Koti Artikkelit Olemmeko “demokratian vihollisia”?

Olemmeko “demokratian vihollisia”?

20

“Pohjoismainen Vastarintaliike on demokratian vihollinen, ja valtion tulee näin ollen kieltää liike.” Tämä on toteamus, jota levitetään sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa sen jälkeen kun joku poliittisesti korrekti henkilö on loukkaantunut ja järkyttynyt nähtyään aktivistejamme jakamassa lentolehtisiä kotikaupungissaan.

Tätä fraasia levittävät joskus poliittisesti alkukantaiset ja tietämättömät, joskus taas pääkirjoitustoimittajat ja muut ammatikseen yhteiskunnallisista asioista julkisesti keskustelevat ihmiset. “Emme saisi toimia teidän hallitsemassanne yhteiskunnassa, joten siksi mekään emme salli, että te toimisitte meidän hallitsemassamme yhteiskunnassa” on yksinkertainen kannanotto, jonka jokainen ymmärtää poliittisen sivistyksen tasoon katsomatta. On sitten toinen asia, onko tämä kannanotto loppuun asti ajateltu.

Voi esimerkiksi todeta, etteivät meidän vihollisemme ole oikeutettuja asettamaan itseään moraalisesti meidän yläpuolellemme, vaan he toimivat “silmä silmästä, hammas hampaasta” -periaatteen mukaan; vihollisemme haluavat sortaa meitä syyttäessään meitä samaan aikaan potentiaalisiksi sortajiksi. Tämä on tekopyhää ja kaksinaismoralismia jo itsessään. Voimme aloittaa siis siitä, ettei kukaan vihollisistamme, jotka haluavat meidät kieltää, ainakaan ole moraalisesti yläpuolellamme.

 

“Demokratia” ei todellisuudessa vallitse

Jatkan edelleen, ettei voi tuosta vain määritellä, kuka on demokratian vihollinen ja kuka ei. “Demokratia” on käsite, joka voi merkitä mitä tahansa. Ei ole olemassa mitään yleistä ja yhtenäistä demokratian käsitettä, jota joko puolustetaan tai vastustetaan. Vakavia ja monipuolisia kannanottoja voi tehdä vain, kun on kyse tarkasti selitettävissä olevista ilmiöistä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä, jotka osoittavat, kuinka demokratia voi tänä päivänä merkitä mitä tahansa:

– Sekä Pohjois-Korea että Yhdysvallat kutsuvat itseään demokratioiksi.
– Demokratian kehdon sanotaan olevan antiikin Kreikassa, jossa sekä naiset että ulkomaalaiset olivat äänioikeudettomia. Tätä tuskin nähdään demokratiana esimerkiksi nyky-Pohjoismaissa.
– Ison-Britannian sanotaan olevan ensimmäinen parlamentaarinen demokratia. Samaan aikaan kun maata hallittiin demokraattisesti, oli se myös aikoinaan maailman imperialistisin yhteiskunta. Sekä Iso-Britannia että Yhdysvallat sanovat levittäneensä demokratiaa ja sivilisaatiota sekä menneen ajan että nykyajan imperialismillaan. Imperialisminvastaiset liikkeet puolestaan ovat vedonneet demokratiaan tehdessään vastarintaa edellä mainittuja valtioita vastaan.
– Mitä tulee rotuasioihin, demokraattisesti hallituilla valtioilla kuten USA, Israel ja Etelä-Afrikka on ollut voimassa rotuerottelulakeja. Nykypäivän Pohjolassa puolestaan on joidenkin mukaan epädemokraattista vastustaa maahanmuuttoa.

Saksan demokraattinen tasavalta DDR – yksi monista historian aikana näkemistämme “demokraattisista” yhteiskunnista.

On siis ilmeistä, että demokratian käsite on alati muuttuva ja joustava. On älyllisesti kunniatonta yrittää pakottaa Vastarintaliike ottamaan kantaa johonkin noin epämääräisesti määriteltävään ilmiöön. Vihollisemme harrastavat yksinkertaista populismia tietäessään useimpien pohjoismaalaisten suhtautuvan positiivisesti demokratian käsitteeseen. Siksi nämä ihmiset suhtautuvat skeptisesti meidän järjestöämme kohtaan, kun meistä maalataan kuvaa “demokratian vastustajina”.

 

Demokratia ja nihilismi – kuin kaksi marjaa

Demokratia on oikeastaan vain yksi keino saada aikaan ratkaisuja. Kyse on päätöksentekoprosessista, jonka tulos voi periaatteessa olla aivan mitä vain – ja hyvä demokraattihan ei koskaan kyseenalaista enemmistön tekemää päätöstä. Koska enemmistö voi demokraattisten periaatteiden mukaan sortaa vähemmistöä, ovat demokratiaa kritisoineet kutsuneet sitä “enemmistön tyranniaksi”. Vähemmistön sorron estämiseksi valtiot ovat kautta historian asettaneet demokratiaan rajoituksia. Tämä on tapahtunut muun muassa niin, että nämä valtiot ovat luoneet yksilön oikeuksia suojelevia perustuslakeja. Nämä perustuslait estävät demokraattisesti hallittuja valtioita loukkaamasta yksilön oikeuksia.

Itselläni ei ole mitään tarvetta puolustella lähes uskonnonkaltaisesti demokraattista enemmistöperiaatetta (jonka mukaan enemmistön mielipide on aina paras mielipide). Päinvastoin olen sitä mieltä, että enemmistö on usein väärässä. Miellän ongelmalliseksi sen, ettei ketään yksittäistä poliitikkoa voi asettaa vastuuseen päätöksestä, jonka ryhmä on tehnyt kollektiivisesti.

Sokea usko ja hyväksyntä enemmistön äänioikeutetuista tukemalle haitalliselle politiikalle on suorastaan tuomittavaa. Tällaisesta lammasmaisesta uskosta demokratiaan muodostuu eräänlaista nihilismiä, jossa hyväksytään millaiset negatiiviset seuraukset tahansa, kunhan vain haitalliset päätökset on tehnyt enemmistö.

Oikea on oikeaa ja väärä on yksiselitteisesti väärää, vaikka enemmistö väittäisi oikean olevan väärää ja väärän oikeaa. Siksi Vastarintaliikkeellä on täysi oikeus taistella esimerkiksi joukkomaahanmuuttoa vastaan, vaikka enemmistö kansasta suhtautuisi positiivisesti “monikulttuuriin” (eikä enemmistö edes suhtaudu!). On kyse oikeasta ja väärästä, ei siitä, kenellä on eniten äänestäjiä puolellaan.

 

“Arvodemokratia” uhkaa sananvapautta

Tämän päivän länsimaailmassa kulttuurimarxistit ovat kaapanneet demokratian käsitteen itselleen, jotta he ovat saaneet siihen sisällytettyä heidän omat arvonsa. Siksi poliittisesti epäkorrekteja ihmisiä on mahdollista leimata “epädemokraattisiksi”, vaikka todellisen demokratian tulisi suvaita kaikkia mielipiteitä. Hyvä esimerkki tästä on se, kuinka nykyään nähdään “demokraattiseksi ongelmaksi” se, ettei täydellinen “tasa-arvo” työpaikoilla, kotona tai politiikassa vallitse.

Kaikilla sukupuolilla, etnisyyksillä ja seksuaalisesti eri tavoin suuntautuvilla henkilöillä ei siis tulisi demokraattisen periaatteen mukaan olla vain samat oikeudet, vaan heidän tulisi myös pystyä saavuttamaan samat tulokset kaikessa. Kun todellisuus osoittaa näiden ryhmien olevan oikeasti epätasa-arvoisia, alkaa vasemmisto vaatia poliittisia pakkokeinoja ja “positiivista syrjintää” epäluonnollisen “tasa-arvon” pakottamiseksi.

Aikamme “demokraattiset arvot” ovat uhka sananvapaudelle.

Äärivasemmisto jahtaa demokratian nimissä heidän kanssaan eri tavoin ajattelevia, aivan kuten katolinen kirkko vainosi taannoin kerettiläisiä. Mikäli sinulla on poliittisesti kiistanalaisia mielipiteitä, sinua vainotaan, sinun ei anneta olla anonyymi ja nimeäsi ja kuvaasi levitellään. Sinua myös syrjitään työmarkkinoilla ja kimppuusi saattavat hyökätä poliittisesti “oikein ajattelevat” terroristit, jolloin järjestelmän mukaan saat syyttää siitä vain itseäsi (näin Fredrik Reinfeldt kommentoi pääministeriaikanaan tapauksia, joissa ruotsidemokraatteja joutui fyysisten hyökkäysten kohteiksi poliittisten mielipiteidensä vuoksi).

Ne väärinajattelijat, jotka eivät anna äärivasemmiston, heidän liittolaistensa valtapuolueissa tai liberaalien sanomalehtien toimitusten pelotella itseään, ovat usein pakotettuja taistelemaan koko valtiovaltaa vastaan. Sensuurilait joko hiljentävät tai vangitsevat “väärinajattelijat”, esimerkkeinä laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Pohjolassa tai lukuisissa muissa Euroopan maissa voimassaoleva holokaustirevisionismin kieltävä laki. Täysmittaisten kieltojen puolestapuhuminen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen tai Kultaisen aamunkoiton kaltaisia järjestöjä kohtaan on myös eräs esimerkki länsimaailmassa vallitsevasta mielipidevainosta.

Tällaiseen “arvodemokratiaan” otan siis etäisyyttä. En vain siksi, että sen perimmäinen ajatus ja käytännön toteutus ovat luonteeltaan epädemokraattisia, vaan ensi sijassa siksi, että kyseenalaistamattomiksi normeiksi kohotetut kulttuurimarxilaiset arvot ovat äärimmäisen sairaita. Se, että yhteiskunnassamme toteutetaan arvoiltaan sairasta politiikkaa, on minun silmissäni pahempi asia kuin se, että päätöksiä tehtäisiin epädemokraattisin keinoin. Kaikkien niiden, jotka oikeasti kannattavat todellista demokratiaa, tulisi kuitenkin vihata vasemmistoa siksi, että he vääristävät demokratian käsitettä. Ei esimerkiksi voi sanoa, että Suomi on mikään demokratia, jossa vallitsee sananvapaus, jos samaan aikaan kielletään ilmaisemasta kiistanalaisia mielipiteitä ja yritetään kieltää poliittisia järjestöjä kuten Pohjoismainen Vastarintaliike.

Sana “arvodemokratia” on oikeastaan aivan väärä kuvaamaan nykypäivän ilmiöitä. Näkemämme kehitys vastaa sen sijaan “arvodiktatuuria”, jossa demokraattinen perusta on lopulta vain pakonomaisesti näyteltyä teatteria ja jossa vain “oikeita” arvoja edustavien henkilöiden ja puolueiden annetaan kilpailla kansan tuesta. Siinä todellisia toisinajattelijoita vainotaan epädemokraattisin keinoin ja heitä estetään kuulumasta demokraattiseen prosessiin. Vastarintaliikkeen edustajien ei esimerkiksi koskaan sallita olevan mukana suorassa lähetyksessä väittelytilaisuuksissa TV:ssä tai radiossa puolustamassa järjestöään, minkä vuoksi politiikkamme määrittelevät julkisuudessa kokonaan vihollisemme.

 

Demokratia ja kansallissosialismi

Kansallissosialismilla on ristiriitainen suhde demokratiaan. Saksassa NSDAP:n onnistui päästä valtaan demokraattisten vaalien kautta. Valtaannousun jälkeen Adolf Hitler kävi siis suoraa dialogia Saksan kansan kanssa selittäessään, kuinka monta vuotta hän tarvitsee ratkaistakseen työttömyysongelmat ja uudistaakseen yhteiskuntaa muilla tavoin. Samaa ei voi sanoa tämän päivän demokraattisista poliitikoista, jotka lupaavat jatkuvasti kuuta taivaalta vaalien aikana ja rikkovat sitten heti tultuaan valituiksi seuraavalle kaudelle kaikki vaalilupauksensa ilman mitään seurauksia. Kolmas valtakunta siis suoritti kansanäänestyksiä tärkeiden kysymysten kohdalla. Jotkut kansallissosialistit kuvailivat maata germaaniseksi demokratiaksi, jossa kansa hallitsi valtiota.

Edelleen on mainitsemisen arvoista, että Kolmannen valtakunnan aselainsäädäntö oli melko vapaamielinen. Kansallissosialistisessa valtiossa nimittäin haluttiin sydänjuuria myöten kansan olevan vahva ja vapaa, aivan kuten USA:n perustajatkin aikoinaan sanoivat kirjoittaessaan toisen lisäyksensä (oikeuden kantaa aseita) Yhdysvaltain perustuslakiin. Tätä voidaan verrata nykypäivän Pohjolaan, jossa meillä on tiukat aselait siksi, että vallanpitäjät haluavat alistetun ja tukahdutetun kansan, joka ei saa tehdä vastarintaa maansa pettäneitä poliitikkoja vastaan.

Kolmannen valtakunnan väitetty epädemokraattisuus on siis asetettava historialliseen kontekstiin tuon ajan yhteiskunnan kanssa. “Venäläisen vallankumouksen” (jota oikeastaan tulisi kutsua juutalaiseksi vallankumoukseksi Venäjällä) tapainen verinen bolshevikkivallankumous oli tuohon aikaan vakava uhka Saksalle. Kommunistien poliittisten oikeuksien rajoittaminen Saksassa tehtiin Saksan kansan pelastamiseksi tuolta kohtalolta.

Oli selvää, ettei ensimmäinen maailmansota onnistunut ratkaisemaan länsimaisten suurvaltojen välistä konfliktia, ja uudet rajanvedot sodan jälkeen loivat perustan uusille konflikteille Euroopassa. Idässä oli olemassa myös Neuvostoliiton uhka – valtion, joka oli valmis sotimaan kommunistisen maailmanvallankumouksen puolesta. Jopa Oswald Spenglerin kaltaiset kirjailijat, jotka eivät suhtautuneet NSDAP:hen varauksettoman positiivisesti, olivat sitä mieltä, että toinen maailmansota tulisi olemaan ratkaisevampi ja verisempi kuin ensimmäinen. Ei siis ollut mitenkään outoa, että Saksa ja monet muut Euroopan valtiot kehittyivät totalitaristisempaan suuntaan tuona konfliktialttiina aikana. Jopa demokratiat kuten Ruotsi, USA ja Iso-Britannia kielsivät tuona aikana oppositioryhmät ja laittoivat vallitsevaa järjestystä uhanneet väärinajattelijat vankiloihin tai keskitysleireille.

Rauhallisempina aikoina kansallissosialistinen yhteiskunta tulisi olemaan merkittävästi vähemmän hierarkkinen ja autoritäärinen. Kansallissosialismin olemuksessa ei ole kyse mistään tietystä valtiomuodosta tai poliittisesta ohjelmasta, jota tulee seurata orjallisesti. Perustavanlaatuista kansallissosialismissa on puolestaan rotutietoisuus: oman kansan asettaminen muiden edelle ja sellaisen yhteiskunnan luominen, joka on sopusoinnussa luonnonlakien kanssa.

Kansallissosialismi ei myöskään ole oligarkkinen liike, joka pyrkisi asettamaan valtaan kansan varpaille astuvan diktatorisen eliitin ja pitämään kaikki muut ryhmät ja yksilöt pois vallankahvasta. Tällainen käytös on sitä vastoin tavallista sekä kommunistivaltioissa että liberaaleissa demokratioissa. Kansallissosialismi puolestaan suhtautuu positiivisesti meritokratiaan ja sosiaaliseen liikkuvuuteen; jokaiselle annetaan mahdollisuus hyödyntää koko potentiaaliaan elääkseen mahdollisimman hyvän elämän ja ollakseen parhaiten hyödyksi kansallissosialistisessa yhteiskunnassa taloudelliseen taustaan katsomatta. Tämä pätee myös politiikkaan ja sisältää sen, että kansallissosialistinen valtio toivottaa kaikki kansalaiset mukaan politiikkaan, mikäli he haluavat yhteiskunnan parasta ja mikäli heillä on kykyjä toimia politiikassa. Poliitikot tulisivat palvelemaan kansaa eivätkä hallitsemaan oman taloudellisen voittonsa tähden.

Politiikkaan mukaan menemisen ei kuitenkaan tarvitse välttämättä tapahtua niin, että ihmiset liittyvät yhteen useista kilpailevista puolueista, kuten tämän päivän parlamentaarisessa demokratiassa tehdään. Yksittäiset henkilöt voivat sen sijaan asettua ehdolle joko kunnan/kaupungin tai koko maan parlamenttiin ja tulla kansan valitsemiksi edustajiksi heidän henkilökohtaisten ansioidensa perusteella. Tämä olisi paljon demokraattisempi systeemi kuin mitä nykypäivän Pohjolan puoluejärjestelmä on. Tänä päivänä yksittäinen äänestäjä ei juurikaan voi vaikuttaa siihen, kuka poliitikko häntä edustaa esimerkiksi eduskunnassa. Tänään äänestäjät ovat pakotettuja äänestämään jotakin suurista valtapuolueista, joilla puolestaan on valta päättää, ketkä tietyt henkilöt tulevat olemaan “kansan valitsemia”. Henkilökohtaisemmalla otteella tässä asiassa poliitikot olisivat enemmän henkilökohtaisesti vastuussa äänestäjistään, eivätkä voisi enää piiloutua puolueidensa taakse.

Poliittiset puolueet toimivat siis tänään eräänlaisena suodattimena kansan ja politiikan välillä. Puolueet ovat järjestöjä, joilla on omat taloudelliset intressinsä. Näitä intressejä yksittäisen äänestäjän on vaikeaa valvoa. Äänestäjien olisi puolestaan paljon helpompaa valvoa yksittäisiä poliitikkoja systeemissä, joka vaatii kaikkien poliitikkojen olevan läpinäkyviä yksityisissä talousasioissaan. Mikäli puolueet siis poistetaan politiikan yhtälöstä, poliitikot kiinnostuisivat sovittelemaan enemmän saavuttaakseen positiivisen poliittisen tuloksen. Tämä olisi varteenotettava vaihtoehto nykypolitiikalle, joka on eri poliittisten joukkueiden välistä juonittelulle, epärehelliselle asettelulle ja peliteorialle perustuvaa kilpailua, jossa pyritään oman monimutkaisen koalition voittoon seuraavissa vaaleissa.

Tämän päivän monikulttuurisessa ja jakaantuneessa yhteiskunnassa tarvitaan poliittisia sensuurilakeja, kattavaa valvontaa ja voimakasta sosiaalista painostusta yhteiskunnan pitämiseksi koossa. Kansallissosialismia kritisoivat sanovat meidän kansallissosialistien tarvitsevan vieläkin enemmän valvonnalle perustuvan yhteiskunnan pakottaaksemme kaikki kansalaiset hyväksymään politiikkamme. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, sillä lopettamalla joukkomaahanmuuton ja lähettämällä humaanein tavoin kotimaihinsa ne, jotka eivät tänne kuulu, rakennamme etnisesti yhtenäisen yhteiskunnan, jonka keskiössä on kansanyhteisyys.

Yhtenäisessä yhteiskunnassamme olisi siis automaattisesti vähemmän konflikteja ja vastakkainasettelua – sen sijasta vallitsisi luonnollinen poliittinen yhtenäisyys, joka kasvaa orgaanisesti suoraan kansasta. Kansallissosialistisessa yhteiskunnassa politiikan päämäärät olisivat selkeämpiä ja staattisempia kuin nyky-yhteiskunnassa, josta puuttuvat korkeammat tavoitteet, jotka kaikki ymmärtävät ja joiden puolesta kaikki työskentelevät. Toisaalta väittely siitä, mitkä tavat ja keinot parhaiten johtavat tavoitteisiimme, tulisi olemaan tasoltaan korkeampaa.

Jos haluaa tietää yksityiskohtaisemmin, kuinka Pohjoismainen Vastarintaliike näkee tulevaisuuden yhteiskunnan toimivan, tulisi tutustua poliittiseen manifestiimme TÄÄLLÄ. Jollei ole lukenut edes puolueohjelmaamme, ei ole mitään oikeutta tuomita meitä tai vaatia meitä kiellettäväksi. Yhteenvetona haluan sanoa, ettei kansallissosialismi ole demokratian puolella tai sitä vastaankaan. Kansallissosialismi on maailmankatsomus, joka antaa elämälle suunnan ja tarkoituksen; päivän demokratia (parlamentaarinen demokratia) on poliittinen järjestelmä, joka määrittelee, kuinka päätöksiä päämääristä tulisi tehdä. Kansallissosialismi puolestaan asettaa ensin päämäärän (oman kansan hyvinvointi) ja voi sitten pyrkiessään tätä päämäärää kohti käyttää tiettyjä parlamentarismin ja kansanvallan muotoja.

Ristiriitainen ja joustamaton suhtautuminen demokratiaan ei ole vain kansallissosialismin ominaispiirre. Monilla muilla maailmankatsomuksilla, ideologioilla ja uskonnoilla on samankaltainen suhde demokratiaan. Esimerkiksi marxismista on olemassa sekä demokraattisia että epädemokraattisia muotoja, ja kristinusko on iät ja ajat suostutellut absoluuttisia monarkioita hyväksymään nykyisen demokraattisen järjestyksen.

 

Demokratia ja vallankumous

Historiallisesti katsottuna moderni demokratia on usein vakiinnutettu yhteiskuntiin asteittain, hävittäen vanhan ja monarkistisen järjestyksen veristen vallankumousten kautta. Demokraatit olivat entisaikaan radikaaleja, ja he ajattelivat niiden muutosten, jonka eteen he taistelivat, tuovan mukanaan parannuksia ja edistysaskelia. Demokraattisia uudistuksia tai vallankumouksia vastustaneet nähtiin konservatiiveina ja taantumuksellisina. Tänä päivänä asia on päinvastoin. Länsimaailmassa liberaalin demokratian ympärille on rakentunut valtavasti omahyväisyyttä ja konservatismia. Eilispäivän vallankumoukselliset muutosten vaatijat sanovat tänään, että olemme saavuttaneet “historian päätepisteen” ja että suuremmat poliittiset muutokset eivät enää ole toivottavia tai edes mahdollisia.

Tällainen suhtautuminen on mielestäni järjetöntä ja puutteellista. Kaikkia poliittisia järjestelmiä voi parannella, ja aikamme liberaali demokratia toimii moneltakin kantilta katsottuna melkoisen huonosti. Liberaali demokratia on historiallisesti katsottuna ollut olemassa vain lyhyen aikaa, mutta siitä huolimatta tämä poliittinen järjestelmä on jo ehtinyt ajautua suuriin ongelmiin, kuten joukkomaahanmuutto ja erilaiset ympäristökriisit. Alle 50 vuodessa liberaali demokratia on onnistunut muuttamaan Pohjolasta suhteellisen hyvin toimineesta ja etnisesti yhtenäisestä kansankodista monikulttuuriseksi arvodiktatuuriksi, jossa rajat ovat avoimet ja jossa vallitsee yleinen kaaos. Pohjolassa ja muissa liberaaleissa demokratioissa väitetään edelleen vallitsevan sananvapaus.

Sananvapauden pointti on kuitenkin, että sen vallitessa myös kiistanalaisia ja epäsuosittuja mielipiteitä on luvallista levittää yhtä lailla kuin suosittuja mielipiteitä. Pohjolan sananvapaus on ollut jo kauan aikaa pahasti vinoutunut ja vakavasti uhattuna, muttei kuitenkaan ole ainakaan vielä laitontakaan ilmaista “epädemokraattisia” mielipiteitä maassamme.

On siis demokraattisten vaalien ja päätösten kautta mahdollista muuttaa perustuslakiamme ja valtiomuotoamme hallituksessa. Näin tehtiin esimerkiksi vuonna 2010, jolloin valtiopäivien enemmistö päätti Ruotsin kansalta asiasta mitään kysymättä, että Ruotsista on tultava “monikulttuurinen valtio”. Demokratian omien sääntöjen mukaan on siis sallittua puhua radikaalien muutosten puolesta ja muutosten tekeminen on laillista, jos vain saavutetaan äänestäjien enemmistön tuki. Tämä tarkoittaa, ettei “epädemokraattisten” mielipiteiden pitäisi näiden sääntöjen mukaan olla mitenkään “rikollisia” tai johtaa demokratian sääntöjen mukaan automaattisesti rikollisuuteen.

Tämän vuoksi poliitikkojen ja muiden vaikuttajien tulee lopettaa Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen ja muiden “epädemokraattisten” järjestöjen leiman saaneiden laillisten järjestöjen uhkaileminen kielloilla. Meillä tulisi siis olla lupa kritisoida Pohjoismaiden vallitsevaa valtiomuotoa, ja sen pitäisi olla hyväksyttävää. Jollei liberaali demokratiamme suvaitse kritiikkiä ja toivota poliittisia muutoksia tervetulleiksi, on se silloin tosiasiassa totalitaarinen ja epädemokraattinen järjestelmä.

Jos joku on sitä mieltä, että aikamme demokratia todella on optimaalinen yhteiskuntajärjestelmä, jota enemmistö kansalaisista ymmärtää ja haluaa, silloin hänen ei tulisi pelätä kilpailua ja kritiikkiä toisenlaisen yhteiskunnan puolesta puhuvilta liikkeiltä. Jokainen valtio, joka kieltää Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen tai vastaavia liikkeitä tunnustaa, ettei se enää usko liberaalin demokratian ylivertaisuuteen.

 

Martin Saxlind

Nordfront.se

20 KOMMENTIT

 1. Kansallissosialismissa on enemmän demoratiaa kuin nykyisessa demokratuurissa tulee ikinä olemaan.

 2. Mielenkiintoinen fakta: “maailman mahtavimmaksi demokratiaksi” itseään kutsuva USA myi juuri sadalla miljardilla dollarilla aseita Saudi-Arabiaan, joka ei ole millään tavalla demokraattinen maa. Tarkoituksena on painostaa Irania, joka taas on demokraattinen maa. Sotahaukka-globalistien mielestä demokratia on hyvä asia ainoastaan jos sionistit voittavat kansan puolelleen. Ja jos ne eivät voita, on tämä globalistien mukaan vääränlaista demokratiaa ja se oikeanlainen demokratia tuodaan pommeilla perille.

  • Luin että Israelissa ollaan huolissaan Jewmerican ja saudien asekaupasta koska pelkäävät jäävänsä toiseksi asevarustelussa muslimeja vastaan. Netanyahu on kuitenkin sitä mieltä että asekauppa on kosheria siinä tapauksessa jos saudit ja Israel liittoutuvat aseineen Irania vastaan.

   Käsi ylös muuten, joka uskoo ettei Israel lopulta puukota saudeja selkään kun jäljellä on enää nämä kaksi?

 3. “””””Täysistunto keskustelee antisemitistisen väkivallan ja kiihotuksen vastaisesta julkilausumasta. Vasemmiston (GUE) edustaja Spinelli sanoi, ettei hyväksy lausumaa, koska se rajoittaisi sananvapautta.

  Lisäksi lausuma edistää islamofobiaa.””””

  Postannut Jussi Halla-Aho 16h sitten Facebookiin, hmm tästä huomaa että Halla-Ahokin vain käyttää jotain juutalaiset vs muslimit asetelmaa itsensä hyväksi, ei häntäkään kiinnosta siis asioihin oikea paneutuminen vaan tälläinen sensaation hakuisuus ja tyhmien äänestäjien miellyttäminen jatkuvalla “Olen islamia vastaan” facebook kommentoinnilla.

  Konkluusio on siis että globaali demokratia kusee, ja Vastarintaliikkeellä on varteenotettavia vaihtoehtoja.

  • Ja tiedän kyllä että nuo 2 ryhmittymää on toisiaan vastaan, mutta miksi pitää valita kummankaan puolia, kun voi valita Suomen puolen?

  • No niin siinä taas israelin mies perussionisti kipapää halla-aho ajamassa sensuuria, puolustamassa juutalaisia, haukkumassa vasemmistoa jne.

   Tästä (kään) postauksesta ei kosher-MV uutisoi, vaikka ilja kovasti väittää olevansa sananvapauden kannalla.

   • Jos juutalainen lukisi itse tekstin, löytäisi hän sieltä myös Pohjois-Korea-maininnan sekä ehkä ymmärtäisi hieman kansallissosialistista näkökulmaa demokratian käsitteeseen.

    • Jep jep, huomasin myös että siellä todettiin “kuinka demokratia voi tänä päivänä merkitä mitä tahansa”

     Taitaa päteä myös teihin

 4. Tehkää testi ja tarjotkaa tätä juttuvinkkinä MV-Lehteen. Eivät varmasti julkaise, tai jos julkaisevat niin esittävät tämän jotenkin positiivisena juttuna.

  Viime aikoina on kovasti perussionisteja nuoleskellut kyseinen julkaisu.

  Tarkkailkaa T12 nimimerkin kirjoittamia juttuja MV-Lehdessä.. tehkää kyseisellä sibustolla haku termillä “T12” / “toimitus12” ja kiinnittäkää huomiota kyseisen toimittajan juttuihin. On epäilyjä että toimitus12 on tiina wiik.

  • Tarkoitin siis tuota halla-ahon fb-postausta mikä kommenteissa mainitaan!
   Muutes huomasitteko kuinka MV on ollut hiljaa “näin media valehteli Jyväskylän tapahtumista” artikkeleista? Normaalistihan MV olisi innoissaan kun saisi osoitettua kuinka valemedia valehteli.. mutta ei tällä kertaa. Mistä lie johtuu, tuskin sentään siitä kun ilja laittoi kipan päähän ja alkoi korostaa kuinka Suomi on “judeokristillinen” maa (ja vitut on vaan pakanamaa kuten koko eurooppa, kristinusko kuten juutalaisuus ja islam ovat syöpää).

 5. SJW = Sadistic Jewish Wartactics

  HUOM: Nämä pehmeän sodan taktiikat (olivat käytössä Neuvostoliitossa jossakin muodossa) tai joitakin niistä ”voivat olla” käytössä tänään valtamedian, poliisin, jopa virkakoneiston, kuten oikeuslaitoksen aseina sinua vastaan. Tunnistatko?

  Suomennan tähän itsekkäästä syystä. Koska tämä pakottaa minut lukemaan kunnolla, ja toivottavasti jotakin jää myös korvieni väliin arjen käyttöön.

  Social Justice Warrior -soturin argumentointi-taktiikat, kuten ne ilmenevät sosiaalisessa mediassa (lista ei ole täydellinen, läheskään. Toimii kuitenkin aktivoijana jotta olet jatkossa valppaampi etkä luovuta vaikkapa maasi tulevaisuutta koulukiusaajille, esimerkiksi):

  Taktiikat pohjautuvat siihen että koska SJW-soturi ei oli ehkä voittanut yhtään argumenttia vaikkapa vuoteen, SJW-soturi haluaa, eri menetelmiä tähän käyttäen, lopettaa keskustelu heti alkuunsa. Mitään pyrkimystä rakentavaan asiakeskusteluun ei ole. TV-keskustelussa edelliseen postaukseeni linkattuna näette miten Sanna vain toistaa ympäripyöreitä sloganeita ja niitä ”kestävän kehityksen” mantroja mitä on George Soros Open Society Sustainable Development -opetuskursseilla päntännyt päähänsä. Tästä konkretian puutteesta eli ”toiveiden tynnyri” -politiikasta saa Sanna Marin palautetta miespuolisilta keskustelukumppaneiltaan.

  Sitten itse taktikoihin

  1. Esimerkiksi ymmärtävät tahallaan väärin mitä sanot, yrittävät tavalla tai toisella saada sinut ilmaisemaan turhautumisesi siitä miten sinua kohdellaan SJW-taistelijan toimesta, ja sitten sanoa AHAA! Heiveröinen maskuliinisuutesi (naisen olleessa kyseessä on syy naisen sisään hiipinyt misogynistinen maskuliniteetti) tai mikä vaan muu, sai sinut vihapuhumaan meistä, byäähäää! Moderaattori, tuu ja bännää tämä loukkaaja, heti!

  2. Melkein sama kyin no. 1. SJW yrittää saada sinut häpeämään pelkästään koska ylipäätään vastaat jotakin päivänselvästi loukkaavaan ilmaisuu SJW:n taholta. Tämä on TODELLA yleinen ase argumentoinnin tappamiseksi.

  Esimerkiksi argumentoin jonkun idiootin kanssa Facebookissa. Tunsin tämän muutama vuosi sitten. Kirjoitin tosi nopeasti ja pitkiä pätkiä tekstejä. Argumentoinnissa siivosin lattian hänen kanssaan. Hän ei ollut kokenut tällaista minun taholtani ennen. Hänhän ei tiennnyt että voin olla tosi argumentatiivinen, ja kirjoittaa nopeasti. No, Kun olin saanut häneltä jo monta passiivis-agressiivista loukkausta, sanoi hän lopulta, ”Laitahan se meth-piippu jo pois, ketä muka kiinnostaa tuo sun kirjoitusripuli?!” Tähän vastasin vain että ”En käytä meth-huumetta, einkä ole koskaan käyttänyt. Olen vain älykkäämpi kuin sinä.” Mielestäni tämä ei ollut mikään ylitseampuva reaktio, hänhän oli juuri kutsunut minua huume-addiktiksi, syystä että argumentoin intensiivisesti hänen kanssaan. Tähän tuli joku tyttönen väliin, kommentoiden: ”Millä oikeudella kutsut itseäsi älykkäämmäksi kuin hän? Olet vakavasti vaurioitunut ihmisolento. Miten hänen älykkyytensä mitenkään liittyy tähän keskusteluun? Senkin RUNKKU!” En saa aivojani tajuamaan miten nämä ihmiset voivat olla niin tyhmiä, ja lisäksi niin pahansuopia? Onko syynä ryhmämentaliteetti?

  3. SJW on sitä mieltä että hänen valtava elämänkokemuksensa (tai mehiläispesänsä kollektiivinen sellainen) on niin suuri että se muka voittaa kaikki argumentit mitä voit hänelle esittää. Joku (usein tummaihoinen) voi tulla ja syyttää rasistiksi jostakin mitä sanoit, eikä hän hyväksy argumentiksi edes sitä että olet itse asiassa tutkinut rotuhistoriaa ja kansojen sosiaalista vuorovaikutusta jo 20 vuotta. Ei merkkaa mitään. Heidän ”elämänkokemuksensa” todistaa itsessään että mustat tietävät rasismista enemmän kuin muut, PISTE. ”Vain typerys voi tuoda koulutuksen argumentiksi tähän, etkö tiedä että koulutus on valkoisen patriarkaatin käyttämä rasismin työkalu? Paitsi jos olet heräämässä, eli luet sosiologiaa ja sukupuoli-oppia.” Tällaiseen vastaan usein, ”Kuka tietää enemmän syövästä, potilas vaiko onkologi?” Ikävää jos useimmat SJW:t eivät tiedä mikä on onkologi. Ainakin SJW:t yleensä kiroilevat kun kysyn tätä.

  4. Muuttaa keskustelun aihetta varsin ovelasti. Kärkevin ”hakkaa päätäsi näppäimistöön” -esimerkki tästä on kun eräs nuorukainen halusi virittää ansan psykologi Tri. Pettersonille. Dr Petterson oli puhumassa Torontossa, ja nuorukainen halusi saada Pettersonin lausumaan jotakin josta häntä voitaisiin myöhemmin syyttää tai kritisoida. SJW-heppu kysyi Pettersonilta ensin mitä hän ajatteli nazien läsnäolosta tapahtumassa (siellä ei ollut nazeja läsnä). Petterson vastasi sanomalla että ei pidä nazeista. Lisäsi vielä että hänellä on useita videoita joissa kertoo näkemyksensä nazeista. Tähän SJW vastasi katsonneensa kaikki nuo videot. Tri Petterson nosti kulmakarvaansa kertoessaan että hänellä on yli 150 videota julkaistuna, vihjaisten näin että ei ollut niin varma oliko tämä SJW todellakin katsonut ne? SJW muutti heti puheenaiheen, kysymällä, ”Ajatteletko oikeasti olevasi kaiken tuon ajan arvoinen?” Raivostuttavaa. Ensin tämä sontaläjä syyttää Pettersonia jostakin johon Petterson vastaa, ”ei pidä paikkaansa”. SJW tähän että on totta, koska katsottiin ne videot. Petterson tähän että niitä on paljon, katsoitteko todellakin. SJW tajusi tilanteen, ja ryhtyi pilkkaamaan, ”eivät videosi ole katsomisen arvoisia”. Älä luovuta. Heidät täytyy paljastaa niin tyhmiksi kuin ovat.

  5. Otetaan väitetysti oppineempia kavereita mukaan väittelyyn kun omat eväät eivät riitä. Onko näitä odottelemassa jossakin huoneessa kutsua tällaiseen? Yhtäkkiä onkin 10 henkilöä jotka argumentoivat kanssasi. Kuinka moni näistä edes luki koko keskustelun siihen asti? Yksi tai kaksi lisäkeskustelijaa, siitä selviytyy. Mutta jotkut taggaavat mukaan jopa 30 henkilöä, eikä edes koska olisin sanonut jotakin väärin, vaan jopa päinvästoin. Tuollainen tietää olevansa keskustelun häviäjän roolissa, joten kutsuu kaverinsa hakkaamaan keskustelun voittajan verbaalisodalla. Jos ja kun tällaisesta porukasta moni päätyykin sinun kanssa samaan näkemykseen, niin onhan se mahtavaa.

  6. Seuraava iljettävä asia listalla minkä tekevät, on että eivät edes yritä argumentoida, vaan sarkastisesti kommentoivat miten ”rakastavat viisautta joka tulee mies-pelastajilta” tai vastaavaa. He sanovat, ”Kiitos, Valkoinen Jeesus”, tjsp. Tästä liene turha enää puhua enempää, koska kun alentuvat tähän, ovat jo nolanneet itsensä läpikotaisin.

  7. He ottavat jotakin aiemmin kirjoittamaasi, poistavat sen viitekehyksestään eli kontekstistaan, ja postaavat usein paikkaan jossa et edes voi nähdä tätä. Näin tempun tekijä voi kerätä kaverinsa räkänauramaan sulle tähän liittyen jollakin toisella foorumilla, esimerkiksi. Muiden muassa Kat Blaque ja Lindsay West (www.lindywest.net/) tekevät tätä usein, Iljettävää. Nämä voivat jopa laittaa jonkun henkilön kuvan, kontekstista revityn kommentin, sekä työnantajan tiedot, ilmeisesti toivossa että tämä henkilö saisi potkut! Tätä tekevät koska haluavat koulukiusata muut vaikenemaan. Älä anna tällaisten tukkia suusi!

  8. Täsmä-peilaus. SJW ottaa usein jonkun ajankohtaisen randomin tapahtuman, ja kääntää sen koskemaan häntä itseään, identiteettiään. Miten tämä tapahtuma koskettaa häntä yksilönä. Esimerkiksi Orlando -ampumistapaus. Ei mennyt paria tuntiakaan tapauksen uutisoinnin alkamisesta, niin joku aktivisti alkoi somettamaan miten tämä on Black Lives Matter -asia. Hän oli kuullut että paikka jossa oli ammuttu, siellä kävi usein värillisiä homoja. Tämä oli hänelle sama kuin mustat. Koska aktivisti oli musta rasisti, hän ei tajunnut että kaikki mitä tummien asioihin koskee ei ole Black Lives Matter -toimintaan liitettävää. Kerroin hänelle että siellähän oli monen värisiä, eikä ole mitään järkeä tehdä tästä rotuasiaa kerran rikoksen motiivi ei liittynyt mitenkään ihonväriin Teko oli kohdistettu homo-miehiin kategoriana, Tämä aktivisti triggeroitui tästä, väittäen minun olevan niin hirveän tunteeton, koska siellähän on kuollut hänen näköisiä ihmisiä. Vastasin että siellä on myös minun näköisiä ihmisiä kuolleina. Hän vastasi kiivaana että selvästi välität tästä vain koska siellä oli myös valkoihoisia. Jos siellä olisi vain mustaihoisia, et välittäisi tippaakaan. Anteeksi vaan. Olenko hullu jos väitän tämän henkilön täysin projisoivan? Tämä henkilö oli reagoinut kaikkiin homoihin tapahtuneeseen tragediaan kutsumalla Black Lives Matter -järjestöä avuksi. Tämähän tarkoittaa että hän välittää vain mustista? Ja väittää että minä välitän vain valkoihoisista. Selvästi hän peilasi omaa vinoumaansa (bias) minuun? Pointsini oli että en välitä ihonväristä, vaan ylipäätään rikoksesta sinänsä, ja se yhdisti meitä lgbt-ihmisinä. Hänen rasisminsa oli niin syvää että hän ajatteli minun välittävän 50 homon murhasta vain koska siellä kuoli myös valkoihoisia.

  9. Pyytävät anteeksi ystäviltään että joutuvat diilaamaan kanssasi. ”Olen pahoillani että joudut tekemisiin tämän kamalan ystäväni kanssa, joka – sanoo – tervejärkisiä – asioita, nyyh. Kamalaa, olen itsekin joutunut diilaamaan tämän kanssa. Ne alkavat kiittää toisiaan ”tunne-työn tekemisestä”, ja virtuaalisia netti-haleja vaihdetaan yms. ”Hienoa että olet aktivisti ja trollijahdissa mukana”…

  OK, bonuksena kun luit tänne asti, numero kymmenen.

  10. Lyö luurin korvaan. Netissä yksinkertaisesti bannataan sellainen jonka kanssa ei haluta olla tekemisissä tai keskustelemassa. Tämä on viatonta yksityishenkilöiden kesken, vaikkakaan ei kovin sivistynyttä. Kun on kyse yrityksen, yhdistyksen, tai luoja varjele viranomaistoiminnan sisäisestä viestinnästä, pitäisi tämä olla laitonta. On työsopparit, on vannottu virkavalaa joissa vannotaan että tehdään yhdessä kaikki jotta kansanvalta, demokraattinen prosessi toteutuu, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus jne…

  En jatka enempää, sillä sinulla on hyvät aivot.
  Yhdeksän ammattiloukkaantujan ansaa asiakeskusteluun pyrkivälle:

  https://www.youtube.com/watch?v=mrRa1bNLI60

 6. Sanna Marin jää kakkoseksi käyttäessään SJW-argumentointia sekä ympäripyöreää hutu-jargongia TV-haastattelussa:

  https://www.youtube.com/watch?v=ruWVgQT5q_E

  Varmaan huomaat itse missä kohdin Sanna Marin yrittää vaivihkaa vaihtaa puheenaihetta, jolloin vastakeskustelija laittavat ruotuun, mutta mitä muita tekniikoita Sanna Marin käyttää tuossa, jos yhtään?

 7. “Jopa demokratiat kuten Ruotsi, USA ja Iso-Britannia kielsivät tuona aikana oppositioryhmät ja laittoivat vallitsevaa järjestystä uhanneet väärinajattelijat vankiloihin tai keskitysleireille.”

  Taas argumentti joka tukee käsitystä että Suomi on tällä hetkellä sotatilassa. Siitä ei vaan kerrota kansalle.

Comments are closed.