämme, että jokaisen sisällissodan jälkeen voittanut osapuoli suorittaa hävinneen osapuolen aktiivistien etsinnät (nk. “suodatusleirit”) ja kostotoimenpiteet (l. hävittäminen). Ilmiö on tuttu Suomenkin historiasta; Ukrainassa se on sääntö eikä poikkeus.

    On vain loogista olettaa, että myös tässä “Ukrainan” tapauksessa sama ilmiö toistuu, erityisesti kun sitä avoimesti luvataan. “Ukrainan” vääjäämättä lähestyvän romahtamisen jälkeen sen taistelijat joko pakenevat “Ukrainaksi” jäävälle alueelle (tai ulkomaille) tai ne hävitetään jos saadaan kiinni. Juutalaisten yksi tärkeimmistä tavoitteista on tehdä goyimille “rokotus fasismia vastaan” – ja rokoteen rooli tässä pelaavat Oikean Sektorin, Azovin yms. aktivistit. Mutta goyim ja shabbesgoyim eivät ymmärrä tätä peliä lainkaan.

    Ukraina siis ei häviää, vaan supistuu/palautuu lähelle omia historiallisia alueitaan. Yksi luonnolliselta l. stabiililtä näyttävä versio on tämä:
    https://leggeroleggero.files.wordpress.com/2017/05/future-ukraine.png?w=1000&h=699

 2. Intermarium
  Semenyaka hehkuttaa Intermariumia joka paikassa. Kas kumma, Stratforin juutalainen George Friedman (youtube haku “George Friedman, STRATFOR, 4. 2. 2015” alkaen 9:00) sanoo AIVAN SAMAA: “Intermarium… this is the solution for the United States. Saksalainen pääoma ja saksalaiset teknologiat, Venäläiset luonnonvarat ja työvoima – se on ainoa yhdistelmä joka jo vuosisatoja kauhistuttaa Yhdysvaltoja.”

  Tässä haastattelussa (ja muuallakin) Semenyaka käyttää sanaa Paneuropa:
  http://78.media.tumblr.com/7ceff0fa14f02dea1ccade35f7032478/tumblr_inline_orl6nez4ga1tdj2wa_500.jpg
  Mutta… mutta koko “Paneuropa” käsite on Nicolaus Coudenhove-Kalergin keksintö (teos Pan-Europe, 1923). Tämä mies tunnetaan “EU:n isänä”, sen kunniaksi kansallissosialistien periviholliset painavat postimerkkit, antavat “Charlemagne Prize”, ja koko mies on eniten tunnettu sen suunnitelmasta perustaa EU ja hävittää koko valkoinen rotu! (Prakticher Idealismus, 1925). Lukekaa Magneettimedian “Kreivi Kalergin suunnitelma eurooppalaisten tuhoamiseksi”.

  Sen mukaan mitä tähän mennessä löytyi Semenyakasta, Azovista, ukrainalaisista “kansallismielisistä”, National Corpsista, Stratfor/Friedmanista ja muusta Intermarium liittyvästä – menossa on juutalaisten propagandaoperaatio, jossa juutalaisia palvelevat sudet esiintyvät kansallismielisen lampaiden vaatteissa. Valitettavasti monet kansallismieliset on helppo manipuloida ja ohjata jutikoiden haluamaan suuntaan – vain lausumalla “kansallismieliset” taikasanat tai näyttämällä ulkoiset “kansallismieliset” symboolit. Toivon mukaan PVL pystyy analysoimaan ja tutkimaan asiat pintaa syvämmältä.

  • >Valitettavasti monet kansallismieliset on helppo manipuloida ja ohjata jutikoiden haluamaan suuntaan – vain lausumalla ”kansallismieliset” taikasanat tai näyttämällä ulkoiset ”kansallismieliset” symboolit. Toivon mukaan PVL pystyy analysoimaan ja tutkimaan asiat pintaa syvämmältä.

   Edellisessä artikkelissa mainitsit että ihanan Putinin on pakko heittää kansallismieliset ja holokaustinkieltäjät vankilaan koska kehtaavat vastustaa häntä joten herää pakostakin kysymys tästä analyysistä.

   • Leoa vaan v*tuttaa kun sen saarnaamat opit venäjän mahtavuudesta ja loistosta sekä tsar Putainin luomasta paratiisista ei uppoa riittävän hyvin ja jää bonukset saamatta. Jokaisesta vastaväitteestä kuulemma putoaa muutama prossa pois.

    • Leoa vaan v*tuttaa, että se AINOA YRITYS mitä Pohjolan kansallissosialistit voivat tehdä – menee pieleen mikäli kansallissosialistiseksi itseään kutsuvat eivät ymmärrä suurta kuvaa ja Suomen/Pojolan roolista tässä globaalisessa taistelussa elämästä ja kuolemasta.

     Leolla ei ole reseptia PVL:n menestykseen. Mutta Leo tietää MIKÄ ON SHOWSTOPPER, ja mihin kansallissosialistinen Pohjola varmasti kaatuu – jos ei ymmärrä eikä ota huomioon omassa strategisessa suunnittelussa taiselevan Venäjän intressejä tai jostakin syystä asettuu Judentumin puolelle Venäjää vastaan. Se on showstopper!
     (3 : one that stops or could stop the progress, operation, or functioning of something)

     Kansallissosialistisen Pohjolan voiton ehdottomana ehtona on, että Venäjä ei asetu KS-Pohjolaa vastaan. Kaikki muut Judentumin alaiset maat asettuvat KS-Pohjolaa vastaan vähintään täydellisella kauppasaarrolla, mutta tätä voi kestää jos jostakin omista syistä Venäjä pitää tarpeellisena toimittaa KS-Pohjolalle ruokaa, polttoaineita, aseita yms. välttämättömyydet. Jos taas Venäjä ärtyyntyy – mikään ei pelasta KS-Pojolaa tuholta. Mikään USA tai NATO ei tule auttamaan kansallissosialistista Pohjolan valtiota, turha luulo.

     Kuten muinaiskreikkalainen filosofi sanoi – ihmisten tyhmyyden edessä jopa Jumalat ovat voimattomat.

     • Kuten muinaiskreikkalainen filosofi sanoi joo. Varo ettei tule omaan nilkkaan… 😀

     • Tottakai kansallissosialistisen Suomen kannattaa tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa ja kauppasuhteiden pitää olla hyvät, “The enemy of my enemy is my friend”

     • Totta kai tulisi. Mutta mitenkähän Putte ja Länsi suhtautuisivat siihen? Koska ne eivät tosiasiassa ole oikeasti vihollisia. Jos teatteri vaatisi sitä, niin sitten se onnistuisi.

   • Putin on kaikkea muuta kuin yksinkertainen musta-valkoinen hahmo. Usko pois. Samanaikaisesti virallisen holoko$tin kieltämisen kiellon kanssa – Putinin hallussa on asiakirjat, jotka voivat suistaa läntisen maailman raitteilta: nimittäin Auschwithin työleirin koko arkisto! Koko holoco$t riippuu tästä, ja holoco$t on lännen mythologian peruskivi. Tätä asetta voi käyttää vain kerran, Putin tietää sen, ja juutalaiset ymmärtävät samaa. Putin on antanut ERITTÄIN PAKSUN VIHJEEN maailman Judentumille, kun sattumalta Venäjän puolustuministeriön sivuille julkaisttiin kaksi GPU:n raporttia vasta “vapautetusta” Auschwitzista: kummastakin raportista puuttuvat kaasukammiot ja jopa maininnat juutalaisista, kuudesta miljoonasta puhumattakaan! (tässä sinulle toinen raporteista):
    http://mil.ru/images/military/military/photo/1945-01-29_f236-o2712-d343-l110c%281%29.JPG

    Luuletko, että Judentum on iloinen näistä julkaistuista? Luuletko, että Judentum ei vihaa Putinia niin paljon kuin vain on mahdollista? Vihje meni perille, mutta yksinkertaiset goyim eivät ymmärää mitään, mikä taistelu on menossa, miten korkea jännitys on ilmassa. Takertuvat vain pikkuruisiin seikkoihin, eivät näe suurta kuvaa.

    • Juu. Siellä sanotaan lopussa mm. että “Auschwitz, according to preliminary indications the prisoners, it is learned burned, shot hundreds of thousands of people.”

     Monia eri kansallisuuksia mainitaan muttei mitään toistan mitään uskontoja. Herra propagandaministeriltä taisi unohtua että siihen aikaan juutalaisuus ei ollut kansallisuus vaan uskonto.

     Ja ettei idea unohtuisi niin toistan että kyseisessä raportissa ei mainita uskontoja. Ei juutalaisuutta tai mitään kristinuskon haaraa ei muslimeja ei mitään. Vain kansallisuuksia. Eli pistäs se toinenkin “raportti” niin katsotaan…

     • Juutalaiset on rotu ensisijaisesti. Juutalainen ateisti on yhtä arvokas Judentumille kuin mikätahansa muu juutalainen. Siinä on Judentumin voima, yhteisessä veressä.

     • No mainittiinkos siinä dokumentissa eri rodut, joita sieltä löytyi? Kun on tuo vennää ja latina vähän hakusessa.

    • > Luuletko, että Judentum ei vihaa Putinia niin paljon kuin vain on mahdollista?

     Kyllä luulet, Putin heittää ihmisiä parista rasistisesta meemistä vankilaan, kieltää järjestöt jotka vastustavat mutavyöryä ja kieltää holokaustin kieltämisen.Venäjän päärabbi sanoi että Putin on kaikkein juutalaisystävällisin johtaja mitä Venäjällä ikinä ollut. Putin vangitsee juutalaisten vastustajat ja edesauttaa valkoisten kansanmurhaa, Venäjä on kuin peilikuva yhdysvalloista ja molempien pitää kaatua jos Euroopan valkoiset kansat haluavat olla vapaat.

     Miten sekaisin pitää olla että luulee että joku joka kieltää holokaustin vastustaisen ja rasismin on juutalaisia vastaan? Käsittämätöntä.

 3. Nämä Ukraina-artikkeleiden kommentit on suht timanttisia: Leo käy laukomassa parit näkökulmat ilmoille, jonka jälkeen jengi haukkuu Leon putinistiksi… Leo ei kai missään vaiheessa ole pitänyt Putinia valkoisen rodun seuraavana pelastajana, antanut lähinnä venäläisempää näkövinkkeliä haastavaan aiheeseen. Hankalia hommia!

  Ja kun muistetaan, ettei haastattelut, eikä varsinkaan kommentit edusta välttämättä Liikkeen virallista kantaa, niin ovathan nämä artikkelit ja kommentit aivan älyttömän hyvä tapa laajentaa omia näkemyksiä. Kiitokset vaan tästäkin mielenkiintoisesta haastattelusta!

  • Tietenkään ei ole pitänyt, kun Leo taattuun vihollistyyliin tekeytyy kansallissosialistiksi ja juutalaisvastaiseksi. Korkkiruuvikierous paistaa tämän Bäckmanin luottomiesarmeijan postauksista taattuun tyyliin. Väliin Putin edustaa vastavoimaa, väliin juutalaisten vallassa, mutta ilmeisesti pienempi paha etc.

   Kovasti taas vaihteeksi unohtuu näissä kommenteissa se, kuka venäjällä on vallassa ja mikä meno tässä oligarkkien Orjalassa on. Venäläisnäkökulmaa edustanut viime artikkeli kuulosti hänen tai hänenlaisensa kirjoitukselta. Oli melko hämmentävää lukea se tästä julkaisusta. Tuntuu, kuin jotain olisi vedätetty nyt. Kehottaisin valppauteen.

   En todellakaan voi ymmärtää ukrainalaisten kansallismielisten vastustamista, kun juuri heitä pitäisi tukea. Juuri he ovat vastavoima, kuten oikeat kansallismieliset muuallakin.

   Erityisen vastenmielistä on tuo Ukrainan alueen pienentämisvaadekin. Kaikki ainakin pelaa Putinin Venäjän pussiin Leolla

   • Oligarkeista. Mikä on sellainen oligarkki jolla ei ole lainkaan poliittista valtaa? Se on vain rikas liikemies, ei muuta. Jeltsinin aikana Venäjää hallitsi ryhmä juutalaisia bankstereita Semibankirschina (tai puhekielessä Semizhidovshina, “Seitsemän Jutikan valta”). Oikeasti niitä oli yhdeksän. Sitten tuli valtaan vaatimaton näköinen KGB upseeri. Aluksi kukaan ei tiennyt mikä tuo mies on? Who is Mister Putin? – oli läntistenkin lehtien otsikota. Miten kävi yhdeksälle banksteri-jutikalle?

    — Berezovski puristettu pois Venäjältä, aktiivit otettu pois, hirttäytyi.
    — Gusinski pakotettu Venäjältä pois, aktivit otettu pois.
    — Hodorkovski istui 10 vuotta, pakotettu Venäjältä pois, menetti valtaosan aktiiveistaan.
    — Potainin puristettu pois valtionvallasta, hoitaa vain omat bisnekset.
    — Vinogradov kuoli pois.
    — Smolenski v. 2003 lopetti kaiken toiminnan.
    — Malkin puristettu pois politiikasta ja pakotettu pois Venäjältä.
    — Fridman ja Aven poistettu vallasta, jatkavat ohjata «Alva-group», mutta heillä on paljon ongelmia (ja kohta ongelmia on tätäkin enemmän, hirttosilmukka kiristyy).

    Hitaasti, mutta varmasti valtion osuus pankkisektorilla nousee, ja nyt saavutti 70%. Ei ole ainuttakaan suuryritystä, jossa valtiolla ei olisi enemmistöä ja joka ei olisi valjastettu valtakunnan rakentamiseen – kepillä ja porkkanalla. Kun nyt lisäksi Valtio, Yrittäjät ja Ammattiliitot solmivat kolmikantasopimus yhteistyöstä, minusta tuntuu, että Putin toteuttaa Mussolinin ideat fasistisen valtion rakentamisesta.

    Judentum ja Novoijuku eivät tykkää tästä yhtään.

    • Surkeaa valehtelua ja paljastaa taas taustasi. Siis yrität tuota samaa “Putin pani oligarkit kuriin” -juttua, jota yritettiin aika suurella menestyksellä selittää meille Aleksanteri-instituuttia myöten jo heti 2000-luvun alussa. Tosiasiassa Putin suosi vain noiden muutaman oligarkin sijaan toisia oligarkkeja. Oligarkit ovat tukevasti vallassa ja Putin selvästi yksi heistä tai heidän lakeijansa. Ja kyllä, he ovat juutalaisia.

     Oligarkeilla oli valtataistelua ja sitten linjariitaakin ja koska 90-luvun oligarkkivaltaan oli kyllästytty, piti suorittaa lavastus. Ryhtiliikkeenmä samalla sitten alettiin maksella viimein palkkojaja eläkkeitäkin jonkin verran

     • Mielestäni käsitteen “oligarkki” on ehdottomasti sisältävä poliittisen vallan. Vaikka kuinka rikas olisi henkilö, mutta mikäli hänellä ei ole poliittista valtaa, joutuu hän tottelemaan ylempää poliittista valtaa omaavan henkilön määräyksiä. Näytin miten kaltoin Putin kohteli “Semizhidovshinan” – silti et ole tyytyväinen ja uskot että on salaisia oikeita oligarkkeja. Sinulla siis ilmeisesti on jotakin tietoa, jota ei ole minulla.

      Esimerkiksi “Ukrainassa” oligarkit omistavat puolueita, heillä on omia TV-kanavia, omia taisteluyksiköitä ja pataljoonia kuten Kolomoiskin ja Firtashin yksityiset armeijat, jota valtion asevoimat eivät uskalla koskea.

      Venäjällä ei ole mitään sellaista, ei hajuakaan. Putinin vallan alla kaikki rikkaat (juutalaisetkin, ei väliä) liikemiehet tekevät mitä käsketään valtiovallan suunnalta, ei näy edes pientä merkkiä että kukaan uskaltaisi niskuroida valtiota vastaan. Jotta keskustelu olisi konkreettinen – sano Sinä joku oligarkin nimi, jolla mielestäsi on omia poliittisia ambitioita. Etunimi, sukunimi, pliiiis; tutkin asian mielelläni.

     • Erittäin viihdyttävää. Jatka, Leo, tuolla menolla voitat varmasti jonkun fantasiasarjan kirjoituskilpailussa. Tai tee aiheesta filmi, missä käyt ensin typötyhjässä Fort Knoxissa, sitten Putainin kultakellarissa jonka jälkeen näytät meille laivan, jossa on venäläistä kaasua ja loppuhuipennukseksi väännät parit keskitysleirivitsit ja pantomiinin tästâ keskustelusta. Komediasarjan Montreouxin Kultainen Ruusu on 100-varmasti sinun. Koska rupla ja tungsten.

     • Totta kai sillä on poliittinen valta, jolla on resurssit ja mammonat. Pankit ja mediat. Koko valtio. Jos tällainen kiero paska sanoo, ettei hänellä ole poliittista valtaa, niin se on puhdas valhe. Mutta tällaistahan myös valtamedia yrittää selittää. Kuten myös Putin ja hänen kaverinsa Vekselberg etc.

    • Tässä muutama Venäjän valtaapitävä: Roman Abramovich, Leonid Fedun, Mikhail Fridman, Pjotr Aven, Moshe Kantor, German Khan, Aleksandr Mamut, Mikhail Prokhorov, Rotenbergit, Eugen Shvidler, Viktor Vekselberg, Anatoli Chubais, Sergei Kirienko, Arkadi Dvorkovich, Mihail Fradkov, Isaak Kalina, Vladimir Kogan, Mikhail Lesin, Alexander Hinstein, Vlad Slutsker, Boris Mints, Zhirinovski, Boris Spigel, Simeon Mogilevich, Alisher Usmanov, Magomedsalam Magomedov, Leonid Reiman, Gadzhimet Sarafaliev, Suleiman Kerimov, Vagit Alekperov, Igor Yusufov, Timur Valiulin, Iosif Kobzon, Ruslan Baisarov…

     Ja tässä muutama Ukrainan: Gennadi Kernes, Igor Surkis, Rinat Akhmetov, Dmytro Firtash…

     Turha siis fanittaa kumpaakaan nykymuodossaan. Sen sijaan molempien kansallismielisiä kannattaa tukea. Jos ei niin miksei?

     • Vuonna 1999 Putinin valta oli hyvin heikko, sota ja rikollisuus riehui. Hyvin tietäen juutalaisten korostetut rodulliset ominaisuudet (aktiivisuus, kapinallisuus, avanturismi, ylimielisyys ja chuchpah, intohimo rahaan ja valtaan, kyky tehdä pitkäaikaisia suunnitelmia), pragmaattinen Putin ei voinut muuta kuin ohjata juutalaisten luontaiset kyvyt valtiolle turvalliseen suuntaan. “Missä emme ole vallassa, siinä on oltava kaaos!” – tämä on jutikoiden sääntö ja KGB uspeeri tietää sen.
      Jos silloisessa tilanteessa vielä judetkin massoittain olisivat ryhtyneet aktiiviseen vallankumoukselliseen toimintaan (kuten v. 1917 vallankumouksessa) – se olisi valtiolle katastrofi.

      Ja niin kävikin: omia rikkauksia tavoittelevat judet samalla järjestivät useita teollisia yrityksiä. “Junat alkoivat kulkea aikataulussa” koska se oli jutikoiden etu. Hodorkovski yritti uhmata valtiovaltaa ja joutui vankilaan, muut niskuroijat joutuivat muuttamaan maasta ja menettämään aktiivinsa. Valtaosa judeista laskivat kuitenkin, että olla miljärdöörinä ja maksaa verot on paljon kivempi kuin olla vankina.

      Neuvostojuutalaiset miljärdöörit ovat oma laji, joka poistuu vähitellen näyttämöltä. Ryöstoprivatisoinnissa rikastuneet judet eivät pystyneet tekemään rikkauksia Lännessä. Kuten lutikka ei voi elää täin elinoloissa, nämä judet on sidottu Venäjään. Iältä he ovat jo vanhoja, heidän jälkeläiset eivät pysty jatkamaan “menestystä”. Sellaiset ovat trendit.

      Putin siis teki taktisen perääntymisen – ja voitti, valjasti judet hyödylliseen toimintaan (nutzige juden). Valtio vahvistaa otetta, järjestys on palautettu, kv-asema on palautettu eikä USA enää uskalla hyökätä kuin ennen.

      Ketä kannattaa tukea?
      Aina ensin selvitä itsellesi, ketä tukee Der Ewige Jude ja sen vassali USA – ja tue tämän vastustajia! Tämä on kansallissosialistin universaalinen poliittinen kompassi joka ei petä koskaan.

     • Kyllä joo menee kremlin äänitorvella nyt hiukan ikäänkuin selittelyn puolelle. Ei ole juutalaisia on niitä semitismi ja antisellainen ja seliseli…

      Tulee väkisin mieleen mato jota pujotetaan ongenkoulluun. Samanlaista kiemurtelua. Ten points MM:lle artikkelista.

     • Abramovich tukee Putinia. Berezovsski kääntyi myöhemmin kristinuskoon. A oli hänen vanha kilpailijansa. Valtaklikki vain vaihtui, kuten on vaihtunut Neuvostoliitossakin aikoinaan. Johdosta kilpailtiin. Putinin myötä vain uudet juutalaiset mafiosot jakoivat toisten mediat ja omaisuudet uudelleen. Deripaska etc. etc. Ja juutalaisten johto Venäjällä vaihtui Chabad-Lubavich-juutalaisille. Lazar ja Leviev, jos muistan nimet oikein.

      Mutta kukaan ei edes tiedä, istuiko Horodovski edes oikeasti vankilassa.

    • Hulvattomasti RussiaToday julkaisi artikkelin jossa RT irtisanoutuu antisemitistisistä venäjän kannattajista ja osoittaa miten nämä ovat väärässä, kannattaisi lukaista:

     “Instead, they are projecting their own issues with their homelands onto this country and its leaders. For instance, American and European far-rightists think that because Vladimir Putin has restored Russia as a strong and sovereign state, he’s somehow aligned with their beliefs. And is on some kind of mission from God to save ‘white’ Christianity.

     But, he’s not. Because Russia may well be the most ethnically and religiously diverse country in Europe. And Putin’s own cabinets have included a smorgasbord of Jews, Muslims and Buddhists in addition to the Christians and Agnostics who form the largest Russian ‘belief’ categories.

     Sure, Putin has restored the prominence of the Orthodox faith and identifies as a believer himself. But that’s a cultural thing, rooted in hundreds of years of Russian history. And he’s not attempting to restore the official state religion of the Tsarist period. Nor has he publically considered banning abortion or outlawing homosexual relations, measures the church has frequently called for.

     Instead, the Russian President has personally attended the opening of Russia’s largest mosque, in Moscow, and has been described in a Reuters article as “the closest thing Israel has ever had to a friend in Moscow.” While Russia’s chief rabbi, Berel Lazar, says “Putin is on our side.” He even told the Limmud FSU how “Putin was the first president to publicly speak out against anti-Semitism and did the most for the Jews. There is no institutional anti-Semitism in Russia. The attitude toward the Jews in Russia is excellent.”

     https://www.rt.com/op-ed/416804-anti-semitic-russian-insider/

  • Tuolla Ukrainan ykkösosan kommenteissa mr “Leo” Bäckman julistaa:

   “Valkoisen rodun viimeinen toivo”
   Jos Venäjä kaatuu, ei millä valkoisella kansalla ole mitään mahdollisuutta selviytyä juutalaiselta tuhoamissuunnitelmasta.”

   Että se siitä “ei kai missään vaiheessa ole pitänyt Putinia valkoisen rodun seuraavana pelastajana”…

   Tsar Putain on kaikkien maailman valkoisten ainoa toivo koska hänen paratiisivaltiossaan ei ole ongelmia kukaan ei tee virheitä ja hän on Kaikkivoipa Jumala Kaikkivaltias. Ihan niin kuin oli isä aurinkoisen aikaan.

   USAn johdossa on vähemmän älykäs haihatteleva tuulihattu ja Venäjää hallitsee paranoia despootti. Niistä on hyvä valita. Taidan jättää tyhjän lipukkeen niissä vaaleissa.

 4. Aihe selvästi puhuttaa. Kiistaton tosiasia joka tapauksessa on, että juutalaiset hallitsevat USAa. Venäjä puolestaan on maailman konflikteissa, kuten viimeisimpänä Syyriassa, tukemassa “hyviksiä”.

  Samasta valtapelistä taitaa olla Ukrainassa kyse, jossa monet vilpittömät tyypit on vedetty mukaan Naton laajeneminen vs Venäjän laajeneminen konfliktiin. Karkeasti sanottuna nuo on vaihtoehdot ja nyt valkoiset sotivat jälleen keskenään, kun juutalainen myhäilee sivummalla.

  Samaa mieltä Leon kanssa siitä, että Pohjolalla pitää olla hyvät välit naapuriin pysyäkseen itsenäisenä.

  • No kyllä on tässäkin pyhä yksinkertaisuus. Venäjä salli Libyan tuhoamisen ja kansanmurhan. Syyria on tuhottu. Itse asiassa Venäjä salli Syyrian sodan ja tavallaan hyvisten tuki on tässä sodan jatkamista. Venäjä juoni Syyrialta kemialliset aseet pois eikä lähettänyt uusimpia ohjsussysteemejä het, vaikka oli myynyt ne Iranille. Syyrialle ei taidettyu edes myydä mitään. Sitten kun ohjukset toimitettiin, niin Israelille samaan aikaan salaiset koodit siitä, jotta niiden arvo lähes nollautui.

   Myös NL tuki hyviksiä Lähi-idän konflikteissa. Globaali eliitti suunnitteli kaiken. Tuki ei riittänyt. NL oli vain pankkiirieliitin väline ja niin on Venäjäkin. Sehän on alistunut BIS-pankin ohjaukseen ja sitähän orjuutetaan pitämällä se kehitysmaaluokassa ja käytännössä siis siirtomaana

  • On ihan jees että Putin on tukenut Assadia.Mutta Putinin toimet Euroopassa ovat vielä rajummin valkoisten vastaisia kuin vaikka Ruotsissa, KVkin on uutisoinut kansallismielisten käsittämättömän rajusta sorrosta Venäjällä. Putin vainoaa kansallismielisiä niin että on suurilta osin tuhonnut ethnonationalistisen liikkeen Venäjällä ja heittänyt aktivistit vankilaan.

   https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4541169,00.html

   “Putin hosts rabbis to discuss war on anti-Semitism
   Russian president assures delegation of Israeli and European rabbis that his country will do everything possible to prevent recurrence of tragedy like Holocaust.

   Russian President Vladimir Putin met with a delegation of rabbis from Israel and the Rabbinical Center of Europe in Moscow on Wednesday to discuss joint efforts to prevent the rewriting of history, the struggle against neo-Nazism and neo-fascism, xenophobia and anti-Semitism.”

   • Sanoinkin, että kyse on valtapelistä. En väittänyt Putinia meidän toveriksi, mitä hän ei tietenkään ole.

    Ukrainan militantit kansallismieliset ryhmät tulevat joka tapauksessa junnaamaan paikallaan tuolla Itä-Ukrainassa aivan kuten juutalaiset ovat halunneet. Vallankumous kanavoitiin veljessodaksi.

    Nuo järjestöt sanovat, että vallankumouksen aika on sitten kunhan ensin separatistit lyödään ja Krimikin pitää ensin vallata takaisin. Vasta sitten voi heidän mukaansa siirtyä vallankumoukseen. Käytännössä tuo tarkoittaa, että he eivät tule ikinä tekemään mitään vallankumousta, sillä Venäjä ei tule koskaan luopumaan Krimistä tai lopettamaam separatistien tukemista. Näin ollen nuo ryhmät polkevat turvallisesti paikallaan osana juutalaista valtapolitiikkaa. “With jews you lose!” Ei auta vaikka miten rukoilisi Oikean sektorin kenttäsynagogassa.

    Ja miksi Krimin edes pitäisi kuuluakaan Ukrainaan? Historiallisesti ja väestöllisesti se on venäläinen alue, jonka asukkaat itse halusivat palata Venäjään.

    • Ensin iso osa Gruusiaa aivan yllättäen halusi tulla venäjäksi ja sitten hups myös Sevastopolin strategisesti tärkeä laivastotukikohta sitä ympäröivine alueineen päätti samoin.

     Samankaltaisia yllätysvenäläistymisiä tai niiden yrityksiä tulee todennâköisesti tapahtumaan Baltiassa ja monilla muillakin alueilla joista isä aurinkoinen murhautti alkuperäisväestön ja pakkosiirrätti venäläisiä tilalle sillä tsar Putain selkeästi pyrkii sekä neuvostoajan etupiirin ja tsaarinajan rajojen palautukseen.

     Tovaritsh Leo Bäckman saarnaa propagandamantraa jonka mukaan Ukrainan olemassaolo ei perustu mihinkään koska se on aikoinaan osa muuta valtiota. Tällä periaatteella voidaan pyyhkiä maailmankartalta aika monta maata Suomi mukaanlukien.

     • Ukrainan sota alkoi, kun (((eräät tiedustelupalvelut ja muut tahot))) valjastivat uhkaavalta näyttäneen vallankumouksellisuuden EU/Nato-myönteiseksi protestiksi. Tämän läntisen sekaantumisen Venäjä näki puolestaan uhkaksi omalle vallalleen alueella ja reagoi siihen omalla tavallaan.

      Tästä siinä minun nähdäkseni on kyse. Ei sillä ole enää pitkään aikaan ollut mitään tekemistä “valkoisen vallankumouksen” kanssa eikä enää tule olemaankaan, koska nuo kaikki potentiaaliset järjestöt on (((ohjelmoitu))) jumittamaan Itä-Ukrainan pelinappuloina. Pelissä, jossa heillä ei ole mitään voitettavaa.

      Harmi, että Ukrainan kansallismieliset eivät alunperin laittaneet stoppia joukoissaan hääränneille juutalaisille ja haastattelun perusteella varovat näköjään edelleen todellisen vihollisen nimeämistä painokkaasti.

     • Toinen melko veikeitä kommentteja kirjoitteleva tässä. vai kansallismielisetkö siellä junnaavatkin. Pitäisikö antaa alueita ilmaiseksi?

      Toinen teikäläisistä sanoi, että Putin olisi ollut rikollisuuden vähentäjä. Hah. Putin on mafioso. Tuntuu siltä, että joka kaupungissa jokin mafian moottoripyöräkerho on ottanut liike-elämän haltuunsa. Mafian ote on vain lisääntynyt Putinin aikana. Prosessi ei heikentynyt yhtään. Tuomioistuimet tuomitsevat oligarkkien eduksi aina jne.

      Putin oli melkoinen tyyppi jo Pietarin apulaispormestarina. Oli muka määrä ostaa suurella summalla rahaa ruokapulasta kärsivän kaupungin tarpeisiin Euroopasta. Hän kääri rahat taskuunsa. Ja tämä oli vain yksi paljastunut operaatio. ja miksi globaali eliitti määrää EU-poliitikot suojelemaan näiden oligarkkien mafiaa ja antamaan sen levittäytyä Eurooppaan, ottamaan koko Euroopasta yhä tiukempi ote? Tällaisista asioista huomaa, kuinka asiat ovat oikeasti.

     • Itselläsi on ilmeisesti pakkomielle siitä Putinista, kun et tunnu muuta huomaavan vastaväittäjien kommenteista.

      Ja kyllä ne tosiaan siellä tulevat junnaamaan paikoillaan, koska he ovat julkilausuneet, että edellä mainitut asiat ovat ykkösprioriteetti ja vasta sitten katsotaan vallanvaihtoa ja muita juttuja. Krimin takaisin ottaminen ei ole mahdollista, koska A) Venäjä ei salli sen tapahtua ja B) paikallinen väestö itse haluaa kuulua Venäjään, johon se historiallisestikin kuuluu.

      Jos Ukrainan kansallismieliset käyttäisivät erilaisia tunnuksia ja retoriikkaa, niin tämä aihe tuskin herättäisi tällästä polemiikkia. Monet ei ilmeisesti huomaa juutalaisten kanssa kaveeraamista ja sitä mihin se on johtanut, kun niillä on siistit liput ja retoriikka.

     • Vastaväittäjien kommentit ovat tähän asti olleet todella hupaisia ja nollan arvoisia. Faktat ovat karuja ja sivuutatte ne

     • Vai että EU/Nato myönteinen protesti aloitti sodan? On hiukan eri asia hyökätä aseellisesti tai sanallisesti toista suveneeria valtiota vastaan. Haukku ei tee haavaa mutta tsar Putaiinin vihreän linjan miehet ovat tainneet niin tehdä. Ihan kuten Ukrainan alueella asuvat kannattajansakin sillä kuolonuhrit lasketaan tuhansissa. Ja lainasihan hän ystävällisesti heille ilotulitteita ja hölmöt hollantilaiset sattuivat lentämään yli juuri kun oli putainistijuhlien ilotulituksen aika. Oma vikansa.

Comments are closed.